Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER"

Transkript

1 Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

2 2 Smarta strategier för fondinvestering

3 Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange Traded Funds) har fått ökat erkännande när det gäller vikten av tillgångsallokering vid portföljkonstruktion. Tillgångsallokering spelar en väletablerad roll när det gäller att öka avkastningen: I en berömd studie från år 2000, "Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance?", konstaterade Roger Ibbotson och Paul Kaplan att tillgångsallokering i genomsnitt står för mer än 90 % av portföljavkastningen (Financial Analyst Journal, 2000). Investerare diversifierar nu med ett bredare utbud av tillgångsklasser i sina portföljer i syfte att generera mer attraktiv, riskjusterad avkastning. Mer än 70 % av den globala ekonomiska produktionen och 75 % av världens aktiemarknadskapitalisering kommer från länder utanför Europa 1. Ändå har många europeiska investerares portföljer fortfarande övervikt mot inhemska värdepapper. En efterfrågan på strategisk allokering mot internationella värdepapper. Men genom ökad har många investerare insett behovet av att minska denna övervikt. Den här trenden är redan utbredd hos institutionella investerare, där pensionsplanerna på utvecklade marknader stadigt har minskat sina inhemska koncentrationer över tid. I och med att det kan vara svårt och dyrt för traditionella fonder att få åtkomst till internationella värdepapper, används fonder allt mer som investeringsmedel för att få en diversifierad internationell exponering mot bakgrund av deras flexibilitet, låga kostnadsstruktur och den åtkomst de ger till nischmarknader. ishares börshandlade fonder har världens bredaste fondutbud och erbjuder effektiv åtkomst till alla tillgångsklasser och omfattar ett brett utbud av marknader över hela världen. I den nya världen med flyktiga marknader och låg avkastning finns det ett behov av att skapa en mer varierad exponering för att uppnå en konsekvent långsiktig, riskjusterad avkastning. Det finns ett antal strategier som investerare kan använda sig av för att uppnå den typen av avkastning: 1 Bygg 2 Investera upp exponering i ett mer diversifierat utbud av sektorer med fast avkastning i lösningar med kapitalinkomst, som erbjuder potential för högre avkastning 3Gå över till exponering mot råvaror och fastigheter som en del av portföljens "kärna" 1 Uppgifter om global BNP från Världsbanken, per den 31 december 2009 om världsmarknadskapitalisering, per den 30 juni

4 Innehållsförteckning Räntebärande värdepapper 3 Kapitalinkomst: hög avkastningslösning 8 Råvaror och fastigheter 12 2

5 Räntebärande värdepapper En värld med historiskt låg avkastning har inneburit att det är allt svårare att hitta avkastning. Idag står investerare inför negativ reell avkastning på enskilda AAA, en ökad risk för uteblivna enskilda europeiska återbetalningar och ökande räntenivåer på vissa utvecklingsmarknader. Dessa faktorer bidrar till en ökad variation i avkastningen inom alla sektorer med räntebärande värdepapper, vilket säkerställer att räntebärande värdepapper inte längre kan ses som en homogen tillgångsklass. Som ett resultat har det uppstått en ökad efterfrågan på en mängd olika investeringsstrategier från investerarna. ishares fonder erbjuder en omfattande och modulär serie fonder med fast avkastning, vilket ger investerarna möjlighet att uttrycka precisa åsikter om kreditkvalitet, varaktighet och exponering på utvecklingsmarknader. Här är två strategier som investerare kan använda för att förbättra sin exponering mot räntebärande värdepapper: A: Bygga exponering mot företagsobligationer B: Få åtkomst till tillväxtmarknadsobligationer 3

6 A: BYGGA EXPONERING MOT FÖRETAGSOBLIGATIONER Mängden tillgångar som uppfattas som "säkra" räntebärande tillgångar har minskat sedan början av finanskrisen, vilket gör investeringsklassade företagsobligationer till ett attraktivt alternativ för investerare som letar efter avkastning på högkvalitativa tillgångar. Det finns flera faktorer som stöder värderingarna för den här tillgångsklassen. I allmänhet är företagens balansräkningar starkare än de var för bara några år sedan och dröjsmålsräntorna är låga. Samtidigt ger investeringsklasskrediter ofta en högre avkastningsnivå är statsobligationer. När sökandet efter avkastning fortsätter har företagsfonder blivit ett etablerat sätt att få tillgång till både högavkastande och investeringsklassade obligationer och dessutom erbjuder de utmärkta diversifieringsmöjligheter för investerare. ishares erbjuder ett omfattande utbud av företagsobligationsfonder som ger investerarna åtkomst till den här attraktiva nischen inom räntebärande tillgångar. Vi undersöker nu tre av de här fonderna. ishares Global Corporate Bond UCITS ETF (CORP) ishares Global Corporate Bond UCITS ETF 3 erbjuder investerarna bred tillgång till företagskrediter i global investeringsklass från både utvecklade och tillväxtmarknader världen över. Den här fonden följer Barclays Global Aggregate Corporate Index, ett globalt jämförelseindex som fångar hela spektrumet av global företagsobligationsutgivning. Exponering: företagsobligationer av hög klass, som representeras av Barclays Global Aggregate Corporate Index. Obligationerna som ingår kommer främst från USA (48 %), Europa (23 %) och Asien/Stillahavsområdet (10 %), med en minsta löptid på minst ett år. Index investerar för närvarande i 15 valutor, varav USD utgör cirka 60 % av den övergripande valutaexponeringen. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX CORP USA 48 % Storbritannien 10 % Frankrike 7 % Kanada 5 % Nederländerna 4 % Tyskland 4 % Japan 4 % Italien 3 % Australien 3 % Spanien 2 % Övriga: 10 % CORP 0-3 år 18 % 3-5 år 24 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 4 % år 3 % över 20 år 17 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Fond lanserad på LSE den 25 september 2012 (källa: BlackRock). 4

7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (IEAC) Barclays Euro Corporate Bond Index erbjuder exponering mot euronoterade företagsobligationer i investeringsklass från utgivare inom industrin, allmännyttan och finansbranschen som är offentligt emitterade på inhemska Eurobond- och Eurozon-marknader. LANDALLOKERING AV INDEX Exponering: Endast obligationer med en minsta återstående löptid på 1 år och ett minsta utestående belopp på 300 miljoner euro ingår i index. FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IEAC Frankrike 21 % USA 12 % Tyskland 12 % Storbritannien 12 % Nederländerna 9 % Italien 8 % Spanien 6 % Sverige 4 % Australien 3 % Schweiz 3 % Övriga 9 % IEAC 0-3 år 28 % 3-5 år 25 % 5-7 år 23 % 7-10 år 18 % år 4 % år 1 % över +20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF (EEXF) En investerare som letar efter europeisk kredit med hög kvalitet, utan exponering mot obligationer från europeiska finansinstitut, vilka utgör 50 % av marknaden, kan överväga ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF. Exponering: Investeringsklassade företagsobligationer noterade i euro från utgivare inom industri och allmännytta, som representeras av Barclays Euro Corporate ex-financials Bond Index. Fonden har för närvarande mer än 750 obligationer. LANDALLOKERING AV INDEX Frankrike 23 % Tyskland 17 % Storbritannien 11 % USA 9 % Italien 9 % EEXF Spanien 8 % Nederländerna 5 % Australien 3 % Sverige 3 % Schweiz 2 % Övriga: 10 % FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX EEXF 0-3 år 22 % 3-5 år 23 % 5-7 år 23 % 7-10 år 19 % år 6 % år 2 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

8 B: BYGGA EXPONERING FÖR OBLIGATIONER MED HÖG AVKASTNING En annan kategori att undersöka inom tillväxtmarknaderna är fonder med hög avkastning. De här fonderna har fört med sig likviditet, transparens och åtkomst till en marknad som tidigare var oklar och svår att komma in på för många investerare. Likviditet kan ibland vara ett problem, särskilt vid investeringar i några av de mindre namnen med lägre kvalitet. För att bemöta det här problemet har ishares arbetat tillsammans med indexutgivarna för att säkerställa att deras fonders jämförelseindex har en likvid och diversifierad exponering mot den högavkastande marknaden. ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG) Den här fonden strävar efter att följa Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index består av de största och mest likvida fasta och flytande företagsobligationerna i underinvesteringsklass som emitterats av utgivare i och utanför Eurozon-området. Endast euronoterade obligationer med ett minsta utestående belopp på 250 miljoner euro ingår i index. Nya obligationer som övervägs för att ingå i index måste ha en minsta löptid på 2 år och högst 10,5 år. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYG Frankrike 16 % Luxemburg 15 % Italien 14 % Tyskland 13 % Nederländerna 8 % Spanien 6 % Storbritannien 5 % Portugal 5 % Europeiska unionen 4 % Irland 4 % Övriga: 11 % IHYG 0-3 år 53 % 3-5 år 33 % 5-7 år 12 % 7-10 år 2 % år 0 % år 0 % över 20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

9 ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU) ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index är framtaget för att ge en balanserad representation av den högavkastande företagsmarknaden i amerikanska dollar genom de mest likvida högavkastande företagsobligationerna som finns tillgängliga och samtidigt behålla ett fokus på UCIT:s kvalifikationer. Den maximala ursprungliga löptiden är 15 år och den minsta löptiden är 1,5 år för nya obligationer som ska ingå och 1 år för obligationer som redan finns i indexet. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYU USA 88 % Luxemburg 5 % Storbritannien 2 % Kanada 2 % Frankrike 1 % Övriga: 2 % IHYU 0-3 år 35 % 3-5 år 24 % 5-7 år 22 % 7-10 år 19 % år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

10 C: FÅ ÅTKOMST TILL SKULDER PÅ TILLVÄXTMARKNADER Skuldlandskapet på tillväxtmarknaderna har utvecklats betydligt de senaste åren. Argumenten för att investera i den här tillgångsklassen bygger på möjligheten att dra nytta av framtida ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknaderna, förbättrad kreditvärdighet för regeringarna, ytterligare diversifieringsfördelar från den här exponeringen och högre avkastning på erbjudandet. Tidigare var tillväxtmarknadsvalutor mycket volatila, vilket ökade riskerna på de här marknaderna, men de här valutorna är nu mindre volatila, vilket speglar underliggande ekonomiska fundament. ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML) För investerare som letar efter avkastning högre än genomsnittet från exponering på enskilda tillväxtmarknader i lokala valutor är ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ett attraktivt alternativ för att komma in på den här marknaden, vilket historiskt sett har visat sig vara svårt för internationella investerare. Exponering: Ett brett investerbart universum av tillväxtmarknadsskulder i lokal valuta, som representeras av Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEML Malaysia 10 % Indonesien 10 % Sydafrika 10 % Thailand 10 % Polen 10 % Brasilien 10 % Turkiet 10 % Mexiko 10 % Ryssland 9 % Ungern 5 % Övriga: 6 % SEML 0-3 år 23 % 3-5 år 21 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 13 % år 5 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

11 ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (SEMB) En investerare som letar efter avkastning över genomsnittet under kreditvärderingar med investeringsklassade företagsobligationer, men som samtidigt vill minimera risken med enskilda utgivarnamn och undvika eventuell bristande likviditet för mindre utgivare, kan överväga att investera i ishares börshandlade fonder med hög avkastning. Särskilt ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF är ett attraktivt instrument som ger åtkomst till tillväxtmarknadskrediter av hög kvalitet utan exponering mot lokala valutor. Exponering: Ungefär 70 obligationer bestående av enskilda och skenbart enskilda obligationer från tillväxtmarknader noterade i amerikanska dollar, som representeras av JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEMB Turkiet 6 % Brasilien 6 % Mexiko 6 % Ryssland 5 % Indonesien 5 % Filippinerna 5 % Colombia 4 % Ungern 4 % Venezuela 4 % Kina 4 % Övriga: 50 % SEMB 0-3 år 6 % 3-5 år 12 % 5-7 år 20 % 7-10 år 27 % år 7 % år 7 % över 20 år 21% Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

12 Kapitalinkomst: Lösning med hög avkastning Tillgänglig avkastning på aktier via utdelningsbetalningar överträffar för närvarande avkastningen på statsobligationer. Marknadsuppfattningen är att större utdelningar gentemot total avkastning i en miljö med låg tillväxt förväntas öka, förutsatt att företagens balansräkningar har stora kontantbalanser och att inkomstströmmarna växer. När det gäller värdering, handlas icke-amerikanska utdelande aktier med rabatt på den bredare aktiemarknaden och erbjuder samtidigt höga avkastningar (Källa: BlackRock augusti 2014). Exempel på våra börshandlade fonder med kapitalinkomst är ishares UK Dividend UCITS ETF och ishares EURO Dividend UCITS ETF, med avkastning på 3,99 % respektive 3,04 %. 10

13 ishares EURO Dividend UCITS ETF (IDVY) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 av de aktier i Eurozon-området med högst utdelning, som representeras av EURO STOXX Select Dividend 30 Index. Valda aktier har en positiv historisk tillväxttakt för utdelningen per aktie under de senaste fem åren och ett förhållande mellan utdelning och resultat per aktie som är mindre än eller lika med 60 %. IDVY Finans 26 % Kraftförsörjning 19 % Telekommunikation 13 % Sällanköpsvaror och -tjänster 12 % Industrivaror och -tjänster 11 % Energi 10 % Dagligvaror 7 % Material och råvaror 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 ledande aktier med utdelningsavkastning från kvalificerade länder i Asien/Stillahavsområdet. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. IAPD Finans 25 % Telekommunikation 22 % Industrivaror och -tjänster 19 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13 % Energi 6 % Material och råvaror 5 % Kraftförsörjning 5 % Informationsteknik 3 % Hälsovård 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY) ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index så nära som möjligt. Exponering: Fonden investerar i fysiska indexsäkerheter. Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index mäter resultatet för 100 ledande aktier genom direktavkastning från tillväxtmarknadsföretag. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR SEDY Telekommunikation 18 % Material och råvaror 15 % Finans 14 % Industrivaror och -tjänster 12 % Kraftförsörjning 12 % Dagligvaror 10 % Informationsteknik 8 % Sällanköpsvaror och -tjänster 6 % Energi 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

14 ishares har nu 11 fonder med europeisk hemvist baserade på utdelningsstrategiindex som erbjuder regionala och landsvisa exponeringar världen över. I utbudet ingår ishares MSCI Emerging Markets Dividend UCITS ETF, som låter investerare skapa en global aktieportfölj med hög utdelning. Vi visar nedan några högutdelande ishares-fonder. 12 månaders direktavkastning %: ishares utdelande fonder vs. ishares breda marknadsfonder ishares Core FTSE 100 UCITS ETF ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 3,04 % 3,44 % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 1,52 % ishares EURO Dividend UCITS ETF ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 3,04 % 2,81 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 4,29 % ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 3,21 % ishares högavkastande fonder ishares breda marknadsfonder Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. 12

15 SKAPA EN GLOBAL UTDELNINGSPORTFÖLJ MED ISHARES-FONDER Med ishares-fonder kan investerarna anpassa sin totala exponering. Nedan illustrerar vi en portföljkonstruktion med ledning av landsuppdelningen av MSCI ACWI Index. MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) används ofta av investeringsproffs som måttet för globala aktiemarknader. Indexet fångar upp 85 % av världens aktiemarknadskapitalisering och kombinerar fyra välkända jämförelseindex: MSCI EAFE, MSCI Emerging Markets, MSCI Canada och MSCI USA. MSCI All Country World Index regional indelning 12 MÅNADERS UTDELNING: 2,53 % Global utdelningsportflj 12 MÅNADERS DIREKTAVKASTNING: 3,93 % USA 49 % Europa utom Storbritannien 19 % Tillväxt 11 % Asien och Stillahavsområdet 9 % Storbritannien 8 % Kanada 4 % ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF 54 % ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 13 % ishares EURO Dividend UCITS ETF 12 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 12 % ishares UK Dividend UCITS ETF 9 % Källa: MSCI, BlackRock, Bloomberg. Uppgifter per den 30 juli Uppgifterna baseras på 12 månaders utdelning från respektive index. MSCI USA High Dividend Yield Index utdelningsavkastning som möjlig modell för ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF. 13

16 Råvaror och fastigheter Investering i råvaror som en tillgångsklass kan ofta utgöra en möjlighet till en större portföljdiversifiering. Avkastning från råvaror har historiskt sett varit negativt korrelerad med den från aktier och fast ränta, ochråvaror kan också utgöra ett naturligt skydd mot ökande inflation. Dessutom ökar efterfrågan på produktionsrelaterade råvaror ofta när marknaderna återhämtar sig, medan ädelmetaller, å andra sidan, kan användas som safe haveninstrument vid recessioner. Det är anledningen att investera i olika råvarutyper på många olika marknader. 14

17 ishares Gold Producers UCITS ETF (SPGP) Exponering: De största aktierna som är involverade i utvinning och produktion av guld och relaterade produkter enligt S&P Commodity Producers Gold Index. LANDALLOKERING AV INDEX SPGP Kanada 57 % USA 13 % Sydafrika 9 % Storbritannien 8 % Australien 7 % Peru 5 % Kina 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP) Exponering: Noterade fastighetsaktier och Real Estate Investment Trusts (REITS) från utvecklade länder världen över, enligt FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Samtliga fastighetsaktier i den här fonden har en årlig prognosticerad direktavkastning på 2 % eller högre. LANDALLOKERING AV INDEX IWDP USA 55 % Hongkong 9 % Australien 8 % Japan 6 % Storbritannien 6 % Kanada 4 % Nederländerna 3 % Singapore 3 % Frankrike 2 % Tyskland 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

18 Sammanfattning Den här guiden belyser några viktiga överväganden som syftar till att hjälpa rådgivare att tillhandahålla effektiva investeringslösningar till sina kunder. Vi tror på vikten av tillgångsallokering och diversifiering. De här aspekterna spelar en avgörande roll för att generera avkastning på en portfölj. Vi diskuterar potentiella alternativ som rådgivare kan överväga, som råvaror och fastigheter, som kan hjälpa till att diversifiera portföljer tack vare låg eller negativ korrelation med traditionella tillgångsklasser, till exempel räntebärande värdepapper och aktier. Dessutom, med den historiskt låga avkastningen för större enskilda kreditmarknader, är inkomstgenerering i portföljerna något som många investerare bekymrar sig om. Vi lyfter fram kapitalinvesteringar som har hög direktavkastning och fasta ränteexponeringar på tillväxtmarknader. 16

19 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt för professionella kunder i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans "företagen") är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning Barclays Capital Inc. och Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index och Barclays Global Aggregate Corporate Bond Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. S&P är ett registrerat varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) och Dow Jones är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ) och dessa varumärken har licensierats för användning av S&P Dow Jones Indices LLC och dess dotterbolag samt underlicensierats för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag ( BlackRock ). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index och Dow Jones Emerging Markets Select Dividendär produkter som tillhör S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag och har licensierats för användning av BlackRock. ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF och ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ( Fonderna ) varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P eller deras respektive dotterbolag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones eller S&P och ej heller deras respektive dotterbolag tar någon ställning till lämpligheten att investera i Fonderna. BlackRock har inga förbindelser med de ovanstående bolagen. Indexens datakälla: S&P Dow Jones Indices LLC. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Core FTSE 100 UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ), NAREIT är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) och EPRA är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association ( EPRA ). Samtliga dessa varumärken används av FTSE med licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index beräknas av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. iboxx som refereras till här, tillhör Markit Indices Limited och används med licens. ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF och ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Markit Indices Limited. J.P. Morgan" och "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co. och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BTC. J.P. Morgan är Indexleverantör för det Underliggande indexet. J.P. Morgan har inga förbindelser med Fonden, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. J.P. Morgan levererar finansiell, ekonomisk och investeringsrelaterad information till finansbranschen. J.P. Morgan beräknar och upprätthåller J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global och Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Inkluderandet och exkluderandet av värdepapper i obligationsindexen med fokus på tillväxtmarknader reflekterar inte på något sätt det aktuella värdepapprets investeringspotential. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. Standard & Poor s, och S&P är registrerade varumärken och 'S&P Commodity Producers Gold' är ett varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag.ishares Gold Producers UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt. EURO STOXX 50 och EURO STOXX Select Dividend 30 är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ("licensgivare"), och används med licens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) och ishares EURO Dividend UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för dessa produkter. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare e-I-S-MAR15-SE-EMEAiS

20 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR PROFESSIONELLA/KVALIFICERADE INVESTERARE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL MARS 2016 Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av

Läs mer

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Välkommen till BlackRocks Investor Pulse undersökning 2017. 28 000 DELTAGARE Detta är den tredje svenska upplagan av BlackRocks undersökning, Investor Pulse, en av de största undersökningarna

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Exchange Traded Funds

Exchange Traded Funds Vad förändras? Deutsche Asset Management (Deutsche AM) tillkännagav under föregående år att deras börshandlade fonder (-fonder) byter namn. Det innebär att db x-trackers som för närvarande står i fondnamnen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Förslag på korrelationsantaganden

Förslag på korrelationsantaganden P R O M E M O R I A Datum 2017-05-22 FI Dnr 17-4640 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND. Telefonkonferens 14 januari 2016

CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND. Telefonkonferens 14 januari 2016 CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND Telefonkonferens 14 januari 2016 BEPRÖVAD ERFARENHET AKTIEFÖRVALTNING TILLVÄXTMARKNADER Fredrik Colliander Gunnar Påhlson Karin Fries Mona Stenmark Jan-Olov Olsson

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

INLEDNING. Hur resonerar svenska investerare?

INLEDNING. Hur resonerar svenska investerare? SVERIGE SVERIGE INLEDNING Hur resonerar svenska investerare? Välkommen till BlackRocks undersökning Investor Pulse, en av världens största undersökningar om hur investerare agerar. Genom att ta in synpunkter

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

GROWTH & INCOME FUND Y-ACC-USD 31 MAJ 2016

GROWTH & INCOME FUND Y-ACC-USD 31 MAJ 2016 Growth & Income Fund YACCUSD GROWTH & INCOME FUND YACCUSD 3 MAJ 206 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att ge mervärde i förhållande till ett sammansatt index genom tillgångsklass

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Mars 2016

Emerging Markets - Aktier Mars 2016 Emerging Markets - Aktier Mars 2016 Swedbank Analys Utmaningarna består Fortsatt undervikt för regionen Företagens investeringar krymper Enskilda länder attraktiva CAPEX förväntas bli ännu lägre Utvecklingen

Läs mer