MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK MONITOR Modell 2490C Patientmanual

2

3 Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och eventuellt i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. Medtronic, Medtronic CareLink Förklaring av symboler Conformité Européenne (Europeisk standard). Produkten uppfyller internationell elektrisk säkerhetsklass IP21 vad gäller inträngning av damm, andra främmande föremål och vatten, i enlighet med kraven i IEC Förvaras torrt Strömkabelns polaritet, mitten negativ Tillämplig del typ BF (intern strömförsörjning) Trådlös kommunikation aktiverad OBS! Se bruksanvisning Utrustning klass II 3

4 Likström UL-godkänd komponentmärkning för Kanada och USA Medicinsk utrustning avseende elektriska stötar, brand och mekaniska risker, endast i enlighet med AAMI/ES (2006) / A2 (2010) och CSA 22.2 NO CAN/CSA:2008 Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på recycling.medtronic.com. Beställningsnummer Serienummer Förpackningens innehåll Hemmonitor Tillbehör Produktdokumentation Temperaturbegränsning 4

5 Atmosfärisk tryckbegränsning Luftfuktighetsbegränsning Restriktioner för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk utrustning. China RoHS Obligatorisk certifiering i Kina Får endast användas inomhus Säkerhetsmärkning Auktoriserad representant inom EG Independent Communications Authority of South Africa (Sydafrikas oberoende kommunikationsmyndighet) Använd endast nätadaptern från Medtronic märkt med art.nr: GS

6 Enheten uppfyller de elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) som ställs av Australian Communications Authority (ACA) och New Zealand Radio Spectrum Management Group (RSM). Märkning om uppfyllande av regulatoriska standarder (RCM) från Australian Communications and Media Authority (ACMA) och New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). Märkning om uppfyllande av telekommunikationsstandarder från Australian Communications and Media Authority (ACMA) och New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). Tillverkare Start Driftsstart 6

7 Telefon/telefonjack Resinåtervinning. Andra plaster som akryl, akrylnitrilbutadienstyren, glasfiber, nylon, polykarbonat och polylaktidsyra. 7

8 8

9 INNEHÅLL INLEDNING 11 Om din monitor 11 Indikationer för användning 13 Kontraindikationer 13 Varningar 13 Försiktighetsåtgärder 16 Innehåll i monitorförpackningen 17 Val av plats för din monitor 18 Inställning av din monitor 18 Sända information med hjälp av din monitor 24 Gröna statuslampor 29 Orangefärgade statuslampor 30 Resa med din monitor 32 Skötsel av monitorn 33 Specifikationer för monitorn 33 9

10

11 INLEDNING Denna manual hjälper dig att använda Medtronic CareLinkmonitorn, modell 2490C ("monitor"). Om du har några frågor om hur man ställer in eller använder monitorn, eller om du får problem med monitorn, ska du använda informationen på manualens baksida för att kontakta Medtronic. Om du har frågor om ditt medicinska tillstånd ska du fråga din läkare. Din läkare känner till din medicinska bakgrund. Om din monitor Monitorn samlar automatiskt in information från din implanterade hjärtenhet. Den automatiska trådlösa kommunikationen mellan din hjärtenhet och monitorn sker vid tidpunkter som din läkare eller klinik har schemalagt. Du behöver inte göra någonting med din monitor för att informationen från hjärtenheten ska överföras till din klinik med hjälp av den trådlösa tekniken. Processen är tyst och omärklig. I vanliga fall 11

12 schemaläggs den automatiska processen för att ske när du sover. Informationen från din hjärtenhet skickas till din klinik via en telefonlinje med ett förprogrammerat nummer. Därför måste monitorn alltid vara inkopplad i ett telefonjack och ett eluttag. Monitorn kan också automatiskt skicka tysta alarm från hjärtenheten till din klinik. Informationen som skickas hjälper din läkare att ge dig rätt vård. Din telefon är upptagen medan monitorn sänder information. Se Sända information med hjälp av din monitor på sid. 24. Monitorn är avsedd enbart för din implanterade enhet. Den fungerar inte med andra implanterade enheter och får endast användas enligt läkarens anvisningar. Sända information på din läkares eller kliniks begäran Ibland kan du behöva sända information vid andra tillfällen än de som din läkare eller klinik har schemalagt. Det inträffar när: Den första inställningen är klar och du vill få igång den trådlösa kommunikationen mellan monitorn och din hjärtenhet 12

13 Din läkare eller klinik begär det Se Sända information med hjälp av din monitor på sid. 24. Indikationer för användning Monitorn är en extern, elektronisk enhet som samverkar med implanterade hjärtenheter från Medtronic och en analog telefonanslutning för att överföra data som lagrats i den implanterade hjärtenheten till läkaren eller klinikern. Kontraindikationer Det finns inga kända kontraindikationer för monitorn. Varningar Varning: För att minimera strypningsrisken ska monitorn placeras så att barn inte kan komma åt elkabeln och antennen. Varning: Om du känner dig dålig ska du omedelbart söka vård. Använd inte monitorn om inte läkaren har sagt åt dig att göra det. I akuta fall ska du ringa nödnumret. Om din läkare har gett dig några andra instruktioner ska du följa dem. Om du väntar med att söka 13

14 vård kan det innebära risker för din hälsa. Varning: För att monitorn och din implanterade hjärtenhet ska fungera korrekt måste du följa dessa anvisningar: Använd monitorn endast enligt beskrivningen i denna manual. Spara den här manualen. Använd monitorn bara vid de tillfällen som din läkare har bestämt. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Varning: Använd inte monitorn om inte monitorn fungerar enligt beskrivningen i Sända information med hjälp av din monitor på sid. 24. För att din implanterade hjärtenhet ska fungera korrekt ska du alltid slå på monitorn innan du placerar antennen. Följ instruktionerna i den här manualen när du placerar antennen över din implanterade hjärtenhet. Det kan hända att monitorn inte samlar in eller skickar information från din implanterade hjärtenhet. Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. 14

15 Varning: Denna utrustning får inte ändras. Ändringar kan påverka monitorns effektivitet och försämra patientsäkerheten. Varning: Rör inte vid de öppna telefonuttagen och stick inte in fingern eller några föremål i de öppna telefonuttagen på monitorn. Om du sticker in ett finger eller ett föremål i ett öppet telefonuttag kan du få en elektrisk stöt. Varning: Viktiga säkerhetsinstruktioner. När du använder monitorn ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskada, vilket innebär: Använd inte monitorn i närheten av vatten, som till exempel badkar, handfat, diskho eller tvättvask, i en fuktig källare eller nära en badbassäng. När du ställer in monitorn första gången eller sänder information på din läkares eller kliniks begäran, undvik då att använda monitorn under åskväder. Det kan finnas en liten risk att blixtarna ger en elektrisk stöt. Spara dessa instruktioner. Om du misstänker en gasläcka ska du inte använda monitorn för att skicka information och 15

16 inte heller använda en telefon i närheten av läckan för att rapportera om denna. Monitorn får endast användas med en telefonsladd på 0,48 mm (UL-godkänd, 26 gauge (AWG)). Försiktighetsåtgärder Använd endast den strömkabel som följer med denna monitor. Om du använder en annan strömkabel kan monitorn skadas eller patientsäkerheten försämras. monitorn ska alltid vara ansluten till ett fungerande eluttag och ett telefonjack. I annat fall kan monitorn inte skicka information till din läkare. Använd inte mobiltelefon samtidigt som du använder monitorn. En mobiltelefon kan störa den trådlösa kommunikationen mellan din hjärtenhet och monitorn. Observera: Tillbehöret för mobilkommunikation kan användas samtidigt med monitorn (sidan 21). Med undantag av i en nödsituation ska du undvika att använda telefonen medan du 16

17 skickar information från din monitor. Om en nödsituation uppstår samtidigt som du använder monitorn och du måste använda telefonen ska du trycka på start/stopp-knappen på monitorn för att stoppa överföringen. Under tiden monitorn sänder data kan din telefonlinje inte användas för inkommande eller utgående samtal. Se till att din monitor inte blir våt. Vätskor kan skada monitorn. Om monitorn skulle bli våt ska du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Innehåll i monitorförpackningen Du ska ha fått följande delar: En Medtronic CareLinkmonitor, modell 2490C En strömkabel En telefonkabel En telefonadapter (om det behövs) Ett fodral En patientmanual En DVD med instruktioner kan ingå 17

18 Ett snabbreferenskort Val av plats för din monitor Välj var du vill ställa din monitor. Följ rekommendationerna nedan: Placera monitorn inom 3 meter (10 feet) från din säng, helst på ett nattduksbord eller annat bord. Placera monitorn där du kan nå ett telefonjack. Placera monitorn inom räckhåll för ett eluttag och på sådant sätt att du kan dra ut sladden direkt från eluttaget om det skulle behövas. Placera inte monitorn där den kan bli våt. Inställning av din monitor Innan du använder din monitor måste du göra följande: 1. Kontrollera monitorns inställningar för telefonlinjen. 2. Ansluta monitorn till ett telefonjack. 3. Ansluta monitorn till ett eluttag. Du kan ansluta en telefon till monitorn för att kunna ringa och ta emot samtal, men det är inte nödvändigt för att monitorn ska fungera på rätt sätt. För mer 18

19 information, se Ansluta monitorn till telefonjack och eluttag på sid. 21. Observera: Det finns ett tillbehör för mobilkommunikation som kan användas i de fall det inte finns någon vanlig telefon (ledningsbunden). Se sidan 21 för mer information. Kontrollera inställningarna för telefonlinjen Innan du använder monitorn, ska du kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är korrekta. Det går att ställa in telefonlinjen på två sätt i monitorn, N och T-P. Se Figur 1. Figur 1 Inställningar av telefonlinjen N Denna inställning används om det krävs att du slår någon av siffrorna 0, 8 eller 9 för att få en extern linje. N betyder att du inte 19

20 behöver slå någon siffra först och är den vanligaste inställningen i hemmet. Välj rätt inställning för den telefonlinje du ska använda. Om du bor på hotell kan det hända att du måste ställa in brytaren på 0, 8 eller 9 för att få en extern linje. T-P Denna inställning används för att välja telefonlinje med tonval (T) eller pulsval (P). T är den vanligaste inställningen. Välj rätt inställning för den telefonlinje du ska använda. Inställningar av telefonlinjen kan väljas när monitorn är ansluten. Observera: Ton-/pulsbrytaren på monitorns sida är inaktiverad för den australiska marknaden. Monitorn är utformad så att den endast fungerar i tonläget i Australien. Kontakta din telefonoperatör eller fråga i hotellets reception om du har några frågor om telefonlinjen. 20

21 Ansluta monitorn till telefonjack och eluttag Eluttag Strömkabel Telefonjack i väggen Valfri Figur 2 Monitor ansluten till ett telefonjack, ett eluttag och en telefon (anslutning av telefon är valfritt). Telefonjacket och eluttaget kan se olika ut beroende på i vilket land du bor. Observera: Det finns ett tillbehör för mobilkommunikation som kan användas i de fall det inte finns någon vanlig telefon (ledningsbunden). Bruksanvisningen till tillbehöret för mobilkommunikation ska användas tillsammans med denna manual för korrekt installation och användning. Läs bruksanvisningen till tillbehöret för mobilkommunikation och det inte finns någon ledningsbunden telefon och mobilanslutningen kommer att användas. 21

22 Följ dessa steg för att ställa in monitorn: 1. Se till att du har monitorn, telefonsladden och den strömkabel som följde med monitorn. Observera: Den medföljande adaptern kan behövas för att ansluta telefonsladden till telefonjacket. 2. Leta upp telefonuttagen på den vänstra sidan av monitorn. Se Figur Anslut telefonsladdens ena ände till ett av uttagen på sidan av monitorn. Se Figur 3. Figur 3 Telefonuttag 4. Anslut den andra änden av telefonsladden till telefonjacket på väggen. Observera: Du kan ansluta en telefon till monitorn för att kunna ringa och ta emot samtal, men det är inte nödvändigt för 22

23 att monitorn ska fungera på rätt sätt. Inställningen är densamma som för en telefonsvarare. Varning: Rör inte vid de öppna telefonuttagen och stick inte in fingern eller några föremål i de öppna telefonuttagen på monitorn. Om du sticker in ett finger eller ett föremål i ett öppet telefonuttag kan du få en elektrisk stöt. 5. Anslut strömkabeln till monitorn. Se Figur 4. OBS! Använd endast den strömkabel som medföljer denna monitor. Om du använder en annan strömkabel kan monitorn skadas eller patientsäkerheten försämras. 6. Sätt in strömkabeln i eluttaget. Figur 4 Ansluta strömkabeln Om det är första gången du installerar monitorn måste du få igång den trådlösa kommunikationen mellan monitorn och din hjärtenhet. För att göra detta, se 23

24 Sända information med hjälp av din monitor på sid. 24. Monitorn är klar att använda. Sända information med hjälp av din monitor Följ proceduren vid följande tillfällen: Den första inställningen är klar och du vill få igång den trådlösa kommunikationen mellan monitorn och din hjärtenhet Din läkare eller klinik begär det Innan du använder din monitor ska du göra följande: Stäng av alla tv-apparater, datorer eller monitorer inom 2 meters (6 feet) avstånd från monitorn. Stäng av eller avlägsna alla mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning inom 2 meters (6 feet) avstånd från monitorn eller tillbehöret för mobilkommunikation (sidan 21). Kontrollera att monitorns lampa som visar att strömmen är på lyser. 24

25 Utför följande steg: 1. Tryck på start/stopp-knappen på framsidan av monitorn för att sända information från din hjärtenhet till kliniken. Se Figur 5. Antenn Start/stopp-knapp Lampa som anger att strömmen är på Bildskärm Figur 5 Monitor (sedd framifrån, cirka 1/4 av verklig storlek) 2. Placera antennen över din hjärtenhet och håll den tätt mot kläderna. Handremmen på antennen ska vara riktad utåt, bort från kroppen. Se Figur 6. Lampan som visar antennpositionens status släcks när antennen är rätt placerad. Flytta antennen över din 25

26 hjärtenhet om den orangefärgade statuslampan för antennpositionen börjar blinka. Se Figur 7. Figur 6 Placering av antennen 3. Titta på statuslamporna på bildskärmen på framsidan av monitorn. Se Figur 7. Varje statuslampa har sin egen innebörd när du använder monitorn för att sända information från din hjärtenhet. Statuslampor för avläsning (gröna) Start/stoppknapp Statuslampor för sändning (gröna) Lampa för avslutad sändning (grön) Statuslampa för ström (grön) Statuslampa för antennposition (orange) Statuslampa för telefonlinje (orange) Figur 7 Start/stopp-knapp och statuslampor 26

27 De fyra gröna statuslamporna för avläsning blinkar och tänds medan monitorn samlar in information från den implanterade enheten. Avläsningen brukar ta mindre än 3 minuter. Kontrollera att statuslampan för antennposition är släckt då statuslamporna för avläsning blinkar. När monitorn är klar med datainsamlingen från din implanterade enhet slutar statuslamporna att blinka och släcks. Monitorn avger två ljudsignaler. 4. När du hör ljudsignalerna från monitorn kan du ta bort antennen från din hjärtenhet. Lägg tillbaka antennen i förvaringsfacket. Monitorn ringer automatiskt upp det förprogrammerade numret. Observera: Monitorn avger höga toner när den ringer upp det förprogrammerade numret. De tre gröna statuslamporna för sändning börjar blinka när monitorn sänder data. Överföringen tar vanligtvis mindre än 3 minuter, men kan ta upp till 30 minuter. 27

28 OBS! I en nödsituation kan du använda telefonen för att ringa efter hjälp. Om en nödsituation uppstår samtidigt som du använder monitorn ska du trycka på start/stopp-knappen på monitorn för att stoppa monitor-överföringen. Under tiden monitorn sänder data kan din telefonlinje inte användas för inkommande eller utgående samtal. När monitorn har avslutat överföringen av information tänds den gröna statuslampan för sändning och monitorn avger två ljudsignaler. Monitorn återgår automatiskt till viloläge. Därefter kan du använda telefonen för att ringa eller ta emot samtal. Observera: Om du måste avbryta innan överföringen är färdig, ska du ta bort antennen från din hjärtenhet och trycka på start/stopp-knappen. När du är redo att börja om ska du följa proceduren i Sända information med hjälp av din monitor på sid

29 Gröna statuslampor De gröna statuslamporna visar följande information (se Figur 7): Om monitorn är ansluten till eluttaget eller ej Hjärtenhetens avläsningsstatus Hjärtenhetens sändningsstatus Den gröna statuslampan för ström ska alltid lysa. Om den gröna statuslampan för ström inte lyser, kontrollera att strömsladden är ansluten till eluttaget. Kontrollera att statuslamporna för avläsning blinkar och lyser och anger att funktionen pågår, när monitorn sänder information. När avläsningen är klar börjar statuslamporna för sändning att blinka. Observera: Om alla lampor på monitorn blinkar ska du ta ut monitorns kontakt och sedan sätta i den igen. Upprepa proceduren i Sända information med hjälp av din monitor på sid. 24 om något av följande inträffar: Du stängde av monitorn innan informationen från din hjärtenhet hade skickats. 29

30 Statuslamporna för avläsning slutar blinka och lyser med fast sken i mer än tre minuter. Statuslamporna för sändning blinkar eller förblir på i mer än en 1 timme. Orangefärgade statuslampor De två orangefärgade lamporna på monitorns framsida är statuslampor (se Figur 7). Statuslamporna är: Status för antennposition Status för telefonlinje De orangefärgade statuslamporna ska inte lysa när du använder monitorn. Om någon av dessa statuslampor fortsäter lysa eller om du hör korta ljudsignaler efter att du tryckt in start/stopp-knappen ska du följa anvisningarna i de följande avsnitten. Status för antennposition Om den orange lampan för antennpositionens status börjar blinka och du hör korta ljudsignaler ska du göra följande: Se till att handremmen på antennen är riktad utåt och bort från kroppen. Se Figur 6. Flytta långsamt runt antennen över din hjärtenhet. 30

31 När antennen har placerats rätt slocknar den orangefärgade statuslampan för antennpositionen, de gröna statuslamporna för avläsning börjar blinka och monitorn återupptar datainsamlingen. Status för telefonlinje Om den orangefärgade statuslampan för telefonlinjen blinkar ska du göra följande: Kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är korrekta. Se Inställning av din monitor på sid. 18. Kontakta din telefonoperatör om du behöver information om vilken slags telefonlinje du har. Observera: Inställningar av telefonlinjen kan väljas när monitorn är ansluten. Kontrollera att du har en analog telefonlinje. Monitorn är avsedd att fungera tillsammans med analoga telefonlinjer. Kontakta din telefonoperatör om du behöver information om vilken slags telefonlinje du har. 31

32 Kontrollera att telefonlinjens anslutningar är riktiga. Kontrollera att telefonjacket i väggen fungerar. Anslut en telefon till telefonjacket och ring ett samtal. Anslut monitorn till ett annat telefonjack om du inte kan ringa ut. Observera: Om dataöverföringen avbryts på grund av "samtal väntar", ringer monitorn automatiskt upp igen och skickar informationen från din hjärtenhet. Om monitorn inte ringer upp igen automatiskt, ska du kontrollera att inget hänt med telefonanslutningarna. Resa med din monitor Följ nedanstående riktlinjer när du använder monitorn utanför hemmet: Placera monitorn inom 3 meter (10 feet) från din säng, helst på ett nattduksbord eller annat bord. Om du använder en telefonlinje som kräver att du slår en siffra för att kunna ringa externt (oftast 9), måste du kontrollera att inställningarna för telefonlinjen är riktiga. Se Kontrollera 32

33 inställningarna för telefonlinjen på sid. 19. Observera: Monitorn är konstruerad för användning i ditt hemland. Skötsel av monitorn Tappa inte monitorn på hårda ytor. Kontakta Medtronic på det telefonnummer som anges på baksidan till denna manual om du har tappat monitorn. Rengör utsidan vid behov med en ren och torr trasa. Var noga med att inte låta något vatten komma innanför höljet medan du rengör monitorn. Låt höljet torka helt före användning. Monitorn kräver inga förebyggande kontroller eller förebyggande underhåll. OBS! Låt inte din monitor bli våt. Vätskor kan skada monitorn. Om monitorn skulle bli våt ska du kontakta Medtronic. På baksidan av den här manualen finns kontaktuppgifter. Specifikationer för monitorn Monitorn uppfyller kraven i följande standarder: EMC: CFR 47 del 15, IEC

34 Patientsäkerhet: IP21; ETL; cetl; IEC , IEC , ansluten del typ BF (antenn), normal, kontinuerlig drift, klass II, ej lämplig för användning i närvaro av brännbara narkosblandningar med luft, syre eller kväveoxid. Rekommenderade miljöförhållanden under förvaring och transport Temperatur: -40 C till 65 C (-40 F till 150 F) Relativ luftfuktighet: Upp till 95 % Observera: Produkten är säker vid förvaring eller transport i temperaturer från -40 C (-40 F) utan kontrollerad relativ luftfuktighet, till 70 C (158 F) med kontrollerad relativ luftfuktighet på upp till 93 %, icke-kondenserande. Rekommenderade driftsförhållanden Temperatur: 9 C till 43 C (49 F till 110 F) Observera: Produkten är säker vid drift i temperaturer från 5 C (41 F) till mindre än eller lika med 43 C (110 F), i relativ luftfuktighet på mellan 15 % och 93 %, ickekondenserande, och vid ett atmosfäriskt tryck på mellan 700 hpa och hpa. 34

35 Strömförsörjning Använd endast den nätadapter som medföljde monitorn, för att vara säker på att de angivna standarderna efterlevs. Globtek art.nr: GS Nätadapterns ingångseffekt klassas som: VAC, Hz, 0,5A. Nätadaptern ska användas vid frånkoppling från huvudströmmen. Förväntad livslängd I normala fall är den förväntade livslängden för en monitor 5 år. Kassering Kassera produkten i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Produkten innehåller material som kan skada miljön. Prövning Elektromagnetiska kompabilitetstester visar att monitorn ger rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå vid en speciell installation. Om monitorn orsakar skadliga störningar på andra enheter eller påverkas negativt av andra enheter uppmanas användaren att 35

36 eliminera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Placera om enheterna. Öka avståndet mellan enheterna. Kontakta Medtronic. Om du får problem med funktionen hos din CareLink-monitor 2490C eller tillbehöret för mobilkommunikation (sidan 21) kan du prova med att använda dem på minst 2 meters (6 feet) avstånd från trådlös kommunikationsutrustning som t.ex. mobiltelefoner. Säkerhet och teknisk undersökning Årlig säkerhets- och teknisk undersökning av monitorn är inte nödvändig. Försäkran om överensstämmelse Medtronic försäkrar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven i direktiv 1999/5/EG om radio- och teleterminalutrustning och direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Branschkrav i Kanada (Industry Canada) IC: 3408D-MICSW2 36

37 Funktionen måste uppfylla följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste tolerera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. Den här enheten får inte störa stationer som sänder på bandbredderna MHz och som används som meteorologiska hjälpmedel, meteorologiska satelliteter eller satelliter som utforskar jorden och den måste tolerera alla störningar som kommer in, inklusive sådana som kan förorsaka oönskade funktion. 37

38 38

39

40 Tillverkare Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Auktoriserad representant inom EU Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Europa/Mellanöstern/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Australien Medtronic Australasia Pty.Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Kanada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Kanada Medtronic, Inc M956573A009A *M956573A009*

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Vad är vad på din dosa? Paketets innehåll 2 Vad är vad på din dosa 3 Hemtelefoni via mobilnätet

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0 Bruksanvisning Telefonadapter 2.0 Innehåll 171742SE / 09.08.16 Använda ConnectLine telefonadapter 4 Jämförelse Streamer Pro och Streamer 1.4 5 Inkommande samtal 6 Utgående samtal 10 Ytterligare information

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet med kabel...6 Vad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer