MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

2

3 Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Medtronic, Medtronic CareLink Förklaring av symboler Conformité Européenne (Europeisk standard). Medicinsk utrustning avseende elektriska stötar, brand och mekaniska risker, endast i enlighet med AAMI/ES (2006)/A2 (2010) och CSA 22.2 NO CAN/CSA:2008 Tillämplig del typ BF (intern strömförsörjning) Klass II-utrustning Obs! 3

4 Obs! Denna enhet innehåller en stark magnet. Undvik att ha den i närheten av bankkort, datorer, datordiskar, videoband eller annan elektronisk utrustning eller elektroniska media. Monitorer med denna symbol har utformats för att användas tillsammans med implanterade hjärtenheter som behöver en magnet för att sända data. Icke-joniserande elektromagnetisk strålning Beställningsnummer Serienummer Temperaturbegränsning Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på Förpackningens innehåll Hemmonitor Tillbehör Produktdokumentation Luftfuktighetsbegränsning 4

5 Auktoriserad representant inom EG Gäller endast i USA Se bruksanvisning Tillverkare Batteripolaritet Produkten uppfyller internationell elektrisk säkerhetsklass IP21 vad gäller inträngning av damm, andra främmande föremål och vatten, i enlighet med kraven i IEC Förvaras torrt Märkning om uppfyllande av telekommunikationsstandarder från Australian Communications and Media Authority (ACMA) och New Zealand Radio Spectrum Management (RSM) Independent Communications Authority of South Africa (Sydafrikas oberoende kommunikationsmyndighet) Märkning om uppfyllande av regulatoriska standarder (RCM) från Australian Communications and Media Authority (ACMA) och New Zealand Radio Spectrum Management (RSM) 5

6 6

7 Innehåll Kapitel 1 CareLink-monitorn 9 Inledning 9 Om din monitor 9 Om monitorn 10 Indikationer för användning 11 Kontraindikationer 11 Varningar 11 Försiktighetsåtgärder 14 Förpackningens innehåll 14 Val av plats för din monitor 15 Inställning av din monitor 16 Sätt i batterier 16 Kontrollera inställningarna för telefonlinjen 17 Ansluta monitorn till ett telefonjack 19 Sända information med monitorn 21 Gröna statuslampor 26 Orangefärgade statuslampor 27 Statuslampa för batteri 28 Statuslampa för antennposition 28 Status för telefonlinje 29 7

8 8 Felsökning 30 Resa med din monitor 30 Skötsel av monitorn 31 Specifikationer för monitorn 32 monitorn uppfyller kraven enligt följande standarder: 32 Strömkrav 32 Miljövillkor 32 Rekommenderade miljöförhållanden under förvaring och transport 32 Rekommenderade driftsförhållanden 33 Förväntad livslängd 33 Kassering 33 Testning 34 Försäkran om överensstämmelse 35 Branschkrav i Kanada (Industry Canada) 35

9 1 CareLink-monitorn Inledning Denna instruktion är avsedd att hjälpa dig att använda Medtronic CareLink-monitorn, modell 2490G/2490H/ 2490J ( monitor ). Om du har några frågor om hur man ställer in eller använder monitorn, eller om du får problem med monitorn, ska du använda informationen på manualens baksida för att kontakta Medtronic. Om du har frågor om ditt medicinska tillstånd ska du fråga din läkare. Din läkare känner till din medicinska bakgrund. Om din monitor Monitorn är utformad för att hjälpa dig att samla information från din implanterade hjärtenhet och skicka informationen till din vårdgivare. Informationen hjälper din läkare att ge dig rätt vård. Du ska använda monitorn för att skicka information från din hjärtenhet vid de tider som din vårdgivare planerar. 9

10 Informationen från din hjärtenhet skickas via en telefonlinje till ett avgiftsfritt nummer. Monitorn är avsedd att användas enbart av dig. Den fungerar inte med andra implanterade hjärtenheter och får endast användas enligt läkarens anvisningar. Om monitorn Antenn Strömbrytare Statuspanel Figur 1. Monitor (sedd framifrån) 10 CareLink-monitorn

11 En antenn är ständigt kopplad till monitorn och samlar in information från din implanterade hjärtenhet. Indikationer för användning Monitorn är en extern, batteridriven elektronisk enhet som samverkar med implanterade hjärtenheter från Medtronic och en analog telefonanslutning och överför data som lagrats i den implanterade hjärtenheten till läkaren eller klinikern. Kontraindikationer Det finns inga kända kontraindikationer för monitorn. Varningar Varning: Modifiera inte utrustningen. Modifieringar kan påverka enhetens effektivitet och försämra patientsäkerheten. Varning: Rör inte vid de öppna telefonuttagen och stick inte in fingret eller några föremål i de öppna telefonuttagen på monitorn. Om du sticker in ett finger eller ett föremål i ett öppet telefonuttag kan du få en elektrisk stöt. Varning: Om du känner dig dålig ska du omedelbart söka vård. Använd inte monitorn om inte läkaren har sagt åt Kapitel 1 11

12 dig att göra det. I akuta fall ska du ringa 112. Om din läkare har gett dig några andra instruktioner ska du följa dem. Om du väntar med att söka vård kan det innebära risker för din hälsa. Varning: För att minimera strypningsrisken ska monitorn placeras så att barn inte kan komma åt antennen. Varning: För att monitorn och din implanterade hjärtenhet ska fungera korrekt måste du följa dessa anvisningar: Använd monitorn endast enligt beskrivningen i denna manual. Spara den här manualen. Använd monitorn bara vid de tillfällen som din läkare har bestämt. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Varning: Använd inte monitorn om den inte fungerar enligt beskrivningen i Sända information med monitorn på sidan 21. För att din implanterade hjärtenhet ska fungera korrekt ska du alltid slå på monitorn innan du placerar antennen. Följ instruktionerna i den här handboken när du placerar antennen över din implanterade hjärtenhet. Det kan hända att monitorn inte samlar in eller skickar 12 CareLink-monitorn

13 information från din implanterade hjärtenhet. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Varning: Om du inte känner dig bra när du har placerat antennen, ska du ta bort antennen från din implanterade hjärtenhet och stänga av monitorn. Kontakta din vårdgivare om du fortfarande inte känner dig bra. Varning: Använd inte antennen om inte monitorn fungerar enligt beskrivningen i Sända information med monitorn på sidan 21. Kontrollera batterierna enligt beskrivningen i Statuslampa för batteri på sidan 28. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Varning: Viktiga säkerhetsinstruktioner. När du använder monitorn ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskada, vilket innebär: Om du misstänker en gasläcka ska du inte använda monitorn för att skicka information och inte heller använda en telefon i närheten av läckan för att rapportera om denna. Monitorn får endast användas med en telefonsladd på 0,48 mm (UL-godkänd, 26 gauge (AWG)). Kapitel 1 13

14 Försiktighetsåtgärder Använd inte en mobiltelefon när antennen är placerad över din implanterade hjärtenhet och monitorn används. En mobiltelefon kan störa den trådlösa kommunikationen mellan din hjärtenhet och monitorn och tillbehör för mobilkommunikation (sidan 19). Med undantag för nödsituationer ska du undvika att använda telefonen medan du skickar information från din monitor. Om en nödsituation uppstår samtidigt som du använder monitorn och du måste använda telefonen ska du trycka på strömknappen för att stänga av monitorn och för att säkerställa att telefonlinjen finns tillgänglig för inkommande och utgående samtal. Under tiden monitorn sänder data kan din telefonlinje inte användas för inkommande eller utgående samtal. Se till att monitorn inte blir våt. Vätskor kan skada monitorn. Om monitorn kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor ska du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Förpackningens innehåll Du ska ha fått följande delar: 14 CareLink-monitorn

15 En Medtronic CareLink-monitor, modell 2490G, 2490H eller 2490J Fyra alkaliska batterier av LR6-storlek (AA) En telefonadapter En telefonkabel En patientmanual En DVD med instruktioner kan ingå Ett instruktionskort Val av plats för din monitor Välj var du vill ställa din monitor. Följ rekommendationerna nedan: Placera monitorn på ett ställe där du kan sitta bekvämt och se framsidan av monitorn. Placera monitorn så att den kan anslutas till en telefonlinje. Du behöver eventuellt använda den medföljande adaptern. Innan du använder monitorn ska du stänga av alla TV-apparater och datorbildskärmar inom 2 meters (6 feet) avstånd från monitor eller dess antenn. Vissa implanterade hjärtenheter behöver en magnet för att sända data. Beroende på din implanterade hjärtenhet kan monitorn ha en antenn med en kraftig magnet. Om symbolen Kapitel 1 15

16 finns på antennens etikett ska du inte placera eller föra antennen närmare än 16 centimeter (6 in) från bankkort, datorer, datordiskar, videoband eller annan elektronisk utrustning eller elektroniska media som innehåller en magnetremsa. Placera inte monitorn där den kan bli våt. Om monitorn blir våt ska du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Inställning av din monitor Innan du använder monitorn måste du göra följande: 1. Sätta i fyra (4) alkaliska batterier av LR6-storlek (AA-storlek). 2. Kontrollera telefonlinjens inställningar. 3. Ansluta monitorn till ett telefonjack. Du behöver kanske använda den medföljande adaptern. Sätt i batterier Monitorn behöver alkaliska batterier av LR6-storlek (AA). Batterifacket finns på monitorns undersida. Öppna batterifacket genom att föra upp fackets lucka. Placera batterierna enligt Figur CareLink-monitorn

17 Figur 2. Sätt i batterierna Observera: Använd endast de rekommenderade batterierna. Om andra batterier används kan monitorn skadas. Kontrollera inställningarna för telefonlinjen Innan du använder monitorn ska du kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är korrekta. Det går att ställa in telefonlinjen på två (2) sätt för monitorn, N och och T-P. Se Figur 3. Kapitel 1 17

18 Figur 3. Inställningar av telefonlinjen N Här anger du om det krävs att du slår någon av siffrorna 0, 8 eller 9 för att nå en extern linje. N används om du inte behöver slå någon siffra för att få en extern telefonlinje. N är den vanligaste inställningen i hemmet. Välj rätt inställning för den telefonlinje du ska använda. Om du bor på hotell kan det hända att du måste ställa in brytaren på 0, 8 eller 9 för att få en extern linje. T-P Den här inställningen används för att välja om du har en telefonlinje med tonval (T) eller pulsval (P). T är den vanligaste inställningen. 18 CareLink-monitorn

19 Välj rätt inställning för den telefonlinje du ska använda. Du kan göra inställningarna för telefonlinjen när monitorn är på. Kontakta din telefonoperatör eller fråga i hotellets reception om du har några frågor om telefonlinjen. Ansluta monitorn till ett telefonjack Adapter Valfri Telefonjack i väggen Figur 4. Monitorn ansluten till ett telefonjack och en telefon (telefonen är valfri). Observera: Det finns ett tillbehör för mobilkommunikation som kan användas i de fall det inte finns någon vanlig telefon (ledningsbunden). Bruksanvisningen till tillbehöret för mobilkommunikation ska användas Kapitel 1 19

20 tillsammans med denna manual för korrekt installation och användning. Läs bruksanvisningen till tillbehöret för mobilkommunikation om det inte finns någon ledningsbunden telefon och en mobilanslutning kommer att användas. Du ansluter monitorn (Figur 4) på följande sätt: 1. Se till att du har monitorn och den telefonsladd som följde med monitorn. Observera: Den medföljande adaptern kan behövas för att ansluta telefonsladden till telefonjacket. 2. Leta upp telefonuttagen på sidan av monitorn. Se Figur 5. Figur 5. Telefonuttag på monitorn 20 CareLink-monitorn

21 3. Anslut telefonsladdens ena ände i ett av uttagen på sidan av monitorn. 4. Anslut den andra änden av telefonsladden till telefonjacket på väggen. Varning: Rör inte vid de öppna telefonuttagen och stick inte in fingret eller några föremål i de öppna telefonuttagen på monitorn. Om du sticker in ett finger eller ett föremål i ett öppet telefonuttag kan du få en elektrisk stöt. Sända information med monitorn Innan du använder din monitor ska du göra följande: Stäng av alla tv-apparater, datorer, monitorer och skärmar inom 2 meters (6 feet) avstånd från monitorn. Stäng av eller avlägsna alla mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning inom 2 meters (6 feet) avstånd från monitorn eller tillbehöret för mobilkommunikation (sidan 19). Nu är du redo att utföra följande steg: 1. Tryck på strömbrytaren på framsidan av monitorn. Lampan blinkar först och lyser sedan med fast sken. Kapitel 1 21

22 2. Placera antennen över din hjärtenhet och håll den tätt mot kläderna. Handremmen på antennen ska vara riktad utåt, bort från kroppen. Se Figur 6. När antennen är rätt placerad är lampan för antennpositionens status släckt. Flytta antennen över din hjärtenhet om den orangefärgade statuslampan för antennpositionen börjar blinka. Se Figur 6 och Figur 7. Observera: Du hör kanske ljudsignaler från din hjärtenhet när antennen befinner sig i rätt läge. Om du undrar över dessa ljudsignaler ska du fråga din läkare. Om din implanterade hjärtenhet avger ljudsignaler eller ej beror på modellen och de funktioner som din läkare har valt. 22 CareLink-monitorn

23 Figur 6. Placering av antennen 3. Titta på statuslamporna på bildskärmen på framsidan av monitorn. Se Figur 7. Kapitel 1 23

24 Statuslampa för ström (grön) Statuslampor för avläsning (gröna) Statuslampor för sändning (gröna) Strömbrytare Statuslampa för batteri (orange) Statuslampa för antennposition (orange) Lampa för avslutad sändning (grön) Statuslampa för telefonlinje (orange) Figur 7. Strömbrytare och statuslampor Var och en av statuslamporna har en speciell betydelse då du använder monitorn för att sända information från din hjärtenhet. 4. När monitorn samlar information från din hjärtenhet lyser de fem (5) gröna statuslamporna för avläsning och anger att funktionen pågår. Det tar tre (3) till tolv (12) minuter för monitorn att samla in informationen från din hjärtenhet. Kontrollera att statuslampan för antennposition är släckt då statuslamporna för avläsning lyser. Då datainsamlingen från din hjärtenhet är avslutad släcks statuslamporna för avläsning. Monitorn 24 CareLink-monitorn

25 avger två ljudsignaler och ringer automatiskt upp det avgiftsfria numret. 5. Då du hör att monitorn ringer upp kan du ta bort antennen från din hjärtenhet. Observera: Monitorn avger höga toner då den ringer upp det förprogrammerade, avgiftsfria numret. 6. Lägg tillbaka antennen i förvaringsfacket. De tre (3) gröna statuslamporna för sändning börjar blinka när monitorn sänder data. Överföringen tar normalt sett mindre än tre (3) minuter, men kan ta upp till 60 minuter. Obs! Under tiden monitorn sänder data kan du inte ringa eller ta emot samtal på din telefon. Om ett nödfall uppstår trycker du på strömbrytaren så att monitorn stängs av och telefonlinjen blir ledig för inkommande och utgående samtal. 7. Då monitorn har avslutat överföringen av information lyser statuslampan för sändning med fast sken och monitorn avger två ljudsignaler. monitorn stängs av automatiskt efter två (2) minuter. Du kan även stänga av den genom att trycka på strömbrytaren. Därefter kan du använda telefonen för att ringa eller ta emot samtal. monitorn kan nu läggas undan för förvaring. Kapitel 1 25

26 Observera: Om du måste avbryta överföringen innan monitorn har avslutat sändningen av information, ska du ta bort antennen från din implanterade hjärtenhet och stänga av monitorn. Upprepa proceduren när du är redo att börja om, Sända information med monitorn på sidan 21. Gröna statuslampor De gröna statuslamporna visar följande information: om monitorn är på eller av status för dataavläsning status för datasändning När den gröna statuslampan för ström lyser är monitorn påslagen. När den gröna statuslampan för ström inte lyser är monitorn avslagen. Kontrollera att statuslamporna för avläsning lyser och anger att funktionen pågår, när monitorn sänder information. När datainsamlingen från din hjärtenhet är avslutad börjar statuslamporna för sändning att blinka. 26 CareLink-monitorn

27 Upprepa proceduren enligt Sända information med monitorn på sidan 21 om något av följande inträffar: Du stängde av monitorn innan informationen från din hjärtenhet hade skickats. Statuslamporna för avläsning slutar blinka och förblir på i mer än tre (3) minuter. Statuslamporna för sändning blinkar eller förblir på i mer än en (1) timme. Orangefärgade statuslampor De tre (3) orangefärgade lamporna på framsidan av monitor är statuslampor. Se Figur 7. Det finns tre (3) typer av statuslampor: Batteristatus Status för antennposition Status för telefonlinje De orangefärgade statuslamporna ska inte lysa då du använder monitorn. Om någon av dessa statuslampor lyser eller om du hör korta ljudsignaler efter att du tryckt in strömbrytaren ska du följa anvisningarna i de följande avsnitten. Kapitel 1 27

28 Statuslampa för batteri Om den orangefärgade statuslampan för batteri blinkar och du hör kontinuerliga ljudsignaler innebär det att batterierna håller på att ta slut och måste bytas ut. Om ingen statuslampa tänds efter att du tryckt in strömbrytaren ska du kontrollera att batterierna satts in på rätt sätt. Byt batterier om det behövs. Se Sätt i batterier på sidan 16. Statuslampa för antennposition Om den orangefärgade statuslampan för antennposition börjar blinka och du hör korta ljudsignaler ska du kontrollera att handremmen uppe på antennen är riktad utåt, bort från dig. Se Figur 6. Flytta långsamt runt antennen över din implanterade hjärtenhet. När antennen befinner sig i rätt läge slocknar den orangefärgade statuslampan för antennpositionen, de gröna statuslamporna för avläsning blinkar och monitorn återupptar datainsamlingen. 28 CareLink-monitorn

29 Status för telefonlinje Om den orangefärgade statuslampan för telefonlinjen blinkar ska du göra följande: Kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är korrekta. Se Inställning av din monitor på sidan 16. Kontakta din telefonoperatör om du behöver information om vilken slags telefonlinje du har. Kontrollera att telefonlinjens anslutningar är intakta. Kontrollera att telefonjacket i väggen fungerar. Anslut en telefon till jacket och ring ett samtal. Anslut monitorn till ett annat telefonjack om du inte kan ringa ut. Kontrollera att du har en analog telefonlinje. Monitorn är avsedd att fungera tillsammans med analoga telefonlinjer. Kontakta din telefonoperatör om du behöver information om vilken slags telefonlinje du har. Observera: Inställningarna för telefonlinjen kan göras då monitorn är på. Om dataöverföringen avbröts på grund av samtal väntar, ringer monitorn automatiskt upp igen och skickar informationen från din implanterade hjärtenhet. Kapitel 1 29

30 Om monitorn inte ringer upp igen automatiskt, ska du kontrollera att inget hänt med telefonanslutningarna. Felsökning Problem Om en orange statuslampa för antennposition tänds Om en orange statuslampa för telefonlinjen tänds Om en orange statuslampa för batteriet tänds Lösning Flytta antennen. Kontrollera anslutningen via telefonsladden. Byt ut batterierna. Resa med din monitor Följ nedanstående riktlinjer när du använder monitorn utanför hemmet: Om du använder en telefonlinje som kräver att du slår en siffra för att kunna ringa externt (oftast 0), måste du kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är riktiga. Se Kontrollera inställningarna för telefonlinjen på sidan 17. Denna monitor är konstruerad för användning i ditt hemland. 30 CareLink-monitorn

31 Skötsel av monitorn Tappa inte monitorn på hårda ytor. Kontakta Medtronic på det telefonnummer som anges på baksidan till denna manual om du tappar monitorn. Du kan vid behov rengöra utsidan av monitorn med en ren, torr duk. Var noga med att inte låta något vatten komma innanför höljet under rengöringen. Låt höljet torka helt före användning. Monitorn kräver inga förebyggande kontroller eller förebyggande underhåll. Obs! Se till att monitorn inte blir våt. Vätskor kan skada monitorn. Om monitorn kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor ska du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter och närmare information. Kapitel 1 31

32 Specifikationer för monitorn monitorn uppfyller kraven enligt följande standarder: EMC: CFR 47 del 15, IEC Patientsäkerhet: IP21, ETL, cetl, IEC , tillämplig del (antenn) typ BF, normal, kontinuerlig drift, intern strömförsörjning, ej lämplig för användning i närvaro av brännbara narkosblandningar med luft, syre eller kväveoxid. Strömkrav Spänning: 6 VDC nominell Ström: 300 ma nominell Batterityp: 4 LR6 (AA) alkaliska batterier Miljövillkor Rekommenderade miljöförhållanden under förvaring och transport Temperatur: -40 C till 65 C (-40 F till 150 F) Relativ luftfuktighet: Upp till 95 % Observera: Produkten är säker vid förvaring eller transport i temperaturer från -40 C (-40 F), utan 32 CareLink-monitorn

33 kontrollerad relativ luftfuktighet, till mindre än eller lika med 70 C (158 F) i relativ luftfuktighet på mindre än eller lika med 93 %, icke-kondenserande. Ta ut batterierna om utrustningen ska förvaras under en längre tid. Rekommenderade driftsförhållanden Temperatur: 9 C (49 F) till 43 C (110 F) Observera: Produkten är säker vid drift i temperaturer från 5 C (41 F) till lägre än eller lika med 43 C (110 F), i en relativ luftfuktighet på 15 % till 93 %, ickekondenserande, och vid ett atmosfäriskt tryck på mellan 700 hpa och hpa. Förväntad livslängd I normala fall är den förväntade livslängden för en monitor 7 år. Kassering Kassera produkten i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Produkten innehåller material som kan skada miljön. Kapitel 1 33

34 Testning Elektromagnetiska kompatibilitetstester visar att monitorn ger rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå vid en speciell installation. Om monitorn orsakar skadliga störningar på andra enheter eller påverkas negativt av andra enheter uppmanas användaren att eliminera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Placera om enheterna. Öka avståndet mellan enheterna. Kontakta Medtronic. Om du får problem med funktionen hos din CareLinkmonitor 2490G/2490H/2490J eller tillbehöret för mobilkommunikation (sidan 19) kan du prova att använda dem på minst 2 meters (6 feet) avstånd från trådlös kommunikationsutrustning som t.ex. mobiltelefoner. Monitorn har testats och uppfyller R&TTE-reglerna. Vid ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Medtronic kan användaren fråntas behörigheten att använda monitorn. 34 CareLink-monitorn

35 Försäkran om överensstämmelse Medtronic förklarar att denna produkt uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG om radio- och teleterminalutrustning samt direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Branschkrav i Kanada (Industry Canada) IC:3408C-2490 Funktionen måste uppfylla följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste tolerera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. Kapitel 1 35

36 36 CareLink-monitorn

37

38 Tillverkare Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Auktoriserad representant inom EG Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Europa/Mellanöstern/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Australien Medtronic Australasia Pty.Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Kanada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Kanada *M956345A009* Medtronic, Inc M956345A009A

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual MEDTRONIC CARELINK MONITOR Modell 2490C Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och eventuellt i andra länder. Alla övriga varumärken

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet med kabel...6 Vad

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A KEELERS C-HANDTAG 13A 13B LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers C-handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning TriomiX

Bruksanvisning TriomiX Bruksanvisning TriomiX Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 UPPACKNING... 4 FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 UPPLADDNING... 7 GARANTI... 7 SPECIFIKATIONER... 8 2 Bakgrund Ackreditering av laboratorieanalyser är

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning SVENSKA Polar CS kadenssensor W.I.N.D. är konstruerad för att mäta kadens, d.v.s. varv per minut på tramporna vid cykling. Ingen annan användning är avsedd

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING EXTRA TILLBEHÖR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING EXTRA TILLBEHÖR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Extra tillbehör... 1 Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 4 Inställning... 4 Att byta kanal... 5 Indikator för låg batterinivå... 6 Återställning av produkten...

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Försäkran av överensstämmelse

Försäkran av överensstämmelse Inledning Inledning Tack för att du valt att köpa MPrint MW-140BT (hädanefter kallad skrivaren ). Denna svartvita, termiska, bärbara skrivare är mycket lätt att ta med sig och kan anslutas till en Pocket

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer