Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER"

Transkript

1 Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

2 2 Smarta strategier för fondinvestering

3 Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange Traded Funds) har fått ökat erkännande när det gäller vikten av tillgångsallokering vid portföljkonstruktion. Tillgångsallokering spelar en väletablerad roll när det gäller att öka avkastningen: I en berömd studie från år 2000, "Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance?", konstaterade Roger Ibbotson och Paul Kaplan att tillgångsallokering i genomsnitt står för mer än 90 % av portföljavkastningen (Financial Analyst Journal, 2000). Investerare diversifierar nu med ett bredare utbud av tillgångsklasser i sina portföljer i syfte att generera mer attraktiv, riskjusterad avkastning. Mer än 70 % av den globala ekonomiska produktionen och 75 % av världens aktiemarknadskapitalisering kommer från länder utanför Europa 1. Ändå har många europeiska investerares portföljer fortfarande övervikt mot inhemska värdepapper. En efterfrågan på strategisk allokering mot internationella värdepapper. Men genom ökad har många investerare insett behovet av att minska denna övervikt. Den här trenden är redan utbredd hos institutionella investerare, där pensionsplanerna på utvecklade marknader stadigt har minskat sina inhemska koncentrationer över tid. I och med att det kan vara svårt och dyrt för traditionella fonder att få åtkomst till internationella värdepapper, används fonder allt mer som investeringsmedel för att få en diversifierad internationell exponering mot bakgrund av deras flexibilitet, låga kostnadsstruktur och den åtkomst de ger till nischmarknader. ishares börshandlade fonder har världens bredaste fondutbud och erbjuder effektiv åtkomst till alla tillgångsklasser och omfattar ett brett utbud av marknader över hela världen. I den nya världen med flyktiga marknader och låg avkastning finns det ett behov av att skapa en mer varierad exponering för att uppnå en konsekvent långsiktig, riskjusterad avkastning. Det finns ett antal strategier som investerare kan använda sig av för att uppnå den typen av avkastning: 1 Bygg 2 Investera upp exponering i ett mer diversifierat utbud av sektorer med fast avkastning i lösningar med kapitalinkomst, som erbjuder potential för högre avkastning 3Gå över till exponering mot råvaror och fastigheter som en del av portföljens "kärna" 1 Uppgifter om global BNP från Världsbanken, per den 31 december 2009 om världsmarknadskapitalisering, per den 30 juni

4 Innehållsförteckning Räntebärande värdepapper 3 Kapitalinkomst: hög avkastningslösning 8 Råvaror och fastigheter 12 2

5 Räntebärande värdepapper En värld med historiskt låg avkastning har inneburit att det är allt svårare att hitta avkastning. Idag står investerare inför negativ reell avkastning på enskilda AAA, en ökad risk för uteblivna enskilda europeiska återbetalningar och ökande räntenivåer på vissa utvecklingsmarknader. Dessa faktorer bidrar till en ökad variation i avkastningen inom alla sektorer med räntebärande värdepapper, vilket säkerställer att räntebärande värdepapper inte längre kan ses som en homogen tillgångsklass. Som ett resultat har det uppstått en ökad efterfrågan på en mängd olika investeringsstrategier från investerarna. ishares fonder erbjuder en omfattande och modulär serie fonder med fast avkastning, vilket ger investerarna möjlighet att uttrycka precisa åsikter om kreditkvalitet, varaktighet och exponering på utvecklingsmarknader. Här är två strategier som investerare kan använda för att förbättra sin exponering mot räntebärande värdepapper: A: Bygga exponering mot företagsobligationer B: Få åtkomst till tillväxtmarknadsobligationer 3

6 A: BYGGA EXPONERING MOT FÖRETAGSOBLIGATIONER Mängden tillgångar som uppfattas som "säkra" räntebärande tillgångar har minskat sedan början av finanskrisen, vilket gör investeringsklassade företagsobligationer till ett attraktivt alternativ för investerare som letar efter avkastning på högkvalitativa tillgångar. Det finns flera faktorer som stöder värderingarna för den här tillgångsklassen. I allmänhet är företagens balansräkningar starkare än de var för bara några år sedan och dröjsmålsräntorna är låga. Samtidigt ger investeringsklasskrediter ofta en högre avkastningsnivå är statsobligationer. När sökandet efter avkastning fortsätter har företagsfonder blivit ett etablerat sätt att få tillgång till både högavkastande och investeringsklassade obligationer och dessutom erbjuder de utmärkta diversifieringsmöjligheter för investerare. ishares erbjuder ett omfattande utbud av företagsobligationsfonder som ger investerarna åtkomst till den här attraktiva nischen inom räntebärande tillgångar. Vi undersöker nu tre av de här fonderna. ishares Global Corporate Bond UCITS ETF (CORP) ishares Global Corporate Bond UCITS ETF 3 erbjuder investerarna bred tillgång till företagskrediter i global investeringsklass från både utvecklade och tillväxtmarknader världen över. Den här fonden följer Barclays Global Aggregate Corporate Index, ett globalt jämförelseindex som fångar hela spektrumet av global företagsobligationsutgivning. Exponering: företagsobligationer av hög klass, som representeras av Barclays Global Aggregate Corporate Index. Obligationerna som ingår kommer främst från USA (48 %), Europa (23 %) och Asien/Stillahavsområdet (10 %), med en minsta löptid på minst ett år. Index investerar för närvarande i 15 valutor, varav USD utgör cirka 60 % av den övergripande valutaexponeringen. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX CORP USA 48 % Storbritannien 10 % Frankrike 7 % Kanada 5 % Nederländerna 4 % Tyskland 4 % Japan 4 % Italien 3 % Australien 3 % Spanien 2 % Övriga: 10 % CORP 0-3 år 18 % 3-5 år 24 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 4 % år 3 % över 20 år 17 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Fond lanserad på LSE den 25 september 2012 (källa: BlackRock). 4

7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (IEAC) Barclays Euro Corporate Bond Index erbjuder exponering mot euronoterade företagsobligationer i investeringsklass från utgivare inom industrin, allmännyttan och finansbranschen som är offentligt emitterade på inhemska Eurobond- och Eurozon-marknader. LANDALLOKERING AV INDEX Exponering: Endast obligationer med en minsta återstående löptid på 1 år och ett minsta utestående belopp på 300 miljoner euro ingår i index. FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IEAC Frankrike 21 % USA 12 % Tyskland 12 % Storbritannien 12 % Nederländerna 9 % Italien 8 % Spanien 6 % Sverige 4 % Australien 3 % Schweiz 3 % Övriga 9 % IEAC 0-3 år 28 % 3-5 år 25 % 5-7 år 23 % 7-10 år 18 % år 4 % år 1 % över +20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF (EEXF) En investerare som letar efter europeisk kredit med hög kvalitet, utan exponering mot obligationer från europeiska finansinstitut, vilka utgör 50 % av marknaden, kan överväga ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF. Exponering: Investeringsklassade företagsobligationer noterade i euro från utgivare inom industri och allmännytta, som representeras av Barclays Euro Corporate ex-financials Bond Index. Fonden har för närvarande mer än 750 obligationer. LANDALLOKERING AV INDEX Frankrike 23 % Tyskland 17 % Storbritannien 11 % USA 9 % Italien 9 % EEXF Spanien 8 % Nederländerna 5 % Australien 3 % Sverige 3 % Schweiz 2 % Övriga: 10 % FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX EEXF 0-3 år 22 % 3-5 år 23 % 5-7 år 23 % 7-10 år 19 % år 6 % år 2 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

8 B: BYGGA EXPONERING FÖR OBLIGATIONER MED HÖG AVKASTNING En annan kategori att undersöka inom tillväxtmarknaderna är fonder med hög avkastning. De här fonderna har fört med sig likviditet, transparens och åtkomst till en marknad som tidigare var oklar och svår att komma in på för många investerare. Likviditet kan ibland vara ett problem, särskilt vid investeringar i några av de mindre namnen med lägre kvalitet. För att bemöta det här problemet har ishares arbetat tillsammans med indexutgivarna för att säkerställa att deras fonders jämförelseindex har en likvid och diversifierad exponering mot den högavkastande marknaden. ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG) Den här fonden strävar efter att följa Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index består av de största och mest likvida fasta och flytande företagsobligationerna i underinvesteringsklass som emitterats av utgivare i och utanför Eurozon-området. Endast euronoterade obligationer med ett minsta utestående belopp på 250 miljoner euro ingår i index. Nya obligationer som övervägs för att ingå i index måste ha en minsta löptid på 2 år och högst 10,5 år. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYG Frankrike 16 % Luxemburg 15 % Italien 14 % Tyskland 13 % Nederländerna 8 % Spanien 6 % Storbritannien 5 % Portugal 5 % Europeiska unionen 4 % Irland 4 % Övriga: 11 % IHYG 0-3 år 53 % 3-5 år 33 % 5-7 år 12 % 7-10 år 2 % år 0 % år 0 % över 20 år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

9 ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU) ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. Exponering: Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Index är framtaget för att ge en balanserad representation av den högavkastande företagsmarknaden i amerikanska dollar genom de mest likvida högavkastande företagsobligationerna som finns tillgängliga och samtidigt behålla ett fokus på UCIT:s kvalifikationer. Den maximala ursprungliga löptiden är 15 år och den minsta löptiden är 1,5 år för nya obligationer som ska ingå och 1 år för obligationer som redan finns i indexet. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX IHYU USA 88 % Luxemburg 5 % Storbritannien 2 % Kanada 2 % Frankrike 1 % Övriga: 2 % IHYU 0-3 år 35 % 3-5 år 24 % 5-7 år 22 % 7-10 år 19 % år 0 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

10 C: FÅ ÅTKOMST TILL SKULDER PÅ TILLVÄXTMARKNADER Skuldlandskapet på tillväxtmarknaderna har utvecklats betydligt de senaste åren. Argumenten för att investera i den här tillgångsklassen bygger på möjligheten att dra nytta av framtida ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknaderna, förbättrad kreditvärdighet för regeringarna, ytterligare diversifieringsfördelar från den här exponeringen och högre avkastning på erbjudandet. Tidigare var tillväxtmarknadsvalutor mycket volatila, vilket ökade riskerna på de här marknaderna, men de här valutorna är nu mindre volatila, vilket speglar underliggande ekonomiska fundament. ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML) För investerare som letar efter avkastning högre än genomsnittet från exponering på enskilda tillväxtmarknader i lokala valutor är ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ett attraktivt alternativ för att komma in på den här marknaden, vilket historiskt sett har visat sig vara svårt för internationella investerare. Exponering: Ett brett investerbart universum av tillväxtmarknadsskulder i lokal valuta, som representeras av Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEML Malaysia 10 % Indonesien 10 % Sydafrika 10 % Thailand 10 % Polen 10 % Brasilien 10 % Turkiet 10 % Mexiko 10 % Ryssland 9 % Ungern 5 % Övriga: 6 % SEML 0-3 år 23 % 3-5 år 21 % 5-7 år 13 % 7-10 år 19 % år 13 % år 5 % över 20 år 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

11 ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (SEMB) En investerare som letar efter avkastning över genomsnittet under kreditvärderingar med investeringsklassade företagsobligationer, men som samtidigt vill minimera risken med enskilda utgivarnamn och undvika eventuell bristande likviditet för mindre utgivare, kan överväga att investera i ishares börshandlade fonder med hög avkastning. Särskilt ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF är ett attraktivt instrument som ger åtkomst till tillväxtmarknadskrediter av hög kvalitet utan exponering mot lokala valutor. Exponering: Ungefär 70 obligationer bestående av enskilda och skenbart enskilda obligationer från tillväxtmarknader noterade i amerikanska dollar, som representeras av JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index. LANDALLOKERING AV INDEX FÖRFALLODAG FÖR OBLIGATIONER I INDEX SEMB Turkiet 6 % Brasilien 6 % Mexiko 6 % Ryssland 5 % Indonesien 5 % Filippinerna 5 % Colombia 4 % Ungern 4 % Venezuela 4 % Kina 4 % Övriga: 50 % SEMB 0-3 år 6 % 3-5 år 12 % 5-7 år 20 % 7-10 år 27 % år 7 % år 7 % över 20 år 21% Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

12 Kapitalinkomst: Lösning med hög avkastning Tillgänglig avkastning på aktier via utdelningsbetalningar överträffar för närvarande avkastningen på statsobligationer. Marknadsuppfattningen är att större utdelningar gentemot total avkastning i en miljö med låg tillväxt förväntas öka, förutsatt att företagens balansräkningar har stora kontantbalanser och att inkomstströmmarna växer. När det gäller värdering, handlas icke-amerikanska utdelande aktier med rabatt på den bredare aktiemarknaden och erbjuder samtidigt höga avkastningar (Källa: BlackRock augusti 2014). Exempel på våra börshandlade fonder med kapitalinkomst är ishares UK Dividend UCITS ETF och ishares EURO Dividend UCITS ETF, med avkastning på 3,99 % respektive 3,04 %. 10

13 ishares EURO Dividend UCITS ETF (IDVY) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 av de aktier i Eurozon-området med högst utdelning, som representeras av EURO STOXX Select Dividend 30 Index. Valda aktier har en positiv historisk tillväxttakt för utdelningen per aktie under de senaste fem åren och ett förhållande mellan utdelning och resultat per aktie som är mindre än eller lika med 60 %. IDVY Finans 26 % Kraftförsörjning 19 % Telekommunikation 13 % Sällanköpsvaror och -tjänster 12 % Industrivaror och -tjänster 11 % Energi 10 % Dagligvaror 7 % Material och råvaror 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD) INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR Exponering: 30 ledande aktier med utdelningsavkastning från kvalificerade länder i Asien/Stillahavsområdet. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. IAPD Finans 25 % Telekommunikation 22 % Industrivaror och -tjänster 19 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13 % Energi 6 % Material och råvaror 5 % Kraftförsörjning 5 % Informationsteknik 3 % Hälsovård 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY) ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF är en börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa resultatet för Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index så nära som möjligt. Exponering: Fonden investerar i fysiska indexsäkerheter. Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index mäter resultatet för 100 ledande aktier genom direktavkastning från tillväxtmarknadsföretag. Index viktas enligt utdelningsavkastning till följd av kontrolloch buffringskriterier. INDEXUPPDELNING EFTER SEKTOR SEDY Telekommunikation 18 % Material och råvaror 15 % Finans 14 % Industrivaror och -tjänster 12 % Kraftförsörjning 12 % Dagligvaror 10 % Informationsteknik 8 % Sällanköpsvaror och -tjänster 6 % Energi 5 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

14 ishares har nu 11 fonder med europeisk hemvist baserade på utdelningsstrategiindex som erbjuder regionala och landsvisa exponeringar världen över. I utbudet ingår ishares MSCI Emerging Markets Dividend UCITS ETF, som låter investerare skapa en global aktieportfölj med hög utdelning. Vi visar nedan några högutdelande ishares-fonder. 12 månaders direktavkastning %: ishares utdelande fonder vs. ishares breda marknadsfonder ishares Core FTSE 100 UCITS ETF ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 3,04 % 3,44 % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 1,52 % ishares EURO Dividend UCITS ETF ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 3,04 % 2,81 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 4,29 % ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 3,21 % ishares högavkastande fonder ishares breda marknadsfonder Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. 12

15 SKAPA EN GLOBAL UTDELNINGSPORTFÖLJ MED ISHARES-FONDER Med ishares-fonder kan investerarna anpassa sin totala exponering. Nedan illustrerar vi en portföljkonstruktion med ledning av landsuppdelningen av MSCI ACWI Index. MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) används ofta av investeringsproffs som måttet för globala aktiemarknader. Indexet fångar upp 85 % av världens aktiemarknadskapitalisering och kombinerar fyra välkända jämförelseindex: MSCI EAFE, MSCI Emerging Markets, MSCI Canada och MSCI USA. MSCI All Country World Index regional indelning 12 MÅNADERS UTDELNING: 2,53 % Global utdelningsportflj 12 MÅNADERS DIREKTAVKASTNING: 3,93 % USA 49 % Europa utom Storbritannien 19 % Tillväxt 11 % Asien och Stillahavsområdet 9 % Storbritannien 8 % Kanada 4 % ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF 54 % ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 13 % ishares EURO Dividend UCITS ETF 12 % ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 12 % ishares UK Dividend UCITS ETF 9 % Källa: MSCI, BlackRock, Bloomberg. Uppgifter per den 30 juli Uppgifterna baseras på 12 månaders utdelning från respektive index. MSCI USA High Dividend Yield Index utdelningsavkastning som möjlig modell för ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF. 13

16 Råvaror och fastigheter Investering i råvaror som en tillgångsklass kan ofta utgöra en möjlighet till en större portföljdiversifiering. Avkastning från råvaror har historiskt sett varit negativt korrelerad med den från aktier och fast ränta, ochråvaror kan också utgöra ett naturligt skydd mot ökande inflation. Dessutom ökar efterfrågan på produktionsrelaterade råvaror ofta när marknaderna återhämtar sig, medan ädelmetaller, å andra sidan, kan användas som safe haveninstrument vid recessioner. Det är anledningen att investera i olika råvarutyper på många olika marknader. 14

17 ishares Gold Producers UCITS ETF (SPGP) Exponering: De största aktierna som är involverade i utvinning och produktion av guld och relaterade produkter enligt S&P Commodity Producers Gold Index. LANDALLOKERING AV INDEX SPGP Kanada 57 % USA 13 % Sydafrika 9 % Storbritannien 8 % Australien 7 % Peru 5 % Kina 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP) Exponering: Noterade fastighetsaktier och Real Estate Investment Trusts (REITS) från utvecklade länder världen över, enligt FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Samtliga fastighetsaktier i den här fonden har en årlig prognosticerad direktavkastning på 2 % eller högre. LANDALLOKERING AV INDEX IWDP USA 55 % Hongkong 9 % Australien 8 % Japan 6 % Storbritannien 6 % Kanada 4 % Nederländerna 3 % Singapore 3 % Frankrike 2 % Tyskland 2 % Källa: BlackRock Advisors (UK) Limited, 30 juli

18 Sammanfattning Den här guiden belyser några viktiga överväganden som syftar till att hjälpa rådgivare att tillhandahålla effektiva investeringslösningar till sina kunder. Vi tror på vikten av tillgångsallokering och diversifiering. De här aspekterna spelar en avgörande roll för att generera avkastning på en portfölj. Vi diskuterar potentiella alternativ som rådgivare kan överväga, som råvaror och fastigheter, som kan hjälpa till att diversifiera portföljer tack vare låg eller negativ korrelation med traditionella tillgångsklasser, till exempel räntebärande värdepapper och aktier. Dessutom, med den historiskt låga avkastningen för större enskilda kreditmarknader, är inkomstgenerering i portföljerna något som många investerare bekymrar sig om. Vi lyfter fram kapitalinvesteringar som har hög direktavkastning och fasta ränteexponeringar på tillväxtmarknader. 16

19 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt för professionella kunder i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans "företagen") är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning Barclays Capital Inc. och Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index och Barclays Global Aggregate Corporate Bond Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. S&P är ett registrerat varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) och Dow Jones är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ) och dessa varumärken har licensierats för användning av S&P Dow Jones Indices LLC och dess dotterbolag samt underlicensierats för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag ( BlackRock ). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index och Dow Jones Emerging Markets Select Dividendär produkter som tillhör S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag och har licensierats för användning av BlackRock. ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF och ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ( Fonderna ) varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P eller deras respektive dotterbolag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones eller S&P och ej heller deras respektive dotterbolag tar någon ställning till lämpligheten att investera i Fonderna. BlackRock har inga förbindelser med de ovanstående bolagen. Indexens datakälla: S&P Dow Jones Indices LLC. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Core FTSE 100 UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ), NAREIT är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) och EPRA är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association ( EPRA ). Samtliga dessa varumärken används av FTSE med licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index beräknas av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. iboxx som refereras till här, tillhör Markit Indices Limited och används med licens. ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF och ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Markit Indices Limited. J.P. Morgan" och "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co. och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BTC. J.P. Morgan är Indexleverantör för det Underliggande indexet. J.P. Morgan har inga förbindelser med Fonden, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. J.P. Morgan levererar finansiell, ekonomisk och investeringsrelaterad information till finansbranschen. J.P. Morgan beräknar och upprätthåller J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global och Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Inkluderandet och exkluderandet av värdepapper i obligationsindexen med fokus på tillväxtmarknader reflekterar inte på något sätt det aktuella värdepapprets investeringspotential. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. Standard & Poor s, och S&P är registrerade varumärken och 'S&P Commodity Producers Gold' är ett varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag.ishares Gold Producers UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt. EURO STOXX 50 och EURO STOXX Select Dividend 30 är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ("licensgivare"), och används med licens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) och ishares EURO Dividend UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för dessa produkter. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare e-I-S-MAR15-SE-EMEAiS

20 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Obligation Global Value 1305B

Obligation Global Value 1305B VÄRDEAKTIER / HÖGRÄNTEOBLIGATIONER Aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad < Skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning < Fundamental genomgång ligger till grund för

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015 Inriktning och stil Colin Stone är en tillväxtinvesterare vars portfölj visar starka tillväxtegenskaper under marknadscykelns alla faser. Han letar efter företag som kan öka sina intäkter väsentligt utöver

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:5

Strukturinvest Emission 2014:5 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed

Läs mer

db X-trackers UCITS ETF:er

db X-trackers UCITS ETF:er Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera

Läs mer

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER:

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER: NORDEN, DUBLIN ELLER LUXEMBURG Var ska fonderna domicilieras? FOKUS PÅ ALLOKERING Vad säger klockan? Nr 01 Mars 2010 Utgåva 21 Årgång 05 APOTEKETS PORTFÖLJ Så förvaltas den FB KARTLÄGGER: VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic.

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY MARS 2014 Råvaror sänk risken i din portfölj Kina vid ett viktigt vägskäl Baltikum - tigrar på frammarsch Iain Lindsay om

Läs mer

MED DELFONDER PARVEST

MED DELFONDER PARVEST PROSPEKT för det stående erbjudandet om andelar i SICAV MED DELFONDER PARVEST ("SICAV") Placeringsfond med varierande kapital SEPTEMBER 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. VARNING...4 PROSPEKT I. SICAV:s

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Innehåll Andra AP-fonden Året i korthet flik VD-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Så fungerar bromsen 6 Vår förvaltning Uppdraget 8 Marknaderna 10 Strategi 12 Riskkapital

Läs mer