Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014"

Transkript

1 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till Föreningen Sveriges Brandbefäl och har fått en ny grafisk profil! Namnet och logotypen ska slå vakt om både vår historia och vår framtid. Namnet och den gemensamma logotypen stärker den visuella och känslomässiga samhörigheten mellan länsföreningarna och riksföreningen. Namnet Föreningen Sveriges Brandbefäl gör att vi inte lika lätt förknippas med fackliga intressen. Vi visar också med vårt namn att vi är en förening för Sverige, inte svenskar! Typsnittet, färgerna och namnet kommunicerar med en mer förtydligande enhetlighet att Sveriges Brandbefäl kommer vara en kraft även i framtiden! På kongressen den 25 maj i Jönköping 2011, valdes ett verkställande utskott för den kommande kongressperioden. Valet föll på följande personer: Ulf Lago (ordförande) Kristian Hansson (1:e vice ordförande) Arto Koivumaa (2:e vice ordförande) Annette Hansson (sekreterare) Göran Schnell Effektivare arbete i VU Under kongressperioden har vi inom VU och även i styrelsen haft betydligt fler telefonmöten än tidigare. På så vis kan fler delta. vi får en snabbare informationskanal och att vi tänker på föreningens ekonomi Programområden ersätter utskotten Under 2011 beslutades att vi ersätter utskotten med programområden. Det verkställande utskottet fick uppdrag att föreslå syfte och konkretare former för programområdena.

2 Unikt samverkansavtal mellan SBB och SBF Samverkansavtal har under kongressperioden skrivits mellan SBB och SBF. Den tidigare samverkan byggde på muntliga överenskommelser och traditioner. Avtalet befäste denna samverkan på ett tydligare sätt. Äntligen samverkan med MSB Under kongressperioden kom vårt historiskt sett omfattande samarbete med MSB (tidigare Räddningsverket) igång igen. Vi deltar nu med medlemmar i två av de större projekt som MSB startade under Det ena heter Ledning och samverkan och det andra Effektiva räddningsinsatser. Vi har dock inte fått någon plats ännu i det så viktiga utbildningsrådet. Ett litet steg i rätt riktning är att vi sitter med i ett motsvarande råd för utveckling av brandingenjörsutbildningen vid MSB Revinge. Höjd medlemsavgift inför gjordes en jämförelse med våra grannländer gällande medlemsavgifter. Vi konstaterade att vi ligger lågt med vår medlemsavgift. Ett arbete påbörjade i styrelen om att hitta en lämplig nivå. Den 21 november 2013 på extra Förbundskongressen togs beslut om att höja medlemsavgiften till 250:-.från och med Tre framgångsrika BRAND-konferenser Under kongressperioden har tre framgångsrika Brand-konferenser genomförts. Under denna tid har konferensens upplägg moderniserats, och detta har bland annat inneburit kortare konferenser men även utveckling av konferensen som mötesplats för olika nätverk. Konferensen har bedrivits på: 2011 var Brandkonferensen i Jönköping var Brandkonferensen i Uppsala 2013 var Brandkonferensen i Pitåe Konferensen är viktiga för SBB då de bidrar till viktiga möten, där räddningstjänstens och brandbefälets utveckling diskuterades. Trots att antalet utställare blivit färre, har konferensen ändå haft en god ekonomi hög.

3 Vi kliver fram i IRL (Institutet för Räddningstjänstens Ledarskap) IRL (Institutet för Räddningstjänstens ledarskapsutveckling) är en verksamhet som drivs av SBB och SBF. I början av kongressperioden tog vi beslut om att vi måste ta en aktivare del i IRL. Markandsförningen av IRL behövde bli tydligare och starkare. Tillsammans med Brandskyddsföreningen genomförde vi ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete, som bland annat resulterade i nya kurser, nya former för kurser samt en handbok Det nordiska samarbetet blir starkare. Vårt samarbete med våra nordiska brandbefälsföreningar har långa och starka traditioner. Under kongressperioden fortsatta den så kallade Nordiska studieveckan, där tre brandbefäl från varje land under en vecka träffas. Syftet med träffarna är att utbyta erfarenheter och lära mer om räddningstjänster i andra nordiska länder. Förutom den Nordiska studieveckan träffas styrelserna i de nordiska föreningarna en gång per år. I november 2012 firade den Finska Brandbefälsföreningen 80 år. I samband med detta arrangerades ett seminarier om framtidens räddningstjänst, där representanter från de nordiska brandbefälsföreningarna deltog. Europeiskt samarbete på framfart Vår förening har en lång tradition av att engagera sig hårt i det europeiska samarbetet mellan brandbefälsföreningar; FEU. Göran Schnell blev i samband med mötet i Amsertam 2012 hedersmedlem i FEU, som ett tecken på hans omfattande arbete för att FEU är vad det är idag. FEU har under kongressperioden arbetat fram en Strategi som kallas Vision I den finns sex delområden. De nordiska länderna arbetar i ett område som kallas Firefighter Safety. Inom ramen för detta har vi arbetat med att bygga upp en databas för att kunna registrera alla dödsfall som sker inom räddningstjänsterna i Europa. Av ekonomiska skäl deltar bara en representant från oss vid dessa möten. Det har varit ordföranden. Skadeplatskonferensen en framgångssaga Under kongressperioden har konferensens Skadeplats gått från klarhet till klarhet. Konferensen startade lite trevande redan 2010, men deltagarantalet och omdömena har rasat i höjden. Tack vare ett väl fungerande samarbete mellan oss, Brandskyddsföreningarna och den lokala räddningstjänsten

4 kan vi göra en så bra konferens. Konferenserna har under kongressperioden genomförts på följande platser: Skadeplats 2011 genomfördes i Katrineholm Skadeplats 2012 genomfördes i Katrineholm Skadeplats 2013 tog Karlstad över stafettpinnen. Räddningsledaren ur askan i elden! 2011 fick vi in en ny redaktör i Nenne Hagman. Ett av Nennes uppdrag var att fortsätta utveckla tidningen samt hjälpa oss med idéer för att utveckla vår hemsida. Nenne gjorde ett mycket bra jobb, och när hon slutade i mitten på 2013 var det ett stort hål att fylla. Att annonsförsäljningen sjönk drastiskt i samma veva, gjorde utmaningarna för oss än större Genom en rad lyckliga omständigheter tog vi oss ur krisen. VI skapade en redaktion med personer med stor kompetens och nätverk. Tidningen vässades och fick ett uttalat syfte att vara lärande. Detta har sammantaget gjort att tidningen blir mycket starkare och annonsintäkterna ökat igen. Vi slöt ett avtal med Räddningstjänsten Östra Götaland redaktörskapet för tidningen under Föreningen har flera gånger riktat ett stort tack till räddningstjänsten Östra Götaland för den insats som man har tagit på sig och gjort exemplariskt. Vi påverkar SBB har stort förtroende hos myndigheter och organisationer. Vi finns därmed representerade i flera olika arbets- och referensgrupper. Vi har under kongressperioden fortsatt vår representation i Boverkets referensgrupp och Brandforsks styrelse. SBB blir sociala Under kongressperioden har vi tagit stegen in bland social medier. Vi har nu både ett twitter-konto och ett Facebook-konto. Dessutom har vi förnyat utseende på vår hemsida. Fyra projekt för en starkare förening På föreningsstyrelsemöte i november 2012 lades mycket fokus på framtidstrategiska frågor för föreningen. Efter en SWOT-analys kristalliserade fyra viktiga förbättringsområden fram. Detta blev fyra projekt, som bemannades av olika länsföreningar

5 Ett projekt handlade om ny hemsida, och det har kunnat förverkligas under kongressperioden. Två projekt handlade om Stabilare intäkter och Medlemstrategi. De åtgärdsförslag som dessa projekt resulterade i inarbetades delvis i 2014 års verksamhetsplan. Det fjärde projektet handlade om hur vi ska bemanna olika arbetsgrupper när andra myndigheter eller organisationer vill ha vår medverkan. Projektgrupp för stöd till länsföreningarnas aktiviteter Beslut togs på extra kongressen i november 2011 om att avsätta kr under två år i ett projekt för att hjälpa länsföreningarna med aktiviteter. Bakgrunden till beslutet var en motion från en länsförening om sänkt medlemsavgift till riksföreningen, i syfte att istället stärka länsföreningarnas ekonomi. Tanken var att länsföreningar med behov av ekonomiska medel för att kunna driva sin verksamhet, skulle kunna få hjälp. Under den kongressperioden har inga ekonomiska medel delats ut och endas en ansökan har kommit in..

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer