Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan"

Transkript

1 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b), Helena Kraft (5c), Jennie Lindstedt (5d), Camilla Bergenheim (2c), Anna- Lena Persson (3b), Carina Hammarqvist (4a), Åsa Forslin Aronsson (6c), Cecilia Fors (6c), Thomas Hoffman (8c), Pia Gårdh (9a) Personal: Eila Andersson, Eva Halvarsson, Eva Alpedal, Rose-Marie Öberg, Lisa Sahlstedt, Lars Orbring, Elise Tuulasaho, Helena Sparrings, Jennie Bramme, Pia Nordlander, Ingrid Nilsson, Anna-Lo Bergström, Vivi holm, Julia Packer, Elisabeth Hammarstedt Minnesanteckningar skolråd: Gemensamma minnesanteckningarna förs av Eva Alpedal. Mötets öppnande: * Eila hälsade alla välkomna. * Kort presentation av närvarande. Skolvalet Skolvalet är nu avslutat. Vi har fått väldigt många sökande till skolan. Om alla som sökt verkligen kommer får vi 5-parallelligt i f-1, år 3-4 och även i år 7. Vi har nu skickat ut bekräftelse på skolval och inväntar svar. Det innebär att vi kommer att bli ännu större med över 1000 elever. Det gör att vi också kommer att behöva fler lärare kommande läsår. Diskussioner kring organisation och hur vi ska fördela och strukturera oss inför nästa läsår har startat. Vi tittar över hela skolan. Det är roligt att så många vill söka till vår skola. Skolan har överlag väldigt goda resultat och nu till jul låg behörigheten till gymnasiet på 97 %. Renoveringen Renoveringen går enligt plan. Inflyttning beräknas ske under sommaren. Stora delar av vår utrustning och möbler är just nu magasinerade i Nyköping och ska återföras till Haga/Lyckebyskolan. Skolgården kommer också göras iordning och ska vara klar till inflyttningen. Skapande skola Eva Halvarsson presenterar årets Skapande Skola projekt. Dels har skolan arbetat med ett filmprojekt i år 4 och 9, och dels ett teater projekt med Circonova, en teatergrupp som haft föreställningar på skolan för både elever, personal och föräldrar. Filmerna och teatern handlade om att skapa diskussionsunderlag och synliggöra arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. 1

2 Visning av en av filmerna i filmprojektet år 9. Trivselledare Ett projekt i år 3-6 som ska förbättra rastverksamheten och mer aktivera eleverna. Rasterna blir roligare och alla kan vara med och har någon att leka med. 3st elever som ska bli trivselledare är utvalda i varje klass år 3-6 och de ska nu gå en utbildning inför starten med trivselledare i skolan. Trivselledarprogrammet omfattar F-9, dvs. hela skolan, vi utökar med elever i de äldre åldrarna från ht -15. Elever som är trivselledare väljs från årskurs 3. Trivselledarna kommer att få ett intyg om att har varit ledare och vad det har inneburit. De får också vissa rabatter på sportutrustning, rabatt i simhall, m.m. Mer information finns att läsa på Budget Trots lägre intäkt pga. ökade kostnader ser budgeten för 2015 ut att hålla enligt plan. Vi är dock bara i början av året och de stora förändringarna sker i läsårsskiftet. Vi har redan nu fått signal om att kommande tilldelning budget år 2016 kommer att innehålla effektiviseringsåtgärder. Fråga om hur stor skolpengen är i Haninge. Den skiljer mellan åldrarna och ligger mellan ca kr/elev/månad, pengen för fritids är ca 3100kr/elev/månad. Skolpengen är politiskt beslutad och skolan kan inte påverka den summan. Övriga frågor: Bussarna Fråga om man inte kan åka med alla bussarna? Jo man kan åka med alla bussar. Vissa klasser slutar så att det är ganska lång tid till nästa buss går, upp till 45 minuter. Detta berör främst klasser i år 5. Om man har frågor kring bussarna så ska man kontakta Eva Sjöberg på expeditionen på Lyckebydelen på Ribby. Man kan också ringa till Johanna Gustavsson på kommunen. Fritidsgården Föräldrar lyfter att de tycker att det ser ruffigt och risigt ut vid fritidsgården och undrar om något kommer att göras åt det. Det är en stökig situation utanför och kring fritidsgården och Fältarna från socialtjänsten, polis och nattvandrare finns runt omkring. Om man har fler specifika frågor kring fritidsgården så kan man kontakta Kultur- och Fritidsförvaltningen och Ann Nord. Fritidsgården är inte under vårt ansvar, men när Lyckebydelen är färdigrenoverad så kommer gården att flytta tillbaka in i skolan där Kultur och Fritid har lokal som tidigare. Vi kommer att samverka med fritidsgården under skoltid utifrån vår verksamhet. Vi har ett samarbete och för fram tankar, önskemål från skolan även gällande den tid som vi inte direkt påverkar dvs. eftermiddag och kväll. Vi har även ett samarbete via vår UNGSAM grupp där vi för gemensamma diskussioner med Kultur och Fritid, socialtjänst, kyrkan och polisen för att gemensamt arbeta för att våra ungdomar ska ha det bra var de än befinner sig. 2

3 Önskemål om övergångsställe Skolan har genom åren deltagit i olika projekt kring trafiksituationen och lagt ner mycket arbete på det. Frågan kring övergångsställen kan inte skolan påverka och har inget inflytande över utan då måste man vända sig till kommunen. Utvecklingssamtal Fråga om samtalet bara ska vara 20 minuter, det känns för kort. Har varit olika, en del har haft 30 minuter. Eleverna ska ha individuella mål för att nå så långt de kan. Enhetsmöten: Enhet år f-1: - Personalen berättar vad som är på gång. - F-klasserna nosar lite på 10 kamrater. Ledsna Lennart var på besök i måndags, det var uppstarten på bokstavsarbetet med bokstaven L. Alla klasser är med i bokstavsfesten. Det är också mycket fokus på värdegrundsarbetet. Över huset arbetar man med temat sagans värld. Fritids jobbar med bilder och sagor av John Bauer. - År 1, temat fram till påsk människokroppen, sinnen, kost och hälsa. Ni arbetar med värdegrunden, i matte arbetar ni med vikt och subtraktion. Läget i 1:orna känns jättebra, det är superfina 1:or, det är riktigt roligt att arbeta med dem. Lärarna har ökat sammarbetet i huset. Schoolsoft är det kommunikationssätt skolan använder mer och mer. - Fritids år 1 jobbar med kroppen utifrån fritids mål och uppdrag, det som det arbetas med i skolan fångas upp på fritids. Fritids har dagligen fasta aktiviteter och ni har startat upp med Just dance. - Frågor och tankar från föräldrarna: - Föräldrarna lyfte att det är viktigt att vi tittar tillbaks på tidigare minnesanteckningar, vilket det är. Vi kommer i fortsättningen att gå igenom föregående minnesanteckningar. - Det framkom önskemål om att samtliga klasser ska använda sig av Instagram. Om det inte är möjligt var det önskemål om att ta del av andra klassers Instagram. - Återkoppling från föräldrarna angående Schoolsoft, det är ett bra fungerande system, tillhörande APP fungerar också bra nu. - Förälder lyfter önskemål om fler utflykter. De anser att utflykter ger mycket för eleverna. Lärarna tar gärna emot förslag och lärarna önskar också att de kan göra besök på föräldrars arbetsplatser. - F-klass framtid inför år 1? Det är stora grupper med ca 28 elever i varje klass. Skolan räknar inte med att vi har fler än fem paralleller i år 1 nästa läsår. Viktigt att lokalerna är fungerande och att det finns möjlighet att arbeta i halvklass. - Kommer grupperna att ändras inför år 1? Vi ändra på grupperna bara om det finns behov av det. Vi har ännu inga signaler om att det blir några stora förändringar i antal elever inför år 1. - Ny personal på Haga 4, Helena Jansson och Sara Jansson har tillkommit efter studier. Det har medfört att det blivit lite omflyttning av personal i några av grupperna. - Ventilation är den ok för alla elever på Haga 4 och i år 1? Bitr. rektor Eva Halvarsson tar upp det med fastighetsansvarig. 3

4 - Hur arbetar ni för att få ner ljudnivån i klasserna på Haga 4? De arbetar i halvklass och i olika gruppkonstellationer så mycket som möjligt. - Det luktar illa och är blött på golvet, Haga 4. Personalen har inte upplevt att det är ett problem med toaletterna på Haga 4.. Personalen kommer att titta över toaletterna oftare. Barnen kan dekorera toaletterna - Det upplevs som att toaletterna på Haga 2 år 1 har blivit bättre och att eleverna tar ett större eget ansvar. Det har satts upp dekorationer på toaletterna och vuxna kollar oftare hur det fungerar på toaletter. Lärarna tar numer emot i hallen efter rasterna, konflikterna har minskat på detta sätt. - IUP och tiden för utvecklingssamtal? Eftersom det nya systemet i Schoolsoft har underlättat genom att alla parter har möjlighet att förbereda sig inför samtalet har det känts som 20 minuter har varit tillräcklig med tid de flesta fall. Det har varit avsatt 30 min. i planeringen för att det skulle finnas tid om något samtal behövde förlängas. - Föräldrar lyfter att det är viktigt att det kontinuitet i informationen. - Det kom upp frågor angående enskilda klasser. Har man frågor specifikt för en klass är det viktigt att man diskuterar det med berörd lärare, eller tar kontakt med bitr.rektor. Vid datorn Eva Halvarsson Enhet år 2-3: Fritids åk 2;Vi har börjar arbeta med tema Astrid Lindgren, vi har tittar på film och kommer att skapa en Pippi Långstrumps värld som avslutas med Drop in. Vi har på Naturskolan varit på besök på Biologiska museum. Fritidsaktiviteterna fortsätter som Skridsko och Dans Vi arbetar efter lärarnas veckoplanering på skolsamarbete Vi har Fritidsråd 1 ggr/mån och vi kommer att starta upp med flick/pojk prat. Lärare åk 2; Har innan sportlovet avslutat alla PRIM prov. Vi arbetar med tema Astrid Lindgren som kommer att avslutas med en musikal. Framöver kommer vi att åka på Bondgårdsbesök. Vi kommer att arbeta med Fjärilars liv, där vi har beställt larver från England. Detta kommer att avslutas med fjärilsfest. Vi arbetar även med Världsdelar världshaven och Påskens traditioner. Skolplaneenkät är utskickad till vårdnadshavare i åk 2 som ska besvaras senast 20/3 Fritids åk 3; Vi har haft fullt med aktiviteter under sportlovet som t.ex. skridskoåkning, besök hos polisen. Ida Fladvad arbetar när Jonas Öberg är tjänstledig på Haga 3 Aktiviteter fortsätter som vanligt, men vi kommer nu att börja arbeta med utslussning för att eleverna ska klara sig själv när de slutar fritids. Vi övar att göra mellanmål prata om kost/hälsa, åka buss osv. Vi kommer att ha en avslutningsfest 29/5. Mobiltelefoner är ett problem som vi önskar att ni om föräldrar pratar om hemma hur den ska användas. Lärare åk 3; Vi har nu avslutat med alla utvecklingssamtal. Fr. om 9/3 15/5 kommer vi att arbeta med Nationella Prov i svenska matematik. Arbete kring de nya klasserna kommer att påbörjas framöver, organisationen för ht- 15 är ej klar. 4

5 Frågor och funderingar från föräldrar: Föräldrarna framför att de är väldigt nöjd med fritids och alla aktiviteter som de gör med eleverna. Pratas det om vilka man väljer inför åk 4? vi på skolan upplever inte det. Trygghetsteamets arbetsgång? om ett ärende om mobbing förekommer, vi berättar att vi på skolan alltid agerar när vi får kännedom om något sådant sker med samtal med berörda. Anteckningar förda av, Rose-Marie Öberg Enhet år 4-6: År 4 Arbetat med Vikingatiden. Påbörjar nu arbetet med filmprojektet i Skapande Skola. Lärarna har mer börjat byta ett par ämnen mellan klasserna. Varit mycket frånvaro bland eleverna, både sjukdom och ledigheter. En fotbollsturnering från år 3 är på gång. År 5 SPA enkäten är nu på väg ut till vårdnadshavare till elever i år 5. Eleverna kommer också att besvara en enkät men gör det under lektionstid. I övrigt flyter det på enligt ordinarie plan. År 6 Stor spridning i utveckling och mognad bland eleverna vilket påverkar verksamheten. Det har varit stor sjukfrånvaro bland personalen en liten tid vilket då har skapat lite oro. Men nu är all personal tillbaka och lugnet börjar lägra sig igen. Nationella proven pågår nu för fullt och nästa på tur är matematik. Föräldrar tycker det är jättebra med läxhjälpen. Mamma hört att någon säljer Yogi O-kort (?) som man ska stoppa i munnen och det är någon sorts drog. En elev på skolan har blivit erbjuden att köpa sådana av en annan elev i samma klass. Om man ser eller hör någonting så ska man lämna tips till polisen på telefonnummer Övrigt Det är ofta fisk till lunch på tisdagar. Fråga varför det oftast är lax, och skulle det kunna varieras mera? Synpunkten förs vidare till kökschefen Micke. Anteckningar förda av Eva Alpedal Enhet år 7-9: Fråga/information Diskussion 1. NP Information om att NP är igång och att det är viktigt att eleverna är närvarande under provtillfällena. Skolan kommer inte att bevilja ledigheter under dessa tillfällen. Önskemål från föräldrar är att datumen för proven skrivs in i veckobrevet. 5

6 2. Inomhusmiljön på Ribby Inomhus luften har varit dålig och många elever har känt sig trötta och haft huvudvärk under skoldagen. Efter mätningar har till- och frånluften i klassrummen justerats och nu är det bättre. 3. PRAO åk 8 Kommer att vara under veckorna 19-20, SYV håller på att informera eleverna och information är på väg ut till föräldrarna. 4. Flytten tillbaka Ska ske enligt plan under sommaren. 5. Föräldramöte med syfte att skapa ett föräldranätverk Det har kommit fram information för föräldrar och elever att elever på skolan har varit i kontakt med alkohol och droger. Skolan håller på att planera ett informationsmöte tillsammans med bland andra uppsökarteamet för föräldrar. Mer information kommer framöver. Föräldrarepresentanterna lyfte även vikten av att nätvandra, för att få mer insikt i vad som sker i barnens internetliv. Sidor att hålla koll på hos barnen är bl.a. Kik, Instagram och Ask. 6. Skolplaneenkäten Har skickats hem till föräldrar via eleverna. Eleverna kommer att göra enkäten i skolan och föräldrarna har valet att skicka med deras svar till skolan med eleverna eller att svara via nätet. Enkäten är ett viktigt underlag för vår planering av verksamheten, därför är vi tacksamma om vi får in så många svar som möjligt från föräldrar och elever. I år går enkäten ut till elever och föräldrar i åk Miljön i skolan Det är fortfarande väldigt skräpigt i skolan, många slänger skräp på golvet istället för i papperskorgen. Lärarna kommer att använda lite tid från lektionerna till att städa inne i klassrummen tillsammans med eleverna. 8. Maten i skolan Föräldrarepresentanterna lyft att deras barn tycker att det har blivit en försämring av maten i skolan. Skolan följer de kostråd som finns för kommunen. Ur ett vuxenperspektiv är det inget fel på maten och de serverar oftast mellan två tre rätter att välja mellan samt en fantastisk salladsbuffé. 9. IT i skolan Skolan är i gång med att se över de datorer vi använder oss av i undervisningen. Anteckningar förda av: Lisa Sahlstedt Nästa skolråd är den 7 maj. Eila Andersson Rektor Haga/Lyckebyskolan 6

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant 2015-02-25 1 (5) Föräldraråd 2015-02-25 Tid: 18.30-20.30 Plats: Örsundsbroskolan F-huset, Matsalen och Delta Kallelse till mötet har gått ut via mejllista, personal på skolan samt hemsidan. Närvarande:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer