ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING"

Transkript

1 ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier eller obligationer från ETF:er för att stegvis öka avkastningen till fondens andelsägare. Detta dokument förklarar grunderna i värdepappersutlåning, går igenom fördelarna och riskerna för investerarna samt beskriver BlackRocks ledande metodik inom värdepappersutlåning. Sammanfattning: ` `Värdepappersutlåning är inte riskfritt, men kan innebära en direkt fördel för fondens andelsägare. ``Under tre årtionden med värdepappersutlåning på uppdrag av våra kunder har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad. ` `BlackRock har levererat positiva låneintäkter för samtliga fonder, inklusive alla ishares ETF:er, som deltagit i värdepappersutlåning sedan Grunderna i värdepappersutlåning Värdepappersutlåning utgörs av transaktioner då ETF:er lånar ut aktier eller obligationer kortsiktigt för att stegvis öka avkastningen till fondens andelsägare. Så här fungerar det: processen inleds med att en stor finansiell institution önskar att tillfälligt låna en aktie eller obligation. För att kunna låna aktien eller obligationen måste det finansiella företaget betala en avgift och leverera säkerhetstillgångar till ETF:en. ETF:en behåller säkerhetstillgångarna för att säkerställa betalningen om låntagaren inte lämnar tillbaka den utlånade aktien eller obligationen. Värdet för säkerhetstillgångarna måste överstiga värdet för den utlånade aktien eller obligationen vilket ger fonden en säkerhetskudde som förhindrar förlust om låntagaren inte återlämnar värdepappret. Den finansiella institutionen använder vanligtvis den lånade aktien eller obligationen till att sänka marknadsrisken, genomföra en blankning, eller som säkerhetstillgång i en annan transaktion. Se flödesschemat till höger för ett exempel på hur en transaktion inom värdepappersutlåning fungerar. Fördelar med värdepappersutlåning Värdepappersutlåning är ytterligare ett sätt att frigöra en fonds hela potential som är förknippad med en relativt låg risk och ger investerare möjlighet att erhålla en högre avkastning än vad de annars erhållit. ETF-investerare kan tjäna på värdepappersutlåningen i form av att fondens avkastning blir högre. Hur då? Fonden kan generera en ytterligare intäkt från den avgift som tas ut för utlåning av värdepapper. 1 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Så här fungerar det För att börja processen: 1. En stor finansiell institution önskar låna en aktie eller obligation från en ETF. Fondföretaget efterfrågar säkerhetstillgångar, primärt aktier och statsobligationer, som säkerhet för lånet. 2. När fonden erhållit säkerhetstillgångarna lånas aktien eller obligationen ut till den finansiella institutionen (låntagaren). Fondföretag Säkerhetstillgångar Värdepapper Finansiell institution När värdepappret är utlånat Säkerhetstillgångarna förvaltas på ett konto hos en avskild depåförvaltare på uppdrag av fonden. 4. Om aktien eller obligationen betalar ut en utdelning eller kupongränta när den är utlånad så skickar den finansiella institutionen denna vidare till fondföretaget. 4 3 Säkerhetstillgångar Ytterligare anspråk (t.ex. utdelningar) Konto Finansiell institution Slutförandet av processen När lånetiden tar slut (eller när fondföretaget så önskar) måste den finansiella institutionen återlämna aktien eller obligationen till fonden. 6. Fonden lämnar därefter tillbaka säkerhetstillgångarna till den finansiella institutionen för att avsluta processen. 7. Under processen har fonden genererat en extra intäkt till fondens investerare. Fondföretag Fondföretag 2 6 Värdepapper Säkerhetstillgångar 5 1 Finansiell institution Ej applicerbart för fonder i Irland: ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). För mer information om värdepappersutlåning avseende dessa fonder, kontakta din isharesrepresentant.

2 Avkastningen från värdepappersutlåning varierar vanligtvis utifrån tillgångsslag beroende på den underliggande efterfrågan för värdepapper. Exempelvis visar sammanställningen av utvalda populära fonder nedan att ishares aktie-etf:er inom småbolag och mellanstora bolag på utvecklade marknader erhöll mellan 0,14% och 0,35% årligen, medan ishares ETF:er med tillväxtmarknadsaktier erhöll mellan 0,06% och 0,17% årligen 2. Se tabellen nedan för avkastning från värdepappersutlåning i utvalda större ishares-fonder 3. Samtliga ishares-etf:er med säte i EMEA 4 -regionen som deltar i programmet har genererat en intäkt från värdepappersutlåning som motsvarar en minskning av förvaltningsavgiften om mellan 1% och 202%, med ett genomsnitt om 19% under året som slutade i mars AVKASTNING FRÅN VÄRDEPAPPERSUTLÅNING I UTVALDA ishares-etf:er ishares-etf Ticker Sammanlagd avkastning för värdepappersutlåning (i bps) Avkastning för värdepappersutlåning (bps) Förvaltn. avgift (bps) Minskning av förvaltn. avgift genom utlåning (%) UTVECKLADE AKTIER, STORBOLAG ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % UTVECKLADE AKTIER, MINDRE/MELLANSTORA BOLAG ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % TILLVÄXTMARKNADER, AKTIER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % STATSOBLIGATIONER ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % (Inc) = Utdelande. Källa: BlackRock. Oreviderad avkastning för värdepappersutlåning. En baspunkt (1 bps) motsvarar 0,01%. Endast i illustrativt syfte. Vanliga frågor F: Vad tjänar de finansiella marknaderna på värdepappersutlåning? S: Värdepappersutlåning har utvecklats till en viktig del av de finansiella marknaderna. I december 2012 var mer än 12,9 biljoner dollar i tillgångar tillgängliga för utlåning globalt, och mer än 1,7 biljoner dollar är utlånade under en genomsnittlig dag 5. Värdepappersutlåning ökar likviditeten, vilket underlättar transaktioner, hjälper till att minska volatiliteten samt reducerar transaktionskostnaderna. Eftersom transaktioner inom värdepappersutlåning kan leda till blankning när investerare säljer lånade värdepapper inför en förväntad nedgång har kritik framförts att värdepappersutlåning kan vara en risk för marknadsstabiliteten. USA:s centralbank har dock kommit fram till att blankning faktiskt ökar marknadsstabiliteten. Deras research visar att blankning inte driver ner tillgångspriserna systematiskt, och att restriktioner för blankning faktiskt kan leda till minskad likviditet och högre transaktionskostnader för investerare 6. Detta beror på dynamiken som nämnts ovan värdepappersutlåning och blankning hjälper till att öka likviditeten och ger investerare möjlighet att sänka risken. 5 Källa: Markit. 6 Källa: Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? september Under 12-månadersperioden som slutar i mars De ovanstående fonderna är utvalda populära fonder och representerar endast en andel av fonderna inom kategorin som bedriver värdepappersutlåning. Information om värdepappersutlåning för alla andra ishares-fonder med säte i EMEA-regionen finns på ishares.com. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. 4 EMEA= Europa, Mellanöstern och Afrika. [2]

3 Vanliga frågor F: Har någonsin en låntagare ställt in sina betalningar sedan BlackRock började med värdepappersutlåning? S: Sedan BlackRock började med värdepappersutlåning 1981 har endast tre företag med aktiva lån ställt in betalningarna. I varje enskilt fall har BlackRock kunnat köpa tillbaka samtliga värdepapper som har varit utlånade med hjälp av säkerhetstillgångar, och inga förluster har uppstått för våra kunder. Risker med värdepappersutlåning Varje investering innebär ett risktagande, men BlackRocks noggranna, praktiska metod har levererat positiva intäkter från värdepappersutlåning för varje fond som har deltagit i låneprogrammet sedan 1981, inklusive samtliga ishares ETF:er. Den primära risken vid värdepappersutlåning är att låntagaren ställer in betalningarna. Risk att låntagaren ställer in betalningarna Eftersom processen involverar utlåning av värdepapper finns det en risk att låntagaren inte lämnar tillbaka den lånade aktien eller obligationen. Om så sker kommer fondföretaget att använda säkerhetstillgångar för att köpa in motsvarande värdepapper som lånades ut. För att minimera risken för investerarna är det viktigt att säkerhetstillgångarna som erhålls har en hög kvalitet och är likvida. Först bestämmer vi vilka företag som är lämpliga som låntagare; sedan bevakar vi låntagarna över tid. Ett oberoende riskteam fristående från värdepappersutlåningsteamet genomför löpande utvärderingar av låntagarna. Nya transaktioner förhindras av systemet om en låntagare når sin maximala lånenivå. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd ger BlackRock en garanti till sina ETF:er om en betalningsinställelse skulle inträffa om det uppstår en skillnad mellan säkerhetstillgångarna och kostnaden för att återköpa ett utlånat värdepapper så ersätter BlackRock fonden med hela detta belopp. Vi uppmuntrar alla investerare att fråga sina ETF-förvaltare om deras regelverk och avkastning inom värdepappersutlåning BlackRock har levererat positiva intäkter från värdepappersutlåning för samtliga fonder, inklusive alla ishares ETF:er, som deltagit i värdepappersutlåningsprogrammet sedan 1981 Vanliga frågor F: Hur stor andel av intäkterna från värdepappersutlåning betalas ut till ishares ETF:er med säte i Europa? S: Andelsägarna i ishares ETF:er erhåller 60% av bruttointäkten från värdepappersutlåning. Ett närstående bolag till BlackRock fungerar som låneagent och erhåller 40% av bruttointäkten. Samtliga kostnader för att driva programmet tas från låneagentens andel av bruttointäkterna. Detta inkluderar samtliga direkta operationella och förvaltningsrelaterade kostnader, så som: `Plattformsunderhåll. ` BlackRocks team med 90 medarbetare i London, New York, San Francisco, Hongkong och Tokyo använder branschens mest avancerade riskhanteringsteknologi för att övervaka risker och skapa värde åt våra kunder. Vi anser att vår egenutvecklade teknologi är en avgörande skillnad gentemot våra konkurrenter som leder till konkurrenskraftiga resultat och lägre risk. ` `Garanti mot att låntagare ställer in betalningarna. BlackRock erbjuder en garanti gentemot förluster för ETF-investerare utan extra kostnad i de sällsynta fall då en låntagare inte återlämnar ett utlånat värdepapper. Vi uppmuntrar investerare att fråga ETF-leverantörer om detaljer avseende deras värdepappersutlåning, och framförallt nettointäkten för andelsägarna. När vissa fondleverantörer rapporterar att de betalar ut en högre procentandel av intäkterna från värdepappersutlåning är det inte säkert att de avslöjar vilken andel av bruttointäkterna som betalas till låneagenten. BlackRock anser att nettointäkten till andelsägarna, tillsammans med en lämplig risk- och avgiftsstruktur är det bästa måttet på vad investerarna tjänar på värdepappersutlåning. Hos BlackRock finns inga gömda avgifter. Det är viktigt att komma ihåg att vissa långivare kan skapa en högre avkastning från en given korg med värdepapper på grund av sin storlek, kompetens eller informationsfördel. Vi genomför regelbundet mätningar av vårt resultat jämfört med våra konkurrenter med hjälp av data från oberoende tredjepartsleverantörer. Under tre årtionden har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad 7. 7 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. [3]

4 Vanliga frågor F: Även om det är ovanligt att en låntagare ställer in betalningarna, hur väl förberett är BlackRock om något sådant inträffar? S: BlackRocks avdelning inom risk och kvantitativ analys (RQA) utför regelbundna konkurssimuleringar med sina team inom värdepappersutlåning, legala frågor, löpande verksamhet, portföljförvaltning samt handel. Erfarenheten från dessa simuleringar och den höga nivån av integrering inom portföljförvaltningsteamen gör att vi har en stark position när det gäller att hantera fonderna i de sällsynta fall då en låntagare ställer in betalningarna. F: Hur ser regelverken ut inom värdepappersutlåning? S: Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som regleras av ett antal regelverk. För europeiska ishares-etf:er reglerar UCITS vem som kan låna ut eller låna, vilka typer av säkerhetstillgångar som är tillåtna samt vilken information som måste finnas allmänt tillgänglig. Den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för ishares fonder med säte i Irland är Irlands centralbank (CBI), och för fonderna med säte i Tyskland är det Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). F: Vad är den maximala procentandelen som kan lånas ut? S: ishares har beslutat att låna ut upp till 50% av en fonds nettoandelsvärde (NAV). Vanligtvis lånar dock många av ishares ETF:er ut en betydligt lägre andel av sina tillgångar. För ishares ETF:er med säte i Europa var den genomsnittliga utlåningen mindre än 10% 8 under året som slutade den 31 mars För individuella fonder finns denna information tillgänglig på ishares webbplats. 8 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. BlackRocks riskhantering, egenutvecklade teknologier och strikta hanteringsprocesser gör företaget unikt Transparens inom värdepappersutlåning Vi uppmuntrar alla investerare att fråga sina ETFleverantörer om hur deras värdepappersutlåning fungerar, och söka information om avgifterna som förvaltarna erhåller eller deras utbetalningar till externa låneagenter. BlackRock publicerar intäkter från värdepappersutlåning i de årliga rapporterna för samtliga ishares-etf:er som bedriver värdepappersutlåning, och publicerar dessutom BlackRocks andel av intäkterna som används för att driva programmet. Följande publiceras regelbundet på ishares webbplatser i EMEA-regionen: ` `Avkastningen som en ETF genererar från värdepappersutlåning ` `Motparterna som lånat värdepapper av ishares ETF:er under det föregående kvartalet ` `Procentandel av en ETF:s tillgångar som var utlånade och det genomsnittliga värdet för säkerhetstillgångar som överstiger värdet för de utlånade värdepapperna ``Daglig uppdatering av de säkerhetstillgångar som erhållits samt regelverket för säkerhetstillgångar BlackRocks metodik inom värdepappersutlåning Vi föredrar att hantera vår värdepappersutlåning via en egenutvecklad plattform istället för att delegera denna viktiga funktion till en tredje part. Vi har därför utvecklat en egen infrastruktur för värdepappersutlåning så att varje del av vår låneaktivitet genomförs i linje med våra kunders intressen och med en lämplig riskhantering. ``Kompetent riskhantering. BlackRock anlitas av några av världens största företag och regeringar för att hantera deras risker. Vår metodik inom värdepappersutlåning är densamma. Vi använder en konservativ process med låg risk och utnyttjar vår egenutvecklade risk- och investeringshanteringsplattform, Aladdin, för att integrera resurserna hos våra dedikerade team inom research, handel och riskhantering. Samtliga investerings- och handelsteam inom olika tillgångsslag över hela världen arbetar med Aladdin för att hitta investeringsmöjligheter åt våra kunder inom en struktur med hög riskkontroll. Denna synergi mellan teamen som arbetar med värdepappersutlåning samt portföljförvaltning och riskhantering gör att vi kan minska den operationella risken inom värdepappersutlåning på ett sätt som inte är möjligt för en extern depåförvaltare eller låneagent. ` `Egenutvecklad teknologi. Våra dedikerade team arbetar med specialutvecklade system för rapportering, daglig hantering och handel för att säkerställa transparens och operationell effektivitet. Vårt huvudsakliga handelssystem (Prism) gör det möjligt för våra handlare att skapa värde åt våra kunder i ett [4]

5 ständigt föränderligt handelsklimat genom att inkludera research inom handel för egen räkning samt data för inoch utlåning av värdepapper på ett snabbt, konsistent och skalbart sätt. Att utnyttja förändrade prissättningar är en viktig faktor för att överträffa konkurrenterna; Prism säkerställer att handlarna fokuserar på de mest attraktiva möjligheterna i en marknad med tiotusentals aktiva lån vid varje given tidpunkt. Vår egenutvecklade programvara för säkerhetstillgångar och lånehantering, Global Loan Manager (GLM), levererar en kontinuerlig undantagsbaserad process för lånehanteringen. Även om inställda betalningar är sällsynta så är GLM utformad för att hantera konkursprocesser på ett systematiskt sätt vilket minimerar risken för investerarna. ` `Omfattande utvärdering av låntagare. Vi väljer låntagare med hög kreditvärdighet baserat på konservativa kreditantaganden som definieras av vårt team inom riskhantering. Detta team är frikopplat från vår verksamhet inom värdepappersutlåning. betalningar. Vi övervakar all handelsaktivitet utifrån dessa lånebegränsningar och hindrar systematiskt nya transaktioner om den maximala lånenivån redan har uppnåtts. Vi har även möjlighet att när som helst återkalla ett visst värdepapper eller kräva att en låntagare sänder över ytterligare säkerhetstillgångar. ` ` Säkerhetstillgångarnas kvalitet. De vanligaste typerna av säkerhetstillgångar för ishares ETF:er med säte i Europa är aktier och statsobligationer. Vi kräver att låntagare översänder säkerhetstillgångar som överstiger lånevärdet om minst 102,5% och behåller säkerhetstillgångarna tills låntagaren återlämnat den lånade aktien eller obligationen. Säkerhetstillgångarna är dessutom fristående då våra kunders tillgångar är separerade från låntagarens eller BlackRocks balansräkning. Vi utvärderar löpande det finansiella resultatet för våra låntagare och utformar individuella lånebegränsningar vilket hjälper till att minimera risken för inställda Slutsats Som världens största förvaltare av tillgångar är BlackRocks prioritet att fungera som förvaltare. Värdepappersutlåning är ett ytterligare sätt, med relativt låg risk, för investerare att utnyttja den fulla potentialen i sina portföljer. Värdepappersutlåning är inte riskfritt, men innebär en direkt fördel för fondinvesterare. Under tre årtionden med värdepappersutlåning på uppdrag av våra kunder har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad. [5]

6 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med registrerat kontor 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt i Sverige och ingen annan skall använda denna information. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans företagen ) är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige och har godkänts av Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning Barclays Capital Inc. och Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index och Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE China 25 Index och FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares China Large Cap UCITS ETF och ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. Standard & Poor s, och S&P är registrerade varumärken och S&P 500 är ett varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt. EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid och EURO STOXX Small är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ( licensgivare ), och används med licens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF och ishares EURO STOXX Small UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för denna produkt. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles. Samtal kan komma att avlyssnas eller spelas in BlackRock, Inc. Alla rättigheter reserverade. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES är BlackRock och dess dotterbolags registrerade och icke registrerade varumärken i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör respektiva ägare. KONTAKTA OSS Ring oss på IS-ISLUTPOP-R-DEC13-Se

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR PROFESSIONELLA/KVALIFICERADE INVESTERARE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL MARS 2016 Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER 2 Smarta strategier för fondinvestering Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Välkommen till BlackRocks Investor Pulse undersökning 2017. 28 000 DELTAGARE Detta är den tredje svenska upplagan av BlackRocks undersökning, Investor Pulse, en av de största undersökningarna

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

TurnPoint Global Allocation

TurnPoint Global Allocation Halvårsredogörelse TurnPoint Global Allocation perioden 213-1-1 -- 213-6-3 TurnPoint Asset Management AB Norrtullsgatan 6, 6tr, SE - 113 29 Stockholm, Org. nr: 556797-7383 Tel: +46 8 33 97, E-post: info@turnpoint.se,

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, kontoansvarige eller en annan

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer