verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013"

Transkript

1 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/ verksamhetsberättelse för verksamhetsåret sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils Resare Cecilia Burman Holger Nilén Göran Schüsseleder Gabrielle Gunneberg ordförande vice ordförande kassör ledamot ledamot och upphovsrättsansvarig ledamot ledamot och webbredaktör ledamot suppleant suppleant sammanfattning av året Antalet medlemmar den 31 december 2012 var 966 personer. I januari 2012 hade vi medlemmar, (2011), (2008), och medlemmar Totalt minskade antalet medlemmar med 4,3 procent under 2012, men tidigare siffror har även inbegripit pensionärer och inte bara aktiva medlemmar som 2012 års siffra. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom årsmöte och konstituerande möte haft sex styrelsemöten. Utöver det har vi arbetat i mindre arbetsgrupper. Året har präglats en översyn av frilansrekommendationen, en utredning av frilansarnas roll i Journalistförbundet och den pågående socialförsäkringsutredningen. Vi har fortsatt ansträngningarna för ett ökat samarbete med arbetsplatsklubbar och börjat bygga regionala medlemsnätverk utanför Stockholm. Vi har vidare satsat på insatser för nya frilansar genom bland annat en ABC-kurs och ett stort nyfrilansmingel. verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen Styrelsen ville prioritera följande områden: a) Ökat samarbete med arbetsplatsklubbar b) Uppmuntra och hjälpa medlemmar utanför Stockholm att starta regionala nätverk

2 c) Lobba för frilansfrågorna gentemot socialförsäkringsutredningen d) Ordna utbildningar, möten och seminarier. Klubbens löpande mål är att värva fler medlemmar, värna upphovsrätten, driva arvodesfrågorna samt se till att information om vilka vi är och vad vi gör når medlemmarna. a) samarbetet med arbetsplatsklubbar Styrelsen har under året prioriterat samarbetet med arbetsplatsklubbar. Beata Hansson, Gert Lundstedt, Holger Nilén och Suzanne Vikström från vår styrelse har ingått i en särskild arbetsgrupp för ändamålet. De har besökt ett antal arbetsplatsklubbar: Förlagsdistriktets styrelse (där sju klubbar ingår), TT Spektra, Aller, Svenska Dagbladet och Dagspressdistriktets styrelse. Dessutom har deltagit på Journalistförbundets kurser för arbetsplatsklubbarnas styrelser och där berättat om frilansarnas situation och om samarbetet. Under arbetet har vi märkt att många av dem som sitter i arbetsplatsklubbarnas styrelser saknar kunskap och insikt om hur villkoren för fastanställda och frilansare hänger ihop. Arbetet kring frilansfrågorna ligger mycket långt ned på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslista. Vår slutsats från arbetet under året är att Journalistförbundet centralt behöver ta ett större ansvar för att se till att det finns ett fungerande samarbete mellan arbetsplatsklubbarna och frilansklubbarna. Vi har föreslagit att det på varje dagordning för arbetsplatsklubbarnas styrelsemöten ska finnas minst en punkt om frilansar, och där frilansbudgeten också ingår. Närmast på dagordningen står ett möte med Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling för att diskutera detta. Vi kommer också att fortsätta att besöka arbetsplatsklubbar och arbeta för att få till ett fungerande samarbete. b) regionala nätverk utanför stockholm Mälardalens frilansklubb har många medlemmar och ett mycket stort upptagningsområde. Därför var ett av målen inför det här verksamhetsåret att dra igång minst två nätverk utanför Stockholm. Det arbetet har påbörjats efter att intresserade frilansare från Uppsala och Västerås hört av sig till oss. Det är för tidigt att säga att nätverken är etablerade, men det finns goda möjligheter att få igång en bra verksamhet även utanför Stockholm. c) socialförsäkringsutredningen Regeringens pågående socialförsäkringsutredning var en prioriterad fråga i vår verksamhetsplan Vad utredningen kommer fram till får konsekvenser för hur väl vi frilansar kommer att vara försäkrade framöver. Efter förberedande möten och kontakter med TCO, Journalistförbundet och utredningen höll vi i september ett seminarium i frågan om hur våra intressen i socialförsäkringsfrågorna drivs. I panelen fanns utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo, TCO:s representant i utredningens referensgrupp Åsa Forsell, Journalistförbundets politiske chef Anita Vahlberg, och Åsa Ohlsson, Frilans Riks ordförande tillika ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse. Vid seminariet framkom dels att såväl utredningens som de fackliga organisationernas

3 kunskaper om egenföretagarfrågan är mycket bristfälliga våra försäkringar uppfattas som rejält komplicerade dels att TCO inte ens tagit upp försäkringsfrågorna för egenföretagare gentemot utredningen. A-kassan är enligt utredningen inte fungerande för frilansar och bör för egenföretagare inte bli obligatorisk om inte reglerna görs om. Irene Wennemo framhöll att frilansarna och Journalistförbundet bör uppvakta utredningens parlamentariskt tillsatta politiker utredningen har fått förlängt till januari Mälardalen har begärt ett möte med utredningens politiker och det är planerat att äga rum under våren. Vi fortsätter arbetet i frågan som helhet. Ett tjugotal medlemmar kom till seminariet och ställde frågor, vilket var bra. Liksom att Åsa Ohlsson krävde konkreta förslag till förändringar för sjuk- och a-kassa, och för att öka tryggheten för egenföretagare. Trots tidningen Journalistens löfte att skriva om seminariet publicerades inget. Något vi påpekade i en debattartikel i tidningen och som besvarades av både Journalistförbundets ordförande och Journalistens chefredaktör (artikel och svar finns på vår hemsida). När TCO den 10 oktober arrangerade ett seminarium om a-kassans framtid var Holger Nilén där som representant för Mälardalens frilansklubbs styrelse. Utgångspunkten för seminariet Höjd a-kassa Smart för ekonomi och jobb var att arbetslöshetsförsäkringen i dag inte fungerar. Färre än var tionde heltidsarbetande får ut 80 procent av sin lön om de blir arbetslösa. Dessutom står en av tre arbetslösa helt utan a-kassa. Ingenting sades dock om situationen för småföretagare och frilansare. Det var först när Mälardalens styrelserepresentant ställde frågor som ytterst knapphändiga svar gavs. Men Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen betonade dock att utredningen nu fått ett tilläggsdirektiv att också ta upp situationen för uppdragstagare och förtroendevalda. I gruppen uppdragstagare ingår frilansare. TCO:s ordförande Eva Nordmark sade i en avslutande kommentar att hon var intresserad av att se närmare på situationen för företagarna. Även miljöpartisten Gunvor G Ericson lovade att försöka lyfta frågan. Vi har för avsikt att fortsätta att lobba även för a- kassefrågan gentemot socialförsäkringsutredningen och TCO. d) utbildningar, möten och seminarier I samband med förra årsmötet ordnade vi en efterföljande debatt om frilansarvodena och hur vi ska kunna hålla dem uppe. I panelen satt frilansjournalisterna Katarina Bjärvall, Camilla Björkman, Jan Gradvall, Eddie Pröckl ledamot i Journalistförbundets styrelse och medlem i den arbetsgrupp som just nu ser över frilansrekommendationen och Åse Harding, före detta frilansjournalist och ombudsman på Journalistförbundets förhandlingsjour. Moderator var Karin Tideström, ordförande i Mälardalens frilansklubb. Panelens veteraner kommenterade det faktum att arvodena sjunkit rejält sedan slutet av 1980-talet/början av 1990-talet vilka betecknades som guldår. Utvecklingen liknades vid den som skett inom musikbranschen det har blivit billigare och enklare att producera både musik och nättidningar/bloggar på egen hand. Under seminariet efterfrågades och diskuterades också nya strategier för att arbeta fackligt med frilansarvodena. Som frilans behöver man inte bara kunna intervjua och producera journalistik, en minst lika viktig del av jobbet inte minst i dessa dagar är sälj- och arvodesförhandlingar. Den 29 mars ordnade Karin Tideström ett frukostseminarium om förhandlingsteknik på Hartwickska huset. Seminarieledare var Harald Kjellin, psykolog och professor vid Stockholms universitet och uppskattad föreläsare på de kurser i förhandlingsteknik som förbundet ordnar för anställda förtroendevalda. Seminariet innehöll bland annat korta

4 rollspel där vi fick testa olika förhandlingsstrategier. Över femtio medlemmar anmälde sig till seminariet. Något färre dök upp men det var ändå tydligt att intresset för att lära sig mer om förhandlingsteknik är stort bland våra medlemmar. Kursen var väldigt matnyttig och inspirerande och skulle definitivt kunna hållas igen antingen som ett liknande frukostseminarium eller som en längre kurs. Under våren arrangerade Mälardalens frilansklubbs Beata Hansson en kurs i IT-säkerhet för journalister tillsammans med Servicebolaget och IT-säkerhetsföretaget Combitech. Inbjudna att föreläsa var också de grävande journalisterna Fredrik Laurin och Sus Andersson. Kursen handlade om de digitala spår vi lämnar efter oss och hur de riskerar att röja oss och våra källor. Syftet med projektet var att bidra med en förbättrad yrkestrygghet för journalistkåren. Med hjälp av ett exempel från det verkliga livet synades risker och möjliga luckor i den vanliga journalistens säkerhetstänk. Kursens mål var att vi skulle få en ökad kunskap om eventuella hotbilder när vi arbetade med känsligt material, och en beredskap för att stänga faran ute. Seminariet tog även upp hur vi agerar i våra kontakter med källor så att de känner sig trygga. Omkring 50 frilansare mötte upp den 10 maj i samband med vår förmiddagsträff med Gellert Tamas under temat Så här gör jag när jag skriver mina böcker. Hoger Nilén höll i arrangemanget. Gellert Tamas svarade bland annat på frågor som: Hur kommer man på idéerna? Hur gör man researchen? Hur skriver man om man är van vid det kortare formatet artikel eller reportage? Hur får man det hela att gå ihop ekonomiskt? Ger bokprojektet spin off-effekter i form av nya jobb? Och vad händer sen efteråt när boken väl är klar, orkar man ta tag i nya saker? Ett lyckat arrangemang som de som kom verkade uppskatta mycket. I början av september hade vi ett mingel då vi bjöd in frilansfotografer via SFF, Svenska fotografers förbund. Sex-sju fotografer dök upp på Söders Hjärta och utbytte där erfarenheter och visitkort med de skrivande journalister som kommit. Att ha någon form av tema på minglen, liknande detta, är en bra lärdom att ta med sig till nästa verksamhetsår. Den 26 september ordnade Holger Nilén och Suzanne Vikström en ABC-kurs för nya frilansar. Bland annat behandlades frågor som hur man säljer in idéer, vad man ska ta betalt, upphovsrätt och vad Journalistförbundet kan hjälpa till med. Även ickemedlemmar var välkomna. Anmälningarna vällde in och endast hälften av dem som ville kom med. Vi planerar därför att genomföra ännu en ABC-kurs våren Egentligen var lokalen maximerad till att ta in som mest 20. Antalet kursdeltagare vi lyckades knöka in blev till sist 26. Efter kursens slut genomförde vi en snabb utvärdering, som bevarades av de flesta (23). Den visade att nästan alla tyckte att kursen varit bra (16) eller superbra (6). De som de flesta (15) tyckte var allra bäst var starten på kursen med frilansaren och redaktören Camilla Björkman. Det som deltagarna saknade mest var mera tid. Den 21 november anordnade Holger Nilén och Suzanne Vikström en repris på förra årets populära mingel för nya frilansar på Söders Hjärta. Cirka 80 personer hade föranmält sig och nästan lika många dök upp. Flest studenter men även nyutexaminerade, nystartade och nygamla frilansar minglade i baren och åt snittar tillsammans med frilansfackliga och representanter från Journalistförbundet. Förutom till vår e-postlista skickades inbjudan även till studerandemedlemmar och de skolor i närområdet som har journalistutbildningar.

5 Visa av erfarenhet från förra året insåg anordnarna att de behövde vara många för att hinna svara på alla frågor. Förutom fyra personer från Mälardalen Holger Nilén, Suzanne Vikström, Elisabet Wahl och Cecilia Burman anlitade vi de tidigare frilansfackliga Rickard Jakbo och Roland Cox. Från förbundet kom Petteri Karttunen, ledamot i journalistklubben SVT och Håkan Danielsson Wahl, ombudsman, bland annat ansvarig för medlemsrekrytering. Minglarna hade bland annat funderingar på frilansandet och undrade exempelvis hur det går till och hur allt funkar med frilansande. Andra, som nyligen börjat, frågade vad de har för nytta av facket. Några ville bli medlemmar direkt, några behövde fundera. För dem som ville veta ännu mer om frilansande och om förbundet fanns gott om material att ta med sig hem. Sammanfattningsvis var kvällen väldigt givande sa de mingelröster som på väg ut genom dörren också undrade när nästa mingel blir av. Den 4-5 december anordnade Beata Hansson och Suzanne Vikström en fotokurs för reportrar med fotografen och journalisten Hasse Hedström under en och en halv dag. Fokus var på porträttfotografering. Intresset var stort och 45 personer anmälde sig. Men för att gruppen inte skulle bli för stor fick endast 20 personer plats. Därför bestämde vi oss för att hålla en till kurs under våren. Egentligen ville Hasse Hedström ha max 16 personer för att gruppen inte skulle bli för stor, men eftersom trycket var så stort utökade han antalet till 20. En reflektion efteråt var att det var för många för att han skulle hinna hjälpa alla och svara på frågor. Hasse Hedström utformade själv upplägg och kursinnehåll. I inbjudan uppmanades deltagarna att ta med en egen kamera som de var vana att arbeta med. Hasse Hedström hade även med sig kameror att låna ut. Dag ett gick han igenom kamerans grundläggande inställningar, val av kamera, objektiv och annan utrustning, ljussättning, bildkomposition och tips för att ta bättre bilder. Dag två ägnades åt att praktisera kunskaperna. Dagen innan hade han delat upp deltagarna två och två och gett dem i uppgift att fota varandra. En bild utomhus och en bild inomhus. På grund av snöoväder föll några bort dag två, men 12 personer kämpade tappert med uppgiften. Hasse Hedström fanns på plats under morgonen för dem som ville få hjälp med kamerainställningar innan de började. Under eftermiddagen diskuterades allas bilder gemensamt och deltagarna fick tips om vad de kunde tänka på för att göra bilden bättre. övrigt Vi har under året fortsatt arbetet med att administrera och hålla vår e-postlista med adresser till medlemmarna uppdaterad. Det verkar också som vårt arbete med att få förbundsstyrelse, Journalistförbundets kansli och medlemsregistret att möjliggöra e- postutskick direkt via medlemsdatabasen snart kommer att bära frukt. Vi har fått information om att ett utskickssystem kopplat till medlemsregistrets databas kommer att vara klart inom kort. Mälardalens frilansklubb har bland annat skrivit motioner till Journalistförbundets styrelse om att ordna en sådan utskicksfunktion, och vi tog även upp frågan på kongressen. Det kommer väsentligt att underlätta informationsarbetet för oss och andra klubbar. Vi har också fortsatt arbetat med att informera medlemmarna via vår hemsida och via Facebook. För att värva medlemmar har vi bland annat hållit en ABC-kurs för nya frilansar och ett nyfrilansmingel dit även icke-medlemmar bjöds in. Icke-medlemmar är också välkomna på

6 våra övriga arrangemang mot en mindre summa och vi försöker även nå icke-medlemmar via Facebook. Cecilia Burman och Suzanne Vikström var också på Poppius frilansdag i maj och informerade om Mälardalens frilansklubb och vad facket kan hjälpa frilansar med. Precis som tidigare år har upphovsrättsfrågan funnits med även under det här verksamhetsåret. Elisabet Wahl har varit upphovsrättsansvarig i styrelsen och har bland annat hjälpt till att hålla liv i sajten Frilansen äger. Hon har även besvarat frågor som kommit in från medlemmarna och samarbetat med Frilans Riks upphovsrättsansvarige Fatima Grönblad. Upphovsrättsfrågan fanns också med som en egen punkt under den ABC-kurs som hölls i september. I februari hölls en upphovsrättsfrukost där 16 personer tog tillfället i akt att ställa frågor till förbundsjuristen Olle Wilöf. På Journalistförbundets senaste kongress fattades beslut om att en utredning om frilansarnas roll i förbundet skulle tillsättas. Förbundsstyrelsen tillsatte sedan en arbetsgrupp som fick uppdraget att gå igenom: gällande policydokument för förbundets arbete i frilansfrågor stadgar och praxis som reglerar det frilansfackliga arbetet organisatoriskt arbetsfördelningen mellan förbundet och Frilans Riks/frilansklubbarna de ekonomiska förutsättningarna för frilansarnas fackliga verksamhet Elisabet Wahl från Mälardalens frilansklubb var en av de två frilansare som satt med i gruppen, tillsammans med Malin Wahlstedt från Frilans Riks styrelse, Anita Vahlberg från Journalistförbundets kansli och förbundetsordförande Jonas Nordling. Utredningsgruppen träffades fyra gånger och gick bland annat igenom de dokument som behandlar förbundets verksamhet när det gäller frilansarna. Gruppen tittade också över stadgarna och diskuterade arbetsfördelningen mellan å ena sidan Frilans Riks och klubbarna, och Journalistförbundets kansli å den andra. Resultatet av utredningen blev ett förslag till en ny frilansstrategi, en omarbetad strategi för upphovsrättsarbete och ett helt nytt handlingsprogram för trygghetsfrågor. Det fanns också frågor där det inte riktigt fanns samsyn mellan frilansarna och förbundsrepresentanterna. Det gällde bland annat implementeringen av de riktlinjer och arbetssätt som de föreslagna dokumenten innehåller. Frilansarna ville ha någon form av garanti för att saker skulle genomföras och föreslog därför inrättandet av en frilansombudsman. Kring den frågan lyckades gruppen inte enas och diskussionen fortsätter nu på den remissrunda som ska hållas under våren. På kongressen fattades också beslut om att se över frilansrekommendationen för att göra den mer trovärdig och modern. En arbetsgrupp bestående av Åsa Ohlsson och Henrik Sannesson från Frilans Riks, Maria Steén från Västra, Eddie Pröckl från förbundsstyrelsen och Per Trehörning från Journalistförbundets kansli har arbetat med detta och löpande lagt fram förslag som vi klubbar fått tycka till om. Styrelsen i Mälardalens frilansklubb har engagerat sig mycket i arbetet, vänt och vridit på förslagen och kommit med mycket feedback. Vi var också drivande i att se till att det blev ytterligare en remissrunda innan gruppen ska presentera sitt slutgiltiga förslag. Beslut om förslaget fattas av Journalistförbundets styrelse under nästa år. Journalistförbundet genomförde också en tredagars framtids- och avtalskonferens i november. För konferensen var medieutvecklingen den centrala frågan och vad den kan tänkas betyda för journalistyrkets framtida möjligheter, liksom behov och krav. Nära 200 förtroendevalda fanns på plats, Mälardalens frilansklubb representerade av Karin Tideström och Gert Lundstedt. Intensivt program från morgon till kväll med gruppdiskussioner om yrkesfrågor generellt och i ett frilansperspektiv. Krav inför de

7 kommande avtalsförhandlingarna stöttes och blöttes i arbetsgrupper och togs beslut om i plenum. Förbundet förhandlar sedan i december om ett frilansavtal med Mediearbetsgivarna (vilket är lovande med tanke på att vi inte omfattas av kollektivavtal). Till det arbetet valdes vid konferensen en avtalsdelegation där Gert Lundstedt från Mälardalen ingår tillsammans med Aziza Dhaouadi (etermedia) och Erik Hjelte (dagspress) och som ska fungera som sakkunnigt bollplank till själva förhandlingsdelegationen. De avtalsfrågor konferensen överlämnade till avtalsdelegationen att föra är: lön och arvode, arbetstid, tillgänglighet och gränslöst arbete, anställning, kompetensutveckling, medbestämmande och begripliga avtal på alla områden. Vi rapporterar fortlöpande från förhandlingarna på Mälardalens frilansklubbs hemsida. Mer om framtidskonferensen finns på Journalistförbundets hemsida sjf.se. Styrelsen för Mälardalens frilansklubb, Stockholm den 11 februari 2013 Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Holger Nilén Nils Resare Cecilia Burman

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 mälardalens frilansklubbs årsmöte 7/3 2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Göran

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet!

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet! Styrelsens verksamhetsplan 2015-2016 2016 Obs! Med justeringar från årsmötet! 1 Inledning Frilans Riks är Journalistförbundets distrikt för frilansare och styrelsen ser som sin uppgift att samordna frilansklubbarnas

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning Förslag Dagordning Förbundsstyrelsens förslag till dagordning 1. Kongressen öppnas 2. Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Val av tre ordförande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar DOKUMENTATION AV VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar Genomförd den 6 mars 2014 i Styrelserummet, Journalistförbundet, Vasagatan 50 Arrangör: Mälardalens

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl Estniska huset, Wallingatan, Stockholm.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl Estniska huset, Wallingatan, Stockholm. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl 10.00-16.30 Estniska huset, Wallingatan, Stockholm. 1 Mötets öppnande Rickard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Richard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade mötet.

Richard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 24 mars 2015 kl 10.00-16.30 ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sandlersalen 1 Mötets öppnande Richard Jakbo, ordförande i Frilans

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl 10.00-17.00 Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen sammanträder Möte nr 2013-1 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Onsdag 6 februari 2013 kl 09.30 17.00 och Torsdag 7 februari 2013 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSRs kansli, Mariedalsvägen 4 i Stockholm

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Möte nr

Förbundsstyrelsen. Möte nr Möte nr 2010-7 Förbundsstyrelsen Dag och tid Internat måndag 30 augusti fredag 3 september 2010 Föredragningar och diskussioner med början 30 augusti och internatet avslutas med beslutssammanträde fredag

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07 STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07 fört vid SVERAKs styrelsemöte i konferensrum Panorama på Hotel Skogshöjd i Södertälje söndagen den 18 mars 2007 kl. 13.50 16.15 Närvarande Annette Sjödin, ordförande Eva Porat,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen sammanträder Möte nr 2011-1 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Torsdag 10 februari 2011 kl 09.30-17.00 Fredag 11 februari 2011 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSR, Mariedalsvägen 4, Stockholm Beslutande:

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak.

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. OJUSTERAD Dag 3 23 oktober 2014 27 Redaktionsutskottets förslag till uttalanden Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. att anta redaktionsutskottets

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 17 mars 2006, kl. 09.30-17.40 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor Då det varit sjunkande medlemsantal de senaste åren (pga förändringar inom industrin) så är det beslutat att våra avdelningar 7 och 9 slås ihop. Med för få medlemmar är det inte hållbart att driva en avdelning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer