FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN"

Transkript

1 FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt. Forskning och utveckling har gjort LKAB till en världsledande leverantör av järnmalmspellets tillverkade av magnetitmalm.

2 2 Så förädlas malmen KK4 i Kiruna, världens största pelletsverk i sitt slag.

3 Så förädlas malmen 3 All malm förädlas LKAB är en internationell och högteknologisk mineralkoncern som förädlar och utvecklar sina produkter i takt med kundernas behov och stålindustrins utveckling. Under kundlöftet Performance in Ironmaking är LKAB:s målsättning att leverera världens bästa järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB:s järnmalmspellets är en högkvalitetsprodukt som effektiviserar kundernas framställning av järn, första steget mot stål hos stålverken. LKAB förädlar idag all järnmalm som bryts ur bolagets under- och ovanjordsgruvor. Förädlingen till högkvalitativa och klimatsmarta järnmalmsprodukter sker i anläggningar som ligger i nära anslutning till gruvbrytningen. Huvudprodukten är två typer av järnmalmspellets som levereras till en internationell stålindustri; masugns- respektive direktreduktionspellets. Marknaden för pellets är en högkvalitativ nisch som består av cirka 12 procent av den sjöburna globala järnmalmshandeln. LKAB:s järnmalmspellets är teknologiskt världsledande och LKAB har även positionen som världens näst största pelletsleverantör. Kunderna finns huvudsakligen i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, men LKAB levererar även till kunder i Asien idag. LKAB levererar dessutom finesprodukter (pulverform) med unikt högt järninnehåll till stålindustrin och specialprodukter till andra branscher. LKAB har mer än 55 års erfarenhet av pelletstillverkning. LKAB:s malmer innehåller fosfor och under början av 1950-talet började företaget märka av en gradvis minskande efterfrågan på malm med hög fosforhalt. Man började då diskutera pelletisering som ett alternativ och 1955 byggdes LKAB:s första pelletsverk i Malmberget. I dag sker tillverkningen i sex pelletsverk belägna i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Pellets är LKAB:s huvudprodukt sedan 1980-talet och står idag för cirka 80 procent av LKAB:s järnmalmsleveranser. LKAB har en egen världsunik experimentmasugn i Luleå där produkterna kontinuerligt testas och utvecklas för att garantera hög kvalitet. Dessutom erbjuder masugnen möjligheter att förbättra masugnsprocessen, vilket kommer LKAB:s kunder till nytta. I Malmberget finns ett nytt agglomereringslaboratorium som också är en viktig del i utvecklingsarbetet. Här sker tvärvetenskaplig forskning kring pelletsprocessen - från gruva till färdig produkt. LKAB:s förädling av produkterna innebär också ett nära forskningssamarbete med Luleå tekniska universitet och under 2000-talet har LKAB bidragit med 200 miljoner kronor till forskning vid LTU. Den järnmalm som LKAB bryter är huvudsakligen av typen magnetit. Magnetiten är som namnet antyder ferrimagnetisk, vilket gör den enkel att separera från gråberg vid förädling. Magnetiten har även andra fördelar som minskar såväl miljöpåverkan som energibehov i förädlingsprocessen. Magnetiten avger nämligen 60 procent av den energi som krävs vid pelletstillverkningen. Detta minskar utsläppen av koldioxid markant jämfört med alternativa produkter och processer och därför marknadsför LKAB pelletsprodukterna som LKAB Green Pellets.

4 4 Så förädlas malmen Så förädlas malmen till världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt SOVRING 4 SOVRING När järnmalmen kommer upp med skip (1) ur gruvorna i Kiruna och Malmberget är den krossad till en storlek mindre än 10 cm. Tillsammans med malmen följer det också med gråbergsrester från sidoberget runt malmkroppen som måste sorteras ut, vilket sker på magnetisk väg i stora bandseparatorer (3). Den här processen kallas sovring. Beroende på vilket anrikningsverk som malmen ska skickas vidare till, krossas den eventuellt till ännu mindre storlek (2). ANRIKNING I anrikningsverken bearbetas malmen vidare mot olika färdiga järnmalmsprodukter. Ordet anrika betyder att halten av det önskade materialet höjs, att man koncentrerar något. LKAB tillverkar två huvudtyper av produkter: pellets och fines. Den malm som ska bli fines krossas och mals (4) till en kornstorlek på mindre än 2 mm, siktas och magnetsepareras (5). Fines kallas ibland även mull. Ovanligt hög järnhalt i malmen gör att fines från LKAB i Malmberget (MAF) anses som den bästa i världen. Den magnetit som ska bli till pellets mals i stora kvarnar till mindre storlek. Malningsprocessen skiljer sig åt mellan olika verksamhetsorter och anrikningsverk. I några verk maler järnmalmen sig själv genom så kallad autogenmalning, där större malmkroppar mal mindre. Andra malningsmetoder LKAB använder är med stålkulor eller stänger som malmedium. Syftet med malningen är att komma åt de orenheter som finns inne i magnetiten, exempelvis kisel, natrium, kalium och fosfor. Anrikningsprocessen är till skillnad från sovringsprocessen en våt process, där den krossade magnetiten blandas med vatten till något som liknar lervälling, en så kallad slurry. Orenheterna som frigjorts i första malningen separeras sedan bort i magnetseparatorer. I efterföljande steg slutmals magnetiten till ett fint järnmalmspulver som magnetsepareras för att få bort de sista gråbergsresterna. Fosforn, som är bunden till mineralet apatit, avlägsnas med en metod som kallas flotation (6). Det innebär att man tillsätter en vattenavvisande men luftälskande kemikalie, en så kallad reagens, i den våta järnmalmsmassan som fäster vid apatiten. När sedan luft blåses in i slurryn fastnar luftbubblorna på reagenset och lyfter apatitpartiklarna upp till ytan, där de binds i ett skum som avskiljs. Efter anrikningsprocessen består slurryn av cirka 66 procent rent järn och kallas koncentrat. Koncentratet filtreras (7) och blandas med olika tillsatsmedel till en så kallad pellet feed (8). Tillsatsmedlen, som exempelvis består av olivin, kvartsit, kalksten och dolomit, maler LKAB själv och ger pelleten produktspecifika egenskaper beroende på inblandning. Den färdiga slurryn pumpas sedan vidare till pelletsverket. AGGLOMERERING - PELLETISERING I LKAB:s pelletsverk omvandlas slurryn till färdiga järnmalmskulor, så kallade pellets. Med ett finare ord kallas denna process för agglomerering.

5 SVENSKA GRAFIKBYRÅN Så förädlas malmen ANRIKNING PELLETISERING UTFART Enkelt uttryckt innebär agglomerering att mindre partiklar fås att klumpa ihop sig till en större sammanhållen enhet i det här fallet en järnmalmspellet. LKAB tillverkar två typer av pellets: masugnspellets och direktreduktionspellets. Att göra större kulor av den finmalda järnmalmen har flera syften. Dels blir hantering och transport enklare, dels är det en förutsättning för efterföljande järn- och ståltillverkningsprocesser. När järnmalm ska omvandlas till råjärn krävs reduktionsämnen som tar bort syret ur malmen. Är järnmalmsmaterialet för fint blir det för tätt och processen kvävs, ungefär som när man häller sand över en öppen eld. Pelletens storlek, höga järnhalt och väl avvägda tillsatser ger dessutom stålverken flera produktionstekniska och ekonomiska fördelar. För att slurryn ska bli till järnmalmspellets avvattnas den först till cirka nio procents fukthalt (7) och ett bindemedel, bentonit, tillsätts (8). Slurryn formas sedan till kulor i stora rullande trummor, där järnmalmspartiklarna klumpar ihop sig och blir allt större enligt snöbollsprincipen. Rätt storlek på den finmalda järnmalmen och rätt fuktighet är absolut nödvändigt för att pelletsen ska få de rätta egenskaperna innan den bränns. I det här stadiet är dock pelleten mycket skör och tål knappt belastningen av ett mjölkpaket. För att pelletskulorna ska klara av den fortsatta tillverkningsprocessen måste hållfastheten öka. Det sker genom torkning och förvärmning i en bandugn, en så kallad grate. I processen utvecklar magnetiten en stor mängd energi genom en kemisk oxidation (9) till hematit. Det gör att LKAB:s pelletstillverkning kräver 60 procent mindre tillförsel av energi jämfört med pellets producerade av hematit. I torknings- och förvärmningsprocessen ökar hållfastheten dramatiskt och pelleten tål nu en betydligt högre belastning, mellan 30 och 60 kilo. För att pelleten ska få sina slutliga egenskaper måste den sintras (10). Sintring innebär att pelleten värms upp så att järnmalmspartiklarna delvis smälter ihop. I Malmbergets bandugnsverk, ett så kallat straight-grate verk, sker hela processen från torkning och förvärmning till sintring på ett långt rullband, kallat rosterband. I Kiruna och Svappavaara sker sintringen i en stor roterande ugn som kallas kiln. När pelletsen väl sintrats i cirka grader blir de ännu hårdare och klarar en belastning på upp till kilo. Efter att de glödheta kulorna kylts ner till cirka 50 grader, tappas de ner i stora lagringsutrymmen intill pelletsverken (11) i väntan på transport med tåg (12) och båt till stålverkskunderna runt om i världen.

6 6 Så förädlas malmen Lars Drugge, forskningsingenjör i Luleå LKAB GREEN PELLETS I processen från gruva till råstål släpps det ut cirka två ton koldioxid per ton stål i atmosfären. Runt 250 kilo av koldioxiden härrör från sintring av hematitfines, som i dagsläget är den dominerande processen för att få användbart råmaterial till stålverken. Att istället tillverka pellets och använda dem i stålverksprocesserna är mer energieffektivt och ger mindre miljöpåverkan. I pelletstillverkningen har LKAB:s magnetitmalm stora fördelar jämfört med konkurrenternas hematit. Drygt hälften av energibehovet i tillverkningsprocessen tillförs genom att magnetiten kemiskt oxiderar till hematit. Det innebär att utsläppen av koldioxid minskar till en sjundedel jämfört med sintring av fines, och till en tredjedel jämfört med hematitpellets. Därför kallar vi dem för LKAB Green Pellets. Förutom minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen skapar LKAB Green Pellets även fördelar i stålverkskundernas produktionsprocess, vilket LKAB kallar value-in-use. Det handlar om produktfördelar som bidrar till minskad miljöpåverkan och som ger LKAB:s stålverkskunder bättre prestanda, effektivare produktion och ökad konkurrenskraft. Den allmänna bedömningen bland järnmalmsproducenter och stålindustri är att andelen järnmalmspellets på världsmarknaden successivt kommer att öka. Anledningen är kraven på allt högre effektivitet i stålproduktionen och minskad miljöpåverkan. PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB är en högteknologisk mineralkoncern och världens näst största tillverkare av järnmalmspellets. Produktutvecklingen drivs av viljan att förstå varje enskild kunds processer och behov. Målet är att erbjuda högkvalitativa järnmalmsprodukter med unika mervärden som i alla situationer svarar upp mot kundens produkt- och kvalitetskrav. LKAB kallar det Performance in Ironmaking. Men vad är det då som ökar prestandan i stålproduktionen och gör LKAB:s pellets så eftertraktade? Först och främst har LKAB:s magnetitpellets ovanligt hög järnhalt, cirka procent. LKAB är också internationellt ledande inom forskning och utveckling runt agglomerering. Genom noga utprovade och avvägda tillsatser i pelletstillverkningen kan produktiviteten i stålverken öka samtidigt som energibehov, slitage och slaggförekomst minskar. De vanligaste tillsatserna i LKAB:s pellets är olivin, kalksten, dolomit, kvartsit och bentonit. Bentonit används som bindemedel när pelleten agglomereras. Olivin används för att höja pelletens smälttemperatur och dolomit förhindrar att pelletskulorna klumpar ihop sig i direktreduktionsverken. Kalksten används som slaggbildare för att minska förekomsten av slagg, medan kvartsit minskar pelletens svällning vilket förbättrar genomströmningen i reduktionsprocessen.

7 Så förädlas malmen 7

8 LKAB, BOX 952, LULEÅ

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning Bilagor: 1 (7) 1 2014-07-30 14-M141 Handläggare Avd/Sektion Ivan Forsgren Hållbar utveckling/yttre Miljö D 0980-535 64 Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

om lkab EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

om lkab EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN om lkab EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN FRÅN MALMFÄLTEN TILL VÄRLDEN LKAB är idag världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till den globala stålindustrin och en växande

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

2012// Integrerad rapport

2012// Integrerad rapport 2012// Integrerad rapport ÅRS- och HÅLLBarhetSREDoVISNING året som gått överblick vd-kommentar 4 fortsatt god lönsamhet 4 affärsidé, strategi och vision 8 strategiska fokusområden 9 performance in ironmaking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar

Läs mer

DOM 2014-10-21 Stockholm

DOM 2014-10-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-10-21 Stockholm Mål nr M 11797-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 EN VÄRLD AV STÅL Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad till BNP-utveckling, ökande urbanisering och välstånd i världens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING året som gått 2 året i siffror 4 vd-ord 6 OM OSS 1 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 4 vår roll i samhället 12 kundfokus sedan 1890

Läs mer

RAPPORT. Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från järn- och stålindustrin

RAPPORT. Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från järn- och stålindustrin RAPPORT Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från järn- och stålindustrin Kristina Holmgren, Magnus Klingspor, Malin Ribbenhed, Catarina Sternhufvud, Mathias Thorén B1649

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt-

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Flotationen klar 21 maj invigs den nya flotationsanläggningen i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- SIDAN

Läs mer

Ljus framtid med nya utmaningar

Ljus framtid med nya utmaningar Årsredovisning 2007 Innehåll 4 VD-kommentar 7 Affärsidé, vision, strategier, policys 10 2007 i sammandrag 14 Marknad 17 Energi, klimat och yttre miljö 27 Personal 31 Strategiska investeringar 33 Forskning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Gruvan. Ha stenkul vid datorn. Ge borrstålet stöt med hammaren. Spräng i gruvan. Titta på modellen av gruvan (i genomskärning).

Gruvan. Ha stenkul vid datorn. Ge borrstålet stöt med hammaren. Spräng i gruvan. Titta på modellen av gruvan (i genomskärning). Lärarhandledning äldre elever 10-16 år Aktivitetskortens färg: röd Gruvan Syfte Att öka elevernas förståelse för gruvor och dess funktion samt vad som händer i en gruva. Att specifikt titta på vår viktigaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 INNEHÅLL LKAB 20 Året som gått överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategi LKAB:s ÅRSBERÄTTELSE 12 Marknad och konjunkturutveckling 13 Järnmalmshandeln

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Välkommen till en anläggning i världsklass

Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg i Hedemora kommun är i dag en av världens modernaste gruvor. Samtidigt är det Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

CO +( CO 2 )+ Fe 2 O 3 -> Fe 3 O 4 + CO + CO 2

CO +( CO 2 )+ Fe 2 O 3 -> Fe 3 O 4 + CO + CO 2 Högst upp i masugnen: Ugnen fylls på med malm- och träkolsbitar Kolmonoxiden i masugnsgasen reagerar med hematiten och det bildas magnetit och koldioxid. kvävgasen ( ) torkar och värmer malm 2 O 3 2 3

Läs mer

Medeltida hyttdrift av nutida hyttdrängar

Medeltida hyttdrift av nutida hyttdrängar Medeltida hyttdrift av nutida hyttdrängar Strax efter klockan tio på förmiddagen, lördagen den 26 juli sommaren 2008, så slogs lerpluggen ur forman och tättorna sattes på plats i bälgbröstet. Med båda

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktor Jonsson, Hans Klippmark. Ekonomprogrammet C-nivå

EXAMENSARBETE. Viktor Jonsson, Hans Klippmark. Ekonomprogrammet C-nivå 2001:201 EXAMENSARBETE Investeringskalkylering Viktor Jonsson, Hans Klippmark Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:201

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Yttre Miljö. Årsrapport EBF

Yttre Miljö. Årsrapport EBF Yttre Miljö 2015 Årsrapport EBF UTREDNING Bilagor: Datum: 2016-04-04 Vår beteckning: 16-753 1 (1) Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Avd/Sektion Charlotte Mattsby Hållbar utveckling/yttre Miljö

Läs mer

EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN. Årsredovisning 2004

EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN. Årsredovisning 2004 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN Årsredovisning 2004 Carola Herrlin och Peter Oja, processoperatörer i Bandugnsverket. » LKAB ska av kunderna

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

RESEARCH & LKAB

RESEARCH & LKAB RESEARCH & DEVELOPMENT @ LKAB Nationell Innovationskonferens 2015, Luleå Kent Tano Principal R&D Expert 2012-06-15 SVÅRIGHETEN ÄR INTE ATT UTVECKLA NYA IDÉER, UTAN ATT ÖVERGE DE GAMLA (JOHN MAYNARD KEYNES)

Läs mer

EN KOMPLETT PARTNER TILL DEN MODERNA GRUVINDUSTRIN

EN KOMPLETT PARTNER TILL DEN MODERNA GRUVINDUSTRIN EN KOMPLETT PARTNER TILL DEN MODERNA GRUVINDUSTRIN 2 En komplett partner En komplett partner 3 Vår krossanläggning i Kiruna EN KOMPLETT PARTNER KORTA FAKTA OM LKAB BERG & BETONG Omsätter cirka 2 miljarder

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Återstart av verksamheten i Dannemora

Återstart av verksamheten i Dannemora Återstart av verksamheten i Dannemora 2010-09-21 Peter Svensson Dannemora Mineral AB GEOGRAFI Dannemora ligger i Östhammars kommun, cirka 40 km norr om Uppsala och 35 km väster om Hargshamn från vilken

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ Årsredovisning 2003 INNEHÅLL 2 Detta är LKAB 3 Året i sammandrag 4 VD-kommentar 6 Koncernens inriktning 7 Organisation 8 Ekonomiska mål 9 Järnmalmsprodukter 14 Industrimineraler 16 Övrig verksamhet 18

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Energiforskning inom svensk stålindustri

Energiforskning inom svensk stålindustri D 839 Energiforskning inom svensk stålindustri En syntesrapport inom Jernkontorets Energiprogram 2006-2010 Utgiven 2012-03-20 Sammanfattning Stålindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar och

Läs mer

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN Kalk och stål i samma process SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt

Läs mer

Samrådsunderlag. Provbrytning av hematitmalm vid Gruvberget, Svappavaara MEDDELANDE

Samrådsunderlag. Provbrytning av hematitmalm vid Gruvberget, Svappavaara MEDDELANDE 1 (28) Till: Delges: Enligt sändlista Anna-Karin Bengtsson Linda Dahlström Celine Debras Ulf Halldén Jan-Ivan Johansson Patrik Kansa Niddi Ögren Tomas Ölvebring Lotta Lauritz Anders Lindholm Peder Nensén

Läs mer

2016 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

2016 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB I KORTHET EUROPA LKAB är EU:s största järnmalmsproducent och bryter cirka 78 procent av all järnmalm inom EU 84 % av LKAB:s intäkter kommer från försäljning av

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Optimering av spånmalning vid SCA BioNorr AB i Härnösand

Optimering av spånmalning vid SCA BioNorr AB i Härnösand Optimering av spånmalning vid SCA BioNorr AB i Härnösand Michael Finell, Torbjörn Lestander, Robert Samuelsson och Mehrdad Arshadi Pelletsplattformen BTK-Rapport 2010:1 SLU Biomassateknologi & Kemi, Umeå

Läs mer

KALK FÖR RÖKGASRENING

KALK FÖR RÖKGASRENING KALK FÖR RÖKGASRENING Rena rökgaser ren luft SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den naturligaste

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Förbättringsförslag till designstandard för processtyrsystem, LKAB

Förbättringsförslag till designstandard för processtyrsystem, LKAB Examensarbete i Informatik Förbättringsförslag till designstandard för processtyrsystem, LKAB Carl-Göran Tornéus Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005:32 Förbättringsförslag till designstandard för processtyrsystem,

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

IMPULSE. Vad gör våra pulsgivare 1045 meter ner i marken? Välkommen. Marknaden styr mot allt intelligentare givare

IMPULSE. Vad gör våra pulsgivare 1045 meter ner i marken? Välkommen. Marknaden styr mot allt intelligentare givare IMPULSE Nyheter från Leine & Linde Nr 1 2008 SPÄNNANDE MÄSSHÖST Välkommen att besöka Leine & Linde på följande mässor under 2008: Danmark 2-4/9 Automatik 2008, Brøndby 1-2/10 EuroExpo, Kolding 22-23/10

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Robert Samuelsson Mehrdad Arshadi Torbjörn Lestander Michael Finell Pelletsplattformen BTK-Rapport 2011:3 SLU Biomassateknologi och Kemi

Läs mer

Produktionsflödesvisualisering av malmförädlingen ovan jord vid LKAB

Produktionsflödesvisualisering av malmförädlingen ovan jord vid LKAB Examensarbete LITH-ITN-MT-EX--07/021--SE Produktionsflödesvisualisering av malmförädlingen ovan jord vid LKAB Jens Olofsson Johan Wallentin 2007-04-26 Department of Science and Technology Linköpings Universitet

Läs mer

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90%

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90% Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler Sveriges andel av Europas produktion 1 Norra Norrland Produktion Tillstånd erhållet eller under process Järn Bly Järnmalm ~30% Sulfidmalm

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2 Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling INNEHÅLL Inledning Järnmalmen är grunden Samhällsomvandling

Läs mer

Projektering/konstruktion, inköp, drift&underhåll, förvaltning Anvisning, instruktion

Projektering/konstruktion, inköp, drift&underhåll, förvaltning Anvisning, instruktion TEKNISK ANVISNING LKT 1500.180.005 1 17 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering/konstruktion, inköp, drift&underhåll, förvaltning Nyckelord

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

LKAB:s företagsobligationsprogram

LKAB:s företagsobligationsprogram 2014-12-01 LKAB:s företagsobligationsprogram LKAB - Världens ledande pelletstillverkare PRODUKTION EU28 LKAB står för närmare 90 % ÖVRIGA av EU:s järnmalmsproduktion. Sverige har 60 % av Europas LKAB järnmalmstillgångar.

Läs mer

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort Spår i marken av gruvans drift i Sala tätort En informationsfolder om vad den historiska gruvbrytningen lämnat efter sig i vår närmiljö och vad vi bör och måste tänka på att göra för att minimera skadlig

Läs mer

SWERMA HOS LKAB. Magnus Forsberg, CRO

SWERMA HOS LKAB. Magnus Forsberg, CRO SWERMA HOS LKAB Magnus Forsberg, CRO 2016-02-23 RÅSTÅLSPRODUKTION - RÅSTÅLSPRODUKTION PER REGION 2015P Germany Turkey Italy France Spain UK Others 43 Mt 36 Mt 21 Mt 16 Mt 15 Mt 12 Mt 66 Mt Europe 209 Mt

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Dimensionering av ackumulatortank vid LKABs förädlingsverk i Kiruna

Dimensionering av ackumulatortank vid LKABs förädlingsverk i Kiruna Dimensionering av ackumulatortank vid LKABs förädlingsverk i Kiruna för uppvärmning av processvatten och minskad oljeanvändning Martin Skogfält 29-1-17 Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR LKAB 9 2 KUNDER OCH MARKNADER 17 3 MÅL OCH STRATEGI 23 4 VÅR STYRNING OCH KONTROLL 53 5 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 72

INNEHÅLL DET HÄR ÄR LKAB 9 2 KUNDER OCH MARKNADER 17 3 MÅL OCH STRATEGI 23 4 VÅR STYRNING OCH KONTROLL 53 5 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 72 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL 2015 Omslaget visar en närbild på avvattningsfilter i pelletsverket KK4 i Kiruna. Händelser under året 1 Året i siffror 2 3 LKAB:s mål 4 5 Vd-ord 6 8 1 DET

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 N R 1 2 0 0 8 1 8 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 SIDAN nu har summerats visar det sig att en rad fina resultat åstadkommits.

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT Anmärkningar 1. Om inte annat följer av HS-numrens lydelse eller av anmärkning 4 till detta kapitel omfattar

Läs mer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

Transport av näringsämnen och tungmetaller i torv, 19 år efter asktillförsel och beskogning av en avslutad torvtäkt

Transport av näringsämnen och tungmetaller i torv, 19 år efter asktillförsel och beskogning av en avslutad torvtäkt Transport av näringsämnen och tungmetaller i torv, 19 år efter asktillförsel och beskogning av en avslutad torvtäkt SLU Institutionen för mark och miljö Torbjörn Nilsson 1 Syftet och nyttan av projektet

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen N R 7 2 0 0 8 11 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kulor från KK4 Långfredagen 2008 var en historisk dag. Då producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Statistisk processtyrning och mineralanalyser. En fallstudie vid LKAB:s kulsinterverk. Johan Kettunen 2015

EXAMENSARBETE. Statistisk processtyrning och mineralanalyser. En fallstudie vid LKAB:s kulsinterverk. Johan Kettunen 2015 EXAMENSARBETE Statistisk processtyrning och mineralanalyser En fallstudie vid LKAB:s kulsinterverk Johan Kettunen 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Intuitionen för

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer