ETF-guide för investerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETF-guide för investerare"

Transkript

1 ETF-guide för investerare

2 Dra fördel av en investeringsrevolution

3 Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella fonder och aktier, vilket ger dig diversifierad, smidig, kostnadseffektiv och transparent åtkomst till världens investeringsmarknader. Institutionella investerare - såsom pensionsfonder, statliga investeringsfonder och banker - har använt ETF:er i åratal. Nu kan även privatpersoner som du själv få tillgång till samma investeringsmöjligheter som dessa sofistikerade och krävande investerare - samma fonder, samma kostnader, samma avkastning. Denna ETF-guide för investerare har tagits fram för att hjälpa dig att upptäcka fler av de fördelar som finns med att använda ETF:er och hur de kan användas som en viktig del i din investeringsportfölj. Guiden förklarar även fördelarna med att använda ishares som leverantör av dina ETF:er, baserat på våra viktigaste egenskaper i form av professionell kvalitet, individuell valfrihet och ansvarsfull innovation. 1 ETF:er = Exchange Traded Funds = Börshandlade fonder. 1

4 Vad är en ETF? En ETF är en investeringsfond som handlas på en börs. Målsättningen för en ETF är att följa utvecklingen hos ett specifikt index (exempelvis S&P ) och erbjuda dig samma avkastning som detta index minus fondens kostnader. Precis som en vanlig, traditionell fond ger en ETF dig tillgång till en portfölj med bolag (aktier), obligationer eller andra tillgångar (som råvaror eller fastigheter). Och precis som en aktie köps och säljs en ETF på en börs. Det gör att ETF:er kan erbjuda dig det bästa av två världar - de är lika diversifierade som fonder och lika enkla att köpa och sälja som aktier. Precis som för alla investeringar så utsätts ditt kapital och eventuell utdelning för en risk. Produkternas likviditet kan inte garanteras. FOND BÖRS- HANDLAD FOND (ishares) AKTIE 2 S&P 500 Index ger exponering mot de 500 största noterade bolagen i USA. 2

5 Är ETF:er populära? Ja. Sedan den första ETF:en lanserades år 1993 har ETF-branschen haft en fenomenal tillväxt, precis som du kan se i diagrammet. Globalt är omkring 2,6 biljoner dollar 3 investerade i ETF:er idag. I Europa har populariteten ökat kraftigt de senaste fem åren och omkring 456 miljarder dollar 3 är investerade i ETF:er i dagsläget. Pensionsfonder, statliga investeringsfonder och banker har investerat i ETF:er i åratal. Nu börjar ETF:er även bli allt mer populära bland privatpersoner som gärna tar del av de fördelar som erbjuds av dessa kostnadseffektiva och flexibla investeringslösningar. Tillgångar (miljarder US$) Antal ETF:er Jul-14 ETF:er erbjuder dig det bästa av två världar. Tillgångar (miljarder US$) Antal ETF:er Källa: BlackRock ETP Landscape, Bloomberg, Strategic Insight Simfund, per slutet av juli BlackRock ETF Landscape, Bloomberg, Strategic Insight Simfund, per slutet av juli

6 Är alla ETF:er likadana? Nej. I princip finns det två olika typer av ETF:er och skillnaderna dem emellan beror på vad ETF:erna faktiskt äger. FYSISKT REPLIKERANDE 4 ETF:ER Fysiskt replikerande ETF:er äger de värdepapper som ingår i indexet som följs, vilket ger investerare den trygghet det innebär att faktiskt äga värdepapprena. Det finns två olika tekniker för att följa ett index: dels full replikering vilket innebär att samtliga värdepapper som ingår i indexet ägs med hänsyn till den viktning som de har i indexet, eller en optimerad metod. Optimerade fonder äger inte samtliga värdepapper som ingår i indexet då detta bedöms vara alltför kostsamt och ineffektivt. DERIVATREPLIKERANDE ETF:ER En derivatreplikerande ETF äger ett finansiellt derivatinstrument, oftast i form av en så kallad swap. Det kontrakt som upprättas garanterar ETF:en utbetalningar som motsvarar indexavkastningen för det index som ETF:en replikerar minus en avgift (så kallade swap-spreaden). Derivatreplikerande ETF:er är vanligtvis mer riskfyllda än fysiskt replikerande ETF:er på grund av deras exponering gentemot motparten. Dock kan derivatreplikerande ETF:er vara ett bra sätt att erhålla exponering mot marknader som inte kan nås via fysiskt replikerande fonder, exempelvis råvaror samt svårtillgängliga tillväxtmarknader. De senaste åren har ett antal ETF-leverantörer börjat använda en fysiskt replikerande modell i större omfattning, vilket ger stöd åt ishares åsikt sedan starten; nämligen att fysiskt replikerande ETF:er i allmänhet ger dig en mer robust investeringslösning. Vår åsikt stöds av den höga transparens och låga komplexitet som fysiskt replikerande ETF:er erbjuder. Alla ishares ETF:er 5 som är registrerade i Sverige är därför av denna typ. 4 Det finns två huvudsakliga typer av ETFstrukturer - fysiska och swapbaserade. Fysiska ETF:er följer utvecklingen hos ett index genom att köpa alla eller ett urval av de värdepapper som ingår i det underliggande indexet. 5 Observera: 100% av våra fonder som är registrerade i Sverige är fysiska per den 31 juli Källa: BlackRock, 31 juli

7 ishares ETF:er har som målsättning att följa ett jämförelseindex och innehavet förändras inte under stigande eller fallande marknader. En del av ishares ETF:er är optimerade och äger därför inte alla jämförelseindexets värdepapper. Utvecklingen kan komma att variera jämfört med det underliggande jämförelseindexet. Under dagen handlas ishares ETF:er på börsen utifrån det aktuella marknadsvärdet vilket kan variera jämfört med nettoandelsvärdet. Transaktions- eller mäklingsavgifter tillkommer. Likviditeten garanteras inte. Effektivitet och tillgång ETF:er handlas på börser vilket gör det enkelt för dig att ta eller utöka en position, eller sälja din investering. De är lika enkla att sälja som de är att köpa. Kostnadseffektivitet ETF:er har ofta lägre kostnader än andra typer av fonder. Vilka är fördelarna med ETF:er? Transparens ETF:er ger dig större kontroll över dina investeringar och du vet exakt vad du investerar i. ETF:er ger dig daglig information om vilka värdepapper fonden äger, hur den utvecklas samt dess kostnader. Diversifiering ETF:er ger dig tillgång till en hel värld av investeringsmöjligheter och omfattar ett brett utbud av tillgångsslag, sektorer och regioner. Det kan hjälpa dig att sprida dina risker och inte lägga alla ägg i samma korg.

8 Diversifiering betyder i princip placera inte alla ägg i samma korg. Om du kan sprida dina investeringar mellan ett antal olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter etc.) ökar dina möjligheter att erhålla en jämnare avkastning, samtidigt som du ofta sänker risken. A B FÖRVÄNTAD AVKASTNING PORTFÖLJ A KONCENTRERAD* FÖRVÄNTAD RISK 14% 7% PORTFÖLJ B DIVERSIFIERAD* 9% 6% FÖRVÄNTAD RISK FÖRVÄNTAD AVKASTNING Antal innehav 4 Antal innehav 45 * % per år. Endast i illustrativt syfte. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att den kan upprepas.

9 Diversifiering LÄR DIG FÖRSTÅ RISK OCH AVKASTNING Förr i tiden fokuserade många investerare endast på avkastningen för en viss investering, med andra ord huruvida den gav upphov till en vinst eller en förlust. Allt fler börjar dock acceptera att man bör fokusera på både avkastning och risk. Det inkluderar huruvida en investering har levererat den faktiska avkastning som du förväntade dig när du först investerade, samt i vilken utsträckning din ursprungliga investering (ditt kapital) utsatts för risken att förlora i värde. Utifrån denna utgångspunkt bör ditt mål med investeringen vara att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Diversifiering kan hjälpa dig att uppnå denna optimala balans mellan risk och avkastning genom att sprida dina investeringar mellan ett större utbud av tillgångar, länder och sektorer. Teorin bakom detta är att olika tillgångar (eller länder eller sektorer) kommer att utvecklas olika under olika tidsperioder om du är exponerad mot ett brett utbud kommer den sämre avkastningen för vissa tillgångar att kompenseras av en stark avkastning för andra tillgångar, och vice versa. Det gör att risken för en negativ totalavkastning minskar vid varje enskild tidpunkt. Vi kan använda ett exempel för att undersöka detta närmare. Den diversifierade portföljen B har en förväntad avkastning som motsvarar portfölj A, men den har samtidigt en betydligt lägre risknivå vilket gör den till en potentiellt mer attraktiv investering. Detta illustreras i det motsatta diagrammet. Med ETF:er kan exemplet utökas ytterligare. Som vi tidigare förklarat äger fysiskt replikerande ETF:er de underliggande värdepapprena (exempelvis aktier eller obligationer) som finns med i indexen som fonderna följer. Det betyder att ETF:er redan är mycket diversifierade på grund av sin utformning, och de erbjuder därför en attraktiv balans mellan risk och avkastning 6. Dessutom finns ETF:er tillgängliga inom olika tillgångsslag och regioner, vilket vi kommer att diskutera vidare. Lägg inte alla dina ägg i samma korg. 6 ishares ETF:er har som målsättning att följa ett jämförelseindex och innehavet förändras inte under stigande eller fallande marknader. En del av ishares ETF:er är optimerade och äger därför inte alla jämförelseindexets värdepapper. Utvecklingen kan komma att variera jämfört med det underliggande jämförelseindexet. Under dagen handlas ishares ETF:er på börsen utifrån det aktuella marknadsvärdet vilket kan variera jämfört med nettoandelsvärdet. Transaktions- eller mäklingsavgifter tillkommer. Likviditeten garanteras inte. 7

10 Effektivitet och tillgång Som vi redan nämnt är ETF:er lika enkla att köpa och sälja som aktier. Det betyder att du enkelt kan initiera eller utöka en investering, eller sälja din investering. Utöver att vara ett effektivt sätt att investera ger ETF:er dig större tillgång till investeringsmöjligheter inom olika tillgångsslag och regioner. Oavsett vilka investeringsmål du har finns det en ETF som kan hjälpa dig att uppnå dem. ishares erbjuder över ETF:er bara i Sverige. Vi anser att dessa ETF:er fungerar som utmärkta byggstenar att använda i din portfölj, och de ger dig tillgång till ett brett utbud av tillgångsslag och marknader över hela världen. Du kan investera i ETF:er som följer aktieindex, obligationsindex, råvaruindex och fastighetsindex. Det finns bokstavligen hundratals ETF:er som täcker in alla viktiga tillgångsslag. ETF:er går att använda för såväl globala investeringar, enskilda länder eller regioner. Det finns även ETF:er inom de flesta sektorer - från teknologi till telekomföretag, ren energi och konsumentbolag. Du kan investera i obligationer som givits ut av regeringar och företag, både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. 7 Data per den 31 juli Källa: BlackRock. 8

11 Om dina investeringsmål förändras innebär flexibiliteten vid köp och försäljning av en ETF att du enkelt kan ändra din ETF-investering i enlighet med dina önskemål.

12 På ishares förstår vi hur viktigt det är att hålla dina investeringskostnader under kontroll. Kostnadseffektivitet Investeringsprodukter tar ibland ut höga förvaltningsavgifter och andra kostnader. Dessa kostnader kan urholka vinsterna du gjort i investeringen och ibland även leda till förluster. Det är därför ETF:er bara har en primär typ av kostnad - Total Expense Ratio (TER). En fonds TER motsvarar den totala kostnaden för att äga investeringen under ett år. Den inkluderar samtliga årliga kostnader som är relaterade till fondförvaltningen. Det genomsnittliga TER-värdet är vanligtvis högre än för en traditionell passiv fond. En av anledningarna bakom det högre TER-värdet är att ETF:er kan köpas och säljas under dagen medan traditionella passiva fonder endast erbjuder handel en gång per dag. Möjligheten till handel under dagen innebär en kostnad, bland annat då ETF-leverantören måste betala en avgift för att notera ETF:en på den börs där kunderna kan handla med den. ishares och BlackRock är starka förespråkare för att använda begreppet Total Cost of Ownership (TCO). TCO går bortom TER och inkluderar även kostnader relaterade till att köpa, äga och sälja ett specifikt instrument. Aktiva och indexföljande fonder kan vanligtvis värderas utifrån en viss tidpunkt under dagen i form av fondens nettoandelsvärde efter avdrag för courtage och andra avgifter. 10

13 TCO-värdet beräknas genom att lägga ihop alla ETF:ens kostnader och dra bort samtliga intäkter som genererats under samma tidsperiod. Det tar därmed hänsyn till externa faktorer som den faktiska kostnaden för handeln, och interna kostnader som rebalanseringskostnader 8 och intäkter från värdepappersutlåning 9 (se bilden nedan). INTERNA FAKTORER Fysiskt replikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Rebalanseringskostnader Intäkter från värdepappersutlåning Derivatreplikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Swapspread Intäkter från värdepappersutlåning EXTERNA FAKTORER Handelsspreadar + = Kostnader för skapande/inlösen Mäklarkostnader Skatt TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) Källa: BlackRock. TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO): INTERNA OCH EXTERNA FAKTORER Interna faktorer inkluderar både fondkostnader och intäkter som fonden erhåller under en och samma tidsperiod. Dessa interna faktorer inkluderar TER, rebalanseringskostnader, samt eventuella intäkter från värdepappersutlåning. Externa faktorer är kostnader som belastar investeraren vid köp och försäljning av en ETF och inkluderar handelskostnader samt kostnader vid skapande/återköp av andelar tillsammans med mäklaravgifter och skatter. Handelsrelaterade kostnader reflekteras i skillnaden mellan köp- och säljpris vid köp av en ETF på en börs eller direkt av en annan part (OTC-handel) 10. En jämförelse mellan ETF:er och traditionella passiva fonder som baseras på TCO istället för TER gör att kostnaderna för de två fondtyperna blir mycket mer jämförbara. Oftast är valet av fondtyp baserat på kundens investeringshorisont. 8 Justering av förändrade portföljvikter till sina korrekta värden på grund av förändringar för de underliggande tillgångspriserna. 9 Värdepapperslån är en väletablerad företeelse på de finansiella marknaderna och innebär att investerare såsom fonder, ETF:er, pensionsfonder och försäkringsbolag bedriver kortsiktig utlåning av sina värdepapper med syfte att generera ökade intäkter för sina portföljer. Källa: 10 Handel som utförs direkt mellan två parter utan översyn av en börs. 11

14 Transparens Många typer av investeringar är otydliga med hur dina pengar verkligen investeras. Det kan även vara oklart huruvida din investering faktiskt utvecklas i linje med målsättningen om det inte finns någon utförlig information om hur den utvecklas från dag till dag. ishares förespråkar istället en hög transparens. Det är därför vi dagligen uppdaterar vår webbplats och för majoriteten av våra fonder kan vi erbjuda omfattande information om innehav och strukturer. Exempelvis publicerar vi alla värdepapper som ägs av våra fysiskt replikerande ETF:er. Vi redovisar också tydligt de fonder där utlåning av värdepapper förekommer samt alla relevanta utlåningsparametrar (fondens intäkter, nivå för säkerhetstillgångar, säkerhetsinnehav, etc. Vi publicerar dessutom heltäckande information om avkastningen, så att du kan se exakt hur din investering utvecklas dagligen. Vilka är riskerna med ETF:er? Det är viktigt att förstå att ETF:er inte är garanterade produkter precis som vid en investering på aktie- eller obligationsmarknaden riskerar du din ursprungliga investering. Eftersom det finns många olika typer av ETF:er är vissa mer riskfyllda än andra. Om du investerar i en ETF som äger värdepapper i en annan valuta än din egen kan din avkastning komma att påverkas av skillnaden i växelkurs. Det finns vissa ETF:er som använder valutasäkring för att minimera denna valutarisk. ETF:er är utformade för att följa ett index - de köper samma värdepapper som detta index och har som mål att replikera avkastningen minus fondens kostnad (avgift). Det finns en risk att det kan uppstå en skillnad mellan indexets avkastning och fondens avkastning. Man bör dock komma ihåg att det är omöjligt för en investerare att investera direkt i ett index. 12

15 All denna information finns enkelt tillgänglig online på vår webbplats

16 Varför välja ishares ETF:er? ishares har fått förtroendet att förvalta mer tillgångar än någon annan ETF-förvaltare i världen. Vi lanserade vår första ETF i Europa i april år , och idag förvaltar vi över 47% av samtliga europeiska ETF-tillgångar. Med över 140 ETF:er registrerade i Sverige kan vi erbjuda ett oöverträffat utbud av fonder till våra kunder, och förvaltningen understöds av expertisen hos 135 investeringsteam i 30 länder. Vi anser att vår framgång beror på tre huvudsakliga egenskaper: PROFESSIONELL KVALITET ishares levererar kvalitetsprodukter som kan hjälpa dig att navigera bland dagens volatila marknader. INDIVIDUELLT VAL ishares hjälper dig att genomföra dina investeringsidéer med insikt och stöd. ANSVARSFULL INNOVATION ishares är branschledande när det gäller att erbjuda dig tydliga, rättvisa och effektiva investeringar. 11 Källa: BlackRock, 31 juli

17 ishares utbud av ETF:er ishares förvaltar ett utbud av ETF:er som är registrerade i Sverige och hjälper investerare att följa deras unika syn på investeringar med hjälp av ett stort antal olika möjligheter. Se listan nedan för ETF:er som är registrerade i Sverige. Hur köper jag ishares ETF:er? Din finansiella rådgivare kan köpa och sälja ETF:er åt dig via en mäklare eller rådgivarens investeringsplattform. Din rådgivare kan berätta mer om hur du lägger order med fasta nivåer för köp- och säljpris. Kom ihåg att det precis som för andra investeringar finns risker med att köpa och sälja ETF:er. Din investering kan både öka och minska i värde och du utsätter ditt kapital för en risk. Var kan jag hitta mer information? Som alltid rekommenderar vi att du pratar direkt med din finansiella rådgivare för att skapa en investeringsstrategi som är anpassad till dina långsiktiga finansiella mål. Vi har en utförlig utbildningssektion som förklarar mer om ETF:ers egenskaper samt hur ETF:er kan hjälpa dig att nå dina investeringsmål. Vi ger dig även detaljerad produktinformation om vårt utbud av ETF:er. Det inkluderar fonddata och faktablad för fonderna. Precis som inför alla investeringsbeslut rekommenderar ishares dig att: SÖKA oberoende professionell rådgivning innan du investerar. UTVÄRDERA dina investeringsmål och välj investeringar som kan hjälpa dig att nå dessa mål. SPENDERA TID med att förstå dina investeringar och läsa alla relevanta ETF-prospekt innan du investerar. Vår webbplats, innehåller en stor mängd information som hjälper dig att lära dig mer om ETF:er. 15

18 Varje investerare är unik. Därför finns ishares.

19 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans företagen ) är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av irländska finansinspektionen. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare c-R-MAR15-Se

20 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Innehållsförteckning Inledning...3 Kunskapskravens funktion...3 Delområde 1 - Sparande och placeringar...4 Börshandlade fonder (ETF) och andra börshandlade produkter

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer