ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE"

Transkript

1 ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

2 2 ETF-guide för rådgivare

3 Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er är enkla, kostnadseffektiva, transparenta och kan ge möjlighet till riskreducering. Dessa fördelar har gjort ETF:er allt mer populära bland några av världens mest krävande investerare, från banker och pensionsfonder till myndigheter och professionella förvaltare. ETF:er används nu i allt högre utsträckning av finansiella rådgivare. Den här guiden ger dig informationen du behöver för att förstå ETF:er, fördelarna de kan ge dig samt hur de kan användas i portföljerna som du tar fram åt dina kunder. HUR DU ANVÄNDER DEN HÄR GUIDEN Den här guiden är tänkt att vara ett referensverktyg för rådgivare. Den innehåller allmän information om ETF:er, vad du behöver vara uppmärksam på när du väljer ETF:er, samt anledningar att använda ETF:er som du kan dela med dig av till dina kunder. Varje sektion har utformats som fristående referensmaterial. * ETF:er = Exchange Traded Funds = Börshandlade fonder. 1

4 Innehållsförteckning 1Vad är en ETF? 3 2Jämförelse mellan ETF:er och fonder 7 3Att välja rätt ETF 11 4Anledningar att investera i ETF:er 23 ishares - världens ledande ETF-leverantör ishares är världens största ETF-leverantör med över 998 miljarder dollar i förvaltade tillgångar 1. ishares har drivit på utvecklingen att ge alla typer av investerare tillgång till ETF:er och hjälper rådgivare att använda ETF:er så effektivt som möjligt. Med över 720 ETF:er noterade på börser över hela världen och en global marknadsandel på 38% har ishares lyft fram ETF:er som ett bättre sätt att investera de senaste 15 åren 2. Idag har ishares mer än 140 ETF:er registrerade i Sverige 2. 1 Data per slutet av juli Källa: BlackRock Investment Institute - ETP Research, Bloomberg. 2 Källa: BlackRock, juli

5 Vad är en ETF? 3

6 Vad är en ETF? En ETF är en investeringsfond som handlas på en börs. Målsättningen för en ETF är att följa utvecklingen hos ett specifikt index (exempelvis S&P 500) och erbjuda investerare samma avkastning som detta index minus fondens kostnader. För att leverera samma avkastning som indexet förvaltar ETFleverantören en fond som antingen replikerar innehaven i indexet (en så kallad fysiskt replikerande ETF) eller så replikerar fonden indexets utveckling genom att använda en syntetisk swapstruktur (kallas även derivatreplikerande ETF. Se sektion 3 för mer information.) En ETF ger investerare tillgång till en portfölj med företag (aktier), obligationer eller andra typer av tillgångar (såsom råvaror eller fastigheter), precis som en vanlig fond. Och precis som en aktie köps och säljs en ETF på en börs. Det gör att ETF:er kan erbjuda det bästa av två världar - diversifieringen hos en vanlig, traditionell fond och en akties enkla köp- och säljprocess. Det finns ETF:er som följer de flesta större index inom aktier, obligationer, råvaror och andra tillgångsslag (såsom fastigheter) vilket ger investerare effektiv åtkomst till många olika marknader. Det finns även sektorbaserade ETF:er som ger tillgång till specifika branscher. Detta har gjort att ETF:er snabbt börjar bli ett av de viktigaste och mest effektiva investerarverktygen som används inom ETF:er är investeringar som följer ett index och kan ge dina kunder konkreta fördelar i form av en enkel och smidig produkt. tillgångsallokering i portföljer. ETF:er är investeringar som följer ett index och kan ge dina kunder konkreta fördelar i form av en enkel och smidig produkt. Majoriteten av alla ETF:er följer UCITS III - läs vår globala produktinformation på för mer information. FOND BÖRS- HANDLAD FOND (ishares) AKTIE 4

7 ETF:er har blivit en viktig byggsten i portföljer och erbjuder diversifiering, transparens och likviditet till en lägre kostnad än många traditionella fonder. Deras ökande popularitet understryker det värde investerare sätter på de följande fördelarna som ETF:er ständigt levererar. Flexibilitet Det finns plats för ETF:er inom både taktisk och strategisk tillgångsallokering. Handlas under dagen: lika enkel att köpa som att sälja. Likviditet ETF:er är noterade på börser och kan handlas när som helst när marknaden är öppen. En ETF är lika likvid som dess underliggande värdepapper. Källa: BlackRock, juli Fördelarna med ETF:er för rådgivare Diversifiering På fondnivå: innehav av hela indexet genom en enda affär. På portföljnivå: ETF:er täcker in hela spektrumet av tillgångsslag inklusive aktier, obligationer, råvaror, investeringsteman etc. Kostnadseffektivitet ETF:er erbjuder en kostnadseffektiv väg till diversifierad marknadsexponering. Transparens Fondens investeringsmål. Daglig redovisning av de underliggande värdepapprena. Utförlig Total Expense Ratio (TER). 5

8 6

9 Jämförelse mellan ETF:er och fonder 7

10 Jämförelse mellan ETF:er och fonder Traditionella fonder är många förvaltares vanligaste investeringsstruktur. ETF:er kombinerar många av fördelarna hos vanliga fonder med fördelarna hos aktier. Det finns dock några egenskaper som skiljer ETF:er från vanliga fonder. Följande tabell jämför ETF:er med traditionella aktiva fonder och indexfonder. ETF:er Aktivt förvaltade fonder Indexfonder Struktur Öppen fond Öppen fond Öppen fond Investeringsmål Replikera ett index Slå ett index Replikera ett index Handel Tillgänglighet Kurssättning Under dagen när börsen är öppen Via en nätmäklare, bank eller fondkommissionär Prissätts vid stängningstid enligt nettoandelsvärdet (NAV) och löpande när börsen är öppen. En gång per dag eller ännu mer sällan Via en fondförvaltare, bank, fondkommissionär eller nätmäklare Prissätts dagligen vid stängningstid enligt fondens nettoandelsvärde (NAV) Kostnadsandel TER 3 MF och övriga förvaltningskostnader 4 En gång per dag eller ännu mer sällan Via en fondförvaltare, bank, fondkommissionär eller nätmäklare Prissätts dagligen vid stängningstid enligt fondens nettoandelsvärde (NAV) MF och övriga förvaltningskostnader 4 Köp/sälj-spread Ja Ja (om ej separat prissättning) Ja (om ej separat prissättning) Hantering av utdelning Utdelande eller ackumulerande Utdelande eller ackumulerande Utdelande eller ackumulerande Transparens Hög Låg Låg Minsta investeringsbelopp Nej Ja Ja Säljavgift Nej Ibland Ibland Aktiv risk (tracking error) Låg Hög Låg Avkastningsvarians Låg Hög Låg Förvaltarrisk Nej Ja Nej 3 Total Expense Ratio (TER) 4 Övriga kostnader inkluderar avgifter för administration, depå, licensiering och andra avgifter. 8

11 Lägre avgifter och konsistent marknadsavkastning, kombinerat med fullständig transparens, innebär att ETF:er kan utgöra ett fördelaktigt alternativ till traditionella fonder. ETF:ers avgifter är vanligtvis lägre än de som tas ut av traditionella fonder. Den årliga kostnaden för att äga en ETF kallas Total Expense Ratio (TER), och denna kan variera från 0,05% för förvaltade fonder. Viktiga punkter för rådgivare ETF:er erbjuder en hög transparens då de flesta leverantörer publicerar innehaven dagligen på sina webbplatser. Aktiva fonder tar ut högre avgifter för möjligheten men inte garantin till överavkastning gentemot marknaden. Indexföljande produkter som ETF:er är konstruerade för att generera konsistent marknadsrelaterad avkastning. 9

12

13 3Att välja rätt ETF 11

14 Ställ de rätta frågorna ETF-marknadens snabba tillväxt de senaste åren har gjort det viktigare än någonsin att förstå skillnaden mellan produkter som, vid en första anblick, verkar vara mycket lika. Genom att ställa de rätta frågorna kan du hjälpa till att välja rätt ETF till dina kunder. I den följande delen av denna guide kommer vi fokusera på fyra viktiga områden: Vilket är mitt jämförelseindex? Hur följer ETF:er sina jämförelseindex? Vilka kostnader är involverade? Hur erfaren är ETF-leverantören? Förståelse av indexet Genom att ställa de rätta frågorna om ETF:er kan rådgivare inhämta den information som behövs för att leverera de bästa portföljlösningarna till sina kunder. ETF:er är utformade för att följa index, så förståelse av det index som den valda ETF:en följer är av avgörande betydelse. Det finns ett stort utbud av index som kan skilja sig betydligt från varandra vad gäller investeringstyp och strategi. Det innebär att det blir mycket viktigt att kunna utvärdera sammansättningen, målsättningen, utvecklingen och riskerna för varje index. VILKET ÄR MITT JÄMFÖRELSEINDEX? Här följer några exempel på viktiga tillgångsslagsindex inom aktie- och obligationsmarknaderna: INDEXTYPER INOM AKTIER Totalmarknadsindex e.g. MSCI World Sektorspecifika index e.g. EURO STOXX Banks Region/landsspecifika index e.g. MSCI Europe, FTSE 100 Storleksbaserade index e.g. FTSE 250, EURO STOXX Small Strategiindex e.g. EURO STOXX Total Market Value/ Growth Large Källa: BlackRock. INDEXTYPER INOM RÄNTEBÄRANDE Aggregerade index e.g. Barclays Euro Aggregate Statsobligationsindex e.g. FTSE UK Gilts All Stock Företagsobligationsindex e.g. Markiti Boxx Liquid Corporates Index inom värdepapperiserade tillgångar e.g. Markit iboxx Euro Covered Bond Realränteindex e.g. Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index 12

15 Lär känna ditt index - fallstudie MSCI AC World och MSCI World är två mycket välkända internationella aktieindex. Enligt MSCIs indexmetodik står AC för alla länder (all countries). MSCI AC World täcker in utvecklade länder och tillväxtländer, medan MSCI World endast täcker in de utvecklade regionerna i MSCI AC World. MSCI AC World är troligtvis det mest globala aktieindexet som existerar idag. Det omfattar omkring 85% av börsvärdet på världens aktiemarknader och inkluderar mer än värdepapper i 46 länder. MSCI World täcker endast in 23 utvecklade länder och består av omkring värdepapper. Då MSCI AC World även inkluderar utvecklingsmarknader är det ett mer diversifierat index jämfört med MSCI World, och det används av flertalet professionella investerare för att mäta utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Investerare som önskar en riktigt global exponering kan erhålla exponering mot majoriteten av börsvärdet på världens aktiemarknader genom att kombinera ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) och ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist). MSCI World kan även replikeras genom att använda ett flertal olika ETF:er från ishares i enlighet med uppställningen som visas nedan. MSCI AC World är troligtvis det mest globala aktieindexet som existerar idag. ishares MSCI WORLD UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF ishares MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF ishares MSCI JAPAN UCITS ETF (Dist) ishares MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Dist) Källa: BlackRock, juli

16 Hur ETF:er följer sina jämförelseindex ETF-leverantörer kan använda flera olika tekniker för att följa ett index - och genom ett praktiskt förhållningssätt kan ishares ETF:er dra fördel av det mest lämpliga sättet att leverera en precis marknadsavkastning. Det finns huvudsakligen tre tekniker som ETFförvaltare använder för att leverera indexavkastning. ishares ETF:er använder samtliga tre tekniker beroende på vad vi bedömer vara mest effektivt för varje enskild fond. Både fysiskt replikerande ETF:er och derivatreplikerande tekniker har fördelar och nackdelar när det gäller att leverera indexavkastning. Nästa del i den här guiden visar en översikt över de olika strukturerna. FYSISKT REPLIKERANDE ETF:ER Replikering av indexavkastning genom att använda de öppna marknaderna för att köpa alla eller ett urval av de värdepapper som ingår i det underliggande jämförelseindexet kallas fysisk replikering. Det finns två typer av fysisk replikering: full indexreplikering och samplingsreplikering. HUR REPLIKERAR ETF:EN SITT INDEX? FYSISKT REPLIKER- ANDE ETF DERIVAT- REPLIKERANDE ETF Full indexreplikering Samplings (eller optimerad) replikering En motpart, ej säkerställd Multipla motparter, ej säkerställd exponering En motpart, säkerhet som överstiger åtagandena* *I den här kontexten betyder säkerhet som överstiger åtagandena att tillgångarnas totala marknadsvärde överstiger den totala motpartsexponeringen. Källa: BlackRock. 14

17 Full indexreplikering Full indexreplikering uppnås genom att köpa alla de underliggande värdepapper som ett index består av. Exempelvis äger ishares Core FTSE 100 UCITS ETF samtliga 101 aktier som ingår i FTSE 100 Index i enlighet med deras viktning i indexet. Det finns tre huvudsakliga fördelar med att använda full replikering för fysiskt replikerande ETF:er: Full transparens avseende de underliggande tillgångarna. Låg aktiv risk (skillnaden i avkastning mellan indexet och den indexföljande fonden). Låg motpartsrisk (risken att den andra parten i ett avtal inte kan fullgöra sina åtaganden eller går i konkurs). Samplingsreplikering Det enklaste sättet att förklara samplingsreplikering är att använda ett väldigt brett index såsom MSCI World Index som består av mer än aktier från 23 länder. Den tid, arbetsinsats och kostnad det skulle innebära att genomföra de nödvändiga transaktionerna för en fullständig replikering skulle kunna vara till nackdel för portföljen. Det gör att ETF-förvaltare ibland använder sampling, eller optimerade replikeringstekniker. Dessa ETF:er köper endast en andel av indexets beståndsdelar, vilket innebär en fördel i form av lägre administrativa och transaktionsrelaterade kostnader. Denna fördel kan dock även leda till en något högre aktiv risk då ETF:en inte äger alla värdepapper som ingår i dess jämförelseindex. Precis som för alla fysiskt replikerande ETF:er, oavsett om de använder full replikering eller sampling, erbjuder de full transparens avseende underliggande innehav samt låg motpartsrisk. ishares CORE FTSE 100 UCITS ETF (ISF) Som skärmbilden nedan från visar kan investerare se de underliggande innehaven för samtliga ishares ETF:er varje dag genom att använda sökverktyget eller gå direkt till sidan som visar fondens innehav. Kunder och investerare kan även använda sidan med nyckelfakta för varje fond på för att hitta viktig information om jämförelseindex samt produktdetaljer och prissättning, utveckling och utdelningar. NYCKELFAKTA ishares Core FTSE 100 UCITS ETF är en börshandlad fond (Exchange Traded Fund, ETF) vars syfte är att följa utvecklingen för indexet FTSE 100 så nära som möjligt. Fonden investerar i fysiska indexvärdepapper. FTSE 100 ger exponering mot de 100 största brittiska aktierna utifrån totalt börsvärde. Indexet viktas utifrån börsvärde på den öppna marknaden. ishares ETF:er är fonder som förvaltas av BlackRock. De är transparenta, kostnadseffektiva och likvida instrument och handlas på börser som vanliga värdepapper. ishares ETF:er erbjuder flexibel och enkel åtkomst till ett stort antal marknader och tillgångsklasser. Viktig information: Värdet av din investering och intäkterna från den kommer att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras. Nyckelfakta Tillgångsklass Aktier Basvaluta GBP Startdatum 27/Apr/2000 Avkastning för värdepappersutlåning i 0.03% Jämförelseindex FTSE 100 Index TM Totalkostnadsandel i 0.07% Utdelningsfrekvens i Kvartalsvis Hemvist Irland Metod i Replikation Produktstruktur Physisch Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis UCITS i Ja ISIN Bloomberg-kortnamn Fondförvaltare Emittent Administratör Förvaringsinstitut Hantering av utdelning IE ISF LN BlackRock Asset Management Ireland Limited ishares plc State Street Fund Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Ausschüttung 15

18 DERIVATREPLIKERANDE ETF:ER Utöver metoder för fysiskt replikerande ETF:er har ytterligare en metod utvecklats de senaste åren. Denna metod kallas derivatreplikering och förlitar sig på användandet av ett swapkontrakt mellan en investmentbank och fondleverantören. Följande exempel illustrerar hur en derivatreplikerande ETF fungerar för att replikera sitt jämförelseindex. ETF:en äger en korg med aktier enligt instruktioner från swapmotparten och tecknar ett avtal om att byta avkastningen för denna korg mot avkastningen för det relevanta indexet. Det är viktigt att notera att aktiekorgen inte kommer att innehålla samtliga värdepapper som indexet består av. Den kommer istället att innehålla ett urval av likvida aktier, medan swappen levererar indexavkastningen. Derivatreplikerande ETF:er har således på ett effektivt sätt lämnat över indexföljandet till den investmentbank som ETF-leverantören tecknat swapkontrakt med. Följande diagram visar hur indexavkastningen kan matchas genom att använda en swap som levererar totalavkastning. Aktiekorgens utveckling: ökar från 100 SEK till 105 SEK ishares Del II - erhåller 7 SEK -5 SEK + 7 SEK = +2 SEK ETF:ENS NAV: 105 SEK + 2 SEK = 107 SEK Swapmotparten Totalavkastningsindexets utveckling: ökar från 100 SEK till 107 SEK Källa: BlackRock. Endast i illustrativt syfte. I exemplet äger fonden en korg med aktier vars värde ökar från 100 SEK till 105 SEK under en viss period. Det aktuella totalavkastningsindexet ökar i värde från 100 SEK till 107 SEK. De uppkomna betalningarna om 5 SEK Del I: betalar 5 SEK (swap del 1) och 7 SEK (swap del 2) från ETF:en och swapmotparten kvittas mot varandra. ETF:en erhåller 2 SEK så att dess nettoandelsvärde (NAV) blir 107 SEK. Swapmotparten är skyldig att betala skillnaden om 2 SEK, vilken vanligtvis genereras genom att investera i värdepapper eller derivat som följer indexutvecklingen samt genom att hedga eventuella öppna positioner hänförliga till swappen. Möjligheten att skapa en fondstruktur som replikerar avkastningen hos ett jämförelseindex utan att äga de underliggande värdepappren gör det möjligt för vissa ETF:er att följa UCITS III-regelverket avseende diversifiering och tillgångstyp. Derivatreplikerande ETF:er erbjuder en rad fördelar inklusive precis replikering av jämförelseindexet innan avgifter, samt tillgång till ett antal marknader och exponeringar som är svåra att reproducera genom fysiskt replikerande ETF:er. 16

19 Dessa områden kan inkludera tillväxtländer, råvaror samt penningmarknadsindex. Det är värt att notera att derivatreplikerande ETF:er kan ha en motpartsrisk; dock begränsar UCIT III-reglerna denna risk till 10% per motpart. ishares strategi är att erbjuda fysiskt replikerande ETF:er när indexets underliggande tillgångar kan handlas och ägas effektivt av fonden. För tillgångsklasser/exponeringar där det är omöjligt att skapa fysiskt replikerande ETF:er i enlighet med UCITS (dvs futures-baserade råvaruexponeringar) tillämpar ishares en derivatreplikerande metod. Cirka 100 % av de ETF:er som för närvarade erbjuds av ishares är fysisktreplikerande. Vad är en swap? En swap är ett kontrakt mellan två parter (varav en vanligtvis är en investmentbank) med syfte att byta två betalningsströmmar mot varandra. Swappar är individuellt utformade avtal (refereras ibland som över disk eller OTC ) och är fria att baseras på valfria åtaganden som båda parterna är ense om. Swappar som baseras på styrräntor och valutor har existerat i mer än 30 år. En ständigt växande lista med instrument börjar nu inkluderas såsom inflation, kredit, aktiemarknadsavkastning och råvaror. Swappar involverar vanligtvis utbytet av vissa bestämda kassaflöden som är kända på förhand i utbyte mot vissa varierande ( flytande ) kassaflöden som beror på den framtida utvecklingen för en variabel, exempelvis utvecklingen på aktiemarknaden. * 100 % av våra brittiska registrerade fonder var fysiska den 31 juli BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg, 31 juli

20 För mer information om swapbaserade ETF:er, gå in på vår webbplats på och läs vår ETP Due Diligence Guide. Följande tabell jämför fysiskt replikerande och swapbaserade ETF:er. Fysiskt replikerande Swapbaserade ETF:er (en motpart) Börsnoterad Ja Ja Ja Äger underliggande indexvärdepapper Ja Nej Nej Swapbaserade ETF:er (multipla motparter) Swapmotpartsrisk Nej Ja Ja, diversifierad mellan multipla motparter Avgifter Låg Låg Låg 18

21 Att beakta totalkostnaderna Vid utvärdering av en ETF:s kostnadseffektivitet bör investerare sikta på att förstå Total ägandekostnad (TCO*). Detta begrepp inkluderar såväl explicita som implicita avgifter, inklusive ytterligare källor till avkastning såsom intäkter från ETF:ens eventuella värdepappersutlåning. TCO beräknas genom att summera kostnaderna för en ETF och sedan dra bort samtliga intäkter som genererats under samma period. Detta inkluderar såväl interna som externa kostnader (se figuren nedan). TCO: INTERNA OCH EXTERNA FAKTORER Interna faktorer inkluderar både fondkostnader och intäkter som fonden erhåller under en och samma tidsperiod. Total Expense Ratio (TER) representerar den totala kostnaden du betalar för att äga din ETFinvestering under ett år. TER täcker in samtliga årliga kostnader relaterade till fondförvaltningen. Externa faktorer är kostnader som belastar investeraren vid köp och försäljning av en ETF och inkluderar handelskostnader eller kostnader vid skapande/återköp av andelar samt mäklaravgifter och skatter. Handelsrelaterade kostnader reflekteras i skillnaden mellan köp- och säljpris vid köp av en ETF på den sekundära marknaden, det vill säga på en börs eller direkt av en annan part (OTC-handel). Vid varje investeringsbeslut är förståelse av den totala kostnaden för ägandet lika viktigt som att överväga risken och den förväntade avkastningen. INTERNA FAKTORER Fysiskt replikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Rebalanseringskostnader Intäkter från värdepappersutlåning Derivatreplikerande fonder Total Expense Ratio (TER) Swap-spread Intäkter från värdepappersutlåning EXTERNA FAKTORER Handelsrelaterade spreadar + Kostnader för = skapande/inlösen Mäklaravgifter Skatt Total ägandekostnad (TCO) * Total Cost of Ownership. 19

22 INTERNA KOSTNADER Total Expense Ratio (TER) En fonds TER inkluderar samtliga operationella och förvaltarrelaterade kostnader för ETF:en och inkluderar kostnader som nödvändig dokumentation, juridiska och revisionsrelaterade kostnader, samt förvaltnings- och licensieringskostnader. En fonds TER kan variera mellan 0,05%-1,00%. Rebalansering av det underliggande indexet Indexleverantörer som FTSE, Standard & Poor s, MSCI och Dow Jones rebalanserar sina jämförelseindex antingen månatligen, varje kvartal eller två gånger per år. Dessa förändringar kan reflektera indexleverantörens urvalskriterier för värdepapper, företagsförändringar eller andra händelser. En ETF-förvaltare bör genomföra motsvarande förändringar i sin portfölj så snart dess index rebalanseras, och detta ger upphov till ett in- och utflöde av värdepapper som genererar transaktionskostnader. Värdepappersutlåning Värdepappersutlåning är en etablerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Det är en lågriskverksamhet som ger fonder möjlighet att skapa ytterligare avkastning genom att låna ut tillgångar till tredje part under en viss tid. Dessa tredje parter betalar en avgift för att låna värdepapper och erbjuder i sin tur säkerhetstillgångar till ett värde som överstiger lånen. ETF-förvaltare och många indexfondförvaltare skapar ytterligare intäkter genom att vara aktiva på marknaden för värdepapperslån och låter vinsten öka fondens värde. Värdepapperslån är en mycket stor och väletablerad marknad som handlas över disk (OTC) med över 13 biljoner dollar tillgängliga för utlåning globalt, samt aktiva lån värda över 1,9 biljoner dollar varje dag 5. Värdepappersutlåning av ishares ETF:er genomförs utifrån en kvantitativ syn på intäktsgenerering och riskhantering, och både dessa områden drar nytta av vår kunskap, erfarenhet, avancerade teknologi, storskalsfördelar samt position som en av världens största förvaltare. ishares hanterar aktivt risken genom att: Välja ut välkapitaliserade låntagare. ishares ETF:er drar fördel av ett branschledande program för värdepappersutlåning som understöds av en stark struktur för riskhantering. Alltid erhålla säkerhetstillgångar som överstiger åtagandena. Alltid erhålla säkerhetstillgångarna innan lånet betalas ut. Värdera lån och säkerhetstillgångar dagligen utifrån dess marknadsvärde. Investera i egenutvecklade system som möjliggör enkel och tydlig hantering och automatisering av transaktioner för lån och säkerhetstillgångar. Låta dedikerade specialister inom juridik och skatt understödja alla delar av låneprogrammet. Ersättningsskyldighet mot förluster vid konkurs för en låntagare 6. 5 Källa: Data Explorers mars BlackRocks ersättningsskyldighet täcker för närvarande låntagarens åtaganden i enlighet med låneavtalet. Ersättningsskyldigheten täcker inte risker vid återinvestering av kontanta säkerhetstillgångar. Ersättningsskyldigheten kan komma att förändras, och i vissa fall utan föregående information. 20

23 EXTERNA KOSTNADER Handelsrelaterade kostnader - kostnader för att köpa och sälja Den handelsrelaterade kostnaden för en ETF reflekteras vanligtvis i spreaden mellan köp- och säljkurs. Dessa spreadar tenderar att vara lägre för större fonder med mer tillgångar under förvaltning samt fonder med högre handelsvolymer. Dessutom innebär mer likvida tillgångar i det underliggande indexet en lägre spread. Då ETF:er köps och säljs som vanliga aktier via mäklare och banker tillkommer mäklaravgifter. Båda dessa kostnader (köp-/säljspread samt mäklarkostnader) blir viktigare då investerarens investeringshorisont minskar.nedanstående exempel illustrerar hur implicita kostnader och ytterligare intäktskällor påverkar den övergripande kostnadsstrukturen för ETF:er. Effekterna av de interna faktorerna kan bedömas genom att titta på ETF:ens 12 månaders avvikelse från jämförelseindex. Vid en första anblick verkar ETF 2 vara det billigaste valet då den har en TER om 0,15% jämfört med 0,25% i TER för ETF 1. Effekten är mest uppwenbart när man ser på skillnaden i avkastning (12 månaders avvikelse) mellan ETF:en och jämförelseindex. Informerade investerare och deras rådgivare bör därför använda ett helhetsperspektiv i sin beslutsprocess och utgå ifrån den totala kostnaden för ägandet, inklusive kostnader utöver de som ingår i TER samt räkna med påverkan av möjlig intäktsgenererande verksamhet. Men när rebalanseringskostnader och ytterligare intäkter (som ingår i fondens avvikelse från jämförelseindex) samt köp-/säljavgifter inkluderas blir den totala kostnaden för båda ETF:erna lika. För ytterligare information om värdepappersutlåning, gå in på vår webbplats och läs vår Securities Lending. 12 månaders avvikelse Köp-/säljavgifter Total ägandekostnad (TCO) 7 ETF 1 (TER 0.25%) -0,10% 0,04% 0,14% ETF 2 (TER 0.15%) -0,15% 0,07% 0,22% Källa: BlackRock. 7 Positiv TER innebär kostnader. 21

24 Utvärdera leverantören Erfarenhet är viktigt. Storlek, omfattning, expertis och engagemang kan variera betydligt mellan olika ETF-leverantörer och dessa skillnader kan påverka resultatet inom flera olika områden. Rådgivare bör utvärdera en ETF-leverantörs: ishares är världens största ETFleverantör utifrån förvaltade tillgångar 8. Stordriftsfördelar som hjälper till att minimera kostnaderna och hantera marknadspåverkan. Historiska resultat inom indexbaserad portföljförvaltning som kan minimera den aktiva risken och handelskostnader. Engagemang inom service, support och utbildning av investerare, mellanhänder och marknadsdeltagare. Möjlighet samt engagemang för att vidareutveckla sina produkter. Kunskap inom indexkonstruktion och metodik. Leverantörer bör ha en gedigen erfarenhet av att förvalta indexinvesteringar, dokumenterade kunskaper inom portföljförvaltning samt dedikerade team inom research och analys. 8 Data per slutet av juli 2014, Källa: BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg. 22

25 Anledningar att investera i ETF:er 23

26 Anledningar att investera i ETF:er VARFÖR ANVÄNDA ETF:ER? ETF:er erbjuder transparent, kostnadseffektiv och likvid tillgång till ett stort utbud av marknader och tillgångsslag. En ETF är en fond som handlas på en börs, och dessa fonder följer ett stort antal index inom flertalet tillgångsslag, marknader och sektorer. Fondstrukturen innebär att en ETF är en öppen och kollektiv investeringsform som samlar ihop pengar och investerar dem i de underliggande tillgångarna som ingår i det index som fonden följer. Samtidigt innebär den börshandlade aspekten att ETF:er kan köpas och säljas lika enkelt och effektivt som en vanlig storbolagsaktie på en börs. De finns en ETF tillgänglig från ishares för de flesta större index som är redo att erbjuda enkel, precis och kostnadseffektiv exponering. VARFÖR ishares? ishares har drivit på utvecklingen att ge alla typer av investerare tillgång till ETF:er. Med över 720 ETF:er noterade på börser över hela världen och en global marknadsandel på 38% 9 har ishares lyft fram ETF:er som ett bättre sätt att investera de senaste 15 åren. I Sverige har ishares över fonder registrerade. ishares lägger stor vikt vid att erbjuda utmärkt service och utbildning om ETF:er till rådgivare. VARFÖR INDEXERING? En indexfond är utformad för att följa marknaden och är därför inte aktivt förvaltad, vilket innebär generellt sett lägre kostnader. Indexering erbjuder överlägsen diversifiering och billigare tillgång till marknaden, och kan därför hjälpa till att hantera löpande kostnader och risker. VARFÖR KOMBINERA INDEX- ERING OCH AKTIVA FONDER? Aktiva fonder erbjuder möjlighet till, men garanterar inte, en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Även om vissa aktiva fonder slår sina index är det svårt att hitta en långsiktig och stabil avkastning. Genom att använda indexering till kärnan av dina investeringar säkras en marknadsbaserad avkastning samtidigt som du får mer tid över till att välja de bästa aktiva förvaltarna som kan generera överavkastning. En kombination av aktiva fonder och indexförvaltning utgör en optimal modell för att maximera avkastningen och samtidigt hantera investeringens risker och kostnader. FALLSTUDIE: BLANDNING AV AKTIVA FONDER OCH INDEX- INVESTERINGAR Blandning av index och aktiva investeringar har ett tydligt mål: att erbjuda investerare potential att slå jämförelseindex med aktivt förvaltade fonder men samtidigt göra det möjligt att använda utökad riskhantering och högre kostnadseffektivitet via indexinvesteringar. Valet mellan index och aktiva investeringar baseras inte enbart på resultat, utan även på investerarens risktolerans. Indexfonder är utformade för att följa ett index och kan erbjuda möjlighet att följa en modell för tillgångsallokering mycket nära. Aktiva fonder innebär en risk gentemot tillgångsallokeringen på grund av deras grundläggande syfte att slå ett jämförelseindex. För att aktiva förvaltare ska kunna slå sitt jämförelseindex måste de äga en uppsättning värdepapper som avviker från indexet, och denna skillnad ger upphov till en ökad risk i portföljen. 9 Källa: BlackRock, juli

27 Diagrammet nedan visar fördelarna och nackdelarna med att använda endast aktiva, indexbaserade eller blandade strategier. Genom att använda indexering till kärnan av dina investeringar säkras en marknadsbaserad avkastning samtidigt som du får mer tid över till att AKTIVA INVESTERINGAR INDEX- INVESTERINGAR BLANDNING AV AKTIVA FONDER OCH INDEX Fördelar Möjlighet till överavkastning Nackdelar Potential för underavkastning välja de bästa aktiva förvaltarna som kan generera överavkastning. En kombination av aktiva fonder och indexförvaltning utgör en optimal modell för att maximera avkastningen och samtidigt hantera investeringens risker och kostnader. Risk att erhålla exponering gentemot investeringar som ligger utanför tillgångsallokeringens riktlinjer Vanligtvis högre avgifter och skattekostnader Fördelar Följer riktlinjer inom tillgångsallokering genom indexbaserad avkastning Vanligtvis lägre avgifter Nackdelar Ingen möjlighet till överavkastning Fördelar Möjlighet att hålla avkastningsmål och samtidigt följa riktlinjer inom tillgångsallokering Vanligtvis lägre avgifter och högre skatteeffektivitet Möjlighet att bättre kontrollera valda exponeringar och mäta effekterna av aktiv förvaltning Exponering mot områden där det är svårt att bedriva aktiv förvaltning Förfinad rebalanseringsstrategi genom att allokera mellan index och aktiva investeringar Nackdelar Mer tidskrävande att implementera ANVÄNDBARA VERKTYG Det finns ett utbud av onlineverktyg tillgängligt på vår hemsida som kan hjälpa dig att fatta välinformerade investeringsbeslut: Utvecklingsdiagram gör det möjligt för dig att se den historiska avkastningen för alla ishares ETF:er samt hur nära de har följt sina index över tid. Diagram över indexavkastning låter dig jämföra indexavkastningar för mer än 150 index inom flertalet tillgångsslag över hela världen. Det går att se alltifrån gårdagens utveckling till avkastningen de senaste fem åren. Verktyg för produktsökning detta dynamiska sökverktyg ger dig möjlighet att filtrera ishares ETF:er utifrån en mängd kriterier, inklusive tillgångsslag och handelsvaluta. Det gör det även möjligt att jämföra olika ETF:er från ishares så att du kan välja rätt fond utifrån dina kunders investeringsbehov. 25

28 Information om tillsyn BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority ( FCA ), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt för professionella kunder i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc,ishares V plc, ishares VI plc och ishares VII (kallas tillsammans företagen ) är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av den irländska finansiella tillsynsmyndigheten. För investerare i Sverige De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om ishares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE Stockholm, Sverige. Riskvarningar ishares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras. Indexfriskrivning FTSE är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ( FT ) och används av FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE 100 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited ( FTSE ). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför ishares Core FTSE 100 UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonden eller påtar sig något ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa denna produkt. ishares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder. ishares och BlackRock är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer Alla rättigheter förbehålles BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare b-I-MAR15-SE

29

30 Vill du veta mer? +46 (0) ishares.se

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER 2 Smarta strategier för fondinvestering Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

db X-trackers UCITS ETF:er

db X-trackers UCITS ETF:er Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING Innehåll Val av fonder Aktiv förvaltning och indexförvaltning 2 Så fungerar en aktivt förvaltad fond 3

Läs mer

MANUAL* Faktablad med basfakta för investerare (Key Investor Information Document) FÖR INVESTERINGSFONDER

MANUAL* Faktablad med basfakta för investerare (Key Investor Information Document) FÖR INVESTERINGSFONDER MANUAL* Faktablad med basfakta för investerare (Key Investor Information Document) FÖR INVESTERINGSFONDER Version 2011-05-24 * Manualen kan komma att ändras för det fall Finansinspektionen kommunicerar

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag

Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag Riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag 18.12.2012 ESMA/2012/832SV Datum: 18.12.2012 ESMA/2012/832SV Innehållsförteckning

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer