Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER"

Transkript

1 Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

2 2 Smarta strategier för fondinvestering

3 Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange Traded Funds) har fått ökat erkännande när det gäller vikten av tillgångsallokering vid portföljkonstruktion. Tillgångsallokering spelar en väletablerad roll när det gäller att öka avkastningen: I en berömd studie från år 2000, "Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance?", konstaterade Roger Ibbotson och Paul Kaplan att tillgångsallokering i genomsnitt står för mer än 90 % av portföljavkastningen (Financial Analyst Journal, 2000). Investerare diversifierar nu med ett bredare utbud av tillgångsklasser i sina portföljer i syfte att generera mer attraktiv, riskjusterad avkastning. Mer än 70 % av den globala ekonomiska produktionen och 75 % av världens aktiemarknadskapitalisering kommer från länder utanför Europa 1. Ändå har många europeiska investerares portföljer fortfarande övervikt mot inhemska värdepapper. En efterfrågan på strategisk allokering mot internationella värdepapper. Men genom ökad har många investerare insett behovet av att minska denna övervikt. Den här trenden är redan utbredd hos institutionella investerare, där pensionsplanerna på utvecklade marknader stadigt har minskat sina inhemska koncentrationer över tid. I och med att det kan vara svårt och dyrt för traditionella fonder att få åtkomst till internationella värdepapper, används fonder allt mer som investeringsmedel för att få en diversifierad internationell exponering mot bakgrund av deras flexibilitet, låga kostnadsstruktur och den åtkomst de ger till nischmarknader. ishares börshandlade fonder har världens bredaste fondutbud och erbjuder effektiv åtkomst till alla tillgångsklasser och omfattar ett brett utbud av marknader över hela världen. I den nya världen med flyktiga marknader och låg avkastning finns det ett behov av att skapa en mer varierad exponering för att uppnå en konsekvent långsiktig, riskjusterad avkastning. Det finns ett antal strategier som investerare kan använda sig av för att uppnå den typen av avkastning: 1 Bygg 2 Investera upp exponering i ett mer diversifierat utbud av sektorer med fast avkastning i lösningar med kapitalinkomst, som erbjuder potential för högre avkastning 3Gå över till exponering mot råvaror och fastigheter som en del av portföljens "kärna" 1 Uppgifter om global BNP från Världsbanken, per den 31 december 2009 om världsmarknadskapitalisering, per den 30 juni

4 Innehållsförteckning Räntebärande värdepapper 3 Kapitalinkomst: hög avkastningslösning 8 Råvaror och fastigheter 12 2

5 Räntebärande värdepapper En värld med historiskt låg avkastning har inneburit att det är allt svårare att hitta avkastning. Idag står investerare inför negativ reell avkastning på enskilda AAA, en ökad risk för uteblivna enskilda europeiska återbetalningar och ökande räntenivåer på vissa utvecklingsmarknader. Dessa faktorer bidrar till en ökad variation i avkastningen inom alla sektorer med räntebärande värdepapper, vilket säkerställer att räntebärande värdepapper inte längre kan ses som en homogen tillgångsklass. Som ett resultat har det uppstått en ökad efterfrågan på en mängd olika investeringsstrategier från investerarna. ishares fonder erbjuder en omfattande och modulär serie fonder med fast avkastning, vilket ger investerarna möjlighet att uttrycka precisa åsikter om kreditkvalitet, varaktighet och exponering på utvecklingsmarknader. Här är två strategier som investerare kan använda för att förbättra sin exponering mot räntebärande värdepapper: A: Bygga exponering mot företagsobligationer B: Få åtkomst till tillväxtmarknadsobligationer 3

6 A: BYGGA EXPONERING MOT FÖRETAGSOBLIGATIONER Mängden tillgångar som uppfattas som "säkra" räntebärande tillgångar har minskat sedan början av finanskrisen, vilket gör investeringsklassade företagsobligationer till ett attraktivt alternativ för investerare som letar efter avkastning på högkvalitativa tillgångar. Det finns flera faktorer som stöder värderingarna för den här tillgångsklassen. I allmänhet är företagens balansräkningar starkare än de var för bara några år sedan och dröjsmålsräntorna är låga. Samtidigt ger investeringsklasskrediter ofta en högre avkastningsnivå är statsobligationer. När sökandet efter avkastning fortsätter har företagsfonder blivit ett etablerat sätt att få tillgång till både högavkastande och investeringsklassade obligationer och dessutom erbjuder de utmärkta diversifieringsmöjligheter för investerare. ishares erbjuder ett omfattande utbud av företagsobligationsfonder som ger investerarna åtkomst till den här attraktiva nischen inom räntebärande tillgångar. Vi undersöker nu tre av de här fonderna. ishares Global Corporate Bond UCITS ETF (CORP) ishares Global Corporate Bond UCITS ETF 3 erbjuder investerarna bred tillgång till företagskrediter i global investeringsklass från både utvecklade och tillväxtmarknader världen över. Den här fonden följer Barclays Global Aggregate Corporate Index, ett globalt jämförelseindex som fångar hela spektrumet av global företagsobligationsutgivning. Exponering: företagsobligationer av hög klass, som representeras av Barclays Global Aggregate Corporate Index. Obligationerna som ingår kommer främst från USA (48 %), Europa (23 %) och Asien/Stillahavsområdet (10 %), med en minsta löptid på minst ett år. Index investerar för närvarande i 15 valutor, varav USD utgör cirka 60 % av den övergripande valutaexponeringen. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX CORP USA 48 % Storbritannien 10 % Frankrike 7 % Kanada 5 % Nederländerna 4 % Tyskland 4 % Japan 4 % Italien 3 % Australien 3 % Spanien 2 % Övriga: 10 % CORP 0-3 år 18 % 3-5 år 24 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 4 % år 3 % över 20 år 17 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Fond lanserad på LSE den 25 september 2012 (källa: BlackRock). 4

7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (IEAC) Barclays Euro Corporate Bond Index erbjuder exponering mot euronoterade företagsobligationer i investeringsklass från utgivare inom industrin, allmännyttan och finansbranschen som är offentligt emitterade på inhemska Eurobond- och Eurozon-marknader. LANDALLOKERING AV INDEX Exponering: Endast obligationer med en minsta återstående löptid på 1 år och ett minsta utestående belopp på 300 miljoner euro ingår i index. FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IEAC Frankrike 21 % USA 12 % Tyskland 12 % Storbritannien 12 % Nederländerna 9 % Italien 8 % Spanien 6 % Sverige 4 % Australien 3 % Schweiz 3 % Övriga 9 % IEAC 0-3 år 28 % 3-5 år 25 % 5-7 år 23 % 7-10 år 18 % år 4 % år 1 % över +20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF (EEXF) En investerare som letar efter europeisk kredit med hög kvalitet, utan exponering mot obligationer från europeiska finansinstitut, vilka utgör 50 % av marknaden, kan överväga ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF. Exponering: Investeringsklassade företagsobligationer noterade i euro från utgivare inom industri och allmännytta, som representeras av Barclays Euro Corporate ex-financials Bond Index. Fonden har för närvarande mer än 750 obligationer. LANDALLOKERING AV INDEX Frankrike 23 % Tyskland 17 % Storbritannien 11 % USA 9 % Italien 9 % EEXF Spanien 8 % Nederländerna 5 % Australien 3 % Sverige 3 % Schweiz 2 % Övriga: 10 % FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX EEXF 0-3 år 22 % 3-5 år 23 % 5-7 år 23 % 7-10 år 19 % år 6 % år 2 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

8 B: BYGGA EXPONERING FÖR OBLIGATIONER MED HÖG AVKASTNING En annan kategori att undersöka inom tillväxtmarknaderna är fonder med hög avkastning. De här fonderna har fört med sig likviditet, transparens och åtkomst till en marknad som tidigare var oklar och svår att komma in på för många investerare. Likviditet kan ibland vara ett problem, särskilt vid investeringar i några av de mindre namnen med lägre kvalitet. För att bemöta det här problemet har ishares arbetat tillsammans med indexutgivarna för att säkerställa att deras fonders jämförelseindex har en likvid och diversifierad exponering mot den högavkastande marknaden. ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG) Den här fonden strävar efter att följa Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index består av de största och mest likvida fasta och flytande företagsobligationerna i underinvesteringsklass som emitterats av utgivare i och utanför Eurozon-området. Endast euronoterade obligationer med ett minsta utestående belopp på 250 miljoner euro ingår i index. Nya obligationer som övervägs för att ingå i index måste ha en minsta löptid på 2 år och högst 10,5 år. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYG Frankrike 16 % Luxemburg 15 % Italien 14 % Tyskland 13 % Nederländerna 8 % Spanien 6 % Storbritannien 5 % Portugal 5 % Europeiska unionen 4 % Irland 4 % Övriga: 11 % IHYG 0-3 år 53 % 3-5 år 33 % 5-7 år 12 % 7-10 år 2 % år 0 % år 0 % över 20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

9 ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU) ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index är framtaget för att ge en balanserad representation av den högavkastande företagsmarknaden i amerikanska dollar genom de mest likvida högavkastande företagsobligationerna som finns tillgängliga och samtidigt behålla ett fokus på UCIT:s kvalifikationer. Den maximala ursprungliga löptiden är 15 år och den minsta löptiden är 1,5 år för nya obligationer som ska ingå och 1 år för obligationer som redan finns i indexet. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYU USA 88 % Luxemburg 5 % Storbritannien 2 % Kanada 2 % Frankrike 1 % Övriga: 2 % IHYU 0-3 år 35 % 3-5 år 24 % 5-7 år 22 % 7-10 år 19 % år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

10 C: FÅ ÅTKOMST TILL SKULDER PÅ TILLVÄXTMARKNADER Skuldlandskapet på tillväxtmarknaderna har utvecklats betydligt de senaste åren. Argumenten för att investera i den här tillgångsklassen bygger på möjligheten att dra nytta av framtida ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknaderna, förbättrad kreditvärdighet för regeringarna, ytterligare diversifieringsfördelar från den här exponeringen och högre avkastning på erbjudandet. Tidigare var tillväxtmarknadsvalutor mycket volatila, vilket ökade riskerna på de här marknaderna, men de här valutorna är nu mindre volatila, vilket speglar underliggande ekonomiska fundament. ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML) För investerare som letar efter avkastning högre än genomsnittet från exponering på enskilda tillväxtmarknader i lokala valutor är ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ett attraktivt alternativ för att komma in på den här marknaden, vilket historiskt sett har visat sig vara svårt för internationella investerare. Exponering: Ett brett investerbart universum av tillväxtmarknadsskulder i lokal valuta, som representeras av Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEML Malaysia 10 % Indonesien 10 % Sydafrika 10 % Thailand 10 % Polen 10 % Brasilien 10 % Turkiet 10 % Mexiko 10 % Ryssland 9 % Ungern 5 % Övriga: 6 % SEML 0-3 år 23 % 3-5 år 21 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 13 % år 5 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

11 ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (SEMB) En investerare som letar efter avkastning över genomsnittet under kreditvärderingar med investeringsklassade företagsobligationer, men som samtidigt vill minimera risken med enskilda utgivarnamn och undvika eventuell bristande likviditet för mindre utgivare, kan överväga att investera i ishares börshandlade fonder med hög avkastning. Särskilt ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF är ett attraktivt instrument som ger åtkomst till tillväxtmarknadskrediter av hög kvalitet utan exponering mot lokala valutor. Exponering: Ungefär 70 obligationer bestående av enskilda och skenbart enskilda obligationer från tillväxtmarknader noterade i amerikanska dollar, som representeras av JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEMB Turkiet 6 % Brasilien 6 % Mexiko 6 % Ryssland 5 % Indonesien 5 % Filippinerna 5 % Colombia 4 % Ungern 4 % Venezuela 4 % Kina 4 % Övriga: 50 % SEMB 0-3 år 6 % 3-5 år 12 % 5-7 år 20 % 7-10 år 27 % år 7 % år 7 % över 20 år 21% Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

12 Kapitalinkomst: Lösning med hög avkastning Tillgänglig avkastning på aktier via utdelningsbetalningar överträffar för närvarande avkastningen på statsobligationer. Marknadsuppfattningen är att större utdelningar gentemot total avkastning i en miljö med låg tillväxt förväntas öka, förutsatt att företagens balansräkningar har stora kontantbalanser och att inkomstströmmarna växer. När det gäller värdering, handlas icke-amerikanska utdelande aktier med rabatt på den bredare aktiemarknaden och erbjuder samtidigt höga avkastningar (Källa: BlackRock augusti 2014). Exempel på våra börshandlade fonder med kapitalinkomst är ishares UK Dividend UCITS ETF och ishares EURO Dividend UCITS ETF, med avkastning på 3,99 % respektive 3,04 %. 10

13 ishares EURO Dividend UCITS ETF (IDVY) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 av de aktier i Eurozon-området med högst utdelning, som representeras av EURO STOXX Select Dividend 30 Index. Valda aktier har en positiv historisk tillväxttakt för utdelningen per aktie under de senaste fem åren och ett förhållande mellan utdelning och resultat per aktie som är mindre än eller lika med 60 %. IDVY Finans 26 % Kraftförsörjning 19 % Telekommunikation 13 % Sällanköpsvaror och -tjänster 12 % Industrivaror och -tjänster 11 % Energi 10 % Dagligvaror 7 % Material och råvaror 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 ledande aktier med utdelningsavkastning från kvalificerade länder i Asien/Stillahavsområdet. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. IAPD Finans 25 % Telekommunikation 22 % Industrivaror och -tjänster 19 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13 % Energi 6 % Material och råvaror 5 % Kraftförsörjning 5 % Informationsteknik 3 % Hälsovård 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY) ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index så nära som möjligt. Exponering: Fonden investerar i fysiska indexsäkerheter. Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index mäter resultatet för 100 ledande aktier genom direktavkastning från tillväxtmarknadsföretag. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR SEDY Telekommunikation 18 % Material och råvaror 15 % Finans 14 % Industrivaror och -tjänster 12 % Kraftförsörjning 12 % Dagligvaror 10 % Informationsteknik 8 % Sällanköpsvaror och -tjänster 6 % Energi 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

14 ishares har nu 11 fonder med europeisk hemvist baserade på utdelningsstrategiindex som erbjuder regionala och landsvisa exponeringar världen över. I utbudet ingår ishares MSCI Emerging Markets Dividend UCITS ETF, som låter investerare skapa en global aktieportfölj med hög utdelning. Vi visar nedan några högutdelande ishares-fonder. 12 månaders direktavkastning %: ishares utdelande fonder vs. ishares breda marknadsfonder ishares Core FTSE 100 UCITS ETF ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 3,04 % 3,44 % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 1,52 % ishares EURO Dividend UCITS ETF ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 3,04 % 2,81 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 4,29 % ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 3,21 % ishares högavkastande fonder ishares breda marknadsfonder Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. 12

15 SKAPA EN GLOBAL UTDELNINGSPORTFÖLJ MED ISHARES-FONDER Med ishares-fonder kan investerarna anpassa sin totala exponering. Nedan illustrerar vi en portföljkonstruktion med ledning av landsuppdelningen av MSCI ACWI Index. MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) används ofta av investeringsproffs som måttet för globala aktiemarknader. Indexet fångar upp 85 % av världens aktiemarknadskapitalisering och kombinerar fyra välkända jämförelseindex: MSCI EAFE, MSCI Emerging Markets, MSCI Canada och MSCI USA. MSCI All Country World Index regional indelning 12 MÅNADERS UTDELNING: 2,53 % Global utdelningsportflj 12 MÅNADERS DIREKTAVKASTNING: 3,93 % USA 49 % Europa utom Storbritannien 19 % Tillväxt 11 % Asien och Stillahavsområdet 9 % Storbritannien 8 % Kanada 4 % ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF 54 % ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 13 % ishares EURO Dividend UCITS ETF 12 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 12 % ishares UK Dividend UCITS ETF 9 % Källa: MSCI, BlackRock, Bloomberg. Uppgifter per den 30 juli Uppgifterna baseras på 12 månaders utdelning från respektive index. MSCI USA High Dividend Yield Index utdelningsavkastning som möjlig modell för ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF. 13

16 Råvaror och fastigheter Investering i råvaror som en tillgångsklass kan ofta utgöra en möjlighet till en större portföljdiversifiering. Avkastning från råvaror har historiskt sett varit negativt korrelerad med den från aktier och fast ränta, ochråvaror kan också utgöra ett naturligt skydd mot ökande inflation. Dessutom ökar efterfrågan på produktionsrelaterade råvaror ofta när marknaderna återhämtar sig, medan ädelmetaller, å andra sidan, kan användas som safe haveninstrument vid recessioner. Det är anledningen att investera i olika råvarutyper på många olika marknader. 14

17 ishares Gold Producers UCITS ETF (SPGP) Exponering: De största aktierna som är involverade i utvinning och produktion av guld och relaterade produkter enligt S&P Commodity Producers Gold Index. LANDALLOKERING AV INDEX SPGP Kanada 57 % USA 13 % Sydafrika 9 % Storbritannien 8 % Australien 7 % Peru 5 % Kina 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP) Exponering: Noterade fastighetsaktier och Real Estate Investment Trusts (REITS) från utvecklade länder världen över, enligt FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Samtliga fastighetsaktier i den här fonden har en årlig prognosticerad direktavkastning på 2 % eller högre. LANDALLOKERING AV INDEX IWDP USA 55 % Hongkong 9 % Australien 8 % Japan 6 % Storbritannien 6 % Kanada 4 % Nederländerna 3 % Singapore 3 % Frankrike 2 % Tyskland 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

18 Sammanfattning Den här guiden belyser några viktiga överväganden som syftar till att hjälpa rådgivare att tillhandahålla effektiva investeringslösningar till sina kunder. Vi tror på vikten av tillgångsallokering och diversifiering. De här aspekterna spelar en avgörande roll för att generera avkastning på en portfölj. Vi diskuterar potentiella alternativ som rådgivare kan överväga, som råvaror och fastigheter, som kan hjälpa till att diversifiera portföljer tack vare låg eller negativ korrelation med traditionella tillgångsklasser, till exempel räntebärande värdepapper och aktier. Dessutom, med den historiskt låga avkastningen för större enskilda kreditmarknader, är inkomstgenerering i portföljerna något som många investerare bekymrar sig om. Vi lyfter fram kapitalinvesteringar som har hög direktavkastning och fasta ränteexponeringar på tillväxtmarknader. 16

19 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt för professionella kunder i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans "företagen") är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning Barclays Capital Inc. och Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index och Barclays Global Aggregate Corporate Bond Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. S&P är ett registrerat varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) och Dow Jones är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ) och dessa varumärken har licensierats för användning av S&P Dow Jones Indices LLC och dess dotterbolag samt underlicensierats för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag ( BlackRock ). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index och Dow Jones Emerging Markets Select Dividendär produkter som tillhör S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag och har licensierats för användning av BlackRock. ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF och ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ( Fonderna ) varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P eller deras respektive dotterbolag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones eller S&P och ej heller deras respektive dotterbolag tar någon ställning till lämpligheten att investera i Fonderna. BlackRock har inga förbindelser med de ovanstående bolagen. Indexens datakälla: S&P Dow Jones Indices LLC. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Core FTSE 100 UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ), NAREIT är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) och EPRA är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association ( EPRA ). Samtliga dessa varumärken används av FTSE med licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index beräknas av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. iboxx som refereras till här, tillhör Markit Indices Limited och används med licens. ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF och ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Markit Indices Limited. J.P. Morgan" och "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co. och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BTC. J.P. Morgan är Indexleverantör för det Underliggande indexet. J.P. Morgan har inga förbindelser med Fonden, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. J.P. Morgan levererar finansiell, ekonomisk och investeringsrelaterad information till finansbranschen. J.P. Morgan beräknar och upprätthåller J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global och Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Inkluderandet och exkluderandet av värdepapper i obligationsindexen med fokus på tillväxtmarknader reflekterar inte på något sätt det aktuella värdepapprets investeringspotential. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. Standard & Poor s, och S&P är registrerade varumärken och 'S&P Commodity Producers Gold' är ett varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag.ishares Gold Producers UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt. EURO STOXX 50 och EURO STOXX Select Dividend 30 är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ("licensgivare"), och används med licens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) och ishares EURO Dividend UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för dessa produkter. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare e-I-S-MAR15-SE-EMEAiS

20 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Carnegie Fonder var, i och med

Carnegie Fonder var, i och med CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND En räntefond med extra spets Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning: Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här. Carnegie Fonder var,

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer