Bondens Skyltfönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bondens Skyltfönster"

Transkript

1 Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders

2 Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4 Behov som projektidén ska möta 4 Frågorna vi behöver ha svar på 5 Nulägessituation 7 Koppling lokal leader strategi 7 Intressenter 9 SWOT 10 Referensmaterial 11 Omvärlden 11 Syfte 12 Målgrupp 12 Mål 12 Aktiviteter 13 Tidplan 15 Projektorganisation 16 Utvärdering 17 Budget 18 Odlarna 20

3 Projektplan Leader 1. Projektnamn Bondens skyltfönster Projektägare: Marcello s Farm-Ugerupsdal. Organisationsnummer: En av frågeställningarna i förstudien blir vilken organisationsform odlarna och ekodestinationerna ska samarbeta i. När rätt organisationsform hittas tar man över projektet och pengarna förs over till den organisationen. Projektledare: Juliette Snijders Personnummer: Projektledare Hälsoträdgården och barnprojekt Barnens Lilla Gröna. Projektets styrgrupp: Företag Kontaktperson Ort Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg Marcellos Farm Inge Schwagermann Ugerupsdal Ekströms Café Katarina Johansson Degeberga Biogrönt Disa Nordgren Hörby Bondens egen representant Marknad Kristianstad Representanter Leader LAG Representanter HKR Hanna Sepp Kristianstad Projektets referensgrupp: Kristianstads kommun, näringsliv Claes Sandén Kristianstad Kristianstads kommun, turismstrateg Eva Berglund Kristianstad Stadsträdgårdsmästare Daniel Ottosson Kristianstad Lifecare, Barnens Bästa Bord Susanne Thoren Kivik Hälsokostmedarbetare Kristianstad Slow Food Paul Seugling Sibbhult Café Miro Anita Zieme Kristiantad 1

4 2. Projektidé Genom en förstudie vill vi ta reda på om det kan fungera att ta staden till landet och landet till staden genom en butik som kan verka som ett skyltfönster för ekologiska odlare och produktförädlare från den skånska landsbygden. Vi vill också undersöka om butiken kan ge nya möjligheter till samgående/ nya företag, nya produkter, kunskapsöverföring mellan odlarna, nätverk och kompetensbyggande. Förstudien ska visa om det finns en ökad marknad för odlarna på landsbygden för att vidareutveckla deras produktion/ försäljning. Vi vill genom förstudien ta första steget till att skapa ett informationscentrum för hållbar utveckling på den Skånska landsbygden med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och en besöksrunda. 3. Bakgrund Idéns ursprung När ägarna till Marcello s Farm och projektledaren för Hälsoträdgården träffades började ett gemensamt frö att gro, där hade man en vision om att skapa en större och bredare marknad för landsbygdens odlare inne i staden. Idéer på saluhall och besöksrundor för ekoturism har funnits tidigare inom Kristianstads kommun. Exempel är förstudie ekoturistdestination Kristianstad som genomfördes för ett tag sedan. Saluhallsidén saknade ett underifrånperspektiv då, initiativet kom inifrån kommunen. Detta förslag till förstudie har, i kontrast till tidigare nämnd initiativ, en stark koppling till landsbygden och de odlare som skall vara del av förstudien. Vad är annorlunda idag? På Marcello s Farm har det länge funnits en önskan att knyta gården till staden och göra mer för samhället. Att skapa ett skyltfönster i staden för ekologiska odlare på landsbygden. Därigenom tar vi första steget till ett informationscentrum för hållbar utveckling i Skåne med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksnäringsutveckling på menyn. Tillsammans med lokala odlare från till exempel Degeberga och Nöbbelöv har Marcello s Farm utvecklat ett förslag till en förstudie. Odlarna specificeras i bilaga ett. Redan idag finns det ett större nätverk av odlare än de som nämns i projektbeskrivningen, t ex den nybildade föreningen Bondens Egen Marknad i Kristianstad. Vi anser det är för tidigt att tillfråga alla odlarna idag men genom förstudien ska vi ta reda på vilka övriga eko odlare som är intresserade av att profilera sina produkter i staden. 2

5 Vad vill vi? Vi har alltså vänt på korten, nu är det odlarna som aktivt vill söka svar på frågorna för att sedan våga satsa hållbart. Vi skall naturligtvis samla in erfarenheterna från tidigare idéer och projekt. Vi vill att odlarna på landsbygden ska kunna gagna från marknaden inne i Kristianstad. För att detta ska maximeras behöver vi föra en gemensam marknadsföring och försäljning av våra produkter. Som en del av förstudien vill vi öppna en butik med försäljning av odlarnas produkter. Vi kommer inte bara att testa koncepter i förstudien, men också olika varor. Förstudien syftar till att ta reda på hur en sådan gemensam marknadsföring och försäljning kan gå till och hur vi kan locka kunder till landsbygden. Lokalt ser vi på förstudien ekodestination Kristianstad och nationellt sneglar vi på Leader projektet Gröna Kusten i Sörmland och deras sätt att profilera landsbygden genom en besöksrunda. Samtidigt tittar vi på vad som händer internationellt inom ekovärlden. Tyskland ligger långt före Skandinavien när det gäller ekologiska produkter, till exempel hålls världens ledande mässa för ekomat Biofach 1 (1) i Tyskland en gång om året. I Holland är begrepp som community sharing 2 (2) och restaurant day 3 (3)allmänna och i Stockholm och New York är det hippt att odla på taken och hålla marknader. Alla dessa begrepp vill vi titta närmare på och eventuellt integrera i vårt projekt. Det ska bli nytänkande! 1 2 Vanliga människor lagar lunch eller smoothies till flera. Dagen innan beställer man en portion via internet och hämtar själv när det är dags. Take away hos grannarna i byn. Väldigt populärt. 3 Vem som helst kan öppna restaurang för en dag. 3

6 Platsen Det naturliga skylfönstret i staden är Hälsoträdgården. Ett 3 årigt projekt i Tivoliparken som startade 2012, en mötesplats för alla i trädgårdsmiljö. Hälsoträdgården har idag en stadig ström med odlings- och matintresserade besökare och förbipasserande. En utmärkt plats att göra en aktiv marknadsundersökning med den lilla butiken. Efter 2014 är tanken med projekt Hälsoträdgården är att platsen ska fortsätta ägas av C4 Teknik men att aktiviteter såsom butik, café och kursverksamhet ska drivas vidare av ett socialt kooperativ. Projekt skyltfönster hoppas genom den här förstudien hitta en form för att bli detta kooperativ. Varför i projektform? Det finns många odlare som är intresserade av att sälja sina produkter i staden och marknadsföra sitt företag. De flesta ekodestinationer och odlarna är enmansföretag. Detta gör det svårt för dem att starta och delta i sådana här projekt. Därför är bidrag till projektledning nödvändigt så nyttan av detta projekt kan tillfalla många. Projektledningen ska undersöka svar på frågor och hitta rätt förutsättningar. Projektledningen ska informera odlarna löpande men antalet möten ska hållas minimalt. Ett nytänkande i informationsflödet behövs. Behoven som projektidén ska bemöta Odlarnas behov av ett skyltfönster i staden för att locka kunder till sina gårdar Odlarnas behov att sälja sina produkter Konsumenternas behov av samlad tillgång till ekologiska grönsaker och produkter Konsumenternas behov av att se var maten kommer ifrån, besöka gården/ odlaren med familjen. Aktiv fritid. Restaurangernas behov av samlad tillgång till ekologiska grönsaker och produkter Behov av nya jobb i kommunen (möjlighet till nya företag och arbetstillfällen) Behov av att knyta samman små aktörer i ett större turistprojekt Behov av att kunna informera konsumenter om hållbar kretsloppsodling och utveckling Behov av att vara med och stödja samt utveckla kommunens smakprofil 4

7 Frågorna som vi bland annat behöver svar på: 1. Vilka är odlarna som kan ingå i projektet? Vilka kriterier, vem sätter kriterierna? Hur hittar vi fler odlare och var? Geografisk avgränsning. Nyttan ska tillfalla många. 2. Företagsamheten, framtidens ekonomiska bäring a) Vad är vårt gemensamma varför? Vad är produkten eller tjänsten. Hur är på vilket sätt men varför blir projektets själ. Vi drivs alla av en längtan att göra en bättre värld och att kunna dela med sig av kunskaperna. Genom att formulera vårt gemensamma varför? skapar vi en känsla som går bortom produktion och försäljning, Varför gör vi det vi gör? Vad driver oss som ger mervärdet för konsumenterna? b) Vilka är vår målgrupp? Är det våra befintliga kunder eller öppnar sig en ny kundkrets genom ett samgående? Detta undersöker vi genom att starta en mindre butik i Hälsoträdgården mellan och c) Kan vi tillsammans skapa nya produkter? d) Kan vi bidra till Kristianstads kommuns matprofil genom att erbjuda produktprofiler som kan säljas på Naturum, Regionmuseet, Hälsoträdgården och turistbyråerna? e) Är platsen Hälsoträdgården rätt? Kan fornstugan bli en butik i framtiden? f) Är socialt kooperativ en lämplig organisationsform eller finns det fler alternativ? g) Hur förvaltar vi den gemensamma ekonomin som odlarna får i butiken? 3. Kompetensutveckling Vi ser det som viktigt att odlarna sinsemellan kan byta kunskap och idéer som kanske resulterar i nya produkter och nya metoder att arbeta på. Dessutom vill på arbeta med kursverksamhet för konsumenterna. a) Vem kan ombesörja den pedagogiska delen? Folkuniversitetet? Medborgarskolan? b) Hur kan man samarbetsformen med HKR gastronomiprogrammet? 4. Besöksnäringen Genom skyltfönstret i staden marknadsför odlarna sina företag. Tillsammans är starkare än ensam och därför vill vi undersöka hur vi kan skapa detta tillsammans och hur vi kan få konsumenterna att komma till odlarna på landsbygden. En besökrunda enligt modellen Gröna kusten eller hittar vi kanske helt nya sätt? 5

8 c) Kan vi ta lärdom av tidigare undersökningar kring besöksnäringen? Till exempel Slutrapport ekodestinationen Kristianstad, Gröna kusten och pågående projekt såsom Sydostleden. Vi vill ju locka konsumenter och besökare till våra företag på landsbygden. d) Hur kan vi arbeta med det nya begreppet active family 4? 5. Försäljning Vi vill öka odlarnas försäljning, försäljningen är det primära för dem, utan försäljningen kan de inte driva sina företag. Hur kan vi gör det på bästa sätt? a) Hur kan vi dra nytta av moderna metoder såsom sociala medier att sälja närproducerat och hållbara produkter? b) Finns det exempel i omvärlden som vi kan studera och dra nytta av deras erfarenhet? c) Är en butik som skyltfönster i staden rätt? Hur komplettera så vi når ut till fler kunder. d) Hur får vi människorna till att åka ut till odlarna på landsbygden? e) Vad är rätt marknadsföringssätt så vi inte tappar äldre och människor som inte använder sig av sociala medier. 4 Active family Denna målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga, en campingplats, på skid- eller storstadssemester. Active family gruppen har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Målgruppen är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. 6

9 Nulägessituation Små företag såsom Linas och Binas och Marcellos kör sina produkter till Malmö i stället för att sälja sina produkter i Kristianstad med omnejd. Bondens Skafferi knyter idag samman odlarna gentemot restauranger i Skåne men det saknas en samlad plats i Kristianstad där konsumenter kan handla hållbar mat. Kristianstads kommun har matprofilen Spirit of Food, vars innehåll tidigare har fått kritik för att gynna stora företag som inte alltid arbetar hållbart och närproducerat. Idag är situationen en annan. Man arbetar medvetet för att framhäva det småskaliga och hållbara. April 2013 startade Bondens Egen Marknad i staden, dess profil är småskaligt, närproducerat och hållbart. Vilka kunder? Vilket bolag? Besöksrunda, butik, frågor????? Även på utbildningsfronten händer det en del, HKR arbetar med forskning kring mat och hälsa och YH har startat utbildningen småskalig livsmedelsförädling och kommer att starta hållbar kockutbildning under september Kristianstad siktar på att bli Sveriges mathuvudstad Allt detta pekar på rätt klimat att starta vårt projekt. På lång sikt vill vi starta ett centrum för hållbar utveckling på landsbygden med ett skyltfönster i staden med butik, kursverksamhet och pedagogisk verksamhet. Ett första steg till ett centrum för hållbar utveckling togs i januari 2013 genom ett möte mellan Hälsoträdgården, Marcellos Farm, Kristianstads Kommun, BERAS och Sveriges Ekokommuner (Kristianstad ). Det finns det en vilja att starta ett sådant centrum. För att kunna utveckla idén till fullo och för att bestämma hur ett centrum av detta slag skall formas behöver man göra en förstudie. Koppling lokal leader strategi Vi ser att projektet platsar mycket bra i både Verka och utvecklas (ökad lönsamhet för deltagande odlare, potential till nya produkter, företag) och Besöka och Uppleva (Besöksrunda för att locka besökarna till landsbygden och därigenom skapa ett intressant besöksklimat samt ökad lönsamhet för odlarna). Även Bo och Trivas eftersom vi genom en butik i staden och ett informationscentrum för hållbar utveckling skapar en frisk, hållbar och intressant anda inom kommunen. 7

10 Kursverksamhet Besöksrunda landsbygden Butik i staden Pedagogiska projekt Aktiviteter, active family Informationscentrum hållbar utveckling 8

11 Intressenter 9

12 SWOT analys Styrkor Underifrånperspektivet Hållbar utvecklings är media och samhällets flaggskepp. Tydlig mediafördel Befästa samarbetspartners HKR, KRINOVA, Sveriges ekokommuner, BERAS Svagheter Hur får vi idén ekonomiskt hållbar? Avgränsningar så projektet inte spretar Hur sammanför vi flera företag? Kompetensutveckling Bra nationellt nätverk Möjligheter Nya marknader för odlarna Nya företagsmöjligheter turistnäringen (café mm) Media Hot Någon annan hinner före Att butikens omsättning växer för långsamt. Att antalet odlare inte når önskat antal Samhällets ökade intresse för ekologisk och hållbart 10

13 Referensmaterial Eftersom projektidén till förstudien består av många komponenter finns det en uppsjö av referensmaterial att hitta. Besöksrundor, saluhallar, internetbaserad försäljning mm. De här är de vi tycker är viktiga att titta på först. Vad? Mål Adress Beras projekt (EU Rädda östersjön projekt) Sveriges Ledande nätverk för ekokommuner ett hållbart sverige Hälsoträdgården Mötesplats för alla i stadsparken Dina 2000 kvm Hållbar odling för jorden Saluhallen i Höganäs Saluhall lokala odlare Gröna Kusten Leader Besöksrunda samt landsbygdutveckling Sustainable Food societys Hållbara matsamhällen Förstudien ekoturistdestination Kristianstad Undersökte förutsättningarna för att etablera en ekoturistdestination skanesess/forstudieekoturistdestinationenkristiansta d.5.3f8418f6135cb065b35e1d5.html Resedrömmen Turistinformation Ekogårdar Göra ekogårdar tillgängliga Intresseförening ekolantbrukare Intresseorganisation för ekolantbrukare Omvärlden Omvärlden idag lever hållbar utveckling. Man odlar på taken i New York, media visar upp goda och företagsamma exempel inom den gröna näringen, gerillaodling har blivit rumsren och vanliga odlare blir mediaprofiler. Företag i Stockholm betalar sek per år för en bikupa på taket som en goodwill i marknadsföringen. 5 Närmare oss har vi Österlen som vår och sommartid blommar upp till en oas av konst, kultur och odling. Odlare i och runt Kristianstad vaknar nu och vill tillsammans rida på den här vågen. Icke att förglömma att vi dessutom vill göra världen lite bättre! 5 11

14 4. Syfte Förstudien ska genomföras för att finna svar på alla frågor som behöver besvaras för att skapa ett informationscentrum för hållbar utveckling på den skånska landsbygden med kursverksamhet, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksutveckling. Vi vill öka odlarnas försäljning. Positiva effekter av projektet: Landsbygden kommer i fokus med besöksnäring och företagsamhet Det skapas en mötesplats för odlare, förädlare och konsumenter Ett skyltfönster i staden startas för odlare från glesbygden Et informationscentrum för hållbar utveckling Nya produkt-, och företagsmöjligheter Nya möjligheter inom besöksnäringen gror Ökad försäljning för deltagande odlare uppstår 5. Målgrupp Konsumenter Vi kommer att titta på odlarnas befintliga konsumenter, turister, besökare, barnfamiljer och boende runtom i Skåne som vill ta del av detta initiativ. Vi vill i förstudien undersöka om det finns nya målgrupper och marknader. Ovan grupper finns i olika delar av vårt samhälle. Våra bakgrundstankar kring målgrupper är att trädgårdsvärlden och matvärlden idag är generellt sett uppdelad i två stora grupper. En grupp med människor som ofta är knutna till traditionella trädgårdsföreningar, gärna besöker växtbytarmarknader och skördemarknader, har ett stort odlarkunnande och inte använder sociala medier. De är ofta lite rädda för det nya. Den andra gruppen är människor där det är otroligt viktigt att odla och förädla sin egen mat (den nya gröna vågen). Stadsodling och gerillaodling(5) är för dem aktiviteter som de följer med intresse. Dessa människor använder sociala medier och är ofta inte anslutna till någon specifik förening. De går gärna på marknader och lägger mycket pengar på ekologisk mat. Deras intresse ligger i maten, hälsan och att rädda planeten. Att se om vi kan ha en marknad för båda dessa två grupper är en uppgift i förstudien. Odlare I förstudien är odlarna en målgrupp, både vad gäller deltagande i butik och kompetensutveckling. 6. Mål Förstudiens mål är att vid slutet av förstudien ha en handlingsplan för hur man kan skapa ett skyltfönster i staden för ekologiska odlare och förädlare. Att genom t ex en besöksrunda, som marknadsförs i skyltfönstret, locka konsumenter till odlarna på landsbygden och därmed 12

15 öka odlarnas försäljning. Vi vill därigenom ta första steget till ett informationscentrum för hållbar utveckling i Skåne med kompetensutveckling för odlarna, kursverksamhet för allmänheten, samhällsnyttig information, produktförsäljning och besöksnäringsutveckling på menyn. (1) Gerillaodling är odling på tomma platser i staden, privatpersoner sår frön var som helst 7. Aktiviteter Förstudie 2013 Aktivitet 1 Butik Fem odlare och förädlare går samman för att testa om logistiken kring en butik fungerar. Start Efter första workshop bjuds 5 odlare till in att delta. Butiken blir under förstudien av det enklare slaget, till exempel en friggebod. Denna placerar vi i Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad. Vi säljer odlarnas produkter och gör en riktad marknadsundersökning om målgrupp, platsen, produkter och behov. Tiden mellan och Därefter utvärderas försäljningen och marknadsundersökningen sammanställs till slutrapporten. Aktivitet 2 Workshops Workshops är en viktig del av förstudien. Syfte med workshops är att vara ett återkopplingsforum för odlarna och intressenterna, styrgruppen och projektledare samt att utarbeta strategier för vidare arbete och se att förstudien är i fas. Workshop I Tema: Kick-off Deltagare: Alla intresserade odlare inkl Bondens egen Marknad och Bondens Skafferi Tid: 18 Juni 2013 Plats: Björkhem, Kristianstad Antal besökare: 30 tal Alla inblandade träffas. Projektidén presenteras för gamla och nya intressenter. Presentera och diskutera förstudiens frågeställningar. Fem nya odlare kan anmäla sig till butikspiloten. Ta in idéer och synpunkter från intressenterna genom brainstorming. Workshop II Tema: Kommunikation och marknadsföring inkl besöksrunda Deltagare: Odlarna som vill vara med i förstudien och kommande projekt och sakkunniga och övriga nyckelpersoner (till exempel Helena Ullmark från Krinova m fl), Krinova, HKR, Slow 13

16 Food rörelsen, representanter för kommunen, representant för Smakmånad, representanter för utvalda företag och restauranger såsom Bondens Skafferi, Fredholms och YH utbildningen Småskalig livsmedelshantering. Plats: Ekströms café i Degeberga. Ekologiskt surdegbageri. Antal besökare: 20 Tid: 27 Augusti 2013 Presentation av arbetet med förstudiens frågeställningar fram till nu. Uppdatering. Förslag på strategier för marknadsföring och kommunikation presenteras och diskuteras. Workshop III Tema: Kompetens och förädling Plats: HKR Antal besökare: 30 Deltagare: Krinova, elever och utbildningsansvarig Småskalig livsmedelhantering YH, HKR, representanter Slow Food rörelsen, representanter från utvalda företag, alla odlare som nu är med i förstudien och projektet, representanter studieförbund, sakkunniga och övriga nyckelpersoner. Tid: 17 September 2013 Projektledaren kommer genom samtal och möten med odlarna under förstudien att dokumentera olika förslag och uppslag till en organiserad kompetensutveckling. Projektledaren ska även prata med HKR och YH om hur de kan bidra med professionellt pedagogiskt stöd. Resultatet av projektledarens arbete presenteras på workshop 3 och blir därmed grunden för workshopen diskussioner. Vi tror att det finns möjlighet till att odlarna kan berika varandra med sina kunskaper. 14

17 8. Tidplan Månad Aktivitet 1 Aktivitet 2 Juni Juli Augusti start förstudien Efter workshop 1 bjuds Ceremoni. 5 till odlare till butiken Start butik Hälsoträdgården. Kick-off Workshop 2 workshop 1 18/6 27/8 September Workshop 3 17/9 Oktober Utvärdering stänger vi butiken. Utvärdering Utvärdering Butiken i tidplanen: Fem odlare bjuds in att delta per När vi fått igång logisitiken bjuder vi in nästa fem odlare under workshop 1 som hålls den 18/6. Under Workshop 1, 2 och 3 finns det dessutom möjlighet att anmäla intresse för deltagande i butikspiloten så vi kan ta in odlare allteftersom logistiken fungerar. Vi vill starta smått för att få igång en fungerande organisation innan vi bjuder in flera. Vårt mål är att ha minst 10 odlare i butiken per Intresseorganisationer såsom Bondens Egen Marknad, LRF, Hushållningssällskapet och nätverk för ekologiska lantbrukare bjuds in till workshopen och får därmed tillgång till information och inbjudan till sina medlemmar. 15

18 9. Projektorganisation Projektägare: Marcello s Farm. Organisationsnummer: En av frågeställningarna i förstudien blir vilken organisationsform odlarna och ekodestimationerna ska samarbeta i. När rätt organisationsform hittas tar man över projektet och pengarna förs over till den organisationen. Projektledare: Juliette Snijders. Personnummer Projektgrupp: representanter för odlarna. Projektets styrgrupp: Företag Kontaktperson Ort Telefon Linas och binas Lina Norrsell Borråkra, Degeberg Marcellos Farm Inge Schwagermann Ugerupsdal Ekströms Café Katarina Johansson Degeberga Biogrönt Disa Nordgren Hörby Bondens egen representant Marknad Kristianstad Representanter Leader LAG Representanter HKR Hanna Sepp Kristianstad Projektets referensgrupp: Kristianstads kommun, näringsliv Claes Sandén Kristianstad Kristianstads kommun, turismstrateg Eva Berglund Kristianstad Stadsträdgårdsmästare Daniel Ottosson Kristianstad Lifecare, Barnens Bästa Bord Susanne Thoren Kivik Hälsokostmedarbetare Kristianstad Paul seugling Anita Zieme 16

19 10. Utvärdering Projektet kommer kontinuerligt att följas upp genom: * Möten och kommunikation med styrgrupp och referensgrupp. * Projektledaren sammanställer regelbundna lägesrapporter. * Workshops utvärderas genom utvärderingsenkät efter varje wokshop. * Butiken utvärderas kvantitativt genom mätning försäljning * Sammanställning av funna svar på frågorna publiceras och distribueras till berörda vid projektslut. Utvärderas genom frågeenkät. Kriterier vad som ska utvärderas * Butikens försäljning kan utvärderas genom att mäta försäljning. * Besöksantal kan utvärderas genom räkning (besöksmätare i Hälsoträdgården) * Workshops kan utvärderas genom att be deltagarna i utvärderingsenkäten att poängsätta workshopen. * Får vi svar på alla frågor? Spridning av förstudien Under projektets gång sprider projektledaren lägesrapporter via till berörda. Projektutvärderingen och resultatet av förstudien publiceras i ett kompendium och distribueras till alla som varit med i projektet samt intresserade. Media Vi kommer under projektet löpande bjuda in media, till exempel vid butikens öppningsceremoni, workshops och avslutningen. Förstudien ska förhoppningsvis leda till ett större projekt/ verksamhet och på så sätt leva vidare och utvecklas. 17

20 11. Budget 2013 Aktivitet Period Detalj kostnad Kostnad SEK Butik 1/6 tom 1/ Friggebod sek Kylskåp 2000 sek Kassa och övrigt 2000 sek Projektledare 1/6 tom månader * Heltid 40 timmar/ vecka Månadslön brutto sek Visstidsanställning genom huvudman bruttolön + sociala avgifter 40% blir sek. Relevansen för lönen verifieras genom bilaga 2 meritförteckning projektledare. Workshop 1 18/ Lokal gratis Björkhem C4 Teknik Mat: 100 sek pp, 30 inbjudna=3000 sek 4000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, kaffe mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Totalt: 4000 sek Workshop 2 27/ Lokal gratis, Ekströms Café Sopplunch samt kaffe och kaka: 100 sek pp 20 inbjudna = 2000 sek 3000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, papper mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Total kostnad 3000 sek Workshop 3 17/ Lokal gratis Högskolan Kristianstad Mat: 100 sek pp 30 inbjudna=3000 sek 4000 Övriga kostnader såsom inbjudan, namnbrickor, kaffe mm Eventuell hyra datautrustning Projektbeskrivning utskrifter=1000 sek Total kostnad 4000 sek Bil och körersättning Enligt skattemyndighetens Ca 640 sek/ vecka inkl

21 schablon 32 sek/ milen upphämtning av odlarnas produkter till butiken=11520 sek. Ideell tid odlarna 5 odlare 95 timmar*175sek Totalt kostnader förstudie 1/6 tom 1/ inkl sociala avgifter Aktivitet Period Inkomst SEK Butik Avgift per företag. Om vi hämtar varorna en dag per vecka och odlarna får inkomst enligt sålda varor har vi ingen lagerkostnad och ingen startkostnad mer än kylskåp och boden. 1/6 tom 1/ sek avgift för perioden 1/6 tom 1/ per odlare. Estimering 5000 sek. Ideel tid odlare 95 timmar*175 sek Total inkomst förstudie 1/6 tom 1/ Behov finansiering Kostnad - inkomst (4) inkl sociala avgifter, skatt och arbetsgivaravgifter Behov av finansiering SEK = sek (4) 19

22 Odlarna och potentiella odlare/ ekodestinationer Företag Linas och binas Marcellos Farm Nöbbelövsgå rden Ekströms Café Biogrönt Kontaktpers on Lina Norrsell Inge Schwagermn n Katarina Johansson Disa Nordgren Ort Telefon Borråkra, Degeberg Ugerupsdal Degeberga Hörby Potentiella odlare/ ekodestinati oner Bondens egen marknad Kristianstad Nätverk för ekologiska lantbrukare Transformat Ekodestinati oner Kontaktperso n Representant Charlotte Norman Ort Telefon Kristianstad och omnejd Skåne Helena Ullmark Kristianstad Eva Berglund Kristianstad Naringsliv/Besoksnaring/Ekoturi sm/deltagare-ekoturism/

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning... Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT 2011 1 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat Närproducerad Ekosund Etnisk Mat av Gunnar Petersson Februari 2014 ISBN 978-91-977299-9-4 2 Förord Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att etablera en plats för Närproducerad Etnisk

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer