Ärende 24 RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 24 RS 2014-12-17"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr Utfall 2013 Budget 2014 Utfall

13 Resandeutveckling September 2014 Ärende 24

14 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende Rullande 12 Halmstads stadstrafik % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Fortsatt bra utveckling i Halmstad av huvudlinjenätet, stark upphämtning med start i maj. Även övriga linjer uppvisar en positiv utveckling. Effekterna av Brogatan avstängning föregående år återspeglas i resandeökningen. Sänkt medelhastighet medför lägre konkurrenskraft jmf bil. Exempel L40 utökad körtid med 10% jmf 2008.

15 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadstrafik Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Tågstrejk 18 dagar juni påverkar resandet linje 10. Mål om 0,5milj resor på helår kan bli svår att uppnå. Fortsatt bra utveckling, under juli ökade resandet med 13,1% jmf föregående år.

16 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik Ärende ,0 % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ökning hänvisas till ny linje 10 till/från Varbergs sjukhus, anpassad efter Öresundstågen.

17 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Rullande 12 Kungsbackas stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Generellt minskat resande i Västtrafiks område med 1-2%

18 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Stabil utveckling av trafiken, en extra arbetsdag i september 2014 jämfört med Skolresandet minskar med 2% i södra Halland. Övrig resande upp 4% Prova på kampanj (linje 320/324) 29/9-12/10 ger en viss påverkan för resandet i september

19 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Hede station påverkar, dock inte hela förklaringen. Siffrorna från Västtrafik ifrågasätts.

20 Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 0 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14

21 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Vi kan skönja ett trendbrott för busstrafiken sedan maj månad. Regionbusstrafiken har påverkats positivt av tågstrejken. Dock tynger KBApendeln ned hela utfallet. Vardagsresandet i form av arbetspendling påvisar fortsatt ökning på Öresundstågen, vi inväntar höstens resanderäkning. Fokusområden Ekonomiskt avstämning VT inkl reglering resandet KBA-pendel samt Åsa station

22 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG SEPT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Trafikkostn Allmän Kollektivtrafik Övriga kostn Allmän Kollektivtrafik Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg Fordonskostnader Öresundståg Infrakostnader Öresundståg Övriga kostnader Öresundståg Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar plan Finansnetto RESULTAT Driftbidrag RESULTAT Kommentarer Prognos 2014: Biljettintäkter: Utfall januari-sept + budget okt-dec minskat med 6 mkr i snitt per månad vilket speglar en fortsatt kraftig minskning av intäkterna under återstoden av 2014, en direkt följd av konkurrensen från SJ på Västkustbanan. Maj: Biljettintäkterna är justerade uppåt pga justering av Reskasseskulden. Skulden på Reskassekort avs. kort som ej är använda efter 1 januari 2012 är bortbokade. Detta innebär en höjning av biljettintäkterna med 2,4 mkr. Juni: Totalt intäktstapp pga strejken i ca 7 mkr plus återbetalningar 1,5 mkr Trafikkostnad Allmän Kollektivtrafik: Februari: Kostnaderna är nedjusterade med 4,6 mkr och beror till största del på lägre indexutfall än budgeterat. Maj: Enl prognos från Västtrafik justeras kostnaden ner för Busstrafik (exkl skolbuss) i Kba samt Kungsbackapendeln med 9,4 mkr. Sept: Ny prognos från Västtrafik sänker kostnaderna för Pendeln och Buss med ytterligare 3,1 mkr. Egen busstrafik avstämd per augusti och prognos beräknad, innebär på helår en besparing på ytterligare 7 mkr, främst med anledning av lägre index samt lägre resande- och kvalitetsincitament än budgeterat. Trafik/Underhållskostnad Öresundståg: Februari: Kostnaden nedjusterad med 3,9 mkr pga ny prognos från Öresundståg AB avs kostnad till Veolia. Maj: Enl prognos från Öresundståg AB justeras kostnaderna ner för Veolia och DSB Öresund med ytterligare 4,1 mkr. Juni: Kostnadsbesparingar pga strejken 2-19 juni beaktade, tot 4,6 mkr (fortfarande tvist med DSB Öresund om 1,1 mkr) Övriga kostnader: Juni: Samtliga avdelningar har sett över sina kostnader och totalt har prognostiserade kostnader minskat med 3,2 mkr i förhållande till budget. Ärende 24

23 Ärende 24 Kommunikationsplan 2015

24 INLEDNING Ärende 24 Kommunikationsplanen är ett grundläggande styrdokument för Hallandstrafikens interna och externa kommunikation. Den övergripande kommunikationsplanen ska stödja kommunikationsarbetet på ledningsnivå och ska vara styrande för både vad och hur vi kommunicerar. Den skall också fungera som stöd och bidra till att Hallandstrafiken kommunicerar på ett professionellt sätt. Kommunikation måste vi se som en naturlig och integrerad del samt nödvändig och avgörande för att uppnå bästa effekt i vår informationsverksamhet. Hallandstrafikens kommunikationsplan beskriver prioriterade områden för kommunikation, målgrupper, mål, kommunikationsstrategier, budskap och kanaler. Kopplat till kommunikationsplanen är också Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan ett övergripande dokument som upprättas på uppdrag av vår ägare. Kollektivtrafikplanen ligger till grund för Hallandstrafikens upprättande av budget och är ett treårigt dokument. UPPDRAG Kommunikationsavdelningen skall löpande analysera kollektivtrafikens position på marknaden och med hjälp av dessa analyser årligen göra upp en aktivitetsplan för samtliga aktiviteter. Kommunikationsavdelningen arbetar med information, marknadsföring och profilering för att uppmuntra befintliga kunder till fortsatt resande och samtidigt attrahera nya kunder att välja kollektivtrafiken som ett förstahandsalternativ för sina resor. Kommunikationsavdelningen jobbar med dels varumärkesbyggande, men också informativ reklam/ kommunikation. Kommunikationsavdelningen skall via olika marknadsundersökningar följa upp genomförda insatser.

25 Ärende 24 VISION göra Vi skall ken till fi a r t s d n Halla tivet a n r e t l a s d förstahan Vår vision är att göra Hallandstrafiken till förstahandsalternativet. Med detta menar vi att varje gång en person i Halland avser att göra en resa skall i första hand fundera på om Hallandstrafikens utbud passar resbehovet. ÖVERGRIPANDE MÅL om Un arb der etn ing Nöjda kunder Ökat resande Resandet med kollektivtrafiken skall öka med 5 procent per år. Våra kunder och allmänheten i Halland ska uppleva att den information och service vi erbjuder uppfyller önskemålen och behoven som mäts årligen. Vårt mål är att 72 procent av våra kunder samt 53 procent av allmänheten ska vara nöjda med våra tjänster år Detta innebär att nöjd kund ger oss betyget 4-5 på en femgradig skala. Medarbetare Våra medarbetare ska uppleva sig ha god information om företagets gemensamma mål, kärnvärdena och verksamhet för att kunna verka för att nå upp till det. ANALYS Tillsvidare använder vi oss Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer samt egna under- sökningar för att skapa oss en bild av våra kunder. Enskilda kampanjer utvärderas löpande. STRATEGI & VERKTYG Strategin bygger på en ökad kundanpassning. Kommunikation med kunder, allmänheten, operatörer, medarbetare och övriga intressenter är ett löpande samt avgörande strategiskt verktyg för att vi ska nå uppsatta mål. De gemensamma marknadsgrupperna arbetar med gemensamma mål, framgångsfaktorer, styrtal, samordning av handlings- och aktivitetsplaner samt uppföljning av gjorda insatser. Marknadsföringsinsatserna ska bidra till att resandet med Hallandstrafiken ökar samt att göra allmänheten mer medvetna om den samhällsnytta Hallandstrafiken bidrar. Samt att vi ständigt arbetar mot att nå vår vision och långsiktiga mål. Vi ska hålla utlovad kvalitet i de tjänster som vi erbjuder. Vi tillvaratar, utvecklar och implementerar ny teknik och nya tjänster, anpassade för våra kunder och vår personal. Vi ska ha motiverade, serviceinriktade och kompetenta medarbetare på Hallandstrafiken och hos våra operatörer, dessa ska vara lyhörda för kundens behov och synpunkter.

26 Ärende 24 Kundernas och invånarnas resbehov En utökad kollektivtrafik bidrar till de övergripande målen för Hallands utveckling med stärkt tillväxt, region och vidgad arbetsmarknad. En ökad andel kollektivtrafikresande har dessutom goda effekter på trafiksäkerheten och på ett långsiktigt mer hållbart samhälle.kunderna och allmänhetens behov av resor för att ta sig till arbete, utbildning, service, fritids- och nöjesaktiviteter är grunden för vår verksamhet. Hallandstrafiken ska vara en självklar del i kundens livspussel. Vår huvudkonkurrent för dessa resor är bilen. Därför ska vi löpande undersöka resbehov och attityder hos kunder och allmänhet. För att få underlag till åtgärder som bättre anpassar våra tjänster till marknadens efterfrågan används bland annat: Marknadsundersökningar Kollektivtrafikbarometern Mina sidor Fokusgrupper med resenärer Sociala medier så som Facebook, YouTube och Instagram Tyck Till-kort ombord på bussarna Målgruppsinriktade enkäter Systematiskt omhändertagande av all kundsynpunkter genom databasen Respons Varumärke och profilering Vi arbetar för att positionera Hallandstrafiken som ett stabilt, modernt bolag med kompetens och kvalitet. Våra kärnvärden säkerhet, pålitlighet, enkelhet, tillgänglighet och samhällsnytta ligger till grund för detta arbete. Verksamheten ska präglas av lyhördhet för kundens behov och marknadens krav, hög servicegrad, produkt- och marknadsmässigt framåttänkande samt kvalitetstänkande. Vi säkerställer att Hallandstrafiken står som avsändare för all information och marknadsföring. Detta skapar enkelhet mot omvärlden och bidrar till att skapa ett starkt varumärke över tiden för kollektivtrafiken i Halland.

27 Ärende 24 Intern kommunikation Hallandstrafiken utvecklar löpande redskap och rutiner för intern information. Vi håller medarbetare, styrelse, operatörer och övriga intressenter informerade om vad som händer i verksamheten och genomför informationsaktiviteter. Hallandstrafikens personal ska uppleva sig ha god kunskap om verksamhetens mål. Detta gör vi genom att skapa kanaler för inflytande och delaktighet Arbetspla ts & avdeningst räffar Drift grup möte pn nät Intra Resebestämmelser Redovisning av resultat n Inter anj kamp ion a inform Ar tbetsoch projek tmöten öve r avd gräns er Fokus grupp er tsarbe er al manu Priser & resevillkor Extern kommunikation och marknadsföring Hallandstrafikens kommunikationsavdelning arbetar övergripande med inriktning på profilering, samhällsnytta, kundnytta, utveckling och verksamhet. Med det underlag som finns tillgängligt idag utvecklar och genomför Hallandstrafiken målgruppsinriktade och konsekventa informations- och markandsföringsaktiviteter. Våra kärnvärden säkerhet, tillgänglighet, enkelhet, pålitlighet och samhällsnytta är centrala begrepp i profileringen. Några exempel på våra informations- och marknadsföringsverktyg: Ett flertal större kampanjer per år som synliggörs i flera medier samtidigt. Företagspresentation. Direktreklam. Informationstidning till alla hushåll i Halland. Web - site, Mina sidor, sociala medier (Facebook, Instagram och YouTube). Nyhetsbrev ( namn). Prova på erbjudande. Events och temadagar. Försäljning och information. Arbetsplatsprojekt. Företags- /organisationsbearbetning företagsförsäljning, informationsmöten, personalerbjudanden. Pågående annonsering i utvalda medier för att stärka vårt varumärke och allmänhetens medvetande. Trycksaker. Trafikinformation linjekartor, tidtabeller och hållplatsanslag.

28 Ärende 24 Media Kommunikationsavdelningen säkerställer att Hallandstrafiken håller en kontakt med media som präglas av öppenhet, transparens och tillgänglighet. Vi informerar om verksamheten till media genom: Pressmeddelanden. Presskonferenser. Hallandstrafikens informationstidning. Att vara tillgängliga för att svara på journalisters frågor, bistå med rapporter och material samt besvara insändare. Website, sociala medier. Resegaranti Hallandstrafiken erbjuder resegaranti för våra resenärer. Garantin har stor betydelse för det totalbetyg våra kunder ger oss. För att våra kunder ska uppleva Hallandstrafiken som serviceinriktat och lyhört är det av vikt att garantiärendena hanteras snabbt. DEFINITIONER OCH YRKESETISKA REGLER Definitioner Kommunikationsverksamhet/kommunikationstjänst bygger på planerad kommunikation och fyller en viktig funktion i varje företag, myndighet, institution, organisation och förening. Kommunikationsverksamheten förvaltar och utvecklar organisationens förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme för pågående och planerad verksamhet. Begreppet kommunikation får i detta dokument täcka alla begrepp som används som en organisations kunskapsöverföring och attitydpåverkan internt och externt. När själva arbetsprocessen ska beskrivas används tre begrepp; information, kommunikation och relation. Relation är målet det vill säga ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som ska leda till handling och resultat. Upplevelsen av delaktighet är viktig i alla verksamheter eftersom den skapar energi och drivkraft i verksamheten. Delaktighet skapas genom kommunikation som gör att medarbetaren får inflytande och ger också en ökad grad av förståelse.

29 Ärende 24 Yrkesetiska regler Kommunikatören ska: Ge en allsidig och korrekt information. Alltid kritiskt granska underlag för information, ej undanhålla relevant information och ej sprida osann eller vilseledande information. Främja en öppen dialog inom organisationen. Främja en öppen och allsidig debatt i samhället. Ge information både före och efter beslut. Respektera de rekommendationer och regler för god marknadsföring och reklam som utarbetats av berörda parter visa respekt i sitt arbete för andra yrkesgruppers etiska regler. UPPFÖLJNING Nyckeltalens huvudsakliga uppgift är att få en indikation på om våra strategier och verktyg leder till önskvärt resultat. Dessa ska fortlöpande och med olika periodicitet redovisas och korrigeras. Nyckeltal kund. Nyckeltal verksamhet. - Statistik över resegaranti. - Försäljning per kanal. - Försäljning per färdbevis. Statistik web. Pressinformation. Utfall prova på erbjudande och testresenärsprojekt. Utfall företagsförsäljning - Företag Flex.

30 AKTIVITETSPLAN kommunikation 2015

31 Huvudspår 1 Öresundståg Fokus på marknadsföringen, oavsett kampanjtyp, kommer att vara turtätheten mellan Halmstad och Göteborg. Här visar vi på enkelheten, snabbheten och prisexempel för pendlare. Sommar är det kampanj för familjer, kompisar och par för Duo-familjbiljett samt sommarkortet. Kampanjer sker i form av film, tidningsannonser, hållplatsreklam, radio, fönstersskyltar, flyers, web och sociala medier. Målet med kampanjerna är att öka resandet och ta tillbaka en del av de resenärer komersiell trafik tagit när de åter började köra genom Halland. Lokal samt gemensamt med övriga Ö-tåg län sker kampanjer för ett ökat resande. 2 Testresenärer Fokus på testresenärer. Företag och privatpersoner i nya bostadsområden samt nydragna linjer, exempelvis linje 10 i Varberg. Utskick till företag och privatpersoner i Halland där Hallandstrafiken erbjuder bra trafik. Här erbjuds anställda på utvalda företag samt privatpersoner i exempelvis nybyggda områden. att åka fritt med buss och tåg i Hallandstrafikens regi under begränsad period. Dessutom erbjuder vi alla nyinflyttade i Halland fritt resande under dagar.

32 3 Företagsförsäljning Aktivt kontakta och bearbeta företag angående företag flex samt personalerbjudande. Efter målgruppsanalys bearbetar vi utvalda företag genom telefon och/eller besök. Det är alltifrån nykundsförsäljning till merförsäljning av redan befintliga. Det vi ska erbjuda våra företagskunder är i första hand Förtag Flex och Företag 365. Vi kommer under 2015 dessutom att ta fram en lösning för Mina Sidor Företag. Allt för att förenkla administrationen. Också i företagsförsäljningen kommer vi att lyfta fram nya linjer. Exempelvis linje 10 i Varberg som kommer att marknadsföras mot personalen på sjukhuset. Övrigt KAMPANJER ALL TRAFIK Produkt-, pris-, resekampanjer som framhåller fördelar med att i första hand välja kollektivtrafiken. Med detta avses att synliggöra komfort, turtäthet, tillgänglighet, priser och enkelhet. Kampanjer sker i form av film, tidningsannonser, hållplatsreklam, radio, fönstersskyltar, flyers, web och sociala medier.

33 MINA SIDOR Drygt medlemmar får information via ett nyhetsbrev om vad som är på gång. Här upparbetas även samarbete med näringsliv och övriga intressenter för olika typer av erbjudande om man är medlem på Mina sidor. Under 2015 kommer vi att utföra mätningar angående hur många som öppnar mailen, länkklick etc. Vi kommer dessutom att införa fokusgrupper som får vara med och påverka. INTRANÄT Utveckla intranätet angående informationsflöde så att rätt och relevant information visas och är lätt att hitta. WEBB Presenterar reseplanerare, störningsinformation, nyheter, annonseringar, färdbevis, information. Under 2015 kommer vi att lansera en ny webbplats där vi lägger större fokus på reseplanerare och störningsinformation. Detta är baserat på hur och varför våra kunder använder dagens site. Givetvis kommer siten att vara responsiv vilket gör den användarvänlig på alla plattformar. Vi kommer också se över möjligheten att köpa biljett direkt via oss så att vår kund slipper lämna vår site för att genomföra sitt köp. INTERN OCH EXTERN TV Realtidsinformation angående tåg och buss samt marknadsföring av aktuella kampanjer. SOCIALA MEDIER Här tänker vi använda oss av tre kanaler i huvudsak, Facebook, Snabba svar på frågeställningar, klagomål och information. Storytelling. Ge folk en insikt samt ranparens mot våra gillare. Instagram Bildpublicering av events m.m. Samt historieberättande, varumärkesbyggande likt FB. Youtube Publicering av Hallandstrafikens reklam- och informationsfilmer. Viktigt att ta med oss att dessa kanaler i första hand är varumärkesbyggande och ej säljdrivande.

34 MINA SIDOR Drygt medlemmar får information via ett nyhetsbrev om vad som är på gång. Här upparbetas även samarbete med näringsliv och övriga intressenter för olika typer av erbjudande om man är medlem på Mina sidor. Under 2015 kommer vi att utföra mätningar angående hur många som öppnar mailen, länkklick etc. Vi kommer dessutom att införa fokusgrupper som får vara med och påverka. RESPONS Synpunkter från resenärer och allmänhet läggs in i en databas. Kunder får svar inom fem arbetsdagar. Databasen fungerar också som en resurs i vårt ständiga förbättringsarbete. MARKNADSUNDERSÖKNINGAR Löpande undersökningar i diverse kanaler. TYCK TILL KORT Ett blad där kunder får skriva om önskemål, förändringar, synpunkter över lag. Dessa synpunkter läggs sedan in i Respons för vidare utredning av respektive avdelning. Se under Respons hur det används. EVENTS Delta i olika happenings, företagsevent, sommarevent, trafikantdagar, miljödagar med mera. Här åker vi ut med vårt mobila säljkontor. Informerar allmänheten om våra färdbevis samt resmöjligheter. Uppskattade evenemang som drar många besökare vid varje tillfälle. RESEVILLKOR Hallandstrafikens resevillkor sammanställs och trycks för internt bruk och till operatörer.

35 HALLANDSTRAFIKENS KUNDTIDNING Hallandstrafiken producerar en tidning 4 gånger per år som distribueras till alla hushåll i Halland. Här får vi möjlighet att informera om vår trafik, pris och tjänster, samt något reportage i form av att ett personporträtt. Detta efter en undersökning som resulterade i att viljan ökar att läsa tidningen om man tillsammans med Hallandstrafikens information varvas med lättare reportage som exempelvis en kändis. Vartannat år mäts responsen på tidningen av SCB. Mätningar har hittills visat att tidningen fyller en viktig funktion i vår kommunikation. ÅRSREDOVISNING Sammanställs en broschyr som distribueras till intressenter. NKI- NYCKELTAL KUNDBAROMETERN Nyckeltalen visar bland annat hur nöjd allmänheten och våra resenärer är med Hallandstrafiken. Målet är att 53 % av allmänheten och 72% av våra resenärer ska vara nöjda. Nyckeltalen presenteras och följs upp inom verksamheten. KAMPANJ SOMMARKORTET Hallandstrafiken reducerar priset kraftigt på periodkort sommarkortet. Från 15 juni till 15 augusti reser man med all trafik i Hallandstrafikens regi till ett väldigt reducerat pris 695 kr. Detta i ett led att få allmänheten att prova på kollektivtrafiken under sommarmånaderna Detta med förhoppning att fler inser bekvämlighet och prisfördel med kollektivtrafik och fortsätter nyttja den även efter 15 augusti. TIDTABELLER Sommar- höst- och vintertabeller sammanställs och produceras för utskrift på hemsida, lösblad och tidtabellanslag för busskurer. Kampanjer görs för att informera om tidtabellsskifte och trafikförändringar i samband med detta. NYA PRISER Prislista produceras. I samband med det sker även kampanj kring prisförändring. Vi har också tagit fram en specifik kommunkationsplan för detta ändamål.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet?

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Inlämningsdatum: 2010-02-22 Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Linköpings Universitet Kurskod: 722G60 Strategier och marknadsföring i tjänsteföretag Amir

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer