SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI."

Transkript

1 SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual

2 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix, CapSureFix MRI, Checklist, EnRhythm, EnRhythm MRI, Medtronic, Medtronic CareLink, Quick Look, SureScan

3 Innehåll 1 Inledning 5 2 MR-villkor för användning 5 3 Allmän information om MR-undersökningar Typer av elektromagnetiska fält som skapas av MR-system Möjliga interaktioner för implanterade SureScan-stimuleringssystem i MR-miljö 6 4 Kontraindikationer för SureScan-stimuleringssystemet 6 5 Möjliga komplikationer som kan hänföras till SureScan-stimuleringssystemet 7 6 Radiologispecifika varningar och försiktighetsåtgärder för SureScan-stimuleringssystemet Krav på MR-utrustning Krav på MR-undersökningar Patientsäkerhet under MR-undersökningen Bildkvalitet 8 7 Kardiologispecifika varningar och försiktighetsåtgärder för SureScan-stimuleringssystemet Krav på hjärtutrustningen Patientkommunikation 8 8 Före MR-undersökning 9 9 Start av SureScan med MR Integritetsbekräftelse av SureScan-stimuleringssystemet Programmera MR SureScan till On (på) Under MR SureScan Överväganden för enheten Radiologiska överväganden under MR-undersökningen Efter MR-undersökningen Återställning av enheten till konfigurationen före MR Medtronic garantiinformation Service 15 3

4 4

5 1 Inledning Det är viktigt att läsa informationen i den här manualen innan en MR-undersökning utförs på en patient med ett implanterat SureScan-stimuleringssystem. Kontakta en Medtronic-representant vid frågor angående information i denna manual. Se de respektive Medtronic referensmanualerna till de olika enheterna eller den tekniska manualen till elektroden för icke-mr relaterade instruktioner. Medtronic SureScan-stimuleringssystem omfattar en Medtronic SureScan-enhet som ansluts till Medtronic SureScan-elektroder. Alla komponenter till SureScan-stimuleringssystemet är märkta med SureScan-symbolen. 2 MR-villkor för användning Icke-klinisk testning har visat att SureScan-stimuleringssystemet är säkert att använda i MR-miljö, om det används i enlighet med instruktionerna i denna manual. SureScan-stimuleringssystemet kan skannas hos patienter under följande förutsättningar: Cylindriskt magnetrör, kliniskt MR-system med ett statiskt magnetfält på 1,5 tesla (T) måste användas. Linjära system med en maximal linjär vridningsfrekvens per axel på 200 T/m/s måste användas. Genomsnittlig helkropps-sar (Specific Absorption Rate, specifik absorptionshastighet) enligt uppgift från MR-utrustningen måste vara 2,0 W/kg; huvud-sar enligt uppgift från MR-utrustningen måste vara <3,2 W/kg. Patienterna och deras implanterade system måste undersökas på kontraindikationerna i Avsnitt 4. Kontinuerlig patientmonitorering måste finnas enligt beskrivningen i Avsnitt 6.3. Patienten måste positioneras enligt begränsningarna som beskrivs i Avsnitt 4. Det finns inga restriktioner i placering av patienten i förhållande till MR-isocentermarkeringen när kroppsspole används. Det finns inga restriktioner i placering av patienten i förhållande till användning av någon spole som endast har mottagare. Det implanterade systemet får endast bestå av en SureScan-enhet och SureScan-elektroder enligt beskrivningen i Avsnitt

6 3 Allmän information om MR-undersökningar 3.1 Typer av elektromagnetiska fält som skapas av MR-system Ett MR-system producerar tre (3) typer av elektromagnetiska fält som kan samverka med implanterade enhetssystem. Samtliga fält är nödvändiga för att skapa en MR-bild. Fälten definieras enligt följande: Statiskt magnetfält Detta är ett stabilt, icke-varierande magnetfält som normalt alltid finns i närheten av en MR-maskin, även när ingen undersökning är igång. Gradient magnetfält Dessa lågfrekventa pulsade magnetfält förekommer endast under en undersökning. MR-utrustning använder tre (3) ortogonala gradientmagnetfält för att forma bilden. RF-fält Detta är ett pulsat RF-fält (radiofrekvensfält) som endast förekommer under en undersökning. RF-fältet kan produceras av en mängd överförings-rf-spolar, till exempel en helkroppsöverföringsspole eller en extremitetsspole (till exempel en överföringsspole för huvud). 3.2 Möjliga interaktioner för implanterade SureScan-stimuleringssystem i MR-miljö SureScan-stimuleringssystemet har utformats så att det minimerar de möjliga interaktioner som beskrivs i detta avsnitt. Interaktion med magnetfält Det magnetiska materialet i ett implanterat system kan utöva kraft-, vibrationsoch vrideffekter på grund av det statiska magnetfältet och de linjära magnetfält som produceras av en MR-skanner. SureScan-stimuleringssystemet har utformats så att det minskar dessa effekter. Det gör att den mekaniska stressen på det implanterade systemet och på vävnadsgränssnittet blir så liten som möjligt. Patienterna kan känna av en lätt dragning eller vibrering vid implantationsstället när de befinner sig i eller i närheten av MR-skannern. Framkallad stimulering De linjära magnet- och RF-fälten från en MR-skanner framkallar energier till ett implanterat elektrodsystem som skulle kunna leda till oavsedd stimulering av hjärtat. SureScan-stimuleringssystemet har utformats så att det minskar den spänning och de pulsbredder som läggs på elektroderna och därmed är risken för att hjärtat stimuleras minimal. Upphettning av elektroderna De RF-fält som genereras av en MR-skanner framkallar spänning till ett implanterat elektrodsystem som skulle kunna leda till att elektroderna upphettas. En sådan upphettning kan skada vävnaderna kring elektroderna och påverka stimulerings- och avkänningströsklarna på den platsen. SureScan-elektroderna har utformats så att de begränsar upphettningen av elektroderna för att minimera den termiska skadan av kringliggande hjärtvävnad. Artefakter och förvrängning av bilden SureScan-elektroder har påvisat en minimal förvrängning av bilden kring de implanterade elektroderna då enheten ligger utanför visningsfältet. Betydande bildförvrängningar kan uppträda om enheten ligger inom visningsfältet. Artefakter och förvrängning av bilden som är ett resultat av att enheten och elektroderna finns i visningsfältet måste övervägas när visningsfält och bildhämtningsparametrar väljs. 4 Kontraindikationer för SureScan-stimuleringssystemet Patienter med befintliga medicinska implantat (aktiva eller kvarlämnade), elektroder, elektrodförlängningar eller elektrodadaptrar är kontraindicerade för MR-undersökning. Patienter med skadade eller intermittenta elektroder är kontraindicerade för MR-undersökning. Patienter med ett SureScan-stimuleringssystem som implanterats för mindre än sex veckor sedan är kontraindicerade för MR-undersökning. Patienter med ett SureScan-stimuleringssystem som implanterats på andra ställen än det vänstra och högra pektorala området i bröstet är kontraindicerade för MR-undersökning. 6

7 Patienter som inte har ett komplett SureScan-stimuleringssystem, med en SureScan-enhet och SureScan-elektroder i både förmaket och kammaren, är kontraindicerade för MR-undersökning. Patienter med en tröskel för stimuleringssvar på > 2,0 V vid en pulsbredd på 0,4 ms är kontraindicerade för MR-undersökning. Observera: Patienter med förmaksflimmer kan undersökas om alla andra krav före en MR-undersökning uppfylls. Patienter vars enhet kommer att programmeras till en asynkron stimuleringsfunktion när MR SureScan är på, och som har diafragmastimulering vid en stimuleringspuls på 5,0 V vid en pulsbredd på 1,0 ms, är kontraindicerade för MR-undersökning. Patienter med ett elektrodimpedansvärde på <200 Ω eller >1 500 Ω är kontraindicerade för MR-undersökning. En patient med ett implanterat SureScan-stimuleringssystem får inte placeras på sidan i MR-hålet. Denna position, kallad lateral decubitus-position, är kontraindicerad för alla MR-undersökningar. Vid användning av spolar som endast har sändare eller lokala sändar- och mottagarspolar som placeras direkt över stimuleringssystement har inte studerats. Sådan användning är kontraindicerad. 5 Möjliga komplikationer som kan hänföras till SureScan-stimuleringssystemet SureScan-stimuleringssystemet har utformats så att det minimerar de möjliga biverkningar som kan skada patienten. Följande biverkningar kan uppträda i MR-miljön: överhettade elektroder och vävnadsskada som leder till utebliven avkänning och/eller stimulering överhettad enhet som leder till vävnadsskada i implanteringsfickan och/eller till obehag för patienten framkallade strömmar på elektroder som leder till kontinuerlig stimulering och/eller VT/VF och/eller hemodynamisk kollaps skada på enheten eller elektroderna som gör att systemet inte kan detektera eller behandla oregelbundna hjärtslag eller som gör att systemet behandlar patientens tillstånd på ett felaktigt sätt skada på funktionerna eller den mekaniska integriteten hos enheten som leder till att enheten inte kan kommunicera med programmeraren rörelse eller vibrering i enheten eller elektroderna rubbning av elektroden konkurrerande stimulering och risk för VT/VF-induktion på grund av ambulerande asynkron stimulering i MR SureScan-funktionen 6 Radiologispecifika varningar och försiktighetsåtgärder för SureScan-stimuleringssystemet 6.1 Krav på MR-utrustning De krav på MR-utrustning som anges i detta avsnitt måste uppfyllas under alla MR-undersökningar som utförs på patienter med ett SureScan-stimuleringssystem. Kontakta tillverkaren av MR-utrustningen vid osäkerhet angående MR-maskinens prestanda. Driftsegenskaper hos kompatibel MR-utrustning Säkerheten och tillförlitligheten hos SureScan-stimuleringssystemet har utvärderats för undersökning av patienter med hjälp av MR-utrustning som har följande driftsegenskaper: MR-utrustning med väteproton, med ett statiskt magnetfält på 1,5 T RF-excitationsfrekvens som är ungefär 64 MHz i ett 1,5 T statiskt magnetfält 7

8 cylindriskt magnetrör, kliniska MR-system linjära system med en maximal linjär vridningsfrekvens per axel på 200 T/m/s eller mindre 6.2 Krav på MR-undersökningar MR-radiofrekvensstyrka (RF) Det helkropps-sar som MR-utrustningen anger ska vara 2,0 W/kg. Det huvud-sar som MR-utrustningen anger ska vara <3,2 W/kg. 6.3 Patientsäkerhet under MR-undersökningen Förberedelse för hjärträddning av patienten Ha en extern defibrillator i beredskap under MR-undersökningen. Patientmonitorering Under MR-undersökningen måste patientens hemodynamiska funktioner monitoreras kontinuerligt med minst ett av följande monitoreringssystem: elektrokardiografi pulsoximetri non-invasiva blodtrycksmätningar Observera: Om patientens hemodynamiska funktioner rubbas under MR-undersökningen ska undersökningen avslutas och sedan måste lämpliga åtgärder vidtas för att återställa patientens hemodynamiska funktioner. 6.4 Bildkvalitet Om SureScan-enheten eller elektroderna ligger inom eller nära det område som ska undersökas kan det påverka MR-bildkvaliteten negativt. 7 Kardiologispecifika varningar och försiktighetsåtgärder för SureScan-stimuleringssystemet 7.1 Krav på hjärtutrustningen Konfigurationsbegränsningar Patientsäkerheten under MR-undersökningar kräver att det implanterade systemet enbart utgörs av en SureScan-enhet och att elektroderna till både förmaket och kammaren är SureScan-elektroder. Alla andra kombinationer kan leda till att patienten utsätts för risker under MR-undersökningar. Konkurrerande stimulering Om en asynkron MR SureScan-stimuleringsfunktion har valts, var medveten om att vissa patienter kan riskera hjärtarytmi, framkallad av konkurrerande stimulering. För dessa patienter är det viktigt att först välja en MR SureScan-stimuleringsfrekvens som undviker konkurrerande stimulering och därefter att se till att den asynkrona stimuleringen varar så kort tid som möjligt. För mer information, kontakta närmaste Medtronic-representant. 7.2 Patientkommunikation Systeminformation och journaler All tillämplig information om komponenterna i det implanterade SureScan-stimuleringssystemet som till exempel modellnamn, modellnummer och serienummer ska noteras i patientjournalen och på patientinformationsskärmen på programmeraren. Krav på patient-id-kort Alla patienter med ett implanterat SureScan-stimuleringssystem ska förses med referensmaterial som till exempel ett ID-kort. Av detta referensmaterial ska det framgå att patienten har ett SureScan-stimuleringssystem. 8

9 8 Före MR-undersökning Nödvändig patientvård Följande steg måste utföras före MR-undersökningen: Kontrollera att tröskelvärdena för stimuleringssvar är 2,0 V vid en pulsbredd på 0,4 ms. Observera: Patienter med förmaksflimmer kan undersökas om alla andra krav före en MR-undersökning uppfylls. Kontrollera att patienter vars enheter kommer att programmeras till en asynkron stimuleringsfunktion i MR SureScan inte har någon diafragmastimulering. Om de har diafragmastimulering är MR-undersökningen kontraindicerad. Märkning av komponenterna i SureScan-stimuleringssystemet Det finns 3 sätt att kontrollera om en patient har ett SureScan-stimuleringssystem: Röntgentäta MR-symboler: Det finns en röntgentät MR-symbol på alla komponenter i SureScan-stimuleringssystemet. Läkaren kan ta en röntgenbild av det implanterade systemet för att kontrollera att komponenterna har SureScan-teknologi. En röntgenbild visar också om patienter har några ytterligare aktiva implantat. Enhetens röntgentäta MR-symbol sitter på höljets topp. Den röntgentäta MR-symbolen är en våglinje i den övre delen av enheten. En liknande våglinje finns på elektroden, i närheten av höljet och elektrodens gränssnitt. I Figur 1 visas enhetens och elektrodens röntgentäta MR-symbol och dess placering. Figur 1. Röntgentäta MR-symboler och deras placering 1 Placering av enhetens röntgentäta symbol 2 Enhetens röntgentäta MR-symbol 3 Elektrodens röntgentäta MR-symbol Patientjournaler eller patient-id-kort (om tillämpligt): Patientjournaler eller patient-id-kort, om tillämpligt, måste vara fullständiga och korrekta om de ska användas för att verifiera att patienten har ett SureScan-stimuleringssystem och för att kontrollera om patienten har några ytterligare aktiva implantat. Patientinformation i programmeraren: Patientinformationen måste vara fullständig och korrekt i programmeraren om den här funktionen ska användas för att verifiera att patienten har ett SureScan-stimuleringssystem. Förbereda en SureScan-enhet för en MR-undersökning Följande åtgärder måste vidtas innan en MR-undersökning genomförs på en patient med ett SureScan-stimuleringssystem: Kontrollera att SureScan-stimuleringssystem implanterats för mer än sex (6) veckor sedan: Perioden på 6 veckor efter implantationen gör att enheten och elektroden kan fixeras i patienten. Om elektroden och vävnaden hunnit mogna ökar det stimuleringströskelns stabilitet. Kontrollera att enheten har implanterats i det pektorala området: En enhet som har implanterats i det pektorala området begränsar elektrodens slinga. Detta implantationsställe hjälper till att förebygga upphettning av elektroden på grund av RF-energi samt oavsiktlig hjärtstimulering på grund av de linjära magnetfälten. 9

10 Kontrollera att det inte finns ytterligare implanterbara enheter: Interaktioner med andra implantat, aktiva eller kvarlämnade, har inte testats av Medtronic. Det kan endast anses vara säkert att genomföra en MR-undersökning av patienten om det inte finns några andra implanterade enheter. Kontrollera att elektroderna är märkta som SureScan-elektroder: Andra elektroder än SureScan-elektroder har inte testats av Medtronic. Det kan endast anses vara säkert att genomföra en MR-undersökning av patienten om det implanterade systemet är en SureScan-enhet, ansluten till SureScan-elektroder. Kontrollera att elektroderna är elektriskt intakta: Elektrodbrott eller andra skador på elektroderna kan leda till förändringar av SureScan-stimuleringssystemets elektriska egenskaper, som gör systemet osäkert för en MR-undersökning. Patienter med skadade elektroder kan skadas om en MR-undersökning genomförs. Kontrollera att det inte finns några kvarlämnade eller extra elektroder: Kvarlämnade eller extra elektroder har inte testats av Medtronic. Det kan endast anses vara säkert att genomföra en MR-undersökning av patienten om det inte finns några andra implanterade elektroder. Kontrollera att det inte finns några elektrodförlängare eller adaptrar: Elektrodförlängare eller adaptrar anses inte utgöra en del av SureScan-stimuleringssystemet, och de har inte utformats för användning under MR. Om elektrodförlängare eller adaptrar används med SureScan-stimuleringssystemets komponenter kan det leda till ändringar av viktiga parametrar som utformats för att förebygga att elektrodspetsen upphettas av RF-energi och till oavsiktlig hjärtstimulering på grund av linjära magnetfält. Maximal tröskel för stimuleringssvar Tröskelvärdena för patientens stimuleringssvar i förmaket och kammaren måste utvärderas före MR-undersökningen. Om endera förmaket eller kammaren har en tröskel för stimuleringssvar som överstiger > 2,0 V vid en pulsbredd på 0,4 ms är MR-undersökningen kontraindicerad. Patienter med förmaksflimmer kan undersökas om alla andra krav före en MR-undersökning uppfylls. Stimuleringsterapi under MR-undersökningen Alla patienter måste utvärderas för att avgöra om stimuleringsstöd behövs eller inte under MR-undersökningen. För patienter som behöver stimuleringsstöd måste stimuleringsfunktionen för MR SureScan programmeras till DOO, AOO eller VOO när MR SureScan är programmerad till On (På). För patienter som inte behöver stimuleringsstöd ska stimuleringsfunktionen för MR SureScan programmeras till ODO när MR SureScan är programmerad till On (På). Stimuleringsfrekvens Den lämpliga stimuleringsfrekvensen för patienter som inte behöver stimuleringsstöd måste fastställas innan MR-undersökningen genomförs. Stimuleringsfrekvensen ska väljas för att undvika konkurrerande stimulering under MR med SureScan. 9 Start av SureScan med MR Obs! För inte in Medtronic CareLink-programmeraren modell 2090 i zon 4 (magnetrum) enligt American College of Radiologys definition. Den är inte MR-säker. För att kunna genomföra en säker MR-undersökning av en patient med ett SureScan-stimuleringssystem måste MR SureScan-funktionen programmeras till On (på) med 2090-programmeraren. Då MR SureScan programmeras måste användaren välja parametrar som är lämpliga för patienten då MR-undersökningen genomförs. Observera: Stimuleringsfunktion och frekvens (om tillämpligt) ska programmeras enligt läkarens bedömning. På grundval av om patienten behöver stimuleringsstöd eller inte kan en asynkron stimuleringsfunktion (DOO, AOO eller VOO) eller endast avkänning (ODO) programmeras. Enheten ignorerar avkända händelser när MR SureScan-funktionen har programmerats till On (på), oberoende av vilken stimuleringsfunktion som programmerats. Enheten behåller de valda parametrarna tills MR SureScan programmeras till Off (av) efter MR-undersökningen. Efter att MR SureScan har programmerats till Off (av) återställs enhetens permanenta parametrar. 10

11 9.1 Integritetsbekräftelse av SureScan-stimuleringssystemet SureScan-stimuleringssystemet har en automatisk bekräftelse av att det inte hittar några enheter eller elektroder som kan riskera patientens säkerhet under en MR-undersökning. Innan användaren kan starta MR SureScan kontrollerar programvaran till SureScan-enheten följande två (2) punkter: Elektrodimpedans utanför gränsvärden Om ett av de bipolära elektrodimpedansvärdena är över 1500 Ω, under 200 Ω eller inte kan mätas ser programvaran till att MR SureScan inte kan startas. För kort livslängd på batteriet Om enheten har nått fram till Rekommenderad utbytestid (RRT) eller Servicetidens slut (EOS) ser programvaran till att MR SureScan inte kan startas. Observera: Om batterispänningen ligger på 2,85 V eller lägre varnas användaren om att enheten närmar sig RRT-tröskeln. (Se Figur 2). MR SureScan kan programmeras till On (På), men en längre användning av MR SureScan kan leda till en för tidig, oupptäckt RRT. Figur 2. Programmerarens bildskärm: Enheten närmar sig RRT-tröskeln. 9.2 Programmera MR SureScan till On (på). Gör så här för att programmera MR SureScan till On (på): 1. Välj ikonen Params (parametrar) i verktygspaletten. 2. Välj Additional Features (tilläggsparametrar) i fönstret Parameters. 3. Välj fältet MR SureScan (se Figur 3). Checklistan för MR SureScan visas. 11

12 Figur 3. Val av fältet MR SureScan 4. Markera kryssrutan i det översta vänstra hörnet om alla punkter på checklistan för MR SureScan är tillfredsställande för patienten (se Figur 4). Observera: Skriv ut checklistan för MR SureScan om så önskas. Figur 4. Checklista för MR SureScan 5. Välj [OK]. Fönstret för MR SureScan visas. 6. Programmering av MR SureScan till On (på). 7. Välj en lämplig MR SureScan-stimuleringsfunktion och en MR SureScan-stimuleringsfrekvens (se Figur 5). Patienter som behöver stimuleringsstöd ska programmeras till en asynkron stimuleringsfunktion (DOO, VOO, AOO). Observera: En stimuleringsfrekvens för MR SureScan ska väljas för dessa stimuleringsfunktioner för att undvika konkurrerande stimulering under MR SureScan. 12

13 Patienter som inte behöver stimuleringsstöd ska programmeras till den icke-stimulerande stimuleringsfunktionen (ODO). Observera: En MR SureScan-stimuleringsfrekvens behövs inte för patienter med en enhet som är programmerad till ODO. Figur 5. Val av inställningar för MR SureScan 8. Välj [PROGRAM]. Observera: Efter att enheten har programmerats för en MR-undersökning är de alternativ som kan väljas [Print ] (Skriv ut), [End Session ] (Avsluta undersökningen) och [Emergency ] (Akut). MR SureScan kan också stängas av (programmeras till Off). Observera: Status för funktionen MR SureScan och de programmerade parametrarna kan bekräftas genom att skriva ut parameterfönstret för MR SureScan. Nu är enheten redo för MR-undersökningen. 10 Under MR SureScan 10.1 Överväganden för enheten Avstängning av diagnostik och räknare Om MR SureScan har programmerats till On (På) stängs följande diagnostik och räknare i enheten av: Dagliga automatiska EGM-amplitudmätningar Daglig automatisk batterimätning Dagliga automatiska elektrodimpedansmätningar Daglig positionskontroll av förmakselektrod Räknare för korta intervall Bradykardihändelseräknare 13

14 Avstängning av magnetfunktion Om MR SureScan är programmerad till On (På) inleder enheten inte någon asynkron antibradykardistimulering med fast frekvens om den är i närheten av en magnet. Avstängning av takyarytmi- och VES-detektion Om MR SureScan har programmerats till On (På) detekterar enheten inte förmaks- eller kammartakyarytmier eller VES. Avstängning av takyarytmiterapier Om MR SureScan har programmerats till On (På) avger inte enheten någon takyarytmiterapi. Bradyarytmiterapi tillhandahålls dock när ett asynkront stimuleringssätt har valts för MR SureScan. Automatiskt val av stimulerat AV-intervall vid DOO under MR Om DOO är valt när MR SureScan är programmerad till On (På) ställer enheten automatiskt in det stimulerade AV-intervallet till antingen det permanent programmerade stimulerade AV-intervallet eller till 110 ms, det lägsta av dessa värden. Om det permanent programmerade stimulerade AV-intervallet däremot är kortare än 50 ms ställer enheten automatiskt in det stimulerade AV-intervallet till 50 ms när MR SureScan är programmerad till On (På). Val av automatisk amplitud och pulsbredd i MR SureScan-stimuleringsfunktioner När MR SureScan är programmerad till On (På) och stimuleringsfunktionen är DOO, VOO eller AOO kan enheten automatiskt komma att återställa värdena för amplitud och pulsbredd. Om den permanentprogrammerade förmaksamplituden eller RV-amplituden är mindre än 5,0 V återställs amplituden till 5,0 V. Om den permanentprogrammerade förmakspulsbredden eller RV-pulsbredden är mindre än 1,0 ms återställs pulsbredden till 1,0 ms. Ökad strömförbrukning Om MR SureScan har programmerats till On (På) ökar batteriets strömförbrukning. Därför ska funktionen programmeras till off (av) efter MR-undersökning, för att förebygga att batteriets livslängd förkortas avsevärt. Ingen RRT-indikation Om batterispänningen hamnar under 2,81 V när MR SureScan är programmerad till On (På) kommer den normala RRT-indikationen inte att inträffa. 1 Om funktionen alltid lämnas på får patienten ingen varning om att enheten har nått RRT Radiologiska överväganden under MR-undersökningen Artefakt och förvrängning av bilden SureScan-elektroder har påvisat en minimal förvrängning av bilden kring de implanterade elektroderna då enheten ligger utanför visningsfältet. Betydande bildförvrängningar kan uppträda om enheten ligger inom visningsfältet. Artefakter och förvrängning av bilden som är ett resultat av att enheten och elektroderna finns i visningsfältet måste övervägas när visningsfält och bildhämtningsparametrar väljs. Dessa faktorer måste även övervägas när MR-bilderna tolkas. Patientmonitorering Under MR-undersökningen måste patientens hemodynamiska funktioner monitoreras kontinuerligt med minst ett av följande monitoreringssystem: elektrokardiografi pulsoximetri non-invasiva blodtrycksmätningar Förberedelse för hjärträddning av patienten Ha en extern defibrillator i beredskap under MR-undersökningar. Observera: Om patientens hemodynamiska funktioner rubbas under MR-undersökningen ska undersökningen avslutas och sedan måste lämpliga åtgärder vidtas för att återställa patientens hemodynamiska funktioner. 1 RRT-indikationen består av följande indikatorer: automatisk programmering till VVI, automatisk programmering av lägsta frekvens till 65 min -1, förmaks-atp inaktiveras automatiskt, respons till magnetapplikation = VOO, 65 min -1, efter avläsning visas ett RRT-varningsmeddelande för användaren. 14

15 11 Efter MR-undersökningen Nödvändig patientvård Följande steg måste utföras efter MR-undersökningen: Programmering av MR SureScan till Off (av). Kontrollera tröskeln för stimuleringssvar för att säkerställa ett det finns en lämplig säkerhetsmarginal. IPG-stimuleringsutgångsresolution Medtronic EnRhythm MRI EMDR01 IPG mäter tröskeln för stimuleringssvar i steg på 0,5 V. Den verkliga ändringen av tröskeln för stimuleringssvar vid en förändring på 0,5 V ligger mellan 0,0 V och 1,0 V. Verkliga tröskelvärden på 1,49 V och 1,51 V motsvarar till exempel uppmätta tröskelvärden på 1,5 V respektive 2,0 V. I det här fallet leder en verklig ändring på 0,02 V till en uppmätt ändring på 0,5 V. På samma sätt motsvarar verkliga tröskelvärden på 1,01 V och 2,00 V uppmätta tröskelvärden på 1,5 V och 2,0 V. I det här läget leder en verklig ändring på 0,99 V till en uppmätt ändring på 0,5 V Återställning av enheten till konfigurationen före MR Observera: Enheten behåller de parametrar som ställdes in då SureScan-funktionen startades tills det att MR SureScan-parametern programmeras till Off (av) efter MR-undersökningen. Efter MR-undersökningen måste MR SureScan programmeras till Off (av) med hjälp av 2090-programmeraren. Detta gör att enhetens parametervärden återgår till konfigurationen före MR SureScan. Gör så här för att programmera MR SureScan till Off (av): 1. Programmera MR SureScan-parametern till Off (av). 2. Välj [PROGRAM]. 3. Tryck på [Close] (stäng) för att återgå till fönstret Additional Features (tilläggsparametrar). Välj [OK] för att komma tillbaka till fönstret Parameters (parametrar). Enhetens parametervärden har nu återställts till konfigurationen före MR SureScan. Observera: Vid varje avläsning monitoreras enheten med avseende på möjliga elektriska nollställningar och inaktiverade terapier. Om något detekteras som kräver en åtgärd visas en varning, en så kallad enhetsstatusindikator, i ett popup-fönster och i Quick Look-fönstret. 12 Medtronic garantiinformation I dokumentationen som följde med produkterna finns mer information om produktgarantin eller begränsningar av garantin. 13 Service Medtronic har ytterst kvalificerade representanter och tekniker över hela världen som kan stå till tjänst och, på begäran, utbilda behörig sjukvårdspersonal i användningen av Medtronic-produkter. Medtronic har även en professionell stab som produktanvändare kan konsultera i tekniska frågor. Ytterligare information kan lämnas av Medtronic eller fås genom att ringa eller skriva till Medtronic på det telefonnummer eller den adress som anges på pärmens baksida. 15

16

17

18 Tillverkare Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Fax Auktoriserad EG-representant för Medtronic/Distribueras av Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Tel Fax Huvudkontor för Europa/Afrika/ Mellanöstern Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Tel Fax Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Tekniska manualer: Medtronic, Inc M937071A008A *M937071A008*

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

MR Conditional. Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering

MR Conditional. Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering MR Conditional Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering Detta dokument är ett tillägg till Senza SCS-systemets läkar- och patienthandböcker

Läs mer

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic

Läs mer

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Januari 2017 Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Detta brev ger viktig information om produktprestanda beträffande risken för RF-störningar (radiofrekvens) som

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

1,5 tesla och 3 tesla magnetisk resonanstomografi (MR) Riktlinjer för Senza-systemet

1,5 tesla och 3 tesla magnetisk resonanstomografi (MR) Riktlinjer för Senza-systemet 1,5 tesla och 3 tesla magnetisk resonanstomografi (MR) Riktlinjer för Senza-systemet Sidan 1 NEVRO CORP. Alla frågor eller synpunkter om Nevros produkter ska sändas till: Nevro Corp 1800 Bridge Parkway

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Riktlinjernas uppbyggnad Underlag tillverkarnas

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, hullingförsedd, transvenös kammarelektrod Teknisk manual 0123 2001 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker?

Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker? Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker? Eva Clausson Medtronic AB Röntgenveckan 2013 Risker för devicepatienter vid MRI Field Potentiell risk Statiskt Gradient RF Vridmoment Vibration

Läs mer

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare MR - SÄKERHET Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se Bild från Philips Healthcare Innehåll MR-fysik light Potentiella risker med MR och

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD)

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual PROTECTA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknik (diskriminering för RV-elektrodstörning, larm avseende RV-elektrodintegritet, T-vågsdiskriminering, Confirmation+,

Läs mer

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet.

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet Läkarmanual 0123 2011 Läkarmanual En manual för användning och programmering av modell D384VRG

Läs mer

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP Steroidavgivande med dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat, fyrpolig skruvelektrod för kammare med RV/SVC-defibrilleringsspolar Teknisk manual 0123 2001 Följande

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

Temporär tvåkammarpacemaker

Temporär tvåkammarpacemaker 5388 Temporär tvåkammarpacemaker Teknisk manual Obs! Enligt federal lag (I USA) är försäljning av denna utrustning endast tillåten till läkare eller på läkares rekvisition. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual MEDTRONIC CARELINK MONITOR Modell 2490C Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och eventuellt i andra länder. Alla övriga varumärken

Läs mer

Temporär extern tvåkammarpacemaker

Temporär extern tvåkammarpacemaker 5392 Temporär extern tvåkammarpacemaker Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar.

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar. SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar Teknisk manual 0123 2012 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL DX 9528 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

SELECTSECURE 3830. Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter

SELECTSECURE 3830. Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter SELECTSECURE 3830 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter Teknisk manual 0123 2003 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

ATTAIN PERFORMA S 4598

ATTAIN PERFORMA S 4598 ATTAIN PERFORMA S 4598 Steroidavgivande, fyrpolig transvenös stimuleringselektrod för hjärtven, OTW Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI)

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) Implantationsmanual 2008 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten EVERA XT VR DVBB2D4 Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknik, OptiVol 2.0-vätskeövervakning, Complete Capture Management -diagnostik (RVCM)

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Implanterbar digital cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritm, CardioSync -optimering, SmartShock -teknik,

Läs mer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantationsmanual 0123 2006 Följande lista innehåller

Läs mer

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual ENTRUST D154DRG Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual 0123 2005 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: ATP

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Specialparametrar för CRT CRT-funktioner Leadless ECG Pacingvektorer

Läs mer

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Active Can,

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT

BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT 23 december 2013 BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT Identifierare: FSCA DEC2013 Typ av åtgärd: Produktinspektion Produktnamn: HeartWare ventrikulära hjälpsystem Katalog #: 1100, 1101, 1102,

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC. Teknisk manual

SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC. Teknisk manual SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC Teknisk manual 2004 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Medtronic, Sprint Fidelis,

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SECURA VR D234VRC. Läkarmanual

SECURA VR D234VRC. Läkarmanual SECURA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) Fullständig Capture Management -diagnostik (RVCM, ATP During Charging -funktion, OptiVol -vätskeövervakning, TherapyGuide -funktion

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Hur mycket jobbar du med MR? 10 A. Dagligen B. Någon gång i veckan C. Någon gång i månaden D. Aldrig Dagligen 0% 0% 0% 0% Någon gång

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Medicinska förfaranden

Medicinska förfaranden Cochlear Implants Medicinska förfaranden för MED EL implantatsystem AW33322_1.0 (Swedish) Denna handbok ger viktiga instruktioner och säkerhetsinformation för de som använder MED EL implantatsystem och

Läs mer

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual Innehåll 1 Introduktion... 7 1.1 Om denna manual... 7 1.2 Programmeringsinstruktioner...

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

Infant Flow. LP-system med fixeringsband

Infant Flow. LP-system med fixeringsband Infant Flow LP-system med fixeringsband Innehåll Förbereda Infant Flow SiPAP-drivenheten... 1 Infant Flow LP-komponenter...2 Komponenter i näsaggregatet...3 Lågtrycksnäsaggregat...4 Nasalprong...5 Nasalmask...6

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 03475468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSI FS 00:3 Sakbeteckning

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 sv Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Säkerhetsanvisningar 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Uppgradera

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

TellStick - Installationsguide 1/22. Innehåll

TellStick - Installationsguide 1/22. Innehåll 1/22 Innehåll Användarmanual för TellStick...2 Välkommen...2 Installera TellStick...2 1. Installation av mjukvaran...2 2. Installera hårdvaran...7 TelldusCenter...10 1. Lägga till en ny enhet...10 2. Sätta

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI)

Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI) Teknisk manual 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk manual 0 Temporär enkammarpacemaker Förklaring av symboler 0 Se bruksanvisning Tillämplig del av typ CF 0123

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ADAPTA /VERSA /SENSIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA ADAPTA /VERSA /SENSIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01

Läs mer

Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES)

Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES) Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES) Handbok för kliniker (med EndoStim II LES-stimulator modell 1006) 0344,1588 År då tillstånd beviljades: 2013 EndoStim är ett registrerat varumärke

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande AMO Germany GmbH Telefon +49 7243 729-0 Rudolf-Plank-Straße 31 Telefax +49 7243 729-100 D-76275 Ettlingen www.abbottmedicaloptics.com Postfach 10 01 34, D-76255 Ettlingen Ettlingen 18 juli 2011 Viktigt

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer