Ärende 24 RS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 24 RS 2014-12-17"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr Utfall 2013 Budget 2014 Utfall

13 Resandeutveckling September 2014 Ärende 24

14 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende Rullande 12 Halmstads stadstrafik % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Fortsatt bra utveckling i Halmstad av huvudlinjenätet, stark upphämtning med start i maj. Även övriga linjer uppvisar en positiv utveckling. Effekterna av Brogatan avstängning föregående år återspeglas i resandeökningen. Sänkt medelhastighet medför lägre konkurrenskraft jmf bil. Exempel L40 utökad körtid med 10% jmf 2008.

15 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadstrafik Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Tågstrejk 18 dagar juni påverkar resandet linje 10. Mål om 0,5milj resor på helår kan bli svår att uppnå. Fortsatt bra utveckling, under juli ökade resandet med 13,1% jmf föregående år.

16 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik Ärende ,0 % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ökning hänvisas till ny linje 10 till/från Varbergs sjukhus, anpassad efter Öresundstågen.

17 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Rullande 12 Kungsbackas stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Generellt minskat resande i Västtrafiks område med 1-2%

18 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Stabil utveckling av trafiken, en extra arbetsdag i september 2014 jämfört med Skolresandet minskar med 2% i södra Halland. Övrig resande upp 4% Prova på kampanj (linje 320/324) 29/9-12/10 ger en viss påverkan för resandet i september

19 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Hede station påverkar, dock inte hela förklaringen. Siffrorna från Västtrafik ifrågasätts.

20 Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 0 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14

21 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Vi kan skönja ett trendbrott för busstrafiken sedan maj månad. Regionbusstrafiken har påverkats positivt av tågstrejken. Dock tynger KBApendeln ned hela utfallet. Vardagsresandet i form av arbetspendling påvisar fortsatt ökning på Öresundstågen, vi inväntar höstens resanderäkning. Fokusområden Ekonomiskt avstämning VT inkl reglering resandet KBA-pendel samt Åsa station

22 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG SEPT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Trafikkostn Allmän Kollektivtrafik Övriga kostn Allmän Kollektivtrafik Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg Fordonskostnader Öresundståg Infrakostnader Öresundståg Övriga kostnader Öresundståg Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar plan Finansnetto RESULTAT Driftbidrag RESULTAT Kommentarer Prognos 2014: Biljettintäkter: Utfall januari-sept + budget okt-dec minskat med 6 mkr i snitt per månad vilket speglar en fortsatt kraftig minskning av intäkterna under återstoden av 2014, en direkt följd av konkurrensen från SJ på Västkustbanan. Maj: Biljettintäkterna är justerade uppåt pga justering av Reskasseskulden. Skulden på Reskassekort avs. kort som ej är använda efter 1 januari 2012 är bortbokade. Detta innebär en höjning av biljettintäkterna med 2,4 mkr. Juni: Totalt intäktstapp pga strejken i ca 7 mkr plus återbetalningar 1,5 mkr Trafikkostnad Allmän Kollektivtrafik: Februari: Kostnaderna är nedjusterade med 4,6 mkr och beror till största del på lägre indexutfall än budgeterat. Maj: Enl prognos från Västtrafik justeras kostnaden ner för Busstrafik (exkl skolbuss) i Kba samt Kungsbackapendeln med 9,4 mkr. Sept: Ny prognos från Västtrafik sänker kostnaderna för Pendeln och Buss med ytterligare 3,1 mkr. Egen busstrafik avstämd per augusti och prognos beräknad, innebär på helår en besparing på ytterligare 7 mkr, främst med anledning av lägre index samt lägre resande- och kvalitetsincitament än budgeterat. Trafik/Underhållskostnad Öresundståg: Februari: Kostnaden nedjusterad med 3,9 mkr pga ny prognos från Öresundståg AB avs kostnad till Veolia. Maj: Enl prognos från Öresundståg AB justeras kostnaderna ner för Veolia och DSB Öresund med ytterligare 4,1 mkr. Juni: Kostnadsbesparingar pga strejken 2-19 juni beaktade, tot 4,6 mkr (fortfarande tvist med DSB Öresund om 1,1 mkr) Övriga kostnader: Juni: Samtliga avdelningar har sett över sina kostnader och totalt har prognostiserade kostnader minskat med 3,2 mkr i förhållande till budget. Ärende 24

23 Ärende 24 Kommunikationsplan 2015

24 INLEDNING Ärende 24 Kommunikationsplanen är ett grundläggande styrdokument för Hallandstrafikens interna och externa kommunikation. Den övergripande kommunikationsplanen ska stödja kommunikationsarbetet på ledningsnivå och ska vara styrande för både vad och hur vi kommunicerar. Den skall också fungera som stöd och bidra till att Hallandstrafiken kommunicerar på ett professionellt sätt. Kommunikation måste vi se som en naturlig och integrerad del samt nödvändig och avgörande för att uppnå bästa effekt i vår informationsverksamhet. Hallandstrafikens kommunikationsplan beskriver prioriterade områden för kommunikation, målgrupper, mål, kommunikationsstrategier, budskap och kanaler. Kopplat till kommunikationsplanen är också Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan ett övergripande dokument som upprättas på uppdrag av vår ägare. Kollektivtrafikplanen ligger till grund för Hallandstrafikens upprättande av budget och är ett treårigt dokument. UPPDRAG Kommunikationsavdelningen skall löpande analysera kollektivtrafikens position på marknaden och med hjälp av dessa analyser årligen göra upp en aktivitetsplan för samtliga aktiviteter. Kommunikationsavdelningen arbetar med information, marknadsföring och profilering för att uppmuntra befintliga kunder till fortsatt resande och samtidigt attrahera nya kunder att välja kollektivtrafiken som ett förstahandsalternativ för sina resor. Kommunikationsavdelningen jobbar med dels varumärkesbyggande, men också informativ reklam/ kommunikation. Kommunikationsavdelningen skall via olika marknadsundersökningar följa upp genomförda insatser.

25 Ärende 24 VISION göra Vi skall ken till fi a r t s d n Halla tivet a n r e t l a s d förstahan Vår vision är att göra Hallandstrafiken till förstahandsalternativet. Med detta menar vi att varje gång en person i Halland avser att göra en resa skall i första hand fundera på om Hallandstrafikens utbud passar resbehovet. ÖVERGRIPANDE MÅL om Un arb der etn ing Nöjda kunder Ökat resande Resandet med kollektivtrafiken skall öka med 5 procent per år. Våra kunder och allmänheten i Halland ska uppleva att den information och service vi erbjuder uppfyller önskemålen och behoven som mäts årligen. Vårt mål är att 72 procent av våra kunder samt 53 procent av allmänheten ska vara nöjda med våra tjänster år Detta innebär att nöjd kund ger oss betyget 4-5 på en femgradig skala. Medarbetare Våra medarbetare ska uppleva sig ha god information om företagets gemensamma mål, kärnvärdena och verksamhet för att kunna verka för att nå upp till det. ANALYS Tillsvidare använder vi oss Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer samt egna under- sökningar för att skapa oss en bild av våra kunder. Enskilda kampanjer utvärderas löpande. STRATEGI & VERKTYG Strategin bygger på en ökad kundanpassning. Kommunikation med kunder, allmänheten, operatörer, medarbetare och övriga intressenter är ett löpande samt avgörande strategiskt verktyg för att vi ska nå uppsatta mål. De gemensamma marknadsgrupperna arbetar med gemensamma mål, framgångsfaktorer, styrtal, samordning av handlings- och aktivitetsplaner samt uppföljning av gjorda insatser. Marknadsföringsinsatserna ska bidra till att resandet med Hallandstrafiken ökar samt att göra allmänheten mer medvetna om den samhällsnytta Hallandstrafiken bidrar. Samt att vi ständigt arbetar mot att nå vår vision och långsiktiga mål. Vi ska hålla utlovad kvalitet i de tjänster som vi erbjuder. Vi tillvaratar, utvecklar och implementerar ny teknik och nya tjänster, anpassade för våra kunder och vår personal. Vi ska ha motiverade, serviceinriktade och kompetenta medarbetare på Hallandstrafiken och hos våra operatörer, dessa ska vara lyhörda för kundens behov och synpunkter.

26 Ärende 24 Kundernas och invånarnas resbehov En utökad kollektivtrafik bidrar till de övergripande målen för Hallands utveckling med stärkt tillväxt, region och vidgad arbetsmarknad. En ökad andel kollektivtrafikresande har dessutom goda effekter på trafiksäkerheten och på ett långsiktigt mer hållbart samhälle.kunderna och allmänhetens behov av resor för att ta sig till arbete, utbildning, service, fritids- och nöjesaktiviteter är grunden för vår verksamhet. Hallandstrafiken ska vara en självklar del i kundens livspussel. Vår huvudkonkurrent för dessa resor är bilen. Därför ska vi löpande undersöka resbehov och attityder hos kunder och allmänhet. För att få underlag till åtgärder som bättre anpassar våra tjänster till marknadens efterfrågan används bland annat: Marknadsundersökningar Kollektivtrafikbarometern Mina sidor Fokusgrupper med resenärer Sociala medier så som Facebook, YouTube och Instagram Tyck Till-kort ombord på bussarna Målgruppsinriktade enkäter Systematiskt omhändertagande av all kundsynpunkter genom databasen Respons Varumärke och profilering Vi arbetar för att positionera Hallandstrafiken som ett stabilt, modernt bolag med kompetens och kvalitet. Våra kärnvärden säkerhet, pålitlighet, enkelhet, tillgänglighet och samhällsnytta ligger till grund för detta arbete. Verksamheten ska präglas av lyhördhet för kundens behov och marknadens krav, hög servicegrad, produkt- och marknadsmässigt framåttänkande samt kvalitetstänkande. Vi säkerställer att Hallandstrafiken står som avsändare för all information och marknadsföring. Detta skapar enkelhet mot omvärlden och bidrar till att skapa ett starkt varumärke över tiden för kollektivtrafiken i Halland.

27 Ärende 24 Intern kommunikation Hallandstrafiken utvecklar löpande redskap och rutiner för intern information. Vi håller medarbetare, styrelse, operatörer och övriga intressenter informerade om vad som händer i verksamheten och genomför informationsaktiviteter. Hallandstrafikens personal ska uppleva sig ha god kunskap om verksamhetens mål. Detta gör vi genom att skapa kanaler för inflytande och delaktighet Arbetspla ts & avdeningst räffar Drift grup möte pn nät Intra Resebestämmelser Redovisning av resultat n Inter anj kamp ion a inform Ar tbetsoch projek tmöten öve r avd gräns er Fokus grupp er tsarbe er al manu Priser & resevillkor Extern kommunikation och marknadsföring Hallandstrafikens kommunikationsavdelning arbetar övergripande med inriktning på profilering, samhällsnytta, kundnytta, utveckling och verksamhet. Med det underlag som finns tillgängligt idag utvecklar och genomför Hallandstrafiken målgruppsinriktade och konsekventa informations- och markandsföringsaktiviteter. Våra kärnvärden säkerhet, tillgänglighet, enkelhet, pålitlighet och samhällsnytta är centrala begrepp i profileringen. Några exempel på våra informations- och marknadsföringsverktyg: Ett flertal större kampanjer per år som synliggörs i flera medier samtidigt. Företagspresentation. Direktreklam. Informationstidning till alla hushåll i Halland. Web - site, Mina sidor, sociala medier (Facebook, Instagram och YouTube). Nyhetsbrev ( namn). Prova på erbjudande. Events och temadagar. Försäljning och information. Arbetsplatsprojekt. Företags- /organisationsbearbetning företagsförsäljning, informationsmöten, personalerbjudanden. Pågående annonsering i utvalda medier för att stärka vårt varumärke och allmänhetens medvetande. Trycksaker. Trafikinformation linjekartor, tidtabeller och hållplatsanslag.

28 Ärende 24 Media Kommunikationsavdelningen säkerställer att Hallandstrafiken håller en kontakt med media som präglas av öppenhet, transparens och tillgänglighet. Vi informerar om verksamheten till media genom: Pressmeddelanden. Presskonferenser. Hallandstrafikens informationstidning. Att vara tillgängliga för att svara på journalisters frågor, bistå med rapporter och material samt besvara insändare. Website, sociala medier. Resegaranti Hallandstrafiken erbjuder resegaranti för våra resenärer. Garantin har stor betydelse för det totalbetyg våra kunder ger oss. För att våra kunder ska uppleva Hallandstrafiken som serviceinriktat och lyhört är det av vikt att garantiärendena hanteras snabbt. DEFINITIONER OCH YRKESETISKA REGLER Definitioner Kommunikationsverksamhet/kommunikationstjänst bygger på planerad kommunikation och fyller en viktig funktion i varje företag, myndighet, institution, organisation och förening. Kommunikationsverksamheten förvaltar och utvecklar organisationens förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme för pågående och planerad verksamhet. Begreppet kommunikation får i detta dokument täcka alla begrepp som används som en organisations kunskapsöverföring och attitydpåverkan internt och externt. När själva arbetsprocessen ska beskrivas används tre begrepp; information, kommunikation och relation. Relation är målet det vill säga ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som ska leda till handling och resultat. Upplevelsen av delaktighet är viktig i alla verksamheter eftersom den skapar energi och drivkraft i verksamheten. Delaktighet skapas genom kommunikation som gör att medarbetaren får inflytande och ger också en ökad grad av förståelse.

29 Ärende 24 Yrkesetiska regler Kommunikatören ska: Ge en allsidig och korrekt information. Alltid kritiskt granska underlag för information, ej undanhålla relevant information och ej sprida osann eller vilseledande information. Främja en öppen dialog inom organisationen. Främja en öppen och allsidig debatt i samhället. Ge information både före och efter beslut. Respektera de rekommendationer och regler för god marknadsföring och reklam som utarbetats av berörda parter visa respekt i sitt arbete för andra yrkesgruppers etiska regler. UPPFÖLJNING Nyckeltalens huvudsakliga uppgift är att få en indikation på om våra strategier och verktyg leder till önskvärt resultat. Dessa ska fortlöpande och med olika periodicitet redovisas och korrigeras. Nyckeltal kund. Nyckeltal verksamhet. - Statistik över resegaranti. - Försäljning per kanal. - Försäljning per färdbevis. Statistik web. Pressinformation. Utfall prova på erbjudande och testresenärsprojekt. Utfall företagsförsäljning - Företag Flex.

30 AKTIVITETSPLAN kommunikation 2015

31 Huvudspår 1 Öresundståg Fokus på marknadsföringen, oavsett kampanjtyp, kommer att vara turtätheten mellan Halmstad och Göteborg. Här visar vi på enkelheten, snabbheten och prisexempel för pendlare. Sommar är det kampanj för familjer, kompisar och par för Duo-familjbiljett samt sommarkortet. Kampanjer sker i form av film, tidningsannonser, hållplatsreklam, radio, fönstersskyltar, flyers, web och sociala medier. Målet med kampanjerna är att öka resandet och ta tillbaka en del av de resenärer komersiell trafik tagit när de åter började köra genom Halland. Lokal samt gemensamt med övriga Ö-tåg län sker kampanjer för ett ökat resande. 2 Testresenärer Fokus på testresenärer. Företag och privatpersoner i nya bostadsområden samt nydragna linjer, exempelvis linje 10 i Varberg. Utskick till företag och privatpersoner i Halland där Hallandstrafiken erbjuder bra trafik. Här erbjuds anställda på utvalda företag samt privatpersoner i exempelvis nybyggda områden. att åka fritt med buss och tåg i Hallandstrafikens regi under begränsad period. Dessutom erbjuder vi alla nyinflyttade i Halland fritt resande under dagar.

32 3 Företagsförsäljning Aktivt kontakta och bearbeta företag angående företag flex samt personalerbjudande. Efter målgruppsanalys bearbetar vi utvalda företag genom telefon och/eller besök. Det är alltifrån nykundsförsäljning till merförsäljning av redan befintliga. Det vi ska erbjuda våra företagskunder är i första hand Förtag Flex och Företag 365. Vi kommer under 2015 dessutom att ta fram en lösning för Mina Sidor Företag. Allt för att förenkla administrationen. Också i företagsförsäljningen kommer vi att lyfta fram nya linjer. Exempelvis linje 10 i Varberg som kommer att marknadsföras mot personalen på sjukhuset. Övrigt KAMPANJER ALL TRAFIK Produkt-, pris-, resekampanjer som framhåller fördelar med att i första hand välja kollektivtrafiken. Med detta avses att synliggöra komfort, turtäthet, tillgänglighet, priser och enkelhet. Kampanjer sker i form av film, tidningsannonser, hållplatsreklam, radio, fönstersskyltar, flyers, web och sociala medier.

33 MINA SIDOR Drygt medlemmar får information via ett nyhetsbrev om vad som är på gång. Här upparbetas även samarbete med näringsliv och övriga intressenter för olika typer av erbjudande om man är medlem på Mina sidor. Under 2015 kommer vi att utföra mätningar angående hur många som öppnar mailen, länkklick etc. Vi kommer dessutom att införa fokusgrupper som får vara med och påverka. INTRANÄT Utveckla intranätet angående informationsflöde så att rätt och relevant information visas och är lätt att hitta. WEBB Presenterar reseplanerare, störningsinformation, nyheter, annonseringar, färdbevis, information. Under 2015 kommer vi att lansera en ny webbplats där vi lägger större fokus på reseplanerare och störningsinformation. Detta är baserat på hur och varför våra kunder använder dagens site. Givetvis kommer siten att vara responsiv vilket gör den användarvänlig på alla plattformar. Vi kommer också se över möjligheten att köpa biljett direkt via oss så att vår kund slipper lämna vår site för att genomföra sitt köp. INTERN OCH EXTERN TV Realtidsinformation angående tåg och buss samt marknadsföring av aktuella kampanjer. SOCIALA MEDIER Här tänker vi använda oss av tre kanaler i huvudsak, Facebook, Snabba svar på frågeställningar, klagomål och information. Storytelling. Ge folk en insikt samt ranparens mot våra gillare. Instagram Bildpublicering av events m.m. Samt historieberättande, varumärkesbyggande likt FB. Youtube Publicering av Hallandstrafikens reklam- och informationsfilmer. Viktigt att ta med oss att dessa kanaler i första hand är varumärkesbyggande och ej säljdrivande.

34 MINA SIDOR Drygt medlemmar får information via ett nyhetsbrev om vad som är på gång. Här upparbetas även samarbete med näringsliv och övriga intressenter för olika typer av erbjudande om man är medlem på Mina sidor. Under 2015 kommer vi att utföra mätningar angående hur många som öppnar mailen, länkklick etc. Vi kommer dessutom att införa fokusgrupper som får vara med och påverka. RESPONS Synpunkter från resenärer och allmänhet läggs in i en databas. Kunder får svar inom fem arbetsdagar. Databasen fungerar också som en resurs i vårt ständiga förbättringsarbete. MARKNADSUNDERSÖKNINGAR Löpande undersökningar i diverse kanaler. TYCK TILL KORT Ett blad där kunder får skriva om önskemål, förändringar, synpunkter över lag. Dessa synpunkter läggs sedan in i Respons för vidare utredning av respektive avdelning. Se under Respons hur det används. EVENTS Delta i olika happenings, företagsevent, sommarevent, trafikantdagar, miljödagar med mera. Här åker vi ut med vårt mobila säljkontor. Informerar allmänheten om våra färdbevis samt resmöjligheter. Uppskattade evenemang som drar många besökare vid varje tillfälle. RESEVILLKOR Hallandstrafikens resevillkor sammanställs och trycks för internt bruk och till operatörer.

35 HALLANDSTRAFIKENS KUNDTIDNING Hallandstrafiken producerar en tidning 4 gånger per år som distribueras till alla hushåll i Halland. Här får vi möjlighet att informera om vår trafik, pris och tjänster, samt något reportage i form av att ett personporträtt. Detta efter en undersökning som resulterade i att viljan ökar att läsa tidningen om man tillsammans med Hallandstrafikens information varvas med lättare reportage som exempelvis en kändis. Vartannat år mäts responsen på tidningen av SCB. Mätningar har hittills visat att tidningen fyller en viktig funktion i vår kommunikation. ÅRSREDOVISNING Sammanställs en broschyr som distribueras till intressenter. NKI- NYCKELTAL KUNDBAROMETERN Nyckeltalen visar bland annat hur nöjd allmänheten och våra resenärer är med Hallandstrafiken. Målet är att 53 % av allmänheten och 72% av våra resenärer ska vara nöjda. Nyckeltalen presenteras och följs upp inom verksamheten. KAMPANJ SOMMARKORTET Hallandstrafiken reducerar priset kraftigt på periodkort sommarkortet. Från 15 juni till 15 augusti reser man med all trafik i Hallandstrafikens regi till ett väldigt reducerat pris 695 kr. Detta i ett led att få allmänheten att prova på kollektivtrafiken under sommarmånaderna Detta med förhoppning att fler inser bekvämlighet och prisfördel med kollektivtrafik och fortsätter nyttja den även efter 15 augusti. TIDTABELLER Sommar- höst- och vintertabeller sammanställs och produceras för utskrift på hemsida, lösblad och tidtabellanslag för busskurer. Kampanjer görs för att informera om tidtabellsskifte och trafikförändringar i samband med detta. NYA PRISER Prislista produceras. I samband med det sker även kampanj kring prisförändring. Vi har också tagit fram en specifik kommunkationsplan för detta ändamål.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Ärende 10 RS 2015-02-11

Ärende 10 RS 2015-02-11 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG OKT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter 266 424 523 337 869 832-71 445 309 318 254 691 401

Läs mer

Månadsrapport Juli 2016

Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Juli 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

Månadsrapport April 2017

Månadsrapport April 2017 Månadsrapport April 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport November 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2016

Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2016

Månadsrapport Oktober 2016 Månadsrapport Oktober 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Mars 2017

Månadsrapport Mars 2017 Månadsrapport Mars 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Maj 2017

Månadsrapport Maj 2017 Månadsrapport Maj 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika nyckeltal

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport September 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2017

Månadsrapport Oktober 2017 Månadsrapport Oktober 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Juni 2016

Månadsrapport Juni 2016 Månadsrapport Juni 216 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Juni/juli 2017

Månadsrapport Juni/juli 2017 Månadsrapport Juni/juli 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Ärende 16 RS 2014-11-19

Ärende 16 RS 2014-11-19 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 150 000 100 000 50 000 0 Resandeutveckling juli 2014

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-04-30.

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03- 0 6. Dnr j{ 2.ötH -(21

Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03- 0 6. Dnr j{ 2.ötH -(21 BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland 1(2) Regionkontoret Åse Allberg, verksamhetschef Regional samhällsplanering 0767-69 60 06 -Da,;um Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03-

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Kollektivtrafikplan 2016

Kollektivtrafikplan 2016 Hallandstrafiken AB Kollektivtrafikplan 2016 Slutgiltig version 2015-06-09 2016 Antagen i Hallandstrafikens styrelse 2015-06-08 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 Kollektivtrafikplan

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet: 1. Verksamhetsplan Barn och unga med psykisk ohälsa. RS 150369 2. Portföljrapport,

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 sidan 1 av 37 sidan 2 av 37 sidan 3 av 37 bilaga 1 RSS 2016-11-24 Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 bilaga 1 Henrik Dagnäs tog en kontakt med undertecknad och KLT i början

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN

MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Innehåll Bakgrund 2 Övergripande syfte - profilarbete och marknadsföring 3 Vision och mål - Från kol till diamant 4 Marknadsplan i strategisk, konkret och offensiv handling

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015 Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete Nöjd Kund Index SKLs näringslivsnätverk 5 februari 2015 Hur blir man nöjd? Alla människor vill bli lyssnade till, känna att deras åsikter spelar roll

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer