Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET"

Transkript

1 Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

2 SIDA 2 AV 46

3 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings folkmängd ökade med över personer år 2014? Norrköping är Sveriges nionde största kommun? i genomsnitt bor det 2,2 personer i varje hushåll? var femte kvinna i åldern år var registrerad som skild vid årsskiftet? 42 procent av Norrköpings vuxna befolkning är gifta? Norrköpingsbons medelålder är 40,5 år? april var den månad då det föddes flest barn under 2014? bland Norrköpingsborna finns det över 150 födelseländer representerade? i Norrköping föddes det i genomsnitt 4,5 barn per dag under 2014? var tjugonde Norrköpingsbo är 80 år eller äldre? i Norrköping bor det 90 personer per kvadratkilometer? det vanligaste namnet på en pojke född 2014, boende i Norrköping vid årsskiftet, var Albin? det vanligaste namnet på en flicka född 2014, boende i Norrköping vid årsskiftet, var Olivia? SIDA 3 AV 46

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Befolkningen i Norrköping Fler kvinnor än män... 7 Fler män än kvinnor?... 8 Allt fler äldre... 8 En kommun med mångfald ,2 personer per hushåll Något fler nygifta och lika många skilda Befolkningens medelålder Befolkningstäthet Folkmängdsutveckling Norrköping fortsätter växa tillsammans med jämförbara kommuner Folkmängdsförändring i Östergötland och dess kommuner Befolkningsförändringar Högt antal inflyttare Variation i antal födda barn Nyblivna mammor allt äldre När under året föds det barn? Summerat fruktsamhetstal Namn på nyfödda Lågt antal döda Positivt födelsenetto i Norrköping Ökande antal flyttare Inflyttningen större än någonsin Flyttströmmar Högt flyttnettot Folkmängdsutveckling för olika åldrar Stor ökning av barn och ungdomar i förskola och grundskola Personer i yrkesaktiv ålder Förändringen i åldersgruppen 65 år och äldre Åldersfördelningen i kommunen Folkmängdsutveckling i olika delar av kommunen Källor Tabellbilaga Tidigare publicerade rapporter i serien Norrköpingsfakta Text och diagram: Charlotte Lundberg, ekonomi- och styrningskontoret, e-post: SIDA 4 AV 46

5 Sammanfattning Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror personer. Invånarantalet ökade med personer under år 2014, vilket motsvarade en ökning med 1,1 procent. Norrköping halkade ner på nionde plats bland Sverige kommuner då Helsingborg återigen knep åttondeplatsen. Skillnaden mellan kommunerna är 60 personer. Helsingborg var tillfälligt på åttonde plats år 2011, då med ett avstånd på 3 personer. Allt fler flyttar till Norrköping. Under 2014 var inflyttningen 6 420, en ökning från föregående år med närmare 200 personer. Även utflyttningen från Norrköping ökade mellan 2013 och 2014, men är fortfarande en betydligt färre än antalet inflyttade personer. För femtonde året i rad var Norrköpings flyttnetto positivt, personer. Det vill säga så många fler flyttade till Norrköping under året än det var som flyttade från kommunen. Det var tredje året i följd som flyttnettot var över personer. Benägenheten att flytta är mycket olika för olika åldrar. Rörligheten är stor för unga vuxna. Om man delar in flyttarna i femårsklasser efter ålder, så är det åldersgruppen år som flyttar mest. Antalet levande födda i Norrköping var barn år 2014, vilket var drygt 90 färre barn än under år Antalet döda i Norrköping år 2014 var personer och var 80 färre än under året innan. Sammantaget innebar det att födelsenettot, skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, var +400 personer. Det innebar att Norrköping hade ett positivt födelsenetto för tolfte året i rad. Av den totala folkmängdsökningen i Norrköping på personer under 2014, var det centralorten Norrköping som ökade mest i absoluta tal, personer (+1,2 procent). Antalet boende i centralorten den 31 december 2014 var personer. I övriga tätorter ökade folkmängden med 130 personer, +0,6 procent. Relativt sett ökade folkmängden på landsbygden med 1,4 procent, vilket motsvarade 210 personer. SIDA 5 AV 46

6 Inledning Rapporten redovisar folkmängd och befolkningsstruktur i Norrköping den 31 december 2014 och befolkningsförändringarna under år Även historiska uppgifter redovisas. Jämförelser görs med Östergötlands län och kommunerna inom länet, riket samt med fem stycken kommuner som har definierats som jämförbara kommuner. Dessa kommuner är Jönköping, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Linköping. Underlaget till rapporten är i första hand officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Viss statistik har hämtats från kommunens eget befolkningsregister, Kommuninvånardata (KID). Befolkningen i Norrköping 2014 Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror personer, fördelat på kvinnor och män. Vid årsskiftet 2014/2015 var Norrköping rikets nionde största kommun, då Helsingborg knep åttondeplatsen med 61 fler invånare. Norrköping har tidigare haft åttondeplatsen sedan år 1998 förutom år 2011 då Helsingborg tillfälligt gick om Norrköping. Norrköping var länge den femte största kommunen i riket. Under senare delen av 80-talet halkade Norrköping ner till åttonde plats då Örebro (år 1987), Linköping (år 1989) och Västerås (år 1992) gick om. År 1994 klättrade Norrköping upp till sjätte plats i och med en stor inflyttning främst av personer från forna Jugoslavien. Inflyttningen följdes av några år med utflyttning och en minskande folkmängd och 1998 återfanns Norrköping på åttonde plats igen. Under senare år har Norrköping ökat sin folkmängd, men även kommunerna i samma storleksklass har ökat sin folkmängd. År 2014 gick Helsingborg om Norrköping upp på åttondeplatsen efter att ha haft en rekordstor folkökning under året med nästan personer, vilket är en ökning med 1,8 procent av invånarantalet. Även år 2011 gick Helsingborg om Norrköping, men med tre (3) personer. Det var då en tillfällig förändring i platsordning eftersom Norrköping återtog åttondeplatsen åren 2012 och Avståndet mellan kommunerna är nu 61 personer till Helsingborgs fördel. SIDA 6 AV 46

7 Folkmängd Norrköping och Helsingborg Antal Norrköping Helsingborg Fler kvinnor än män Av de invånarna var det kvinnor och män. Vilket ger en fördelning av 50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män. Tittar man enbart på de äldre invånarna är könsfördelningen mer ojämn. Bland personer som är 80 år och över är två av tre personer kvinnor (63 procent). Diagrammet nedan visar andelen av befolkningen per kön och ålder. Befolkningspyramid för Norrköping 2014, ettårsklasser och kön Ålder Män Kvinnor ,00-0,75-0,50-0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 Procent SIDA 7 AV 46

8 Bilden visar den höga andelen unga vuxna i åldern år. De består av det stora antal födda under de så kallade baby-boom-åren kring 1990 och sammanfaller också med den åldersgrupp där de flesta studenter återfinns. Diagrammet visar även de stora andelarna 60- talister och 40-talister vilka är strax under 50 respektive 70 år. Fler män än kvinnor? Ända sedan den svenska befolkningsstatistikens födelse 1749 har det alltid funnits fler kvinnor än män i Sveriges befolkning. Antalet män har ökat mer än antalet kvinnor under de senaste åren bland annat på grund av att medellivslängden har ökat mer bland männen än bland kvinnorna. I början av året aviserade SCB att kvinnoöverskottet förväntas fortsätta minska och enligt deras beräkningar skulle männen bli fler än kvinnorna för första gången i mitten av mars Enligt ett pressmeddelande från SCB visade sig att den historiska dagen blev den 27 mars Även i Norrköping har kvinnoöverskottet minskat. Som tidigare har redovisats så var andelen kvinnor i befolkningen 50,3 procent vid senaste årsskiftet. Det är den lägsta andelen kvinnor det har varit i Norrköping under de senaste dryga fyra decennierna. Skillnaden mellan antalet män och kvinnor var vid årsskiftet 817 personer. För tio år sedan, år 2004, var skillnaden mer än dubbelt så många, personer. Folkmängden uppdelat på kön, Norrköping Antal Män Kvinnor Enligt den senaste befolkningsprognosen för Norrköping kommer det dröja några år innan antalet män överstiga antalet kvinnor. Allt fler äldre Norrköpings folkmängd ökar i stort sett i alla åldersgrupper. En grupp som ökar stadigt i antal är den äldre åldersgruppen. Det gäller inte bara i Norrköping utan i hela riket. Antalet personer 80 och äldre var vid årsskiftet knapp personer i Norrköping, 4,9 procent av totala folkmängden. Sedan år 1968 har antalet i åldersgruppen mer än dubblerats, från personer till dagens nivå personer motsvarde 2,1 procent av dåvarande folkmängd. SIDA 8 AV 46

9 Tabellen nedan visar åldersfördelning för befolkningen den 31 december Åldersgrupperna följer den indelning som till stor del används inom kommunens olika verksamheter. Norrköpings folkmängd 2014, fördelad i åldersklasser och kön samt åldersfördelningen inklusive jämförelse med riket Antal Andel (%) Ålder Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Riket Båda könen ,6 0,6 1,2 1, ,2 3,1 6,3 6, ,6 0,6 1,2 1, ,8 1,7 3,5 3, ,7 1,6 3,3 3, ,6 1,5 3,1 3, ,7 1,6 3,3 3, ,7 0,6 1,3 1, ,9 3,8 7,7 6, ,7 3,4 7,1 6, ,2 2,9 6,2 6, ,4 6,2 12,6 12, ,6 6,4 13,0 13, ,6 5,6 11,3 11, ,9 3,1 6,0 6, ,3 2,4 4,7 4, ,5 1,8 3,3 3, ,0 1,4 2,4 2, ,6 1,1 1,6 1, ,2 0,6 0,8 0, ,0 0,1 0,2 0,2 100 år och äldre 17 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa ,7 50, Not: innebär att det är för få personer för att kunna redovisa. Antalet barn födda under 2014 var stycken och 90 färre än under år Antalet bosatta födda under 2014 var något fler, eftersom det flyttade fler småbarn till kommunen, än antalet som flyttade från kommunen. Antalet personer som fyllde 100 år eller mer under 2014 var vid årsskiftet 17 stycken. Norrköping har relativt sett riket ett högt antal unga vuxna till stor del beroende på de studenter som bor inom kommunen. Diagrammet nedan visar åldersfördelningarna i Norrköping respektive riket år 2014 i ettårsklasser. SIDA 9 AV 46

10 Åldersfördelning Norrköping respektive riket 2014, ettårsklasser Andel (%) 2,0 1,8 Norrköping 1,6 Riket 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ålder Den puckel som visar åldersgruppen kring år visar dels den högre andelen i Norrköping i jämförelse med riket, dels det stora antal barn som föddes kring Diagrammet visar också skillnader i de allra yngsta åldrarna, vilket till största del beror på svängningar i antal födda barn i Norrköping under senare år. År 2010 var fruktsamheten högre i Norrköping än i riket och det föddes många barn, medan antalet sjönk kraftigt år Åren 2012 och 2013 föddes det återigen många barn i Norrköping och fruktsamhetstalet var åter över rikets tal. År 2014 sjönk fruktsamhetstalet till riksnivån igen. Läs mer om fruktsamhet senare i dokumentet. De stora födelsekullarna födda på och omkring 40- respektive 60-talet syns också i diagrammet. De var under år 2014 kring 70 respektive 50 år. En kommun med mångfald I Norrköping bor det människor från stora delar av världen. Det finns över 150 födelseländer representerade i Norrköping. Från att ett fåtal personer är födda i ett land till att flera tusen har samma födelseland. Av de Norrköpingsborna den 31 december 2014 var de flesta födda i Sverige, stycken, medan övriga personerna var födda i annat land. De motsvarar 17,1 procent av den totala folkmängden. Riksgenomsnittet var 16,5 procent vid årsskiftet 2014/2015. Det största tillskottet till befolkningen under året var personer födda i Sverige, Syrien och Somalia. Det innebar att Syrien passerade Irak och är numera det andra vanligaste födelselandet bland Norrköpingsborna. SIDA 10 AV 46

11 Norrköpings invånare efter födelseland , de sex största länderna exkl. Sverige Antal invånare Syrien Irak Bosnien och Hercegovin a Finland Somalia Not: Vid årsskiftet fanns det Norrköpingsbor som var födda i Sverige. Dessa redovisas inte i dagrammet. Tabell 18 i tabellbilagan visar de tio största födelseländerna för Norrköpings befolkning år Av de invånarna var det drygt som var utländska medborgare, vilket var en ökning med 860 personer sedan år Antalet inkluderar inte de personer som har dubbelt medborgarskap och även är svenska medborgare. 2,2 personer per hushåll De dryga Norrköpingsborna år 2014 bodde i hushåll. Den vanligaste hushållsstorleken var ett hushåll bestående av en person. Norrköpings hushåll 2014 fördelat efter antal personer i hushållet person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 eller fler personer Not: Ett hushåll består av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet/småhus. Det innebär att det i genomsnitt bodde 2,2 personer per hushåll. SIDA 11 AV 46

12 Något fler nygifta och lika många skilda Den 31 december 2014 var 42 procent av Norrköpingsborna 18 år och äldre gifta. 12,5 procent av befolkningen vid årsskiftet var registrerade som skilda. En uppdelning på kön och ålder visar att andelen var högst bland kvinnor i åldern år. Av de knappt kvinnorna i åldersgruppen, var femte kvinna registrerad som skild. (20,9 procent av gruppen.) I jämförelse med år 2013 var det något fler som ingick äktenskap under året. År 2014 var det personer i Norrköping som gifte sig under året, en ökning från året innan med 50 personer. Antal nyblivna gifta och skilda i Norrköping under åren Antal Gifta Skilda Källa: Statistiska centralbyrån Not: Antalet avser de som är folkbokförda den 31 december respektive år och ändrat civilstånd under året. Den 31 december 2014 fanns det 680 Norrköpingsbor som hade skilt sig under det gångna året. Det var ett tiotal högre än året innan och det högsta antalet under 2000-talet. För de äktenskap som slutade i skilsmässa i Norrköping under 2014, var äktenskapets medelvaraktighet 11 år och i nivå med riksgenomsnittet. Den kommun i Sverige med högst varaktighet för äktenskapet som avslutats år 2014 var Dorotea med en medelvaraktighet på 22,7 år. Den kommun med lägst medelvaraktighet för äktenskap som slutat i skilsmässa år 2014 var Åsele med 2,8 år. I kommunen var det dock bara fem skilsmässor under året. Befolkningens medelålder Medelåldern för Norrköpingsbor år 2014 var 40,5 år. Medelåldern för kvinnorna i Norrköping var drygt två år högre än för männen; 41,6 år respektive 39,5 år. Norrköping har en yngre befolkning än riket i genomsnitt - den genomsnittliga medelåldern i riket var 41,2 år. I genomsnitt för riket var kvinnornas medelålder knappt två år högre än för männen, 42,2 år mot 40,3 år. SIDA 12 AV 46

13 Skillnaderna i medelåldern mellan könen har minskat under se senaste 13 åren. År 2000 var skillnaden tre år medan skillnaden nu, som tidigare har nämnts, är två år. Medelåldern i Norrköping för män respektive kvinnor, År Män Kvinnor Not: y-axeln börjar inte på värdet noll. Norrköping har den näst lägsta medelåldern bland kommunerna i länet. Det är bara Norrköping och Linköping av länets kommuner som ligger lägre än genomsnittet för Östergötlands län (41,3 år). Dessa kommuner har också en högre andel unga vuxna än övriga kommuner i länet som till del beror på de studenter som lockas till kommunerna. Vadstena har högst medelålder med 48 år. Medelåldern i Östergötlands län och dess kommuner år Kommun Östergötland totalt Vad Val Ydr Öde Kin Åtv Box Fin Söd Mot Mjö Nor Lin Kommunförkortningar i diagrammet: Box Boxholm Mjö Mjölby Vad Vadstena Fin Finspång Mot Motala Val Valdemarsvik Kin Kinda Nor Norrköping Ydr Ydre Lin Linköping Söd Söderköping Åtv Åtvidaberg Öde Ödeshög Befolkningstäthet Norrköpings landareal är kvadratkilometer vilket är den största landarealen av kommunerna i Östergötlands län. Vadstena är den minsta kommunen sett till landarealen. SIDA 13 AV 46

14 Landareal i kvadratkilometer Söderköping 670 Vadstena Ödeshög 180 Boxholm Mjölby 550 Norrköping Linköping Ydre 680 Åtvidaberg 690 Kinda Valdemarsvik 730 Not: Arealen avrundad till närmsta tiotals kvadratkilometer Med en folkmängd på personer ger det en befolkningstäthet i Norrköping på 90 invånare per kvadratkilometer. Folktätast av kommunerna i länet är Linköping med 106 invånare per kvadratkilometer. Ydre är den kommun med lägst antal invånare per kvadratkilometer, drygt 5 personer. Se diagram nedan. Motala 980 Finspång Invånare per kvadratkilometer, Östergötlands läns kommuner år 2014 Kommun Linköping Norrköping Mjölby Motala Vadstena Söderköping Finspång Åtvidaberg Ödeshög Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre Östergötlands län, genomsnitt Invånare per kvadratkilometer Kommunförkortningar i diagrammet: Box Boxholm Mjö Mjölby Vad Vadstena Fin Finspång Mot Motala Val Valdemarsvik Kin Kinda Nor Norrköping Ydr Ydre Lin Linköping Söd Söderköping Åtv Åtvidaberg Öde Ödeshög SIDA 14 AV 46

15 Folkmängdsutveckling 2014 Norrköping fortsätter växa tillsammans med jämförbara kommuner Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 på personer var den högsta folkmängden i Norrköping vid ett årsskifte någonsin. Invånarantalet ökade med personer under år 2014, vilket motsvarade en ökning med 1,1 procent. Även de fem jämförbara kommunerna Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Västerås och Örebro, ökade sin folkmängd under år Örebro ökade mest, både i absoluta tal och relativt sett. Kommunen ökade sin folkmängd med invånare, vilket motsvarade en ökning med 1,4 procent. Befolkningsutveckling för Norrköping och fem jämförbara kommuner 2014 samt storleksordning i riket Storleksordning i riket Relativ folkökning, % Område Folkmängd 2014 Absolut folkökning 5 Linköping ,1 6 Västerås ,1 7 Örebro ,4 9 Norrköping ,1 10 Jönköping ,0 15 Eskilstuna ,2 Folkmängdsökningen i Norrköping berodde både på ett positivt födelsenetto, dvs. antalet födda barn var högre än antalet döda, och ett positivt flyttnetto, då fler flyttade till Norrköping än det var som flyttade från kommunen. Norrköpings folkmängd Antal Not: Observera att skalan på y-axeln inte börjar på värdet 0. Under åren 1994 och 1995 ökade Norrköpings folkmängd till stor del på grund av flyktingsmottagning från forna Jugoslavien. Under sjönk folkmängden, men under 2001 vände kurvan uppåt igen och folkmängden har fortsatt att öka åren I bilagans tabell 1 redovisas befolkningssiffrorna för perioden År SIDA 15 AV 46

16 Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer. Det är en ökning med personer under året och den största folkmängdsökningen mellan två enskilda år. Av Sveriges 290 kommuner var det hela 248 kommuner som hade en folkökning under 2014, medan resterande 42 hade en folkmängdsminskning. Folkmängdsförändringar i Sveriges kommuner 2014 De största folkökningarna hade som tidigare år de tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst folkökning hade Stockholm Stad där folkmängden ökade med över personer, vilket innebar att folkmängden numera överstiger personer. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Eskilstuna, , Järfälla, , SIDA 16 AV 46

17 Östersund och Varberg, , Värmdö och Ängelholm, , Karlskoga, samt Håbo och Mora, Den procentuellt största folkökningen 2014 stod Sundbyberg för med drygt 3,4 procent, följd av Knivsta med knappt 3,4 procent. Enligt Statistiska centralbyrån var den främsta anledningen till kommunernas folkökning den höga invandringen till Sverige. Det var en rekordhög invandring under 2014 med nära personer. SCB anger i sin statistiknyhet från 19 februari 2015 att samtliga kommuner utom tre, Svedala, Hammarö och Haparanda, hade ett mer eller mindre betydande invandringsöverskott. De två vanligaste födelseländerna för de invandrade personerna var Syrien och Sverige. Störst folkminskning under 2014 i absoluta tal hade de två värmlandskommunerna Hagfors, minus 150 personer och Årjäng, minus 149 personer. Folkmängdsförändring i Östergötland och dess kommuner Östergötlands län som ökade sin folkmängd med personer år 2014, en ökning med 1,0 procent. Folkmängden i länet var personer den 31 december Ödeshög, följt av Ydre och Finspång, var de kommuner som hade den mest positiva befolkningstillväxten under året. Ödeshög ökade sin folkmängd med 1,3 procent, vilket motsvarande 66 personer. Folkmängdsökningarna i de tre kommunerna innebar att samtliga tre klättrade en varsin plats på storlekslistan för riket och återfinns numera på 273:e, 282:a respektive 116:e plats av landets 290 kommuner. Åtvidaberg tappade en plats i storleksordning, trots en positiv befolkningstillväxt. Kommunen återfinns numera på 191:a plats i riket. Av kommunerna i länet var det bara en kommun som inte ökade sin folkmängd. Kinda hade en liten folkmängdsminskning under året med minus sju invånare. Tänk på att skillnaderna i folkmängd i länets kommuner är stora, Linköping med över invånare och Ydre med invånare. Det kan ge stora differenser i relativ befolkningsförändring även om den absoluta befolkningstillväxten inte är så stor. SIDA 17 AV 46

18 Relativ befolkningsförändring under år 2014 för Östergötlands län och kommuner Andel (%) 1,4 Kommun Östergötland totalt 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 Öde Ydr Fin Nor Lin Val Mot Box Söd Mjö Vad Åtv Kin Kommunförkortningar i diagrammet på föregående sida: Box Boxholm Mjö Mjölby Vad Vadstena Fin Finspång Mot Motala Val Valdemarsvik Kin Kinda Nor Norrköping Ydr Ydre Lin Linköping Söd Söderköping Åtv Åtvidaberg Öde Ödeshög Tabellen nedan visar folkmängd den 31 december 2014 samt absolut och relativ förändring av folkmängden under år Befolkningsutveckling för kommunerna i Östergötland 2014 samt storleksordning i riket Storleksordning i riket Relativ förändring (%) Folkmängd Förändring av Område 2014 folkmängd, antal 5 Linköping ,1 9 Norrköping ,1 54 Motala ,9 94 Mjölby ,4 116 Finspång ,2 161 Söderköping ,5 191 Åtvidaberg ,1 217 Kinda ,1 243 Valdemarsvik ,9 244 Vadstena ,1 272 Boxholm ,8 273 Ödeshög ,3 282 Ydre ,2 Östergötland ,0 SIDA 18 AV 46

19 Befolkningsförändringar 2014 Utvecklingen av folkmängden beror på de fyra förändringsvariablerna antal födda, antal döda, antal inflyttare till kommunen och antal utflyttare från kommunen. Befolkningsförändringar Norrköping Antal personer Antal födda barn Inflyttare Antal döda Utflyttare År Högt antal inflyttare Jämför man de olika förändringsvariablerna så är det främst in- och utflyttningar som påverkar det totala antalet invånare i Norrköping. Sedan år 2000 har det varit fler som flyttat in till kommunen än det varit som flyttat från kommunen. Det innebär att det så kallade flyttnettot har varit positivt de senaste femton åren. Antalet inflyttningar ökade år 2014 jämfört med år 2013 och var det högsta antalet inflyttare någonsin till kommunen under ett år, personer. Under året flyttade personer från Norrköping, även utflyttarna var det högsta antalet någonsin. Variation i antal födda barn Efter tio år med ökande antal födda barn så minskade antalet födda kraftigt i Norrköping år Under 2012 och 2013 ökade antal födslar i Norrköping, medan antalet återigen minskade under År 2014 föddes det barn i Norrköping, 860 pojkar och 780 flickor. SIDA 19 AV 46

20 Antal födda i Norrköping åren Antal Uppgifter för stora populationer, såsom riket, eller för en lång tidsperiod visar att det föds fler pojkar än flickor. Under 2014 i Norrköping var andelen födda pojkar relativt hög, 52,4 procent. För riket var andelen 51,4 procent. Diagrammet nedan visar andel pojkar (blå kurva) bland nyfödda i Norrköping sedan år Kurvan ligger mestadels över den lila linjen som markerar 50-procent och visar att det under de flesta åren har fötts fler pojkar än flickor i Norrköping. Sett till hela tidsperioden har det fötts 51,4 procent pojkar i Norrköping. Samma andel som i riket under Andel pojkar av de nyfödda i Norrköping Andel (%) Not: y-axeln börjar inte på värdet noll. Nyblivna mammor allt äldre De flesta kvinnor som fick barn under 2014 var mellan 26 och 33 år. Ett fåtal var under 18 år medan 41 stycken var över 40 år. SIDA 20 AV 46

21 Generellt så föder kvinnor sitt första barn allt senare i livet. Men även när man visar åldersfördelningen för samtliga som har fött barn under året ser man att kvinnor som får barn blir allt äldre. Diagrammet nedan visar att för fyrtio år sedan, år 1974, var det högre andel som födde barn kring 20-årsåldern och fram till 25 år. Ålderskurvan har sedan förskjutits upp i åldrarna. Åldersfördelningen för kvinnor i Norrköping som fött barn åren 1974, 1994 och 2014 Andel (%) år 17 år 20 år 23 år 26 år 29 år 32 år 35 år 38 år 41 år 44 år 47 år En jämförelse med ett genomsnitt för riket år 2014 visar att Norrköpings barnaföderskor var något yngre än genomsnittet i Sverige. Åldersfördelningen för kvinnor i Norrköping respektive riket som fött barn åren 2014 Andel (%) år 17 år 20 år 23 år 26 år 29 år 32 år 35 år 38 år 41 år 44 år 47 år I jämförelse med Norrköping så är kurvan för riksgenomsnittet är förskjuten mot högre åldrar. Uppgifter om mödrars ålder då de föder sitt första barn visar också att en förstföderska i Norrköping är cirka ett år yngre än genomsnittet i riket Norrköping Riket SIDA 21 AV 46

22 När under året föds det barn? Under år 2014 föddes det i Norrköping flest barn under april månad, 170 barn, följt av juli med 165 barn. Lägst antal barn föddes under januari och november, 113 barn vardera. Antal födda per månad år 2014, Norrköping Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Källa: Kommuninvånardata (KID), Norrköping I riket som helhet ökade barnafödandet under Under året föddes barn i Sverige. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med antalet födda Som tidigare har nämnts så minskade antalet födda barn i Norrköping mellan åren 2013 och 2014, -93 barn. Av de fem jämförbara kommunerna var det bara Norrköping som hade en minskning av antalet födda barn, medan övriga hade en ökning under 2014 jämfört med Tabell 2 i bilagan innehåller uppgifter om antal födda barn för Norrköping och fem jämförbara kommuner. För Östergötlands län som helhet ökade antal födda med 33 barn mellan 2013 och Av de tretton kommunerna i Östergötland var det tre kommuner som hade minskande barnafödande, medan övriga tio hade en ökning av antalet födda i jämförelse med år Se tabell 4 i bilagan. Summerat fruktsamhetstal Antal födda barn i ett område beror på inte bara på hur många kvinnor det finns i området utan också på hur många barn en kvinna i en viss ålder får. Måttet som anger antal födda barn per kvinna i en viss ålder kallas för fruktsamhetstal. Om man vill uttala sig om barnafödandet för samtliga kvinnor i ett område använder man måttet summerade fruktsamhetstalet. Det summerade fruktsamhetstalet för Norrköping var 1,89 barn per kvinna år 2014, vilket innebär att om den nivån skulle gälla framöver kommer kvinnor i Norrköping att föda 1,89 barn i genomsnitt. Under tidsperioden sedan år 1970 var talet högst året 1990 då antalet var 2,21 barn per kvinna. Även det summerade fruktsamhetstalet för riket totalt var 1,89 barn per kvinna år SIDA 22 AV 46

23 Summerad fruktsamhet Norrköping och riket Fruktsamhetstal 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Norrköping Riket Reproduktionsnivå 0, År Diagrammet ovan visar även den så kallade reproduktionsnivån. För att befolkningen fullt ut ska kunna bibehålla sin folkmängd av sig själv, utan hjälp av invandring/inflyttning, måste varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn under sitt liv. Det är den reproduktionsnivån som gäller för Sverige och länder med liknade levnadsförhållanden. Under år 1990 nådde barnafödandet i Norrköping den nivån. Namn på nyfödda 2014 Det allra vanligaste namnet på flickor födda 2014 i Norrköping var vid årsskiftet Olivia, tätt följt av Alice och Julia. Bland pojkarna var det namnet Albin, följt av William, som var det mest populära bland boende i Norrköping I riket som helhet var Elsa det mest populära flicknamnet (följt av Alice), medan Lucas var det mest populära pojknamnet bland nyfödda år 2014 (följt av William). Namnet Albin kommer på först 36:e plats bland alla nyfödda pojkar i Sverige år Olivia kommer på plats 6 i riket bland flicknamnen. De vanligaste pojk- respektive flicknamnen bland barn födda år 2014, Norrköping, enbart namn som bärs av 10 eller fler barn Pojknamn Flicknamn Albin Olivia William Alice Adrian Julia Elias Liam Lucas Emil Källa: Kommuninvånardata SIDA 23 AV 46

24 Lågt antal döda Antalet döda har varit relativt stabilt under de senaste åren, trots att det har blivit fler äldre personer i befolkningen. Anledningen till det är att medellivslängden ökar - sedan år 2000 har beräknad återstående medellivslängden vid födseln ökat med nästan 3 år för män och 1,5 år för kvinnor. År 2000 avled personer i Norrköping medan det år 2014 avled personer. Diagrammet på sidan 19 visar förändringen av antalet döda under åren Av de dödsfallen år 2014 var det 620 män och 620 kvinnor. Diagrammet nedan visar köns- och åldersfördelningen för de som dött i Norrköping under åren (Det vill säga en genomsnittlig fördelning beräknat för en period på fem år.) Även diagrammet visar att kvinnor lever något längre då dödsfallen sker något senare i livet. (Andelen döda är högre i äldre åldrar.) Man kan också se den ökande andelen döda kring 65- års ålder. Ökningen är störst för männen. Köns- och åldersfördelning för avlidna, Norrköping femårsmedelvärde Andel (%) 3,0 Män Kvinnor 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ålder Källa: Statistiska centralbyrån Not: Den äldsta redovisade åldersgruppen är 100 år och äldre, vilket innebär att flera ettårsklasser redovisas i gruppen 100+ år. Därav den ökande andelen avlidna. Uppgifter om antalet döda per år i riket, de jämförbara kommunerna respektive i Östergötland återfinns i tabellerna 3 och 5 i bilagan. SIDA 24 AV 46

25 Positivt födelsenetto i Norrköping Antalet födda barn, stycken, och antalet döda, stycken, innebär att Norrköping för tolfte året i rad hade ett positivt födelsenetto. Födelsenettot beräknas till 400 personer. Diagrammet nedan visar födelsenettot för Norrköping under åren Födelsenetto för Norrköping, Antal År Födelsenettot har gått i vågor under de senaste 40 åren och har nu legat högt under några år. Tidigare var det högsta värdet år 1990, under baby-boom -åren då nettot var 410 personer. Främst är det antalet födda som har förändrats över åren och det som påverkar förändringarna i födelsenettot. För riket var födelsenettot år 2014 positivt, personer, vilket var högre än året innan. Av de jämförbara kommunerna hade alla ett positivt födelsenetto Se tabell 6 i bilagan. I Östergötlands län sammantaget var födelsenettot år 2014 positivt, 950 personer, och det högsta nettot under 2000-talet. Det var sex kommuner i Östergötlands län som hade ett positivt födelsenetto år 2014, Norrköping, Linköping, Söderköping, Ydre, Boxholm och Mjölby. Linköping hade det allra högsta med 640 personer. Övriga sju kommuner i länet hade alltså ett negativt födelsenetto, dvs. antal döda översteg antal födda under året. SIDA 25 AV 46

26 Födelsenetto 2014 för kommunerna i Östergötlands län Antal Box Fin Kin Lin Mjö Mot Nor Söd Vad Val Ydr Åtv Öde -200 Kommunförkortningar i diagrammet: Box Boxholm Mjö Mjölby Vad Vadstena Fin Finspång Mot Motala Val Valdemarsvik Kin Kinda Nor Norrköping Ydr Ydre Lin Linköping Söd Söderköping Åtv Åtvidaberg Öde Ödeshög I diagrammet ovan och i tabell 7 i bilagan framgår att det är stora skillnader mellan kommunerna i länet när det gäller födelsenettot Det hör till allra största del ihop med att kommunerna är mycket olika stora. Som tidigare har nämnts så var det tolv av tretton kommuner i länet som ökade sin folkmängd under året. Om det inte hade varit för att personer flyttar till och från kommuner så skulle det bara varit sex av tretton kommuner som hade haft en folkmängdsökning under året. Nämligen de med positivt födelsenetto. Ökande antal flyttare Inflyttningen större än någonsin År 2014 var inflyttningen till Norrköping personer, vilket innebar en ökning från året innan med 190 personer och den högsta inflyttningen till kommunen någonsin. Utflyttningen från kommunen var personer, en ökning med 240 personer sedan året innan. Diagrammet på sidan 19 visar utvecklingen av antal flyttare sedan år Det är femtonde året på rad som inflyttningen har varit större än utflyttningen. Läs mer om flyttnettot senare i dokumentet. SIDA 26 AV 46

27 Flyttströmmar Den största gruppen som flyttar till Norrköping kommer från andra delar av Sverige och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till andra kommuner inom landet. Inflyttningen från övriga delar av Sverige var närmare personer medan utflyttningen till andra delar av Sverige var personer. Båda dessa flyttgrupper ökade i antal från år Flyttningar Norrköping Antal personer Inrikes inflyttningar Invandringar Inrikes utflyttningar Utvandringar År 2014 ökade inflyttningen från andra länder med cirka 100 personer och uppgick till medan utvandringen minskade med ett drygt tiotal till 450. De som flyttar till och från kommunen över landsgränsen under ett år, är till del återvändande svenska medborgare. En relativt stor del av invandringen beror på oroligheter i övriga delar av världen, inte bara till Norrköping utan till hela Sverige. En ytterligare uppdelning av antalet inflyttare från övriga delar av Sverige visar att den cirka två tredjedelar kommer från andra län än Östergötland, personer, medan personer flyttat hit från andra kommuner inom det egna länet. De fem kommuner med störst inflyttning till Norrköping var i ordningsföljd: 1. Linköping 2. Finspång 3. Söderköping 4. Stockholm 5. Valdemarsvik Av de utflyttarna till andra delar av Sverige år 2014 flyttade1 720 personer till en annan kommun i Östergötland och till någon annan kommun i övriga Sverige. De fem största utflyttningskommunerna var: 1. Linköping 2. Stockholm 3. Söderköping 4. Finspång 5. Göteborg SIDA 27 AV 46

28 Av de listade kommunera ovan, var det bara mot Linköping som Norrköping hade ett positivt flyttnetto. Det vill säga fler flyttade till Norrköping från Linköping än tvärt om. Tabell 10 och 11 i tabellbilagan visar antalet inflyttare i Norrköping, jämförda kommuner samt Östergötlands län och dess kommuner. Högt flyttnettot Båda inflyttningen och utflyttningen ökade under 2014 i jämförelse med 2013, men flyttnettot var fortfarande högt under året. Norrköpings folkmängd ökade med personer på grund av fler flyttade till kommunen än antalet som flyttade från. Ända sedan år 2000 har flyttnettot varit positivt för Norrköping. Diagrammet nedan visar flyttnettot under åren Diagrammet visar det höga positiva flyttnettot år 1994 som berodde på en hög inflyttning som efterföljdes av ett antal år med ett negativt flyttnetto då utflyttningen från Norrköping ökade. Flyttnetto , Norrköping Antal Statistiska centralbyrån År Källa: Benägenheten att flytta är mycket olika för olika åldrar. Rörligheten är större för unga vuxna. Om man delar in de som flyttade över kommungräns 2014 i femårsklasser så är det åldersgruppen år som flyttat mest. Det gäller både in till kommunen och från kommunen. Betydligt fler flyttar dock till Norrköping än antalet som flyttar från Norrköping, vilket innebär att det är ett högt positivt flyttnetto för åldersgruppen. Näst högst flyttnetto 2014 hade åldersgruppen år där det främst var 19-åringar som flyttat och bidragit till det höga flyttnettot. Se diagram nedan samt tabell 12 i tabellbilagan. SIDA 28 AV 46

29 Flyttnetto Norrköping per femårsklass Antal Ålder Diagrammet visar ett något lägre flyttnetto år 2014 i de yngre åldersklasserna än tidigare redovisade år. Under året var det ett högt flyttnetto i åldersgruppen år, vilket beror främst av en ökad inflyttning men även en minskad utflyttning i jämförelse med tidigare år. Flyttnettot i åldersgrupperna 0-14 år har varit positivt under hela 2000-talet. Under 2014 var tillskottet +280 barn, det vill säga 280 fler barn i åldern 0-14 år flyttade till Norrköping än antalet som flyttade från kommunen. Denna grupp kan sägas spegla barnfamiljers flyttningar över kommungränsen. Flyttnetto 0-14 år, Norrköping åren Antal Samtliga fem, relativt jämnstora, jämförbara kommuner hade ett positivt flyttnetto år Örebro ökade sin folkmängd mest med hjälp av flyttningar över kommungräns följt av Norrköping. Se diagram nedan och tabell 13 i bilagan. SIDA 29 AV 46

30 Flyttnetto för Norrköping och fem jämförbara kommuner, Antal Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Örebros ökning av flyttnettot beror främst på en ökning av inflyttningen med 460 personer. Av länets tretton kommuner var det tolv kommuner som hade positiva flyttnetton, Norrköping hade högst med personer följt av Linköping med personer. Kommunen med negativt flyttnetto var Kinda med ett fåtal personer. Se diagram nedan samt tabell 14 i bilagan Flyttnetto 2014 för kommunerna i Östergötland Antal Box Fin Kin Lin Mjö Mot Nor Söd Vad Val Ydr Åtv Öde -200 Kommunförkortningar i diagrammet: Box Boxholm Mjö Mjölby Vad Vadstena Fin Finspång Mot Motala Val Valdemarsvik Kin Kinda Nor Norrköping Ydr Ydre Lin Linköping Söd Söderköping Åtv Åtvidaberg Öde Ödeshög Flyttnettot för Östergötland som helhet var personer. Det var en ökning med 40 personer i jämförelse med år Flyttnettot var positivt både mot övriga delar av landet och SIDA 30 AV 46

31 mot utlandet. Tabell 15 i bilagan visar flyttningsförändringarna för Östergötlands kommuner, länet och riket år Mot fem kommuner i länet hade Norrköping ett positivt flyttnetto, dvs. fler flyttade till Norrköping från de kommunerna än det var som flyttade från Norrköping till dessa. Kommunerna mot vilka Norrköping hade ett positivt flyttnetto var under 2014: Linköping Boxholm Kinda Motala Vadstena Flyttnettot var alltså negativt mot övriga kommuner i länet. Folkmängdsutveckling för olika åldrar Befolkningsökningen i Norrköping mellan åren 2013 och 2014 var totalt personer. Förändringen i olika åldersgrupper mellan de två åren var ojämn, vissa åldersgrupper hade till och med en kraftig minskning. Flyttningar över kommungräns och antal födda barn påverkar ålderssammansättningen mellan två år, men det som påverkar mest är det faktum att den folkbokförda befolkningen blir ett år äldre. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i åldersgrupper. Folkmängd efter ålder i Norrköping Befolkningsförändrinförändring Befolknings mellan åren mellan åren Ålder Antal Andel (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Totalt ,1 SIDA 31 AV 46

32 Stor ökning av barn och ungdomar i förskola och grundskola Antal 0-åringar minskade med nästan 100 barn mellan 2013 och 2014 främst på grund av minskat antal födda barn Det var ett litet positivt flyttnetto för de små barnen. Antalet barn i förskoleåldern ökade med 170 barn på grund av en stor inflyttning. Antalet 6- åringer, som på hösten till stor del går i förskoleklass, ökade med nästan 80 barn, främst beroende på att ålderskullen som blev 6 år under 2014 var större än de som är ett år äldre. Åldersgruppen 7-9, och år ökade med sammanlagt 370 barn, främst på grund av en stor inflyttning av barn och ungdomar till kommunen. Sådana stora förändringar i åldersgrupper mellan år kräver en flexibilitet i skolsystemet. Exemplet är åldersgruppen år som i stor utsträckning finns i gymnasieskolan och där gruppen har minskat i antal under några år. År 2016 kommer antalet i åldersgruppen öka igen, då större barnkullar uppnår gymnasieåldern. Diagrammet nedan visar befolkningsförändringarna för befolkningen 0-18 år per ettårsklass. Befolkningsförändringar mellan åren 2013 och 2014 för åldrarna 0-18 år, i ettårsklasser, Norrköping Antal Minskningen av antalet treåringar beror till största del på att det föddes färre barn år 2011 än både år 2010 och Se tidigare avsnitt om födslar. Personer i yrkesaktiv ålder Antalet vuxna invånare i så kallad yrkesaktiv ålder, där man ofta använder åldersgruppen år som grupp, ökade med 750 personer mellan åren 2013 och Om man utesluter gruppen år där en ganska stor del studerar, ökade gruppen yrkesaktiva år med 780 personer. (Uppgifterna avrundade till närmaste tiotal.) Försörjningsbördan kommer att öka i framtiden i och med att gruppen bestående av unga och gamla som inte är i yrkesaktiv ålder ökar i antal. Unga och gamla försörjs direkt eller indirekt av den arbetande befolkningen. Man talar om försörjningskvot, det vill säga en beräkning av hur många den arbetande befolkningen måste försörja. Det finns olika definitioner av kvoten, SIDA 32 AV 46

33 samtliga beräkningar visar på en ökad försörjningsbörda framöver både för Norrköpings del och för riket som helhet. Förändringen i åldersgruppen 65 år och äldre Det totala antalet 65 år och äldre ökade med 520 personer till personer. Det var gruppen år som ökade mest med 410 personer följt av åringarna med 160 personer. Folkmängden per femårsklass i den äldre befolkningen, 65 år och uppåt, visas i diagrammet nedan och visar den befolkningsutveckling som skett bland den äldre befolkningen. Befolkningsutvecklingen åren för åldrarna 65 år och äldre, i femårsklasser, Norrköping Antal år år år år år 90 år och äldre Åldersfördelningen i kommunen Sett i ett längre perspektiv har befolkningsförändringar givit skillnader i befolkningens fördelning på åldersgrupper. Diagrammet nedan och tabell 16 i bilagan visar barn och ungdomar (0-19 år), vuxna i förvärvsaktiv ålder (20-64 år), yngre äldre (65-79 år) samt äldre äldre (80 år och däröver) som andelar av den totala folkmängden för tre utvalda år. I diagrammet kan man utläsa andelen, uttryckt i procent, för respektive åldersgrupp och år. SIDA 33 AV 46

34 Andel av Norrköpings befolkning i åldersgrupper 1974, 1994 och 2014 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% År Man kan konstatera att andelen barn och ungdomar av befolkningen har minskat under perioden från 27 procent till 23 procent. Andelen i förvärvsaktiv ålder, år, är strax under 58 procent 2014 och relativt sett varit stabil. Andelen yngre äldre (65-79 år) har ökat något och var 14 procent år Andelen äldre äldre, det vill säga invånare från 80 år och uppåt, har ökat från 3 (2,6) procent till 5 procent. Andelen äldre äldre har alltså mer än fördubblats under perioden Antalet norrköpingsbor som är 80 år och äldre har ökat från personer 1974 till personer år Ser man några årtionden framåt i tiden kommer andelen äldre, 65 år och uppåt, fortsätta öka. Det gäller inte bara i Norrköping utan i hela riket. Det innebär också att andelen i åldern år, det vill säga den grupp som till stor del förvärvsarbetar, kommer att minska. Som tidigare nämnts så innebär detta i sin tur att försörjningsbördan kommer att öka, det vill säga att de förvärvsaktiva kommer att behöva försörja allt fler. På sidan nio i dokumentet visas åldersfördelningen i ettårsklasser för år Folkmängdsutveckling i olika delar av kommunen Den totala folkökningen i Norrköping under år 2014 på personer, +1,1 procent, fördelar sig olika i olika delar av kommunen. I tabellen nedan redovisas folkmängden i Norrköpings tätort, övriga tätorter och landsbygden för åren Indelningen är gjord med hjälp av de statistikområden som finns i Norrköpings kommun. Dessa uppgifter för tätorter är inte jämförbara med Statistiska centralbyråns indelning i tätorter på grund av olika definitioner i de geografiska avgränsningarna. SIDA 34 AV 46

35 Folkmängd i olika delar av Norrköping åren Befolkningsförändring Förändring , andel (%) Geografiskt område Norrköpings tätort ,2 Övriga tätorter ,6 Landsbygd ,4 Övrigt ,1 Summa ,1. Indelning i geografiska områden är genomförd av ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun. Not: Övrigt avser personer som inte har kunnat hänföras till något geografiskt område. Samtliga redovisade delområden i Norrköping ökade sin folkmängd under Ökningen är störst för Norrköpings tätort, personer vilket motsvarade 1,2 procents ökning. I relativa tal ökade landsbygden mest med 1,4 procent, +210 personer. Mindre geografiska områden som används i olika redovisningar är stadsdelar och delområden på landsbygden. Områdena är uppbyggda från kommunens så kallade statistikområden. Tabell 17 i bilagan redovisar folkmängdsutvecklingen i dessa områden. Källor Befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB), pressmeddelanden, rapporter och statistik från SCB:s databas, Kommuninvånardata (KID), kommunens befolkningsregister Statistiknyhet från SCB, :30 Nr 2015:284, Folkmängd 2014: Största folkökningen någonsin SIDA 35 AV 46

36 Tabellbilaga Tabell 1 Folkmängd i Norrköping År Folkmängd År Folkmängd År Folkmängd Tabell 2 Antal levande födda i Norrköping och fem jämförbara kommuner samt riket Område Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket totalt Tabell 3 Antal döda i Norrköping och fem jämförbara kommuner samt riket Område Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket totalt SIDA 36 AV 46

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings folkmängd

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009 Rapport nr 2010:1 21 mars 2010 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009 Ekonomi- och styrningskontoret Marie Gabrielsson Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2006

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2006 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2006 Rapport nr 2007:2 22 maj 2007 planeringochstatistik@norrkoping.se Anita Eriksson, tel: 011 15 34 23 Charlotte Jansson, tel: 011 15 19 62 Planeringskontoret

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2013

Befolkningsförändringar under 2013 FS 204: 204-02-9 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 203 Den sista december 203 var Norrköpings befolkning 33 749 personer. Det är 625 personer fler jämfört med år 202 Under året föddes det

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkningen 2014. Statistik 2015:5

Befolkningen 2014. Statistik 2015:5 Befolkningen 214 Statistik 215:5 Befolkning I serien Befolkning publiceras statistik över befolkningsrörelsen kvartalsvis och på årsbasis samt uppgifter gällande varje årsskifte om befolkningens storlek

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022

Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022 FS 2013:3 2013-04-08 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antal födda barn förväntas öka under kommande år, främst

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2014

Övergångar från gymnasium till högskola 2014 FS 15:5 15-11- FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 14 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014.

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. FS 2013:11 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2014 Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. Norrköping på 70:e plats av 290 kommuner. Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014

Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014 Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2014 Förord I sammanställningen Analys av befolkningsutvecklingen i Skövde kommun 2003-2013 redogörs för befolkningsutvecklingen i Skövde kommun under

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Folkhälsodata 2005 Statistiska uppgifter inom folkhälsoområdet för Norrköping

Folkhälsodata 2005 Statistiska uppgifter inom folkhälsoområdet för Norrköping Rapport nr 2006:3 Folkhälsodata 2005 Statistiska uppgifter inom folkhälsoområdet för Norrköping 14 mars 2006 Planeringskontoret planeringochstatistik@norrkoping.se Maria Essy-Ehsing, tel 011-15 22 33 Charlotte

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer