Så flyttar norrlänningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så flyttar norrlänningarna"

Transkript

1 Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition 3 Vinster och förluster 4 Introduktion 5 Umeå, Sundsvall och Luleå är största vinnarna 6 Fler vinnarkommuner i Norrland 7 Kommuner med mindre överskott 8 Tio kommuner med störst förluster 9 Slutsatser 11 Många utrikes födda lämnar norrlandskommunerna 11 Födelsenettots inverkan 12 Viktiga utmaningar 13 Sammanfattande diagram 13 En annan bild av verkligheten 16 Sammanfattning 18 BILAGA 20 Definitioner 20 Besök vår hemsida: Kontaktpersoner: Annalena Löfgren, Övergripande planering, tel , Peter Thuresson, Övergripande planering, tel , 2

3 Inledning Det här är den andra av tre rapporter som belyser norrlänningarnas flyttningar. I den första rapporten Flyktingmottagning bromsar avfolkningen redovisas flyttningarna in och ut från Norrland i ett övergripande perspektiv och med fördjupning på respektive norrlandslän. I föreliggande rapport fördjupas analysen ytterligare och inriktas på de kommuner i Norrland som växer respektive minskar sin befolkning mest. En tredje rapport Fokus Umeå ägnas åt flyttningarna in och ut från Umeå och koncentreras på flyttningsutbytet med andra norrlandskommuner, storstadsområden och utlandet. Vidarestuderas Umeås roll i länet och i Norrland. I samtliga rapporter studeras utvecklingen under åren mellan Observera att det är i huvudsak resultatet av flyttningarna in och ut från kommunerna, det vill säga flyttningsnettot som analyseras. Annalena Löfgren Peter Thuresson Disposition Rapporten är disponerad så att kommunerna har delats in i tillväxtklasser och redovisas utifrån det totala flyttningsnettots storlek. De kommuner som haft det mest positiva utfallet kommenteras först och sedan i fallande ordning. För att få en helhetsbild av befolkningsutvecklingen har även resultatet av födelsenettot, som är skillnaden mellan hur många som föds och avlider, lagts till. En sådan kompletterande analys görs i slutet av dokumentet. Jämförelsen grundar sig på absoluta tal och tar inte hänsyn till befolkningsstorleken i respektive kommun. Som komplement till detta finns därför i rapporten standardiserade värden där uppgifterna redovisas per invånare för att ge en mer fullständig bild. Observera att studien inte bygger på longitudinella data det vill säga uppgifter som följer enskilda personer över tiden utan redovisar tvärsnittsdata för de aktuella tio åren. I rapporten används ett antal olika begrepp. Innebörden av dessa framgår i Bilagan på sidan 20 under avsnittet Definitioner. 3

4 Vinster och förluster Kommuner med över- respektive underskott i flyttningarna Kiruna Gällivare Pajala Jokkmokk Övertorneå Arjeplog Överkalix Boden Kalix Storuman Arvidsjaur Älvsbyn Haparanda Sorsele Luleå Vilhelmina Malå Piteå Norsjö Lycksele Skellefteå Dorotea Vindeln Krokom Strömsund Åsele Bjurholm Vännäs Robertsfors Umeå Åre Östersund Ragunda Sollefteå Örnsköldsvik Berg Bräcke Kramfors Nordmaling Ånge Härnösand Nettoflyttning per kommun Härjedalen Sundsvall Timrå till (3) 500 till (6) 0 till 500 (6) -300 till 0 (19) -640 till -300 (10) 4

5 Introduktion Av Norrlands samtliga 44 kommuner är det endast 15 kommuner som har ett positivt flyttningsnetto vilket utgör cirka en tredjedel. Övriga två tredjedelar eller 29 kommuner uppvisar flyttningsförluster. Många kommuner har också en hög medelålder i sin befolkning vilket får till följd att födelsenettot blir negativt det vill säga att antalet som avlider är högre än antalet barn som föds. Det finns en stor spridning mellan de kommuner som växer respektiver minskar. På motsvarande sätt är spridningen stor mellan kommunstorlekarna. Boxplot 1: Fly ningsne ots spridning Umeå Sundsvall Luleå Skelle eå Örnsköldsvik Piteå Kalix Den minsta kommunen Bjurholm hade 2013 en folkmängd på cirka personer medan motsvarande siffra för den största kommunen Umeå är Mer än hälften av kommunerna eller 24 stycken har ett invånarantal som ligger under personer. Ett 10-tal ligger i intervallet mellan och invånare. Det finns sex större kommuner med en folkmängd över personer. Boxplot 2: Kommunstorlekarnas spridning Umeå Sundsvall Luleå Skelle eå Östersund Örnsköldsvik Piteå Bjurholm 5

6 Umeå, Sundsvall och Luleå är största vinnarna Av kartbilden på sidan 4 framgår det ganska kända generella mönstret att de större kustkommunerna i Norrland växer och har stora flyttningsöverskott medan inlandskommunerna minskar i befolkning och har flyttningsförluster. De kommuner som haft det högsta flyttningsöverskottet under den studerade perioden är i fallande ordning Umeå, Sundsvall och Luleå. De har haft ett överskott i sina flyttningar på mer än personer sedan Samtliga av dessa kommuner har haft mycket höga vinster i flyttningsutbytet mot övriga Världen varav Sundsvall haft det allra högsta. Samma sak gäller för övriga Europa men i det fallet toppar Umeå. Alla tre kommunerna har förluster mot sina grannländer i Norden även om de förlusterna inte är av någon större omfattning. Det genomgående mönstret är också att de tre kommunerna har stora överskott från andra kommuner i Norrland varav Umeå har haft det allra största. Både Umeå och Sundsvall växer av både andra kustkommuner och av kommuner i Norrlands inland. Sundsvalls överskott från kustkommunerna är dock av en annan storleksordning än Umeås. Luleå har en liten förlust mot andra kustkommuner och tappar främst till Umeå och en mindre del till Piteå men de har överskott från Kalix, Gällivare, Boden och Älvsbyn m.fl. inlandskommuner i Norrland. Tabell 1: Kommuner med flyttningsöverskott, grupp 1 Sverige utom Norrland Norrland Utlandet Totalt Sverige Storstad Kust Inland Norden Europa Övriga Världen Umeå Sundsvall Luleå Förlust Vinst Gemensamt för de tre kommunerna är de stora förlusterna mot övriga delar av Sverige. Umeås förlust mot övriga Sverige är nästan av samma storleksordning som överskottet från andra norrlandskommuner. Det går huvudsakligen till storstadsområdena. Förklaringen är självfallet att Umeå är en stor universitetsort samt att många färdigutbildade får arbete i storstadsregionerna samt att många utrikes inflyttare blir inrikes utflyttare. Sundsvall och Luleå tappar betydligt mer än de överskott de har från andra norrlandskommuner och även i de fallen går den största delen till storstadsområdena. 6

7 Fler vinnarkommuner i Norrland I en andra kategori finns de kommuner vilkas flyttningsöverskott ligger mellan 500 och 1500 personer. Här återfinns kustkommunerna Piteå, Skellefteå och Örnsköldsvik samt inlandskommunerna Östersund, Krokom och Åre. Mönstret för dessa kommuners flyttningsrelationer är lika det som gäller för de större vinnarkommunerna. Samtliga har stora överskott mot övriga Världen och Europa samt mindre förluster mot Norden. Det senare gäller dock inte Åre. Tabell 2: Kommuner med flyttningsöverskott, grupp 2 Sverige utom Norrland Norrland Utlandet Totalt Sverige Storstad Kust Inland Norden Europa Övriga Världen Skellefteå Örnsköldsvik Piteå Östersund Åre Krokom Förlust Vinst Något som bör uppmärksammas är att Skellefteå är den kommun i Norrland som har det högsta flyttningsöverskottet mot övriga Världen tätt följd av Sundsvall. Skellefteås överskott uppgår till nästan personer. Detta kan jämföras med medianvärdet som ligger på 389 och är det mittersta värdet när alla norrlandskommuners värden rangordnas. Förklaringen är naturligtvis det stora antalet flyktingar som mottagits i Skellefteå. Alla kommuner i kategorin undantaget Skellefteå och Åre har också överskott från andra kommuner i Norrland men uteslutande från inlandskommunerna. Samtliga tappar mot kusten undantaget Krokom. Östersund är ett tydligt regioncentrum med stora vinster från angränsande kommuner som Berg, Bräcke, Ragunda, Åre och Strömsund samtidigt som man tappar mot övriga landet. Alla kommuner i gruppen utom Åre har förluster mot övriga Sverige. Skellefteås förluster är allra störst vilket har ett samband med att många utrikes födda flyttar vidare. 7

8 Kommuner med mindre överskott Det finns ytterligare sex kommuner i Norrland, Timrå, Boden, Bjurholm, Vännäs, Härnösand och Härjedalen som har ett mindre överskott på mellan personer i sina flyttningsrelationer under perioden Av dessa har Timrå haft det bästa utfallet med ett flyttningsöverskott på 470 personer. Överskottet kommer i huvudsak från utlandet och en mindre del från ett antal spridda inlandskommuner i Norrland. Därefter kommer Boden med ett överskott på 150 personer, trots en mycket stor förlust mot övriga Sverige. Det senare har sannolikt ett samband med det höga inflödet från utlandet och de sekundärflyttningar som det genererar. På tredje plats kommer Vännäs med ett överskott på 112 personer. På sista plats i kategorin ligger Härnösand med ett flyttnetto på 25 personer. Även Härnösand har en stor förlust mot övriga landet. Tabell 3: Kommuner med flyttningsöverskott, grupp 3 Sverige utom Norrland Norrland Utlandet Totalt Sverige Storstad Kust Övriga Norden Europa Övriga Världen Timrå Boden Vännäs Bjurholm Härjedalen Härnösand Förlust Vinst Kommuner med mindre förluster Av kommunerna i Norrland befinner sig de allra flesta eller 19 stycken i den kategori som har haft mindre flyttningsförluster upp till 300 personer under de senaste tio åren. Värt att uppmärksamma är att alla har vinster från utlandet och förluster mot andra norrlandskommuner och övriga Sverige. Förlusterna mot norrlandskommunerna är dubbelt så stora som de mot övriga landet. Haparanda avviker som tidigare framgått genom att kommunen har vinst från övriga Sverige. Se tidigare kommentar. 8

9 Tio kommuner med störst förluster Av Norrlands samtliga 44 kommuner finns tio kommuner som haft flyttningsförluster på mellan 300 och 640 personer under perioden Kommunerna är spridda över länen varav tre ligger vid kusten och övriga i inlandet. Kalix, Kramfors och Nordmaling samt Ånge hör till de som förlorat allra mest. Det tidigare beskrivna mönstret av stora flyttningsvinster mot övriga världen och Europa samt mindre förluster mot de andra nordiska länderna samt stora förluster mot övriga Sverige återfinns även här. Det som avviker är att flertalet kommuner i den här gruppen även tappar befolkning mot andra främst större norrlandskommuner. Förlusterna är också förhållandevis stora i relation till de aktuella kommunernas folkmängd. Tabell 4: Kommuner med stora flyttningsförluster Sverige utom Norrland Norrland Utlandet Totalt Sverige Storstad Kust Övriga Norden Europa Övriga Världen Strömsund Vilhelmina Älvsbyn Kiruna Bräcke Lycksele Nordmaling Kramfors Ånge Kalix Förlust Vinst Kalix tappar mest Kalix är den kommun som tappat mest i sina flyttningar och förlusten uppgår totalt till minus 640 personer. Trots detta har Kalix överskott mot bland annat Gällivare, Kiruna och Överkalix men det är inte tillräckligt för att väga upp förlusterna mot större kustkommuner i Norrland och övriga Sverige. Kalix har även ett förhållandevis lågt överskott från utlandet. Förutom Kalix har även Lycksele, Nordmaling och Älvsbyn vinst mot vissa andra inlandskommuner i Norrland men inte heller för dessa kommuner förmår överskottet väga upp förluten mot kustkommunerna och övriga landet varför resultatet visar på minus. 9

10 Kiruna har stor vinst från utlandet Kiruna sticker ut eftersom de har den största vinsten mot utlandet bland kommunerna i den här gruppen med cirka personer eller i genomsnitt 240 personer per år sedan Samtidigt är också förlusten till övriga landet nästan lika stor, cirka 1800 personer. Kirunas förluster är också spridda på ett flertal kustoch inlandskommuner i Norrland. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Kirunas utsikter under de senaste tre åren har förbättrats och befolkningen har ökat. Kramfors tappar mest till andra norrlandskommuner Kramfors är den kommun i gruppen som tappar allra mest till andra norrlandskommuner. Förlusterna är mycket stora sett till att Kramfors har ett invånarantal på cirka personer. Kommunen tappar mest till Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. Åre och Haparanda sticker ut Det finns endast två kommuner i Norrland som kan uppvisa ett tydligt överskott i flyttningarna mot övriga Sverige. Dessa är Åre och Haparanda. Åre är den lysande stjärnan med ett överskott på drygt 600 personer. Vinsten kommer dessutom både från storstadsområden och från övriga delar av landet. Åre hör också till de få kommuner i Norrland som har vinst mot grannländerna och i detta fall handlar det med all sannolikhet om Norge. Förklaringen handlar om Åres satsning på fjällturism och de arbetstillfällen som det genererar samt den allmänt goda utvecklingen i näringslivet och inte minst den unika livsmiljön som lockar många att flytta till Åre. Detta till trots lyckas inte Åre locka tillräckligt många andra norrlänningar till sig utan har förlust i relationen mot Norrlands kustkommuner. Åre har tappat något i tillväxt under den senare delen av mätperioden. Detta beror både på ett lägre överskott från övriga Sverige samt en större förlust mot det egna länet. Haparanda är det andra undantaget med sitt överskott på 165 personer som kommer både från storstäder och övriga delar av Sverige. Haparandas goda utveckling har sin grund i den satsning på gruvnäring och handel som kommit kommunen till del. Haparanda har en förlust mot de större kustkommunerna i Norrland men vinst mot inlandskommunerna och tappar rejält mot Norden. Som gränskommun mot Finland påverkar bosättningar på andra sidan gränsen och ger stor inverkan på flyttningsresultatet. Även Haparandas tillväxt har mattats av under den senare delen av perioden och överskottet från övriga Sverige har vänts till en förlust. I sammanhanget är det också värt att uppmärksamma Vindelns kommun som hör till de kommuner som också har ett litet överskott från storstadslänen. I kölvattnet av Åre återfinns Ragunda som också har ett överskott i relationen mot storstadslänen samt Europa och övriga Världen. Överskottet äts upp av förlusten mot övriga Sverige och andra norrlandskommuner så kommunen uppvisar ändå ett minus. I Bilagan på sidan 21 finns en tabell där kommunerna i Norrland är rangordnade efter överskott respektive förlust mot övriga Sverige. 10

11 Slutsatser Ett genomgående drag för norrlandskommunerna med några få undantag är förlusterna mot övriga Sverige och då främst storstadsområdena. Inte ens de stora tillväxtkommunerna förmår att hålla emot flyttningsförlusterna till övriga Sverige. Dessa förluster vägs till stor del upp av de höga överskotten från övriga Europa och övriga Världen där den senare är den allra största. Omflyttningen inom Norrland framträder också tydligt där de större norrlandskommunerna vid kusten blir ett slags transitkommuner där överskott från mindre kommuner i både kust och inland samlas innan dessa flyttströmmar går vidare mot andra delar av landet och då främst storstadsområdena. Många utrikes födda lämnar norrlandskommunerna I den första rapporten Flyktingmottagning bromsar avfolkningen som beskriver flyttningarna på länsnivå var en av slutsatserna att det stora överskottet från övriga Världen och Europa till största delen består av flyktingar som blivit kommunplacerade i olika norrlandslän. Detta framkommer också med tydlighet i den analys av kommunerna som redovisats ovan. Det konstaterades även att utrikesfödda var överrepresenterade i flyttningarna ut från Norrland utifrån deras andel av befolkningen. Det betyder följaktligen att en stor del av de flyttningsöverskott från utlandet som många kommuner i Norrland får genom flyktingmottagningen senare återfinns i den flyttström som lämnar kommunerna. Den utgör därmed en del av den ofta stora förlust mot övriga Sverige som flertalet norrlandskommuner har. Siffrorna för hela Norrland visar att under den studerade 10 årsperioden har personer med utländsk födelseort flyttat till Norrland medan personer med utländsk födelseort lämnade Norrland under samma tid. Av de som lämnade Norrland flyttade cirka 2/3 till andra delar av Sverige och 1/3 till utlandet. Nettot blir därmed personer för den aktuella tioårsperioden. Någon exakt uppgift av omfattningen av detta för respektive kommun har av tidsskäl inte varit möjlig att ta fram. Däremot finns i Bilagan på sidan 23 en tabell som visar hur stort flyttningsöverskott de olika norrlandskommunerna har haft från utlandet. 11

12 Födelsenettots inverkan Den tidigare redovisningen har fokuserat på hur flyttningsnettot har påverkat tillväxten i olika norrlandskommuner. En annan viktig tillväxtfaktor är födelsenettot alltså skillnaden mellan antalet som föds och de som avlider. Det finns sju kommuner i Norrland som har ett överskott i födelsenettot. Boxplot 3: Födelsene ots spridning Umeå Luleå Östersund Sundsvall Sorsele Kramfors Med hänsyn tagen även till födelsenettot framgår den fullständiga bilden av hur olika norrlandskommuner har utvecklats under perioden På så sätt syns om födelsenettot har stärkt respektive försvagat de olika norrlandskommunernas utveckling. Se vidare diagram 1 där kommunerna är rangordnade i tillväxtordning. Alla de tre största vinnarkommunerna har också ett positivt födelsenetto. Med hänsyn tagen även till det ökar Umeå i ledning i gruppen betydligt. Även Luleås tillväxt får ett rejält tillskott. Östersund har det tredje största födelsenettot vilket stärker kommunens tillväxt betydligt. Sundsvall har förhållandevis litet födelseöverskott på 460 personer för hela perioden eller ett drygt 40-tal per år. Det senare förklarars av Västernorrlands befolkningsstruktur med en hög medelålder. Kiruna är den kommun som har det femte största födelsenettot bland norrlandskommunerna på 119 personer och detta väger upp de stora flyttningsförlusterna något men kommunen har ändå haft en negativ befolkningsutveckling under de studerade tio åren. Även Åre och Krokom är kommuner med litet överskott i födelsenettot. Även Lycksele, Nordmaling och Malå förbättrar sina placeringar trots att de har ett negativt födelsenetto. Det beror på att andra kommuner har ännu större underskott i sina födelsenetton. Härnösand, Härjedalen och Pajala är exempel på de kommuner som har störst underskott och på grund av det tappar rejält i position. Se vidare i Bilagan på sidan 23, tabell 4, där kommunerna är sorterade efter födelsenettots storlek. 12

13 Viktiga utmaningar Den största utmaningen är naturligtvis att vända den negativa trend i flyttningsförlusterna mot övriga Sverige som finns idag. I en sådan strävan måste alla kommuner i Norrland hjälpas åt och de större tillväxtkommunerna har en självklar ledarroll i detta arbete. För att norrlandskommunernas stora flyttningsförluster ska kunna minska och befolkningsutvecklingen få en mer positiv riktning måste också kommunerna bli betydligt mer framgångsrika på att behålla gruppen utrikes födda. En viktig frågeställning att utreda är vilka kommuner som lyckats bäst samt studera de framgångsfaktorer som varit avgörande. Ett förbättrat resultat i flyttningsnettot för både inflyttare med svensk och utrikes bakgrund kommer i sin tur att påverka födelsenettot i positiv riktning. Sammanfattande diagram Nedan redovisas två olika diagram. Båda innehåller samtliga 44 norrlandskommuner och redovisar alla förändringskomponenter som påverkar befolkningsutvecklingen. I det första ges en snabb översikt om kommunerna har överskott eller förlust i sina flyttningsrelationer eller i födelsenettot. Som framgår har samtliga kommuner i Norrland överskott mot övriga Världen och övriga Europa men inte från Norden. Vidare framgår att samtliga utom fyra kommuner har förluster mot övriga Sverige. De större kommunerna har särskilt höga förluster mot övriga landet samt endast sju kommuner i Norrland har ett födelseöverskott. Levelplot: Samtliga norrlandskommuner sorterade efter flyttningsnettots storlek Födelseöverskott Övriga världen Norden Europa Övriga Norrland Kustkommun Norrland Storstadslän Övriga Sverige Umeå Sundsvall Luleå Skellefteå Örnsköldsvik Piteå Östersund Åre Krokom Timrå Boden Vännäs Bjurholm Härjedalen Härnösand Pajala Norsjö Arjeplog Haparanda Arvidsjaur Ragunda Robertsfors Överkalix Sorsele Övertorneå Berg Malå Åsele Dorotea Vindeln Jokkmokk Sollefteå Gällivare Storuman Strömsund Vilhelmina Älvsbyn Kriuna Bräcke Lycksele Nordmaling Kramfors Ånge Kalix

14 Det andra diagrammet ger en mer detaljerad bild av storlek och riktning på de olika förändringskomponenterna och därmed framgår också skillnaden mellan hur större och mindre kommuner påverkas ur ett norrlandsperspektiv. Diagram 1: Samtliga norrlandskommuner sorterade efter den totala befolkningsförändringens storlek Umeå Sundsvall Luleå Skelle eå Örnsköldsvik Piteå Östersund Åre Krokom Timrå Boden Vännäs Bjurholm Härjedalen Härnösand Pajala Norsjö Arjeplog Haparanda Arvidsjaur Ragunda Robertsfors Överkalix Sorsele Övertorneå Berg Malå Åsele Dorotea Vindeln Jokkmokk Solle eå Gällivare Storuman Strömsund Vilhelmina Älvsbyn Kiruna Bräcke Lycksele Nordmaling Kramfors Ånge Kalix Övriga Sverige Norrland Utlandet Födelseöversko I Bilagan på sidan 20 finns en lista där norrlandskommunerna är rangordnade efter den totala befolkningsförändringen där hänsyn är tagen till både flyttningsnettot och födelsenettot. 14

15 En annan bild av verkligheten Analysen har hittills byggts på faktiska tal där stora och små kommuner jämförs utifrån samma förutsättningar. Ett annat sätt att se på verkligheten och bedöma de olika norrlandskommunernas tillväxt är att väga in kommunstorleken i analysen. I figuren nedan har kommunerna i stället grupperats efter hur tillväxten har utvecklats under åren i relativa tal där värdena standardiserats eller vägts utifrån hur stort invånarantal kommunerna har. Hänsyn tas även till om tillväxten kommer från flyttnings- eller födelsenettot. Åre växer mest av flyttningarna I den högra övre boxen finns de kommuner som både har ett positivt flyttningsnetto och ett positivt födelsenetto. Här finns naturligtvis toppkommunerna men även vissa andra kommuner av de som växer mest. Åre framträder i den här jämförelsen som den mest framgångsrika kommunen i Norrland sett till flyttningsöverskottet tätt följd av Krokom. Umeå håller sig väl framme även i den här jämförelsen och ligger bäst till vad gäller födelseöverskottet. Även Luleå och Sundsvall finns kvar i toppligan men nu kommer även Östersund med. Kiruna har positivt födelsenetto Kiruna ligger ensam i den högra nedre boxen och är den enda kommunen som har ett positivt födelsenetto och ett negativt flyttningsnetto. I den vänstra övre boxen finns de kommuner som har ett till sin folkmängd sett gott resultat för flyttningsnettot. Tyvärr har dessa kommuner ett negativt födelsenetto. I den nedre vänstra finns de kommuner uppvisar förluster för både flyttnings- och födelsenettot. 15

16 Spridningsdiagram: Standardiserat fly nings- och födelsene o 100 Åre Fly översko /1 000 invånare Pajala Överkalix Åsele Bjurholm 2 Härjedalen Nordmaling 4 Krokom 3 6 Sundsvall Luleå Östersund Kiruna Umeå Dorotea Födelseöversko /1 000 invånare 1 Skelle eå 2 Övik 3 Piteå 4 Timrå 5 Boden 6 Vännäs 7 Härnösand 8 Norsjö 9 Arjeplog 10 Haparanda 11 Arvidsjaur 12 Ragunda 13 Robertsfors 14 Sorsele 15 Övertorneå 16 Berg 17 Malå 18 Vindeln 19 Jokkmokk 20 Solle eå 21 Gällivare 22 Storuman 23 Strömsund 24 Vilhelmina 25 Älvsbyn 26 Bräcke 27 Lycksele 28 Kramfors 29 Ånge 30 Kalix I Bilagan på sidan 23 finns tabell 5 där samtliga norrlandskommuners befolkningsutveckling är vägd och rangordnad utifrån kommunstorleken. 16

17 Sammanfattning Av Norrlands 44 kommuner är det enbart 11 som uppvisar en positiv befolkningstillväxt under den studerade perioden. Övriga 33 har haft en minskande befolkning. Hänsyn har då tagits till både flyttnings- och födelsenettot. I Norrland finns det en topptrio av tillväxtkommuner när man endast ser till flyttningsöverskottet. Dessa är Umeå, Sundsvall och Luleå. De har ökat in befolkning med mer än personer sedan Umeå har haft den högsta tillväxten. En annan tillväxtgrupp med relativt högt flyttningsnetto finns. Piteå, Skellefteå och Örnsköldsvik och inlandskommunerna Östersund, Krokom och Åre. Dessa har vuxit med mellan 500 och personer under tio år. Sex av Norrlands kommuner har ett mindre flyttningsöverskott med upp till 500 personer. Det finns 19 kommuner med svaga flyttningsförluster som tappat cirka 30 personer per år eller totalt cirka 300 personer. Den allra största flyttningsförlusten har Kalix som förlorat 640 personer i sina flyttningar de senaste tio åren. Kramfors och Nordmaling samt Ånge hör också till de som förlorat mest. Varje år under de senaste tio åren har norrlandskommunerna tappat totalt cirka personer eller i genomsnitt 340 personer till övriga landet. En stor del av dessa är utrikes födda som flyttar vidare. Förlusten mot storstadsområdena uppgår till personer. De som tappar mest mot övriga landet är Umeå, Sundsvall, Skellefteå, Östersund, Luleå. Umeås förlust är den i särklass största och dubbelt så stor som Sundsvalls och uppgår till cirka personer under den studerade perioden. Samtliga norrlandskommuner har betydande överskott från övriga Världen och Europa. Variationen är stor mellan kommunerna. Ett antal kommuner utmärker sig särskilt med stora överskott. Dessa är: Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Boden, Luleå. Norrlands framtid och utveckling är beroende av en fortsatt invandring främst från övriga Världen och Europa. Bara sett till de senaste tio åren har flyttningsnettot uppgått till personer. Då har ingen hänsyn tagits till födelsenettot som naturligtvis också påverkas gynnsamt av invandringen. Det är viktigt att ha i minnet att av de som har utländsk bakgrund flyttar dock varannan vidare inom ett år, antingen till övriga Sverige eller tillbaka till utlandet. 17

18 Flyttningsnettot från de nordiska länderna är av mindre betydelse för norrlandskommunerna och ofta aningen negativt. Haparanda har i särklass störst förluster. Med hänsyn tagen till kommunernas befolkningsstorlek så framstår Sorsele som den kommun som haft det allra största flyttningsöverskottet från övriga Världen och Europa. Överskottet under en tioårsperiod motsvarar 215 personer per tusen invånare medan motsvarande siffra för Piteå är 15 personer per tusen invånare. I de allra flesta kommuner i Norrland dör det fler människor än det föds. Av Norrlands 44 kommuner har endast sju kommuner positiva födelsenetton. Dessa är Umeå, Luleå, Östersund, Sundsvall, Kiruna, Åre, Krokom. Umeås överskott är det allra största med cirka personer på tio år. De största negativa födelseöverskotten har: Kramfors, Sollefteå, Strömsund, Skellefteå och Örnsköldsvik. 18

19 BILAGA Definitioner Övriga Världen: avser länder utanför Europa. Övriga Europa: innefattar Europa utom de nordiska länderna. Norden: omfattar grannländerna dvs. Finland, Norge, Danmark och Island. Övriga landet alternativt övriga Sverige avser Sverige utom Norrland. De större kustkommunerna i Norrland: Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Inlandet: kommuner i mellersta Västerbotten som ligger mellan kust och fjällkommuner. Umeåregionen: grannkommuner till Umeå dvs. Bjurholm, Vindeln, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors exkl. Örnsköldsvik. Medianvärdet: det mittersta värdet när alla ingående kommunernas värden rangordnas i storleksordning. 19

20 Tabell 1: Total folkökning respektive minskning. Åren Umeå Sundsvall Luleå Östersund Åre 736 Piteå 625 Krokom 567 Skellefteå 207 Timrå 195 Vännäs 71 Örnsköldsvik 25 Bjurholm -141 Kiruna -204 Arjeplog -274 Norsjö -301 Malå -340 Robertsfors -348 Sorsele -384 Boden -390 Haparanda -452 Dorotea -466 Arvidsjaur -475 Ragunda -486 Vindeln -537 Åsele -540 Lycksele -549 Överkalix -557 Jokkmokk -562 Nordmaling -610 Övertorneå -624 Storuman -636 Älvsbyn -666 Vilhelmina -702 Berg -707 Pajala -761 Härjedalen -774 Härnösand -781 Bräcke -804 Gällivare -906 Strömsund Kalix Ånge Sollefteå Kramfors

21 Tabell 2: Norrlandskommuner rangordnade efter flyttningsnetto mot övriga Sverige inklusive storstadslänen. Åren Övriga Sverige Storstadslän Totalt Åre Haparanda Vindeln Ragunda Åsele Pajala Bjurholm Storuman Malå Norsjö Överkalix Vännäs Arvidsjaur Övertorneå Arjeplog Nordmaling Berg Robertsfors Jokkmokk Dorotea Kramfors Härjedalen Sorsele Bräcke Krokom Vilhelmina Strömsund Lycksele Kalix Älvsbyn Sollefteå Timrå Piteå Ånge Örnsköldsvik Gällivare Härnösand Kiruna Boden Luleå Östersund Skellefteå Sundsvall Umeå Totalsumma

22 Tabell 3: Norrlandskommuner rangordnade efter flyttningsnetto från utlandet. Åren Europa utom Norden Övriga världen Norden utom Sverige Totalt Totalsumma Skellefteå Sundsvall Umeå Boden Luleå Kiruna Östersund Gällivare Örnsköldsvik Timrå Härnösand Sollefteå Strömsund Ånge Kramfors Älvsbyn Sorsele Vilhelmina Piteå Härjedalen Bräcke Krokom Lycksele Berg Åre Kalix Jokkmokk Norsjö Ragunda Övertorneå Åsele Arvidsjaur Överkalix Dorotea Nordmaling Vännäs Robertsfors Arjeplog Pajala Vindeln Malå Bjurholm Storuman Haparanda

23 Tabell 4: Norrlandskommuner rangordnade efter födelseöverskott. Åren Tabell 5: Norrlandskommuner rangordnade efter standardiserad total tillväxt. Åren Umeå Luleå Östersund 905 Sundsvall 456 Kiruna 119 Åre 42 Krokom 20 Vännäs -41 Piteå -170 Malå -181 Bjurholm -195 Lycksele -202 Arjeplog -220 Nordmaling -223 Sorsele -240 Norsjö -256 Dorotea -263 Robertsfors -264 Timrå -275 Jokkmokk -322 Vindeln -325 Storuman -349 Älvsbyn -352 Åsele -357 Vilhelmina -389 Haparanda -395 Arvidsjaur -402 Ragunda -405 Överkalix -444 Bräcke -473 Övertorneå -475 Boden -540 Berg -550 Gällivare -634 Kalix -695 Pajala -734 Härnösand -806 Härjedalen -828 Ånge -872 Örnsköldsvik -920 Skellefteå -932 Strömsund -987 Sollefteå Kramfors Totalsumma Umeå 92 Åre 72 Luleå 43 Krokom 39 Sundsvall 39 Östersund 28 Piteå 15 Timrå 11 Vännäs 8 Skellefteå 3 Örnsköldsvik 0,5 Totalsumma -2 Kiruna -9 Boden -14 Härnösand -31 Lycksele -44 Haparanda -45 Gällivare -49 Robertsfors -51 Bjurholm -56 Norsjö -69 Arvidsjaur -71 Härjedalen -73 Kalix -78 Älvsbyn -79 Sollefteå -82 Nordmaling -84 Ragunda -86 Arjeplog -88 Berg -95 Vindeln -97 Vilhelmina -98 Storuman -102 Malå -103 Strömsund -103 Jokkmokk -106 Kramfors -107 Bräcke -116 Pajala -117 Övertorneå -125 Ånge -132 Sorsele -138 Överkalix -151 Dorotea -159 Åsele

24 Vilhelmina Robertsfors Nordmaling Summa länet Storuman Skellefteå Åsele Vännäs Vindeln Umeå Sorsele Norsjö Malå Lycksele Dorotea Bjurholm Tabell 6: Flyttvinst/-förlust - Västerbotten Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Arjeplog Arvidsjaur Berg Bjurholm Boden Bräcke Dorotea Gällivare Haparanda Härjedalen Härnösand Jokkmokk Kalix Kiruna Kramfors Krokom Luleå Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Skellefteå Sollefteå Sorsele Storuman Strömsund Sundsvall Timrå Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Ånge Åre Åsele Älvsbyn Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övertorneå Europa utom Norden Norden utom Sverige Övriga världen Summa kommunen Län Kommuner Utland Förlust Vinst 24

25 Kalix Luleå Piteå Summa länet Arvidsjaur Arjeplog Haparanda Gällivare Jokkmokk Boden Kiruna Pajala Älvsbyn Övertorneå Överkalix Tabell 6: Flyttvinst/-förlust - Norrbotten Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Arjeplog Arvidsjaur Berg Bjurholm Boden Bräcke Dorotea Gällivare Haparanda Härjedalen Härnösand Jokkmokk Kalix Kiruna Kramfors Krokom Luleå Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Skellefteå Sollefteå Sorsele Storuman Strömsund Sundsvall Timrå Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Ånge Åre Åsele Älvsbyn Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övertorneå Europa utom Norden Norden utom Sverige Övriga världen Summa kommunen Län Kommuner Utland Förlust Vinst 25

26 Ånge Örnsköldsvik Summa länet Kramfors Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Tabell 6: Flyttvinst/-förlust - Västernorrland Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Arjeplog Arvidsjaur Berg Bjurholm Boden Bräcke Dorotea Gällivare Haparanda Härjedalen Härnösand Jokkmokk Kalix Kiruna Kramfors Krokom Luleå Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Skellefteå Sollefteå Sorsele Storuman Strömsund Sundsvall Timrå Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Ånge Åre Åsele Älvsbyn Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övertorneå Europa utom Norden Norden utom Sverige Övriga världen Summa kommunen Län Kommuner Utland Förlust Vinst 26

27 Östersund Strömsund Härjedalen Summa länet Ragunda Krokom Bräcke Åre Berg Tabell 6: Flyttvinst/-förlust - Jämtland Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Arjeplog Arvidsjaur Berg Bjurholm Boden Bräcke Dorotea Gällivare Haparanda Härjedalen Härnösand Jokkmokk Kalix Kiruna Kramfors Krokom Luleå Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Skellefteå Sollefteå Sorsele Storuman Strömsund Sundsvall Timrå Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Ånge Åre Åsele Älvsbyn Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övertorneå Europa utom Norden Norden utom Sverige Övriga världen Summa kommunen Län Kommuner Utland Förlust Vinst 27

28 Övergripande planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) E-post

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 3: Fokus Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 3 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Flyttningar till och från Umeå 4 Flyttningarna

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar. Regionalt investeringsstöd Regionalt

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län Årets företagarkommun 2015 Västerbottens län UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag Hjälper företag, offentlig sektor och privatpersoner med beslutsunderlag för säkra

Läs mer

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1.

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1. Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

A2002:006. Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

A2002:006. Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige A2002:006 Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige Preliminär beskrivning, våren 2002 ITPS Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 063-166600 Telefax: 063-166601 E-post: info@itps.se www.itps.se

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skatt på flygresor; SFS 2006:909 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården 9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården Sofia Reinholdt, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Under de senaste 15 åren har många länder genomfört

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 214 Skellefteå År 22 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Landstingets vision Visionsindikatorer 214 Kvinnor Män HÄLSOUTVECKLINGEN

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.X.2007 K (2007) 5092 slutlig Ärende: Statligt stöd N 152/2007 Sverige Förordning om regionalt transportbidrag Herr Minister, 1. FÖRFARANDET (1) Den 15 december 1999

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin

Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Bättr e produ kte r Jäm nar e kvalitet Hög r e e ffe ktivitet Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Massa- och pappersindustrin

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Introduktion till åtgärdsområdessammanställningar underlag till Åtgärdsprogram 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt I Bottenhavets

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om sysselsättningsbidrag; SFS 1998:996 Utkom från trycket den 28 juli 1998 utfärdad den 16 juli 1998. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 För

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Växande befolkningsklyftor i ett ständigt föränderligt samhälle - Västerbotten 2000-2014

Växande befolkningsklyftor i ett ständigt föränderligt samhälle - Västerbotten 2000-2014 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kandidatuppsats i kulturgeografi Vårterminen 2015 Handledare: Ulf Wiberg Uppdragsgivare: YourWill AB Växande befolkningsklyftor i ett

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

Adoptioner. www.scb.se

Adoptioner. www.scb.se Adoptioner Vid utgången av 2010 var 74 614 kvinnor och 64 631 män adopterade. De flesta, 6 av 10, är födda i Sverige men åtta av tio adopterade som är födda efter 1970 är född utomlands. Under 2010 adopterades

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006:

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: 2006-07-06 Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: Täckningsområde Län Kommun Bälganet Blekinge Ronneby Kartaby Blekinge Ronneby Sörskog Dalarna Falun Koppslahyttan Dalarna Borlänge

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Allt om näringslivet på landsbygden

Allt om näringslivet på landsbygden Allt om näringslivet på landsbygden För att vi ska förstå landsbygdens förutsättningar och möjligheter behövs det en samlad bild, byggd på fakta, över hur det faktiskt ser ut. Allt om landet är en webbpublikation

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i norra Sverige Maria Pleiborn, Skellefteå 216-12-8 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys & Strategi

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre Riket Medel VGR Riket Medel VGR Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i borg? Del 1 Statistik i diagram Om vi väljer att uttrycka befolkning med högre utbildning som de med

Läs mer