verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013"

Transkript

1 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/ verksamhetsberättelse för verksamhetsåret sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils Resare Cecilia Burman Holger Nilén Göran Schüsseleder Gabrielle Gunneberg ordförande vice ordförande kassör ledamot ledamot och upphovsrättsansvarig ledamot ledamot och webbredaktör ledamot suppleant suppleant sammanfattning av året Antalet medlemmar den 31 december 2012 var 966 personer. I januari 2012 hade vi medlemmar, (2011), (2008), och medlemmar Totalt minskade antalet medlemmar med 4,3 procent under 2012, men tidigare siffror har även inbegripit pensionärer och inte bara aktiva medlemmar som 2012 års siffra. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom årsmöte och konstituerande möte haft sex styrelsemöten. Utöver det har vi arbetat i mindre arbetsgrupper. Året har präglats en översyn av frilansrekommendationen, en utredning av frilansarnas roll i Journalistförbundet och den pågående socialförsäkringsutredningen. Vi har fortsatt ansträngningarna för ett ökat samarbete med arbetsplatsklubbar och börjat bygga regionala medlemsnätverk utanför Stockholm. Vi har vidare satsat på insatser för nya frilansar genom bland annat en ABC-kurs och ett stort nyfrilansmingel. verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen Styrelsen ville prioritera följande områden: a) Ökat samarbete med arbetsplatsklubbar b) Uppmuntra och hjälpa medlemmar utanför Stockholm att starta regionala nätverk

2 c) Lobba för frilansfrågorna gentemot socialförsäkringsutredningen d) Ordna utbildningar, möten och seminarier. Klubbens löpande mål är att värva fler medlemmar, värna upphovsrätten, driva arvodesfrågorna samt se till att information om vilka vi är och vad vi gör når medlemmarna. a) samarbetet med arbetsplatsklubbar Styrelsen har under året prioriterat samarbetet med arbetsplatsklubbar. Beata Hansson, Gert Lundstedt, Holger Nilén och Suzanne Vikström från vår styrelse har ingått i en särskild arbetsgrupp för ändamålet. De har besökt ett antal arbetsplatsklubbar: Förlagsdistriktets styrelse (där sju klubbar ingår), TT Spektra, Aller, Svenska Dagbladet och Dagspressdistriktets styrelse. Dessutom har deltagit på Journalistförbundets kurser för arbetsplatsklubbarnas styrelser och där berättat om frilansarnas situation och om samarbetet. Under arbetet har vi märkt att många av dem som sitter i arbetsplatsklubbarnas styrelser saknar kunskap och insikt om hur villkoren för fastanställda och frilansare hänger ihop. Arbetet kring frilansfrågorna ligger mycket långt ned på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslista. Vår slutsats från arbetet under året är att Journalistförbundet centralt behöver ta ett större ansvar för att se till att det finns ett fungerande samarbete mellan arbetsplatsklubbarna och frilansklubbarna. Vi har föreslagit att det på varje dagordning för arbetsplatsklubbarnas styrelsemöten ska finnas minst en punkt om frilansar, och där frilansbudgeten också ingår. Närmast på dagordningen står ett möte med Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling för att diskutera detta. Vi kommer också att fortsätta att besöka arbetsplatsklubbar och arbeta för att få till ett fungerande samarbete. b) regionala nätverk utanför stockholm Mälardalens frilansklubb har många medlemmar och ett mycket stort upptagningsområde. Därför var ett av målen inför det här verksamhetsåret att dra igång minst två nätverk utanför Stockholm. Det arbetet har påbörjats efter att intresserade frilansare från Uppsala och Västerås hört av sig till oss. Det är för tidigt att säga att nätverken är etablerade, men det finns goda möjligheter att få igång en bra verksamhet även utanför Stockholm. c) socialförsäkringsutredningen Regeringens pågående socialförsäkringsutredning var en prioriterad fråga i vår verksamhetsplan Vad utredningen kommer fram till får konsekvenser för hur väl vi frilansar kommer att vara försäkrade framöver. Efter förberedande möten och kontakter med TCO, Journalistförbundet och utredningen höll vi i september ett seminarium i frågan om hur våra intressen i socialförsäkringsfrågorna drivs. I panelen fanns utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo, TCO:s representant i utredningens referensgrupp Åsa Forsell, Journalistförbundets politiske chef Anita Vahlberg, och Åsa Ohlsson, Frilans Riks ordförande tillika ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse. Vid seminariet framkom dels att såväl utredningens som de fackliga organisationernas

3 kunskaper om egenföretagarfrågan är mycket bristfälliga våra försäkringar uppfattas som rejält komplicerade dels att TCO inte ens tagit upp försäkringsfrågorna för egenföretagare gentemot utredningen. A-kassan är enligt utredningen inte fungerande för frilansar och bör för egenföretagare inte bli obligatorisk om inte reglerna görs om. Irene Wennemo framhöll att frilansarna och Journalistförbundet bör uppvakta utredningens parlamentariskt tillsatta politiker utredningen har fått förlängt till januari Mälardalen har begärt ett möte med utredningens politiker och det är planerat att äga rum under våren. Vi fortsätter arbetet i frågan som helhet. Ett tjugotal medlemmar kom till seminariet och ställde frågor, vilket var bra. Liksom att Åsa Ohlsson krävde konkreta förslag till förändringar för sjuk- och a-kassa, och för att öka tryggheten för egenföretagare. Trots tidningen Journalistens löfte att skriva om seminariet publicerades inget. Något vi påpekade i en debattartikel i tidningen och som besvarades av både Journalistförbundets ordförande och Journalistens chefredaktör (artikel och svar finns på vår hemsida). När TCO den 10 oktober arrangerade ett seminarium om a-kassans framtid var Holger Nilén där som representant för Mälardalens frilansklubbs styrelse. Utgångspunkten för seminariet Höjd a-kassa Smart för ekonomi och jobb var att arbetslöshetsförsäkringen i dag inte fungerar. Färre än var tionde heltidsarbetande får ut 80 procent av sin lön om de blir arbetslösa. Dessutom står en av tre arbetslösa helt utan a-kassa. Ingenting sades dock om situationen för småföretagare och frilansare. Det var först när Mälardalens styrelserepresentant ställde frågor som ytterst knapphändiga svar gavs. Men Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen betonade dock att utredningen nu fått ett tilläggsdirektiv att också ta upp situationen för uppdragstagare och förtroendevalda. I gruppen uppdragstagare ingår frilansare. TCO:s ordförande Eva Nordmark sade i en avslutande kommentar att hon var intresserad av att se närmare på situationen för företagarna. Även miljöpartisten Gunvor G Ericson lovade att försöka lyfta frågan. Vi har för avsikt att fortsätta att lobba även för a- kassefrågan gentemot socialförsäkringsutredningen och TCO. d) utbildningar, möten och seminarier I samband med förra årsmötet ordnade vi en efterföljande debatt om frilansarvodena och hur vi ska kunna hålla dem uppe. I panelen satt frilansjournalisterna Katarina Bjärvall, Camilla Björkman, Jan Gradvall, Eddie Pröckl ledamot i Journalistförbundets styrelse och medlem i den arbetsgrupp som just nu ser över frilansrekommendationen och Åse Harding, före detta frilansjournalist och ombudsman på Journalistförbundets förhandlingsjour. Moderator var Karin Tideström, ordförande i Mälardalens frilansklubb. Panelens veteraner kommenterade det faktum att arvodena sjunkit rejält sedan slutet av 1980-talet/början av 1990-talet vilka betecknades som guldår. Utvecklingen liknades vid den som skett inom musikbranschen det har blivit billigare och enklare att producera både musik och nättidningar/bloggar på egen hand. Under seminariet efterfrågades och diskuterades också nya strategier för att arbeta fackligt med frilansarvodena. Som frilans behöver man inte bara kunna intervjua och producera journalistik, en minst lika viktig del av jobbet inte minst i dessa dagar är sälj- och arvodesförhandlingar. Den 29 mars ordnade Karin Tideström ett frukostseminarium om förhandlingsteknik på Hartwickska huset. Seminarieledare var Harald Kjellin, psykolog och professor vid Stockholms universitet och uppskattad föreläsare på de kurser i förhandlingsteknik som förbundet ordnar för anställda förtroendevalda. Seminariet innehöll bland annat korta

4 rollspel där vi fick testa olika förhandlingsstrategier. Över femtio medlemmar anmälde sig till seminariet. Något färre dök upp men det var ändå tydligt att intresset för att lära sig mer om förhandlingsteknik är stort bland våra medlemmar. Kursen var väldigt matnyttig och inspirerande och skulle definitivt kunna hållas igen antingen som ett liknande frukostseminarium eller som en längre kurs. Under våren arrangerade Mälardalens frilansklubbs Beata Hansson en kurs i IT-säkerhet för journalister tillsammans med Servicebolaget och IT-säkerhetsföretaget Combitech. Inbjudna att föreläsa var också de grävande journalisterna Fredrik Laurin och Sus Andersson. Kursen handlade om de digitala spår vi lämnar efter oss och hur de riskerar att röja oss och våra källor. Syftet med projektet var att bidra med en förbättrad yrkestrygghet för journalistkåren. Med hjälp av ett exempel från det verkliga livet synades risker och möjliga luckor i den vanliga journalistens säkerhetstänk. Kursens mål var att vi skulle få en ökad kunskap om eventuella hotbilder när vi arbetade med känsligt material, och en beredskap för att stänga faran ute. Seminariet tog även upp hur vi agerar i våra kontakter med källor så att de känner sig trygga. Omkring 50 frilansare mötte upp den 10 maj i samband med vår förmiddagsträff med Gellert Tamas under temat Så här gör jag när jag skriver mina böcker. Hoger Nilén höll i arrangemanget. Gellert Tamas svarade bland annat på frågor som: Hur kommer man på idéerna? Hur gör man researchen? Hur skriver man om man är van vid det kortare formatet artikel eller reportage? Hur får man det hela att gå ihop ekonomiskt? Ger bokprojektet spin off-effekter i form av nya jobb? Och vad händer sen efteråt när boken väl är klar, orkar man ta tag i nya saker? Ett lyckat arrangemang som de som kom verkade uppskatta mycket. I början av september hade vi ett mingel då vi bjöd in frilansfotografer via SFF, Svenska fotografers förbund. Sex-sju fotografer dök upp på Söders Hjärta och utbytte där erfarenheter och visitkort med de skrivande journalister som kommit. Att ha någon form av tema på minglen, liknande detta, är en bra lärdom att ta med sig till nästa verksamhetsår. Den 26 september ordnade Holger Nilén och Suzanne Vikström en ABC-kurs för nya frilansar. Bland annat behandlades frågor som hur man säljer in idéer, vad man ska ta betalt, upphovsrätt och vad Journalistförbundet kan hjälpa till med. Även ickemedlemmar var välkomna. Anmälningarna vällde in och endast hälften av dem som ville kom med. Vi planerar därför att genomföra ännu en ABC-kurs våren Egentligen var lokalen maximerad till att ta in som mest 20. Antalet kursdeltagare vi lyckades knöka in blev till sist 26. Efter kursens slut genomförde vi en snabb utvärdering, som bevarades av de flesta (23). Den visade att nästan alla tyckte att kursen varit bra (16) eller superbra (6). De som de flesta (15) tyckte var allra bäst var starten på kursen med frilansaren och redaktören Camilla Björkman. Det som deltagarna saknade mest var mera tid. Den 21 november anordnade Holger Nilén och Suzanne Vikström en repris på förra årets populära mingel för nya frilansar på Söders Hjärta. Cirka 80 personer hade föranmält sig och nästan lika många dök upp. Flest studenter men även nyutexaminerade, nystartade och nygamla frilansar minglade i baren och åt snittar tillsammans med frilansfackliga och representanter från Journalistförbundet. Förutom till vår e-postlista skickades inbjudan även till studerandemedlemmar och de skolor i närområdet som har journalistutbildningar.

5 Visa av erfarenhet från förra året insåg anordnarna att de behövde vara många för att hinna svara på alla frågor. Förutom fyra personer från Mälardalen Holger Nilén, Suzanne Vikström, Elisabet Wahl och Cecilia Burman anlitade vi de tidigare frilansfackliga Rickard Jakbo och Roland Cox. Från förbundet kom Petteri Karttunen, ledamot i journalistklubben SVT och Håkan Danielsson Wahl, ombudsman, bland annat ansvarig för medlemsrekrytering. Minglarna hade bland annat funderingar på frilansandet och undrade exempelvis hur det går till och hur allt funkar med frilansande. Andra, som nyligen börjat, frågade vad de har för nytta av facket. Några ville bli medlemmar direkt, några behövde fundera. För dem som ville veta ännu mer om frilansande och om förbundet fanns gott om material att ta med sig hem. Sammanfattningsvis var kvällen väldigt givande sa de mingelröster som på väg ut genom dörren också undrade när nästa mingel blir av. Den 4-5 december anordnade Beata Hansson och Suzanne Vikström en fotokurs för reportrar med fotografen och journalisten Hasse Hedström under en och en halv dag. Fokus var på porträttfotografering. Intresset var stort och 45 personer anmälde sig. Men för att gruppen inte skulle bli för stor fick endast 20 personer plats. Därför bestämde vi oss för att hålla en till kurs under våren. Egentligen ville Hasse Hedström ha max 16 personer för att gruppen inte skulle bli för stor, men eftersom trycket var så stort utökade han antalet till 20. En reflektion efteråt var att det var för många för att han skulle hinna hjälpa alla och svara på frågor. Hasse Hedström utformade själv upplägg och kursinnehåll. I inbjudan uppmanades deltagarna att ta med en egen kamera som de var vana att arbeta med. Hasse Hedström hade även med sig kameror att låna ut. Dag ett gick han igenom kamerans grundläggande inställningar, val av kamera, objektiv och annan utrustning, ljussättning, bildkomposition och tips för att ta bättre bilder. Dag två ägnades åt att praktisera kunskaperna. Dagen innan hade han delat upp deltagarna två och två och gett dem i uppgift att fota varandra. En bild utomhus och en bild inomhus. På grund av snöoväder föll några bort dag två, men 12 personer kämpade tappert med uppgiften. Hasse Hedström fanns på plats under morgonen för dem som ville få hjälp med kamerainställningar innan de började. Under eftermiddagen diskuterades allas bilder gemensamt och deltagarna fick tips om vad de kunde tänka på för att göra bilden bättre. övrigt Vi har under året fortsatt arbetet med att administrera och hålla vår e-postlista med adresser till medlemmarna uppdaterad. Det verkar också som vårt arbete med att få förbundsstyrelse, Journalistförbundets kansli och medlemsregistret att möjliggöra e- postutskick direkt via medlemsdatabasen snart kommer att bära frukt. Vi har fått information om att ett utskickssystem kopplat till medlemsregistrets databas kommer att vara klart inom kort. Mälardalens frilansklubb har bland annat skrivit motioner till Journalistförbundets styrelse om att ordna en sådan utskicksfunktion, och vi tog även upp frågan på kongressen. Det kommer väsentligt att underlätta informationsarbetet för oss och andra klubbar. Vi har också fortsatt arbetat med att informera medlemmarna via vår hemsida och via Facebook. För att värva medlemmar har vi bland annat hållit en ABC-kurs för nya frilansar och ett nyfrilansmingel dit även icke-medlemmar bjöds in. Icke-medlemmar är också välkomna på

6 våra övriga arrangemang mot en mindre summa och vi försöker även nå icke-medlemmar via Facebook. Cecilia Burman och Suzanne Vikström var också på Poppius frilansdag i maj och informerade om Mälardalens frilansklubb och vad facket kan hjälpa frilansar med. Precis som tidigare år har upphovsrättsfrågan funnits med även under det här verksamhetsåret. Elisabet Wahl har varit upphovsrättsansvarig i styrelsen och har bland annat hjälpt till att hålla liv i sajten Frilansen äger. Hon har även besvarat frågor som kommit in från medlemmarna och samarbetat med Frilans Riks upphovsrättsansvarige Fatima Grönblad. Upphovsrättsfrågan fanns också med som en egen punkt under den ABC-kurs som hölls i september. I februari hölls en upphovsrättsfrukost där 16 personer tog tillfället i akt att ställa frågor till förbundsjuristen Olle Wilöf. På Journalistförbundets senaste kongress fattades beslut om att en utredning om frilansarnas roll i förbundet skulle tillsättas. Förbundsstyrelsen tillsatte sedan en arbetsgrupp som fick uppdraget att gå igenom: gällande policydokument för förbundets arbete i frilansfrågor stadgar och praxis som reglerar det frilansfackliga arbetet organisatoriskt arbetsfördelningen mellan förbundet och Frilans Riks/frilansklubbarna de ekonomiska förutsättningarna för frilansarnas fackliga verksamhet Elisabet Wahl från Mälardalens frilansklubb var en av de två frilansare som satt med i gruppen, tillsammans med Malin Wahlstedt från Frilans Riks styrelse, Anita Vahlberg från Journalistförbundets kansli och förbundetsordförande Jonas Nordling. Utredningsgruppen träffades fyra gånger och gick bland annat igenom de dokument som behandlar förbundets verksamhet när det gäller frilansarna. Gruppen tittade också över stadgarna och diskuterade arbetsfördelningen mellan å ena sidan Frilans Riks och klubbarna, och Journalistförbundets kansli å den andra. Resultatet av utredningen blev ett förslag till en ny frilansstrategi, en omarbetad strategi för upphovsrättsarbete och ett helt nytt handlingsprogram för trygghetsfrågor. Det fanns också frågor där det inte riktigt fanns samsyn mellan frilansarna och förbundsrepresentanterna. Det gällde bland annat implementeringen av de riktlinjer och arbetssätt som de föreslagna dokumenten innehåller. Frilansarna ville ha någon form av garanti för att saker skulle genomföras och föreslog därför inrättandet av en frilansombudsman. Kring den frågan lyckades gruppen inte enas och diskussionen fortsätter nu på den remissrunda som ska hållas under våren. På kongressen fattades också beslut om att se över frilansrekommendationen för att göra den mer trovärdig och modern. En arbetsgrupp bestående av Åsa Ohlsson och Henrik Sannesson från Frilans Riks, Maria Steén från Västra, Eddie Pröckl från förbundsstyrelsen och Per Trehörning från Journalistförbundets kansli har arbetat med detta och löpande lagt fram förslag som vi klubbar fått tycka till om. Styrelsen i Mälardalens frilansklubb har engagerat sig mycket i arbetet, vänt och vridit på förslagen och kommit med mycket feedback. Vi var också drivande i att se till att det blev ytterligare en remissrunda innan gruppen ska presentera sitt slutgiltiga förslag. Beslut om förslaget fattas av Journalistförbundets styrelse under nästa år. Journalistförbundet genomförde också en tredagars framtids- och avtalskonferens i november. För konferensen var medieutvecklingen den centrala frågan och vad den kan tänkas betyda för journalistyrkets framtida möjligheter, liksom behov och krav. Nära 200 förtroendevalda fanns på plats, Mälardalens frilansklubb representerade av Karin Tideström och Gert Lundstedt. Intensivt program från morgon till kväll med gruppdiskussioner om yrkesfrågor generellt och i ett frilansperspektiv. Krav inför de

7 kommande avtalsförhandlingarna stöttes och blöttes i arbetsgrupper och togs beslut om i plenum. Förbundet förhandlar sedan i december om ett frilansavtal med Mediearbetsgivarna (vilket är lovande med tanke på att vi inte omfattas av kollektivavtal). Till det arbetet valdes vid konferensen en avtalsdelegation där Gert Lundstedt från Mälardalen ingår tillsammans med Aziza Dhaouadi (etermedia) och Erik Hjelte (dagspress) och som ska fungera som sakkunnigt bollplank till själva förhandlingsdelegationen. De avtalsfrågor konferensen överlämnade till avtalsdelegationen att föra är: lön och arvode, arbetstid, tillgänglighet och gränslöst arbete, anställning, kompetensutveckling, medbestämmande och begripliga avtal på alla områden. Vi rapporterar fortlöpande från förhandlingarna på Mälardalens frilansklubbs hemsida. Mer om framtidskonferensen finns på Journalistförbundets hemsida sjf.se. Styrelsen för Mälardalens frilansklubb, Stockholm den 11 februari 2013 Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Holger Nilén Nils Resare Cecilia Burman

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer