Projektplan för Ferie Företagarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Ferie Företagarna"

Transkript

1 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning som innebär att man ska använda sig av de lokala medel/företag som finns i respektive kommun, samt kontakten mellan företagen och unga med entreprenörstänk exempelvis genom mentorskap. Även ha en samverkan med Leader Skånes Ess ungdomsprojekt. Konceptet bygger på att deltagarna ska lära sig att: tänka kreativt hur man kan presentera sig själv och sina idéer tro på sig själva hitta lösningar bli företagsamma 3. Projekttid Ett år 2012 Långsiktighet Projektet strävar efter att bli en naturlig del/alternativ i kommunernas satsning på att kunna erbjuda våra ungdomar arbete/meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Skall ses som ett komplement till sommarjobb på kommunen. 4. Bakgrund Projektidén är hämtad från ett koncept som heter Open for Business. Det är ett koncept som handlar om att stimulera entreprenörskap/företagsamhet. Företagsamhet som ett sätt att ta kontroll över den egna framtiden, att vara den som skapar jobb. Inte nödvändigtvis bli en av dem som får eller vill ha ett jobb. Open for Business utgör en fysisk och mental plattform där ungdomar får utrymme att upptäcka och utveckla sina entreprenörsegenskaper. Genom att starta ett sommar företag skapas förutsättningar, för att stimulera ungdomarnas företagsamhet som ett sätt att ta kontroll över sin egen framtid. Vår uppfattning är att detta kan vara ett bra instrument för att på sikt få ungdomar att stanna kvar på sina hemorter och där så småningom i vuxen ålder etablera sina företag. Vi ser konceptet som ett bra instrument att nå goda resultat inom temat Verka och utveckla Entreprenörskap för ungdomar i den lokala Leader-strategin. 1

2 Intressentanalys Kärnintressenter C4 Idéforum, projektledare, projektgrupp Primärintressenter Osby, Östra Göinge, Bromölla och Kristianstads kommun Sekundärintressenter skolor, företag, myndigheter, media SWOT-analys Interna STYRKOR Interna SVAGHETER tidigare erfarenheter kvalificerade medarbetare lärorik utbildning bra näringslivskontakter brist på mentorer oengagerade medarbetare brist på information Externa MÖJLIGHETER Externa HOT engagerade skolor och lärare få intresserade ungdomar intresserade företag ingen hjälp från skolorna stort intresse svårigheter att få tillstånd skapa positiva attityder till entreprenörskap inget intresse från näringslivet dåligt väder 5. Syfte På grund av den höga arbetslösheten bland våra ungdomar, behöver framtidens samhälle företagsamma individer. Det är inte minst viktigt att engagera den yngre generationen och skapa positiva attityder till entreprenörskap. Att få ta eget ansvar, bli mer kreativ, drivande och kunna samarbeta med olika människor är något som är viktigt för allas framtid. Ge ungdomarna möjlighet att skapa sin egen verksamhet, sitt eget sommarjobb utifrån deras egna idéer och behov. Ferie Företagarna kommer arbeta med att försöka påverka ungdomarnas inställning och utveckla de personliga kvaliteter, egenskaper och attityder som hjälper dem att utveckla sin företagsamhet. Vi har fokus på att utveckla företagsamheten på landsbygden. Det kan innebära samarbete med företag, mentorskap samt få deltagarna att fokusera på att starta upp sitt företag på sin hemort. 6. Mål Vårt mål är att ge ungdomar inblick i hur ett företag fungerar. Under två introduktionsdagar, en utbildningsvecka och att i minst 4 veckor utveckla och driva sitt företag så att det går med vinst, samt stärka sin självkänsla, kreativitet och företagsamhet. 2

3 Vi vill förbereda dem inför arbetslivet oavsett om de blir egna företagare eller anställda. Genom att stimulera ungdomarnas företagsamhet tillgodoser man även befintliga företags behov av entreprenöriella medarbetare som ser möjligheter och tar egna initiativ. 7. Målgrupp Ungdomar från årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 8. Aktiviteter Mars 2012 påbörjar vi projektet genom att åka ut till berörda skolor och informerar ungdomarna om Ferie Företagarna. Vi tar emot anmälningar under mars till mitten av april. Efter personliga intervjuer med de som har anmält sitt intresse, tas deltagarna ut, 20 st. från Kristianstads kommun och 10 st./ kommun från Bromölla, Osby och Östra Göinge. De får sedan träffa drakarna. Vi kommer anordna draknästet i respektive kommun. Där ungdomarna visar upp sina affärsidéer för en grupp som jobbar i näringslivet. Ungdomarna kommer att få feedback hur de kan utveckla/förbättra sin affärsidé. I slutet av maj samlar vi våra 50 st. deltagare för två introduktionskvällar där förutsättningarna meddelas, inspiratörer medverkar, t-shirts utdelas och frågor om projektet besvaras. I mitten av juni genomförs en 3-dagars utbildning. Under dessa dagar kommer deltagarna att få skapa sitt eget nätverk framförallt bland jämnåriga entreprenörer. De kommer också att få träffa personer ifrån bank, skattemyndigheterna, nyföretagarcentrum samt att få tips och råd gällande marknadsföring. Affärsplaner och budgetar färdigställs. Marknadsplan och försäljningsstrategi skapas. Vi kommer även ha en föreläsare som utbildar deltagarna i presentationsteknik. Sista dagen redovisar deltagarna sitt upplägg för affärsrådgivare från bank och näringsliv. De får sedan genomföra sin affärsidé under minst 4 veckor. Under genomförandefasen får de hjälp och stöd ifrån projektledare och handledare samt eventuella mentorer. Deltagarna kallas till frukostmöten med jämna mellanrum i respektive kommun där handledarna och projektledare stämmer av hur det går med företagen. I mitten av augusti avslutas projektet med en fest med deltagare, handledare, projektledare, kommunerna och särskilt inbjudna. Deltagarna får då presentera hur det har gått för deras verksamhet, vad de har upplevt och om de tycker det har varit givande. Alla som har fullföljt projektet får ett diplom. Handledarna delar ut sponsrade priser för bästa presentation, bästa säljare osv. Genomförandet utvärderas och deltagarna får information om vilka sätt och vilket stöd som finns att få om de vill driva sina affärsidéer vidare. 3

4 Vad skiljer då ferie företagarna mot t.ex. sommarlovsentreprenörerna? Mycket anser vi, ferie företagarna har en huvudinriktning mot företagsamhet på landsbygden. Vi kommer att söka ett aktivt samarbete med LRF, Hushållningssällskapet och Ung företagsamhet. LRF och Hushållningssällskapet som medaktörer, t.ex. vara mentorer till deltagarna samt sitta i juryn när vi anordnar draknästet. Ung företagsamhet, t.ex. vara med under informationskvällarna och presentera sig samt använda ferie företagarna som rekryteringsbas inför höstterminen. Ferie företagarna har en längre utbildningsfas, där vi bl.a. har urvalsformen draknästet. Vi kommer anlita en föreläsare som ska utbilda deltagarna i presentationsteknik. Ferie företagarna kommer att ha aktiv support/medverkan från respektive kommun. Efter avslutat projekt kommer deltagarna få råd och tips utefter deras egna analys av projektet. 9. Tidsplan 10. Projektorganisation Projektägare C4 Idéforum Projektledare Jessica Hellberg, C4 Idéforum Projektgrupp Jessica Hellberg (ansvarig), Erik Nilsson, Martina Björk och Fredrik Altmark (handledare) 4

5 Styrgrupp Jessica Hellberg (projektledare), Per-Anders Green (Bromölla kommun), Fredrik Lager (Kristianstad kommun), Gert Jönsson (Osby kommun), Karl-Axel Hill (Östra Göinge kommun), Camilla Breitenfellner (verksamhetsledare, C4 Idéforum) Referensgrupp Sparbanken 1826, Skattemyndigheten, Nyföretagarcentrum, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 11. Utvärdering Deltagarna kommer aktivt vara med i utvärderingen, på avslutningsdagen får dem ett formulär med frågor som ska besvaras individuellt. Efter avslutningen kommer projektgruppen utvärdera projektet. Projektledaren kommer sedan sammanställa alla utvärderingarna. Kriterier om vad som ska utvärderas hur respektive projekt har utfallit var, hur och lönsamhet positivt respektive negativt Mottagare av projektresultatet Kommunikation och tillväxt i respektive kommun Hur resultatet lever vidare efter projekttiden Etablera nya rutiner och synsätt Underlättar för etablering på sin hemort 12. Budget Beräknat på 50 st. deltagare, 3 st. handledare & 1 st. projektledare Försäkring på deltagarna 1) Marknadsföringsmaterial. T.ex. skyltar och broschyrer 2) T-tröja med tryck 3) Extern föreläsare (presentationsteknik) Resor (handledarträffar, information i skolor m.m.) 4) Mat (Lunch utbildningsdagarna, fikaträffar & avslutningen) 5) Lön (3 st. handledare & 1 st. projektledare.) 6) Summa Medfinansiering 7) Bromölla, Östra Göinge, Kristianstad & Osby kommun Länsförsäkringar, Göinge-Kristianstad Sparbanken 1826, Kristianstad Summa

6 Kommentarer 1) Försäkring (Länsförsäkringar) 105 kr/deltagare, 50*105= ) Roll-up (skyltforum) 3 400kr, Broschyr (vista print) 1000 st kr, informationsblad (optimal print) 1000 st kr, Anmälningsblad (optimal print) 1000 st kr, Certifikat (trycksakstorget) 50 st. 810 kr, diplom (trycksakstorget) 50 st. 810 kr, övrigt material (arbetshäfte, övningar) 861 kr 3) T-tröja 59 kr st. enfärgstryck bak (28 kr) och sexfärgstryck fram (82 kr). Kostnad per t-tröja 169 kr. Kostnad totalt för 60 st. t-tröjor inklusive startkostnader och moms kr. 4) Ca 500 km/ handledare, 500 km*3*1,85 kr/km= ) Informationskvällarna, 60 baguetter 60*50kr*2=6 000 kr, lunch utbildningsdagarna (östermalmskrogen) 55 st/dag*79 kr*3= kr, Frukostmöten 70 kr/deltagare, 2 st./kommun, 70*53*2=7 420 kr, Avslutningsfesten 7000 kr, 100 kr*70 personer=7 000 kr 6) Projektledarens lön 23 veckor á kr plus semesterersättning 12 % och arbetsgivaravgift 31,42 %. Projektledaren arbetar med projektet 65 % av sin arbetstid. Summa kr. 2 handledares löner 130 kr/h plus semesterersättning 12 % och arbetsgivaravgift 15,49 %. För 100 h ggr 2 personer. Summa kr. 1 handledares lön 130 kr/h plus semesterersättning 12 % och arbetsgivaravgift 31,42 %. För 100 h. Summa kr. Total lönekostnad kr. 7) Medfinansiering i form av tid. 5 kkr. var från Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun. 10 kkr. från Kristianstad kommun. Detta i form av aktiv support/medverkan från respektive kommun. Länsförsäkringar medfinansiering är i form av lokal och betalar en del av maten på avslutningen. Sparbanken 1826 medfinansiering i form av att betala en del av t-tröjorna. / Jessica Hellberg, C4 Idéforum (projektledare) 6

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575

Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575 Projekfrapporf Arrangör Infoside Sweden AB Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth Kontakt 0739840962 0709571 575... 1_1-. ...,. 2009.~ SlIMfl.IH

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer