2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län"

Transkript

1 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos

2

3 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1

4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan RTK/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt adjungerade forskare. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, RTK, Projektledare Ulla Moberg Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB Karta: RTK RTN ISSN XXXX-XXXX

5 Innehåll Innehåll 3 Sammanfattning 4 Stockholms län närmar sig 2-miljonersgränsen... 4 Fler födda och ökad fruktsamhet utrikes födda... 4 Folkökningen i länet koncentreras till Stockholms stad och kranskommunerna... 4 Lägre utflyttning av barnfamiljer från Stockholms stad... 4 Lägre tillväxt i förortskommunerna... 4 Inledning 5 Rekordstor folkökning med för tredje året i rad... 5 Länets utveckling år 2008 är en kopia av år Inflyttarna till länet bosätter sig i Stockholms stad eller i kranskommunerna... 7 Utflyttningen från länet jämnt fördelad mellan kommunerna... 8 Två tredjedelar av utvandrarna kommer ifrån Stockholms stad, Nacka, Solna, Huddinge och Botkyrka flyttar mellan kommunerna i länet årligen... 8 Färre småhus sålda... 9 Inget omedelbart samband mellan inflyttning och utflyttning... 9 Stockholms stad svarade för ungefär 50 procent av länets folkökning... 9 Lägre utflyttning av barnfamiljer från Stockholms stad år Ökad inflyttning fler födda Ökad fruktsamhet Inflyttningen till småhuskommunerna avtog redan i slutet av år Jämförelse med 1990-talskrisen Fortsatt koncentration av utrikes födda Tabell 3 Tabell

6 Sammanfattning Stockholms län närmar sig 2-miljonersgränsen I slutet av år 2008 var personer folkbokförda i Stockholms län. Folkmängden ökade med ca för tredje året i rad. Antalsmässigt har inte länet haft så stor folkökning tidigare. Under flera år på 1960-talet var dock folkökningen större i förhållande till folkmängden. Fler födda och ökad fruktsamhet Antalet födda ökade med 500 år 2008 och uppgick till Det summerade fruktsamhetstalet (antal barn per kvinna) blev 1,92 vilket är en uppgång med 1 procent jämfört med utrikes födda De utrikes födda ökade med år 2008 och uppgick till i slutet av år 2008 enligt folkbokföringen. En tumregel är att de utrikes födda svarar för ca 50 procent av länets folkökning. År 2008 var procenttalen 49 jämfört med 52 år Var 5:e person eller 20,2 procent av länets befolkning är född utomlands. Folkökningen i länet koncentreras till Stockholms stad och kranskommunerna De centralt belägna kommunerna har haft störst folkökning år Stockholms stad har ökat med till invånare och har därmed passerat toppnoteringen från 1960 med ca personer. Huddinge har ökat med (45 procent mer än 2007) och nått folkmängden , Solna med (+23 procent) och nått samt Sundbyberg med (+82 procent) och nått folkmängden Lägre utflyttning av barnfamiljer från Stockholms stad Inflyttningen till Stockholms stad av familjer med barn i förskoleåldern har ökat sedan millennieskiftet. Utflyttningen har också ökat och fr.o.m i samma takt som inflyttningen d.v.s. flyttnettot har i stor sett varit konstant. År 2008 minskade utflyttningen och det negativa flyttnettot på barn från år 2007 reducerades med ca 600 barn år Lägre tillväxt i förortskommunerna Den ekonomiska krisen har bl.a. medfört att antalet köp av småhus gått ned med 13 procent jämfört med år Inflyttningen har avtagit till förortskommuner där småhusen dominerar. Störst nedgång har observerats i Salem (nedgång med 25 procent jämfört med 2007), Nykvarn (-17 procent), Värmdö (-15 procent) och Ekerö (-12 procent). Som en följd av den minskade inflyttningen har folkmängden bara ökat med 62 personer i Danderyd (jämfört med 297 år 2007), i Ekerö med 92 (386 år 2007), i Nykvarn med 109 (317 år 2007), i Salem med 112 (350 år 2007) och på Värmdö med 506 personer jämfört med år

7 Inledning Rekordstor folkökning med för tredje året i rad För tredje året i rad ökade folkmängden år 2008 med ca personer i Stockholms län. I slutet av år 2008 var personer folkbokförda i länet. Antalsmässigt har inte folkmängden ökat med så många personer tidigare. Men i förhållande till folkmängden var folkökningen under flera år på 1960-talet högre i dåvarande Stockholms län och Stockholms stad. På 1960-talet var hög inflyttning från övriga Sverige och låg utflyttning till övriga Sverige den dominerande orsaken till den stora folkökningen. Den kraftiga folkökningen åren beror på en osedvanligt hög invandring. I genomsnitt har ca personer registrerats som inflyttade från utlandet åren Under 10-årsperioden var det genomsnittliga antalet inflyttade från utlandet ca Om det är fråga om ett skift i migrationsflödet till länet är för tidigt att säga. Det är vanligt att migrationen varierar kraftigt mellan åren. Klart är dock att den långsiktiga trenden tyder på en ökad invandring till länet. Diagram 1 Inflyttade till Stockholms län från övriga Sverige och utlandet samt utflyttade från Stockholms län till övriga Sverige och utlandet Tusental År Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Kommentar: Kurvorna över den inrikes inflyttningen och inrikes utflyttningen har ungefär samma utseende med tillägget att kurvan över utflyttningen är tidsförskjuten 4-5 år, m.a.o. det finns ett starkt samband mellan inflyttning och återutflyttning. Så länge arbetskraftsinvandringen pågick fanns ett liknande mönster i den utrikes omflyttningen. Numera finns en inte obetydlig utvandring av svenskar som återvänder inom några år. 5

8 Det är inte bara invandringen som bidrar till den stora folkökningen utan också ökat barnafödande. De tre senaste åren har det fötts i genomsnitt ca barn i länet jämfört med ca per år under 10-årsperioden dessförinnan. Diagram 2 Födda, döda och födelseöverskott Stockholms län Tusental Levande födda Döda Födelseöverskott År Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Kommentar: Föräldraförsäkringens konstruktion medför att födelsetalet samvarierar med konjunkturen. När arbetslösheten är låg föds många barn medan det under perioder då efterfrågan på arbetskraft är låg föds få barn. Från 1980-talets början har dödligheten gått ned kraftigt (d.v.s. medellivslängden har ökat) vilket medfört att antalet dödsfall i stort sett varit konstant trots en växande och åldrande befolkning. Länets utveckling år 2008 är en kopia av år 2007 Stockholms läns folkmängd ökade med år 2008 vilket överstiger ökningen året innan med 335 personer. Ett ökat födelsetal med 527 nyfödda och färre döda gjorde att födelseöverskottet ökade med 772 personer jämfört med 2007 (se tabell 1). Både inflyttningen och utflyttningen har minskat något år 2008 jämfört med år Inflyttningen från övriga Sverige minskade med personer till och inflyttningen från utlandet minskade med personer till Utflyttningen minskade i något mindre omfattning till övriga Sverige med 593 personer och till utlandet med personer. Statistiken över flyttningar till och från utlandet har inte lika god tillförlitlighet som den övriga befolkningsstatistiken. Ungefär procent av de som registreras som invandrare har fått uppehållstillstånd som flyktingar. År 2006 var andelen så hög som 24 procent. Tiden mellan inresa och beviljat uppehållstillstånd 6

9 varierar. Det gör att det är svårt att dra slutsatser om förhållandevis små variationer i invandringen. Statistiken över utvandringen har mindre god tillförlitlighet. Enligt en evalveringsstudie som RTK f.n. genomför registrerades bara ca 75 procent av dem som utvandrade åren från Stockholms län samma år som de lämnade landet. Samtidigt ingår i statistiken personer som Skatteverket avregistrerar som utvandrade. Avregistreringen sker något eller ett par år efter att personen utvandrat. I verkligheten kan utvandringen ha minskat eller ökat mer än vad statistiken visar. Tabell 1 Befolkningsförändringar i Stockholms län år 2007 och 2008 År 2007 År 2008 Förändring I procent av Antal år 2007 Folkökning ,1 Levande födda ,9 Döda ,6 Födelseöverskott ,6 Inflyttade ,7 Från övriga Sverige ,2 Från utlandet ,2 Utflyttade ,8 Till övriga Sverige ,8 Till utlandet ,8 Flyttningsnetto ,0 Mot övriga Sverige ,1 Mot utlandet ,7 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Inflyttarna till länet bosätter sig i Stockholms stad eller i kranskommunerna Inflyttarna från övriga Sverige är som regel unga människor i singelstadiet i familjecykeln. De föredrar att bosätta sig i Stockholms stad eller kranskommunerna. Drygt 50 procent av de inflyttade från övriga län bosätter sig i Stockholms stad. Hela 2/3 av de inflyttade från övriga landet bosätter sig i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge eller Nacka. De uppräknade kommunerna kan betraktas som Stockholms läns entré (se tabell 3). Även inflyttarna från utlandet har ungefär samma bosättningsmönster. Här tillkommer ytterligare två kommuner, Botkyrka och Södertälje, som har hög dragningskraft på inflyttade från utlandet. Hela 3/4 av de inflyttade från utlandet bosatte sig år 2008 i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Nacka, Södertälje och Botkyrka. Det är dock en lägre andel än år 2007 (se tabell 5). 7

10 Utflyttningen från länet jämnt fördelad mellan kommunerna När det blir dags för de boende i Stockholms stad och dess kranskommuner att finna en bostad passande en barnfamilj flyttar en del till förortskommunerna i länet. Det gör att när personer kommer i de åldrar då det är dags att flytta från länet till andra delar av landet är de utflyttade jämnt spridda över länets kommuner (se tabell 6). I stort sett alla kommuner utom entrékommunerna har flyttningsunderskott mot övriga riket. Två tredjedelar av utvandrarna kommer ifrån Stockholms stad, Nacka, Solna, Huddinge och Botkyrka År 2008 svarade fem kommuner för 2/3 av utvandringen. De fem kommunerna är Stockholms stad, Solna, Huddinge, Nacka och Botkyrka. Utvandringen har minskat med personer från 2007 till 2008 för de fem kommunerna d.v.s. ungefär så mycket som utvandringen har minskat från hela länet (se tabell 6) flyttar mellan kommunerna i länet årligen För förortskommunerna i länet är det flyttningarna mellan länets centrala delar och förortskommunerna som är avgörande för befolkningsutvecklingen. Från Stockholms stad flyttar nästan personer årligen till andra kommuner i länet. Från Solna flyttar nästan per år och från Huddinge drygt per år. Sammanlagt registreras flyttningar mellan kommunerna i länet årligen. Ungefär en tredjedel av länets kommuner rekryterar 70 procent eller mer av inflyttarna från Stockholms län. Det är Nykvarn, Vallentuna, Värmdö, Tyresö, Ekerö, Täby, Salem och Vaxholm. Den ekonomiska krisen som började 2008 har medfört att flyttströmmarna till kommunerna i länet har ändrats mellan 2007 och Bl. a. har utflyttningen av barnfamiljer från Stockholms stad minskat (se sid 11-12). Färre inflyttare noteras i kommuner som har ett bostadsbestånd där småhusen dominerar (se tabellerna 3 och 5). Störst nedgång mellan 2007 och 2008 observeras i Salem med 27 procent färre inflyttare från länet inkluderas inflyttningen från övriga Sverige och utlandet blir nedgången 25 procent Värmdö med 18 procent färre inflyttare från länet och sammanlagt 15 procent färre inflyttare Nykvarn med 17 procent färre inflyttare från länet vilket också är lika med den totala nedgången i inflyttningen Nynäshamn med 17 procent färre inflyttade från länet och sammanlagt 11 procent färre inflyttade Ekerö med 14 procent lägre inflyttning från länet och sammanlagt 12 procent lägre inflyttning. 8

11 Kommuner med bostadsbyggande och kommuner med bostäder i hyresrätt och bostadsrätt har haft ökad inflyttning. Störst ökning har Sundbyberg haft med 8 procent samt Huddinge, Solna och Vaxholm med 5 procent vardera. Färre småhus sålda Antalet köp av småhus har gått ned med 13 procent från 2007 till 2008 i Stockholms län. Nedgången varierar mellan kommunerna. Antalet köp har halverats mellan 2007 och 2008 i Salem samt gått ned med ca en tredjedel i Lidingö och Danderyd, en fjärdedel i Nynäshamn, Täby och Vallentuna och med en femtedel i Värmdö kommun (se tabell 3). Köpen kommer först och inflyttningen några månader senare. Det betyder att de nedåtgående tendenserna i inflyttning troligen fortsätter under början av år Kommuner med bostäder i hyresrätt och bostadsrätt drabbas mindre än kommuner vars bostadsbestånd domineras av småhus. Inget omedelbart samband mellan inflyttning och utflyttning Sedan länge gäller påståendet att hög inflyttning ger hög utflyttning d.v.s. att det råder ett samband mellan in- och utflyttningen i ett område. Som alltid är denna typ av påstående inte allmängiltigt. Ett undantag är att när inflyttningen avtar dröjer det något år innan utflyttningen bromsas upp. Det är just det som flera av förortskommunerna i länet har vidkänts år 2008 och sannolikt kommer att vidkännas år 2009 (se tabell 3). Trots minskad inflyttning har utflyttningen ökat för följande kommuner: Nykvarn med 18 procent Ekerö med 8 procent Södertälje och Värmdö med 5 procent Danderyd och Nynäshamn med 4 procent Upplands-Bro med 2 procent Botkyrka med 1 procent. Stockholms stad svarade för ungefär 50 procent av länets folkökning Ändrade flyttströmmar, framförallt inom länet, har förändrat kommunernas flyttnetton och därmed också kommunernas befolkningstillväxt. Nio av länets 26 kommuner har större tillväxt 2008 än Iögonenfallande är Stockholms stads stora folkökning med personer vilket är fler än år Stadens folkmängd 31 dec 2008, invånare, passerade därmed den tidigare högsta nivån från 1960 med ca personer. Tre av de fyra demografiska förändringskomponenterna bidrar till folkökningen fler födda (+456), färre döda (-205), färre inflyttade (-372) och färre utflyttade (-2 493). 9

12 Ökad inflyttning och minskad utflyttning har medfört att Huddinges flyttningsöverskott ökade med 45 procent från 2007 till Kommunens folkmängd ökade med år 2008 och Huddinge var därmed den kommun som efter Stockholms stad hade den största folkökningen i länet. Huddinge med invånare är också den till folkmängden näst största kommunen i länet. Andra kranskommuner med stor folkökning år 2008 var Solna och Sundbyberg som ökade med resp invånare. De båda kommunerna hade den i förhållande till folkmängden snabbaste folkökningen år 2008 Solna med 3,1 procent och Sundbyberg med 2,9 procent. Haninge har trots minskat bostadsbyggande fått större inflyttning och lägre utflyttning 2008 jämfört med Flyttnettot har därför ökat och folkökningen uppgick till personer den fjärde största ökningen av länets kommuner. Nacka, också en kranskommun, hade den tredje största folkökningen i länet år Folkökningen var vilket var lägre än Bakgrunden skulle kunna vara ett halverat bostadsbyggande jämfört med 2007 som medfört lägre inflyttning. Befolkningstillväxten i länet koncentreras till Stockholm stad och dess kranskommuner. I Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge och Nacka bor 55 procent av länets befolkning. De fem kommunerna svarade för 68 procent av länets folkökning år 2008 och 71 procent av länets flyttningsöverskott. De 10 kommuner som har mer än 50 procent av bostadsbeståndet i småhus har haft en låg tillväxt under Av länets befolkning bor 16 procent i småhuskommunerna medan bara 9 procent av länets tillväxt har skett där. I regel brukar tillväxten vara snabbast i dessa kommuner. Under åren ökade Värmdös befolkning med 92 procent, Vaxholms med 68 procent, Ekerös med 59 procent samt Österåkers och Vallentunas med 45 procent vardera. Alla de uppräknade kommunerna tillsammans med Danderyd, Norrtälje, Nykvarn, Salem och Täby ingår i gruppen småhuskommuner. Lägre utflyttning av barnfamiljer från Stockholms stad år 2008 I massmedia har det uppmärksammats att trycket på barnomsorgen varit osedvanligt högt under den senaste tiden speciellt i Stockholms stad men också i en del kranskommuner. Bakgrunden är bl.a. att det föds betydligt fler barn. Från 1997 till 2008 ökade antalet födda med 51 procent i Stockholms stad (se tabell 7). Antal barn i förskoleåldern har dock inte ökat lika snabbt ökningen var 19 procent under perioden. Det finns flera orsaker till detta. År 1997 var en bottennotering för antalet födda. Födelsetal varierar mer än antalet barn i förskolåldern. Antalet förskolebarn har också reducerats genom större utflyttning än inflyttning av familjer med barn i förskoleåldern. Det mönstret bröts dock Inflyttningen av barnfamiljer ökade mer än utflyttningen. År 2008 har denna tendens förstärkts genom att utflyttningen av barnfamiljer har minskat jämfört med Ungefär samma mönster som noterades vid den ekonomiska krisen år Då 10

13 avtog inflyttningen vilket inte inträffade år 2008 samtidigt som utflyttningen minskade mer än år Effekten av fler födda, ökad inflyttning och minskad utflyttning blev att antalet förskolebarn ökade med i Stockholms stad. Sedan år 2002 har antalet förskolebarn ökat i staden. Av diagram 3 nedan framgår i vilken omfattning barnfamiljer flyttar från Stockholms stad. Ca 12 procent av familjerna med barn i åldrarna 0 och 1 år flyttar från staden men bara 5-6 procent med barn i 6-årsåldern. Den generella bilden är att barnfamiljer i allt större omfattning valt att flytta från Stockholms stad under åren Sedan följde några år fram till 2007 då utflyttningen låg kvar på en hög nivå. År 2008 inträffade ett tydligt trendbrott. Utflyttningen av barnfamiljer minskade kraftigt. Nedgången var störst bland familjer med barn i åldrarna 0, 1 och 3 år. Trendbrottet 2008 ger inte bara tydliga effekter för Stockholms stad utan också för förortskommunerna som rekryterar sina inflyttade från i första hand Stockholms stad. Diagram 3 Utflyttade förskolebarn från Stockholms stad i förhållande till antalet i resp. ålder Procent Ålder 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år År Källa: Egna beräkningar baserade på underlag från SCB:s statistikdatabas. För 0-åringarna har risktiden approximerats till 0,5 år. Ökad inflyttning fler födda Till förortskommunerna flyttar familjer med ett barn i barnvagn och ett barn på väg, något schablonmässigt uttryckt. Det gör att det finns ett starkt samband mellan inflyttning och antalet nyfödda ökar inflyttningen ökar barnafödandet och vice versa. T.ex. har länets snabbast växande kommun åren , Värmdö, den högsta summerade fruktsamheten av länets kommuner år

14 De ändrade flyttströmmarna år 2008 har påverkat antalet födda (se tabellerna 5 och 8). Kommuner med minskad inflyttning och med färre födda år 2008 är: Värmdö med 9 procent färre födda jämfört med 2007 Täby med 6 procent färre födda Tyresö med 5 procent färre födda Upplands-Bro med 3 procent färre födda Danderyd med 2 procent färre födda Kommuner med fler inflyttade och fler födda är: Sundbyberg med 15 procent fler födda jämfört med 2007 Solna med 8 procent fler födda Huddinge med 4 procent fler födda Sundbyberg och Solna kan knappast betraktas som förortskommuner. Gemensamt för de tre uppräknade kommunerna är ett stort bostadsbyggande Solna och Sundbyberg är kända för att ha en hög andel förstföderskor. Om det mönstret kvarstår så är det framförallt nyetablerade familjer som svarar för uppgången. Sambandet mellan variationerna i inflyttning och barnafödande är långt ifrån 100-procentigt. Inflyttningen till Salem minskade med 25 procent 2008 jämfört med 2007 men trots det ökade barnafödandet med 20 procent. Inflyttningen till Vaxholm ökade med 5 procent samtidigt som antalet nyfödda minskade med 17 procent. De två kommunerna är exempel på ytterligheter i länet. Det finns fler exempel men inte lika extrema. Liknande mönster som i Salem observeras i Vallentuna, Nynäshamn, Nykvarn och Nacka. Det finns ytterligare två exempel på kommuner som har haft liknande utveckling som Vaxholm ökad inflyttning men färre födda. Det är Lidingö och Järfälla. Ökad fruktsamhet Fruktsamhetstalet för länet har gått upp med 1 procent från 2007 till 2008 och har beräknats till 1,92 barn per kvinna (se tabell 8). Den senareläggning av barnafödandet som observerats under flera decennier med undantag vid baby-boomen runt 1990 tycks ha avstannat. Det höga fruktsamhetstalet kan ses som en bekräftelse på att senareläggningen har upphört. Om det är tillfälligt eller mer permanent är ovisst. På kommunnivå kan födelsetalet variera en hel del mellan åren. Vi har tidigare sett ett samband mellan migration och antalet födda. Men benägenheten att föda barn d.v.s. fruktsamheten varierar också mellan kommuner och över tiden. Trots en uppgång i fruktsamheten i Stockholm, Solna och Sundbyberg ligger nivån under länets. Ytterligare 5 kommuner har en nivå som ligger under länets 12

15 nivå. Det är Upplands Väsby, med den lägsta nivån i länet, samt Lidingö, Norrtälje, Järfälla och Täby alla med 5-8 procents nedgång i fruktsamheten jämfört med I Sundbyberg har fruktsamheten gått upp med hela 11 procent mellan 2007 och Det tyder på ändrad hushållsstruktur i kommunen. Sundbyberg har länge dominerats av små hushåll. Bostadsbyggandet i kommunen kan ge som resultat att andelen barnfamiljer ökar. Trots ändrade migrationsmönster 2008 är det ändå småhuskommunerna som har den högsta fruktsamheten. Högst har Salem med 2,46 barn per kvinna, följt av Ekerö med 2,36, Vallentuna med 2,33 och Värmdö med 2,31. Inflyttningen till småhuskommunerna avtog redan i slutet av år 2007 Den ekonomiska krisen blev uppenbar för många den 15 september 2008 då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkursskydd. Men när man tittar i backspegeln finner man tecken på att krisen började redan i slutet av Inflyttningen till kommunerna Ekerö och Värmdö var lägre under fjärde kvartalet 2007 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den nedåtgående trenden har fortsatt under hela Båda kommunerna har ett bostadsbestånd som domineras av småhus (se tabellerna 3 och 9) Salem har en liknande utveckling som Ekerö och Värmdö. Under de tre första kvartalen år 2008 minskade inflyttningen till Nykvarn med ca 20 procent jämfört med samma period år Under fjärde kvartalet ökade dock inflyttningen något. Tre kommuner i länet har fått vidkännas en nedåtgående inflyttning fr.o.m. andra kvartalet år Det gäller Danderyd, Nynäshamn och Vallentuna. Nynäshamn hade redan år 2007 färre inflyttare än året innan. Bostadspriser som under en lång tid ökat snabbare än inkomsterna torde vara en av orsakerna till att efterfrågan på småhus har avtagit. En annan bidragande orsak var att räntan på bolån steg. I början av år 2006 var reporäntan så låg som 1,50 procent men höjdes med 0,25 procentenheter 12 gånger fram till den 10 september 2008 då den kulminerade på nivån 4,75 procent. En ytterligare bidragande orsak som kylde ner efterfrågan var kännedomen om fallande bostadspriser i andra länder som Danmark och Storbritannien. Sedan andra kvartalet år 2008 har en majoritet av länets kommuner en nedåtgående trend i inflyttningen. Andra och tredje kvartalet 2008 hade 14 kommuner lägre inflyttning än motsvarande period föregående år. Under fjärde kvartalet 2008 hade hela 20 av länets 26 kommuner lägre inflyttning än under samma kvartal ett år tidigare. De kommuner som hade högre inflyttning under fjärde kvartalet år 2008 hade bara marginellt högre inflyttning än under samma kvartal år Haninge, Norrtälje och Solna noterade 1 procent högre inflyttning än 13

16 under fjärde kvartalet år 2007, Norrtälje och Tyresö 2 procent samt Sollentuna 5 procent. Jämförelse med 1990-talskrisen Under den ekonomiska krisen på 1990-talet drabbades nästan alla kommuner i länet av en kraftig nedgång i inflyttningen år Ungefär en tredjedel fick vidkännas en nedgång i inflyttningen redan 1991 och lika stor andel år (Se tabell 10). År 1992 minskade inflyttningen i genomsnitt med 10 procent för länets kommuner. Redan året därpå hade nedgången tagits igen och år 1994 ökade inflyttningen i genomsnitt med 13 procent. Den aktuella ekonomiska krisen har sannolikt inte med full kraft påverkat omflyttningen. Görs en jämförelse med 1990-talskrisen finner man att det är troligt att inflyttningen kommer att minska eller ligga kvar på en låg nivå för de flesta kommunerna i länet under år Ingen vet hur migrationen kommer att utvecklas. I den mån man vågar dra några slutsatser från 1990-talskrisen kan det vara möjligt att en vändning kommer år I så fall kan det vara möjligt att inflyttningen återgår till nivån före krisen för att öka ganska kraftigt under de följande åren. En annan slutsats som man kan dra från 1990-talskrisen är att när efterfrågan på arbetskraft är låg då ökar inflyttningen till länet från övriga Sverige samtidigt som utflyttningen avtar (Se diagram 1). Om det mönstret upprepas är det sannolikt att Stockholms stad med kranskommuner kommer att få en hög inflyttning under några år eftersom inflyttarna från övriga landet dras till de centrala delarna av länet. Var 5:e person är född utomlands Under år 2008 passerade de utrikes födda gränsen i Stockholms län och uppgick till den 31 december En enkel tumregel säger att de utrikes födda svarar för hälften av folkökningen i länet. År 2008 föll 49 procent av folkökningen på de utrikes födda jämfört med 52 procent året innan. (Se tabell 11). Var 5:e person av befolkningen i länet är utrikes född eller med andra ord 20,2 procent. Fortsatt koncentration av utrikes födda De utrikes födda flyttar till kommuner med hög andel invandrare. I Botkyrka som har högst andel invandrare av kommunerna i länet svarade de utrikes födda för 81 procent av folkökningen år 2007 (se tabellerna 2 och 11). I Södertälje, efter Botkyrka kommunen med högst andel invandrare, minskade antalet inrikes födda med 167 personer samtidigt som de utrikes födda ökade med personer. I Upplands Väsby var utvecklingen likartad. Inflyttningen av utrikes födda var obetydlig till kommuner med låg andel invandrare. I Ekerö med lägst andel invandrare i länet svarade de utrikes födda för bara 3 procent av folkökningen. Och då ska man komma ihåg att Ekerös folkök- 14

17 ning bara var ¼ av vad den var år Liknande mönster finns i Nykvarn, Vallentuna och Danderyd. Tabell 2 Utrikes födda och andel utrikes födda per kommun 31 dec 2008 samt de utrikes föddas andel av folkökningen 2008 per kommun Kommun Antal utrikes födda Utrikes födda i procent av folkmängden De utrikes föddas andel av folkökningen Kommun Antal utrikes födda Utrikes födda i procent av folkmängden De utrikes föddas andel av folkökningen Botkyrka ,8 81 Sollentuna ,1 49 Danderyd ,4 16 Solna ,2 51 Ekerö ,8 3 Stockholm ,3 40 Haninge ,6 66 Sundbyberg ,9 53 Huddinge ,4 54 Södertälje ,6 115 Järfälla ,7 77 Tyresö ,8 46 Lidingö ,1 47 Täby ,9 38 Nacka ,9 25 Upplands Väsby ,2 130 Norrtälje ,3 51 Upplands-Bro ,9 55 Nykvarn ,7 6 Vallentuna ,0 15 Nynäshamn ,9 85 Vaxholm 977 9,1 38 Salem ,2 55 Värmdö ,7 35 Sigtuna ,6 74 Österåker ,6 39 Stockholms län ,2 49 Källa: Egna beräkningar baserade på SCB:s statistikdatabas. 15

18 Tabell 3 Tabell 11 Tabell 3 Nybyggda (planerade) lägenheter år 2008, antal köp av småhus 2008, inflyttning och utflyttning 2008 samt andel bostäder i småhus 2007 förändringarna mellan 2007 och 2008 anges i procent av 2007 års värde Planerade nybyggda år 2008 Lägenheter Antal köp av småhus Inflyttning Utflyttning Förändring År Förändring År Förändring År jämfört jämfört jämfört med med 2007 med 2007 utfallet 2007 Förändring 2008 jämfört med 2007 Andel bostäder i småhus 2007 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Lägenheter: Under våren 2008 inhämtade uppgifter från kommunerna om byggplaner till befolkningsprognos Utfallet 2007 enligt statistiken om färdigställda lägenheter (Först den 7 maj 2009 publicerar SCB uppgifter om nybyggda bostäder år 2008.) Permanentning av fritidshus 2007 har beaktats vid beräkningen av förändringarna mellan 2007 och Köp av småhus: Uppgifterna för år 2008 är preliminära och torde understiga de slutliga med 2 procent. Nedgången överdrivs något. Småhus med tomträtt ingår inte. Uppgifterna kommer från SCB. In- och utflyttning: SCB. Andel bostäder i småhus: Av SCB från Folk- och bostadsräkningen 1990 framräknat bostadsbestånd. I framräkningen ingår inte permanentning av fritidshus vilket gör att andelen småhus underskattas i kommuner som Norrtälje och Värmdö. 16

19 Tabell 4 Folkmängd 31 dec 2008, folkökning och flyttningsöverskott 2008 förändringarna mellan 2007 och 2008 anges i procent av 2007 års värde Kommun Folkmängd 31 dec 2008 År 2008 Folkökning I procent av folkmängden 31 dec 2007 Ökningen 2008 i procent av ökningen 2007 Flyttningsöverskott I procent av År motsv år 2007 Botkyrka , Danderyd , Ekerö , *) Haninge , Huddinge , Järfälla , Lidingö , Nacka , Norrtälje , Nykvarn , Nynäshamn , Salem , *) Sigtuna , Sollentuna , Solna , Stockholm , Sundbyberg , Södertälje , Tyresö , Täby , Upplands Väsby , *) Upplands-Bro , Vallentuna , Vaxholm , Värmdö , Österåker , Stockholms län , Källa: SCB:s befolkningsstatstik samt egna beräkningar. *)År 2007 hade Ekerö och Salem flyttningsöverskott medan Upplands Väsby hade flyttningsunderskott. När positiva tal övergår i negativa (eller negativa tal övergår i positiva) kan man inte beräkna procentuella förändringar. 17

20 Tabell 5 Inflyttade år 2008 med fördelning på utflyttningsområde förändringarna mellan 2007 och 2008 i procent av 2007 års värde Kommun Samtliga inflyttade Därav från Antal Förändring 2008 jämfört med 2007 Stockholms län Övriga Sverige Utlandet Förändring Förändring Förändring jämfört jämfört jämfört Antal med 2007 Antal med 2007 Antal med 2007 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Tabell 101 i Befpak framställd av SCB samt egna beräkningar. Anmärkning: Flyttningar mellan kommuner i Stockholms län ingår inte i samtliga inflyttade till Stockholms län. 18

21 Tabell 6 Utflyttade år 2008 med fördelning på inflyttningsområde förändringarna mellan 2007 och 2008 i procent av 2007 års värde Kommun Samtliga utflyttade Därav till Antal Förändring 2008 jämfört med 2007 Stockholms län Övriga Sverige Utlandet Antal Förändring Antal Föränd- Antal Föränd ring 2008 ring 2008 jämfört jämfört jämfört med 2007 med 2007 med 2007 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Tabell 101 i Befpak framställd av SCB samt egna beräkningar. Anmärkning: Flyttningar mellan kommuner i Stockholms län ingår inte i samtliga utflyttade till Stockholms län. 19

22 Tabell 7 Födda, antal barn i åldern 0-6 år, in- och utflyttade i åldern 0-6 år, flyttnettot i åldern 0-6 år och flyttnettot i åldern 0-6 år i procent av antal barn i samma ålder Stockholms stad År Födda Antal i åldern 0-6 år Inflyttade i åldern 0-6 år Utflyttade i åldern 0-16 år Flyttnetto i åldern 0-6 år Flyttnettot i procent av antal barn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Källa: SCB:s statistikdatabas och egna beräkningar. 20

23 Tabell 8 Levande födda 2008 och summerat fruktsamhetstal 2008 förändringarna mellan 2007 och 2008 anges i procent av 2007 års värde Levande födda 2008 Summerat fruktsamhetstal Förändringen 2008 jämfört Förändringen 2008 jämfört År 2008 med 2007 År 2008 med 2007 Botkyrka ,09-1 Danderyd ,04 1 Ekerö ,36 0 Haninge ,06 1 Huddinge ,04 2 Järfälla ,88-6 Lidingö ,83-8 Nacka ,25 5 Norrtälje ,83-5 Nykvarn ,05 6 Nynäshamn ,15 11 Salem ,46 22 Sigtuna ,00-2 Sollentuna ,11 3 Solna ,89 6 Stockholm ,86 2 Sundbyberg ,90 11 Södertälje ,06 1 Tyresö ,14-3 Täby ,89-7 Upplands Väsby ,79-7 Upplands-Bro ,97-4 Vallentuna ,33 11 Vaxholm ,15-14 Värmdö ,31-8 Österåker ,06 4 Länet ,92 1 Källa: SCB:s befolkningsstatstik samt egna beräkningar. 21

24 Tabell 9 Inflyttning den procentuella förändringen jämfört med samma kvartal ett år tidigare År 2007 År 2008 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Källa: Egna beräkningar baserade på Befpak tab. 101 framställd av SCB. 22

25 Tabell 10 Inflyttning procentuell förändring jämfört med föregående år (1990-talskrisen) samt åren År1991 År 1992 År 1993 År 1994 År 2007 År 2008 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Samtliga kommuner Källa: Egna beräkningar baserade på underlag från SCB:s statistikdatabas. Uppgifterna för Nykvarn åren baseras på uttag som RTK gjort ur SCB:s befolkningsregister. 23

26 Tabell 11 Ökningen av utrikes födda samt utrikes föddas andel av folkökningen totalt Ökning av utrikes födda Utrikes föddas andel av hela folkökningen Botkyrka Danderyd *) Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn *) Nynäshamn *) Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro *) Vallentuna Vaxholm *) Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Egna beräkningar baserade på underlag från SCB:s statistikdatabas. Anmärkning: I några få fall har en kommun haft folkminskning samtidigt som de utrikes födda ökat i kommunen eller vice versa. Då går det inte att gör de procentberäkningar som visas i tabellen ovan. Även i de fall som både kommunens folkmängd och de utrikes födda minskar är det lätt att misstolka procenttalen. Sådana procenttal har uteslutits i tabellen men kommenteras nedan. Kommunerna är: Danderyd år De utrikes födda minskade med 96 personer bl.a. beroende på Skatteverkets folkbokföringskontroll samtidigt som kommunens folkmängd ökade med 266 personer. Nykvarn år De utrikes födda minskade med 15 personer samtidigt som kommunens folkmängd ökade med 26 personer. Nynäshamn år De utrikes födda minskade med 10 personer samtidigt som kommunens folkmängd minskade med 22 personer. Upplands-Bro år De utrikes födda ökade med 25 personer samtidigt som kommunens folkmängd minskade med 21 personer. Vaxholm år De utrikes födda minskade med 8 personer samtidigt som kommunens folkmängd ökade med 219 personer. 24

27

28 Andra rapporter i samma serie: Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län :1 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 In- och utrikesfödda i Stockholms län :3 ISBN Demografikonsulten U S K STO C K HO LMS STADS UTREDN IN GS- O C H STATISTIK KO N TO R AB

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i länet ökade med 18 900 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 053 061 den 30 juni 2017, en ökning med 57 908 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018 Befolkningen i länet ökade med 7 500 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 142 686 den 31 mars 2018, en ökning med 22 444 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Demografisk rapport 2011:01 Andra rapporter i samma serie: Inledning till: Kommun- och planområdesprognoser 2010:1 Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Befolkningsframskrivning 2009 2030 2010:3

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2017

Befolkningen i Stockholms län 2017 Befolkningen i Stockholms län 2017 Folkmängden i länet ökade med 39 100 Sveriges folkmängd var 10 120 242 den 31 december 2017, en ökning med 125 089 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 39 083 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2018

Befolkningen i Stockholms län 2018 Befolkningen i Stockholms län 2018 Folkmängden i länet ökade med 36 000 Sveriges folkmängd var 10 230 185 den 31 december 2018, en ökning med 109 943 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 35 981 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018 Befolkningen i länet ökade med 17 500 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 171 524 den 30 juni 2018, en ökning med 51 282 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 217:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 217 226/5

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Bilaga till Stockholms läns huvudrapport BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227/6 STOCKHOLMS LÄN DEMOGRAFIRAPPORT

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Modellutveckling av demografisk prognos /2040 för Stockholms län

Modellutveckling av demografisk prognos /2040 för Stockholms län Demografisk rapport 219:1 Modellutveckling av demografisk prognos 218 26/24 för Stockholms län Uppdelning av kommunprognoserna i länsprognosens tre födelsegrupper: födda i Stockholms län, i övriga riket

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Hushållsstrukturen i Stockholms län, kommuner och delområden 2016

Hushållsstrukturen i Stockholms län, kommuner och delområden 2016 Demografisk rapport 2018:08 BILAGA med 2016 Hushållsstrukturen i Stockholms län, kommuner och delområden 2016 Beskrivning av Excelbilagan: exempel på och förklaringar till diagram och tabeller; exemplifierat

Läs mer

Modellutveckling 2016: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2016: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 2016:01 Modellutveckling 2016: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 2016 2025/50 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-11-12 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Företagsamheten Stockholms län

Företagsamheten Stockholms län Företagsamheten 2019 Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mortaliteten i Stockholms län :

Mortaliteten i Stockholms län : Mortaliteten i Stockholms län 2012 2016: jämförelser med Riket och länen, skillnader mellan kommuner och sociala grupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, Statistiska centralbyrån facebook.com/statistiskacentralbyranscb

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Stockholmskonjunktur en Stockholms län och stad, 2018 kv 4

Stockholmskonjunktur en Stockholms län och stad, 2018 kv 4 Stockholmskonjunktur en och stad, 2018 kv 4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och stad. Statistiken bygger på uppgifter

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Modellutveckling 2017: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning - kommunnivå

Modellutveckling 2017: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning - kommunnivå Demografisk rapport 2017:01 Modellutveckling 2017: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning - kommunnivå Befolkningsprognos 2017 2026/50 2(62) Modellutveckling 2017: Regressionsmodellen för inrikes

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Demografisk rapport 2013:06 Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2013-2022/45 Fruktsamhet och mortalitet 2012 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv september 2018 Stockholm Business Region

Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv september 2018 Stockholm Business Region Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv 2 18 september 2018 Stockholm Business Region Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län Demografisk rapport 2012:02 Demografiska prognoser på kommunnivå 2011-2040 för Stockholms län Version 2 Befolkningsprognos 2012-2021/40 Tillväxt, miljö och regionplanering Ulla Moberg 08-7374485 Ulla.moberg@tmr.sll.se

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv december 2018 Stockholm Business Region

Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv december 2018 Stockholm Business Region Stockholmskonjunkturen Stockholms län och stad, 2018 kv 3 17 december 2018 Stockholm Business Region Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten

Läs mer

Företagsamheten 2018 Stockholms län

Företagsamheten 2018 Stockholms län Företagsamheten 2018 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer