I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar."

Transkript

1

2 Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre vi lyckas i vår strävan att stärka kåren, desto lättare är det att attrahera nya medlemmar. Det är viktigt för LSR att ha så många sjukgymnaster som möjligt bakom oss när vi uttalar oss för kåren. Och det är viktigt att vi finns representerade på alla olika områden där sjukgymnaster finns. I kommuner, landsting, näringsliv, skola, myndigheter etc Vi vill rekrytera fler unga, fler chefer, fler sjukgymnaster utanför hälso- och sjukvårdsområdet och fler av dina kollegor. Det är möjligt om vi alla hjälps åt! I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Lycka till! Liisa Mast Förbundssekreterare Medlemmarna är kårens styrka LSRs styrka sitter i medlemmarna. Du skulle säkert komma fram till något liknande om du funderade på varför det är viktigt med rekrytering. Med fler medlemmar har vi större möjligheter att nå våra gemensamma mål; att bli en mer synlig och uppvärderad kår och att stärka vår position inom hälso- och sjukvård och i hela samhället. Med fler medlemmar i ryggen får vi större genomslagskraft för det vi vill säga. Men framförallt innebär fler medlemmar nya tankar och idéer och fler ambassadörer som tillsammans flyttar fram kårens positioner. Självklart innebär fler medlemmar också ökade resurser. Med ökade resurser kan vi erbjuda mer av det som medlemmarna vill ha. Till exempel kan vi anordna angelägna kurser, eller lokala FoU-studiedagar. Vi kan starta ett mentorprogram för våra nyexaminerade kollegor och utbilda våra viktiga förtroendevalda i opinionsbildning och förhandlingsteknik. Både varje enskild sjukgymnast men också hela kåren har allt att vinna på att vi blir fler medlemmar i LSR.

3 En fördel att vara medlem i LSR Alla sjukgymnaster har nytta av LSR, vare sig man är medlem eller inte. Men medlemmarna har fler fördelar. LSR har samlat mer information om sjukgymnaster än någon annan i Sverige. Våra villkor, arbetsmarknad, löneutveckling, kunskapsexplosion, framtidsutsikter... Ingen annan har ett så omfattande och vidsträckt nätverk av sjukgymnaster i hela Sverige. Över 800 förtroendevalda ingår i olika grupper för att stärka kåren. Tillsammans flyttar vi fram kårens positioner, vi verkar för att vår kompetens tas tillvara och att vi får högre löner. Vi för sjukgymnasternas talan gentemot myndigheter, riksdag och andra beslutsfattare. Vi gör kort sagt framtiden ljusare för både medlemmar och de som inte är medlemmar. Som medlem i LSR har man bättre förutsättningar att skapa en yrkeskarriär som passar de egna önskemålen. Vi hjälper medlemmarna att ta greppet om sin karriär. Något som även en klok arbetsgivare ser till att värdera. Det märks när en person är engagerad i sitt arbete och har tagit ut riktningen för sin karriär. Det är lättare att ta hjälp av LSR än att på egen hand söka och analysera den information som förbundet samlat in. På så sätt är det en fördel att vara medlem i LSR. Fler medlemmar ger en starkare röst i samhällsdebatten fler idéer och fler aktiva ambassadörer ökade resurser att nå våra mål ökad medlemsnytta

4 Medlemmarnas förmåner LSR ger dig individuellt stöd och råd i frågor gällande din anställning, lön eller förändringar på arbetsplatsen. Ett av LSRs mest betydelsefulla åtaganden är att teckna kollektivavtal, som t ex kan ge längre semester, högre lön vid föräldraledighet och rätt till övertidsersättning mm. LSR hjälper dig att hålla dig uppdaterad inom ditt kunskapsområde genom: tidningen Fysioterapi där det varje månad presenteras kunskapsöversikter, sektionerna. Som medlem i LSR blir du också medlem i någon av LSRs sektioner som regelbundet anordnar kurser inom sina områden, Sjukgymnastdagarna den största aktiviteten för sjukgymnaster i Sverige som ger dig tillgång till hela kårens enastående kunskapsutveckling, det samlade utbudet av verktyg som vi vet underlättar din yrkesutövning, som vår unika databas med över 160 mätmetoder, programmet för kliniska riktlinjer och olika stödverktyg för kvalitetsutveckling. Ytterligare förmåner Förutom allt ovanstående får man som medlem möjlighet att teckna förmånliga försäkringar och ta banklån med bra villkor. Förbundet har avtal med försäkringsgivare om både hemförsäkringar, gruppförsäkringar samt praktikoch arrendeförsäkringar för egenföretagare. LSR är ett Sacoförbund och det gör att du även får ta del av förmånliga erbjudanden till alla Sacomedlemmar. Dessutom kan man via Saco teckna en särskild inkomstförsäkring.

5 Olika behov Alla sjukgymnaster strävar inte efter samma saker i sitt arbetsliv. Därför har de självklart olika behov av stöd och information från LSR. Dessutom kanske man behöver olika stöd i olika skeden av sitt arbetsliv. LSR stödjer dig som medlem oavsett var du befinner dig i karriären. Karriärkartan I rekryteringsbroschyren finns ett symboliskt test som leder fram till LSRs karriärkarta. Utifrån den kan man sedan läsa vilka verktyg LSR tillhandahåller för respektive grupp. Studentrekrytering Sjukgymnaststudenterna är ansvariga för studentrekryteringen på sin utbildning. De informerar regelbundet studenterna om LSR och den studentfackliga verksamheten. Men de är i stort behov av stöd från er förtroendevalda i distriktet när det gäller att ge information om nyttan av förbundet som yrkesverksam. Det är allra mest effektivt att lägga några extra timmar och resurser på att rekrytera nya medlemmar medan de är studenter! Kontakta LSRs kansli för särskilt material riktat till studenter.

6 Du är bästa rekryteraren! Du som är förtroendevald eller medlem finns nära dina kollegor och vet vilka frågor som är aktuella. Du vet vilka utmaningar ni står inför på arbetsplatsen, eller vilket stöd just din kollega behöver. Du känner bäst dina kollegor. För att vara en bra rekryterare är det viktigt att lyssna på de blivande medlemmarna och möta dem där de är. Det finns vanliga frågor som kan besvaras med ett standardsvar. Men det som gör att man blir intresserad av dig (och förbundet) är om du kan ge svar på de frågor som berör just den här personen. Som förtroendevald är det både lättare och roligare om fler sjukgymnaster är anslutna på arbetsplatsen. Om man är en grupp medlemmar kan man tillsammans anordna aktiviteter för till exempel kunskapsspridning, inför lönesamtal eller för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Dessutom är man fler som kan dela på jobbet. Det är också viktigt att de som är medlemmar och framförallt förtroendevalda informerar dem som inte är medlemmar om vad LSR arbetar för och vad medlemskapet erbjuder. På så sätt har de som ändå inte finner medlemskapet värdefullt i alla fall fått ett bättre underlag för sitt beslut. Men troligare är att LSR fått ytterligare en medlem. Beställ material På LSRs webbplats och hemsidan för förtroendevalda finns material såsom ansökningsblanketter, medlemsavgifter, rekryteringsbroschyrer mm. Beställ gärna material till informationsträffar, såsom pennor eller presentreklam/give aways, från LSRs kansli.

7 Så kan man lägga upp rekryteringsarbetet Idag har LSR drygt medlemmar. Av dessa är yrkesverksamma. Övriga är studenter och pensionärer. I Sverige finns ca legitimerade sjukgymnaster. Av dem har gissningsvis en tredjedel omskolat sig och lämnat yrket helt, en tredjedel till viss del lämnat yrket men använder fortfarande kunskaperna och en tredjedel är dina kollegor. Vi tror att det finns möjlighet att rekrytera åtminstone 400 medlemmar till! Var finns de? Hur många sjukgymnaster är medlemmar i LSR på din arbetsplats? Det kanske finns några som har varit medlemmar, men som har gått ur. Eller som aldrig gått med. Läs mer nedan om hur ni kan planera och kartlägga arbetet. Utse en rekryteringsansvarig Utse en rekryteringsansvarig i distriktet eller sektionen. Det är hela styrelsens ansvar, men det är praktiskt att utse en person som håller i tåtarna. Den personen arbetar med rekryteringsfrågan i samverkan med lokala förtroendevalda. Låt rekrytering vara en stående punkt på era möten. Där kan ni följa utvecklingen av nya medlemmar och även de som lämnar förbundet. Listor över nya medlemmar och utträdda skickas regelbundet ut till ordföranden i distrikt och sektioner. Ni kan också beställa ytterligare statistik från medlemsregistret på LSRs kansli.

8 Gör en kartläggning Ta reda på vilka möjligheter ni har att rekrytera medlemmar inom ert distrikt, på just din arbetsplats eller till er sektion. Ta reda på antal sjukgymnaster på arbetsplatsen. Om ni gör en kartläggning av sjukgymnaster i distriktet behöver ni ta reda på antal sjukgymnaster hos de större arbetsgivarna. (Regionen, landstinget, kommunen och privata arbetsgivare som landstinget/kommunen har avtal med. Finns andra arbetsgivare, t ex privata eller statliga?). Uppgifter finns att hämta från arbetsgivaren. Jämför med medlemslistor från LSR. Hur många och vilka är medlemmar? Besök sjukgymnastutbildningen en gång per termin (om ni har en utbildning i distriktet). Ni kan också beställa listor på medlemmar som lämnat LSR den senaste tiden, kanske vill ni kontakta dem särskilt. Varför lämnade de LSR? Planera vilka arbetsplatser ni vill rikta in er på. Gör en plan för rekryteringen. Sätt upp mål Sätt upp mål och delmål. Hur många ska ni rekrytera på respektive större arbetsplats? När ska ni ha uppnått målen? Gör en handlingsplan Hur ska ni lägga upp rekryteringsarbetet? Vilket material behöver ni? Ska ni göra särskilda rekryteringsbesök på de större arbetsplatserna eller i samband med andra aktiviteter? Vem ska göra vad?

9

10 Förslag på rekryteringsaktiviteter Presentera er vid en informationsträff Be att få komma och presentera dig/er för medlemmarna på de större arbetsplatserna runt om i distriktet eller på den arbetsplats där du verkar. Utbildning/informationsträffar I samband med att du besöker arbetsplatsen kan du passa på att ge information om förbundet och våra medlemsförmåner. Inför löneförhandlingar kan man t ex ge information om hur man planerar och lägger upp sitt lönesamtal. Beställ gärna broschyren Löneskolan från LSRs kansli. Du kan också beställa aktuellt material om LSRs professionsarbete. Hälsa nya välkomna Nyanställda och nyexaminerade behöver ofta stöd för att komma in i arbetet. Våra nya medlemmar har särskilt önskat att få veta vem man kan vända sig till lokalt i olika frågor. På hemsidan för förtroendevalda finns exempel på hur ett välkomstbrev kan se ut. Ibland ordnar också arbetsgivaren introduktionsdagar för nyanställda. Be gärna att få medverka där. Följ upp kontakterna - lyft möjligheterna till professionsutveckling En del medlemmar har inte behövt stöd av LSR i enskilda ärenden. De kommer sällan i kontakt med förbundet. Förekom medlemmarna genom att följa upp kontakterna med dem. Tala om vad ni gör och vilka frågor ni diskuterar. De får kanske en chans att upptäcka att förbundet har mer att erbjuda än enbart hjälp med frågor om löner och villkor. Argument Som representant och ambassadör för förbundet får du säkert ta emot en massa frågor om LSR och facket och varför man ska vara medlem. Ladda med bra argument! Från den här skriften, från din styrelse eller andra förtroendevalda.

11 Informera på arbetsplatser Informera på hemsidor, månadsbrev, personaltidning, anslagstavla eller liknande på arbetsplatsen. Passa också på att informera om LSR i samband med olika aktiviteter där sjukgymnaster samlas. Informera sjukgymnaststudenterna Besök utbildningen en gång per termin, framförallt de som snart ska ut i arbetslivet. Ta kontakt med den lokala studentrepresentanten och be att få komma på ett besök. Rekryteringsmaterial Ha alltid aktuellt rekryteringsmaterial till hands. LSR trycker regelbundet upp olika informationsmaterial som kan användas i rekryterings- och informationssyfte. Beställ från kansliet.

12 LSR:s vision för Sveriges sjukgymnaster Vi verkar för att sjukgymnaster ska bli en mer synlig och uppvärderad yrkesgrupp i samhället. Det innebär att vi i samklang med samhälls- och kunskapsutvecklingen dels befäster och flyttar fram våra positioner inom hälsooch sjukvård, företagshälsovård och universitet/högskolor, dels utvidgar våra verksamhetsfält till nya arenor såsom folkhälsa, elevhälsa och försäkringsbranschen. LSR:s övergripande mål Vi vill vidga omvärldens syn på sjukgymnastyrket vara kända som en självständig profession med egen kunskapsutveckling vara en given samarbetspart till andra samhällsaktörer som verkar för ökad hälsa vara självklara att konsultera som experter/sakkunniga: för allmänheten, politiken, myndigheter och media vara en viktig part i samhällets strävan mot en mer kostnadseffektiv hälsooch sjukvård att lön och arvoden ska återspegla den nytta vi åstadkommer: för patienter, verksamheter och samhället i stort Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Box Stockholm Tel LSR 2009 LM

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer