FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark"

Transkript

1 FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan till hösten Frågorna kommer att uppdateras allteftersom nya frågeställningar väcks från skolans sida såväl som från er föräldrars/elevers. Alla nya frågor dateras den dag de läggs ut på Vklass / skolans hemsida. Innehåll Hur har ni resonerat kring att flytten av elever kan innebära en förlust i sociala kontakter då eleverna som flyttar till Näsbyparksskolan går från en treparallellig skola till enparallellig skola med många vänner kvar på Norskolan?... 2 Hur tycker ni i så fall att detta (förlust av sociala kontakter) ska förklaras och kommuniceras till barnen av såväl föräldrar som skolan?... 3 Vilken pedagogisk profil kommer F-3 verksamheten att ha på Näsbyparksskolan?... 3 Hur har man kommit fram till den permanenta lösningen med två skolor så nära varandra istället för en treparallellig lösning på en skola?... 3 Hur det är möjligt att ni bara kan flytta ut en klass från Norskolan utan att vi föräldrar har fått vara med och göra det skolvalet?... 3 Hur tänker ni arbeta för att möten mellan olika åldersgrupper på gemensamma ytor / lokaler såsom matsal, gymnastiksal, skolgård osv. ska bli så positiva som möjligt?... 4 Det nämns att F-3 kommer att ha ett eget våningsplan i C-huset. Vilka övriga klasser och verksamheter kommer att finnas i den byggnaden, som barnen därmed kommer att möta dagligdags?... 4 Hur har detta besked mottagits bland de lärare som berörs?... 4 Den tillförordnande rektor som nämns för Näsbyparskolan - vore det inte en bra idé om hon så snart som möjligt bjöd in till möte för alla berörda familjer, för att skapa en relation?... 5 Var kommer år F-3 på Näsbyparksskolan att ha sin verksamhet?... 5 När och med vilka årskurser äter F-3 i matsalen?... 5

2 Hur kommer barnen i F-3 på Näsbyparksskolan att samarbeta med barn i motsvarande ålder på Norskolan?... 5 Hur kommer fritidsverksamheten att se ut för barnen i F-3 på Näsbyparksskolan?... 6 Varför organiserar man det inte så att de yngre barnen, åk F-1, går kvar på Norskolan och de äldre, åk 2-3, flyttar till Näsbyparksskolan?... 6 Kommer F-3-barnen på Näsbyparksskolan att kunna umgås med F-3-barnen på Norskolan under skoltid (på raster etc.)?... 6 Hur kommer avslutningar och liknande att ske i Näsbyparksskolan för F-3-eleverna kommer det att ske tillsammans med Norskolan?... 6 Varför har inte informationen om den här omorganisationen kommit tidigare?... 7 Kommer det bli ett informationsmöte för de berörda eleverna som ska flytta från Norskolan till Näsbyparksskolan innan skolvalet är avslutat?... 7 Vilka antagningsregler gäller för de elever som vill byta skola i i samband med att nya Näsbyparksskolan öppnar ht2015?... 7 Finns möjlighet att flytta barn från Norskolan till Näsbyparksskolan eller vice versa inför skolstarten ht2015?... 8 Har nya Näsbyparksskolan bara en klass i varje årskurs förskoleklass- åk9?... 8 Från Hur har ni resonerat kring att flytten av elever kan innebära en förlust i sociala kontakter då eleverna som flyttar till Näsbyparksskolan går från en treparallellig skola till enparallellig skola med många vänner kvar på Norskolan? Med god erfarenhet av barns behov och utveckling förstår vi att förändringen kommer att påverka barnen. Vi vet också att den viktigaste faktorn för att denna påverkan ska bli så liten och så positiv som möjligt för eleverna, är hur vi vuxna (vi pedagoger såväl som ni föräldrar) hanterar den gentemot barnen. Hur vi kommunicerar kring den och vilken inställning vi visar att vi har till den. Vi hyser stor tilltro till att om vi gör något positivt av detta kommer eleverna också att uppleva det mesta av förändringen som något positivt.

3 Hur tycker ni i så fall att detta (förlust av sociala kontakter) ska förklaras och kommuniceras till barnen av såväl föräldrar som skolan? Vi kommer att göra vad vi kan för att möta varje barns behov av att prata om vad de känner kring förändringen. Vi kommer att fokusera på de positiva delarna med vad det innebär att få börja på en ny skola, nya lokaler och ett delvis nytt sammanhang i kombination med tryggheten i gemenskapen i resp. klass. Men vi kommer också förklara att förändring sker och att de fortfarande kommer att kunna träffa sina andra kamrater på fritiden. Som förälder är det viktigt att ni vet vad vi säger från skolans sida och det är bra om vi arbetar på samma linje i den här frågan. Vi vill självfallet ha en löpande dialog med er föräldrar om kommunikationen med eleverna i den här frågan. Vilken pedagogisk profil kommer F-3 verksamheten att ha på Näsbyparksskolan? Personalen i F-3-klasserna på Näsbyparksskolan kommer främst från Norskolan där verksamheten är Bifrostinspirerad (enkelt förklarat innebär detta tematiska upplägg där alla eller flera ämnen är inblandade under en längre del av året). Men man har valt att blanda det tematiska med traditionell undervisning för att få det bästa av var idé. Detta kommer på ett eller annat sätt även att synas på Näsbyparkskolan. Hur har man kommit fram till den permanenta lösningen med två skolor så nära varandra istället för en treparallellig lösning på en skola? Beslutet att det är denna lösning som ska utformas efter ombyggnaden grundar sig på politiska beslut flera år tillbaka i tiden. Dessa i sin tur bygger på de förutsättningar som finns vad gäller möjligheten att bygga till och bygga ut. Man har gjort bedömningen att Norskolan inte kunde byggas ut medan Näsbyparksskolan kunde utvecklas dock inte obegränsat. Vill man ha mer ingående förklaringar till varför så får man kontakta. Hur det är möjligt att ni bara kan flytta ut en klass från Norskolan utan att vi föräldrar har fått vara med och göra det skolvalet? Stor förståelse finns för alla sådana frågor och funderingar. Vi är emellertid övertygade om att den förändring som kommer är en positiv förändring för skolan såväl som för eleverna.

4 Den enda praktiska möjligheten för att ett sådant val skulle kunna varit rättvist och därmed möjligt vore om man hade fått göra ett sådant val redan då nuvarande åk2 valde till F-klass (alltså för 3 år sedan). Det gjordes emellertid inte. Om man skulle göra ett sådant omval nu så skulle många fler elever påverkas än det gör idag eftersom då skulle alla klasser både på Norskolan och blivande Näsbyparksskolan behöva rivas upp och omskapas inför ht2015 och många lärarbyten skulle ske. Det vore ingen bra lösning nu behålls klasskonstellationerna och de undervisande lärarna. Eftersom förändringen sker inom samma rektorsområde med samma huvudman och är grundat på ett politiskt beslut så har bedömningen gjorts att det inte finns några juridiska hinder för flytten. Hur tänker ni arbeta för att möten mellan olika åldersgrupper på gemensamma ytor / lokaler såsom matsal, gymnastiksal, skolgård osv. ska bli så positiva som möjligt? Först och främst kommer vi organisera oss så att eleverna från olika åldersgrupper möts i vardagen i vuxnas närvaro genom rastvärdar, fritidspersonal och matvärdar. Vi kommer även att fortsätta att arbeta fram modeller för åldersövergripande skolprojekt där delar av syftet är att lära känna varandra över åldersgränserna med vuxnas stöd och överinseende. Den nya Näsbyparksskolans skolgårdsytor är tydligt indelade i två avdelningar - en för de äldre barnen på gården mot Näsbypark centrum (där matsalen ligger nu) och en på den öppna innergården mellan de två tegelröda flyglarna (hus C och D). Detta gör att det kommer att vara enkelt att ha översikt över skolgården dit de yngre barnen är hänvisade. Rasttider och rastvärdsskpapets uppdrag kommer att anpassas så att respektive åldersgrupp har rast så lite som möjligt samtidigt. Det nämns att F-3 kommer att ha ett eget våningsplan i C-huset. Vilka övriga klasser och verksamheter kommer att finnas i den byggnaden, som barnen därmed kommer att möta dagligdags? I C-husets två övre plan ligger åk 4 och 5 de elever som ligger närmast i ålder med F-3. Hur har detta besked mottagits bland de lärare som berörs? Alla på skolan har varit medvetna om att den här förändringen har stått för dörren, men detaljerna för flytten blev som sagt precis klara. Det stora flertalet är positiva till förändringen och de fåtal som utryckt osäkerhet kring den gör det främst utifrån att

5 allt ännu inte är färdigplanerat. Detta eftersom det är den personal som ska vara på Näsbyparksskolans F-3 som måste vara med och påverka förändringsarbetet i detalj. Vore det inte en bra idé om skolledningen så snart som möjligt bjöd in till möte för alla berörda familjer, för att skapa en relation? Precis som på Norskolan är det Erik Juntikka som är rektor för Näsbyparksskolans rektorsområde. Åke blir som sagt kvar på Norskolan som biträdande rektor och ansvarig för den löpande driften där och Erik Junikka och Cecilia Klackenberg (bitr.rektor) fortsätter att dela på ansvaret för driften på Näsbyparksskolan. Detaljinformation kring hur olika ansvar ser ut kommer att presenteras vid det inplanerade informationsmötet vid påsk. Från Var kommer år F-3 på Näsbyparksskolan att ha sin verksamhet? År F-3 kommer att ha sina lokaler i markplan i hus C, dvs det huset som ligger närmast Näsbyparksskolans idrottshall. De har hela våningsplanet i hus C för sin verksamhet och kommer därför inte blandas med äldre elever i den övriga reguljära verksamheten. När och med vilka årskurser äter F-3 i matsalen? Alla våra elever äter i samma matsal, men inte samtidigt. Ofta äter de yngre tidigast då deras skoldag är kortast och de serveras mellanmål på eftermiddagen. Hur kommer barnen i F-3 på Näsbyparksskolan att samarbeta med barn i motsvarande ålder på Norskolan? Våra F-klasser har redan idag ett samarbete mellan Norskolan och Slottsparksskolan. Näsbyparksskolans F-klass kommer att ingå i detta samarbete till hösten. Hur mycket faktiskt samarbete mellan eleverna på Näsbyparksskolan och de andra skolorna det kommer att innebära är något som måste få växa fram i planeringen av verksamheten av ansvariga lärare.

6 Hur kommer fritidsverksamheten att se ut för barnen i F-3 på Näsbyparksskolan? År F-3 och 4-6 har varsitt fritis i vår nya skola. Under loven kommer ett samarbete mellan våra fyra skolenheter att ske i samma utsträckning som idag. Vi planerar emellertid för att personal ska kunna arbeta i alla åldrar för att en naturlig och självklar koppling mellan fritidsverksamheten i alla åldrar ska finnas. Varför organiserar man det inte så att de yngre barnen, åk F-1, går kvar på Norskolan och de äldre, åk 2-3, flyttar till Näsbyparksskolan? Det är på högre nivå bestämt att när nya Näsbyparksskolan står klar hösten 2015 så är den en skola för år F-9. Den lösning vi har idag med tillfälliga paviljonger beror på att Norskolan har haft ett stort elevintag de senaste åren som inte kan huseras i Norskolans lokaler som är byggda för en 2-parallellig verksamhet. De extra klasserna blev AB-klasserna. När det nu är dags för oss att starta ett lågstadium plockar vi över AB-klasserna och låter A- och B-klasserna, precis som tidigare, gå på Norskolan. Som Norskolan är byggd och som Näsbyparksskolan byggs nu skulle inte heller en organisation som nämns i frågan få plats rent fysiskt på Norskolan och tomma klassrum för F-3-verksamhet skulle uppstå på Näsbyparksskolan. Kommer F-3-barnen på Näsbyparksskolan att kunna umgås med F-3- barnen på Norskolan under skoltid (på raster etc.)? Det är inte troligt att F-3-eleverna på Näsbyparksskolan kommer att ha tid och möjlighet att ha så mkt kontakt med sina kamrater på Norskolan - i synnerhet inte i de lägre åldrarna. Detta gäller i synnerhet under läsåret 2015/16 då delar av skolområdet fortfarande är byggarbetsplats och därför avgränsat av säkerhetsskäl, vilket försvårar förflyttning om tiden är knapp. Hur kommer avslutningar och liknande att ske i Näsbyparksskolan för F- 3-eleverna kommer det att ske tillsammans med Norskolan? Alla sådana situationer ligger långt fram i tiden. Vi vill dessutom forma och skapa våra egna traditioner för nya Näsbyparksskolan där alla elever involveras oavsett ålder.

7 Varför har inte informationen om den här omorganisationen kommit tidigare? En mängd olika faktorer har inte gjort det möjligt. Främst har det handlat om en kombination av att all förhandsinformation inte funnits för att alla beslut skulle kunna tas i kombination med att alla inblandade arbetstagarparter skulle få sin information och vara delaktiga i processen. För de som inte har syskon som ska välja till F-klass kommer informationen trots allt över 7 månader innan flytten sker vilket vi tycker är god framförhållning. Att något skulle ske har ju stått klart för alla inblandade eftersom vi varit helt öppna med att Näsbyparksskolan ska bli en F-9-skola när ombyggnationen var klar samt att en stor andel av Norskolans elever har högst tillfälliga lokaler. Kommer det bli ett informationsmöte för de berörda eleverna som ska flytta från Norskolan till Näsbyparksskolan innan skolvalet är avslutat? Vi kommer inte att ha något informationsmöte i annan ordning än vi skrev i informationsbrevet som gick ut Detta främst för att många av frågor saknar ännu svar idag eftersom det ligger på de lärare och den fritidspersonal som precis fått beskedet att de ska flytta, att vara med och planera och organisera det framtida arbetet och upplägget i F-3 på Näsbyparksskolan. Vi har heller inga lokaler att visa upp. Vi tänker oss istället att denna FAQ ska ersätta mycket av det som skulle komma på ett infomöte samt att en FAQ kan vara mer aktuell. Men vi kommer självklart att svara på frågor som inte tas upp här som rör flytten om man kotaktar oss via mail eller telefon. Vilka antagningsregler gäller för de elever som vill byta skola i i samband med att nya Näsbyparksskolan öppnar ht2015? Vid skolval gäller alltid den relativa närhetsprincipen om det är fler sökande än skolplatser på en skola. Vid skolbyte är den relativa närhetsprincipen en grundregel, men undantag kan finnas om det finns synnerliga skäl, ex inflytt i kommunen. Hur närhetsprincipen slår är oförutsägbart eftersom det är svårt att förutsäga hur sökmönstret kommer att se ut (har varit mkt nyckfullt i Näsbyparksskolans rektorsområde). Det enda tydliga mönstret man kan utläsa av tidigare val har varit att alla som tidigare år sökt till åk4 på Näsbyparksskolan har kommit in, men inte heller här kan vi lämna garantier.

8 Finns möjlighet att flytta barn från Norskolan till Näsbyparksskolan eller vice versa inför skolstarten ht2015? Man kan alltid göra ett skolval före den 2/2 eller skolbyte via skolvalssajten. Det är alltid rektor som beslutar om hur många som ska tas in på respektive skola. Om fler elever söker än antal skolplatser så kommer den relativa närhetsprincipen att följas som grundregel om synnerliga skäl inte finns. Eftersom Näsbyparksskolan aldrig kommer att ha plats för mer än en "parallell" i sin åk F-3-organisation så finns ett tak för hur många som kan söka dit. Har nya Näsbyparksskolan bara en klass i varje årskurs förskoleklassåk9? Ja, Näsbyparksskolans organisation kommer att se ut som följer i grunden: F-3: en klass i varje årskurs 4-9 blir 3-parallellig (med viss variation).

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014-15. Praktiska Gymnasiet i Märsta. Johan Segerfeldt

Kvalitetsrapport läsåret 2014-15. Praktiska Gymnasiet i Märsta. Johan Segerfeldt Kvalitetsrapport läsåret 2014-15 Praktiska Gymnasiet i Märsta 20150630 Johan Segerfeldt 1 1 Inledning Kommentar till rapporten Då jag (rektor Johan Segerfeldt) skriver i rapporten används Arial 12p och

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer