INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013"

Transkript

1 INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING året som gått 2 året i siffror 4 vd-ord 6 OM OSS 1 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 4 vår roll i samhället 12 kundfokus sedan kunder och marknader 16 kunderbjudandet 18 risker och möjligheter 20 intressentdialog 22 strategi och värdekedja 24 VÅR STRATEGI I HANDLING 2 performance in ironmaking 28 flexibilitet 34 säker och resurseffektiv produktion 40 tillväxt 50 samhällsomvandling 56 attraktiva lkab 64 förvaltningsberättelse 92 finansiella rapporter 106 noter 115 styrelsens intygande 146 revisionsberättelse 147 mineralreserv och mineraltillgångar 148 koncernöversikt 151 gri-index 152 APPENDIX ordlista 154 adresser 155 årsstämma och finansiell information 156 VÅR STYRNING OCH KONTROLL 3 Omslagsbilden visar lokverkstaden på den nya huvudnivån KUJ 1365 i Kirunagruvan. bolagsstyrningsrapport 76 struktur för bolagsstyrning 76 aktieägare och bolagsstämma 78 styrning av hållbarhetsarbetet 80 styrelsen 84 koncernledning 86 revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 88 revisors rapport över översiktlig granskning av lkab:s hållbarhetsredovisning 89 OM LKAB:s INTEGRERADE RAPPORTERING 2013 Enligt statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande ska LKAB årligen upprätta en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer. Vår hållbarhetsredovisning för 2013 uppfyller GRI G3 nivå B+, vilket framgår av GRI-index på sidan Denna integrerade redovisning är den andra i ordningen där vi integrerat icke-finansiell information (social och miljömässig) med den finansiella informationen. Detta speglar hur vi driver vår verksamhet. Utgångspunkten för redovisningen är som föregående år vår affärsstrategi. Varje strategiskt område har hållbarhetsdimensioner och informationen presenteras med fokus på året som gått. I år har vi kompletterat med ett första kapitel som redogör för koncernens verksamhet och hur vi arbetar. Den reviderade årsredovisningen inklusive vår koncernredovisning återfinns på sidorna och inkluderar bolagsstyrningsrapporten på sidorna Hållbarhetsinformation som har granskats översiktligt av revisorerna återfinns på sidorna och

3 MED ENGAGERAD MENAR VI ATT VI HAR VÅRA KUNDERS RESULTAT I FOKUS I ALLT VI GÖR. 3 Pilgrimsfalkar föddes under 2013 inom LKAB:s gruvområden 5 VINDKRAFTVERK producerar 40 GWh per år, motsvarar hälften av malmtranstporternas energibehov. MINDRE UTSLÄPP TILL LUFT med rökgasrening vid bandugnsverket i Malmberget. 90% TON JÄRNMALM bryts och uppfordras ur Kirunagruvan per dygn. TON JÄRNMALMSPRODUKTER förväntad produktionskapacitet per år med dagbrotten i Svappavaara i full drift X STOCKHOLM GLOBE ARENA volymen urgrävt gråberg i KUJ 1365: 4,2 miljoner m 3 motsvarar sju Globen KUJ 1365 NY HUVUDNIVÅ 12,4 miljarders investering för ökad årskapacitet. AV LKAB:S FÖRSÄLJNING VAR 83% JÄRNMALMSPELLETS

4 MED NYTÄNKANDE MENAR VI ATT ALLT KAN FÖRBÄTTRAS OM VI VÅGAR TÄNKA I NYA BANOR LÄGENHETER I MALMFÄLTEN 2015 under 2013 har 43 lägenheter tillkommit i Kiruna och i Gällivare blir 28 lägenheter inflyttningsklara till sommaren NYANSTÄLLDA I ÅR från 2012 till 2015 planeras rekrytering av uppemot 700 personer. KR HAR INVESTERATS under 2000-talet för att öka järnvägstransporternas kapacititet FLER KVINNOR I LKAB under året har andelen kvinnor ökat till 18,1% och andelen kvinnliga chefer till 19,8%. PERSONER SYSSELSÄTTS direkt eller indirekt på Nordkalotten av LKAB:s verksamhet. DET EKONOMISKA VÄRDET I KR som LKAB skapat och fördelat för samhällsnytta under LEVERERADE TON till LKAB:s kunder. huvudsakligen i Europa, Mellanöstern och Asien I LEVERERADE TON November blev en historisk månad när vi levererade 2,5 miljoner ton till hamnarna RE KO RD VI HAR TILLSVIDAREANSTÄLLDA

5 MED ANSVAR MENAR VI ATT VI AGERAR LÅNGSIKTIGT, VISAR RESPEKT OCH SÄTTER SÄKERHETEN FÖRST. 27% JÄRNMALMSPRODUKTER exporterades till Asien och Mellanöstern under % AV LKAB:S INKÖPSVOLYM uppskattas komma via inköpskontoret i Shanghai LEVERANTÖRER OCH UNDERENTREPRENÖRER som utgör en viktig del av vår värdekedja. TON PELLETS levererade LKAB under ÖKAD RÅSTÅLSPRODUKTION vilket är till fördel och ökar efterfrågan på LKAB:s järnmalmsprodukter. LKAB PELLETS används sedan två år tillbaka av det finska stålföretaget Rukki ,5% 100% LKAB:s PLATS PÅ LISTAN över största skattebetalare i Sverige. 5 LKAB VAR SVERIGES 8 :e STÖRSTA EXPORTFÖRETAG 2013

6 JAN FEB MAR APR MAJ JUN OMSTART I GRUVBERGET I december 2012 kom slutligen domstolens beslut att produktionen får fortsätta. Den 2 januari 2013 sköts den första malmsalvan efter det nära 7 månader långa stoppet. Dagbrotten i Svappavaara är stommen i LKAB:s satsning mot en årsproduktion på 37 miljoner ton. INVIGNING AV NYTT INFORMATIONSKONTOR I SVAPPAVAARA LKAB öppnade ett nytt informationskontor i Svappavaara i februari. Kontoret har öppet en kväll varannan vecka. Sedan tidigare finns informationskontor i både Malmberget och Kiruna. LKAB:S STRATEGI FÅR ÖKAT HÅLLBARHETS- FOKUS Vid LKAB:s styrelsemöte i februari beslutades om en reviderad strategi som bland annat sätter fokus på fortsatt tillväxt, energianvändning, en effektiv produktion och logistik. Som en följd av strategin genomfördes förändringar i organisationen. GRUV-, BESÖKS- OCH RENNÄRINGEN SÖKER SAMARBETE Även om besöksnäring, rennäring och gruvindustri har olika intressen så väljer vi dialogen och kompromissen som verktyg. Att visa hänsyn och respekt och att förstå varandras behov och rättigheter är en framgångsväg. Det skriver LKAB:s vd Lars- Eric Aaro tillsammans med bland andra ordförandena för Gabna och Laevas samebyar samt Icehotels vd, Monica Wollmén. NY KUND I MELLANÖSTERN. LKAB tecknar långtidsavtal i mars 2013 med Emirates Steel i Förenade Arabemiraten om leveranser av en miljon ton pellets för direktreduktion, DRpellets, per år. PRODUKTIONSSTÖRNINGAR UNDER FÖRSTA KVARTALET Produktionsstörningar i förädlingsverken i Kiruna och Svappavaara under våren påverkade produktionen, som sjönk med cirka två procent för andra kvartalet. Ett åtgärdsprogram initierades för att minska störningsriskerna i framtiden. Året avslutades starkt med rekord för produktion och pelletstillverkning. INTERNATIONELLT MÖTE I KIRUNA I maj besöker sammanlagt sju utrikesministrar, däribland USA:s utrikesminister, John F Kerry och Sveriges utrikesminister Carl Bildt, LKAB och Kiruna. Besöket gjordes i samband med Arktiska rådets ministermöte. LKAB MINERALS TECKNAR ÅTERFÖRSÄLJ- ARAVTAL Avtalet tecknades i maj med en av världens största mineralproducenter, Tronox Limited, gällande zirkonmineral för den kinesiska marknaden. KUJ 1365 EN AV SVERIGES STÖRSTA INDU- STRIINVESTERINGAR Näringsminister Annie Lööf invigde Kirunagruvans nya huvudnivå, KUJ 1365, den 21 maj. Gruvans livslängd förlängs med minst 20 år med den nya huvudnivån och den totala investeringen är på drygt 12,4 miljarder kronor. I oktober firades ettårsjubileet av den nya huvudnivån i Malmbersgruvan, MUJ 1250, som officiellt invigdes i juni ÅRET SOM GÅTT 2

7 JUL AUG SEP OKT NOV DEC HISTORISKT LEVERANSREKORD Aldrig har så stora volymer järnmalmsprodukter levererats på Malmbanan till hamnarna i Luleå och i Narvik som under november månad, totalt nära 2,5 miljoner ton. TILLVÄXTPLANERNA FÖRSENAS Gruvprojektet i Mertainen försenas efter överklagande till mark- och miljööverdomstolen. Förberedande arbeten fick avbrytas i väntan på dom. Efter överklagan i december kom en deldom som gav LKAB rätt att bryta 15 miljoner ton järnmalm per år. NYA LÄGENHETER PÅ TERRASSEN I KIRUNA LKAB Fastigheter startar byggnationen av 62 nya lägenheter på Terrassen i Kiruna. Planerad inflyttning i november En rad nya projekt har dragits igång och fler väntar. MEDARBETARUNDERSÖKNING OCH UPP- FÖRANDEKOD Under våren genomfördes en ny medarbetarundersökning som indikerar styrkor och förbättringsområden för LKAB som arbetsplats. I augusti tog styrelsen beslut om en ny uppförandekod som ersätter den tidigare etikpolicyn. Under året har också en anonym rapporteringskanal utvecklats. GENOMBROTT I NORDAMERIKA Amerikanska ståljätten Nucor Steel skriver kontrakt med LKAB om årliga leveranser av ton pellets för direktreduktion, DR-pellets, med start sommaren VARUMÄRKESARBETET GÅR VIDARE Den 1 juli byter dotterbolaget Minelco namn till LKAB Minerals, samtidigt som företaget planerar att dubbla sin omsättning. Namnbytet innebär att alla LKAB:s dotterbolag nu är samlade under ett gemensamt varumärke. NYTT SÄLJKONTOR I DUBAI På den expansiva marknaden i Mellanöstern finns några av bolagets största kunder för pellets för direktreduktion, DR-pellets, vilket föranleder LKAB att under hösten etablera ett nytt säljkontor i Dubai för lokal närvaro och service. NY RÖKGASRENING MINSKAR UTSLÄPP MED 90 PROCENT Pelletsverken i Malmberget och Svappavaara får ny rökgasrening, en investering på 1,5 miljarder kronor. Anläggningen vid bandugnsverket i Malmberget sattes i drift och utsläppen renades med mer än 90 procent. PROJEKTET PILGRIMSFALK OCH MILJÖ- KOMPENSATION FÖR SKYDDSVÄRD NATUR Ett fyra år långt samarbete med Norrbottens ornitologiska förening inleds. Fåglar som trivs i gamla gruvområden erbjuds nya häckningsplatser genom utsättning av boplatslådor. LKAB arbetar med att kompensera för de områden som tas i anspråk av gruvverksamheten genom att istället skydda andra värdefulla naturområden, till exempel i Mertainen. NYTT BORRTEKNISKT CENTRUM För fortsatt utveckling av framtida borrsystem och produkter har LKAB Wassara öppnat ett borrtekniskt centrum i Malmberget. Här satsas bland annat på teknik för att borra krökta hål. Avstånden mellan de yttersta borrhålen ska bli kortare för att minska mängden gråberg i produktionen. 3

8 ÅRET I SIFFROR JÄRNMALM OCH STÅLMARKNADEN Under 2013 ökade världens råstålsproduktion med 3,5 procent jämfört med föregående år. Långsiktigt och globalt är efterfrågan på stål, och därmed också på järnmalm och LKAB:s produkter, fortsatt hög. Stålbolagen fortsätter arbeta med att förbättra sin lönsamhet genom bland annat effektiviseringar och omstruktureringar. Efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter ökar då dessa medger ökad flexibilitet i stålverkens råvarumix. Även pellets för gasbaserad järn- och stålframställning bedöms öka de kommande åren. VÄRLDENS EXPORT AV JÄRNMALM OCH PRODUKTION AV RÅSTÅL (MT) världens export av järnmalm världens produktion av råstål 2013 källa: cru, december 2013 worldsteel, januari 2014 KONCERNEN PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET LEVERANSER (MT) FÖRSÄLJNING PER PRODUKT Mt Ton /anställd produktion, mt 2013 produktivitet, ton/anställd pellets fines 1 1 inklusive specialprodukter järnmalmsprodukter 92 % finansiella nyckeltal nettoomsättning, mkr rörelseresultat, mkr rörelsemarginal, % resultat före skatt, mkr vinstmarginal, % skatt, mkr årets resultat operativt kassaflöde, mkr avkastning på eget kapital, % soliditet, % investeringar i materiella anl.tillg, mkr avsättningar till samhällsomvandling per balansdagen, mkr kostnad för samhällsomvandling, mkr fördelat ekonomiskt värde, mkr icke-finansiella nyckeltal producerat, mt 25,3 26,2 varav pellets, mt 23,1 23,8 levererat, mt 25,5 26,3 varav pellets, mt 21,1 22 totalt antal anställda (medelantal) varav kvinnor, % 18,1 17,5 varav kvinnliga chefer, % 19,8 17,8 utbildningsdagar per medarbetare, antal 6,3 6,1 olycksfall med frånvaro, antal energiprestanda, exklusive spillvärme, kwh/ton pellets koldioxidutsläpp från pelletsproduktion, kton industrimineraler 7 % övrigt 1 % FÖRSÄLJNING PER MARKNADSOMRÅDE europa 69 % mellanöstern/asien 27 % övriga länder 4 % 4

9 ÅRET I SIFFROR ÅRETS RESULTAT Årets rörelseresultat minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Trots detta gjorde LKAB ett starkt resultat och det femte bästa i koncernens historia. Lägre leveransvolymer och priser samt en lägre genomsnittlig dollarkurs bidrog till minskningen. Produktionen under de sex första månaderna 2013 började svagt med tappade volymer. Året avslutades dock starkt med ett produktionsrekord. LKAB har fortsatt fokus på processoptimering för en säker och resurseffektiv produktion och målsättningen att under 2014 öka tillgängligheten i produktionen mot ökade leveransvolymer. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (MKR) nettoomsättning 2013 rörelseresultat nettoomsättningen blev (26 971) mkr. rörelseresultatet blev (10 589) mkr. DIVISIONER EKONOMISKA MÅL MINING Mining Divisions kärnverksamhet är att producera och sälja högkvalitativa järnmalmsprodukter, varav pellets svarade för cirka 83 (84) procent av den totala försäljningsvolymen. Nettoomsättningen minskade med 12,6 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet minskade med 32 procent, främst beroende på lägre leveransvolymer. Våren 2013 säkrades fortsatt järnmalmsbrytning i Kiru nagruvan i minst 20 år. MINERALS Minerals Division verkar genom dotterbolaget LKAB Minerals på industrimineralmarknaden. Försäljningen under kvartal fyra visade liksom föregående kvartal en lägre försäljning än planerat. Lägre omsättning och rörelseresultat under helåret beror främst på vikande efterfrågan inom bygg- och anläggningsindustrin. NYCKELTAL nettoomsättning, mkr rörelseresultat, mkr rörelsemarginal, % medelantal anställda investeringar, mkr NYCKELTAL nettoomsättning, mkr rörelseresultat, mkr rörelsemarginal, % 4 7 medelantal anställda investeringar, mkr LKAB behöver vara finansiellt starkt för att klara framtida åtaganden. Vid årsstämman 2013 beslutades om nya ekonomiska mål för koncernen. Målen omfattar kapitalstruktur (nettoskuldsättningsgrad) och lönsamhet (avkastning på eget kapital och reducerad produktionskostnad). Läs mer i Förvaltningsberättelsen under LKAB:s ekonomiska mål, sidan 94. Utfall Mål KAPITALSTRUKTUR 2013 nettoskuldsättningsgrad 1-0,08 0-0,2 ggr LÖNSAMHET avkastning på eget kapital, % 14,7 12,0 reducerad produktionskostnad kr/ton, 20 % från 2012 till ,7-7,0 1 se förvaltningsberättelsen, sidan 94. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) SPECIAL BUSINESSES 40 Special Businesses Division samlar LKAB:s helägda dotterbolag som huvudsakligen levererar produkter och tjänster inom koncernen, men också säljer LKAB-utvecklad spetsteknologi externt. Färre uppdrag mot Mining Division under året innebar lägre omsättning, medan ökad extern försäljning, bland annat av LKAB Wassara, förbättrade rörelseresultatet. NYCKELTAL nettoomsättning, mkr rörelseresultat, mkr rörelsemarginal, % medelantal anställda investeringar, mkr Avkastning på eget kapital Avkastningskrav på eget kapital ÅRET I SIFFROR 5

10 VD-ORD FRAMÅT TILLSAMMANS MED KUNDER OCH SAMHÄLLET Avslutningen på 2013, med en rekordproduktion som motsvarade en årskapacitet på 28 miljoner ton, visar vilken potential LKAB har. Årets början med störningar i pelletsproduktionen minskade dock den totala leveransvolymen. Samtidigt är resultatet för 2013 ett av de fem bästa genom LKAB:s historia. Framtiden ser försiktigt optimistisk ut med en tillväxt i stålmarknaden. Vårt fokus på att säkra leveranserna till kunderna och vårt tillväxtprogram ligger fast. Efterfrågan på LKAB:s produkter består, vilket är en stor förmån i tider då järnmalmspriset är i en fallande trend. Att resultatet för 2013 minskade jämfört med föregående år beror inte på ett vikande behov av LKAB:s produkter, utan på en kombination av lägre leveranser, vikande priser och valutapåverkan. Det sporrar oss att fortsätta den positiva utveckling vi såg under årets sista månader då vi slog en rad produktionsrekord. Jag vill framföra ett stort tack till vår personal. Alla de duktiga yrkeskvinnor- och män som varje dag fokuserar på att våra kunder ska få järnmalmsprodukter av högsta kvalitet. Det är med just kunderna i fokus vi fortsätter vårt tillväxtprogram. När våra kunder växer och efterfrågar större volymer måste vi följa dem, allt för att leva upp till vår strategi att vara en betydande leverantör för varje kund. Risken är annars att vi marginaliseras och tappar marknadsandelar. Vi ser samtidigt att nya affärsmöjligheter uppstår, inte minst i USA och Mellanöstern. Den globala stålefterfrågan bedöms vara fortsatt positiv, framförallt i utvecklingsländerna. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD beräknar att tre miljarder människor kommer att lämna fattigdom fram till år När allt fler människor i världen får ett bättre liv är det tack vare produkter som tvättmaskiner, vattenpumpar, vindkraftverk, cyklar och tåg. Detta utgör grunden för en växande global efterfrågan på stål, och därmed järnmalm. FÖRSIKTIG OPTIMISM PÅ MARKNADEN Under fjärde kvartalet uppgick den globala råstålsproduktionen till cirka 390 miljoner ton, vilket var en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period Produktionssiffror från de största järnmalmsproducenterna visar fortsatta produktions- och leveransrekord. Den stora efterfrågan har inneburit att den förväntade försvagningen av priset under fjärde kvartalet uteblev, spotpriset på sjöburen järnmalm har legat på en relativt hög och stabil nivå. INNOVATION OCH KVALITÉ GER FÖRDELAR Ökade miljökrav driver upp efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter vilket i sin tur medför ökade premier för styckemalm och pellets. LKAB är stolta att kunna leverera en av världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukter som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än våra konkurrenter. LKAB:s pellets är en produkt i tiden. Utgångspunkten för vår existens och våra framgångar är vår fantastiska råvara, magnetitmalmen. Med sin höga järnhalt, renhet och förmåga att avge energi i processen, är den grunden för vår högkvalitativa och klimatsmarta produkt. Vår förmåga att tänka nytt och ligga i den yttersta framkanten vad gäller teknisk utveckling ger oss också ett försprång på marknaden. Men det är bara genom enträget arbete att förstå våra kunders behov, vi genom årens lopp har kunnat utveckla våra processer för att de ska kunna göra världens bästa järnoch stålprodukter. Det är betydelsen av vårt kundlöfte "Performance in Ironmaking". Det är därför vi som i volym räknat är en liten aktör, kan vara teknikledande i en starkt expanderande global bransch. 6

11 VD-ORD LKAB:s VD LARS-ERIC AARO 7

12 VD-ORD VOLYMERNAS BETYDELSE Trots att året började tungt med störningar i våra pelletsverk i Kiruna och Svappavaara lyckades vi ta igen delar av tappet under andra halvåret. Att vi kom tillrätta med störningarna visar på värdet av processoptimering och att säker och resurseffektiv produktion ger resultat. Det förebyggande underhållsarbetet kommer under 2014 att ha fortsatt starkt fokus för att stabilisera tillgängligheten på en hög nivå i produktionen. Detta är nyckeln för att klara våra åtaganden mot kunderna, och samtidigt kärnan i det omfattande arbetet för att sänka LKAB:s kostnader. Vår målsättning är att sänka kostnaden per producerat ton med 20 procent jämfört med 2012 års nivå. När vi producerade på rekordnivå i december 2013 hade vi redan sänkt kostnaderna med10 procent. Genom att öka produktionen till 37 miljoner ton, har vi möjlighet att sänka kostnaderna med ytterligare 10 procent genom ökade skalfördelar. Lyckas vi hålla i de fasta kostnaderna samtidigt som vi ökar antalet ton når vi målet. Det är viktigt för att bibehålla våra marginaler, för att klara våra fortsatta investeringar, för samhällsomvandlingarna i Malmfälten och för vår ägares avkastningskrav på 12 procent på eget kapital. Jag har stor förhoppning om att det treåriga kostnadseffektiviseringsprogram vi nu kommit halvvägs med, fortsatt ger effekt. Det finns flera goda exempel på nytänkande projekt, som starkare råkulor i pelletstillverkningen, samordning av eget arbete i stället för att använda externa resurser, återvinning av värme i ventilationsluften från gruvorna och många fler stora och små förbättringar, som gör att vi når målet. SÄKRAD MALMTILLGÅNG I maj 2013 invigde vi den första etappen av Kirunagruvans sjunde huvudtransportnivå, KUJ Den nya huvudnivån ska vara i full drift år 2017, och ersätter då fullt ut nivå för uppfordring av råmalmen från malmkroppen Kiirunavaara, som vi har brutit i snart 115 år. KUJ 1365 säkrar malmbrytningen i Kiruna i år framåt, innan en eventuell ny huvudnivå måste tas i drift. I Malmberget har vi säkrat fortsatt brytning av de rika malmkropparna genom den nya huvudnivån M Merparten av järnmalmstillskottet i vårt tillväxtprogram ska dock komma från de tre dagbrottsgruvorna i Svappavaarafältet; Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Den planerade produktionsstarten i Mertainens dagbrottsgruva är nu försenad vilket innebär att full effekt av LKAB:s tillväxtprogram förskjuts. En glädjande nyhet i slutet på förra året var den positiva domen om ett samlat miljötillstånd för hela verksamheten i Svappavaara, inklusive brytningen av Gruvberget. Det nya verksamhetstillståndet i Svappavaara visar att LKAB:s verksamhet lever upp till högt ställda miljöambitioner. I början av 2014 har vi även ansökt om brytning av det gamla dagbrottet Leveäniemi, som vi nu tömmer på vatten. Ett gruvbolag som inte vårdar och utökar sin malmbas måste börja planera för sin egen avveckling. Därför är det glädjande att vi på bara ett par år lyckats bygga upp en kompetent och effektiv prospekteringsavdelning. Resultaten har inte låtit vänta på sig, vi undersöker intressanta fyndigheter i vår närhet samtidigt som vi säkerställer fortsatt brytning på kända malmkroppar. Exempel på resultat under 2013 är nya malmfyndigheter i Malmberget och betydligt större malmbas i Svappavaaragruvorna. Tack vare prospekteringen kan vi planera för fortsatta och utökade leveranser och säkra vår framtida verksamhet i Malmfälten. ATTRAKTIVA LKAB LKAB:s gruvor skapar idag cirka arbetstillfällen på Nordkalotten genom direkta arbetstillfällen, indirekt påverkan lokalt och regionalt samt genom transport till och verksamhet hos våra kunder. Vårt tillväxtprogram skapar ännu fler arbetstillfällen, och vi planerar själva att anställa cirka 700 personer under de närmaste åren. För att lyckas med det ska vi vara en förebild vad gäller etik, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Vårt fokus på programmet "Säkerheten först!" ger resultat, genom att vi minskade olycksfallsfrekvensen under Det är också glädjande att andelen kvinnor i koncernen ökade, även om vi har mycket kvar att göra. Lika viktigt som att erbjuda attraktiva arbetsplatser är det att kunna erbjuda attraktiva samhällen. Ofta hörs resonemanget utan gruva ingen stad i Malmfälten, men vi vill själva påminna om det ömsesidiga beroendet; utan stad ingen gruva. Vi vill ha livskraftiga samhällen med bredd i näringsliv såväl som kultur- och fritidsutbud. Därför är vi också djupt engagerade i samhällsomvandlingarna på orterna tillsammans med kommunerna och andra aktörer och intressenter. Framstående exempel i detta arbete är vår stiftelse LKAB Akademi med målet att bidra till Sveriges bästa skolor i vår region, Hjalmar Lundbohm Research Center (HLRC) vid Luleå tekniska universitet som bedriver långsiktig forskning inom områden som är strategiskt viktiga för LKAB. Vår forskning är en investering i vår framtid. Forskningsarbetet syftar till en fortsatt utveckling av klimatsmarta produkter där vi tillsammans med våra kunder tar ansvar och med gemensamma insatser begränsar vår miljöpåverkan, utsläppen av koldioxid och vårt energiberoende. Vår hållbarhetsambition är tydlig. LKAB ska skapa välstånd genom att vara ett av de mest nytänkande och resurseffektiva gruvföretagen i världen. Vi arbetar för att kunna lansera nya generationer av pellets och teknologier särskilt avsedda för direktreduktion, där koldioxidutsläppen kan reduceras med procent. 8

13 VD-ORD HÅLLBARHETSUTMANINGAR Långsiktig hållbarhet sitter i LKAB:s ryggrad. Vår verksamhet kräver en mycket stor framförhållning i planeringen och ett ansvar för våra verksamhetsorter som vi är så beroende av. Själva vår affärsidé bygger till stor del på de klimatfördelar som våra produkter ger, i vår egen såväl som våra kunders processer. Den största utmaningen för oss är sedan ett decennium tillbaka de stora samhällsomvandlingarna som är absolut nödvändiga för gruvbrytningens fortsättning. Hållbarhetsarbetet bidrar direkt till affärsverksamheten genom att identifiera och hantera risker och öka konkurrenskraften. LKAB har för andra året i rad en integrerad hållbarhetsredovisning. Vi arbetar med att redovisa allt som är väsentligt och LKAB har ambitionen att vara ett föredöme för branschen och svensk industri i hållbar utveckling. Det är bara vi själva som kan beskriva vår egen samhällsnytta. De senaste åren har en debatt om gruvor pågått i Sverige. Anledningen tycks huvudsakligen vara det stora antalet undersökningstillstånd som orsakats av kraftigt stigande metallpriser, vilket attraherat många företag att prospektera Sveriges mineralrika berggrund. Det är bra med utökad prospektering, det leder till bättre kännedom om vår berggrund. Samtidigt är det bra att vår näring granskas och diskuteras, men det är min förhoppning att det sker med fakta som grund. Vi har fortfarande bara 16 aktiva gruvor som tar i anspråk mindre än en halv promille av landets yta. Sverige är världsledande på såväl stark miljölagstiftning som klimatsmarta tekniska lösningar, det måste därför vara bättre för den globala hållbarheten att vi nyttjar så mycket som möjligt av de minst miljöpåverkande fyndigheterna vi har här, i stället för i andra delar av världen där miljökrav, teknologi och arbetsmiljö ofta är sämre. Järn är ett fantastiskt material som sedan det är utvunnet ur berget teoretiskt kan återvinnas i det oändliga. Det är på det sättet inte jämförbart med ändliga naturresurser som fossila bränslen. Däremot räcker återvinning inte till när miljarder människor vill öka sin levnadsstandard. Därför behöver världen mer stål. Vi på LKAB har blicken framåt med tillförsikt. Vi ser ett stort framtida behov av våra produkter. Vi fortsätter vår långsiktigt hållbara resa med fokus på våra kunders behov och våra åtaganden som en säker och stabil leverantör av världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukter. "Vårt budskap är tydligt. Ska vår region bli mer attraktiv, så behövs alla nya jobb och i alla branscher. Det är genom förståelse och samarbete med varandra som vi tillsammans blir framgångsrika. LARS-ERIC AARO, VD OCH KONCERNCHEF Luleå, mars 2014 Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef 9

14 AFFÄRSIDÉ Att med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s kunnande och som stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten. VISION Att av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed vara ledande inom våra utvalda marknadssegment. KUNDLÖFTE Kundlöftet är Performance in Ironmaking. Det betyder att vi erbjuder produkter som förbättrar våra stålverkskunders produktionsresultat, eftersom produkternas egenskaper gör kundens process effektivare. Dessutom erbjuder LKAB ett utvecklingssamarbete för att tillsammans med kunden ytterligare förbättra järnframställningsprocessen. Hos LKAB finns ett stort kundfokus, hög produktkvalitet och klimatsmarta järnmalmsprodukter. AFFÄRSSTRATEGI OCH MÅL LKAB:s affärsstrategi är att utveckla, tillverka och sälja järnmalmsprodukter med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Ett viktigt affärsstrategiskt mål är att vara en betydande leverantör åt respektive kund. För att behålla och stärka vår branschposition och inte bli marginaliserad måste LKAB kunna garantera tillgången på järnmalmsprodukter i takt med att kunderna växer. Att kraftigt öka produktionen de närmaste åren är därför LKAB:s koncernövergripande mål. HÅLLBARHETSSTRATEGI LKAB:s hållbarhetsstrategi är utvecklad för att stödja affärsstrategin. Hållbarhetsarbetet syftar till att stärka LKAB:s ansvarstagande och ska leda till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ambitionen är att LKAB ska skapa välstånd genom att vara ett av de ledande gruvföretagen när det gäller innovation och resurseffektiv produktion. VÄRDERINGAR Ett varumärke måste byggas från grunden. LKAB:s värderingar Engagerad, Nytänkande och Ansvar (ENA) styr vårt beteende och genomsyrar hela verksamheten. sedan 1902 har malmtågen passerat nordalsbron på sin väg till narviks hamn 10

15 1 OM OSS Detta avsnitt syftar till att öka förståelsen för hur vi på LKAB bedriver vår affär, vilka grundläggande synsätt och strukturer som utgör vårt företag och på vilket sätt vi arbetar för att nå våra mål. Här presenterar vi vår verksamhet och alla som bidrar i LKAB:s värdekedja; Ò Vår roll i samhället Ò Kundfokus sedan 1890 Ò Kunder och marknader Ò Kunderbjudandet Ò Risker och möjligheter Ò Intressentdialog Ò Strategi och värdekedja 11

16 OM OSS VÅR ROLL I SAMHÄLLET Som global leverantör av järnmalmsprodukter skapar vi betydande värde. Vår verksamhet och tillväxt måste dock ske under ansvar och med omvärldens förtroende. Vår ambition är att skapa välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. Attraktiva När välståndet i världens tillväxtekonomier ökar växer också efterfrågan på järnmalm för stålproduktion. Stora mängder stål krävs när fabriker, städer och infrastruktur ska byggas och efterfrågan på kapital- och konsumtionsvaror ökar. Vi tar ansvar för vår påverkan och är medvetna om att våra intressenters förtroende är avgörande för vår framgång. ANSVARSTAGANDE GER FÖRTROENDE Vår roll i samhället kräver långsiktighet, samverkan och ett långtgående socialt och miljömässigt ansvar. På verksamhetsorterna i Malmfälten är relationen till lokalbefolkningen samt ren- och turistnäringen central. Gruvbrytningen i Kiruna, Svappavaara och Malmberget innebär att samhällena påverkas. Det medför att bostäder måste ersättas, att lokaler för företag och butiker behöver flyttas liksom att offentlig verksamhet som skolor och sjukhus påverkas. Att alla dessa förändringar inriktas på att skapa attraktiva samhällen präglade av hållbar utveckling och mångfald är en förutsättning för att verka, behålla och rekrytera engagerade och kunniga medarbetare. Detta, tillsammans med vår förmåga att driva säker och resurseffektiv produktion, att utveckla metoder och produkter, att samverka med kunder, leverantörer, myndigheter och beslutsfattare utgör grunden för vår existens, vår lönsamhet och tillväxt. LKAB Ansvarsfull verksamhet SOCIALT LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. MILJÖ EKONOMI Attraktiva samhällen Resurseffektiv produktion VÄRDESKAPANDE FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ Genom att avsätta medel för att hantera vår miljö- och samhällspåverkan samt framtida efterbehandling tar vi ansvar för gruvbrytningens effekter. Genom att bygga bostäder samt stödja skola, vård, kultur, forskning och föreningsliv verkar vi för attraktiva samhällen. Vi möjliggör möten och dialoger genom att bjuda in till diskussion och samråd med våra intressenter. Vi har högt ställda ambitioner för säkerhet, arbetsmiljö och miljöskydd. Vi deltar aktivt i samhällsfrågor såsom Barentssamarbetet gällande riktlinjer för resurseffektiv och hållbar råvaruförsörjning i Arktis samt arbetar för att minska vårt och våra leverantörers totala klimatavtryck. JÄRN BYGGER VÅR FRAMTID I Malmfälten och i norra Sverige är vi en av de största arbetsgivarna och investerarna. Vår utveckling skapar arbetstillfällen åt leverantörer och underentreprenörer. Vi engagerar oss i det lokala näringslivet och bidrar till en ökad arbetsmarknad också i andra branscher. Som Sveriges åttonde största exportindustri 1 genererar vi vinst och skatteintäkter till vår statliga ägare och till svensk välfärd. Genom effektiviseringar i egna verk och gruvor, samt våra klimatsmarta pellets, bidrar vi till resurseffektiv produktion hos våra kunder och i vår egen verksamhet. Vi vill vara en förebild för hållbarhet inom gruvindustrin och arbetar med ständiga förbättringar. Med ökat välstånd i världen ökar efterfrågan på våra produkter. Vår hållbarhetsstrategi är därför en naturlig del av vår affärsstrategi. Den bygger på våra värderingar och stärker vår långsiktiga lönsamhet, ökar vår konkurrenskraft och minskar våra kostnader. 1 Enligt Nordisk affärsinformation per

17 OM OSS Den rika järnmalmen i norra Sverige generar stora samhällsekonomiska värden. Den har lagt grunden till samhällena i Malmfälten, varit anledning till utbyggnad av svensk vattenkraft och femtio mil järnväg från Atlanten till Bottenviken. Den har gett upphov till två malmhamnar, ett stålverk och bidragit till ett av världens nordligaste tekniska universitet. Ett kluster av basindustri, spetsteknologi och forskning. EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE Genom att vara ett lönsamt företag skapade och fördelade vi ett ekonomiskt värde motsvarande miljoner kronor i samhället under Löner till anställda uppgick till miljoner kronor och leverantörsbetalningar till miljoner kronor. Koncernens utbetalningar till samhället avseende samhällsomvandlingen uppgick till 295 miljoner kronor. Vår sponsorverksamhet i form av stöd till främst utbildning, kultur och idrott i norra Sverige och Norge är omfattande. För verksamhetsåret 2013 lämnades utdelning till ägaren (svenska staten) motsvarande miljoner kronor. Betalda skatter uppgick till 575 miljoner kronor varav 519 miljoner kronor betalades i Sverige, 33 miljoner kronor i Norge och 23 miljoner kronor i övriga länder. Totalt återinvesterades miljoner kronor i verksamheten, i form av värdeskapande aktiviteter för kunder och kunders kunder. Ytterligare information om koncernens och moderbolagets generering och distribution av ekonomiska värden återfinns i årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. 13

18 OM OSS KUNDFOKUS SEDAN 1890 Vår affär börjar med kundens behov och ambitioner samt viljan att förstå produkternas funktion i kundernas stålprocesser. Avgörande för vår framgång är våra engagerade, nytänkande och ansvarsfulla medarbetare, vår kunskap och kompetens, vår spetsteknologi och råvara. DETTA ÄR LKAB I över 120 år har LKAB utvecklats av generationer engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare. Resultaten vi åstadkommit tillsammans med kunder och intressenter, En sittande disponent Hjalmar Lundbohm med sällskap har under åren byggt varumärket LKAB. Från för- på Statsrådstoppen av Kiirunavaara den 20 juli sta början har målet varit att utveckla partnerskap och stabila affärsrelationer grundade på tekniskt samarbete och förståelse för kundens behov. Än idag bygger vår framgång på förmågan att utveckla långsiktiga och värdeskapande relationer. Idag är LKAB en högteknologisk mineralkoncern med över 4000 medarbetare i 14 länder. Vi har över 180 olika yrkesbefattningar representerade: alltifrån skickliga maskinförare och bergmekaniker till världsledande forskare inom metallurgi och processteknik. Innovativ teknik och nya kunskapskrav har förändrat vår verksamhet i grunden. Idag arbetar flertalet av våra medarbetare ovan jord. Våra arbetsplatser blir alltmer jämställda och mångkulturella. Detta är ett arbete utan slut, och vi vet att det finns mycket kvar att göra. VÅRA VÄRDERINGAR Våra värderingar, Engagerad Nytänkande Ansvar, ger oss ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga arbetet, hur vi beter oss mot varandra och mot omvärlden. Vår uppförandekod, som ersatt vår etikpolicy under 2013, är ett ramverk för hur vi ska uppträda i våra affärsrelationer och ger vägledning i hur vi ska agera etiskt och i enlighet med våra värderingar. ENGAGERAD Tar initiativ. Gör det lilla extra. Ökar vår effektivitet. NYTÄNKANDE Välkomnar nya idéer. Öppna för olikheter. Hittar nya lösningar. ANSVAR Premierar säkerhet. Håller vad vi lovar. Bryr oss om miljön och samhällena där vi verkar. 14

19 KUNDFOKUS SEDAN 1890 VAR VI FINNS LKAB verkar i norra Sverige vid Europas rikaste järnmalmsfyndigheter. Här finns vår produktion och vår ledande forskning och utveckling. För att komma närmare våra marknader har järnmalmsverksamheten säljkontor i Europa, Asien och Mellanöstern. Verksamheten för industrimineraler har säljkontor och produktionsenheter i Europa, USA och Asien. För industrimineraler samarbetar vi även med ett lokalt nätverk av distributörer världen över. Våra leverantörer finns huvudsakligen i Sverige, Europa och Kina. Vår produktion i gruvor och förädlingsverk sker i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Längs Malmbanan och Ofotenbanens järnväg transporteras färdiga järnmalmsprodukter till hamnarna i Luleå och Narvik för vidare utskeppning till stålverkskunderna runt om i världen. Vårt huvudkontor finns i Luleå och vi har lokalkontor i Kiruna och Malmberget. Vi har även ett mindre kontor i Stockholm. Hamnar Gruvor och förädlingsverk Försäljnings- och/ eller inköpskontor LKAB Minerals och LKAB Wassara narvik hamn kiruna underjordsgruva och förädling svappavaara dagbrottsgruvor och förädling malmberget underjordsgruva och förädling malmbanan narvik - luleå luleå hamn och huvudkontor HUR VI ORGANISERAR OSS MINING DIVISION Mining Division bryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter till hamnarna i Narvik och Luleå för vidare transport till våra stålverkskunder runt om i världen. Den största och viktigaste produkten är järnmalmspellets. Övriga produkter är fines och krossad magnetitmalm för andra ändamål än stålproduktion. MINERALS DIVISION Mineral Division stöder kärnverksamheten genom att utveckla andra affärsmöjligheter för LKAB:s magnetitmalm samt förädla, återvinna och sälja industrimineraler på en global marknad. Produktportföljen är bred, men med fokus på applikations- och produktutveckling av några få, strategiskt viktiga mineraler som magnetit, glimmer och huntit. SPECIAL BUSINESSES DIVISION Special Businesses Division samlar LKAB:s helägda dotterbolag som huvudsakligen levererar produkter och tjänster inom koncernen, men delvis också säljer LKAB-utvecklad spetsteknologi externt. Här ryms exempelvis borrteknik, sprängmedel, bergentreprenader, verkstadstjänster, betong, logistik samt fastigheter. 15

20 OM OSS KUNDER OCH MARKNADER LKAB:s kunder finns främst i Europa samt i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och USA. 90 procent av försäljningen sker till kunder inom stålindustrin. Genom våra dotterbolag har koncernen även kunder inom gruv-, bygg- och anläggningsindustrin, bilindustrin samt plast-, färg- och kemiindustrin. Kundrelationer i järnmalmsbranschen är långsiktiga och trögrörliga. På en växande marknad med över 250 järnmalmsprojekt som pågår i världen gäller det att möta efterfrågan och utveckla nära kundrelationer. LKAB:s expansion tar sikte på att etablera en ökad leveranskapacitet innan marknaden åter har mättats. SVENSKT JÄRNMALMSFÖRETAG PÅ GLOBAL MARKNAD LKAB står för cirka 90 procent av järnmalmsproduktionen och har ungefär 60 procent av råvarutillgångarna inom EU. Närheten och långa kundrelationer gör Europa till vår största marknad. Ungefär två tredjedelar av vår totala produktion säljs där, huvudsakligen som masugnspellets. Inte fullt en tredjedel säljs till kunder i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet där den dominerande produkten är pellets för direktreduktion, DR-pellets. En mindre mängd järnmalm exporteras även till Kina som genom sin storlek och globala påverkan är en viktig marknad. På grund av fraktavstånd utgör Kina endast en liten del av LKAB:s nuvarande portfölj. USA är en marknad som på senare år blivit allt intressantare. Förbättrat ekonomiskt läge och tillgång på billig skiffergas i kombination med brist på högkvalitativt skrot har öppnat nya möjligheter för LKAB:s DR-pellets. Skiftningar i den globala ekonomin och en snabbt föränderlig marknad gör det viktigt för oss att kunna hantera och parera temporära variationer i efterfrågan på våra produkter. Det förutsätter en flexibilitet i såväl marknadsnärvaro, produkter och produktion som leverans. Det innebär också att bearbeta kunder för vår järnmalm utanför stålindustrin. Världens fyra största järnmalmsleverantörer är Vale, BHP Billiton, Rio Tinto och FMG. Tillsammans står de för cirka 44 procent av den årliga järnmalmsproduktionen och cirka 70 procent av den sjöburna exportmarknaden i världen. Våra leveranser om 25,5 miljoner ton motsvarar en global marknadsandel på cirka två procent. I volym räknat är LKAB en liten aktör. En stor del av vår konkurrenskraft ligger därför i att vara den tekniskt ledande pelletstillverkaren och leverera mervärde till kunder med höga miljö-, produkt- och kvalitetskrav. VÄRLDSHANDELN MED JÄRNMALM KUNDER I ANDRA SEGMENT OCH PÅ ANDRA MARKNADER Huvuddelen av industrimineralkunderna finns i Europa, men de prioriterade marknaderna USA och Asien växer. Vårt unika precisionsborrsystem Wassara har återförsäljare och kunder inom gruvoch anläggningsindustrin globalt. Egenutvecklade sprängmedel används inte bara i den egna produktionen utan säljs även i mindre kvantiteter till sprängmedelstillverkare i Norge, Tyskland och Storbritannien. Vi levererar också tjänster åt anläggningsindustrin i Norden samt driver Sveriges största mekaniska verkstad med kunder både nationellt och internationellt. (MT) Största exportländerna australien brasilien sydafrika ukraina kanada ryssland indien övriga länder globalt Källa: CRU 16

21 KUNDER OCH MARKNADER USA SKIFFERGAS OCH SKROTBRIST STOR MÖJLIGHET Positiva tecken på återhämtning kan skönjas och efterfrågan på stål växer. Utvinning av billig skiffergas för direktreduktion samt brist på insatsråvara i form av högkvalitativt skrot öppnar intressanta affärsmöjligheter för vår DR-pellets. EUROPA FÖRSIKTIG OPTIMISM Stabilisering på finansmarknaden ger försiktig optimism. Dålig lönsamhet på grund av överkapacitet och höga råvarukostnader gör att stålverken producerar cirka 80 procent av sin kapacitet. Trots det har vår pelletsförsäljning inte drabbats nämnvärt. Nuvarande marknadsförutsättningar verkar bestå under Skärpta miljökrav innebär att färre masugnar i framtiden måste producera mer, vilket gynnar marknaden för pellets och LKAB. MELLANÖSTERN OCH ASIEN HÖG EFTERFRÅGAN Stor efterfrågan på stål, främst inom bygg- och infrastruktursektorn, samt stark ekonomi i regionen driver efterfrågan på järnmalmsråvara. Den dominerande ståltillverkningsprocessen gynnar efterfrågan på vår DR-pellets. Stålverken inom MENA (Middle East North Africa) har högt kapacitetsutnyttjande och går med vinst och regionens brist på egen järnmalmsråvara ger ett utmärkt marknadsläge. lkab världen VÄRLDSHANDELN MED JÄRNMALMSPRODUKTER Världsmarknaden för järnmalmsprodukter har totalt sett inte förändrats under Världens tre största exportländer är Australien, Brasilien och Sydafrika. KINA FORTFARANDE TILLVÄXTLOKOMOTIVET Efterfrågan på stål i Kina är fortsatt mycket hög, vilket påverkar prissättningen för hela den globala järnmalmsmarknaden. Trots att stålproduktionen i Kina förväntas växa långsiktigt är dålig lönsamhet, överkapacitet och ökade miljökrav några av de frågor som kan påverka den kinesiska efterfrågan och därmed det globala priset på järnmalm. ÖKAD TILLVÄXT PÅ MINERALMARKNADEN Efter en normalisering av efterfrågan under 2013 så förutspår vi en ökad tillväxt inom industrimineraler på de flesta områden och marknader framöver. Speciellt intressanta marknader är USA, där vi bland annat bidrar med eldfasta material, återvinning och kompetens när stålindustrin växer, samt Asien som starkt efterfrågar giftfria lösningar inom till exempel flamskydd och isolatorer. 17

22 OM OSS KUNDERBJUDANDET LKAB:s huvudprodukter är förädlade järnmalmsprodukter till stålindustrin. Produktportföljen har successivt kompletterats med andra industrimineraler. Ambitionen har varit att förflytta marknadspositionen från råvaruleverantör till en världsledande tillverkare av högt specialiserade, kundanpassade produkter som följer marknaden och kundernas behov. HÖGKVALITATIVA JÄRNMALMSPRODUKTER Genom en unik kombination av erfarenhet, spetsteknologi och kundsamverkan har LKAB positionerat sig som en av världens kvalitetsledande tillverkare av klimatsmarta pellets för DR- och masugnsprocesser. Huvuddelen av all järnmalm som bryts runt om i världen består av hematit. Järnmalmen vi bryter i Kiruna och Malmberget är huvudsakligen av typen magnetit, vilket är en förutsättning för våra klimatsmarta pellets. Drygt hälften av det totala energibehovet i pelletstillverkningen tillförs från magnetiten när den oxiderar till hematit. Det innebär att utsläppen av koldioxid minskar kraftigt. LKAB:s pellets ger även stora kundfördelar. Högt järninnehåll och väl avvägda tillsatser ger våra kunders produkter bättre prestanda, effektivare produktion, bättre lönsamhet och därmed ökad konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE (MT) Förutom pellets producerar vi också fines. Det är den vanligaste råvaran i världens stålverk och består av fint krossad järnmalm. Innan fines kan användas i masugnen måste den först blandas med tillsatsmedel och sintras, vilket innebär att den fogas samman till större stycken genom upphettning. Hög järnhalt i den sinterfines som kommer från till exempel Malmberget ger stora produktionsfördelar för våra kunder. INDUSTRIMINERALER OCH SPETSTEKNOLOGI Tillsatsmineraler är viktiga komponenter i vår egen pelletsproduktion, men förädlas och säljs även till kunder utanför koncernen. Produktportföljen är bred, men fokus ligger på några få, strategiskt viktiga mineraler: magnetit från egna gruvor samt glimmer (mica) och huntit. För lönsam gruvdrift under jord har vi utvecklat flera egna innovativa teknologier, produkter och kunskaper som sedan i vissa fall har kommersialiserats. Som ett led i vår hållbarhetsstrategi pågår ett ständigt arbete med att effektivisera och tillvarata resurser. Ett exempel är att utvinna fosfor för konstgödsel, men också sällsynta jordartsmetaller, ur anrikningssanden från vår järnmalmsproduktion. Ett exempel som LKAB nu studerar är möjligheten att utvinna fosfor ur över 15 års produktion i sandmagasinen vilket skulle ge ett stort tillskott av handelsgödsel till en värld som får allt fler munnar att mätta. LKAB använder gråbergsavfall från gruvorna till att framställa ballastmaterial till anläggningsindustrin i regionen. Att ersätta naturgrus i betongproduktion är ett nationellt mål sedan ett antal år tillbaka. LKAB Berg och Betong är en av få leverantörer som nyttjar krossmaterial till 100 procent för betongproduktion. masugnspellets 62% dr-pellets 21% fines 13% övriga produkter 4% Den dominerande produkten på järnmalmsmarknaden är fortfarande fines. Pellets har en mindre andel på procent, men den väntas öka. Av LKAB:s totala försäljning under 2013 utgjorde pellets, masugnspellets och direktreduktionspellets tillsammans 83 procent. 18

23 KUNDERBJUDANDET JÄRNMALMSPRODUKTER Allt stål runt omkring oss i byggnader, möbler och hushållsmaskiner, bilar, cyklar och industrifordon, verktyg, datorer och häftklamrar har ursprungligen brutits ur marken som järnmalm. LKAB tillverkar tre huvudsakliga produkter för framställning av stål: Masugnspellets är LKAB:s största produkt och levererar högt kundvärde i stålverkens masugnsprocesser med bland annat tillsats av mineralet olivin för förbättrade temperaturegenskaper. DR-pellets reduceras med naturgas till poröst råjärn som kallas järnsvamp som används för att producera stål i en elektrostålugn. Fines är fint krossad och/eller mald järnmalm som blandas med lämpliga tillsatsmedel och sintras (smälts ihop i klumpar) innan den används för att tillverka råjärn i masugn. INDUSTRIMINERALER Mineraler är en del i vår moderna vardag och finns i allt från kosmetika och färg till brandskydd och elektronik. Magnetit används för vattenrening, i polymerer för ljud- och vibrationsdämpning samt som ballast i tung betong för bland annat strålskydd och konstruktioner under vatten. Huntit används exempelvis som halogenfri, brandskyddande tillsats i plaster och kablar. Glimmer (mica) har ett mycket brett användningsområde, bland annat som värmetålig isolator i elektriska komponenter, förstärkning och värmeskydd i byggskivor, dekorativa inslag i keramiska material, skydd av utsäde inom jordbruket samt kemikaliebeständig färg. Vi är också en ledande aktör i världen gällande återvinning av värmetåligt material för infodring av exempelvis masugnar och till värmesköldar för gjut-, stål- och tillverkningsindustri. SPECIALPRODUKTER Stödfunktioner och innovativa tekniker som används i våra gruvor säljs delvis externt. Exempelvis det unika, världspatenterade vattendrivna borrsystemet Wassara DTH hammer samt sprängmedlet Kimulux som erbjuder en rad olika tilllämpningar inom gruv- och anläggningsindustrin. Vi levererar också betong och krossmaterial till anläggningsindustrin samt utför kvalificerade verkstadsmekaniska tjänster och kontraktsuppdrag åt prestigekunder som SSC Group och NASA. Genom malmfrakterna på malmbanan är LKAB Sveriges största fraktbolag. Som en servicefunktion till järnmalmsverksamheten har vi även ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder i Kiruna och Malmberget. 19

24 OM OSS RISKER OCH MÖJLIGHETER Att identifiera och respondera på risker och möjligheter som påverkar vår konkurrenskraft och intressenternas förtroende är avgörande för våra möjligheter att genomföra vår affärsstrategi och nå fastställda mål. LKAB är exponerade för risker som uppstår i vår verksamhet, men också för händelser utom vår direkta kontroll. Rätt hantering för att minimera negativa effekter är helt avgörande för vår långsiktiga framgång och överlevnad. Vi arbetar aktivt med att kartlägga samt analysera och kontrollera hur olika typer av risker påverkar vår affär samt hur vi på bästa sätt kan undvika eller möta dem. Effektiv riskhantering är en affärskritisk framgångsfaktor. Därför har vi beslutat att inrätta en Chief Risk Officer (CRO). Roll och tillsättning kommer att ske under Vårt motto är att tänka det otänkbara. Om man bara fokuserar på sannolika risker är det risk att potentiellt stora problemområden missas. Vi säkerställer att vi fattar medvetna beslut, då kan vi också påverka och hantera situationen ANDERS LUNDGREN VD LKAB TRADING I SHANGHAI RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Kraftiga volymvariationer är en av våra största affärsrisker. Efterfrågan på järnmalm styrs av den globala efterfrågan på stål som i sin tur följer svängningarna i världsekonomin. Andra betydande risker är fallande priser på järnmalm samt en försvagad US dollar, höjda avgifter och skatter för energi, försenade miljötillstånd samt ökade kostnader för utsläppsrätter. Vi har stora finansiella åtaganden i och med den samhällsomvandling som sker, och de avsättningar som görs ska också kunna realiseras i framtiden. Våra största konkurrenter bryter sin malm i dagbrott och har därmed avsevärt lägre produktionskostnader. En hög och jämn produktkvalitet och kostnadseffektivitet är kritiska faktorer för att klara konkurrensen. Vår produktion är förenad med vissa arbetsmiljörisker för anställda, underentreprenörer och leverantörer. Produktionsrisker utvärderas dagligen och kräver löpande åtgärder. LKAB:s behov av att rekrytera ett stort antal kvalificerade medarbetare till år 2020, för att kunna växa och säkerställa överlevnad på lång sikt, utgör också en osäkerhetsfaktor för koncernen. AFFÄRSMÖJLIGHETER Risker innebär också möjligheter. Genom att ha kontroll och förståelse för våra verksamhetsrisker kan vi vända dem till vår fördel. Variationer i försäljningsvolym kan vara drivfaktorer för produktutveckling och en breddad produktportfölj. Prisrisk tvingar oss delvis att bli än mer effektiva och att leverera mervärde till kunderna genom hela värdekedjan. Miljörisker driver utvecklingsarbeten tillsammans med kunderna mot mer klimatsmarta produkter och effektivare kundprocesser som också ger oss starkare affärsrelationer. 20

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 EN VÄRLD AV STÅL Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad till BNP-utveckling, ökande urbanisering och välstånd i världens

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

2012// Integrerad rapport

2012// Integrerad rapport 2012// Integrerad rapport ÅRS- och HÅLLBarhetSREDoVISNING året som gått överblick vd-kommentar 4 fortsatt god lönsamhet 4 affärsidé, strategi och vision 8 strategiska fokusområden 9 performance in ironmaking

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 INNEHÅLL LKAB 20 Året som gått överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategi LKAB:s ÅRSBERÄTTELSE 12 Marknad och konjunkturutveckling 13 Järnmalmshandeln

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

LKAB:s företagsobligationsprogram

LKAB:s företagsobligationsprogram 2014-12-01 LKAB:s företagsobligationsprogram LKAB - Världens ledande pelletstillverkare PRODUKTION EU28 LKAB står för närmare 90 % ÖVRIGA av EU:s järnmalmsproduktion. Sverige har 60 % av Europas LKAB järnmalmstillgångar.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi för kapitalmarknadsfinansiering för kapitalmarknadsfinansiering Mars 2014 LKAB - Världens ledande pelletstillverkare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Under det första kvartalet 2011 fortsatte den höga efterfrågan på LKAB:s produkter. Leveranserna

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå 3 MILJARDER NYA KONSUMENTER GÅR FRÅN FATTIGDOM TILL MEDELKLASS 1 FRAM TILL 2030.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer