ETF-guide för investerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETF-guide för investerare"

Transkript

1 ETF-guide för investerare

2 Dra fördel av en investeringsrevolution

3 Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella fonder och aktier, vilket ger dig diversifierad, smidig, kostnadseffektiv och transparent åtkomst till världens investeringsmarknader. Institutionella investerare - såsom pensionsfonder, statliga investeringsfonder och banker - har använt ETF:er i åratal. Nu kan även privatpersoner som du själv få tillgång till samma investeringsmöjligheter som dessa sofistikerade och krävande investerare - samma fonder, samma kostnader, samma avkastning. Denna ETF-guide för investerare har tagits fram för att hjälpa dig att upptäcka fler av de fördelar som finns med att använda ETF:er och hur de kan användas som en viktig del i din investeringsportfölj. Guiden förklarar även fördelarna med att använda ishares som leverantör av dina ETF:er, baserat på våra viktigaste egenskaper i form av professionell kvalitet, individuell valfrihet och ansvarsfull innovation. 1 ETF:er = Exchange Traded Funds = Börshandlade fonder. 1

4 Vad är en ETF? En ETF är en investeringsfond som handlas på en börs. Målsättningen för en ETF är att följa utvecklingen hos ett specifikt index (exempelvis S&P ) och erbjuda dig samma avkastning som detta index minus fondens kostnader. Precis som en vanlig, traditionell fond ger en ETF dig tillgång till en portfölj med bolag (aktier), obligationer eller andra tillgångar (som råvaror eller fastigheter). Och precis som en aktie köps och säljs en ETF på en börs. Det gör att ETF:er kan erbjuda dig det bästa av två världar - de är lika diversifierade som fonder och lika enkla att köpa och sälja som aktier. Precis som för alla investeringar så utsätts ditt kapital och eventuell utdelning för en risk. Produkternas likviditet kan inte garanteras. FOND BÖRS- HANDLAD FOND (ishares) AKTIE 2 S&P 500 Index ger exponering mot de 500 största noterade bolagen i USA. 2

5 Är ETF:er populära? Ja. Sedan den första ETF:en lanserades år 1993 har ETF-branschen haft en fenomenal tillväxt, precis som du kan se i diagrammet. Globalt är omkring 2,6 biljoner dollar 3 investerade i ETF:er idag. I Europa har populariteten ökat kraftigt de senaste fem åren och omkring 456 miljarder dollar 3 är investerade i ETF:er i dagsläget. Pensionsfonder, statliga investeringsfonder och banker har investerat i ETF:er i åratal. Nu börjar ETF:er även bli allt mer populära bland privatpersoner som gärna tar del av de fördelar som erbjuds av dessa kostnadseffektiva och flexibla investeringslösningar. Tillgångar (miljarder US$) Antal ETF:er Jul-14 ETF:er erbjuder dig det bästa av två världar. Tillgångar (miljarder US$) Antal ETF:er Källa: BlackRock ETP Landscape, Bloomberg, Strategic Insight Simfund, per slutet av juli BlackRock ETF Landscape, Bloomberg, Strategic Insight Simfund, per slutet av juli

6 Är alla ETF:er likadana? Nej. I princip finns det två olika typer av ETF:er och skillnaderna dem emellan beror på vad ETF:erna faktiskt äger. FYSISKT REPLIKERANDE 4 ETF:ER Fysiskt replikerande ETF:er äger de värdepapper som ingår i indexet som följs, vilket ger investerare den trygghet det innebär att faktiskt äga värdepapprena. Det finns två olika tekniker för att följa ett index: dels full replikering vilket innebär att samtliga värdepapper som ingår i indexet ägs med hänsyn till den viktning som de har i indexet, eller en optimerad metod. Optimerade fonder äger inte samtliga värdepapper som ingår i indexet då detta bedöms vara alltför kostsamt och ineffektivt. DERIVATREPLIKERANDE ETF:ER En derivatreplikerande ETF äger ett finansiellt derivatinstrument, oftast i form av en så kallad swap. Det kontrakt som upprättas garanterar ETF:en utbetalningar som motsvarar indexavkastningen för det index som ETF:en replikerar minus en avgift (så kallade swap-spreaden). Derivatreplikerande ETF:er är vanligtvis mer riskfyllda än fysiskt replikerande ETF:er på grund av deras exponering gentemot motparten. Dock kan derivatreplikerande ETF:er vara ett bra sätt att erhålla exponering mot marknader som inte kan nås via fysiskt replikerande fonder, exempelvis råvaror samt svårtillgängliga tillväxtmarknader. De senaste åren har ett antal ETF-leverantörer börjat använda en fysiskt replikerande modell i större omfattning, vilket ger stöd åt ishares åsikt sedan starten; nämligen att fysiskt replikerande ETF:er i allmänhet ger dig en mer robust investeringslösning. Vår åsikt stöds av den höga transparens och låga komplexitet som fysiskt replikerande ETF:er erbjuder. Alla ishares ETF:er 5 som är registrerade i Sverige är därför av denna typ. 4 Det finns två huvudsakliga typer av ETFstrukturer - fysiska och swapbaserade. Fysiska ETF:er följer utvecklingen hos ett index genom att köpa alla eller ett urval av de värdepapper som ingår i det underliggande indexet. 5 Observera: 100% av våra fonder som är registrerade i Sverige är fysiska per den 31 juli Källa: BlackRock, 31 juli

7 ishares ETF:er har som målsättning att följa ett jämförelseindex och innehavet förändras inte under stigande eller fallande marknader. En del av ishares ETF:er är optimerade och äger därför inte alla jämförelseindexets värdepapper. Utvecklingen kan komma att variera jämfört med det underliggande jämförelseindexet. Under dagen handlas ishares ETF:er på börsen utifrån det aktuella marknadsvärdet vilket kan variera jämfört med nettoandelsvärdet. Transaktions- eller mäklingsavgifter tillkommer. Likviditeten garanteras inte. Effektivitet och tillgång ETF:er handlas på börser vilket gör det enkelt för dig att ta eller utöka en position, eller sälja din investering. De är lika enkla att sälja som de är att köpa. Kostnadseffektivitet ETF:er har ofta lägre kostnader än andra typer av fonder. Vilka är fördelarna med ETF:er? Transparens ETF:er ger dig större kontroll över dina investeringar och du vet exakt vad du investerar i. ETF:er ger dig daglig information om vilka värdepapper fonden äger, hur den utvecklas samt dess kostnader. Diversifiering ETF:er ger dig tillgång till en hel värld av investeringsmöjligheter och omfattar ett brett utbud av tillgångsslag, sektorer och regioner. Det kan hjälpa dig att sprida dina risker och inte lägga alla ägg i samma korg.

8 Diversifiering betyder i princip placera inte alla ägg i samma korg. Om du kan sprida dina investeringar mellan ett antal olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter etc.) ökar dina möjligheter att erhålla en jämnare avkastning, samtidigt som du ofta sänker risken. A B FÖRVÄNTAD AVKASTNING PORTFÖLJ A KONCENTRERAD* FÖRVÄNTAD RISK 14% 7% PORTFÖLJ B DIVERSIFIERAD* 9% 6% FÖRVÄNTAD RISK FÖRVÄNTAD AVKASTNING Antal innehav 4 Antal innehav 45 * % per år. Endast i illustrativt syfte. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att den kan upprepas.

9 Diversifiering LÄR DIG FÖRSTÅ RISK OCH AVKASTNING Förr i tiden fokuserade många investerare endast på avkastningen för en viss investering, med andra ord huruvida den gav upphov till en vinst eller en förlust. Allt fler börjar dock acceptera att man bör fokusera på både avkastning och risk. Det inkluderar huruvida en investering har levererat den faktiska avkastning som du förväntade dig när du först investerade, samt i vilken utsträckning din ursprungliga investering (ditt kapital) utsatts för risken att förlora i värde. Utifrån denna utgångspunkt bör ditt mål med investeringen vara att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Diversifiering kan hjälpa dig att uppnå denna optimala balans mellan risk och avkastning genom att sprida dina investeringar mellan ett större utbud av tillgångar, länder och sektorer. Teorin bakom detta är att olika tillgångar (eller länder eller sektorer) kommer att utvecklas olika under olika tidsperioder om du är exponerad mot ett brett utbud kommer den sämre avkastningen för vissa tillgångar att kompenseras av en stark avkastning för andra tillgångar, och vice versa. Det gör att risken för en negativ totalavkastning minskar vid varje enskild tidpunkt. Vi kan använda ett exempel för att undersöka detta närmare. Den diversifierade portföljen B har en förväntad avkastning som motsvarar portfölj A, men den har samtidigt en betydligt lägre risknivå vilket gör den till en potentiellt mer attraktiv investering. Detta illustreras i det motsatta diagrammet. Med ETF:er kan exemplet utökas ytterligare. Som vi tidigare förklarat äger fysiskt replikerande ETF:er de underliggande värdepapprena (exempelvis aktier eller obligationer) som finns med i indexen som fonderna följer. Det betyder att ETF:er redan är mycket diversifierade på grund av sin utformning, och de erbjuder därför en attraktiv balans mellan risk och avkastning 6. Dessutom finns ETF:er tillgängliga inom olika tillgångsslag och regioner, vilket vi kommer att diskutera vidare. Lägg inte alla dina ägg i samma korg. 6 ishares ETF:er har som målsättning att följa ett jämförelseindex och innehavet förändras inte under stigande eller fallande marknader. En del av ishares ETF:er är optimerade och äger därför inte alla jämförelseindexets värdepapper. Utvecklingen kan komma att variera jämfört med det underliggande jämförelseindexet. Under dagen handlas ishares ETF:er på börsen utifrån det aktuella marknadsvärdet vilket kan variera jämfört med nettoandelsvärdet. Transaktions- eller mäklingsavgifter tillkommer. Likviditeten garanteras inte. 7

10 Effektivitet och tillgång Som vi redan nämnt är ETF:er lika enkla att köpa och sälja som aktier. Det betyder att du enkelt kan initiera eller utöka en investering, eller sälja din investering. Utöver att vara ett effektivt sätt att investera ger ETF:er dig större tillgång till investeringsmöjligheter inom olika tillgångsslag och regioner. Oavsett vilka investeringsmål du har finns det en ETF som kan hjälpa dig att uppnå dem. ishares erbjuder över ETF:er bara i Sverige. Vi anser att dessa ETF:er fungerar som utmärkta byggstenar att använda i din portfölj, och de ger dig tillgång till ett brett utbud av tillgångsslag och marknader över hela världen. Du kan investera i ETF:er som följer aktieindex, obligationsindex, råvaruindex och fastighetsindex. Det finns bokstavligen hundratals ETF:er som täcker in alla viktiga tillgångsslag. ETF:er går att använda för såväl globala investeringar, enskilda länder eller regioner. Det finns även ETF:er inom de flesta sektorer - från teknologi till telekomföretag, ren energi och konsumentbolag. Du kan investera i obligationer som givits ut av regeringar och företag, både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. 7 Data per den 31 juli Källa: BlackRock. 8

11 Om dina investeringsmål förändras innebär flexibiliteten vid köp och försäljning av en ETF att du enkelt kan ändra din ETF-investering i enlighet med dina önskemål.

12 På ishares förstår vi hur viktigt det är att hålla dina investeringskostnader under kontroll. Kostnadseffektivitet Investeringsprodukter tar ibland ut höga förvaltningsavgifter och andra kostnader. Dessa kostnader kan urholka vinsterna du gjort i investeringen och ibland även leda till förluster. Det är därför ETF:er bara har en primär typ av kostnad - Total Expense Ratio (TER). En fonds TER motsvarar den totala kostnaden för att äga investeringen under ett år. Den inkluderar samtliga årliga kostnader som är relaterade till fondförvaltningen. Det genomsnittliga TER-värdet är vanligtvis högre än för en traditionell passiv fond. En av anledningarna bakom det högre TER-värdet är att ETF:er kan köpas och säljas under dagen medan traditionella passiva fonder endast erbjuder handel en gång per dag. Möjligheten till handel under dagen innebär en kostnad, bland annat då ETF-leverantören måste betala en avgift för att notera ETF:en på den börs där kunderna kan handla med den. ishares och BlackRock är starka förespråkare för att använda begreppet Total Cost of Ownership (TCO). TCO går bortom TER och inkluderar även kostnader relaterade till att köpa, äga och sälja ett specifikt instrument. Aktiva och indexföljande fonder kan vanligtvis värderas utifrån en viss tidpunkt under dagen i form av fondens nettoandelsvärde efter avdrag för courtage och andra avgifter. 10

13 TCO-värdet beräknas genom att lägga ihop alla ETF:ens kostnader och dra bort samtliga intäkter som genererats under samma tidsperiod. Det tar därmed hänsyn till externa faktorer som den faktiska kostnaden för handeln, och interna kostnader som rebalanseringskostnader 8 och intäkter från värdepappersutlåning 9 (se bilden nedan). INTERNA FAKTORER Fysiskt replikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Rebalanseringskostnader Intäkter från värdepappersutlåning Derivatreplikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Swapspread Intäkter från värdepappersutlåning EXTERNA FAKTORER Handelsspreadar + = Kostnader för skapande/inlösen Mäklarkostnader Skatt TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) Källa: BlackRock. TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO): INTERNA OCH EXTERNA FAKTORER Interna faktorer inkluderar både fondkostnader och intäkter som fonden erhåller under en och samma tidsperiod. Dessa interna faktorer inkluderar TER, rebalanseringskostnader, samt eventuella intäkter från värdepappersutlåning. Externa faktorer är kostnader som belastar investeraren vid köp och försäljning av en ETF och inkluderar handelskostnader samt kostnader vid skapande/återköp av andelar tillsammans med mäklaravgifter och skatter. Handelsrelaterade kostnader reflekteras i skillnaden mellan köp- och säljpris vid köp av en ETF på en börs eller direkt av en annan part (OTC-handel) 10. En jämförelse mellan ETF:er och traditionella passiva fonder som baseras på TCO istället för TER gör att kostnaderna för de två fondtyperna blir mycket mer jämförbara. Oftast är valet av fondtyp baserat på kundens investeringshorisont. 8 Justering av förändrade portföljvikter till sina korrekta värden på grund av förändringar för de underliggande tillgångspriserna. 9 Värdepapperslån är en väletablerad företeelse på de finansiella marknaderna och innebär att investerare såsom fonder, ETF:er, pensionsfonder och försäkringsbolag bedriver kortsiktig utlåning av sina värdepapper med syfte att generera ökade intäkter för sina portföljer. Källa: 10 Handel som utförs direkt mellan två parter utan översyn av en börs. 11

14 Transparens Många typer av investeringar är otydliga med hur dina pengar verkligen investeras. Det kan även vara oklart huruvida din investering faktiskt utvecklas i linje med målsättningen om det inte finns någon utförlig information om hur den utvecklas från dag till dag. ishares förespråkar istället en hög transparens. Det är därför vi dagligen uppdaterar vår webbplats och för majoriteten av våra fonder kan vi erbjuda omfattande information om innehav och strukturer. Exempelvis publicerar vi alla värdepapper som ägs av våra fysiskt replikerande ETF:er. Vi redovisar också tydligt de fonder där utlåning av värdepapper förekommer samt alla relevanta utlåningsparametrar (fondens intäkter, nivå för säkerhetstillgångar, säkerhetsinnehav, etc. Vi publicerar dessutom heltäckande information om avkastningen, så att du kan se exakt hur din investering utvecklas dagligen. Vilka är riskerna med ETF:er? Det är viktigt att förstå att ETF:er inte är garanterade produkter precis som vid en investering på aktie- eller obligationsmarknaden riskerar du din ursprungliga investering. Eftersom det finns många olika typer av ETF:er är vissa mer riskfyllda än andra. Om du investerar i en ETF som äger värdepapper i en annan valuta än din egen kan din avkastning komma att påverkas av skillnaden i växelkurs. Det finns vissa ETF:er som använder valutasäkring för att minimera denna valutarisk. ETF:er är utformade för att följa ett index - de köper samma värdepapper som detta index och har som mål att replikera avkastningen minus fondens kostnad (avgift). Det finns en risk att det kan uppstå en skillnad mellan indexets avkastning och fondens avkastning. Man bör dock komma ihåg att det är omöjligt för en investerare att investera direkt i ett index. 12

15 All denna information finns enkelt tillgänglig online på vår webbplats

16 Varför välja ishares ETF:er? ishares har fått förtroendet att förvalta mer tillgångar än någon annan ETF-förvaltare i världen. Vi lanserade vår första ETF i Europa i april år , och idag förvaltar vi över 47% av samtliga europeiska ETF-tillgångar. Med över 140 ETF:er registrerade i Sverige kan vi erbjuda ett oöverträffat utbud av fonder till våra kunder, och förvaltningen understöds av expertisen hos 135 investeringsteam i 30 länder. Vi anser att vår framgång beror på tre huvudsakliga egenskaper: PROFESSIONELL KVALITET ishares levererar kvalitetsprodukter som kan hjälpa dig att navigera bland dagens volatila marknader. INDIVIDUELLT VAL ishares hjälper dig att genomföra dina investeringsidéer med insikt och stöd. ANSVARSFULL INNOVATION ishares är branschledande när det gäller att erbjuda dig tydliga, rättvisa och effektiva investeringar. 11 Källa: BlackRock, 31 juli

17 ishares utbud av ETF:er ishares förvaltar ett utbud av ETF:er som är registrerade i Sverige och hjälper investerare att följa deras unika syn på investeringar med hjälp av ett stort antal olika möjligheter. Se listan nedan för ETF:er som är registrerade i Sverige. Hur köper jag ishares ETF:er? Din finansiella rådgivare kan köpa och sälja ETF:er åt dig via en mäklare eller rådgivarens investeringsplattform. Din rådgivare kan berätta mer om hur du lägger order med fasta nivåer för köp- och säljpris. Kom ihåg att det precis som för andra investeringar finns risker med att köpa och sälja ETF:er. Din investering kan både öka och minska i värde och du utsätter ditt kapital för en risk. Var kan jag hitta mer information? Som alltid rekommenderar vi att du pratar direkt med din finansiella rådgivare för att skapa en investeringsstrategi som är anpassad till dina långsiktiga finansiella mål. Vi har en utförlig utbildningssektion som förklarar mer om ETF:ers egenskaper samt hur ETF:er kan hjälpa dig att nå dina investeringsmål. Vi ger dig även detaljerad produktinformation om vårt utbud av ETF:er. Det inkluderar fonddata och faktablad för fonderna. Precis som inför alla investeringsbeslut rekommenderar ishares dig att: SÖKA oberoende professionell rådgivning innan du investerar. UTVÄRDERA dina investeringsmål och välj investeringar som kan hjälpa dig att nå dessa mål. SPENDERA TID med att förstå dina investeringar och läsa alla relevanta ETF-prospekt innan du investerar. Vår webbplats, innehåller en stor mängd information som hjälper dig att lära dig mer om ETF:er. 15

18 Varje investerare är unik. Därför finns ishares.

19 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans företagen ) är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av irländska finansinspektionen. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare c-R-MAR15-Se

20 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Välkommen till BlackRocks Investor Pulse undersökning 2017. 28 000 DELTAGARE Detta är den tredje svenska upplagan av BlackRocks undersökning, Investor Pulse, en av de största undersökningarna

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER 2 Smarta strategier för fondinvestering Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

INLEDNING. Hur resonerar svenska investerare?

INLEDNING. Hur resonerar svenska investerare? SVERIGE SVERIGE INLEDNING Hur resonerar svenska investerare? Välkommen till BlackRocks undersökning Investor Pulse, en av världens största undersökningar om hur investerare agerar. Genom att ta in synpunkter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer