Bondens Skyltfönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bondens Skyltfönster"

Transkript

1 Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders

2 Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4 Behov som projektidén ska möta 4 Frågorna vi behöver ha svar på 5 Nulägessituation 7 Koppling lokal leader strategi 7 Intressenter 9 SWOT 10 Referensmaterial 11 Omvärlden 11 Syfte 12 Målgrupp 12 Mål 12 Aktiviteter 13 Tidplan 15 Projektorganisation 16 Utvärdering 17 Budget 18 Odlarna 20

3 Projektplan Leader 1. Projektnamn Bondens skyltfönster Projektägare: Marcello s Farm-Ugerupsdal. Organisationsnummer: En av frågeställningarna i förstudien blir vilken organisationsform odlarna och ekodestinationerna ska samarbeta i. När rätt organisationsform hittas tar man över projektet och pengarna förs over till den organisationen. Projektledare: Juliette Snijders Personnummer: Projektledare Hälsoträdgården och barnprojekt Barnens Lilla Gröna. Projektets styrgrupp: Företag Kontaktperson Ort Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg Marcellos Farm Inge Schwagermann Ugerupsdal Ekströms Café Katarina Johansson Degeberga Biogrönt Disa Nordgren Hörby Bondens egen representant Marknad Kristianstad Representanter Leader LAG Representanter HKR Hanna Sepp Kristianstad Projektets referensgrupp: Kristianstads kommun, näringsliv Claes Sandén Kristianstad Kristianstads kommun, turismstrateg Eva Berglund Kristianstad Stadsträdgårdsmästare Daniel Ottosson Kristianstad Lifecare, Barnens Bästa Bord Susanne Thoren Kivik Hälsokostmedarbetare Kristianstad Slow Food Paul Seugling Sibbhult Café Miro Anita Zieme Kristiantad 1

4 2. Projektidé Genom en förstudie vill vi ta reda på om det kan fungera att ta staden till landet och landet till staden genom en butik som kan verka som ett skyltfönster för ekologiska odlare och produktförädlare från den skånska landsbygden. Vi vill också undersöka om butiken kan ge nya möjligheter till samgående/ nya företag, nya produkter, kunskapsöverföring mellan odlarna, nätverk och kompetensbyggande. Förstudien ska visa om det finns en ökad marknad för odlarna på landsbygden för att vidareutveckla deras produktion/ försäljning. Vi vill genom förstudien ta första steget till att skapa ett informationscentrum för hållbar utveckling på den Skånska landsbygden med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och en besöksrunda. 3. Bakgrund Idéns ursprung När ägarna till Marcello s Farm och projektledaren för Hälsoträdgården träffades började ett gemensamt frö att gro, där hade man en vision om att skapa en större och bredare marknad för landsbygdens odlare inne i staden. Idéer på saluhall och besöksrundor för ekoturism har funnits tidigare inom Kristianstads kommun. Exempel är förstudie ekoturistdestination Kristianstad som genomfördes för ett tag sedan. Saluhallsidén saknade ett underifrånperspektiv då, initiativet kom inifrån kommunen. Detta förslag till förstudie har, i kontrast till tidigare nämnd initiativ, en stark koppling till landsbygden och de odlare som skall vara del av förstudien. Vad är annorlunda idag? På Marcello s Farm har det länge funnits en önskan att knyta gården till staden och göra mer för samhället. Att skapa ett skyltfönster i staden för ekologiska odlare på landsbygden. Därigenom tar vi första steget till ett informationscentrum för hållbar utveckling i Skåne med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksnäringsutveckling på menyn. Tillsammans med lokala odlare från till exempel Degeberga och Nöbbelöv har Marcello s Farm utvecklat ett förslag till en förstudie. Odlarna specificeras i bilaga ett. Redan idag finns det ett större nätverk av odlare än de som nämns i projektbeskrivningen, t ex den nybildade föreningen Bondens Egen Marknad i Kristianstad. Vi anser det är för tidigt att tillfråga alla odlarna idag men genom förstudien ska vi ta reda på vilka övriga eko odlare som är intresserade av att profilera sina produkter i staden. 2

5 Vad vill vi? Vi har alltså vänt på korten, nu är det odlarna som aktivt vill söka svar på frågorna för att sedan våga satsa hållbart. Vi skall naturligtvis samla in erfarenheterna från tidigare idéer och projekt. Vi vill att odlarna på landsbygden ska kunna gagna från marknaden inne i Kristianstad. För att detta ska maximeras behöver vi föra en gemensam marknadsföring och försäljning av våra produkter. Som en del av förstudien vill vi öppna en butik med försäljning av odlarnas produkter. Vi kommer inte bara att testa koncepter i förstudien, men också olika varor. Förstudien syftar till att ta reda på hur en sådan gemensam marknadsföring och försäljning kan gå till och hur vi kan locka kunder till landsbygden. Lokalt ser vi på förstudien ekodestination Kristianstad och nationellt sneglar vi på Leader projektet Gröna Kusten i Sörmland och deras sätt att profilera landsbygden genom en besöksrunda. Samtidigt tittar vi på vad som händer internationellt inom ekovärlden. Tyskland ligger långt före Skandinavien när det gäller ekologiska produkter, till exempel hålls världens ledande mässa för ekomat Biofach 1 (1) i Tyskland en gång om året. I Holland är begrepp som community sharing 2 (2) och restaurant day 3 (3)allmänna och i Stockholm och New York är det hippt att odla på taken och hålla marknader. Alla dessa begrepp vill vi titta närmare på och eventuellt integrera i vårt projekt. Det ska bli nytänkande! 1 2 Vanliga människor lagar lunch eller smoothies till flera. Dagen innan beställer man en portion via internet och hämtar själv när det är dags. Take away hos grannarna i byn. Väldigt populärt. 3 Vem som helst kan öppna restaurang för en dag. 3

6 Platsen Det naturliga skylfönstret i staden är Hälsoträdgården. Ett 3 årigt projekt i Tivoliparken som startade 2012, en mötesplats för alla i trädgårdsmiljö. Hälsoträdgården har idag en stadig ström med odlings- och matintresserade besökare och förbipasserande. En utmärkt plats att göra en aktiv marknadsundersökning med den lilla butiken. Efter 2014 är tanken med projekt Hälsoträdgården är att platsen ska fortsätta ägas av C4 Teknik men att aktiviteter såsom butik, café och kursverksamhet ska drivas vidare av ett socialt kooperativ. Projekt skyltfönster hoppas genom den här förstudien hitta en form för att bli detta kooperativ. Varför i projektform? Det finns många odlare som är intresserade av att sälja sina produkter i staden och marknadsföra sitt företag. De flesta ekodestinationer och odlarna är enmansföretag. Detta gör det svårt för dem att starta och delta i sådana här projekt. Därför är bidrag till projektledning nödvändigt så nyttan av detta projekt kan tillfalla många. Projektledningen ska undersöka svar på frågor och hitta rätt förutsättningar. Projektledningen ska informera odlarna löpande men antalet möten ska hållas minimalt. Ett nytänkande i informationsflödet behövs. Behoven som projektidén ska bemöta Odlarnas behov av ett skyltfönster i staden för att locka kunder till sina gårdar Odlarnas behov att sälja sina produkter Konsumenternas behov av samlad tillgång till ekologiska grönsaker och produkter Konsumenternas behov av att se var maten kommer ifrån, besöka gården/ odlaren med familjen. Aktiv fritid. Restaurangernas behov av samlad tillgång till ekologiska grönsaker och produkter Behov av nya jobb i kommunen (möjlighet till nya företag och arbetstillfällen) Behov av att knyta samman små aktörer i ett större turistprojekt Behov av att kunna informera konsumenter om hållbar kretsloppsodling och utveckling Behov av att vara med och stödja samt utveckla kommunens smakprofil 4

7 Frågorna som vi bland annat behöver svar på: 1. Vilka är odlarna som kan ingå i projektet? Vilka kriterier, vem sätter kriterierna? Hur hittar vi fler odlare och var? Geografisk avgränsning. Nyttan ska tillfalla många. 2. Företagsamheten, framtidens ekonomiska bäring a) Vad är vårt gemensamma varför? Vad är produkten eller tjänsten. Hur är på vilket sätt men varför blir projektets själ. Vi drivs alla av en längtan att göra en bättre värld och att kunna dela med sig av kunskaperna. Genom att formulera vårt gemensamma varför? skapar vi en känsla som går bortom produktion och försäljning, Varför gör vi det vi gör? Vad driver oss som ger mervärdet för konsumenterna? b) Vilka är vår målgrupp? Är det våra befintliga kunder eller öppnar sig en ny kundkrets genom ett samgående? Detta undersöker vi genom att starta en mindre butik i Hälsoträdgården mellan och c) Kan vi tillsammans skapa nya produkter? d) Kan vi bidra till Kristianstads kommuns matprofil genom att erbjuda produktprofiler som kan säljas på Naturum, Regionmuseet, Hälsoträdgården och turistbyråerna? e) Är platsen Hälsoträdgården rätt? Kan fornstugan bli en butik i framtiden? f) Är socialt kooperativ en lämplig organisationsform eller finns det fler alternativ? g) Hur förvaltar vi den gemensamma ekonomin som odlarna får i butiken? 3. Kompetensutveckling Vi ser det som viktigt att odlarna sinsemellan kan byta kunskap och idéer som kanske resulterar i nya produkter och nya metoder att arbeta på. Dessutom vill på arbeta med kursverksamhet för konsumenterna. a) Vem kan ombesörja den pedagogiska delen? Folkuniversitetet? Medborgarskolan? b) Hur kan man samarbetsformen med HKR gastronomiprogrammet? 4. Besöksnäringen Genom skyltfönstret i staden marknadsför odlarna sina företag. Tillsammans är starkare än ensam och därför vill vi undersöka hur vi kan skapa detta tillsammans och hur vi kan få konsumenterna att komma till odlarna på landsbygden. En besökrunda enligt modellen Gröna kusten eller hittar vi kanske helt nya sätt? 5

8 c) Kan vi ta lärdom av tidigare undersökningar kring besöksnäringen? Till exempel Slutrapport ekodestinationen Kristianstad, Gröna kusten och pågående projekt såsom Sydostleden. Vi vill ju locka konsumenter och besökare till våra företag på landsbygden. d) Hur kan vi arbeta med det nya begreppet active family 4? 5. Försäljning Vi vill öka odlarnas försäljning, försäljningen är det primära för dem, utan försäljningen kan de inte driva sina företag. Hur kan vi gör det på bästa sätt? a) Hur kan vi dra nytta av moderna metoder såsom sociala medier att sälja närproducerat och hållbara produkter? b) Finns det exempel i omvärlden som vi kan studera och dra nytta av deras erfarenhet? c) Är en butik som skyltfönster i staden rätt? Hur komplettera så vi når ut till fler kunder. d) Hur får vi människorna till att åka ut till odlarna på landsbygden? e) Vad är rätt marknadsföringssätt så vi inte tappar äldre och människor som inte använder sig av sociala medier. 4 Active family Denna målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga, en campingplats, på skid- eller storstadssemester. Active family gruppen har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Målgruppen är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. 6

9 Nulägessituation Små företag såsom Linas och Binas och Marcellos kör sina produkter till Malmö i stället för att sälja sina produkter i Kristianstad med omnejd. Bondens Skafferi knyter idag samman odlarna gentemot restauranger i Skåne men det saknas en samlad plats i Kristianstad där konsumenter kan handla hållbar mat. Kristianstads kommun har matprofilen Spirit of Food, vars innehåll tidigare har fått kritik för att gynna stora företag som inte alltid arbetar hållbart och närproducerat. Idag är situationen en annan. Man arbetar medvetet för att framhäva det småskaliga och hållbara. April 2013 startade Bondens Egen Marknad i staden, dess profil är småskaligt, närproducerat och hållbart. Vilka kunder? Vilket bolag? Besöksrunda, butik, frågor????? Även på utbildningsfronten händer det en del, HKR arbetar med forskning kring mat och hälsa och YH har startat utbildningen småskalig livsmedelsförädling och kommer att starta hållbar kockutbildning under september Kristianstad siktar på att bli Sveriges mathuvudstad Allt detta pekar på rätt klimat att starta vårt projekt. På lång sikt vill vi starta ett centrum för hållbar utveckling på landsbygden med ett skyltfönster i staden med butik, kursverksamhet och pedagogisk verksamhet. Ett första steg till ett centrum för hållbar utveckling togs i januari 2013 genom ett möte mellan Hälsoträdgården, Marcellos Farm, Kristianstads Kommun, BERAS och Sveriges Ekokommuner (Kristianstad ). Det finns det en vilja att starta ett sådant centrum. För att kunna utveckla idén till fullo och för att bestämma hur ett centrum av detta slag skall formas behöver man göra en förstudie. Koppling lokal leader strategi Vi ser att projektet platsar mycket bra i både Verka och utvecklas (ökad lönsamhet för deltagande odlare, potential till nya produkter, företag) och Besöka och Uppleva (Besöksrunda för att locka besökarna till landsbygden och därigenom skapa ett intressant besöksklimat samt ökad lönsamhet för odlarna). Även Bo och Trivas eftersom vi genom en butik i staden och ett informationscentrum för hållbar utveckling skapar en frisk, hållbar och intressant anda inom kommunen. 7

10 Kursverksamhet Besöksrunda landsbygden Butik i staden Pedagogiska projekt Aktiviteter, active family Informationscentrum hållbar utveckling 8

11 Intressenter 9

12 SWOT analys Styrkor Underifrånperspektivet Hållbar utvecklings är media och samhällets flaggskepp. Tydlig mediafördel Befästa samarbetspartners HKR, KRINOVA, Sveriges ekokommuner, BERAS Svagheter Hur får vi idén ekonomiskt hållbar? Avgränsningar så projektet inte spretar Hur sammanför vi flera företag? Kompetensutveckling Bra nationellt nätverk Möjligheter Nya marknader för odlarna Nya företagsmöjligheter turistnäringen (café mm) Media Hot Någon annan hinner före Att butikens omsättning växer för långsamt. Att antalet odlare inte når önskat antal Samhällets ökade intresse för ekologisk och hållbart 10

13 Referensmaterial Eftersom projektidén till förstudien består av många komponenter finns det en uppsjö av referensmaterial att hitta. Besöksrundor, saluhallar, internetbaserad försäljning mm. De här är de vi tycker är viktiga att titta på först. Vad? Mål Adress Beras projekt (EU Rädda östersjön projekt) Sveriges Ledande nätverk för ekokommuner ett hållbart sverige Hälsoträdgården Mötesplats för alla i stadsparken Dina 2000 kvm Hållbar odling för jorden Saluhallen i Höganäs Saluhall lokala odlare Gröna Kusten Leader Besöksrunda samt landsbygdutveckling Sustainable Food societys Hållbara matsamhällen Förstudien ekoturistdestination Kristianstad Undersökte förutsättningarna för att etablera en ekoturistdestination skanesess/forstudieekoturistdestinationenkristiansta d.5.3f8418f6135cb065b35e1d5.html Resedrömmen Turistinformation Ekogårdar Göra ekogårdar tillgängliga Intresseförening ekolantbrukare Intresseorganisation för ekolantbrukare Omvärlden Omvärlden idag lever hållbar utveckling. Man odlar på taken i New York, media visar upp goda och företagsamma exempel inom den gröna näringen, gerillaodling har blivit rumsren och vanliga odlare blir mediaprofiler. Företag i Stockholm betalar sek per år för en bikupa på taket som en goodwill i marknadsföringen. 5 Närmare oss har vi Österlen som vår och sommartid blommar upp till en oas av konst, kultur och odling. Odlare i och runt Kristianstad vaknar nu och vill tillsammans rida på den här vågen. Icke att förglömma att vi dessutom vill göra världen lite bättre! 5 11

14 4. Syfte Förstudien ska genomföras för att finna svar på alla frågor som behöver besvaras för att skapa ett informationscentrum för hållbar utveckling på den skånska landsbygden med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksutveckling. Vi vill öka odlarnas försäljning. Positiva effekter av projektet: Landsbygden kommer i fokus med besöksnäring och företagsamhet Det skapas en mötesplats för odlare, förädlare och konsumenter Ett skyltfönster i staden startas för odlare från glesbygden Et informationscentrum för hållbar utveckling Nya produkt-, och företagsmöjligheter Nya möjligheter inom besöksnäringen gror Ökad försäljning för deltagande odlare uppstår 5. Målgrupp Konsumenter Vi kommer att titta på odlarnas befintliga konsumenter, turister, besökare, barnfamiljer och boende runtom i Skåne som vill ta del av detta initiativ. Vi vill i förstudien undersöka om det finns nya målgrupper och marknader. Ovan grupper finns i olika delar av vårt samhälle. Våra bakgrundstankar kring målgrupper är att trädgårdsvärlden och matvärlden idag är generellt sett uppdelad i två stora grupper. En grupp med människor som ofta är knutna till traditionella trädgårdsföreningar, gärna besöker växtbytarmarknader och skördemarknader, har ett stort odlarkunnande och inte använder sociala medier. De är ofta lite rädda för det nya. Den andra gruppen är människor där det är otroligt viktigt att odla och förädla sin egen mat (den nya gröna vågen). Stadsodling och gerillaodling(5) är för dem aktiviteter som de följer med intresse. Dessa människor använder sociala medier och är ofta inte anslutna till någon specifik förening. De går gärna på marknader och lägger mycket pengar på ekologisk mat. Deras intresse ligger i maten, hälsan och att rädda planeten. Att se om vi kan ha en marknad för båda dessa två grupper är en uppgift i förstudien. Odlare I förstudien är odlarna en målgrupp, både vad gäller deltagande i butik och kompetensutveckling. 6. Mål Förstudiens mål är att vid slutet av förstudien ha en handlingsplan för hur man kan skapa ett skyltfönster i staden för ekologiska odlare och förädlare. Att genom t ex en besöksrunda, som marknadsförs i skyltfönstret, locka konsumenter till odlarna på landsbygden och därmed 12

15 öka odlarnas försäljning. Vi vill därigenom ta första steget till ett informationscentrum för hållbar utveckling i Skåne med kompetensutveckling för odlarna, kursverksamhet för allmänheten, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksnäringsutveckling på menyn. (1) Gerillaodling är odling på tomma platser i staden, privatpersoner sår frön var som helst 7. Aktiviteter Förstudie 2013 Aktivitet 1 Butik Fem odlare och förädlare går samman för att testa om logistiken kring en butik fungerar. Start Efter första workshop bjuds 5 odlare till in att delta. Butiken blir under förstudien av det enklare slaget, till exempel en friggebod. Denna placerar vi i Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad. Vi säljer odlarnas produkter och gör en riktad marknadsundersökning om målgrupp, platsen, produkter och behov. Tiden mellan och Därefter utvärderas försäljningen och marknadsundersökningen sammanställs till slutrapporten. Aktivitet 2 Workshops Workshops är en viktig del av förstudien. Syfte med workshops är att vara ett återkopplingsforum för odlarna och intressenterna, styrgruppen och projektledare samt att utarbeta strategier för vidare arbete och se att förstudien är i fas. Workshop I Tema: Kick-off Deltagare: Alla intresserade odlare inkl Bondens egen Marknad och Bondens Skafferi Tid: 18 Juni 2013 Plats: Björkhem, Kristianstad Antal besökare: 30 tal Alla inblandade träffas. Projektidén presenteras för gamla och nya intressenter. Presentera och diskutera förstudiens frågeställningar. Fem nya odlare kan anmäla sig till butikspiloten. Ta in idéer och synpunkter från intressenterna genom brainstorming. Workshop II Tema: Kommunikation och marknadsföring inkl besöksrunda Deltagare: Odlarna som vill vara med i förstudien och kommande projekt och sakkunniga och övriga nyckelpersoner (till exempel Helena Ullmark från Krinova m fl), Krinova, HKR, Slow 13

16 Food rörelsen, representanter för kommunen, representant för Smakmånad, representanter för utvalda företag och restauranger såsom Bondens Skafferi, Fredholms och YH utbildningen Småskalig livsmedelshantering. Plats: Ekströms café i Degeberga. Ekologiskt surdegbageri. Antal besökare: 20 Tid: 27 Augusti 2013 Presentation av arbetet med förstudiens frågeställningar fram till nu. Uppdatering. Förslag på strategier för marknadsföring och kommunikation presenteras och diskuteras. Workshop III Tema: Kompetens och förädling Plats: HKR Antal besökare: 30 Deltagare: Krinova, elever och utbildningsansvarig Småskalig livsmedelhantering YH, HKR, representanter Slow Food rörelsen, representanter från utvalda företag, alla odlare som nu är med i förstudien och projektet, representanter studieförbund, sakkunniga och övriga nyckelpersoner. Tid: 17 September 2013 Projektledaren kommer genom samtal och möten med odlarna under förstudien att dokumentera olika förslag och uppslag till en organiserad kompetensutveckling. Projektledaren ska även prata med HKR och YH om hur de kan bidra med professionellt pedagogiskt stöd. Resultatet av projektledarens arbete presenteras på workshop 3 och blir därmed grunden för workshopen diskussioner. Vi tror att det finns möjlighet till att odlarna kan berika varandra med sina kunskaper. 14

17 8. Tidplan Månad Aktivitet 1 Aktivitet 2 Juni Juli Augusti start förstudien Efter workshop 1 bjuds Ceremoni. 5 till odlare till butiken Start butik Hälsoträdgården. Kick-off Workshop 2 workshop 1 18/6 27/8 September Workshop 3 17/9 Oktober Utvärdering stänger vi butiken. Utvärdering Utvärdering Butiken i tidplanen: Fem odlare bjuds in att delta per När vi fått igång logisitiken bjuder vi in nästa fem odlare under workshop 1 som hålls den 18/6. Under Workshop 1, 2 och 3 finns det dessutom möjlighet att anmäla intresse för deltagande i butikspiloten så vi kan ta in odlare allteftersom logistiken fungerar. Vi vill starta smått för att få igång en fungerande organisation innan vi bjuder in flera. Vårt mål är att ha minst 10 odlare i butiken per Intresseorganisationer såsom Bondens Egen Marknad, LRF, Hushållningssällskapet och nätverk för ekologiska lantbrukare bjuds in till workshopen och får därmed tillgång till information och inbjudan till sina medlemmar. 15

18 9. Projektorganisation Projektägare: Marcello s Farm. Organisationsnummer: En av frågeställningarna i förstudien blir vilken organisationsform odlarna och ekodestimationerna ska samarbeta i. När rätt organisationsform hittas tar man över projektet och pengarna förs over till den organisationen. Projektledare: Juliette Snijders. Personnummer Projektgrupp: representanter för odlarna. Projektets styrgrupp: Företag Kontaktperson Ort Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg Marcellos Farm Inge Schwagermann Ugerupsdal Ekströms Café Katarina Johansson Degeberga Biogrönt Disa Nordgren Hörby Bondens egen representant Marknad Kristianstad Representanter Leader LAG Representanter HKR Hanna Sepp Kristianstad Projektets referensgrupp: Kristianstads kommun, näringsliv Claes Sandén Kristianstad Kristianstads kommun, turismstrateg Eva Berglund Kristianstad Stadsträdgårdsmästare Daniel Ottosson Kristianstad Lifecare, Barnens Bästa Bord Susanne Thoren Kivik Hälsokostmedarbetare Kristianstad Paul seugling Anita Zieme 16

19 10. Utvärdering Projektet kommer kontinuerligt att följas upp genom: * Möten och kommunikation med styrgrupp och referensgrupp. * Projektledaren sammanställer regelbundna lägesrapporter. * Workshops utvärderas genom utvärderingsenkät efter varje wokshop. * Butiken utvärderas kvantitativt genom mätning försäljning * Sammanställning av funna svar på frågorna publiceras och distribueras till berörda vid projektslut. Utvärderas genom frågeenkät. Kriterier vad som ska utvärderas * Butikens försäljning kan utvärderas genom att mäta försäljning. * Besöksantal kan utvärderas genom räkning (besöksmätare i Hälsoträdgården) * Workshops kan utvärderas genom att be deltagarna i utvärderingsenkäten att poängsätta workshopen. * Får vi svar på alla frågor? Spridning av förstudien Under projektets gång sprider projektledaren lägesrapporter via till berörda. Projektutvärderingen och resultatet av förstudien publiceras i ett kompendium och distribueras till alla som varit med i projektet samt intresserade. Media Vi kommer under projektet löpande bjuda in media, till exempel vid butikens öppningsceremoni, workshops och avslutningen. Förstudien ska förhoppningsvis leda till ett större projekt/ verksamhet och på så sätt leva vidare och utvecklas. 17

20 11. Budget 2013 Aktivitet Period Detalj kostnad Kostnad SEK Butik 1/6 tom 1/ Friggebod sek Kylskåp 2000 sek Kassa och övrigt 2000 sek Projektledare 1/6 tom månader * Heltid 40 timmar/ vecka Månadslön brutto sek Visstidsanställning genom huvudman bruttolön + sociala avgifter 40% blir sek. Relevansen för lönen verifieras genom bilaga 2 meritförteckning projektledare. Workshop 1 18/ Lokal gratis Björkhem C4 Teknik Mat: 100 sek pp, 30 inbjudna=3000 sek 4000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, kaffe mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Totalt: 4000 sek Workshop 2 27/ Lokal gratis, Ekströms Café Sopplunch samt kaffe och kaka: 100 sek pp 20 inbjudna = 2000 sek 3000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, papper mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Total kostnad 3000 sek Workshop 3 17/ Lokal gratis Högskolan Kristianstad Mat: 100 sek pp 30 inbjudna=3000 sek 4000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, kaffe mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Total kostnad 4000 sek Bil och körersättning Enligt skattemyndighetens Ca 640 sek/ vecka inkl

21 schablon 32 sek/ milen upphämtning av odlarnas produkter till butiken=11520 sek. Ideell tid odlarna 5 odlare 95 timmar*175sek Totalt kostnader förstudie 1/6 tom 1/ inkl sociala avgifter Aktivitet Period Inkomst SEK Butik Avgift per företag. Om vi hämtar varorna en dag per vecka och odlarna får inkomst enligt sålda varor har vi ingen lagerkostnad och ingen startkostnad mer än kylskåp och boden. 1/6 tom 1/ sek avgift för perioden 1/6 tom 1/ per odlare. Estimering 5000 sek. Ideel tid odlare 95 timmar*175 sek Total inkomst förstudie 1/6 tom 1/ Behov finansiering Kostnad - inkomst (4) inkl sociala avgifter, skatt och arbetsgivaravgifter Behov av finansiering SEK = sek (4) 19

22 Odlarna och potentiella odlare/ ekodestinationer Företag Linas och binas Marcellos Farm Nöbbelövsgå rden Ekströms Café Biogrönt Kontaktpers on Lina Norrsell Inge Schwagermn n Katarina Johansson Disa Nordgren Ort Telefon Borråkra, Degeberg Ugerupsdal Degeberga Hörby Potentiella odlare/ ekodestinati oner Bondens egen marknad Kristianstad Nätverk för ekologiska lantbrukare Transformat Ekodestinati oner Kontaktperso n Representant Charlotte Norman Ort Telefon Kristianstad och omnejd Skåne Helena Ullmark Kristianstad Eva Berglund Kristianstad Naringsliv/Besoksnaring/Ekoturi sm/deltagare-ekoturism/

Företag Kontaktperson Ort Email Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg

Företag Kontaktperson Ort Email Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg Projektplan Leader 1. Projektnamn Bondens skyltfönster Projektägare: Marcello s Farm-Ugerupsdal. Organisationsnummer: 934006-8098. OBS: Kundmöte 22/8 2013 med föreningsbildandemöte i början på september

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Närproducerat Ystad-Österlen Det här är kort en sammanfattning

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Databas/webbportal Under hösten har det funnits möjlighet för er samarbetspartners att testa systemet www.lokalmat2010.se för att i tidigt skede

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 1. Projektnamn Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige och utveckling av branschen: producenter/förädlare av fermenterade drycker baserade på frukt

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Projektplan Skepparslövs kvarn

Projektplan Skepparslövs kvarn Projektplan Skepparslövs kvarn Projektnamn Skepparslövs kvarn kunskap för lantbrukets och bygdens framtid Projektidé Att förädla det lokala kulturarvet, som en källa för identitet och resurs för företagsutveckling.

Läs mer

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund STANNA I ESS Projektidé Projektet STANNA I ESS stärker Stiftelsen Wanås Utställningar (nedan betecknad SWU) och hela dess närområde till att bli ett mer attraktivt turistmål. Till Wanås kommer en stor

Läs mer