ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING"

Transkript

1 ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier eller obligationer från ETF:er för att stegvis öka avkastningen till fondens andelsägare. Detta dokument förklarar grunderna i värdepappersutlåning, går igenom fördelarna och riskerna för investerarna samt beskriver BlackRocks ledande metodik inom värdepappersutlåning. Sammanfattning: ` `Värdepappersutlåning är inte riskfritt, men kan innebära en direkt fördel för fondens andelsägare. ``Under tre årtionden med värdepappersutlåning på uppdrag av våra kunder har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad. ` `BlackRock har levererat positiva låneintäkter för samtliga fonder, inklusive alla ishares ETF:er, som deltagit i värdepappersutlåning sedan Grunderna i värdepappersutlåning Värdepappersutlåning utgörs av transaktioner då ETF:er lånar ut aktier eller obligationer kortsiktigt för att stegvis öka avkastningen till fondens andelsägare. Så här fungerar det: processen inleds med att en stor finansiell institution önskar att tillfälligt låna en aktie eller obligation. För att kunna låna aktien eller obligationen måste det finansiella företaget betala en avgift och leverera säkerhetstillgångar till ETF:en. ETF:en behåller säkerhetstillgångarna för att säkerställa betalningen om låntagaren inte lämnar tillbaka den utlånade aktien eller obligationen. Värdet för säkerhetstillgångarna måste överstiga värdet för den utlånade aktien eller obligationen vilket ger fonden en säkerhetskudde som förhindrar förlust om låntagaren inte återlämnar värdepappret. Den finansiella institutionen använder vanligtvis den lånade aktien eller obligationen till att sänka marknadsrisken, genomföra en blankning, eller som säkerhetstillgång i en annan transaktion. Se flödesschemat till höger för ett exempel på hur en transaktion inom värdepappersutlåning fungerar. Fördelar med värdepappersutlåning Värdepappersutlåning är ytterligare ett sätt att frigöra en fonds hela potential som är förknippad med en relativt låg risk och ger investerare möjlighet att erhålla en högre avkastning än vad de annars erhållit. ETF-investerare kan tjäna på värdepappersutlåningen i form av att fondens avkastning blir högre. Hur då? Fonden kan generera en ytterligare intäkt från den avgift som tas ut för utlåning av värdepapper. 1 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Så här fungerar det För att börja processen: 1. En stor finansiell institution önskar låna en aktie eller obligation från en ETF. Fondföretaget efterfrågar säkerhetstillgångar, primärt aktier och statsobligationer, som säkerhet för lånet. 2. När fonden erhållit säkerhetstillgångarna lånas aktien eller obligationen ut till den finansiella institutionen (låntagaren). Fondföretag Säkerhetstillgångar Värdepapper Finansiell institution När värdepappret är utlånat Säkerhetstillgångarna förvaltas på ett konto hos en avskild depåförvaltare på uppdrag av fonden. 4. Om aktien eller obligationen betalar ut en utdelning eller kupongränta när den är utlånad så skickar den finansiella institutionen denna vidare till fondföretaget. 4 3 Säkerhetstillgångar Ytterligare anspråk (t.ex. utdelningar) Konto Finansiell institution Slutförandet av processen När lånetiden tar slut (eller när fondföretaget så önskar) måste den finansiella institutionen återlämna aktien eller obligationen till fonden. 6. Fonden lämnar därefter tillbaka säkerhetstillgångarna till den finansiella institutionen för att avsluta processen. 7. Under processen har fonden genererat en extra intäkt till fondens investerare. Fondföretag Fondföretag 2 6 Värdepapper Säkerhetstillgångar 5 1 Finansiell institution Ej applicerbart för fonder i Irland: ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). För mer information om värdepappersutlåning avseende dessa fonder, kontakta din isharesrepresentant.

2 Avkastningen från värdepappersutlåning varierar vanligtvis utifrån tillgångsslag beroende på den underliggande efterfrågan för värdepapper. Exempelvis visar sammanställningen av utvalda populära fonder nedan att ishares aktie-etf:er inom småbolag och mellanstora bolag på utvecklade marknader erhöll mellan 0,14% och 0,35% årligen, medan ishares ETF:er med tillväxtmarknadsaktier erhöll mellan 0,06% och 0,17% årligen 2. Se tabellen nedan för avkastning från värdepappersutlåning i utvalda större ishares-fonder 3. Samtliga ishares-etf:er med säte i EMEA 4 -regionen som deltar i programmet har genererat en intäkt från värdepappersutlåning som motsvarar en minskning av förvaltningsavgiften om mellan 1% och 202%, med ett genomsnitt om 19% under året som slutade i mars AVKASTNING FRÅN VÄRDEPAPPERSUTLÅNING I UTVALDA ishares-etf:er ishares-etf Ticker Sammanlagd avkastning för värdepappersutlåning (i bps) Avkastning för värdepappersutlåning (bps) Förvaltn. avgift (bps) Minskning av förvaltn. avgift genom utlåning (%) UTVECKLADE AKTIER, STORBOLAG ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % UTVECKLADE AKTIER, MINDRE/MELLANSTORA BOLAG ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % TILLVÄXTMARKNADER, AKTIER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % STATSOBLIGATIONER ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % (Inc) = Utdelande. Källa: BlackRock. Oreviderad avkastning för värdepappersutlåning. En baspunkt (1 bps) motsvarar 0,01%. Endast i illustrativt syfte. Vanliga frågor F: Vad tjänar de finansiella marknaderna på värdepappersutlåning? S: Värdepappersutlåning har utvecklats till en viktig del av de finansiella marknaderna. I december 2012 var mer än 12,9 biljoner dollar i tillgångar tillgängliga för utlåning globalt, och mer än 1,7 biljoner dollar är utlånade under en genomsnittlig dag 5. Värdepappersutlåning ökar likviditeten, vilket underlättar transaktioner, hjälper till att minska volatiliteten samt reducerar transaktionskostnaderna. Eftersom transaktioner inom värdepappersutlåning kan leda till blankning när investerare säljer lånade värdepapper inför en förväntad nedgång har kritik framförts att värdepappersutlåning kan vara en risk för marknadsstabiliteten. USA:s centralbank har dock kommit fram till att blankning faktiskt ökar marknadsstabiliteten. Deras research visar att blankning inte driver ner tillgångspriserna systematiskt, och att restriktioner för blankning faktiskt kan leda till minskad likviditet och högre transaktionskostnader för investerare 6. Detta beror på dynamiken som nämnts ovan värdepappersutlåning och blankning hjälper till att öka likviditeten och ger investerare möjlighet att sänka risken. 5 Källa: Markit. 6 Källa: Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? september Under 12-månadersperioden som slutar i mars De ovanstående fonderna är utvalda populära fonder och representerar endast en andel av fonderna inom kategorin som bedriver värdepappersutlåning. Information om värdepappersutlåning för alla andra ishares-fonder med säte i EMEA-regionen finns på ishares.com. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. 4 EMEA= Europa, Mellanöstern och Afrika. [2]

3 Vanliga frågor F: Har någonsin en låntagare ställt in sina betalningar sedan BlackRock började med värdepappersutlåning? S: Sedan BlackRock började med värdepappersutlåning 1981 har endast tre företag med aktiva lån ställt in betalningarna. I varje enskilt fall har BlackRock kunnat köpa tillbaka samtliga värdepapper som har varit utlånade med hjälp av säkerhetstillgångar, och inga förluster har uppstått för våra kunder. Risker med värdepappersutlåning Varje investering innebär ett risktagande, men BlackRocks noggranna, praktiska metod har levererat positiva intäkter från värdepappersutlåning för varje fond som har deltagit i låneprogrammet sedan 1981, inklusive samtliga ishares ETF:er. Den primära risken vid värdepappersutlåning är att låntagaren ställer in betalningarna. Risk att låntagaren ställer in betalningarna Eftersom processen involverar utlåning av värdepapper finns det en risk att låntagaren inte lämnar tillbaka den lånade aktien eller obligationen. Om så sker kommer fondföretaget att använda säkerhetstillgångar för att köpa in motsvarande värdepapper som lånades ut. För att minimera risken för investerarna är det viktigt att säkerhetstillgångarna som erhålls har en hög kvalitet och är likvida. Först bestämmer vi vilka företag som är lämpliga som låntagare; sedan bevakar vi låntagarna över tid. Ett oberoende riskteam fristående från värdepappersutlåningsteamet genomför löpande utvärderingar av låntagarna. Nya transaktioner förhindras av systemet om en låntagare når sin maximala lånenivå. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd ger BlackRock en garanti till sina ETF:er om en betalningsinställelse skulle inträffa om det uppstår en skillnad mellan säkerhetstillgångarna och kostnaden för att återköpa ett utlånat värdepapper så ersätter BlackRock fonden med hela detta belopp. Vi uppmuntrar alla investerare att fråga sina ETF-förvaltare om deras regelverk och avkastning inom värdepappersutlåning BlackRock har levererat positiva intäkter från värdepappersutlåning för samtliga fonder, inklusive alla ishares ETF:er, som deltagit i värdepappersutlåningsprogrammet sedan 1981 Vanliga frågor F: Hur stor andel av intäkterna från värdepappersutlåning betalas ut till ishares ETF:er med säte i Europa? S: Andelsägarna i ishares ETF:er erhåller 60% av bruttointäkten från värdepappersutlåning. Ett närstående bolag till BlackRock fungerar som låneagent och erhåller 40% av bruttointäkten. Samtliga kostnader för att driva programmet tas från låneagentens andel av bruttointäkterna. Detta inkluderar samtliga direkta operationella och förvaltningsrelaterade kostnader, så som: `Plattformsunderhåll. ` BlackRocks team med 90 medarbetare i London, New York, San Francisco, Hongkong och Tokyo använder branschens mest avancerade riskhanteringsteknologi för att övervaka risker och skapa värde åt våra kunder. Vi anser att vår egenutvecklade teknologi är en avgörande skillnad gentemot våra konkurrenter som leder till konkurrenskraftiga resultat och lägre risk. ` `Garanti mot att låntagare ställer in betalningarna. BlackRock erbjuder en garanti gentemot förluster för ETF-investerare utan extra kostnad i de sällsynta fall då en låntagare inte återlämnar ett utlånat värdepapper. Vi uppmuntrar investerare att fråga ETF-leverantörer om detaljer avseende deras värdepappersutlåning, och framförallt nettointäkten för andelsägarna. När vissa fondleverantörer rapporterar att de betalar ut en högre procentandel av intäkterna från värdepappersutlåning är det inte säkert att de avslöjar vilken andel av bruttointäkterna som betalas till låneagenten. BlackRock anser att nettointäkten till andelsägarna, tillsammans med en lämplig risk- och avgiftsstruktur är det bästa måttet på vad investerarna tjänar på värdepappersutlåning. Hos BlackRock finns inga gömda avgifter. Det är viktigt att komma ihåg att vissa långivare kan skapa en högre avkastning från en given korg med värdepapper på grund av sin storlek, kompetens eller informationsfördel. Vi genomför regelbundet mätningar av vårt resultat jämfört med våra konkurrenter med hjälp av data från oberoende tredjepartsleverantörer. Under tre årtionden har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad 7. 7 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. [3]

4 Vanliga frågor F: Även om det är ovanligt att en låntagare ställer in betalningarna, hur väl förberett är BlackRock om något sådant inträffar? S: BlackRocks avdelning inom risk och kvantitativ analys (RQA) utför regelbundna konkurssimuleringar med sina team inom värdepappersutlåning, legala frågor, löpande verksamhet, portföljförvaltning samt handel. Erfarenheten från dessa simuleringar och den höga nivån av integrering inom portföljförvaltningsteamen gör att vi har en stark position när det gäller att hantera fonderna i de sällsynta fall då en låntagare ställer in betalningarna. F: Hur ser regelverken ut inom värdepappersutlåning? S: Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som regleras av ett antal regelverk. För europeiska ishares-etf:er reglerar UCITS vem som kan låna ut eller låna, vilka typer av säkerhetstillgångar som är tillåtna samt vilken information som måste finnas allmänt tillgänglig. Den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för ishares fonder med säte i Irland är Irlands centralbank (CBI), och för fonderna med säte i Tyskland är det Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). F: Vad är den maximala procentandelen som kan lånas ut? S: ishares har beslutat att låna ut upp till 50% av en fonds nettoandelsvärde (NAV). Vanligtvis lånar dock många av ishares ETF:er ut en betydligt lägre andel av sina tillgångar. För ishares ETF:er med säte i Europa var den genomsnittliga utlåningen mindre än 10% 8 under året som slutade den 31 mars För individuella fonder finns denna information tillgänglig på ishares webbplats. 8 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. BlackRocks riskhantering, egenutvecklade teknologier och strikta hanteringsprocesser gör företaget unikt Transparens inom värdepappersutlåning Vi uppmuntrar alla investerare att fråga sina ETFleverantörer om hur deras värdepappersutlåning fungerar, och söka information om avgifterna som förvaltarna erhåller eller deras utbetalningar till externa låneagenter. BlackRock publicerar intäkter från värdepappersutlåning i de årliga rapporterna för samtliga ishares-etf:er som bedriver värdepappersutlåning, och publicerar dessutom BlackRocks andel av intäkterna som används för att driva programmet. Följande publiceras regelbundet på ishares webbplatser i EMEA-regionen: ` `Avkastningen som en ETF genererar från värdepappersutlåning ` `Motparterna som lånat värdepapper av ishares ETF:er under det föregående kvartalet ` `Procentandel av en ETF:s tillgångar som var utlånade och det genomsnittliga värdet för säkerhetstillgångar som överstiger värdet för de utlånade värdepapperna ``Daglig uppdatering av de säkerhetstillgångar som erhållits samt regelverket för säkerhetstillgångar BlackRocks metodik inom värdepappersutlåning Vi föredrar att hantera vår värdepappersutlåning via en egenutvecklad plattform istället för att delegera denna viktiga funktion till en tredje part. Vi har därför utvecklat en egen infrastruktur för värdepappersutlåning så att varje del av vår låneaktivitet genomförs i linje med våra kunders intressen och med en lämplig riskhantering. ``Kompetent riskhantering. BlackRock anlitas av några av världens största företag och regeringar för att hantera deras risker. Vår metodik inom värdepappersutlåning är densamma. Vi använder en konservativ process med låg risk och utnyttjar vår egenutvecklade risk- och investeringshanteringsplattform, Aladdin, för att integrera resurserna hos våra dedikerade team inom research, handel och riskhantering. Samtliga investerings- och handelsteam inom olika tillgångsslag över hela världen arbetar med Aladdin för att hitta investeringsmöjligheter åt våra kunder inom en struktur med hög riskkontroll. Denna synergi mellan teamen som arbetar med värdepappersutlåning samt portföljförvaltning och riskhantering gör att vi kan minska den operationella risken inom värdepappersutlåning på ett sätt som inte är möjligt för en extern depåförvaltare eller låneagent. ` `Egenutvecklad teknologi. Våra dedikerade team arbetar med specialutvecklade system för rapportering, daglig hantering och handel för att säkerställa transparens och operationell effektivitet. Vårt huvudsakliga handelssystem (Prism) gör det möjligt för våra handlare att skapa värde åt våra kunder i ett [4]

5 ständigt föränderligt handelsklimat genom att inkludera research inom handel för egen räkning samt data för inoch utlåning av värdepapper på ett snabbt, konsistent och skalbart sätt. Att utnyttja förändrade prissättningar är en viktig faktor för att överträffa konkurrenterna; Prism säkerställer att handlarna fokuserar på de mest attraktiva möjligheterna i en marknad med tiotusentals aktiva lån vid varje given tidpunkt. Vår egenutvecklade programvara för säkerhetstillgångar och lånehantering, Global Loan Manager (GLM), levererar en kontinuerlig undantagsbaserad process för lånehanteringen. Även om inställda betalningar är sällsynta så är GLM utformad för att hantera konkursprocesser på ett systematiskt sätt vilket minimerar risken för investerarna. ` `Omfattande utvärdering av låntagare. Vi väljer låntagare med hög kreditvärdighet baserat på konservativa kreditantaganden som definieras av vårt team inom riskhantering. Detta team är frikopplat från vår verksamhet inom värdepappersutlåning. betalningar. Vi övervakar all handelsaktivitet utifrån dessa lånebegränsningar och hindrar systematiskt nya transaktioner om den maximala lånenivån redan har uppnåtts. Vi har även möjlighet att när som helst återkalla ett visst värdepapper eller kräva att en låntagare sänder över ytterligare säkerhetstillgångar. ` ` Säkerhetstillgångarnas kvalitet. De vanligaste typerna av säkerhetstillgångar för ishares ETF:er med säte i Europa är aktier och statsobligationer. Vi kräver att låntagare översänder säkerhetstillgångar som överstiger lånevärdet om minst 102,5% och behåller säkerhetstillgångarna tills låntagaren återlämnat den lånade aktien eller obligationen. Säkerhetstillgångarna är dessutom fristående då våra kunders tillgångar är separerade från låntagarens eller BlackRocks balansräkning. Vi utvärderar löpande det finansiella resultatet för våra låntagare och utformar individuella lånebegränsningar vilket hjälper till att minimera risken för inställda Slutsats Som världens största förvaltare av tillgångar är BlackRocks prioritet att fungera som förvaltare. Värdepappersutlåning är ett ytterligare sätt, med relativt låg risk, för investerare att utnyttja den fulla potentialen i sina portföljer. Värdepappersutlåning är inte riskfritt, men innebär en direkt fördel för fondinvesterare. Under tre årtionden med värdepappersutlåning på uppdrag av våra kunder har BlackRock fokuserat på att leverera en konkurrenskraftig avkastning samt en balans mellan avkastning, risk och kostnad. [5]

6 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med registrerat kontor 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt i Sverige och ingen annan skall använda denna information. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans företagen ) är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige och har godkänts av Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning Barclays Capital Inc. och Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index och Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag. FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE China 25 Index och FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares China Large Cap UCITS ETF och ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. Standard & Poor s, och S&P är registrerade varumärken och S&P 500 är ett varumärke som tillhör Standard & Poor s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt. EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid och EURO STOXX Small är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ( licensgivare ), och används med licens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF och ishares EURO STOXX Small UCITS ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för denna produkt. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles. Samtal kan komma att avlyssnas eller spelas in BlackRock, Inc. Alla rättigheter reserverade. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES är BlackRock och dess dotterbolags registrerade och icke registrerade varumärken i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör respektiva ägare. KONTAKTA OSS Ring oss på IS-ISLUTPOP-R-DEC13-Se

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 12 April 2007

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 12 April 2007 SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 12 April 2007 SAMMANFATTNING Denna Sammanfattning innehåller information ur detta Prospekt, särskilt ur avsnitten Beskrivning av Emittenten

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer