Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet"

Transkript

1 BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet är lokalt förankrat Nyttan av projektet tillfaller det geografiska området Leader Nordvästra Skaraborg Projektet ryms inom utvecklingsstrategins mål och insatsområden Projektet säkerställer att det inte förekommer någon form av diskriminering vid projektets genomförande Projektet har en god genomförandekapacitet och långsiktighet Ja Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet Effekten av projektet uppstår inom Leaderområdet Projektet ryms inom utvecklingsstrategins mål och insatsområden Projektet visar på att inte personer diskrimineras vid projektets genomförande på grund av ålder, etnicitet, religion, funktionsvariationer, sexualitet eller könsidentitet. Likviditeten för projektets genomförande är tryggad. Budgeten är relevant i förhållande till insatser/mål. Projektet finansierar inte ordinarie kostnader. Den som söker har dokumenterat god erfarenhet och kunskap av projekt (egen eller köpt). Projektet beskriver tydligt hur verksamheten kommer att bli bärkraftig och skapa långsiktiga hållbara resultat.

2 Horisontella mål Dessa mål bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Urvalskriterier till uppfyllande av de horisontella målen Horisontella mål +1 poäng +1 poäng +1 poäng +1 poäng +1poäng Projektet uppvisar ett till att till att till att Projektet aktivt jämlikhets- och kapaciteten i värden av ekonomisk utveckling i bidrar till jämställdhetsarbete lokalsamhället stärks ekosystemtjänster lokalsamhället stimuleras. uppfyllande Projektet har en Projektet innefattar nya realiseras. Projektet har en trovärdig av mer än ett trovärdig och realistisk nätverk/mötesplatser Det finns en och realistisk plan för hur horisontellt plan för hur arbetet ska som är inkluderande medvetenhet i det ska leda till att en ny mål identifiera och bryta ned och gärna skär över projektet att man verksamhet startas strukturer som t.ex. sektorsgränser, nyttjar naturens och/eller projektet tillför utestänger människor på olika åldersgrupper, gratistjänster, man externt kapital genom att grund av ålder, etnicitet, nyinflyttade/väl synliggör det i mer än 20 % eller över 100 religion, förankrade och/eller verksamheten och man 000 kr av projektets funktionsvariationer, Det finns en trovärdig återför aktivt resurser finansiering kommer från sexualitet eller och realistisk plan för för att långsiktigt säkra andra finansiärer än könsidentitet. Det måste att människor som ekosystemtjänsten. Leader eller offentliga vara fler åtgärder än att deltar i aktörer inom ha en jämn kompetenshöjande Leaderområdet. könsfördelning i åtgärder kommer att projektets organisation. sprida sin nya kunskap i lokalsamhället.

3 Insatsområde 1:1 till fler utvecklade och hållbara besöksdestinati oner Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra sysselsättning hela året. Ett heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder extra poäng ges till projekt ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person som leder till ett nytt heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid arbetstillfälle som är mer än person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 enbart säsongsarbete. Vid arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier förstudier ska en mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av bedömning göras av göras av +2 poäng +1 poäng +1 poäng +1 poäng Lokala aktörer samverkar Destinationen arbetar fram Projektet utvecklar och kring att utveckla en hållbar gemensamma mål och marknadsför fler säljbara destination. En destination är strategier för utveckling produkter/tjänster, t.ex. ett geografiskt eller tematiskt genom nya säsonger och område där flera olika internationella målgrupper aktörer (privat, offentlig, ideell sektor) gemensamt bidrar till att göra området intressant och konkurrenskraftigt som resmål. Projektet arbetar med system för kvalitetssäkring

4 Insatsområde 1:2 till besöksmålsutveckling och utveckling av tematiska reseanledningar Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra sysselsättning hela året. heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder Ett extra poäng ges till ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person projekt som leder till ett heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid nytt arbetstillfälle som är person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 mer än enbart arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier säsongsarbete. Vid mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av förstudier ska en bedömning göras av göras av +1 poäng +2 poäng +1 poäng +1 poäng Projektet arbetar med Projektet har utvalda Projektet utvecklar och besöksmålsutveckling målgrupper och utvecklar och marknadsför kompletta och/eller utveckling av säljer produkter och tjänster paket. Med paket avses tematiska reseanledningar som möter gästens behov och aktivitet/upplevelse, resa, utifrån natur, kultur, förväntningar. mat och boende. Minst två måltider, möten och/eller åtgärder inom begreppet evenemang. Ett besöksmål paket måste uppfyllas i kan bestå av enbart en aktör. ansökan. Projektet utvecklar företag inom ekoturism som har en ambition att ansluta sig till Naturens Bästa.

5 Insatsområde 2:1 till affärsutveckling som tar sin utgångspunkt i de lokala, naturbaserade resurserna Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra sysselsättning hela året. heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder Ett extra poäng ges till ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person projekt som leder till ett heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid nytt arbetstillfälle som är person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 mer än enbart arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier säsongsarbete. Vid mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av förstudier ska en bedömning göras av göras av +1 poäng +2 poäng +1 poäng +1 poäng Projektet utgår från en eller Projektet utvecklar för Projektet tar vara på lokal flera lokala, naturbaserade området nya metoder och ny kompetens och resurser. Med naturbaserade teknik för effektiv användning vidareutvecklar den resurser avser vi alla av biobaserade råvaror och relevanta ekosystemtjänster, ersättning av icke-förnybara t.ex. skogar, åkrar, råvaror. vattendrag, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer Projektet tillför kunskap och nätverk inom en biobaserad ekonomi. En biobaserad ekonomi arbetar aktivt för att öka användningen av ekosystemtjänster inom alla samhällssektorer samt för en ökad förädling av biobaserade råvaror, t.ex. för mat, energi och råvara till processindustri

6 Insatsområde 2:2 Projektet utvecklar lokalproducerade varor och tjänster Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra sysselsättning hela året. Ett heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder extra poäng ges till projekt ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person som leder till ett nytt heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid arbetstillfälle som är mer än person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 enbart säsongsarbete. Vid arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av göras av göras av 1 poäng +2 poäng +1 poäng +1 poäng Projektet utvecklar nya Projektet utvecklar lokala Projektet leder till att ett nytt alternativt förädlar produkter distributionslösningar inom företag startas baserat på och tjänster utifrån områdets främst mat och energi. Med områdets naturbaserade naturbaserade resurser. Med lokala avser vi lösningar inom resurser nya avser vi produkter och Leaderområdet eller inom tjänster som är nya för andra områden där nyttan området. Med naturbaserade tillfaller Leaderområdet. resurser avser vi alla relevanta ekosystemtjänster, t.ex. skogar, åkrar, vattendrag, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer Projektet utvecklar lokalproducerade varor och tjänster

7 Insatsområde 3:1 Kreativa näringar bidrar till ekonomisk tillväxt Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra hela året. Ett extra poäng ges till heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder projekt som leder till ett nytt ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person arbetstillfälle som är mer än heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid enbart säsongsarbete. Vid person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier göras av mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av göras av +1 poäng +2 poäng +2 poäng Projektet utvecklar nya samarbeten mellan kulturaktörer, t.ex. att olika kulturformer möts i gemensam utveckling Projektet främjar gräns- och systemöverskridande kulturverksamheter, t.ex. genom samarbeten över större geografiska områden eller samarbeten mellan kultur, konst, offentlig sektor och näringsliv Projektet främjar innovativa kulturprojekt som bidrar till en gynnsam miljö/plattform för innovationer: Med innovativa menar vi projekt som är nyskapande för området.

8 Insatsområde 3:2 till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag i lokala utvecklingsområ den till stärkt entreprenörska p och företagande i lokala utvecklingsområden Projektet leder till ökad Projektet skapar ett nytt Projektet skapar mer än ett Projektet leder till sysselsättning sysselsättning från deltid till arbetstillfälle. Tre poäng ges nytt arbetstillfälle. Fyra hela året. Ett extra poäng ges till heltid. En poäng ges om om projektet leder till att en poäng ges om projektet leder projekt som leder till ett nytt ny person kan få sysselsättning till att mer än en ny person arbetstillfälle som är mer än heltidssysselsättning för en på heltid eller deltid. Vid får sysselsättning på heltid enbart säsongsarbete. Vid person som tidigare har eller deltid, dock minst 1720 arbetat deltid. Deltid är göras av timmar totalt. Vid förstudier göras av mindre än 1720 timmar. Vid ska en bedömning göras av göras av +2 poäng +2 poäng +1 poäng Projektet stöttar lokal till idéutveckling inom turism, kompetensutveckling och ökad biobaserad ekonomi och samverkan mellan forskning kreativa näringar. (En och näringsliv biobaserad ekonomi arbetar aktivt för att öka användningen av ekosystemtjänster, t.ex. skogar, åkrar, vattendrag, biologisk mångfald, naturoch kulturmiljöer) Projektet genomförs i tätorter över invånare eller stärker länkar mellan stad och land

9 Insatsområde 3:3 Projektet stärker det lokala samhället Projektet leder till ökad Projektet skapar ett Projektet skapar mer Projektet leder till sysselsättning från deltid nytt arbetstillfälle. Tre än ett nytt sysselsättning hela året. till heltid. En poäng ges poäng ges om projektet arbetstillfälle. Fyra Ett extra poäng ges till om leder till att en ny poäng ges om projektet projekt som leder till ett heltidssysselsättning för person kan få leder till att mer än en nytt arbetstillfälle som är en person som tidigare sysselsättning på heltid ny person får mer än enbart har arbetat deltid. Deltid eller deltid. Vid sysselsättning på heltid säsongsarbete. Vid är mindre än 1720 förstudier ska en eller deltid, dock minst förstudier ska en timmar. Vid förstudier bedömning göras av 1720 timmar totalt. Vid bedömning göras av ska en bedömning göras förstudier ska en av bedömning göras av +1 poäng +1 poäng +1 poäng +1 poäng +1poäng Projektet tar tillvara på Projektet skapar fler lokala kompetenser och digitala mötesplatser engagemang Projektet stärker identitet och stolthet för bygden, speciellt bland barn och unga Projektet stöttar tekniska innovationer/lösningar för landsbygden. Med innovation avses en lösning som är ny för området. Projektet har gjort insatser för ökad livskvalitet och hälsofrämjan de åtgärder

10 Insatsområde 3:4 Projektet stärker anställningsbarheten för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden +1 poäng +1 poäng 3 poäng Projektet leder till att unga kvinnor Projektet leder till att minst 8 unga Projektet skapar minst ett nytt och män tar ett första steg in på kvinnor och män tar ett första steg arbetstillfälle för unga kvinnor och män på arbetsmarknaden. Med unga kvinnor in på arbetsmarknaden. Med unga heltid eller deltid. Med unga kvinnor och och män avses personer i ålder kvinnor och män avses personer i män avses personer i ålder år. Vid år. Vid ålder år. Vid förstudier ska en göras av göras av bedömning göras av Urvalskriterier +2 poäng +2 poäng +1 poäng Projektet etablerar mötesplatser och ingångar på arbetsmarknade n för ungdomar Projektet skapar lokala arenor som hjälper unga kvinnor och män att ta ett första steg in på arbetsmarknaden. Med unga kvinnor och män avses personer i ålder år. Projektet skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och ökar unga kvinnor och mäns delaktighet i samhällslivet. Med unga kvinnor och män avses personer i ålder år. Projektet satsar på unga kvinnor och mäns kreativitet samt stärker deras framtidstro. Med unga kvinnor och män avses personer i ålder år.

11 Insatsområde 3:5 Urvalskriterier +1 poäng +1 poäng 3 poäng Projektet stärker anställningsbarheten för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden Projektet leder till att utrikesfödda kvinnor och män tar ett första steg in på arbetsmarknaden. Vid förstudier ska en bedömning göras av Projektet leder till att minst 4 utrikesfödda kvinnor och män tar ett första steg in på arbetsmarknaden. Vid göras av Projektet skapar minst ett nytt arbetstillfälle för utrikesfödda kvinnor och män på heltid eller deltid. Vid förstudier ska en bedömning göras av genomförande Urvalskriterier +2 poäng +2 poäng +1 poäng till ett mer inkluderande samhälle Projektet utvecklar nya och befintliga mötesplatser som tar tillvara på mångfalden Projektet skapar förutsättningar för utrikesfödda att använda sin kunskap och sina idéer Projektet arbetar aktivt med attityder och värderingar

Bedömningsgrunder för urvalskriterier och poängbedömning

Bedömningsgrunder för urvalskriterier och poängbedömning Bedömningsgrunder för urvalskriterier och poängbedömning Detta dokument beskriver hur LAG (styrelsen) bedömer projekten vid poängbedömning utifrån urvalskriterierna. Villkor (gäller samtliga projekt) Ja

Läs mer

STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg

STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg STRATEGI 2014-2020 Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg Leader Nordvästra Skaraborg Green Tech Park i Skara Gråbrödragatan 11 info@leadernvskaraborg.se Lovisa

Läs mer

Generella som gäller för hela strategin och samtliga fonder

Generella som gäller för hela strategin och samtliga fonder Urvalskriterier för Leader Mittland Plus Poängskalor: Poängsättning 0= Ansökan har 0 relevans eller saknar information. Där 2 och 4 inte anges används dessa för gradering mellan de angivna poängerna. Avslagsnivå

Läs mer

Avser förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna få stöd

Avser förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna få stöd Villkor för projekturval Leaderområde: Leader Polaris Insatsområde: Samtliga Fond: Samtliga Avser förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna få stöd JA/NEJ 1 En tydlig* projektplan

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016)

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016) Bilaga 7 Urvalskriterier Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: nuari 216) Obligatoriska villkor Samtliga grundläggande

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 00 Samtliga projektansökningar genomgår under bedömningen fyra steg: 1. Basvillkor måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. Om projektansökan

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

UTVECKLINGSSTRATEGI. Leader Sörmlandskusten. strategin

UTVECKLINGSSTRATEGI. Leader Sörmlandskusten. strategin UTVECKLINGSSTRATEGI Leader Sörmlandskusten 2016-01-13 1 Sörmlandskusten en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land. Kap 6 i 2016-01-13 2 Leader Sörmlandskusten 2016-01-13 3 OMRÅDESBESKRIVNING

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA

Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA Innan du börjar med Steg 1. Lokal bilaga ska du läsa igenom detta dokument. Här finner du strategins prioriteringar samlat. Du ska matcha ditt projekt med strategin och

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 1- Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt Ledd

Läs mer

Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020

Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020 Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra 2014-2020 Välkommen till en remissrunda för vår utvecklingsstrategi! Alla är välkomna att lämna kommentarer eller synpunkter på strategin.

Läs mer

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling Lokalt ledd utveckling Komplettering av strategin Annelie Ström annelie.strom@jordbruksverket.se 12 och 13 maj 2015 2015-05-20 Indikatorer för de horisontella målen 2015-05-20 - Hur vill ni mäta målen?

Läs mer

Bilaga 12. Urvalskriterier per insatsområde Version 2 Besöksnäringen. Insatsområde 1 (EJFLU). (Maxpoäng 500).

Bilaga 12. Urvalskriterier per insatsområde Version 2 Besöksnäringen. Insatsområde 1 (EJFLU). (Maxpoäng 500). Bilaga 12. Urvalskriterier per insatsområde Version 2 Besöksnäringen. Insatsområde 1 (EJFLU). (Maxpoäng 500). Mål/urvalskriterier (EJFLU) Projektet bidrar till nya årsarbetstillfällen utveckla nya och

Läs mer

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål.

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål. Förädlingsstöd för att skapa nya jobb (delåtgärd 4.2 fokusområde 6a) Urvalskriterier Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VILLKOR & URVALSKRITERIER

VILLKOR & URVALSKRITERIER VILLKOR & URVALSKRITERIER VERSION 2.0 Godkänd av LAG 2017-11-30 Godkänd av Jordbruksverket 2017-12-12 LEADER Sydöstra Skånes villkor och är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar

Läs mer

PROJEKTVERKSTAD - Ansöka om stöd -

PROJEKTVERKSTAD - Ansöka om stöd - PROJEKTVERKSTAD - Ansöka om stöd - UPPLÄGG 1:a timmen Forma ditt projekt Vad ska ansökan innehålla Utgifter & finansiering FIKA 2:a timmen Visa Jordbruksverkets e-tjänst Exempel på budgetmall Poängsystem

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden. Metoden

Läs mer

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Åtgärd: Avsnitt i mall för strategin: Villkor (tillräcklig nivå): Sammanfattning 1 JA/NEJ Bedömningsgrund A 1 Det finns en sammanfattning av utvecklingsstrategin

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE VERSION 3.0 Godkänd av LAG 2019-02-13 Godkänd av Jordbruksverket 2019-02-14 Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt

Läs mer

H andlingsplan för landsbygdsutveckling

H andlingsplan för landsbygdsutveckling BESLUTAD I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-08-27 H andlingsplan för landsbygdsutveckling Trelleborgs kommun TJÄNSTEPERSONER Jenny Österlind Christoffer Pettersson Hernestig FOTO Innehållsförteckning Fotograf Lars

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Investeringsstöd för att skapa nya jobb (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a) Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Nationella och regionala

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva STRATEGI 2014-2020 1 Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun.

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun. Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

LEADER STOCKHOLMSBYGD

LEADER STOCKHOLMSBYGD LEADER STOCKHOLMSBYGD Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 1991 Nytt verktyg inom EU för att skapa lokalt engagemang och inflytande samt för att

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Välkommen till Svenska ESF-rådet

Välkommen till Svenska ESF-rådet Välkommen till Svenska ESF-rådet ESF-rådet i korthet Cirka 130 medarbetare i åtta regioner Huvudkontor i Stockholm Myndigheten förvaltar: Europeiska Socialfonden Fead fonden för dem som har det sämst ställt

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Har du en idé som utvecklar Södra Bohuslän?

Har du en idé som utvecklar Södra Bohuslän? Har du en idé som utvecklar Södra Bohuslän? Föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för landsbygdsutveckling hos Leader Södra Bohuslän. Projekten ska genomsyras av INNOVATION Leaderprojekt ska

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

KULTURPLAN Åstorps kommun

KULTURPLAN Åstorps kommun KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Handlingsplan för. Skara kommuns landsbygdsstrategi

Handlingsplan för. Skara kommuns landsbygdsstrategi 2019-2020 Handlingsplan för Skara kommuns landsbygdsstrategi Det goda livet, idag och imorgon. På landet, i staden och mitt emellan. Handlingsplan för Skara kommuns landsbygdsstrategi 2019-2020 Skara

Läs mer

Fo ra dlingssto d fo r att skapa nya jobb

Fo ra dlingssto d fo r att skapa nya jobb Version 170101 Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om förutsättningar för bedömningen ändras. Fo ra dlingssto d fo r att skapa nya jobb Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående urvalskriterier

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Valberedningen föreslog Filip Måbring som ledamot för privat sektor Sjöbo. LAG beslutade enhälligt att välja in Filip Måbring till LAG.

Valberedningen föreslog Filip Måbring som ledamot för privat sektor Sjöbo. LAG beslutade enhälligt att välja in Filip Måbring till LAG. Projektpresentation: kl. 16.00-16.30 Möte: kl. 16.30-21.10 Plats: Kommunhuset, Tomelilla Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/ystad), Carina Almedal (privat/tomelilla), Filip Måbring (privat/sjöbo) valdes

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN

LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN INSATSOMRÅDE 1: NÄRPRODUCERAT OCH NYA LOKALA MARKNADER Ett nytänkande näringsliv har lättare för att hitta nya marknader och öka sin exportmognad. Företagens vilja

Läs mer

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN YSTADS KOMMUNS VISION Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling

Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Stockholm den 6 oktober 2017 www.leaderlinne.se Leader Linné Småland Förening verksam i åtta kommuner EU-medel för landsbygdsutveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionutvecklingsnämnden Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt Projektbeskrivning Företag i Östra Mellansverige står inför stora utmaningar. De behöver möta kraven från en ökad

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

20 Bilagor kort om programmen

20 Bilagor kort om programmen BILAGOR KORT OM PROGRAMMEN KAPITEL 20 20 Bilagor kort om programmen 241 KAPITEL 20 BILAGOR KORT OM PROGRAMMEN Innehåll Bilaga 1 Kort om landsbygdsprogrammet 2014 2020... 243 Bilaga 2 Kort om havs- och

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 2 Genomförandeprojekt 2016-10-31 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Presentation Leaderträffen i Båstad. Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Presentation Leaderträffen i Båstad. Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Presentation Leaderträffen i Båstad 22 maj 2019 Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Vårt syfte är att undersöka effekttänkandet i Leader

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet

Läs mer

Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen

Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen Vem kan söka stöden? Organisationer Föreningar Företag Myndigheter OBS! Privatpersoner kan INTE söka stöd! Vad

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Verksamhetsplan Kultur & Fritid Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Havs- och fiskerifonden. Indikatorer och förväntade målvärden. Indikatorer Jordbruksverket. Projektnamn: Projektnummer:

Havs- och fiskerifonden. Indikatorer och förväntade målvärden. Indikatorer Jordbruksverket. Projektnamn: Projektnummer: Havs- och fiskerifonden Indikatorer och förväntade målvärden I er ansökan steg 2 har Ni angett förväntat resultat och uppföljningsuppgifter (indikatorer och ideellt arbete och ideella resurser). I LLUH:s

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Övergripande mål för området

Övergripande mål för området Övergripande mål för området Mål 1: En konkurrenskraftig landsbygd genom kunskap innovation Bygger på en hållbar med innovation kunskap som drivkraft. Dalälvarnas sområde har ett välkänt varumärke på nationell

Läs mer

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor Till dig som arbetar med Leader Leader till gagn för landskapsfrågor 2 Foto omslag: Shutterstock Foto: Catharina Engström Hellström Landskapsperspektiv en väg till samverkan Vi har alla ett förhållningssätt

Läs mer

Överenskommelse om regional medfinansiering

Överenskommelse om regional medfinansiering 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-25 RS140074 Caroline Johansson Kansliavdelningen 035-17 96 52 REGIONSTYRELSEN Överenskommelse om regional medfinansiering Förslag till beslut

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 3 Uppdatering:Genomförandeprojekt 2018-01-01 Version 3 publicerad 2018-04-26 Ändring Tillägg av projektstöd genomförandeprojekt,

Läs mer

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande!

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Grundläggande om Leader Vi kommer bland annat att prata om: metoden budget urvalskriterier Ulrika Holmgren, Anna Lööv, Annelie Ström, Vad kännetecknar

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014 2020 VERSION 3 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

STRUKTURFONDER VAD ÄR DET?

STRUKTURFONDER VAD ÄR DET? STRUKTURFONDER VAD ÄR DET? Har du en smart projektidé som främjar jobb, tillväxt eller grön ekonomi? En idé som bidrar till att Mellersta Norrland (Jämtlands län och Västernorrlands län) ligger i framkant

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden. Metoden

Läs mer

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande!

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Grundläggande om Leader Vi kommer bland annat att prata om: förberedande stöd metoden budget urvalskriterier Karolina Dahlberg, Ulrika Holmgren, Anna

Läs mer