Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län"

Transkript

1 Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos /4

2 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1

3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan Landstingsstyrelsens förvaltning, Tillväxt, miljö och regionplanering och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. Förfrågningar: Anna-Karin Nylin, SCB, , Ulla Moberg, LSF/TMR, , Projektledare: Ulla Moberg LSF/TMR, Stockholm läns landsting Box 2255, Stockholm Besök: Västgötagatan 2 Tfn: , Fax: Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB LS ISSN

4 Innehåll Sammanfattning Folkmängd och folkökning i Stockholms län... 5 Starkast folkökning i landet Befolkningsförändringar i Stockholms län... 7 Något färre nyfödda fler inflyttare än utflyttare... 9 Vanligast med invandring från Polen och Irak... 1 Fortsatt ökad inflyttning från övriga landet Stockholms län populärast bland uppsalabor Vanligast att unga vuxna flyttar Säsongsvariationer i Stockholms län Under augusti rör vi på oss som mest Befolkningsstrukturen i Stockholms län Fler småbarn i Stockholm Europeisk bakgrund är vanligast Folkmängd och folkökning i kommunerna Stockholm, Solna och Huddinge lockar... 2 Vanligast med kortväga flyttningar... 2 Invandringen går främst till Södertälje och Botkyrka Närheten avgör även för utflyttarna Befolkningsregister och folkbokföring

5 Sammanfattning Folkmängden i Stockholms län fortsätter att öka Under 211 ökade folkmängden i Stockholms län med personer. Det är en fortsättning på den folkökning som varat i många år nu. Folkmängden i länet uppgick till personer den sista december 211. Bland Sveriges kommuner hade Stockholms stad störst folkökning. Där ökade folkmängden med personer och uppgick den sista december 211 till personer. Flyttningsöverskottet bidrar främst till folkökningen År 211 hade Stockholms län ett flyttningsöverskott på personer, vilket stod för två tredjedelar av folkökningen. Födelseöverskottet stod för personer. Något färre barn föddes under 211 Under 211 föddes barn. Det är 969 barn färre än vad som föddes under 21. Minskningen, som motsvarar 3 procent, är lika stor som för hela landet. Antalet döda, personer, ligger i nivå med tidigare år. Invandringen ligger på en fortsatt hög nivå Under 211 invandrade personer till Stockholms län medan länsbor utvandrade. Både in- och utvandringen är som mest omfattande i Stockholms län jämfört med övriga län i landet. En tredjedel av landets invandring går till Stockholms län medan stockholmarna står för drygt en fjärdedel av utvandringen. Under augusti och september minskade invandringen av tredjelandsmedborgare med 29 respektive 24 procent vilket kan bero på införandet av studieavgifter för så kallade tredjelandsstudenter. Stockholms län populärast bland uppsalabor Uppsala län med sin närhet till Stockholm och den gemensamma arbetsmarknaden placerar länet i topp vad gäller in- och utflyttning. Under 211 flyttade 5 83 uppsalabor till Stockholms län medan 4 49 personer lämnade länet i motsatt riktning. 4

6 1. Folkmängd och folkökning i Stockholms län Folkmängden i Stockholms län uppgick till personer den sista december 211. Under föregående år ökade folkmängden med personer. Detta är en fortsättning på den folkökning som varat i många år nu. År 1976 passerade folkmängden i länet 1,5 miljoner och år 29 översteg folkmängden 2 miljoner. Diagram 1. Stockholms län Folkmängd Antal År Ökningstakten har dock skiftat från år till år. Sedan 197-talets början, då länet upplevde en folkminskning, har tillväxttakten varierat men generellt sett ökat. Omkring millennieskiftet låg folkökningen på kring 1 procent per år, varpå ökningstakten avtog. Sedan mitten av 2-talet vände trenden och sedan 27 har länet ökat med nästan 2 procent per år. Diagram 2. Stockholms län Folkökning Antal År 5

7 Åren 1972 och 1973 upplevde Stockholms län en folkminskning. Ofta hänförs denna minskning till vad som kommit att kallas för gröna vågen. Men någon större flytt ut på landet ägnade sig inte storstadsbon åt. Det var istället inflyttningen till Stockholm från övriga landet som avtog. Samtidigt minskade invandringen till länet i början av 197-talet och utvandringen ökade. En stor del av de som utvandrade var hemvändande finländare. År 23 ökade folkmängden endast med drygt 1 personer. Idag är folkökningen nästan fyra gånger så stor. Orsaken till 23 års relativt låga folkökning beror på att utflyttningen från länet ökade samtidigt som inflyttningen minskade. Sedan dess har både inflyttningen från övriga landet och, framförallt, invandringen ökat. Under 26 ökade invandringen kraftigt till följd av den tillfälliga asyllag som gällde mellan den 15 november 25 och 31 mars 26. Då fick ett stort antal asylsökande och gömda flyktingar möjlighet till förnyad prövning som ofta ledde till uppehållstillstånd. Sedan dess har invandringen legat kvar på en hög nivå. Starkast folkökning i landet Befolkningstillväxten i Stockholms län är betydligt kraftigare än utvecklingen i landet som helhet. Folkmängdsökningen under 211 på nästan 2 procent kan jämföras med landets tillväxt på,7 procent. Jämfört med de övriga länen har Stockholms län den kraftigaste tillväxten, följt av Uppsala, Skåne, Hallands, Södermanlands och Västra Götalands län. Något som är naturligt då majoriteten av invandrarna flyttar till just något av storstadslänen samtidigt som en stor del av landets flyttningar också går till dessa län och län i närheten. Möjligheten till högre utbildning är också en drivande faktor i omflyttningen. Tabell 1. Sveriges län Folkmängd, folkökning och befolkningstillväxt 211 Län Folkmängd Folkökning/ Befolkningstillväxt minskning (%) Län Folkmängd Folkökning/ Befolkningstillväxt minskning (%) Blekinge ,16 Stockholm ,81 Dalarna ,17 Södermanland ,67 Gotland ,7 Uppsala ,82 Gävleborg ,14 Värmland ,19 Halland ,75 Västerbotten ,15 Jämtland ,31 Västernorrland ,19 Jönköping ,31 Västmanland ,59 Kalmar ,19 Västra Götaland ,65 Kronoberg ,39 Örebro ,48 Norrbotten ,3 Östergötland ,33 Skåne ,77 Riket ,71 6

8 2. Befolkningsförändringar i Stockholms län Befolkningstillväxten är en följd av födelseöverskottet och flyttningsöverskottet. Födelseöverskottet, den naturliga folkökningen, består av antalet födda minus antalet döda medan flyttningsöverskottet består av antalet inflyttade till länet minus antalet utflyttade. Diagram 3. Stockholms län Folkökning, födelse- och flyttningsöverskott Antal Folkökning Födelseöverskott Flyttningsöverskott År Idag är det framförallt inflyttningen till Stockholms län som bidrar till länets folkökning, men även födelseöverskottet tillför en ansenlig ökning. År 211 stod födelseöverskottet för drygt en tredjedel av folkökningen. Något färre nyfödda Vid närmare studier av födelseöverskottet är det tydligt att det framförallt är antalet födda som påverkar överskottets variationer. Antalet döda är relativt konstant i länet. Under 211 avled personer, vilket är i nivå med tidigare år. Barnafödandet varierar desto mer då den enskildes utbildning, ställning på arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen påverkar. Familjepolitiken och konjunkturen påverkar också, liksom antalet kvinnor som är i barnafödande åldrar. Sedan det låga barnafödandet under den senare delen av 199-talet har antalet födda ökat. Under 211 föddes barn. Detta är 969 barn färre än vad som föddes under 21. Det innebär en minskning med 3 procent, vilket är detsamma som i hela landet. 7

9 Diagram 4. Stockholms län Födda och döda Antal Födda Döda År Av de nyfödda barnen i Stockholms län har 42 procent en mamma född i länet, 28 procent har en mamma född utanför Stockholms län och 3 procent har en utrikes född moder. Under de senaste åren har framförallt antalet födda barn med en utrikes född moder ökat och under 21 översteg antalet barn med en utrikes född moder antalet barn med en moder från ett län utanför Stockholm. I Stockholms län är det vanligare att mamman är född utomlands; en fjärdel av Sveriges nyfödda har en utlandsfödd moder, att jämföra med nästan en tredjedel i Stockholms län. Diagram 5. Stockholms län Antal födda efter moderns födelsegrupp Antal Stockholmsfödd moder Utomlänsfödd moder Utrikes född moder År Bland barnen som föddes under 211 av en moder från ett annat land var det vanligast att mamman var född i Irak, 12 procent hade en mamma därifrån. Bland alla Sveriges barn som har en mamma född utomlands är det också vanligast att hon kommer från Irak. 8

10 Tabell 2. Stockholms län och riket Antal födda med en utrikes född mor efter moderns födelseland 211 Barn födda i Stockholm Barn födda i Sverige Antal Andel Antal Andel Irak ,1 Irak , Polen 519 6, Somalia ,1 Somalia 427 5, Polen ,6 Turkiet 44 4,7 Jugoslavien ,8 Finland 337 3,9 Thailand 977 3,6 Iran 324 3,8 Bosnien och Hercegovina 965 3,5 Syrien 273 3,2 Turkiet 926 3,4 Thailand 254 2,9 Iran 826 3, Chile 236 2,7 Libanon 721 2,6 Etiopien 218 2,5 Finland 717 2,6 Övriga länder ,2 Övriga länder ,9 3 fler inflyttare än utflyttare Efter folkminskningen i början på 197-talet dröjde det till år 27 innan Stockholms län nådde ett flyttningsöverskott i nivå med 196-talets slut. Under 211 flyttade personer in till länet samtidigt som personer flyttade ut. Diagram 6. Stockholms län In- och utflyttning Antal Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott År En uppdelning av flyttningsöverskottet i ett inrikes flyttningsöverskott och ett invandringsöverskott avslöjar invandringens betydelse för länet. Sedan år 2 har invandringsöverskottet överstigit det inrikes flyttningsöverskottet. Under tidigare år har inrikes- och invandringsöverskottet växlat i betydelse. År 211 stod invandringen till länet för 44 procent av den totala inflyttningen. Under perioden har invandringen i genomsnitt stått för 34 procent. 9

11 Diagram 7. Stockholms län Inrikes flyttningsöverskott och invandringsöverskott Antal Inrikes flyttningsöverskott Invandringsöverskott År Vanligast med invandring från Polen och Irak Under 211 invandrade personer till Stockholms län och länsbor utvandrade. Sedan 1974 har fler invandrat än utvandrat och sedan 26 har invandringen kraftigt överstigit utvandringen. Under 26 ökade invandringen med personer och irakfödda stod för drygt en fjärdedel av den ökningen. Bakom den kraftiga ökningen under 26 ligger, som tidigare nämnts, den tillfälliga asyllagen som gav många asylsökande och gömda flyktingar rätt till en ny prövning och därmed uppehållstillstånd. Utöver Sverige är Polen och Irak de vanligaste födelseländerna bland de som invandrade till Stockholms län under 211. Efter Polens inträde i EU år 24 ökade invandringen av polskfödda till tre gånger så många, från i genomsnitt drygt 3 personer om året under 2-23 till 1 6 personer under 24. Som mest invandrade personer födda i Polen under 27. Sedan dess har invandringen minskat till 2 3 polskfödda år 211. Även antalet irakiska invandrare har minskat sedan 27, från 4 5 till irakiskfödda personer under 211. Tabell 3. Stockholms län och riket Invandring efter födelseland 211 Invandring till Stockholms län Invandring till Sverige Antal Andel Antal Andel Sverige ,6 Sverige ,2 Polen 2 3 6,3 Irak ,5 Irak ,2 Polen 4 5 4,7 Kina 1 3 4,1 Afghanistan ,3 Finland 955 3, Somalia 3 2 3,1 Iran 885 2,8 Kina ,9 Indien 855 2,7 Iran ,9 Syrien 725 2,3 Thailand ,8 Tyskland 716 2,3 Danmark ,7 Turkiet 71 2,2 Tyskland ,4 Övriga länder ,5 Övriga länder ,5 1

12 Utvandringen från länet har sedan mitten av 199-talet omfattat drygt 1 personer per år. Svenskfödda står för 41 procent av utvandringen från länet och har sedan 21 minskat något från personer till Både in- och utvandringen är som mest omfattande i Stockholms län jämfört med övriga landet. En tredjedel av landets invandring går till Stockholms län medan stockholmarna står för drygt en fjärdedel av utvandringen. Fortsatt ökad inflyttning från övriga landet Även befolkningens omflyttning inom landet har stor betydelse för den regionala befolkningsutvecklingen. Inflyttningen till Stockholms län från övriga landet överstiger i själva verket invandringen till länet. Under 211 flyttade personer in från övriga landet, vilket kan jämföras med invandringar. Att invandringsöverskottet överstiger det inrikes flyttnettot (se diagram 7) beror på att utflyttningen från länet är betydligt större än utvandringen. Under 211 lämnade personer länet för övriga landet medan personer utvandrade. Den inrikes inflyttningen till Stockholms län har överstigit utflyttningen till övriga landet sedan 25. Jämfört med 21 ökade inflyttningen från övriga landet med personer medan utflyttningen ökade med 1 16 personer. Majoriteten av inflyttarna till Stockholms län, 55 procent, är födda i övriga Sverige. Av resterande 45 procent stod återvändande stockholmare och utrikes födda för hälften var. Diagram 8. Stockholms län In- och utflyttning Antal Inflyttade Därav inrikes inflyttade Därav invandrade Utflyttade Därav inrikes utflyttade Därav utvandrade År 11

13 Stockholms län populärast bland uppsalabor Som vi alltså har sett har flyttningarna till och från Stockholms län ökat under de senaste åren. Oftast görs fler flyttningar under högkonjunktur än under lågkonjunktur och storstadsregioner med ett större utbud på arbetsmarknaden är ofta attraktiva flyttdestinationer. Uppsala län med sin närhet till Stockholm och gemensamma arbetsmarknad placerar länet i topp vad gäller in- och utflyttningen till och från Stockholms län. Under 211 flyttade 5 83 uppsalabor till Stockholms län samtidigt som 4 49 personer lämnade länet i motsatt riktning. Tabell 4. In- och utflyttning till och från Stockholms län efter ut- och inflyttningslän 211 Inflyttning till Stockholms län Utflyttning från Stockholms län Flyttningsnetto Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt Flyttningarna mellan storstadslänen utgör också en stor del av omflyttningen. Men om vi sätter Stockholmsinflyttningen i relation till utflyttningslänets totala utflyttning till övriga landet är det Gotlands- och Södermanlands län som, efter Uppsala län, har störst andel flyttare till Stockholm. Av Uppsala läns flyttare valde 43 procent Stockholms län och 39 procent av Gotlands respektive Södermanlands flyttare valde Stockholms län. 12

14 Vanligast att unga vuxna flyttar Omkring hälften av de inrikes in- och utflyttningarna sker i 2 3-årsåldern, vilket är naturligt. Vidareutbildning samt etablering på arbets- och bostadsmarknaden kräver många gånger stor rörlighet. I dessa unga åldrar är det vanligare att flytta till än från Stockholms län. Många gånger sker dock flytten i samband med att familjen nyligen fått barn och för dessa familjer är det vanligare att flytta från länet än till. Runt pensionsåldern är det också vanligare att lämna länet för övriga landet. In- och utvandrarna följer till viss del samma mönster som de inrikes omflyttarna men är i regel något äldre. Diagram 9. Inflyttning och utflyttning till Stockholms län efter ålder 211 Antal Invandring Inrikes inflyttade Utvandring Inrikes utflyttade Ålder 13

15 3. Säsongsvariationer i Stockholms län Hur befolkningen förändras varierar över året, under kvartal tre ökar folkmängden i Stockholms län generellt sett som mest. I länet ökade folkmängden med personer under tredje kvartalet 211. Det är mellan drygt 5 och 1 personer mer än under de två första kvartalen och mer än 3 personer mer än under kvartal fyra. Jämfört med 21 har folkökningen under tredje och fjärde kvartalet dock varit svagare medan kvartal ett och två har haft en kraftigare ökning. Som mest ökade kvartal 1 med 46 procent. Denna relativt höga ökning beror till stor del på den registerstädning som Skatteverket gjorde i början av 21 för att följa upp personer med okänd bosättning. 1 Diagram 1. Stockholm län Folkökning efter kvartal Antal Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Under augusti rör vi på oss som mest Månadsstatistik avslöjar att augusti ligger bakom det tredje kvartalets alltjämt höga folkökning. Under augusti ökade folkmängden med 4 86 personer där mer än hälften av ökningen beror på ett högt invandringsöverskott. Att invandringen är så hög under just augusti kan hänga samman med höstens skol- och studiestart då många barn och deras föräldrar samt unga vuxna i 2-årsåldern invandrar. 1 Se det sista kapitlet Befolkningsregister och folkbokföring för mer information. 14

16 Diagram Stockholms län Befolkningsförändringar efter månad 21 och 211 Antal Diagram 11. Stockholms län - Antal födda efter månad 21 och 211 Antal Diagram 12. Stockholms län - Antal döda efter månad 21 och Antal Diagram 13. Stockholms län - Antal inrikes in- och utflyttade efter månad 21 och Inrikes inflyttning Inrikes inflyttning 21 Inrikes utflyttning Inrikes utflyttning Antal Diagram 14. Stockholms län - Antal in- och utvandrade efter månad 21 och Invandring Invandring Utvandring Utvandring Antal Diagram 15. Stockholms län - Inrikes flyttningsöverskott efter månad 21 och Antal Diagram 16. Stockholms län - Invandringsöverskott efter månad 21 och

17 Med undantag för augusti, september, oktober och november har invandringen under 211 ökat något jämfört med 21. Att invandringen under framförallt augusti och september minskade kan bero på införandet av studieavgifter för så kallade tredjelandsstudenter (medborgare utanför EU/EES samt Schweiz). Före höstterminen 211 var den högre utbildningen för dessa studenter avgiftsfri. 2 Under augusti och september minskade invandringen av tredjelandsmedborgare med 29 respektive 24 procent. Även inflyttningen till Stockholms län från övriga landet är som störst under augusti, och domineras antalsmässigt av unga vuxna i 2-årsåldern. Något som till stor del hänger samman med till exempel studiestarten under hösten. Under juni är inflyttningen också stor medan den avtar under juli. Även bland de som lämnar länet är det vanligast att flytta under augusti oavsett om man flyttar till ett annat län eller ett annat land. Att utvandringen under februari 21 var så stor beror på den tidigare nämnda registerstädningen som Skatteverket då gjorde. Utvandrarna skiljer sig en aning från invandrarna då de är något äldre. Antalet födda har med undantag för augusti och september varit något lägre under hela 211 jämfört med 21. Flest barn föddes under juli men skillnaderna mellan månaderna är små. Även statistiken över antalet avlidna uppvisar små skillnader mellan både åren och månaderna. Det är dock något fler som avlider under januari då det ofta är influensatider. 2 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 29/1:65): Pressmeddelande från Regeringskansliet, Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter: 16

18 4. Befolkningsstrukturen i Stockholms län I Sverige finns det framförallt tre generationer som är större än andra, 4-, 6- och 9-talisterna. I Stockholms län gör även 7- och 8-talisterna ett avtryck i befolkningens sammansättning, något som inte är förvånande då storstadsregioner ofta lockar yngre generationer som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Diagram 17. Stockholms län och riket Andel män och kvinnor efter ålder 211 Ålder Riket 8 Stockholms län Andel män Andel kvinnor Stockholms läns andel män och kvinnor redovisas i röda staplar i befolkningspyramiden ovan medan Sveriges andelar redovisas i vita staplar. Där pyramiden är rosa sammanfaller länets och Sveriges befolkningsstruktur. Fler småbarn i Stockholm Sveriges höga barnafödande under 199-talet har inte satt sina spår lika starkt i länets befolkningsstruktur som i landets. Även i Stockholm låg barnafödandet på relativt höga nivåer (1,98 barn per kvinna under år 199) men det fanns inte tillräckligt många kvinnor i barnafödande åldrar för att antalet barn som föddes då skulle komma att utgöra en omfattande generation. Dagens åter höga barnafödande ger däremot avtryck i länet och andelen småbarn är till och med större än i Sverige. Detta beror till exempel på att det under de senaste åren varit en stor inrikes inflyttning och framförallt invandring av kvinnor i barnafödande åldrar samtidigt som benägenheten att skaffa barn nått samma nivåer och under vissa år till och med överstigit fruktsamheten i landet i stort. 17

19 Vad gäller de äldre generationerna är de större i landet som helhet jämfört med Stockholms län. Detta återspeglas i befolkningens medelålder. Stockholmsmännen och kvinnorna är i genomsnitt 38 respektive 4 år medan männen och kvinnorna i Sverige i stort är 4 respektive 42 år i genomsnitt. Att männen är yngre än kvinnorna i både Stockholm och i Sverige beror på att kvinnorna lever betydligt längre. Europeisk bakgrund är vanligast Det är vanligare bland Stockholms befolkning att vara född utomlands jämfört med Sverige i stort. Drygt en femtedel av länets befolkning är födda i ett annat land medan knappt en sjättedel i Sverige är födda utomlands. Sedan 2-talets början har den utrikes födda befolkningen ökat med drygt 4 procent. Ökningstakten har i stort sett varit densamma som i Sverige. Vanligast, bland den utrikes födda befolkningen i Stockholms län, är att vara född i ett europeiskt land. Nästan hälften av den utrikes födda befolkningen kommer från ett annat land i Europa medan nära en tredjedel kommer från ett land i Asien och drygt en tiondel kommer från ett afrikanskt land. Tabell 5. Stockholms län Utrikes född folkmängd efter de 15 vanligaste födelseländerna och kön 211 Andel Andel Antal män Antal kvinnor Totalt män kvinnor Finland Irak Polen Iran Turkiet Chile Tyskland Kina Syrien Jugoslavien Somalia Thailand Storbritannien och Nordirland Etiopien Norge Ibland är könsskillnaden stor mellan de utrikes födda. Bland de 15 vanligaste födelseländerna är könsskillnaden störst bland den thailändska befolkningen där 77 procent av Stockholms thailändare är kvinnor. Från Finland, som är det enskilt vanligaste födelselandet bland de utrikes födda, kommer också många kvinnor, 63 procent av finländarna i Stockholms län är kvinnor. Bland befolkningen född i Storbritannien är förhållandet det motsatta, där är 67 procent män. 18

20 5. Folkmängd och folkökning i kommunerna Stockholms stad hade med personer den största folkökningen bland kommunerna i Sverige. Vid slutet av 211 var stadens folkmängd personer. Göteborg och Malmö, Sveriges två andra storstäder, hade den andra och tredje största folkökningen med respektive personer. De 2 kommuner med störst procentuell folkökning ligger alla, utom tre, i Stockholms län. Störst procentuell folkökning hade Sigtuna som ökade med 3,3 procent under 211. Kanhända har närheten till Arlanda, som utgör en stor arbetsplats för många, en påverkan på kommunens folkökning. Gemensamt för de 1 kommuner i länet med störst folkökning i relation till folkmängden är att de, med undantag för Salem och Botkyrka, ligger norr om Stockholms stad. Tabell 6. Stockholms län och kommuner Folkmängd och befolkningsförändringar 211 Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse- Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Juste- Länsnamn ökning födda överskott Totalt Därav från Totalt Därav till Totalt Därav mot ringar* Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut- Egna Övriga Utlänet Sverige landet länet Sverige landet länet Sverige landet Riket Stockholm Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker *Antalet justeringar är händelser som inträffat före 211 men som rapporterats under året. 19

21 Stockholm, Solna och Huddinge lockar Alla kommuner i Stockholms län, utom Nykvarn, ökade sin folkmängd under 211. I Nykvarn var folkmängden oförändrad mellan den sista december 21 och 211. Vad som bidrar till folkökningen i kommunerna varierar. Födelseöverskottet utgör den större delen av folkökningen i Lidingö, Österåker och Upplands-Bro, men detta beror snarare på att inflyttningen till dessa kommuner varit i stort sett lika stor som utflyttningen än att många barn har fötts i dessa kommuner. Med undantag för Nykvarn ligger flyttningsöverskottet bakom större delen av folkökningen i resterande kommuner. Högst inflyttning har Stockholms stad, Solna och Huddinge. Det centrala läget och ett stort bestånd av flerbostadshus gör Stockholm och Solna till populära platser att bo på för de unga vuxna som flyttar in. I Huddinge är bostadsbeståndet mer blandat mellan flerbostadshus och småhus vilket tillsammans med närheten till Stockholm lockar en större andel barnfamiljer som flyttar hit. Vanligast med kortväga flyttningar Inflyttarna kommer främst från andra kommuner inom det egna länet. Oftast kommer omkring två tredjedelar eller mer av inflyttarna från en annan kommun inom Stockholms län och bland de som kom från ett annat län var det i genomsnitt nästan en tredjedel som var återvändande stockholmare. Södertälje, Stockholm, Sigtuna och Norrtälje hade minst andel inflyttare från det egna länet och högst andel inflyttare från övriga Sverige. Omkring en tredjedel av det totala antalet inflyttare till dessa kommuner kom från kommuner utanför Stockholms län. Närheten till kommunerna som flyttningarna går till spelar roll. Inflyttningen från Uppsala län gick framförallt till angränsande stockholmskommuner eller kommuner norr om centrala Stockholm, medan inflyttningen från Södermanland går till de angränsande kommunerna samt kommuner söder om centrala Stockholm. Även om kortväga flyttningar är vanligast är de långväga flyttningarna från framförallt de andra storstadslänen Skåne och Västra Götaland inte obetydliga. Av de som under 211 flyttade till Danderyd, Vaxholm, Lidingö, Nacka, Ekerö och Värmdö var det vanligast att ha lämnat Skåne. Bland inflyttarna till Stockholm, Täby, Tyresö och Haninge var det däremot vanligast att ha lämnat Västra Götaland. 2

22 Invandringen går främst till Södertälje och Botkyrka Södertälje och Botkyrka hade störst andel invandrare, 32 procent respektive 26 procent av kommunernas inflyttare kom från utlandet under 211. Dessa kommuner är också kommunerna med störst andel utrikes född befolkning; i Södertälje var en tredjedel av befolkningen född utomlands och i Botkyrka var något mer än en tredjedel född i ett annat land. Tabell 7. Stockholms län och kommuner Folkmängd efter födelsegrupp Född i Sverige Född i Sverige Kommun Utrikes född därav Stockholms län därav övriga Sverige Kommun Utrikes född därav Stockholms län därav övriga Sverige Botkyrka Solna Danderyd Stockholm Ekerö Sundbyberg Haninge Södertälje Huddinge Tyresö Järfälla Täby Lidingö Upplands Väsby Nacka Upplands-Bro Norrtälje Vallentuna Nykvarn Vaxholm Nynäshamn Värmdö Salem Österåker Sigtuna Sollentuna Stockholms län Närheten avgör även för utflyttarna När det gäller utflyttningen från en Stockholmskommun väljer, liksom inflyttarna, de flesta en kommun inom länet och när utflyttningen går utanför länet är det tydligt att närheten även här avgör. Utflyttningen från de norra kommunerna går till Uppsala län och utflyttningen från de södra kommunerna går till Södermanland. Utflyttningen från kommuner som till exempel Värmdö, Lidingö och Vaxholm gick också ofta till Skåne län under

23 Befolkningsregister och folkbokföring Statistiken i denna rapport är skapad med hjälp av Registret över totalbefolkningen (RTB), som är en kopia av folkbokföringen som Skatteverket tillhandahåller. Målpopulationen för RTB är personer som enligt gällande lagar, förordningar och regler skall vara folkbokförda i Sverige. SCB tar varje natt efter vardag emot aviseringar om födslar, dödsfall och flyttningar från Skatteverket. Händelser som inte rapporteras till folkbokföringen skapar diskrepanser mellan ram- och målpopulation i form av över- och undertäckning. I övertäckningen ingår personer som inte skall vara folkbokförda i Sverige men som ändå är det. I undertäckningen ingår personer som borde vara folkbokförda men inte är det. Övertäckning i RTB uppstår då personer avlider eller utvandrar utan att Skatteverket får kännedom om det. Undertäckning uppstår då födslar och invandring inte rapporteras. På regional nivå inkluderas även personer skrivna i fel region inom Sverige i över- och undertäckningen. 3 Utvandring till obefintlig försvårar jämförelser med 21 För att folkbokföringen skall överensstämma med den befolkning som faktiskt skall vara folkbokförd i Sverige utreder Skattverket de personer som under en längre period haft okänd hemvist. Rekommendationen är att ingen skall stå utan känd hemvist i cirka två år. Om Skatteverket kommer fram till att en person inte längre finns i Sverige kan det antingen bero på att personen avlidit eller att personen utvandrat. Skatteverket har valt att klassificera personens frånvaro som en utvandring. Självfallet förblir det land till vilket personen utvandrat okänt eller obefintligt (OB) som Skatteverket väljer att kalla det. Sedan år 1998 har antalet avregistrerade som utvandrade från Stockholms län till OB legat mellan ett 3-tal och några hundra per år. År 21 genomfördes dock en större insats av Skatteverket, vilken fick till följd att personer avfördes från folkbokföringen som OB-utvandrare från länet. Under 211 är antalet personer som avfördes åter på en normal nivå, 216 personer avfördes då. Totalt utvandrade personer vilket är personer färre jämfört med Mer information om befolkningsregistret och dess kvalitet finns i Beskrivning av statistiken som återfinns på SCB:s webbplats: 22

24 Andra rapporter i samma serie: Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige... 21:5 Befolkningsförändringar per kvartal 29 21:7 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Fruktsamhet och dödlighet i Stockholms län :12 In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 29 21:14 Pensionspuckeln, 55+flyttningar 211:2 Barn och unga och deras familjer, år 29/21 211:3 Vart tar invandrarna vägen? 211:4 Kommunprognoser, bilaga till Stockholms läns huvudrapport 211:5 Fruktsamhet och mortalitet :6 Bostadsbyggnadsplaner, bilaga till Stockholms läns huvudrapport 211:7 Prognos Stockholms län 211 -Huvudrapport 211:8 ISBN

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018 Befolkningen i länet ökade med 7 500 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 142 686 den 31 mars 2018, en ökning med 22 444 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2018

Befolkningen i Stockholms län 2018 Befolkningen i Stockholms län 2018 Folkmängden i länet ökade med 36 000 Sveriges folkmängd var 10 230 185 den 31 december 2018, en ökning med 109 943 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 35 981 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Modellutveckling av demografisk prognos /2040 för Stockholms län

Modellutveckling av demografisk prognos /2040 för Stockholms län Demografisk rapport 219:1 Modellutveckling av demografisk prognos 218 26/24 för Stockholms län Uppdelning av kommunprognoserna i länsprognosens tre födelsegrupper: födda i Stockholms län, i övriga riket

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018 Befolkningen i länet ökade med 17 500 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 171 524 den 30 juni 2018, en ökning med 51 282 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i länet ökade med 18 900 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 053 061 den 30 juni 2017, en ökning med 57 908 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar 2016

Statistik om Västerås. Flyttningar 2016 Flyttningar 216 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 45 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2017

Befolkningen i Stockholms län 2017 Befolkningen i Stockholms län 2017 Folkmängden i länet ökade med 39 100 Sveriges folkmängd var 10 120 242 den 31 december 2017, en ökning med 125 089 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 39 083 till

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar 2017

Statistik om Västerås. Flyttningar 2017 Flyttningar 2017 Att befolkningen i Västerås ökar och har gjort så med i genomsnitt 1 640 personer per år under de senaste 10 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer 2011-2020 Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Prognos 2011-2020 2012:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014

Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014 Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014 Förord I sammanställningen Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2003-2013 redogörs för befolkningsutvecklingen i Skövde kommun under

Läs mer

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen Teknisk dokumentation Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) ansvarar för regionplanering och

Läs mer

Adoptioner. www.scb.se

Adoptioner. www.scb.se Adoptioner Vid utgången av 2010 var 74 614 kvinnor och 64 631 män adopterade. De flesta, 6 av 10, är födda i Sverige men åtta av tio adopterade som är födda efter 1970 är född utomlands. Under 2010 adopterades

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Stor inflyttning till Göteborg

Stor inflyttning till Göteborg 2-2009 Stor inflyttning till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 2008 Göteborg hade under 2008 den största befolkningstillväxten sedan 1994. Invånarantalet passerade därmed 500 000 under året Göteborg

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare.

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare. Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige vilket är något färre än året innan. Totalt

Läs mer

2019:3 Personer 55 år och äldre i Stockholms län förstudie Befolkningsprognos /60

2019:3 Personer 55 år och äldre i Stockholms län förstudie Befolkningsprognos /60 2019:3 Personer 55 år och äldre i Stockholms län 2018 - förstudie Befolkningsprognos 2019 2028/60 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Bilaga till Stockholms läns huvudrapport BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227/6 STOCKHOLMS LÄN DEMOGRAFIRAPPORT

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 217:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 217 226/5

Läs mer