Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrik organisering. Frilansklubb"

Transkript

1 Framgångsrik organisering Frilansklubb

2 Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för känslan av att ingå i något som är större än det egna jaget. Och få sammanhang kombinerar dessa grundläggande behov bättre än ett medlemskap i en fackförening. För Journalistförbundet har den lokala organisationen alltid stått i centrum. Det är i våra klubbar och sektioner som vår gemenskap grundläggs. Det är där vi skapar känslan av tillhörigheten till något större. Men det är också i vardagen vi tar hand om varandra, och håller samman. Det är vårt gemen samma förbund som får oss att lyfta blicken och se våra gemensamma intressen. I tuffa tider som de vi gått igenom de senaste åren sätts gemen skapen på prov. Samtidigt är det då vi behöver varandra som mest. Och därför är det nödvändigt att vår organisering fungerar. Att vi är ett inkluderande förbund, med klubbar och sektioner där gemenskapen lockar nya medlemmar, och som tydligt visar varje oorganiserad journalist: Vi saknar dig. Vi är bra nu, men med dig blir vi ännu bättre.! Det här häftet är en guide, som ska ge klubbstyrelser verktyg för att kunna organisera fler medlemmar. Låt det finnas med dig som inspiration. Om du har egna idéer och metoder som funkar tipsa oss så kan vi sprida dem. Saknar du någon i vår gemenskap? Visa det direkt för den du saknar. Det är det organisering handlar om. Din ordförande, Jonas Nordling Foto: Theresia Viska

3 Framgångsrik organisering för frilansklubbar Ställ frågan För varje gång du ställer frågan Är du med i facket? till en frilanskollega, ökar du chanserna till att få fler medlemmar i förbundet. Om den tillfrågade redan är med, kan du ägna en stund åt medlemsvård och kolla vad hen tänker och tycker om klubbens/förbundets arbete. Om personen inte är medlem kan du exempelvis säga så här: Det var synd, för vi behöver var andra. Och så har du satt i gång ett värvande samtal. Är du med i facket? Värvande samtal En väl beprövad och ofta framgångsrik värvningsmetod bygger på ett enkelt samtal. Nedan har du exempel på en variant där du, utan att skriva någon på näsan, får din kollega att själv inse att den största chansen till förändring finns i att så många som möjligt går ihop och engagerar sig. Ta daa själva grundidén med facket! Den kan ofta kännas så självklar att man glömmer att ta upp den. Men för dem som inte redan är med i facket kanske den inte sitter gjuten i hjärnbalken än. Det är där du kommer in och hjälper till. Lite gammal hederlig retorik, på ett mycket ärligt och enkelt sätt. Du ställer öppna frågor och kollegan får prata av sig fritt. Låt det gärna bli personligt, och förtydliga att det som sägs stannar mellan er om kollegan vill det. Så här, något förenklat: Hur har du det (i tillvaron som frilansjournalist)? Du lyssnar uppmärksamt, ställer följdfrågor vid behov. Om ni har en stund på er vilket är att föredra kan du låta samtalet blomma fritt, men återkom till arbetsförhållandena. När frilanskollegan tar upp missförhållanden bekräftar du, talar om när du håller med. Sedan: Vad skulle du vilja ändra på? Hur tror du att du skulle kunna göra det? Ofta kan man då bli överens om att det skulle bli bäst resultat om personen går ihop med andra för att få till en förändring. Kanske kan kollegan till och med bli en aktiv medlem och faktiskt engagera sig i de frågor som ni har tagit upp.

4 Framgångsrik organisering för frilansklubbar Hitta de potentiella medlemmarna Det är inte helt enkelt att nå alla verksamma frilansjournalister i klubbens närhet, men det är i alla fall väl värt att försöka att täcka in så många som möjligt. Kom ihåg alla yrkesgrupper. Osäker på vilka som kan vara med? Kontakta kansliet. Se om ni med gemen samma krafter kan samla in namn och mejladresser. Sedan kan ni exempelvis skicka inbjudningar om ni ska hålla i något arrange mang. När det gäller rekryterande insatser kan ni också få hjälp och tips av Journalistförbundets kansli med mejladresser, upplägg för seminarier, rekryteringsmaterial med mera.! Frågor? Kontakta Sara Carlsson, ombudsman med ansvar för organisering Erbjud frilansgrupper besök och material om exempelvis trygghetsfrågor och medlemskap. I klubbens samarbete med arbetsplatsklubbar kan ni se till att de kontinuerligt hjälper er att nå frilansar. Kommunicera också med arbetsplatsklubbar i samband med nedskärningar. Anställda som kanske ska bli frilansar bör få information om hur och varför man ska vara fackligt organiserad som frilans. Delta i diskussioner på sociala medier och tipsa om stöd som facket kan ge, till exempel kurser, råd om trygghetsfrågor och att beräkna arvode via Frilanskalkylatorn. En aktiv klubb När man eftersträvar en aktiv klubb, med aktiva medlemmar, är det viktigt att man kommunicerar just detta; att själva grundidén är att vi alla är organiserade och engagerade tillsammans. Annars kan man lätt hamna i en sits där en del medlemmar tror något helt annat. Se om fler medlemmar kan aktiveras i klubben. Finns något specialintresse eller någon särskild kompetens? Kan någon hjälpa till att göra utskick inför klubbmötena? Fixa ett mingel? Eller skulle det kanske passa med någon post i styrelsen?! Det finns många olika sätt att rekrytera medlemmar på. Testa gärna något annorlunda grepp ibland bara fantasin sätter gränser.

5 Framgångsrik organisering för frilansklubbar Viktigt att synas Nummer ett när det gäller synlighet är förstås att kontinuerligt tala om vad klubben jobbar med. När ni har gjort något bra: se till att kollegor får veta det. Både medlemmar och ickemedlemmar. Förutom i mejlutskick och sociala medier kan ni säkert också hitta på flera andra sätt att belysa ert arbete på. Kanske genom att bjuda på kakor eller sätta upp ballonger på gemensamma kontor. Det är viktigt att fira! Ni kan också se till att så många som möjligt engagerar sig när ni ska lyfta en viktig fråga. En namn insamling kan vara ett effektivt grepp. Ha som målsättning att få alla berörda frilansar att skriva under. När en person skriver på en namninsamling är kanske steget till att också bli med i facket inte lika långt. Om en namninsamling görs digitalt, kan den bifogade texten vara både informativ och rekryterande. Om ni träffar kollegor kan ni passa på att ha lite rekryterande samtal och dela ut vykorten eller visitkorten med intresseanmälan. Om namnlistan ligger på ett fikabord eller hänger på en anslagstavla kan det finnas en plastficka med rekryteringsmaterial intill. Gör utskick eller inlägg med namn, bild och kontaktuppgifter till klubbstyrelsens medlemmar, och bjud in till kontakt. Prata med oss! Dela ut rekryteringsmaterial till kollegor som du får chans att träffa gärna på ett personligt sätt. Till exempel: Den här är till dig. Jag vill att du läser den och talar om för mig vad du tycker sedan. Flyern Frilansmedlem! ska bladas in i Bli medlem! -foldern. Flyern om frilanskalkylatorn samt vykortet Bli medlem! är också bra att skicka med. Gör en enkel hemsida, där ni kan lägga ut information med jämna mellanrum. Kontakta webbansvarige Linus Johnson, så får ni hjälp att starta en enkel wordpressida och att fixa ett domännamn. Det löpande underhållet sköter klubben. Egenföretagare? Nu är det ännu lättare att bli frilansmedlem! Vill du veta mer? Skicka ett sms till och skriv SJF i meddelandet. Visitkortet med budskapet om att det blivit lättare att bli medlem kan du ha redo i plånboken. Det har en blank baksida där du kan skriva dina egna kontaktuppgiter om du vill. Beställ fler vid behov.

6 Framgångsrik organisering för frilansklubbar extramaterial Var närvarande i diskussionsforum för frilansjournalister och kom ihåg att välkomna eventuella icke-medlemmar där till Journalistförbundet. Tipsa om fördelarna med medlemskap i Journalistförbundet och anslutning till Servicebolaget. Se om ni kan skapa mervärde för medlemmarna, till exempel genom att anordna ett seminarium. Två gånger per år finns också möjlighet att komma med egna idéer om nya kurser i Servicebolaget. Representanter från Frilans Riks är delaktiga i att fastställa kursutbudet. Ta för vana att sprida information om nya kurser hos Servicebolaget i era nätverk. Fånga upp nyblivna eller blivande frilansar genom att anordna introduktionstillfällen, där ni talar om hur det går till att komma i gång som frilans. Journalistförbundet och Servicebolaget ska kännas som en självklar del i att starta upp en verksamhet. Detta är också kunskap som är efterfrågad och uppskattad bland nyblivna frilansjournalister. Stor rekryteringspotential! Se till att bjuda in både yrkesverksamma och studenter. Seminariet kan med fördel efterföljas av någon form av socialt arrangemang. Ordna kontaktytor, som exempelvis en AW eller någon annan aktivitet. Det behöver inte kräva så stor arbetsinsats, och det är otroligt värdefullt att frilansar får träffas och prata fritt med varandra under avslappnade former. Uppmana medlemmar att ta med kollegor som inte är medlemmar! Så kan du ladda med argument Ta för vana att fundera över vilka argument som skulle funka bra på frilansar i din närhet, och diskutera det i styrelsen. Dela med er av era värvningserfarenheter. Du kan också läsa 100 skäl till medlemskap på hemsidan eller vårt tryckta rekryteringsmaterial. Journalistförbundets förmånliga försäkringar för frilansar lockar många. Lär dig mer om dem och beställ eller ladda ned informationsmaterial för vidare distribution.

7 Framgångsrik organisering för frilansklubbar extramaterial Här listar vi tio vanliga påståenden och svar om varför man inte vill men ska vara medlem i Journalistförbundet: 1. Facket gör inget för frilansar. Exakt vad vill du att facket ska göra för dig? Kanske vi kan försöka hjälpa dig med det? Men viktigast: Facket är vi! Du och alla vi andra inom Journalistförbundet. Vi tillsammans som demokratisk organisation blir vad alla medlemmar gör den till. Var med och påverka själv. Du kan bli med i styrelsen i din lokala klubb och vara med och jobba för förbättringar. Servicebolaget har en väl utbyggd verksamhet och finns till enbart för förbundets frilansmedlemmar. All verksamhet hos Servicebolaget ska stötta och hjälpa frilansar. Några exempel på vad du kan få hjälp med; rådgivning, stöd när uppdragsgivare inte betalar, fakturafrågor, deklarationsstöd, avtal och kompetensutvecklande kurser. Journalistförbundet har också förhandlat fram frilansavtal som tillämpas av många uppdragsgivare. Några exempel på vad som regleras i de olika frilansavtalen: semesterersättning, reseersättning, sociala avgifter, upphovsrätt, regler för uppsägning av uppdrag, rätt till förhandlingshjälp från lokala klubbar. (Avtalen finns att ladda ned på Journalistförbundet lägger stor vikt vid att värna medlemmarnas upphovsrätt, och har en heltidsanställd upphovsrätts jurist. 2. Facket bryr sig bara om fast anställda. Eller: 3. De fast anställda ser oss som fiender. För att hålla nivån på arvoden och löner uppe är det grundläggande att vi alla oavsett anlitandeform organiserar oss tillsammans. Journalistförbundet har tagit fram Frilansstrategin, som utförligt anger hur förbundet ska jobba för att förbättra frilansarnas villkor. Arvoden, upphovsrätt och trygghetsfrågor står i fokus. Klubbarna på arbetsplatserna kan också ge frilansar förhandlingshjälp när de behöver det. Om du har återkommande uppdrag på en arbetsplats med journalistklubb kan du vara intressemedlem i den klubben. Varför ska jag vara med i facket? Ju fler vi är, desto mer tyngd får våra argument. Du behövs för dina kolleger. Just du är viktig. Men det handlar inte bara om dig, vi är ett oss. Vi behöver vara starka till sammans.

8 Framgångsrik organisering för frilansklubbar extramaterial 4. Det är för dyrt. I frilansmedlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring, presskort och tidningen Journalisten med bilagan Frilansen. Du kan få råd, förhandlings-, och juridisk hjälp. Som frilansmedlem har du rabatt på flera tjänster och kan teckna försäkringar till förmånliga priser. Hos flera banker kan du också få lån till rabatterade priser. Servicebolaget stöttar dig när det gäller företagar frågor och ger dig kompetensutveckling i form av kurser. Medlemsavgiften baseras på inkomstnivå. Frilansmedlemmars grundavgift till förbundet är också sänkt, samtidigt som en avdragsgill avgift till Servicebolaget tillkommer. Observera! Den skatte mässiga effekten gör att de båda avgifterna tillsammans i praktiken inte blir dyrare än för anställda medlemmar som betalar full grundavgift till förbundet. Du får i stället mer för pengarna. 5. Facket kan inte påverka frilansarnas villkor, uppdragsgivarna gör som de vill ändå. Eller: 6. Mina arvoden har stått still eller sänkts under senaste året facket verkar helt maktlöst när det gäller arvoden. Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Arvodesguiden ger vägledning för frilansar när det gäller att ta betalt. Långt ifrån alla uppdragsgivare följer Journalistförbundets rekommendationer, men de visar på hur mycket man bör ta i arvode för att kunna ha en hållbar och samtidigt trygg verksamhet. Alla frilansar är egna företagare och har eget ansvar för att förhandla sina arvoden. Då är det viktigt att så många som möjligt av oss går ihop och kräver skäliga arvoden. Tillsammans är vi starka. Och vad tror du hade hänt om Journalistförbundet INTE hade funnits? Förbundet och medlemmarna jobbar varje dag stenhårt för att villkoren ska vara skäliga. Kom också ihåg att du kan kontakta uppdrags företagens journalistklubbar, som kan hjälpa till vid förhandlingar. Om uppdragsgivare sedan inte betalar fakturor eller bryter mot kontrakt då hjälper Servicebolaget till. Jag fick ingen hjälp av facket. Låt inte det påståendet stå oemotsagt. Ställ följdfrågor: Bad du om hjälp? Vad vill/ ville du ha hjälp med? Kan vi hjälpa dig nu?

9 Framgångsrik organisering för frilansklubbar extramaterial 7. Jag får redan allt jag behöver från andra aktörer (till exempel kurser, försäkringar, information, råd). Hos Journalistförbundet och Servicebolaget är allt samlat. Det lönar sig. Du får rådgivning, kompetensutvecklande kurser, förmånliga försäkringslösningar och tillgång till en oslagbar branschkompetens. 8. Journalistförbundet är inget för företagare. Jo just för att det finns så många egna företagare bland journalister har förbundet startat ett helt eget bolag som är inriktat på medlemmarnas företagarfrågor. Allt det här och lite till kan du få genom ditt frilansmedlemskap: Kurser utan extra kostnad. Information och råd. Stöd och råd kring bokföring och deklaration. Juridisk hjälp vid arvodestvister. Specialpriser på tjänster för frilansar. Bakom egen inloggning på hemsidan får du tillgång till en stor mängd specialutformad frilansinformation. Möjlighet att teckna prisvärda försäkringar; företagsförsäkring, pensionsförsäkring, sjukförsäkring med flera. Marknadsföring i Frilanskatalogen. 9. Det kan vara dumt att samarbeta de andra journalisterna är ju mina konkurrenter. Journalister tjänar mycket på att inte se varandra som konkurrenter, utan som kolleger. Om vi alla hjälper varandra att upprätthålla bra arbetsvillkor och arvoden skapas en bättre arbets situation för alla. Därför är det viktigt att många organiserar sig fackligt. Vi kan dela med oss av kunskap, erfarenheter och både varna och tipsa varandra. En stor behållning med frilansmedlemskapet är alla nätverksmöjligheter. 10. Jag vet inte hur länge jag kommer att frilansa. Du har nytta av facket vare sig du jobbar som frilans en kort eller lång period. Om du slutar frilansa och i stället kommer att jobba som anställd kan du enkelt ändra ditt medlemskap. Det är bara att mejla

10 Framgångsrik organisering för frilansklubbar extramaterial Effektivare organisering Om klubben vill försöka få lite extra snurr på rekryteringsarbetet kan dessa sju punkter vara en hjälp på vägen. 1. Utse en organiseringsansvarig Det är bra om en person har ansvar för att samordna rekrytering i klubben. Alla ska förstås delta i arbetet med att organisera kollegerna, men den ansvariga håller koll på övergripande struktur och mål.! Frågor? Kontakta Sara Carlsson, ombudsman med ansvar för organisering Identifiera målgrupper Det finns många olika målgrupper bland frilansarna, exempelvis fotografer, illustratörer, grafiker och olika digitala specialister. Fundera på vad som lockar respektive grupp. Anpassa informationen ni förmedlar till olika målgrupper. 3. Sätt upp mål Sätt upp kort- och långsiktiga mål för rekryterings arbetet. 4. Lägg upp en plan Hur ska klubben nå målen? Punkta upp vad det är ni ska göra och när ni ska göra det. Fördela ansvaret. 5. Hela styrelsens ansvar Se hur rekrytering kan bli ett stående inslag där styrelsen finns representerad, med gemensamma krafter. Ta hjälp av medlemmarna. 6. Följ upp Rekrytering bör vara en stående punkt vid varje styrelsemöte. Följ regelbundet upp hur det går med plan och mål. Behåll det som funkar, byt ut det som inte funkar. 7. Fira och skryt När ni når något av era mål, belöna er själva. Tala om för så många som möjligt att ni blivit fler och varför.

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer