Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007"

Transkript

1 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt över invandrar-sverige och de 32 största ursprungsländerna i landets 24 största kommuner per den 31 december 2007: Finland, Irak, Jugoslavien, Iran, Polen, Bosnien, Turkiet, Danmark, Tyskland, Norge, Libanon, Chile, Syrien, Somalia, Thailand, Storbritannien, Ungern, Vietnam, Etiopien, Kina, Rumänien, Indien, USA, Grekland, Estland, Ryssland, Afghanistan, Eritrea, Colombia, Sovjetunionen, Korea och Marocko samt Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Sundsvall, Eskilstuna, Gävle, Huddinge, Halmstad, Nacka, Södertälje, Karlstad, Växjö, Botkyrka och Kristianstad. Syftet med rapporten är att presentera en översikt över invandrar-sverige och identifiera de största invandrargrupperna och i vilka län, storstäder, kommuner, stadsdelar och församlingar som dessa är koncentrerade och överrepresenterade. Statistiken täcker de 32 ursprungslandsgrupper som har en befolkning på över individer och de 24 kommuner som har en befolkning på över invånare, och bygger på den så kallade utländsk bakgrund-kategorin som bygger på vilket ursprungsland en person härrör ifrån och i vilken församling en person är skriven. Kategorin utländsk bakgrund inkluderar alla utrikesfödda och deras barn om båda föräldrarna är utrikesfödda, det vill säga de så kallade första och andra generationernas invandrare. Utländsk bakgrund-statistiken inkluderar även utlandsfödda adopterade vilka uppskattas uppgå till ca individer. De adopterade utgör en betydande andel av vissa ursprungslandsgrupper, till exempel 60 procent för Colombia och Sri Lanka och 90 procent för Korea. Statistiken för utländsk bakgrund-befolkningen exkluderar dock de så kallade blandade, det vill säga personer födda med en utrikesfödd och en inrikesfödd förälder vilka beräknas uppgå till ca individer. Med andra ord inkluderas exempelvis inte en person vars far är född i Gambia och vars mor är född i Sverige. På samma sätt som med de adopterade utgör de blandade en betydande andel av vissa ursprungslandsgrupper. Till exempel beräknas individer i Sverige ha någon form av finsk bakgrund medan utländsk bakgrund-befolkningen med Finland som ursprungsland stannar på , vilket i praktiken innebär att kring personer har en finskfödd och en svenskfödd förälder eller någon annan form av finskt påbrå. En grupp blandade inkluderas dock i utländsk bakgrund-kategorin, nämligen personer födda av föräldrar födda i två olika länder, vilka också blir dubbelt räknade. Med andra ord inkluderas exempelvis en person vars far är född i Chile och vars mor är född i Libanon, och denna person figurerar dessutom i statistiken för båda ursprungslandsgrupperna. Problemet med de adopterade och de blandade illustrerar väl att den svenska folkbokföringen och demografiska statistiken helt enkelt inte är anpassad efter olika typer av invandringsmetoder och olika typer av familjebildningar, och ställer även frågor kring vad svenskhet innebär och innefattar i allmänhet. I utländsk bakgrund-kategorin ingår vidare även utlandssvenskar, totalt ca individer, det vill säga personer födda utomlands vars båda föräldrar är födda i Sverige, till exempel så kallade missionärsbarn och diplomatbarn. En annan grupp som ingår, och som också gör att statistiken riskerar att bli missvisande, är i Sverige temporärt boendes så kallade expatriates eller soujorners såsom ambassadpersonal, anställda på transnationella företag, och studenter och forskare. Den mest problematiska gruppen som ingår i statistiken är dock personer med utländsk bakgrund som utvandrat eller återvandrat, och som förorsakar så 1

2 kallad övertäckning i folkbokföringen om utflyttning inte anmäls, och varav många också är avlidna. Denna grupp beräknas uppgå till ca individer. En grupp slutligen som av förklarliga skäl inte inkluderas i statistiken är papperslösa, irreguljära eller så kallade illegala invandrare vilka beräknas uppgå till ca individer. Rapporten bygger på bearbetat material från SCBs register över totalbefolkningen som gällde per den 31 december 2007, och som rör de 32 största invandrargrupperna enligt utländsk bakgrund-kategorin. De 32 ursprungslandsgrupperna är uppdelade på hela riket, på de 21 länen, på de 3 storstäderna (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) och på de 24 största kommunerna samt på varje enskild församling inom dessa. Kompletterande statistiskt material har även inhämtats för Stockholm, Malmö, Norrköping, Borås, Huddinge, Södertälje och Botkyrka via kommunernas hemsidor och uppdelade på stadsdelar, även kallade stadsdelsområden och kommundelar eller nyckelkodsområden och summeringsområden. Slutligen har statistiska uppskattningar även inhämtats från de största ursprungslandsgruppernas ambassader och föreningar: Bosnien, Serbien, Kroatien, Ryssland, Turkiet och Kina, samt för de etniska grupperna kurder och syrianer/assyrier. Förutom ovan nämnda källor, har även spridda faktauppgifter hämtats från nedanstående referenser. Backlund, Jonas Rosengård kvarter för kvarter. Dagens Nyheter Departementsserien Begreppet invandrare. Stockholm: Fritzes. Hanson, Matilda Här finns 193 nationaliteter. Svenska Dagbladet Immigrantinstitutet Encyklopedi om invandring, integration och rasism. Invandringens elektroniska encyklopedi. Borås: Immigrantinstitutet. ( Malmborg, Jan Delad stad. Dagens Nyheter Malmborg, Jan I Stor-Stockholm möts hela världen. Dagens Nyheter Marklund, Helen Finländarna fortfarande flest. Välfärd 1/2007. Orrenius, Anders Segregationen fortsätter att öka. Svenska Dagbladet Statistiska centralbyrån Personer med utländsk bakgrund. Stockholm: SCB. Statistiska centralbyrån Barn och deras familjer. Stockholm: SCB. Statistiska centralbyrån Barn, boendesegregation och skolresultat. Stockholm: SCB. Statistiska centralbyrån Invandrares flyttmönster. Stockholm: SCB. Statistiska centralbyrån Integration. Stockholm: SCB. Svanberg, Ingvar & Harald Runblom (red.) Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter. Stockholm: Gidlunds. Svanberg, Ingvar & Mattias Tydén Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria. Stockholm: Gidlunds. Thunberg, Ida & Hanna Zakai Stockholm en delad stad. Expressen

3 Statistik över utländsk bakgrund-befolkningen i Sverige per den 31 december 2007 Hela riket Hela befolkningen: Utländsk bakgrund: = 17,3% (placering) Befolkning % i riket 1. Finland ,3% 2. Irak % 3. Jugoslavien % 4. Iran ,6% 5. Polen ,5% 6. Bosnien ,4% 7. Turkiet ,3% 8. Danmark ,7% 9. Tyskland ,6% 10. Norge ,3% 11. Libanon ,7% 12. Chile ,5% 13. Syrien ,2% 14. Somalia % 15. Thailand ,5% 16. Storbritannien ,3% 17. Ungern ,3% 18. Vietnam ,2% 19. Etiopien ,2% 20. Kina ,2% 21. Rumänien ,2% 22. Indien ,1% 23. USA ,1% 24. Grekland % 25. Estland ,9% 26. Ryssland ,9% 27. Afghanistan ,8% 28. Eritrea ,7% 29. Colombia ,7% 30. Sovjetunionen ,7% 31. Korea ,7% 32. Marocko ,7% 33. Tjeckoslovakien ,6% 34. Pakistan ,6% 35. Kroatien ,6% De 21 länen Stockholms län Hela befolkningen: = 21,2% Utländsk bakgrund: = 26,3% (i länet) = 32,2% (i riket) = 1.5 (oddskvot) 3

4 (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,4% 34,3% Irak ,1% 32,7% Turkiet (7) ,9% 52,4% Iran ,3% 37,4% Polen % 35,4% Chile (12) ,9% 51,3% Syrien (13) ,1% 46,2% Jugoslavien (3) ,1% 14,3% Tyskland ,1% 27,1% Somalia (14) ,2% 35,9% Etiopien (19) ,1% 55,4% Libanon (11) % 24,1% Norge (10) % 19% Grekland (24) ,8% 55,2% Storbritannien (16) ,6% 38,4% Kina (20) ,5% 39,7% Bosnien (6) ,4% 10,3% Thailand (15) ,4% 28,5% Eritrea (28) ,3% 63,5% Estland (25) ,3% 45,3% Marocko (32) ,3% 61% USA (23) ,2% 37% Danmark (8) ,2% 10,7% Ungern (17) ,1% 28,4% Ryssland (26) ,1% 39,4% Indien (22) ,1% 32,2% Peru (-) % Bangladesh (-) ,9% Pakistan (34) ,8% 46,1% Sovjetunionen ,8% 40% Rumänien (21) ,8% 22,7% Colombia (29) ,8% 38,7% Afghanistan (27) ,8% 30,1% , Korea (31) ,8% 36,9% Frankrike (-) ,7% - - Uppsala län Hela befolkningen: = 3,5% Utländsk bakgrund: = 15,7% (i länet) = 3,2% (i riket) = 0.9 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,4% 4,2% Iran (4) % 6,2% Irak (2) ,5% 3% Turkiet (7) ,6% 3,4% Tyskland (9) ,2% 2,8% Libanon (11) ,8% 3,3% Polen (5) ,6% 1,8% 0.5 4

5 8. Syrien (13) ,5% 3,7% Norge (10) ,5% 2,4% Chile (12) ,5% 3,2% Jugoslavien (3) ,4% 1,1% Bosnien (6) ,2% 1,6% Thailand (15) 886 1,7% 3,6% Etiopien (19) 838 1,7% 4,4% Storbritannien (16) 834 1,6% 3,9% Kina (20) 793 1,6% 4,2% Bangladesh (-) 762 1,5% USA (23) 729 1,4% 4,3% Estland (25) 663 1,3% 4,4% Danmark (8) 655 1,3% 1,1% Somalia (14) 616 1,2% 2% Indien 579 1,1% 3,3% Grekland (24) 560 1,1% 3,4% Palestina (-) 540 1,1% Eritrea (28) 539 1,1% 5% Ryssland 487 1% 3,4% Sovjetunionen (30) 473 0,9% 4,4% Ungern (17) 473 0,9% 2,4% Colombia 408 0,8% 3,8% Korea (31) 396 0,8% 3,7% Afghanistan (27) 344 0,7% 2,6% Filippinerna (-) 321 0,6% Tjeckoslovakien 312 0,6% 3,2% Nederländerna 302 0,6% Israel (-) 277 0,5% - - Södermanlands län Hela befolkningen: = 2,9% Utländsk bakgrund: = 17,4% (i länet) = 2,9% (i riket) = 1.0 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,7% 6% Irak ,6% 4,6% Jugoslavien ,3% 1,8% Bosnien (6) ,8% 2,5% Somalia (14) % 4,5% Vietnam (18) ,9% 6,9% Tyskland (9) ,9% 2,3% Norge (10) % 2,3% Polen (5) ,3% 1,5% Iran (4) ,3% 1,5% Syrien (13) 984 2,1% 2,9% Turkiet (7) 937 2% 1,4% Chile (12) 900 1,9% 2,3% Danmark (8) 877 1,9% 1,5% Estland (25) 718 1,6% 4,8% 1.7 5

6 16. Thailand (15) 676 1,5% 2,8% Ungern 650 1,4% 3,2% Libanon (11) 636 1,4% 1,5% Storbritannien (16) 427 0,9% 2% Rumänien (21) 375 0,8% 2% Kina (20) 371 0,8% 2% Etiopien (19) 359 0,8% 1,9% USA 353 0,8% 2,1% Sovjetunionen (30) 315 0,7% 2,9% Österrike (-) 287 0,6% Ryssland 279 0,6% 1,9% Afghanistan 268 0,6% 2% Indien (22) 266 0,6% 1,5% Tjeckoslovakien (33) 241 0,5% 2,5% Kroatien (35) 217 0,5% 2,4% Sri Lanka (-) 209 0,5% Lettland (-) 193 0,4% Korea (31) 192 0,4% 1,8% Peru (-) 175 0,4% Nederländerna (-) 174 0,4% - - Östergötlands län Hela befolkningen: = 4,6% Utländsk bakgrund: = 13,7% (i länet) = 3,6% (i riket) = 0.8 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,67% 3,3% Irak ,2% 4,6% Bosnien (6) ,2% 7,5% Jugoslavien (3) % 3,7% Syrien (13) ,5% 11% Turkiet (7) ,1% 4,4% Iran (4) ,4% 3,5% Tyskland (9) ,4% 3,4% Chile (12) ,2% 4,6% Libanon (11) ,8% 3,7% Polen (5) ,8% 2,2% Somalia (14) ,3% 4,2% Norge (10) % 2,2% Danmark (8) ,9% 1,9% Thailand ,8% 4,1% Indien (22) 656 1,1% 3.7% Kina (20) 652 1,1% 3,4% Storbritannien (16) 634 1,1% 3% Vietnam (18) 616 1,1% 3,2% Estland (25) 604 1% 4% Serbien (-) 562 1% Ungern (17) 538 0,9% 2,3% USA 479 0,8% 2,8% 0.6 6

7 24. Ryssland (26) 476 0,8% 3,3% Grekland (24) 468 0,8% 2,8% Korea (31) 460 0,8% 4,3% Kroatien (35) 448 0,8% 4,9% Rumänien (21) 440 0,8% 2,4% Tjeckoslovakien (33) 369 0,6% 3,8% Burundi (-) 360 0,6% Sri Lanka (-) 336 0,6% Colombia (29) 309 0,5% 2,9% Filippinerna (-) 302 0,5% Nederländerna (-) 293 0,5% Österrike (-) 277 0,5% - - Jönköpings län Hela befolkningen: = 3,7% Utländsk bakgrund: = 15,2% (i länet) = 3,2% (i riket) = 0.9 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Bosnien (6) ,4% 9,7% Jugoslavien (3) ,3% 5,6% Finland (1) ,7% 2,1% Irak (2) ,6% 3,4% Tyskland (9) ,5% 3,9% Vietnam (18) ,4% 11,5% Danmark (8) ,4% 2,9% Libanon (11) ,3% 3,9% Turkiet (7) ,2% 2,4% Polen (5) % 2,1% Syrien (13) ,5% 3,7% Iran (4) ,3% 1,6% Norge (10) % 1,9% Somalia (14) % 3,2% Chile (12) 966 1,9% 2,5% Rumänien (21) 841 1,7% 4,5% Kroatien (35) 783 1,5% 8,4% Indien (22) 682 1,3% 3,9% Thailand (15) 678 1,3% 2,8% Serbien (-) 534 1,1% Ungern (17) 530 1% 2,6% Etiopien (19) 439 0,9% 2,3% Kina (20) 432 0,9% 2,3% Storbritannien (16) 431 0,8% 2% USA (23) 422 0,8% 2,5% Grekland (24) 343 0,7% 2,1% Tjeckoslovakien (33) 337 0,7% 3,5% Colombia (29) 321 0,6% 3% Ryssland (26) 312 0,6% 2,2% Korea (31) 311 0,6% 2,9% Makedonien (-) 308 0,6% - - 7

8 32. Filippinerna (-) 286 0,6% Afghanistan (-) 272 0,5% 2,1% Nederländerna (-) 247 0,5% Sri Lanka (-) 236 0,5% - - Kronobergs län Hela befolkningen: = 2% Utländsk bakgrund: = 14,7% (i länet) = 1,7% (i riket) = 0.9 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,2% 2,7% Bosnien (6) ,3% 3,9% Danmark (8) ,2% 3,3% Tyskland (9) ,1% 3,3% Finland (1) ,5% 0,7% Rumänien (21) ,5% 9,3% Irak (2) % 1,3% Polen (5) ,3% 1,6% Chile (12) 997 3,8% 2,5% Libanon (11) 546 2,1% 1,3% Ungern (17) 487 1,8% 2,4% Iran (4) 470 1,8% 0,6% Somalia (14) 467 1,8% 1,5% Norge (10) 429 1,6% 0,8% Vietnam (18) 420 1,6% 2,1% Thailand (15) 370 1,4% 1,5% Indien (22) 334 1,3% 1,9% Turkiet (7) 327 1,2% 0,5% Storbritannien (16) 285 1,1% 1,3% Afghanistan (27) 243 0,9% 1,9% Serbien (-) 242 0,9% Grekland (24) 241 0,9% 1,5% Kroatien (35) 240 0,9% 2,6% Ryssland (26) 240 0,9% 1,7% Syrien (13) 227 0,9% 0,7% USA (23) 226 0,9% 1,3% Kina (20) 219 0,8% 1,2% Nederländerna (-) 209 0,8% Bulgarien (-) 207 0,8% Makedonien (-) 200 0,8% Tjeckoslovakien (33) 192 0,7% 2% Korea (31) 178 0,7% 1,7% Colombia (29) 177 0,7% 1,6% El Salvador (-) 139 0,5% Etiopien (19) 138 0,5% 0,7% 0.4 Kalmar län Hela befolkningen: = 2,5% 8

9 Utländsk bakgrund: = 9,5% (i länet) = 1,4% (i riket) = 0.6 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,6% 2,3% Finland (1) ,3% 1% Bosnien (6) ,2% 3,5% Tyskland (9) ,9% 3,4% Polen % 1,9% Irak (2) 929 4,2% 0,7% Danmark (8) 913 4,1% 1,6% Vietnam (18) 767 3,5% 3,9% Norge (10) 527 2,4% 1% Grekland (24) 501 2,3% 3% Iran (4) 488 2,2% 0,7% Libanon (11) 454 2% 1,1% Thailand (15) 382 1,7% 1,6% Chile (12) 362 1,6% 0,9% Indien (22) 332 1,5% 1,9% Kina (20) 302 1,4% 1,6% Turkiet (7) 281 1,3% 0,4% Storbritannien (16) 276 1,2% 1,3% USA (23) 261 1,2% 1,5% Afghanistan (27) 217 1% 1,7% Nederländerna (-) 213 1% Makedonien (-) 210 0,9% Ryssland (26) 200 0,9% 1,4% Estland (25) 199 0,9% 1,3% Korea 181 0,8% 1,7% Filippinerna (-) 180 0,8% Colombia (29) 167 0,8% 1,6% Ungern (17) 167 0,8% 0,8% Kroatien (35) 151 0,7% 1,6% Österrike (-) 146 0,7% Rumänien (21) 138 0,6% 0,7% Syrien (13) 136 0,6% 0,4% Sri Lanka (-) 135 0,6% Litauen (-) 124 0,6% Serbien (-) 123 0,6% - - Gotlands län Hela befolkningen: = 0,6% Utländsk bakgrund: 3063 = 5,4% (i länet) = 0,2% (i riket) = 0.3 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,1% 0,2% Tyskland (9) 239 7,8% 0,4% Irak (2) 153 5% 0,1% Sovjetunionen (30) % 1,3% Thailand (15) 120 3,9% 0,5% 0.8 9

10 6. Danmark (8) 114 3,7% 0,2% Estland (25) 113 3,7% 0,8% Polen (5) 110 3,6% 0,2% Norge (10) 109 3,6% 0,2% Chile (12) 109 3,6% 0.3% Storbritannien (16) 73 2,4% 0,3% USA (23) 62 2% 0,4% Turkiet (7) 61 2% 0,1% Jugoslavien (3) 58 1,9% 0,1% Iran (4) 55 1,8% 0,1% Indien (22) 50 1,6% 0,3% Libanon (11) 43 1,4% 0,1% Korea (31) 42 1,4% 0,4% Somalia (14) 42 1,4% 0.1% Lettland (-) 38 1,2% Bosnien (6) 38 1,2% 0,1% Österrike (-) 37 1,2% Ryssland (26) 36 1,2% 0,3% Colombia (29) 30 1% 0,3% Rumänien (21) 29 0,9% 0,2% Nederländerna (-) 29 0,9% Ungern (17) 29 0,9% 0,1% Sri Lanka (-) 28 0,9% Syrien (13) 24 0,8% 0,1% Marocko (32) 20 0,7% 0,2% Filippinerna (-) 20 0,7% Tjeckoslovakien (33) 19 0,6% 0,2% Pakistan (34) 17 0,6% 0,2% Australien (-) 17 0,6% Kina (20) 17 0,6% 0,1% 0.2 Blekinge län Hela befolkningen: = 1,7% Utländsk bakgrund: = 11,2% (i länet) = 1,1% (i riket) = 0.6 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,7% 2,1% Finland (1) ,6% 0,8% Polen (5) ,9% 1,9% Bosnien (6) ,9% 1,9% Irak (2) 993 5,8% 0,8% Danmark (8) 908 5,3% 1,6% Tyskland (9) 858 5% 1,5% Rumänien (21) 507 3% 2,7% Pakistan (34) 436 2,6% 4,7% Norge 383 2,2% 0,7% Indien (22) 341 2% 1,9% Thailand (15) 271 1,6% 1,1% Iran (4) 218 1,3% 0,3%

11 14. Storbritannien (16) 214 1,3% 1% Libanon (11) 212 1,2% 0,5% Ungern (17) 205 1,2% 1% Kroatien (35) 195 1,1% 2,1% Chile (12) 189 1,1% 0,5% Somalia (14) 188 1,1% 0,6% Ryssland (26) 186 1,1% 1,3% Serbien (-) 182 1,1% Kina (20) 171 1% 0,9% Grekland (24) 157 0,9% 1% Tjeckoslovakien (33) 150 0,9% 1,6% Korea (31) 140 0,8% 1,3% USA (23) 132 0,8% 0,8% Turkiet (7) 126 0,7% 0,2% Nigeria (-) 123 0,7% Afghanistan (27) 119 0,7% 0,9% Filippinerna (-) 110 0,6% Singapore (-) 104 0,6% Vietnam (18) 96 0,6% 0,5% Spanien (-) 92 0,5% Nederländerna (-) 92 0,5% Österrike (-) 90 0,5% - - Skåne län Hela befolkningen: = 10,3% Utländsk bakgrund: = 26,3% (i länet) = 15,7% (i riket) = 1.5 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,7% 30,7% Danmark (8) ,3% 48,6% Irak (2) ,1% 15,9% Polen (5) ,8% 27% Bosnien (6) ,5% 23% Libanon (11) ,8% 27,7% Finland (1) ,3% 4,2% Tyskland (9) ,8% 16,5% Iran (4) ,9% 10% Ungern (17) ,3% 28,3% Rumänien (21) ,1% 28,3% Vietnam (18) ,1% 26,4% Turkiet (7) ,1% 7,6% Norge (10) ,5% 7,1% Chile (12) ,5% 9,3% Afghanistan (27) ,3% 25,6% Thailand (15) ,2% 12% Storbritannien (16) ,2% 13,6% Makedonien (-) % Kina % 13,2% Kroatien (35) % 26,7%

12 22. USA (23) ,9% 14,2% Tjeckoslovakien (33) ,9% 24,6% Serbien (-) ,9% Somalia (14) ,9% 7,1% Grekland (24) ,8% 12,6% Indien (22) ,8% 11,4% Syrien (13) ,7% 5,3% Pakistan (34) ,7% 18,1% Italien (-) ,7% Ryssland (26) ,6% 10,2% Filippinerna (-) ,5% Bulgarien (-) ,5% Island (-) ,5% Nederländerna (-) ,5% - - Hallands län Hela befolkningen: = 3,2% Utländsk bakgrund: = 12,3% (i länet) = 2,2% (i riket) = 0.7 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,5% 6,6% Finland (1) ,1% 1,2% Danmark (8) ,9% 7,9% Polen (5) ,5% 5,5% Bosnien (6) ,4% 2,7% Tyskland (9) ,2% 3,2% Norge (10) ,9% 2,6% Irak (2) ,6% 1% Libanon (11) 998 2,8% 2,3% Vietnam (18) 913 2,6% 4,7% Turkiet (7) 714 2% 1,1% Thailand (15) 690 1,9% 2,8% Rumänien (21) 625 1,7% 3,4% Chile (12) 624 1,7% 1,6% Iran (4) 616 1,7% 0,8% Storbritannien 613 1,7% 2,9% Ungern 513 1,4% 2,6% USA (23) 469 1,3% 2,8% Serbien (-) 437 1,2% Bulgarien (-) 412 1,2% Kroatien (35) 340 1% 3,7% Somalia (14) 335 0,9% 1% Indien (22) 331 0,9% 1,9% Estland (25) 316 0,9% 2,1% Kina (20) 306 0,9% 1,6% Tjeckoslovakien (33) 305 0,9% 3,2% Grekland (24) 273 0,8% 1,7% Nederländerna (-) 241 0,7% Filippinerna (-) 235 0,7%

13 30. Korea (31) 231 0,6% 2,2% Österrike (-) 222 0,6% Colombia (29) 197 0,6% 1,8% Island (-) 193 0,5% Ryssland (26) 192 0,5% 1,3% El Salvador (-) 183 0,5% - - Västra Götalands län Hela befolkningen: = 16,8% Utländsk bakgrund: = 17,9% (i länet) = 17,4% (i riket) = 1.0 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland % 14,8% Jugoslavien (3) ,7% 21,7% Irak (2) ,9% 17,2% Iran ,7% 25% Bosnien (6) ,8% 22,8% Norge (10) ,3% 27,6% Polen (5) ,8% 14,5% Tyskland (9) ,6% 17,1% Turkiet (7) ,2% 13,3% Libanon (11) ,2% 20,5% Danmark (8) ,9% 13,9% Somalia (14) ,4% 19,2% Chile (12) ,9% 13,5% Syrien (13) ,6% 13,1% Storbritannien (16) ,4% 18,1% Vietnam (18) ,4% 19,1% Ungern (17) ,3% 18% Thailand (15) ,3% 14,6% Indien (22) ,2% 19,2% Kina ,2% 17,6% Etiopien (19) ,2% 17,2% Rumänien (21) ,1% 15,7% Estland (25) % 18,5% USA (23) % 16,2% Kroatien (35) ,9% 26,9% Serbien (-) ,9% Sovjetunionen (30) ,8% 20% Afghanistan (27) ,8% 16,3% Filippinerna (-) ,7% Grekland (24) ,7% 11,6% Ryssland (26) ,7% 12,8% Makedonien (-) ,6% Korea (31) ,6% 15,9% Italien (-) ,6% Tjeckoslovakien (33) ,5% 15,3%

14 Värmlands län Hela befolkningen: = 3% Utländsk bakgrund: = 10,4% (i länet) = 1,8% (i riket) = 0.6 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Norge (10) % 13,5% Finland (1) % 1,4% Irak (2) ,7% 1,7% Tyskland (9) ,5% 2,7% Jugoslavien (3) ,6% 1,2% Iran (4) ,7% 1,4% Bosnien (6) 939 3,3% 1,3% Danmark 874 3,1% 1,5% Turkiet (7) 775 2,7% 1,1% Nederländerna (-) 689 2,4% Polen (5) 688 2,4% 1% Thailand (15) 616 2,2% 2,5% Storbritannien (16) 368 1,3% 1,7% USA (23) 336 1,2% 2% Indien (22) 328 1,1% 1,9% Libanon (11) 273 1% 0,6% Estland (25) 270 0,9% 1,8% Ryssland (26) 270 0,9% 1,9% Chile (12) 263 0,9% 0,7% Österrike (-) 258 0,9% Ungern (17) 231 0,8% 1,2% Afghanistan (27) 223 0,8% 1,7% Filippinerna (-) 213 0,7% Colombia (29) 205 0,7% 1,9% Somalia (14) 196 0,7% 0,6% Serbien (-) 193 0,7% Sovjetunionen (30) 188 0,7% 1,8% Kina (20) 184 0,6% 1% Korea (31) 174 0,6% 1,6% Litauen (-) 163 0,6% Tjeckoslovakien (33) 149 0,5% 1,5% Vietnam (18) 147 0,5% 0,8% Syrien (13) 145 0,5% 0,4% Rumänien (21) 137 0,5% 0,7% Sri Lanka (-) % - - Örebro län Hela befolkningen: = 3% Utländsk bakgrund: = 15% (i länet) = 2,6% (i riket) = 0.9 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,8% 3,3% Irak ,7% 3,2% Bosnien (6) ,6% 3,9%

15 4. Turkiet (7) ,3% 3,9% Jugoslavien (3) ,4% 2% Somalia (14) ,2% 5,6% Syrien (13) ,9% 4,6% Libanon (11) ,8% 3,6% Tyskland ,5% 2,5% Iran (4) ,5% 2% Norge (10) ,5% 2,7% Polen (5) 899 2,2% 1,2% Danmark (8) 868 2,1% 1,5% Vietnam (18) 697 1,7% 3,6% Thailand 572 1,4% 2,3% Etiopien (19) 455 1,1% 2,4% Indien (22) 454 1,1% 2,6% Afghanistan (27) 430 1% 3,3% Sovjetunionen (30) 343 0,8% 3,2% Storbritannien (16) 340 0,8% 1,6% Rumänien 336 0,8% 1,8% USA (23) 315 0,8% 1,9% Estland (25) 308 0,7% 2,1% Ungern (17) 295 0,7% 1,5% Sri Lanka (-) 289 0,7% Nederländerna (-) 285 9,7% Serbien (-) 281 0,7% Kina (20) 280 0,7% 1,5% Eritrea (28) 278 0,7% 2,6% Ryssland (26) 269 0,7% 1,9% Österrike (-) 261 0,6% Korea (31) 257 0,6% 2,4% Chile (12) 239 0,6% 0,6% Colombia (29) 201 0,5% 1,9% Filippinerna (-) 169 0,4% - - Västmanlands län Hela befolkningen: = 2,7% Utländsk bakgrund: = 20,2% (i länet) = 3,2% (i riket) = 1.2 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,2% 6,8% Irak ,1% 4% Jugoslavien ,2% 1,9% Iran ,1% 2,8% Turkiet (7) ,1% 3% Bosnien ,3% 2,4% Tyskland (9) % 2,6% Norge (10) ,9% 2,8% Polen (5) ,3% 1,6% Somalia (14) ,2% 3,6% Syrien (13) ,1% 3,1%

16 12. Chile % 2,6% Danmark (8) 768 1,5% 1,3% Libanon (11) 742 1,5% 1,7% Thailand 716 1,4% 2,9% Italien (-) 662 1,3% Ungern 483 1% 2,4% Tjeckoslovakien (33) 426 0,8% 4,4% Kina (20) 418 0,8% 2,2% Österrike (-) 417 0,8% Vietnam (18) 413 0,8% 2,1% Storbritannien (16) 408 0,8% 1,9% Burundi (-) 351 0,7% El Salvador (-) 344 0,7% Estland 336 0,7% 2,2% Rumänien (21) 330 0,7% 1,8% Sovjetunionen (30) 321 0,6% 3% Ryssland (26) 316 0,6% 2,2% Colombia 302 0,6% 2,8% USA (23) 292 0,6% 1,7% Etiopien (19) 253 0,5% 1,3% Korea (31) 252 0,5% 2,4% Indien (22) 251 0,5% 1,4% Peru (-) 238 0,5% Kroatien 211 0,4% 2,3% 0.9 Dalarnas län Hela befolkningen: = 3% Utländsk bakgrund: = 9,4% (i länet) = 1,6% (i riket) = 0.5 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,8% 3,2% Norge (10) ,2% 3% Irak (2) ,4% 1,1% Turkiet (7) ,9% 1,9% Tyskland (9) ,2% 1,9% Somalia (14) ,1% 3,4% Jugoslavien (3) 967 3,7% 0,9% Thailand (15) 721 2,8% 2,9% Danmark (8) 697 2,7% 1,2% Polen (5) 636 2,4% 0,9% Iran (4) 610 2,3% 0,8% Bosnien (6) 521 2% 0,7% USA (23) 372 1,4% 2,2% Syrien (13) 364 1,4% 1,1% Storbritannien 362 1,4% 1,7% Indien (22) 313 1,2% 1,8% Libanon (11) 312 1,2% 0,7% Filippinerna (-) 288 1,1% Nederländerna (-) 259 1%

17 20. Kina 258 1% 1,4% Ryssland (26) 253 1% 1,8% Österrike (-) 223 0,9% Ungern (17) 184 0,7% 0,9% Chile (12) 171 0,7% 0,4% Korea (31) 170 0,7% 1,6% Sri Lanka (-) 170 0,7% Tjeckoslovakien (33) 158 0,6% 1,6% Sovjetunionen (30) 154 0,6% 1,4% Colombia (29) 154 0,6% 1,4% Estland (25) 152 0,6% 1% Burundi (-) 134 0,5% Brasilien (-) 134 0,5% Serbien (-) 132 0,5% Afghanistan (27) 115 0,4% 0,9% Vietnam (18) 114 0,4% 0,6% 0.2 Gävleborgs län Hela befolkningen: = 3% Utländsk bakgrund: = 9,1% (i länet) = 1,6% (i riket) = 0.5 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,8% 2,5% Irak % 1,8% Turkiet (7) ,6% 1,7% Norge (10) ,5% 2,1% Iran (4) ,3% 1,5% Thailand (15) % 4,1% Tyskland (9) 869 3,5% 1,5% Syrien (13) 715 2,8% 2,1% Bosnien (6) 663 2,6% 0,9% Polen (5) 605 2,4% 0,8% Somalia (14) % 1,9% Jugoslavien (3) 534 2,1% 0,5% Danmark (8) 484 1,9% 0,8% Chile (12) 383 1,5% 1% Ryssland (26) 356 1,4% 2,5% Libanon (11) 325 1,3% 0,8% Burma (-) 313 1,2% Storbritannien (16) 309 1,2% 1,4% Vietnam (18) 301 1,2% 1,5% Indien (22) 279 1,1% 1,6% Kina (20) 278 1,1% 1,5% El Salvador (-) 237 0,9% USA 235 1,4% 1,4% Colombia (29) 211 0,8% 2% Filippinerna (-) 206 0,8% Eritrea (28) 201 0,8% 1,8% Korea (31) 191 0,8% 1,8%

18 28. Sovjetunionen (30) 189 0,8% 1,8% Etiopien (19) 184 0,7% 1% Nederländerna (-) 158 0,6% Estland (25) 156 0,6% 1% Sri Lanka (-) 147 0,6% Afghanistan (27) 144 0,6% 1,1% Österrike (-) 134 0,5% Burundi (-) 132 0,5% - - Västernorrlands län Hela befolkningen: = 2,7% Utländsk bakgrund: = 7,6% (i länet) = 1,2% (i riket) = 0.4 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,7% 2% Irak ,4% 0,9% Norge (10) 790 4,3% 1,5% Iran 652 3,5% 0,9% Thailand (15) 597 3,2% 2,4% Jugoslavien (3) 567 3,1% 0,5% Tyskland (9) 565 3,1% 1% Polen (5) 439 2,4% 0,6% Libanon (11) 403 2,2% 0,9% Chile (12) 395 2,1% 1% Turkiet (7) 343 1,9% 0,5% Afghanistan (27) 321 1,7% 2,5% Bosnien (6) 311 1,7% 0,4% Colombia (29) 298 1,6% 2,8% Ryssland (26) 298 1,6% 2% Indien (22) 295 1,6% 1,7% Somalia (14) 285 1,5% 0,9% Vietnam 242 1,3% 1,2% Korea (31) 241 1,3% 2,3% Danmark (8) 241 1,3% 0,4% Storbritannien (16) 216 1,2% 1% USA (23) 201 1,1% 1,2% Etiopien (19) 192 1% 1% Sri Lanka (-) 191 1% Syrien (13) 187 1% 0,5% Filippinerna (-) 159 0,9% Burundi (-) 140 0,8% Kina (20) 138 0,7% 0,7% Eritrea (28) 119 0,6% 1,1% Nederländerna (-) 117 0,6% Estland (25) 107 0,6% 0,7% Brasilien (-) 97 0,5% Rumänien (21) 96 0,5% 0,5% Kongo (-) 94 0,5% Liberia (-) 85 0,5%

19 Jämtlands län Hela befolkningen: = 1,4% Utländsk bakgrund: 7789 = 6,1% (i länet) = 0,5% (i riket) = 0.4 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Norge (10) ,8% 2,6% Finland (1) ,7% 0,5% Tyskland (9) 437 5,6% 0,8% Irak (2) 346 4,4% 0,3% Thailand (15) 329 4,2% 1,3% Turkiet (7) 278 3,6% 0,4% Polen (5) 267 3,4% 0,4% Danmark 221 2,8% 0,4% Iran (4) 162 2,1% 0,2% Libanon (11) 158 2% 0,4% Colombia (29) 157 2% 1,5% USA (23) 147 1,9% 0,9% Jugoslavien (3) 145 1,9% 0,1% Uzbekistan (-) 143 1,8% Indien (22) 128 1,6% 0,7% Ryssland (26) 117 1,5% 0,8% Storbritannien (16) 114 1,5% 0,5% Korea (31) 103 1,3% 1% Nederländerna (-) 96 1,2% Kina 85 1,1% 0,4% Bosnien (6) 81 1% 0,1% Afghanistan (27) 80 1% 0,6% Filippinerna (-) 65 0,8% Sri Lanka (-) 61 0,8% Chile (12) 58 0,7% 0,1% Kroatien (35) 51 0,7% 0,6% Somalia (14) 49 0,6% 0,2% Estland (25) 47 0,6% 0,3% Rumänien (21) 46 0,6% 0,2% Litauen (-) 46 0,6% Spanien (-) 45 0,6% Österrike (-) 45 0,6% Kanada (-) 41 0,5% Kongo (-) 39 0,5% Grekland (24) 38 0,5% 0,3% 0.2 Västerbottens län Hela befolkningen: = 2,8% Utländsk bakgrund: = 7,6% (i länet) = 1,2% (i riket) = 0.3 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,2% 1,8%

20 2. Irak ,6% 1% Iran (4) ,5% 1,8% Norge (10) 887 4,5% 1,7% Tyskland (9) 708 3,6% 1,2% Indien (22) 571 2,9% 3,3% Thailand (15) 543 2,8% 2,2% Somalia (14) 541 2,7% 1,7% Etiopien (19) 506 2,6% 2,6% Ryssland (26) 500 2,5% 3,5% Colombia (29) 477 2,4% 4,4% Kina (20) 443 2,2% 2,3% Libanon (11) 409 2,1% 0,9% Polen (5) 367 1,9% 0,5% Sri Lanka (-) 334 1,7% Eritrea (28) 294 1,5% 2,7% Korea (31) 292 1,5% 2,7% Bosnien (6) 280 1,4% 0,4% Storbritannien (16) 268 1,4% 1,3% Chile (12) 263 1,3% 0,7% USA (23) 261 1,3% 1,5% Danmark (8) 221 1,1% 0,4% Afghanistan (27) 183 0,9% 1,4% Jugoslavien (3) 177 0,9% 0,2% Filippinerna (-) 159 0,8% Turkiet (7) 157 0,8% 0,2% Burundi (-) 131 0,7% Frankrike (-) 112 0,6% Nederländerna (-) 106 0,5% Brasilien (-) 103 0,5% Pakistan (-) 96 0,5% Marocko 95 0,5% 0,9% Kongo (-) 94 0,5% Vietnam (18) 89 0,5% 0,5% Sierra Leone (-) 88 0,4% - - Norrbottens län Hela befolkningen: = 2,7% Utländsk bakgrund: = 10,3% (i länet) = 1,6% (i riket) = 0.6 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,8% 5,7% Norge (10) ,6% 2,2% Thailand (15) 815 3,2% 3,3% Irak (2) 697 2,7% 4,9% Ryssland (26) 610 2,4% 2,4% Iran (4) 579 2,3% 0,8% Tyskland (9) 487 1,9% 0,8% Indien (22) 336 1,3% 1,9% Polen (5) 328 1,3% 0,5%

21 10. Jugoslavien (3) 322 1,3% 0,3% Colombia (29) 277 1,1% 2,6% Danmark (8) 271 1,1% 0,5% Sri Lanka (-) 240 0,9% USA (23) 231 0,9% 1,4% Bosnien (6) 230 0,9% 0,3% Kina (20) 224 0,9% 1,2% Chile (12) 193 0,8% 0,5% Libanon (11) 191 0,7% 0,4% Filippinerna (-) 162 0,6% Afghanistan (27) 160 0,6% 1,2% Turkiet (7) 147 0,6% 0,2% Burma (-) 145 0,6% Storbritannien (16) 142 0,6% 0,7% Estland (25) 130 0,5% 0,9% Somalia (14) 129 0,5% 0,4% Korea (31) 128 0,5% 1,2% Sovjetunionen (30) 96 0,4% 0,9% Pakistan (34) 94 0,4% 1% Vietnam (18) 92 0,4% 0,5% Tunisien (-) 84 0,3% Eritrea (28) 84 0,3% 0,8% Ukraina (-) 79 0,3% Nederländerna (-) 78 0,3% Syrien (13) 77 0,3% 0,2% Burundi (-) 72 0,3% - - De 3 storstäderna Stor-Stockholm = Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker Stockholms län Hela befolkningen: = 21,2% Utländsk bakgrund: = 26,3% (i länet) = 32,2% (i riket) = 1.5 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,4% 34,3% Irak ,1% 32,7% Turkiet (7) ,9% 52,4% Iran ,3% 37,4% Polen % 35,4% Chile (12) ,9% 51,3% Syrien (13) ,1% 46,2% Jugoslavien (3) ,1% 14,3% Tyskland ,1% 27,1% Somalia (14) ,2% 35,9% Etiopien (19) ,1% 55,4%

22 12. Libanon (11) % 24,1% Norge (10) % 19% Grekland (24) ,8% 55,2% Storbritannien (16) ,6% 38,4% Kina (20) ,5% 39,7% Bosnien (6) ,4% 10,3% Thailand (15) ,4% 28,5% Eritrea (28) ,3% 63,5% Estland (25) ,3% 45,3% Marocko (32) ,3% 61% USA (23) ,2% 37% Danmark (8) ,2% 10,7% Ungern (17) ,1% 28,4% Ryssland (26) ,1% 39,4% Indien (22) ,1% 32,2% Peru (-) % Bangladesh (-) ,9% Pakistan (34) ,8% 46,1% Sovjetunionen ,8% 40% Rumänien (21) ,8% 22,7% Colombia (29) ,8% 38,7% Afghanistan (27) ,8% 30,1% , Korea (31) ,8% 36,9% Frankrike (-) ,7% - - Stor-Göteborg = Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Hela befolkningen: = 9,8% Utländsk bakgrund: = 20,7% (i länet) = 11,7% (i riket) = 1.2 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Finland ,9% 7,8% Iran (4) ,7% 22% Irak (2) ,7% 12,7% Jugoslavien (3) ,8% 13% Bosnien (6) ,5% 14,4% Polen (5) ,3% 10,9% Turkiet % 10,8% Norge (10) ,7% 13% Tyskland ,2% 10,2% Somalia (14) ,9% 17% Danmark (8) ,9% 9,2% Libanon (11) ,8% 12% Chile (12) ,9% 9,1% Storbritannien (16) ,6% 14% Etiopien (19) ,5% 14,7% Kina (20) ,5% 14,9% Ungern ,5% 13,6% Vietnam ,4% 13,5%

23 19. Syrien (13) ,4% 7,4% Indien (22) ,2% 12,3% Rumänien ,2% 11,6% Thailand (15) ,1% 8,6% Estland (25) ,1% 13,8% USA (23) ,1% 11,9% Kroatien (35) % 20,6% Grekland (24) ,8% 9% Filippinerna (-) ,8% Sovjetunionen (30) ,7% 12,9% Makedonien (-) ,7% Afghanistan (27) ,7% 9,9% Italien (-) ,7% Frankrike (-) ,7% Ryssland (26) ,6% 8,4% Portugal (-) ,6% Marocko (32) ,6% 11,2% 1.1 Stor-Malmö = Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge Hela befolkningen: = 6,8% Utländsk bakgrund: = 25% (i länet) = 9,9% (i riket) = 1.5 (oddskvot) (placering i riket) Befolkning % i länet % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien (3) ,4% 17,5% Danmark (8) ,5% 28,4% Irak (2) ,8% 10,8% Polen (5) % 17,4% Bosnien (6) ,1% 13,6% Libanon (11) ,1% 18,5% Iran (4) ,7% 8% Finland (1) ,4% 2,1% Tyskland ,4% 9,3% Ungern (17) ,5% 19,7% Turkiet (7) ,2% 5,2% Rumänien (21) ,9% 16% Afghanistan (27) ,8% 21,7% Chile (12) ,8% 7,1% Vietnam (18) ,5% 12,2% Norge (10) ,3% 3,9% Makedonien (-) ,3% Somalia (14) ,1% 5,7% Storbritannien (16) ,1% 8,2% Kina ,1% 9& Thailand (15) % 6,7% USA (23) % 9,3% Kroatien (35) % 17% Tjeckoslovakien (33) % 15,6% Pakistan (34) ,9% 15,5%

24 26. Indien (22) ,9% 7,8% Grekland (24) ,8% 7,6% Syrien (13) ,7% 3,4% Italien (-) ,7% Serbien (-) ,7% Island (-) ,7% Bulgarien (-) 930 0,6% Ryssland (26) 920 0,6% 6,4% Filippinerna (-) 823 0,5% Etiopien (19) 822 0,5% 4,3% 0.6 De 25 kommunerna Stockholms kommun Hela befolkningen: = 40,8% (i länet) Utländsk bakgrund: = 27,6% (i kommunen) = 42,7% (i länet) = 1.0 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Finland ,9% 31,7% Irak ,2% 48,5% Iran (4) ,5% 44,2% Turkiet (3) ,2% 32,2% Polen ,1% 43,9% Somalia (10) ,1% 80,1% Chile (6) ,4% 36,7% Jugoslavien % 40,8% Etiopien (11) % 60,8% Tyskland (9) ,7% 37,5% Grekland (14) ,4% 58,2% Eritrea (19) ,1% 65% Syrien (7) ,9% 26,5% Norge (13) ,8% 39,4% Storbritannien ,8% 47,5% Kina ,6% 46% Marocko (21) ,5% 52,4% Bosnien ,5% 46% USA (22) ,4% 48,8% Libanon (12) ,4% 28,9% Estland (20) ,3% 41,6% Thailand (18) ,3% 40,3% Indien (26) ,2% 48,1% Bangladesh (28) ,2% 57,4% Peru (27) ,1% 50,4% Ungern (24) ,1% 43,2% Danmark (23) ,1% 38,8% Ryssland (25) ,1% 42,4% Frankrike (35) % 60,4% Afghanistan (33) ,9% 52,5% Sovjetunionen (30) ,9% 48%

25 32. Rumänien (31) ,9% 47,5% Italien (-) ,9% Spanien (-) ,9% Colombia (32) ,9% 45,3% 1.1 Göteborgs kommun Hela befolkningen: = 31,9% (i länet) Utländsk bakgrund: = 27,9% (i kommunen) = 49,8% (i länet) = 1.6 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Iran (4) ,5% 70,5% Irak (3) ,1% 57,5% Finland (1) ,8% 31,5% Jugoslavien (2) ,1% 46,5% Bosnien ,9% 50,3% Turkiet (9) ,9% 74,7% Polen % 53,1% Somalia (12) ,7% 76,9% Libanon (10) ,2% 49,3% Norge (6) ,8% 26,2% Tyskland (8) ,4% 33,7% Chile (13) ,1% 54,6% Danmark (11) % 34,1% Etiopien (21) ,9% 80,6% Kina (20) ,7% 68,8% Vietnam ,7% 61,1% Syrien (14) ,6% 49,9% Ungern (17) ,4% 55,3% Storbritannien (15) ,4% 50,5% Rumänien (22) ,2% 57,2% Indien (19) ,2% 47,6% Kroatien (25) ,1% 60,2% Thailand (18) ,9% 36,1% USA ,9% 46% Makedonien (32) ,9% 70,2% Grekland (30) ,8% 61,2% Estland (23) ,8% 38,8% Portugal (-) ,8% Marocko (-) ,7% Frankrike (-) 966 0,7% Eritrea (-) 959 0,7% Afghanistan (28) 952 0,7% 44,7% Filippinerna (29) 921 0,7% 47,1% Italien 895 0,6% 58,3% Ryssland (31) 874 0,6% 47,5% 1.5 Malmö kommun Hela befolkningen: = 23,4% (i länet) 25

26 Utländsk bakgrund: = 37,3% (i kommunen) = 41,9% (i länet) = 1.8 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Jugoslavien ,2% 40,5% Irak (3) ,4% 53,9% Danmark (2) ,9% 36,6% Polen ,9% 42,3% Bosnien ,9% 44,6% Libanon ,7% 58,7% Iran (9) ,7% 52,7% Ungern (10) ,5% 45,8% Turkiet (13) ,4% 49,3% Finland (7) ,4% 23,2% Tyskland (8) ,3% 24,9% Afghanistan (16) ,2% 67,5% Rumänien (11) ,9% 38% Chile (15) ,8% 53% Vietnam (12) ,8% 37% Somalia (25) ,5% 71,3% Makedonien (19) ,4% 58,6% Pakistan (29) ,1% 70,8% Kroatien (21) ,1% 47,7% Norge (14) % 27,2% Syrien (28) 954 0,9% 52,6% Tjeckoslovakien (23) 907 0,9% 38,4% Storbritannien (18) 856 0,8% 29,5% Kina (20) 807 0,8% 32,2% Grekland (26) 805 0,8% 38,9% Thailand (-) 771 0,7% Serbien (24) 714 0,7% 31% Bulgarien (33) 714 0,7% 55% Indien (27) 704 0,7% 35,3% USA (22) 686 0,7% 28,6% Italien (30) 641 0,6% 38,8% Palestina (-) 567 0,5% Filippinerna (32) 527 0,5% 39% Sovjetunionen (-) 517 0,5% Marocko (-) 507 0,5% - - Uppsala kommun Hela befolkningen: = 58% (i länet) Utländsk bakgrund: = 19% (i kommunen) = 70,2% (i länet) = 1.2 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Finland ,5% 40,8% Iran ,8% 92,8% Irak ,8% 82,8% Turkiet ,4% 82% Libanon (6) ,2% 80%

27 6. Syrien (8) ,2% 89,3% Tyskland (5) % 64,6% Chile (10) 992 2,9% 78,9% Polen (7) 965 2,7% 73,3% Jugoslavien (11) 874 2,5% 71,2% Bosnien (12) 797 2,2% 72,6% Etiopien (14) 792 2,2% 94,5% Norge (9) 788 2,2% 62,2% Bangladesh (17) 746 2,1% 97,9% Kina (16) 672 1,9% 84,7% Storbritannien (15) 586 1,6% 70,3% USA (18) 548 1,5% 75,2% Palestina (24) 526 1,5% 97,4% Eritrea (25) 502 1,4% 93,1% Grekland (23) 482 1,4% 86,1% Thailand (13) 467 1,3% 52,7% Estland (19) 448 1,3% 67,6% Indien (22) 444 1,2% 76,7% Sovjetunionen (27) 404 1,1% 92,4% Danmark (20) 359 1% 54,8% Ryssland 356 1% 73,1% Somalia (21) 333 0,9% 54,1% Afghanistan (31) 323 0,9% 93,9% Ungern (28) 302 0,8% 63% Colombia (29) 293 0,8% 71,8% Korea (30) 280 0,8% 70,7% Israel (-) 263 0,7% Pakistan (-) 256 0,7% Tjeckoslovakien (33) 236 0,7% 75,6% Marocko (-) 236 0,7% - - Linköpings kommun Hela befolkningen: = 33,3% (i länet) Utländsk bakgrund: = 14,4% (i kommunen) = 35,2% (i länet) = 1.1 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Irak (1) ,9% 58,3% Iran (7) ,2% 65,3% Finland (1) % 16,7% Bosnien (3) ,5% 25% Jugoslavien (4) % 30% Somalia (12) 867 4,3% 65,7% Turkiet (6) 848 4,2% 28,7% Syrien (5) 808 4% 21,4% Tyskland (8) 648 3,2% 32,9% Libanon 571 2,8% 35,4% Polen 571 2,8% 35,7% Vietnam (19) 396 1,9% 64,3% Thailand (15) 372 1,8% 36,7%

28 14. Kina (17) 370 1,8% 56,7% Norge (13) 367 1,8% 31,4% Indien 321 1,6% 48,9% Danmark (14) 291 1,4% 26,6% Storbritannien 284 1,4% 44,8% Serbien (21) 228 1,1% 40,6% Rumänien (28) 218 1,1% 45,8% Korea (26) 216 1,1% 47% Ryssland (24) 202 1% 42,4% USA 196 1% 40,9% Pakistan (-) 193 0,9% Chile (9) 181 0,9% 9,9% Grekland (25) 168 0,8% 35,9% Kroatien 159 0,8% 35.5% Colombia (32) 143 0,7% 46,3% Ungern (22) 135 0,7% 25,1% Italien (-) 121 0,6% Nederländerna (34) 116 0,7% 39,6% Estland (20) 113 5,6% 18,7% Sri Lanka (31) 112 5,5% 33% Tjeckoslovakien (29) 109 0,5% 29,5% Marocko (-) 109 0,5% - - Västerås kommun Hela befolkningen: = 53,7% (i länet) Utländsk bakgrund: = 22,5% (i kommunen) = 59,9% (i länet) = 1.1 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Finland ,2% 41,3% Irak ,1% 77,5% Iran (4) ,7% 84% Turkiet (5) ,5% 81,7% Jugoslavien (3) ,7% 52,6% Tyskland (7) 965 3,2% 63,9% Bosnien (6) 914 3% 54,6% Polen (9) 889 3% 75,7% Somalia (10) 868 2,9% 77,4% Syrien (11) 868 2,9% 82,3% Norge (8) 820 2,7% 55,6% Chile 750 2,5% 74% Italien (16) 568 1,9% 85,8% Libanon 564 1,9% 76% Thailand 437 1,5% 61% Danmark (13) 369 1,2% 48% Kina (19) 354 1,2% 84,7% Ungern (17) 307 1% 63,6% Tjeckoslovakien (18) 299 1% 70,2% Vietnam (21) 272 0,9% 65,9% Storbritannien (22) 252 0,8% 61,8%

29 22. Rumänien (26) 241 0,8% 73% Colombia (29) 238 0,8% 78,8% Etiopien (31) 224 0,7% 88,5% Estland 205 0,7% 61% Österrike (20) 204 0,7% 48,9% Sovjetunionen 197 0,7% 61,4% El Salvador (24) 197 0,7% 57,3% Ryssland (28) 196 0,7% 62% USA 190 0,6% 65,1% Korea (32) 185 0,6% 73,4% Peru (34) 184 0,6% 77,3% Indien 175 0,6% 69,7% Bolivia (-) 139 0,5% Kroatien 134 0,4% 63,5% 1.2 Örebro kommun Hela befolkningen: = 47,2% (i länet) Utländsk bakgrund: = 18,4% (i kommunen) = 58,2% (i länet) = 1.2 (oddskvot) (placering i länet) Befolkning % i kommun % av landet Oddskvot 1. Irak (2) ,3% 67,8% Finland (2) ,1% 31,1% Turkiet (4) ,6% 88,7% Bosnien (3) ,8% 68,7% Jugoslavien ,2% 66,4% Syrien (7) % 90,3% Somalia (6) ,8% 79,7% Libanon ,3% 82% Iran (10) ,6% 77,1% Norge (11) 609 2,5% 42,6% Tyskland (9) 550 2,3% 37,7% Polen 516 2,1% 57,4% Etiopien (16) 407 1,7% 89,5% Indien (17) 306 1,3% 67,4% Thailand 268 1,1% 46,9% Danmark (13) 258 1,1% 29,7% Vietnam (14) 256 1,1% 36,7% Eritrea (29) 242 1% 87,1% Afghanistan (18) 238 1% 55,3% Serbien (27) 236 1% 84% Sovjetunionen (19) 219 0,9% 63,8% Kina (28) 191 0,8% 68,2% USA (22) 180 0,7% 57,1% Storbritannien (20) 176 0,7% 51,8% Ryssland (30) 175 0,7% 65,1% Chile (33) 163 0,7% 68,2% Korea (32) 161 0,7% 62,6% Ungern (24) 152 0,6% 51,5% Estland (23) 150 0,6% 48,7%

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Befolkning. Population

Befolkning. Population Befolkning Population 30 3:1 Folkmängden i Jönköpings f.d. stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910 2010 Population in Jönköping Municipality and the whole country År Jönköpings f.d. stad Jönköpings

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:13 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 Befolkning 24 3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 År Jönköpings f d stad Jönköpings Riket Jönköpings Män Kvinnor Totalt kommun folkmängd i av riket 1910....

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken och NTM-centralen regional utbildning, Åbo 16.4.215 Villiina Kazi Anförandets innehåll 1) Invandringen och invandrarna i ljuset av tillgänglig

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Diversity management i kommersiell service. En möjlig tillväxtmotor för Skåne

Diversity management i kommersiell service. En möjlig tillväxtmotor för Skåne Diversity management i kommersiell service En möjlig tillväxtmotor för Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Diversity management i kommersiell service - en möjlig tillväxtmotor för Skåne Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Fakta Stockholm Halvmarathon

Fakta Stockholm Halvmarathon Fakta Stockholm Halvmarathon 16 264 löpare från 80 nationer 16 264 löpare från 80 nationer är anmälda till Nordens näst största halvmara. De största nationerna vid sidan av Sverige är Tyskland med 432

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Adoptioner. www.scb.se

Adoptioner. www.scb.se Adoptioner Vid utgången av 2010 var 74 614 kvinnor och 64 631 män adopterade. De flesta, 6 av 10, är födda i Sverige men åtta av tio adopterade som är födda efter 1970 är född utomlands. Under 2010 adopterades

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori Tabellen nedan visar statistik över nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har börjat få ersättning för

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer