Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan"

Transkript

1 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b), Helena Kraft (5c), Jennie Lindstedt (5d), Camilla Bergenheim (2c), Anna- Lena Persson (3b), Carina Hammarqvist (4a), Åsa Forslin Aronsson (6c), Cecilia Fors (6c), Thomas Hoffman (8c), Pia Gårdh (9a) Personal: Eila Andersson, Eva Halvarsson, Eva Alpedal, Rose-Marie Öberg, Lisa Sahlstedt, Lars Orbring, Elise Tuulasaho, Helena Sparrings, Jennie Bramme, Pia Nordlander, Ingrid Nilsson, Anna-Lo Bergström, Vivi holm, Julia Packer, Elisabeth Hammarstedt Minnesanteckningar skolråd: Gemensamma minnesanteckningarna förs av Eva Alpedal. Mötets öppnande: * Eila hälsade alla välkomna. * Kort presentation av närvarande. Skolvalet Skolvalet är nu avslutat. Vi har fått väldigt många sökande till skolan. Om alla som sökt verkligen kommer får vi 5-parallelligt i f-1, år 3-4 och även i år 7. Vi har nu skickat ut bekräftelse på skolval och inväntar svar. Det innebär att vi kommer att bli ännu större med över 1000 elever. Det gör att vi också kommer att behöva fler lärare kommande läsår. Diskussioner kring organisation och hur vi ska fördela och strukturera oss inför nästa läsår har startat. Vi tittar över hela skolan. Det är roligt att så många vill söka till vår skola. Skolan har överlag väldigt goda resultat och nu till jul låg behörigheten till gymnasiet på 97 %. Renoveringen Renoveringen går enligt plan. Inflyttning beräknas ske under sommaren. Stora delar av vår utrustning och möbler är just nu magasinerade i Nyköping och ska återföras till Haga/Lyckebyskolan. Skolgården kommer också göras iordning och ska vara klar till inflyttningen. Skapande skola Eva Halvarsson presenterar årets Skapande Skola projekt. Dels har skolan arbetat med ett filmprojekt i år 4 och 9, och dels ett teater projekt med Circonova, en teatergrupp som haft föreställningar på skolan för både elever, personal och föräldrar. Filmerna och teatern handlade om att skapa diskussionsunderlag och synliggöra arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. 1

2 Visning av en av filmerna i filmprojektet år 9. Trivselledare Ett projekt i år 3-6 som ska förbättra rastverksamheten och mer aktivera eleverna. Rasterna blir roligare och alla kan vara med och har någon att leka med. 3st elever som ska bli trivselledare är utvalda i varje klass år 3-6 och de ska nu gå en utbildning inför starten med trivselledare i skolan. Trivselledarprogrammet omfattar F-9, dvs. hela skolan, vi utökar med elever i de äldre åldrarna från ht -15. Elever som är trivselledare väljs från årskurs 3. Trivselledarna kommer att få ett intyg om att har varit ledare och vad det har inneburit. De får också vissa rabatter på sportutrustning, rabatt i simhall, m.m. Mer information finns att läsa på Budget Trots lägre intäkt pga. ökade kostnader ser budgeten för 2015 ut att hålla enligt plan. Vi är dock bara i början av året och de stora förändringarna sker i läsårsskiftet. Vi har redan nu fått signal om att kommande tilldelning budget år 2016 kommer att innehålla effektiviseringsåtgärder. Fråga om hur stor skolpengen är i Haninge. Den skiljer mellan åldrarna och ligger mellan ca kr/elev/månad, pengen för fritids är ca 3100kr/elev/månad. Skolpengen är politiskt beslutad och skolan kan inte påverka den summan. Övriga frågor: Bussarna Fråga om man inte kan åka med alla bussarna? Jo man kan åka med alla bussar. Vissa klasser slutar så att det är ganska lång tid till nästa buss går, upp till 45 minuter. Detta berör främst klasser i år 5. Om man har frågor kring bussarna så ska man kontakta Eva Sjöberg på expeditionen på Lyckebydelen på Ribby. Man kan också ringa till Johanna Gustavsson på kommunen. Fritidsgården Föräldrar lyfter att de tycker att det ser ruffigt och risigt ut vid fritidsgården och undrar om något kommer att göras åt det. Det är en stökig situation utanför och kring fritidsgården och Fältarna från socialtjänsten, polis och nattvandrare finns runt omkring. Om man har fler specifika frågor kring fritidsgården så kan man kontakta Kultur- och Fritidsförvaltningen och Ann Nord. Fritidsgården är inte under vårt ansvar, men när Lyckebydelen är färdigrenoverad så kommer gården att flytta tillbaka in i skolan där Kultur och Fritid har lokal som tidigare. Vi kommer att samverka med fritidsgården under skoltid utifrån vår verksamhet. Vi har ett samarbete och för fram tankar, önskemål från skolan även gällande den tid som vi inte direkt påverkar dvs. eftermiddag och kväll. Vi har även ett samarbete via vår UNGSAM grupp där vi för gemensamma diskussioner med Kultur och Fritid, socialtjänst, kyrkan och polisen för att gemensamt arbeta för att våra ungdomar ska ha det bra var de än befinner sig. 2

3 Önskemål om övergångsställe Skolan har genom åren deltagit i olika projekt kring trafiksituationen och lagt ner mycket arbete på det. Frågan kring övergångsställen kan inte skolan påverka och har inget inflytande över utan då måste man vända sig till kommunen. Utvecklingssamtal Fråga om samtalet bara ska vara 20 minuter, det känns för kort. Har varit olika, en del har haft 30 minuter. Eleverna ska ha individuella mål för att nå så långt de kan. Enhetsmöten: Enhet år f-1: - Personalen berättar vad som är på gång. - F-klasserna nosar lite på 10 kamrater. Ledsna Lennart var på besök i måndags, det var uppstarten på bokstavsarbetet med bokstaven L. Alla klasser är med i bokstavsfesten. Det är också mycket fokus på värdegrundsarbetet. Över huset arbetar man med temat sagans värld. Fritids jobbar med bilder och sagor av John Bauer. - År 1, temat fram till påsk människokroppen, sinnen, kost och hälsa. Ni arbetar med värdegrunden, i matte arbetar ni med vikt och subtraktion. Läget i 1:orna känns jättebra, det är superfina 1:or, det är riktigt roligt att arbeta med dem. Lärarna har ökat sammarbetet i huset. Schoolsoft är det kommunikationssätt skolan använder mer och mer. - Fritids år 1 jobbar med kroppen utifrån fritids mål och uppdrag, det som det arbetas med i skolan fångas upp på fritids. Fritids har dagligen fasta aktiviteter och ni har startat upp med Just dance. - Frågor och tankar från föräldrarna: - Föräldrarna lyfte att det är viktigt att vi tittar tillbaks på tidigare minnesanteckningar, vilket det är. Vi kommer i fortsättningen att gå igenom föregående minnesanteckningar. - Det framkom önskemål om att samtliga klasser ska använda sig av Instagram. Om det inte är möjligt var det önskemål om att ta del av andra klassers Instagram. - Återkoppling från föräldrarna angående Schoolsoft, det är ett bra fungerande system, tillhörande APP fungerar också bra nu. - Förälder lyfter önskemål om fler utflykter. De anser att utflykter ger mycket för eleverna. Lärarna tar gärna emot förslag och lärarna önskar också att de kan göra besök på föräldrars arbetsplatser. - F-klass framtid inför år 1? Det är stora grupper med ca 28 elever i varje klass. Skolan räknar inte med att vi har fler än fem paralleller i år 1 nästa läsår. Viktigt att lokalerna är fungerande och att det finns möjlighet att arbeta i halvklass. - Kommer grupperna att ändras inför år 1? Vi ändra på grupperna bara om det finns behov av det. Vi har ännu inga signaler om att det blir några stora förändringar i antal elever inför år 1. - Ny personal på Haga 4, Helena Jansson och Sara Jansson har tillkommit efter studier. Det har medfört att det blivit lite omflyttning av personal i några av grupperna. - Ventilation är den ok för alla elever på Haga 4 och i år 1? Bitr. rektor Eva Halvarsson tar upp det med fastighetsansvarig. 3

4 - Hur arbetar ni för att få ner ljudnivån i klasserna på Haga 4? De arbetar i halvklass och i olika gruppkonstellationer så mycket som möjligt. - Det luktar illa och är blött på golvet, Haga 4. Personalen har inte upplevt att det är ett problem med toaletterna på Haga 4.. Personalen kommer att titta över toaletterna oftare. Barnen kan dekorera toaletterna - Det upplevs som att toaletterna på Haga 2 år 1 har blivit bättre och att eleverna tar ett större eget ansvar. Det har satts upp dekorationer på toaletterna och vuxna kollar oftare hur det fungerar på toaletter. Lärarna tar numer emot i hallen efter rasterna, konflikterna har minskat på detta sätt. - IUP och tiden för utvecklingssamtal? Eftersom det nya systemet i Schoolsoft har underlättat genom att alla parter har möjlighet att förbereda sig inför samtalet har det känts som 20 minuter har varit tillräcklig med tid de flesta fall. Det har varit avsatt 30 min. i planeringen för att det skulle finnas tid om något samtal behövde förlängas. - Föräldrar lyfter att det är viktigt att det kontinuitet i informationen. - Det kom upp frågor angående enskilda klasser. Har man frågor specifikt för en klass är det viktigt att man diskuterar det med berörd lärare, eller tar kontakt med bitr.rektor. Vid datorn Eva Halvarsson Enhet år 2-3: Fritids åk 2;Vi har börjar arbeta med tema Astrid Lindgren, vi har tittar på film och kommer att skapa en Pippi Långstrumps värld som avslutas med Drop in. Vi har på Naturskolan varit på besök på Biologiska museum. Fritidsaktiviteterna fortsätter som Skridsko och Dans Vi arbetar efter lärarnas veckoplanering på skolsamarbete Vi har Fritidsråd 1 ggr/mån och vi kommer att starta upp med flick/pojk prat. Lärare åk 2; Har innan sportlovet avslutat alla PRIM prov. Vi arbetar med tema Astrid Lindgren som kommer att avslutas med en musikal. Framöver kommer vi att åka på Bondgårdsbesök. Vi kommer att arbeta med Fjärilars liv, där vi har beställt larver från England. Detta kommer att avslutas med fjärilsfest. Vi arbetar även med Världsdelar världshaven och Påskens traditioner. Skolplaneenkät är utskickad till vårdnadshavare i åk 2 som ska besvaras senast 20/3 Fritids åk 3; Vi har haft fullt med aktiviteter under sportlovet som t.ex. skridskoåkning, besök hos polisen. Ida Fladvad arbetar när Jonas Öberg är tjänstledig på Haga 3 Aktiviteter fortsätter som vanligt, men vi kommer nu att börja arbeta med utslussning för att eleverna ska klara sig själv när de slutar fritids. Vi övar att göra mellanmål prata om kost/hälsa, åka buss osv. Vi kommer att ha en avslutningsfest 29/5. Mobiltelefoner är ett problem som vi önskar att ni om föräldrar pratar om hemma hur den ska användas. Lärare åk 3; Vi har nu avslutat med alla utvecklingssamtal. Fr. om 9/3 15/5 kommer vi att arbeta med Nationella Prov i svenska matematik. Arbete kring de nya klasserna kommer att påbörjas framöver, organisationen för ht- 15 är ej klar. 4

5 Frågor och funderingar från föräldrar: Föräldrarna framför att de är väldigt nöjd med fritids och alla aktiviteter som de gör med eleverna. Pratas det om vilka man väljer inför åk 4? vi på skolan upplever inte det. Trygghetsteamets arbetsgång? om ett ärende om mobbing förekommer, vi berättar att vi på skolan alltid agerar när vi får kännedom om något sådant sker med samtal med berörda. Anteckningar förda av, Rose-Marie Öberg Enhet år 4-6: År 4 Arbetat med Vikingatiden. Påbörjar nu arbetet med filmprojektet i Skapande Skola. Lärarna har mer börjat byta ett par ämnen mellan klasserna. Varit mycket frånvaro bland eleverna, både sjukdom och ledigheter. En fotbollsturnering från år 3 är på gång. År 5 SPA enkäten är nu på väg ut till vårdnadshavare till elever i år 5. Eleverna kommer också att besvara en enkät men gör det under lektionstid. I övrigt flyter det på enligt ordinarie plan. År 6 Stor spridning i utveckling och mognad bland eleverna vilket påverkar verksamheten. Det har varit stor sjukfrånvaro bland personalen en liten tid vilket då har skapat lite oro. Men nu är all personal tillbaka och lugnet börjar lägra sig igen. Nationella proven pågår nu för fullt och nästa på tur är matematik. Föräldrar tycker det är jättebra med läxhjälpen. Mamma hört att någon säljer Yogi O-kort (?) som man ska stoppa i munnen och det är någon sorts drog. En elev på skolan har blivit erbjuden att köpa sådana av en annan elev i samma klass. Om man ser eller hör någonting så ska man lämna tips till polisen på telefonnummer Övrigt Det är ofta fisk till lunch på tisdagar. Fråga varför det oftast är lax, och skulle det kunna varieras mera? Synpunkten förs vidare till kökschefen Micke. Anteckningar förda av Eva Alpedal Enhet år 7-9: Fråga/information Diskussion 1. NP Information om att NP är igång och att det är viktigt att eleverna är närvarande under provtillfällena. Skolan kommer inte att bevilja ledigheter under dessa tillfällen. Önskemål från föräldrar är att datumen för proven skrivs in i veckobrevet. 5

6 2. Inomhusmiljön på Ribby Inomhus luften har varit dålig och många elever har känt sig trötta och haft huvudvärk under skoldagen. Efter mätningar har till- och frånluften i klassrummen justerats och nu är det bättre. 3. PRAO åk 8 Kommer att vara under veckorna 19-20, SYV håller på att informera eleverna och information är på väg ut till föräldrarna. 4. Flytten tillbaka Ska ske enligt plan under sommaren. 5. Föräldramöte med syfte att skapa ett föräldranätverk Det har kommit fram information för föräldrar och elever att elever på skolan har varit i kontakt med alkohol och droger. Skolan håller på att planera ett informationsmöte tillsammans med bland andra uppsökarteamet för föräldrar. Mer information kommer framöver. Föräldrarepresentanterna lyfte även vikten av att nätvandra, för att få mer insikt i vad som sker i barnens internetliv. Sidor att hålla koll på hos barnen är bl.a. Kik, Instagram och Ask. 6. Skolplaneenkäten Har skickats hem till föräldrar via eleverna. Eleverna kommer att göra enkäten i skolan och föräldrarna har valet att skicka med deras svar till skolan med eleverna eller att svara via nätet. Enkäten är ett viktigt underlag för vår planering av verksamheten, därför är vi tacksamma om vi får in så många svar som möjligt från föräldrar och elever. I år går enkäten ut till elever och föräldrar i åk Miljön i skolan Det är fortfarande väldigt skräpigt i skolan, många slänger skräp på golvet istället för i papperskorgen. Lärarna kommer att använda lite tid från lektionerna till att städa inne i klassrummen tillsammans med eleverna. 8. Maten i skolan Föräldrarepresentanterna lyft att deras barn tycker att det har blivit en försämring av maten i skolan. Skolan följer de kostråd som finns för kommunen. Ur ett vuxenperspektiv är det inget fel på maten och de serverar oftast mellan två tre rätter att välja mellan samt en fantastisk salladsbuffé. 9. IT i skolan Skolan är i gång med att se över de datorer vi använder oss av i undervisningen. Anteckningar förda av: Lisa Sahlstedt Nästa skolråd är den 7 maj. Eila Andersson Rektor Haga/Lyckebyskolan 6

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde.

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde. Haga/Lyckebyskolans rektorsområde Läsåret 2013-2014 131127 Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde. Dagordning 1. Mötet öppnas av rektor 2. Inledning med alla närvarande Representanter

Läs mer

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Lisa Sahlstedt.

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Lisa Sahlstedt. Haga/Lyckebyskolans rektorsområde Läsåret 2014-2015 140929 Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Lisa Sahlstedt. 1. Mötet öppnas av rektor., alla hälsas välkomna. Representanter vårdnadshavare:

Läs mer

Eila gick igenom vårt resultat från skolinspektionens granskning. Det vi har lyckats bra med och brister att åtgärda.

Eila gick igenom vårt resultat från skolinspektionens granskning. Det vi har lyckats bra med och brister att åtgärda. Skolrådsanteckningar för Haga/Lyckebyskolan F-9. Närvarande: Föräldrar: 1a Rickard Sjöberg, 1c Marlene Westin, 1d Victoria Reuithe, 2b Roger Hanning, Anna Lena Persson, 2d Jan Ojala, 2e Henrik Stävberg,

Läs mer

Minnesanteckningar skolråd

Minnesanteckningar skolråd Minnesanteckningar skolråd 2016-09-22 Närvarande: Eylem Yildiz, lärare 3A Linda Johnsson, lärare 7A Helen Thorwall,förälder FA Linn Davidsson, förälder 5B Maria Gyllander, förälder 7D Michael Enghag, förälder

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef Normlösaråd 4/2 2014 Närvarande: Jenny Persson, ordförande Linda Munther, sekreterare, klass 1 Anna Andersson, rektor Anna UA, förskolechef Lena Karlsson, snäckan Camilla Striem, lärare Martin Berry, Pärlan

Läs mer

Musik. Idrott, medtag idrottskläder, skor och handduk. Utvecklingssamtal för Samuel, Lisa, Clara J, Nelli och Hugo

Musik. Idrott, medtag idrottskläder, skor och handduk. Utvecklingssamtal för Samuel, Lisa, Clara J, Nelli och Hugo KLASS 2A vecka 38 Vi arbetar här: Sara Nordström Ola Thörnberg Klicka på brevet så kommer alla sidor i veckobrevet upp. Hälsovecka Kodord: skoljoggen Sjukanmälan görs i Schoolsoft Tel fritids: 08/718 82

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Bilaga 1 Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Vid ogiltig skolfrånvaro tillämpas Haninge kommuns handlingsplan för uppföljning av elevers frånvaro. Ett av stegen i handlingsplanen är att

Läs mer

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå: Skolråd 2014-10-15 Rektor Anna Ronquist öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och passade på att säga att skolledningen inte känner igen sig i den skoldebatt som varit under valet. Personalen på Kyrkskolan

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Gemensamma minnesanteckningar förs av Eva Halvarsson, bitr. rektor.

Gemensamma minnesanteckningar förs av Eva Halvarsson, bitr. rektor. Minnesanteckningar från skolrådet 131002. Gemensamma minnesanteckningar förs av Eva Halvarsson, bitr. rektor. Närvarande föräldrar: Magnus Thörn FB & 4B, Liza Simonsson FE, Camilla Börlin FE, Rikard Sjöberg

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

Referensgruppsmöte 10/10-13

Referensgruppsmöte 10/10-13 Referensgruppsmöte 10/10-13 1. Pernilla Bill hälsar alla medverkande välkomna 2. Linda Olandersson väljs till sekreterare 3. Genomgång utav förra protokollet a. Parkeringsrutorna är ommålade b. Värdegrundsarbetet

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorsbrev 6 oktober-16.

Rektorsbrev 6 oktober-16. Rosenborgsenheten Rosenborgskolan Majtorpskolan Rektorsbrev 6 oktober-16. Hej Terminen är i full gång och vi har haft en lugn och trevlig skolstart. Vi är i full gång även gällande lärplattformen, där

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

KLASS 2A vecka 41. Glöm inte att kika in på bloggen för att se veckan i bilder:

KLASS 2A vecka 41. Glöm inte att kika in på bloggen för att se veckan i bilder: KLASS 2A vecka 41 Klicka på brevet så kommer alla sidor i veckobrevet upp. Här nedan finner ni länken angående höstlovsanmälan på fritids! 3 av 21 har svarat,sista dag är den 11/10! http://nacka.proofx.se/nuxwy3ykwrq6eozyji4vde/

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Hörnefors Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hörnefors Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hörnefors Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Skolbarnsomsorg, Förskoleklass Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Protokoll skolråd Tisdagen den

Protokoll skolråd Tisdagen den Protokoll skolråd Tisdagen den 29-11-2016 Fråga från förra mötet: Aktuellt Förskolan: o Skalad potatis: eleverna äter mer skalad än oskalad potatis så därför fortsätter de med det. Haft Rödatråden-träff

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Kyrkmons skola FRITIDSHEM

Kyrkmons skola FRITIDSHEM Kyrkmons skola FRITIDSHEM 2016-2017 KYRKMONS SKOLA Vision Kyrkmons skola ska vara ledande i en hållbar utveckling av barns lärande. Det leder till att varje barn utifrån sina förutsättningar är väl förberedd

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet.

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte den 26 oktober 2016 Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Nya Lärplattformen V-Klass Alla vårdnadshavare ska ha fått inloggningsuppgifter och

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2009/2010 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

VECKOBLADET V.42 KÖKEN SERVERAR: IDROTT. Strandskolan. Elevens val inne. Kom ihåg att ha ombyte och duschgrejor till varje tillfälle.

VECKOBLADET V.42 KÖKEN SERVERAR: IDROTT. Strandskolan. Elevens val inne. Kom ihåg att ha ombyte och duschgrejor till varje tillfälle. VECKOBLADET V.42 KÖKEN SERVERAR: Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Pasta Bolognese Köttgryta och potatis Fisk, kall sås och potatis Morotssoppa Hawaiigratäng och ris Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nu ska vi passa på att åka skridskor! År 2 3 måndag12 januari

Nu ska vi passa på att åka skridskor! År 2 3 måndag12 januari År 2 3 måndag12 januari Nu på måndag den 12/1 promenerar vi alla 2 3:or i samlad trupp från skolan och kommer tillbaka från Tingta i tid för lunch. /Helena, Malin, Christin, Anders, Christina och Linda

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare:

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare: Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Verksamhetsråd 121016 Vårdnadshavare: Lotta Engkvist, Maja Wahlqvist, Anders Ståhl, Mats Pahlman, Pontus Linde, Martin Bruce, Lotta Åbjörnsson, Jenny Månsson,

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem Arbetsplan Södersunda Fritidshem 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Målsättning 1.1. Pedagogik....3 1.2. Omvårdnad.3 1.3. Värdegrund...3 1.4. Miljötänkande.4 2. Samarbete med hemmet 2.1. Information till

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Ringens förskola/gislaved kommun: Jessica Thylander Jennie Josefsson Ulla-Karin Bengtström Mål att förbättra ljudmiljön kring matsituationen. förbättra ljudmiljön efter utevistelsen.

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem

Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem Mitt barns skola drivs: A. Som fristående grundskola 0 0 B. Som kommunal grundskola 148 100 Mitt barn går på nedanstående skola A.

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

KLASS 2A vecka 40. Glöm inte att kika in på bloggen för att se veckan i bilder:

KLASS 2A vecka 40. Glöm inte att kika in på bloggen för att se veckan i bilder: KLASS 2A vecka 40 Vi arbetar här: Sara Nordström Ola Thörnberg Klicka på brevet så kommer alla sidor i veckobrevet upp. Här nedan finner ni länken angående höstlovsanmälan på fritids! Fyll i så fort ni

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016 2015-06-30 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda vetlanda.se,

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Föräldraråd 6/10-15. Uppstarten

Föräldraråd 6/10-15. Uppstarten Föräldraråd 6/10-15 Uppstarten Information kring renoveringen - Vissa detaljer saknas ännu, dock upplever personalen att lokalerna är funktionsdugliga. - Byte av porslin på toaletterna var önskvärt från

Läs mer

Protokoll FÖ RSKÖLERÅ D & SKÖLRÅ D

Protokoll FÖ RSKÖLERÅ D & SKÖLRÅ D Protokoll FÖ RSKÖLERÅ D & SKÖLRÅ D Bureå 2016-04-18 Närvarande; Pär Parbring (1B), Elisabeth Wiberg (6AB), Sara Sjöstedt (Sjöstugan), Carola Forsell (Mygg ans förskola), Charlotte Lundgren (Klossens förskola),

Läs mer

Skärlagskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter

Skärlagskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Skärlagskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är skola, fritidshem, förskoleklass. Trygghetsteamet på skolan är ansvariga för planen

Läs mer

Protokoll Skolråd/Förskoleråd Jönåkers Skola 2013-05-27

Protokoll Skolråd/Förskoleråd Jönåkers Skola 2013-05-27 Protokoll Skolråd/Förskoleråd Jönåkers Skola 2013-05-27 Närvarande: Tina Johansson, Rektor Lena Uhrbom, förskolechef Inger Walllin Frölund, lärare åk 2-3 Susanne Bönnemark, personal Kojan Gunilla Sjögegård,

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo

Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo Protokoll 2010-10-08 Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo Plats och tid: Ede skola, fredag 1 oktober, klockan 08:15-09:45 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Filip Bergström, elev åk 5 Maja Solin,

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Trädet. Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Trädet. Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Trädet Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Informationsmöte Närvarolista skickas runt Klubben Nationella prov Skolwebben Förväntningar Ansvar

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 Norrhammarskolan F-5 Norrhammarskolan F-5 en central F-5-skola. Område Norr. ca 240 elever fördelat på elva klasser. Tre avdelningar, fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016 Smedbergsskolan 4-9. Grundskola, grundsärskola, fritidshem

Likabehandlingsplan 2016 Smedbergsskolan 4-9. Grundskola, grundsärskola, fritidshem Likabehandlingsplan 2016 Smedbergsskolan 4-9 Grundskola, grundsärskola, fritidshem Likabehandlingsplan 2016 Främja Smedbergsskolans värdegrund ska ligga till grund för all verksamhet i skolan. Vi vill

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

BERGASKOLAN Tid: Plats: Knallen

BERGASKOLAN Tid: Plats: Knallen BERGASKOLAN http://www.upplands-bro.se//bergaskolan 2014-02-11 Tid: 18.30 20.00 1. Plats: Knallen 1. Bitr. rektor Rose-Marie Mild, hälsar alla välkomna. Presentation av alla närvarande 2. Uppföljning av

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Förskoleklass Skola Fritidshem Ansvariga för planen: Biträdande rektor Trygghetsteam UTVÄRDERING OCH DELAKTIGHET Elevernas delaktighet och utvärdering: Eleverna

Läs mer

Carina Söderlind Löfvander tf rektor, Lena Albonius bitr. rektor, Marie Näslund bitr. rektor samt Viveca Höglund bitr. rektor

Carina Söderlind Löfvander tf rektor, Lena Albonius bitr. rektor, Marie Näslund bitr. rektor samt Viveca Höglund bitr. rektor PROTOLL SKOLRÅD Närvarande: Skolledning: Personal: Föräldrar: Carina Söderlind Löfvander tf rektor, Lena Albonius bitr. rektor, Marie Näslund bitr. rektor samt Viveca Höglund bitr. rektor Agneta Hallner

Läs mer

Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015

Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015 Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015 Närvarande: Rektor Eija Svedin, kurator Maria Oldberg, Mohammed Saleh Essi 1B, Fredrik Staland 3 chili, Camilla Gönczi 1B, Inger Lindmark 1A (och 5:an), Anna

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer