Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder"

Transkript

1 Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

2 VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste enligt Finansinspektionens föreskrifter begära in följande information för att behandla Er ansökan. När denna ansökan är komplett kommer den att utgöra en del av erat kontoavtal med CMC. CMC Markets kommer endast att utföra finansiella tjänster för kunder för vilka tjänsterna anses lämpliga, och bedömningen av denna lämplighet baseras på den information som kunden lämnar i sin ansökningshandling. På grund av detta är det av yttersta vikt att ni skriftligen informerar oss (fax eller e-post accepteras) om väsentliga förändringar rörande de uppgifter som ni lämnat i ansökningshandlingen. BOLAGSINFORMATION 1. Bolagsnamn: ÄGARFÖRTECKNING Om antalet ägare överstiger fyra, bifoga istället aktieboken. 2.Person/org. Nummer: 3. Postnummer: Organisationsnummer: - FORTS. BOLAGSINFORMATION Denna information har till syfte att bedöma er lämplighet som kund, och kommer inte att begränsa eventuella förluster. 1. Företagets balansomslutning: 2. Nettoomsättning: FÖRETRÄDARE FÖR BOLAGET (VD OCH STYRELSELEDAMÖTER) 3. Eget kapital: 4. Är Valutahandel bolagets huvudsakliga verksamhet: 5. Är CFD- handel bolagets huvudsakliga verksamhet: 6. Er investerarprofil (vänligen välj ett eller flera alternativ): Spekulativ Skydd/hedge för andra investeringar 7. Innehar företrädare för bolaget ett annat konto, eller ekonomiskt intresse i ett annat konto, hos CMC Markets? Om vänligen ange namn och kontonummer:

3 ANGE KONTO DU VILL ÖPPNA KUNSKAP OCH ERFARENHET AV HANDEL CMC Markets erbjuder handel med Contracts for Difference genom två olika typer av konton. Ange nedan vilket/vilka av dessa konton du vill öppna. ATT FYLLAS I AV DEN MEST ERFARNE FÖRETRÄDAREN FÖR BOLAGET Standardkonto 1. Förstår du innebörden av och hur transaktioner som genererar ett säkerhetskrav fungerar? Konto med begränsad risk 2. Förstår du riskerna som är förknippade med transaktioner som genererar ett säkerhetskrav? KONTAKTINFORMATION 1. Fullständigt namn: 3. Har du i ditt arbete behövt och/eller fått kunskap om derivat? Direkt: Mobil: Fax: 4. Har du en universitetsutbildning eller motsvarande inom ett område som t.ex ekonomi, matematik, redovisning eller som ingenjör? 5. Har du tidigare handlat med aktier eller andra finansiella instrument? Om, vänligen ange hur lång tid du handlat. 6. Har din tidigare handel kännetecknats av att du själv gjort affärerna (dvs dina affärer har inte gjorts utifrån någon finansiell rådgivning)? INFORMATION OM BANK/FÖRVARINGSINSTITUT 1. Bank 2. Namn på kontoinnehavare: 3. Clearingnummer: 4. Kontonummer:

4 ERFARENHET AV HANDEL fortsättning Antal affärer i genomgsnitt per år Genomsnittlig storlek per affär Aktier Optioner / warranter Terminer Valuta CFD AUKTORISERADE PERSONER (FULLMAKTSHAVARE) Genom att skriva under ansökan bekräftar kunden att de nedan angivna personerna är auktoriserade/har fullmakt att: Placera ordrar och ge muntliga, skriftliga och elektroniska instruktioner till CMC Markets, Handla på kundens vägnar avseende samtliga siuationer som har samband med kundens konto(n), Signera kundutskick, certifikat och andra dokument om det behövs eller omfattas av villkoren för kundens konto(n), och CMC Markets kan förlita sig på auktorisationen/fullmakten till dess att kunden skriftligen lämnar meddelande om annat. VI ÖNSKAR ATT ÖVERFÖRA MEDEL TILL VÅRAT KONTO HOS CMC MARKETS VIA: Kontokort Kreditkort** ** Transaktionsavgift debiteras, vänligen kontakta Helpdesk på telefon +46 (0) för aktuell avgift. Mastercard Visa Kortnummer Giltighetsdatum CV-Kod 3 eller 4 siffror på kortets baksida Härmed godkänner jag att ni debiterar beloppet (belopp i siffror) (belopp i bokstäver) till mitt konto hos CMCMarkets. Kortinnehavarens namn: Datum:

5 DOKUMENT FÖR IDENTIFIERING Till din ansökan om företagskonto ska du bifoga följande handlingar: Kopia på ID-handling från behörig företrädare Kopia på ID-handlingar på auktoriserade personer (fullmaktshavare) Kopia på ID-handlingar för samtliga personer med ägarandel på 25 % eller mer Observera att samtliga firmatecknare måste signera ansökningshandlingarna om firman tecknas gemensamt. VIKTIGT TILL VARJE FÄRDIGSTÄLLD OCH UNDERTECKNAD ANSÖKAN MÅSTE NÖDVÄNDIGA DOKUMENT ENLIGT OVAN MEDFÖL. SÄND SAMTLIGA DOKUMENT TILL CMCMarkets Jakobsbergsgatan Stockholm Sverige Om du har några frågor vänligen kontakta oss på telefon +46 (0) All information kommer att behandlas strikt konfidentiellt. CMC Markets är handelsnamnet för CMC Markets UK Plc. CMC Markets UK Plc är auktoriserat och kontrollerat av Financial Services Authority, med registreringsnummer CMC Markets UK Plc Filial Stockholm står i vissa avseenden också undertillsyn av Finansinspektionen. CFD s erbjuds endast till personer som inte har sin hemvist i U.S.A. Tillämplig lag och behörig domstol För avtalet gäller svensk lag. Svensk domstol är behörig att pröva tvister med anledning av avtalet. CMC följer svensk marknadsföringslagstiftning. Språk Villkor och övrig information tillhandahålls på svenska. Övrig kommunikation från CMC kommer huvudsakligen att ske på svenska men i viss utsträckning även på engelska. Information om klagomål Om du skulle ha klagomål beträffande avtalet, vänligen kontakta vår Helpdesk på telefonnummer +46 (0) CMC hanterar eventuella klagomål i enlighet med de interna rutiner som finns tillgängliga på CMC s hemsida. CMC kommer att undersöka eventuella tvister eller klagomål så snart som det rimligen är möjligt och kommer att informera dig om resultatet av CMC s undersökning. INFORMATIONENS RIKTIGHET SAMT MEDGIVANDE För att öppna ett CFD-konto skall samtliga sökande ha läst och fyllt i tillämpliga alternativ nedan. Innan du skriver under bör du försäkra dig om att du har läst och förstått Affärsvillkoren (för konto med begränsad risk även Tilläggsvillkoren),Riskvarn ingen samt Prislistan. 1. Beslut Jag och företaget intygar att företagets styrelse beslutat: att öppna och underhålla ett eller flera konton med CMC Markets för handel i terminer, optioner, contracts for difference, valuta eller annan service. att genomföra, leverera och fullt iaktta alla avtal avseende kontot och andra dokument som ska levereras i enlighet med sådana avtal och konton. att auktorisera de personer som nämns som auktoriserade personer (fullmaktshavare) ovan att agera för företagets vägnar i alla situationer i samband med kontot. att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ge full effekt till dessa beslut. 2. CMC Markets affärsvillkor Jag och företaget samtycker till att CMC Markets erbjuder sin service till företaget under villkoren i CMC Markets affärsvillkor, som kan ändras från tid till annan. Härmed intygas att jag och företaget har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av Affärsvillkoren samt, om företaget valt konto med begränsad risk, Tilläggsvillkoren för Konto med begränsad risk, vilka utgör ett kontrakt mellan företaget och CMC Markets UK Plc Filial Stockholm. Härmed intygas också att jag och företaget erhållit Riktlinjer för bästa utförande av kundorder och har läst, förstått och accepterar innehållet. Härmed intygas att jag och företaget läst och flrstått och accepterar villkoren i Prislistan. 3. Risker Jag och företaget bekräftar och intygar att: företaget har erhållit en Riskvarning avseende Contracts for Difference (CFD s) och läst, förstått och accepterar innehållet i Riskvarningen. företaget har tagit hänsyn till företagets verksamhetsändamål, finansiella situation och behov och den väsentliga risk av förluster som är förknippade med handel med CMC Markets produkter och har tagit beslutet att handel med CMC Markets produkter är lämplig för företagets ändamål. 4. Kreditupplysningar Härmed godkänner jag och företaget att CMC Markets vid ansökan kan komma att begära kreditupplysning gällande sökande(n). Garanti system Garantifonder och liknande ersättningssystem Information om rätt till kompensation ur garantifonder och liknande ersättningssystem finns i den Riskvarning som du har tagit del av. Ange Vilket Konto ni vill öppna CMC Markets erbjuder handel med Contracts for Difference genom två olika typer av konton. Ange nedan vilket av dessa konton du vill öppna. Standardkonto Konto med begränsad risk. LÖSENORD FÖR MJUKVARA Välj ett3-10 tecken långt lösenord du använder när du loggar in i Marketmaker. Det är viktigt att du memorerar lösenordet du väljer. Av säkerhetsskäl ber vi dig också att byta lösenord när du loggar in första gången. CMC Markets, Filial Stockholm, Jakobsbergsgatan 22, STOCKHOLM, SWEDEN T +46 (0) F +46 (0) E CMC Markets UK Plc står under tillsyn av Financial Services Authority i England. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, org. nr , står även i vissa avseenden under tillsyn av Finansinspektionen. APPSCFDSECORP07/08v1

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet och vår verksamhet Bolagsnamn: Pareto Securities AB ( Pareto Securities ) Organisationsnummer: 556206-8956 Bolagets säte: Stockholm, Sverige Adress: Box 7415 Stortorget 13 103 91 Stockholm 211 22 Malmö

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer