14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll"

Transkript

1 14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Hallandstrafiken Protokoll Södra regionvårdsnämnden Protokoll Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens beslutar att anteckna skrivelserna till protokollet

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Ärende 14 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per Under juni sjönk Stockholmsbörsen med -6,7 procent vilket var mer än vad världsindex sjönk. Oron var stor för vad som skulle hända med Grekland ekonomi och betydelsen av Kinas sjunkande tillväxtsiffror. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation sjönk under juni med -31,6 MKR eller -5,4 procent till 548,4 MKR. Riksbanken genomförde inte några penningpolitiska åtgärder under månaden, trots förväntningar om ytterligare sänkningar av reporäntan. De långa marknadsräntorna fortsatte stiga. Den tvååriga svenska räntan sjönk från -0,25 procent till -0,27 procent och den tioåriga räntan steg från 0,66 procent till 0,98 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen sjönk med -1,4 MKR och värdet uppgick därefter till 884,2 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen minskade med -33,0 MKR eller -2,3 procent till 1 432,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår hittills under året till 13,7 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 8,6 MKR. Budgetvärdet för hela 2015 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

3 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING Juni Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 884,2 61,7 Varav svenska 884,2 61,7 Aktier 548,4 38,3 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 416,8 29,1 Globala 88,6 6,2 Miljö 43,0 3,0 (andel av aktier) (7,8) Totalt 1 432,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring juni ,6 MKR 1 432,6 MKR -33,05 MKR Värdeförändring ,0 MKR = 3,3 % Bokförd avkastning 2015, pensionsmedel Bokförd avkastning 2015, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 402,6 MKR) 13,7 MKR 8,6 MKR Budgeterad avkastning totalt ,0 MKR Bokförd avkastning totalt tom ,3 MKR

4 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring juni Juni Innevarande år Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 197,2 217,7 15,2-14,9-0,6-6,4-6,5 10,4 10,4 Robur Global Emerging Markets 18,0 19,5 1,4-1,2-0,1-5,6-5,4 8,1 9,1 Robur Ethica Sverige Mega 118,2 129,1 9,0-9,7-0,5-7,0-6,4 9,2 10,1 Ethica Sverige Global 27,7 30,4 2,1-1,6-0,1-4,9-5,1 10,2 8,8 Handelsbanken Amerikafond 34,5 38,7 2,7-1,1 0,0-2,7-4,8 12,3 7,5 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 21,2 24,9 1,7-1,8-0,1-6,8-8,9 17,4 17,5 Dnb Sverige Hållbar 16,5 18,1 1,3-1,3-0,1-6,9-6,4 9,6 10,1 Aktieindexobligation OMX SEB ,0 50,0 3,5 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS ,0 20,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 15,6 15,9 1,1-0,2 0,0-1,2-1,2 1,9 2,4 Robur Företagsobligationsfond FRN 83,9 83,9 5,9-0,2 0,1-0,2 0,0 0,2 0,0 Robur Räntefond Kort Plus 375,3 375,1 26,2-1,3 0,5-0,4 0,0-0,1 0,0 Robur Företagsobligationsfond 45,6 45,7 3,2-0,4 0,0-0,8-0,5 0,2 0,0 Handelsbanken Fixed Income Return * 103,0 0,0 0,0-102,9-7,0 Handelsbanken Flexibel ränta * 50,5 152,8 10,7 101,3 7,2-1,9-1,3 0,5 0,5 Öhmans företagsobligationsfond 53,1 53,5 3,7 2,5 0,3-0,9-1,9 0,5-1,4 Dnb Nor FRN fond 103,5 104,4 7,3-0,2 0,2-0,2 0,0 0,8 0,0 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 52,8 52,9 3,7 0,0 0,1 * Sålt Fixed Income och köpt Flexibel ränta Handelsbanken TOTALT Aktier 503,3 548,4 38,3-31,6-1,3-5,4% 9,0% Räntebärande 883,3 884,2 61,7-1,4 1,3-0,2% 0,1% SUMMA 1 386, ,6 100,0-33,0-2,3% 3,3%

5

6

7

8

9

10

11 40 Hallandstrafiken Biljettintäkter brutto Mkr Prognos

12 Resandeutveckling april 2015

13 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende Rullande 12 Halmstads stadstrafik jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 + 3,7 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Fortsatt stabil resandeutveckling, stomlinjerna ökar mer än övriga linjer Skolresor ökar också, beror troligen på att Kattegatt gymn. har flyttat till andra lokaler.

14 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 + 0,6 % sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Rullande 12 visar på en dipp under januari 2015 men att resandet stadigt ökar från februari. Fortsatt ökning på alla linjer utom linje 3 som har en smärre minskning samt linje 10 som stagnerat. Rent allmänt har ökningen lugnat ner sig.

15 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 + 4,5 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Rullande 12 visar på en dipp under januari 2015 men att resandet stadigt ökar från februari. Huvudlinje 1 fortsätter öka och även industrilinje 7 ökar markant. Linje 3,4 samt 5,6 har stagnerat i sin ökning och linje 10 ökar smått men har börjat stabilisera sig. Linje 2 och 8 fortsätter dala.

16 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Rullande 12 Kungsbackas stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 + 6,6 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Stadstrafiken börjar ta igen sig och följer troligtvis ökningen på Kungsbackapendeln. Stadstrafiken har också fått mycket uppmärksamhet i media då ett nytt stadslinjenät tas i bruk från juni.

17 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15-0,8 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Fortsatt resandeökningen i mars, men det initiala tappet under januari hämtas inte helt igen. Halmstad Laholm + 7.7% mars 15 jämfört med mars 14 Fortsatt positiv utveckling av stråket Varberg-Åsa, +10% mot föregående april och +0,9% rullande 12 samt fortsatt positiv utveckling av stråket Varberg-Ullared. 7

18 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 + 0,8 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Kungsbackapendeln fortsätter att utvecklas positivt, ökning med 10% under april 15 jämfört med april 14

19 Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 0 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15

20 Ackumulerat resande i Halland Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen exkl Öresundståg Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 + 2,3 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Kungsbackapendeln ökar med 9% Provapå- kampanjerna ger ökat resandet Fokusområden Ekonomiskt avstämning VT inkl reglering resandet KBA-pendel samt Åsa station Kvalitetsbrister Öresundståg

21 Fo ra ndring fa rdbevis Nyheter och förändringar Sommarkortet Sommarkortet höjs med 30 kr från 695 till 725kr. Även Skånetrafiken höjer Jojo Sommar med 30 kr från 595 kr till 625 kr, vilket medför att det gemensamma Sommarkortet för resor i både Halland och Skåne sommaren 2015 kommer att kosta 1350kr ( kr). Sommarlovskortet Sommarlovskortet höjs med 70 kr från 430 till 500kr. Tanken är få fler att välja Sommarkortet så att Sommarlovskortet kan tas ur sortimentet Se förslag till styrelsen. 48-timmarskort (Halmstadkortet) Kortet säljs som del i erbjudande från eventbolaget Destination Halmstad. Tanken är att utveckla liknande samarbetet med andra eventbolag i länet. Kortet gäller vid resor inom zon 830 (Halmstad tätort). Utvärdering kommer att ske efter sommaren. Klassbiljetten Klassbiljetten prisjusteras utifrån Duo/familj-biljetten som idag i de flesta fall är ett bättre alternativ då kund betalar med reskassa. Prisförslag: 6 x biljettpris vuxen. Priset anpassas efter lågtrafik för att bli mer attraktiv. Dagisbiljetten Dagisbiljetten tas bort. Istället hänvisas resenärer till övriga gruppbiljetter Klassbiljetten eller eventuellt Duo/familj-biljetten. Nyheter och förändringar Period 20/60 Period 20/60 införs på prov i stadstrafiken i Halmstad. Utvärdering görs i början på 2016 och införs därefter i hela länet (ev. inkl. Gbg). Kortet vänder sig till kombiresenären, d.v.s. den kund som inte kan resa med oss varje dag, men som har möjlighet vissa dagar. Med Period 20/60 möjliggörs ett frekventare resande till en fördelaktigare kostnad. Prisförslag: 100 kr + pris Period. Grundskolekortet Efter önskemål från samtliga kommuner ändras giltighetstiden för Grundskolkortet. Från dagens giltighet mellan klockan 4 22 på vardagar, lovdagar och studiedagar till att gälla mellan mellan klockan 4 17 på vardagar, lovdagar och studiedagar. Priset blir oförändrat och följer nuvarande avtal.

22 Beslutade förändringar (Hallandstrafikens styrelse ) Turistkort Vi inför tre olika nivåer av turistkort för besökare i Halland och för pendlare som vill komplettera sitt periodkort exempelvis inför ledighet. Turistkorten säljs som periodkort, d.v.s. utställda på ett resekort. Införandet av Turistkorten försenas läs mer under Sydtaxan. 24-timmars turistkort gäller i samtlig trafik inom länet. Prisförslag: 2 * biljettpris vuxen. 48-timmars turistkort gäller i samtlig trafik inom länet. Prisförslag: 3,5 * biljettpris vuxen. 72-timmars turistkort gäller i samtlig trafik inom länet. Prisförslag: 5 * biljettpris vuxen. Förslag Hallandstrafikens styrelse Period 2 resor/dag Period 2 resor/dag tas bort med hänvisning till trafikslagsneutraliteten samt att kortet inte gynnar resandeutvecklingen då antalet restillfällen per dag är begränsade. Period 2 resor/dag kostar idag 545 kr, vilket är 60 kr mindre än kortet Period som ger tillgång till samtlig trafik och obegränsat resande. Sommarlovskortet Sommarlovskortsförsäljningen har sjunkit med 60 %, från 3282 sålda kort 2011 till 1967 sålda kort Behovet av två sommarkortsprodukter minskar och Hallandstrafiken kommer till sommaren 2016 se över utbudet. Argument till att ta bort Sommarlovskortet; Förenkla utbudet Trafikslagsneutraliteten Stärka varumärket Sommarkortet Tydliggöra idén med Sommarkort och dess effekter på arbetspendlingen För att dämpa effekten av att vi tar bort Sommarlovskortet kan en eventuell lösning vara att erbjuda Sommarkortet kommun och på så sett kringgå trafikslagsneutraliteten.

23 Övrigt Sydtaxan Inom Sydtaxan diskuteras möjligheten att införa Årskort samt Tur och retur-biljett (24 timmarsgiltighet inom geografiskt område). Hallandstrafiken ställer sig positivt till utökningen av sydtaxesortimentet. Tur och retur-biljetten skulle kunna ersätta 24-timmars turistkort. Införandet av nya produkter i Sydtaxan och i respektive länstaxor påverkas av utrymmet i de handenheter som används ombord på Öresundstågen vid visering. Handenheterna, som är Skånetrafikens, ska förutom Skånetrafikens samtliga produkter även innehålla produkter som är tillgängliga inom Sydtaxan samt lokala produkter inom respektive län (samtliga sydlän). Utrymmet är därför begränsat och ett arbete med att stuva om data i handenheterna har påbörjats. Tester kommer göras för framöver för att undersöka om det med nuvarande kapacitet går att införa Årskortet och tur och retur-biljetten. Begränsat utrymme i handenheterna påverkar lokala biljetter i Halland såsom Turistkorten. Skolkort Idag köper grundskolorna Grundskolekortet och gymnasieskolorna Gymnasieskolkortet till de elever som är skolkortsberättigade. Grundskolekortet gäller inom kommunen medan Gymnasieskolkortet har länsgiltighet (inkl. Öresundståg). Förslag till nya skolkort kommer att tas fram under hösten 2015 till läsåret 2016/17. I horisonten Period Skolungdom indateras i ordinarie länstaxa (inkluderar Öresundståg). Förändringen görs utifrån målet att göra periodkortsutbudet trafikslagsneutralt. Vidare diskussion krävs om ålderssubventionering. Period 24 resor prishöjs ytterligare för att fasas ut helt Målet är att få dessa resenärer att välja Period 20/60 som möjliggör ett mer frekventare resande (resdag istället för restillfällen). Period 10/90 indateras i ordinarie länstaxa. Ytterligare ett alternativ för kombiresenären.

24 Hallandstrafikens produktkatalog - färdbevis

25 Hallandstrafikens produktkatalog - färdbevis Samtliga kommuner i Halland erbjuds möjlighet att ur produktkatalogen köpa färdbevis som ger invånarna eller delar av invånarna i kommunen helt eller delvis prisreducerade resor. Produktskatalogen omfattar endast färdbevis. Tillköp av trafik, linjer och turer beskrivs inte i detta dokument. Ökade kostnader till följd av ökat resande på grund av den ökade subventioneringen är inte medräknade. Priserna nedan är beräknade på dagens utbud. Kostnader för förstärkningstrafik på grund av ökat resande bekostar kommunen. Produktkatalogen avser resor i den ordinarie linjetrafiken och resenären omfattas av Hallandstrafikens ordinarie resevillkor. Respektive erbjudande har olika begränsningar vad gäller giltighetstid, geografisk giltighet samt ålder. Följande erbjuds; Seniorkort Skolkort med utökad giltighet Periodkort med giltighet i hela kommunen ej klart Prisreducering periodkort ej klart Gratis trafik under ett trafikdygn ej klart Där inget annat anges följer priserna ordinarie prisjustering. SENIORKORT Priset avser ett års resande i kollektivtrafiken inom kommunen. Priset avser avtal över två år. Priset regleras av åldersgrupp; 75 år eller äldre 70 år eller äldre 65 år eller äldre Samt inom vilka tider som erbjudandet gäller. Bastid; vardagar samt från på helger Utökad tid; vardagar och samt från på helger Priset nedan avser kostnad per år.

26 Halmstad Ålder Bastid Utökad tid kr kr kr kr kr kr Falkenberg Ålder Bastid Utökad tid kr kr kr kr kr kr Varberg Ålder Bastid Utökad tid kr kr kr kr kr kr Administrativa regler och villkor för resa Den seniorkortberättigade kommuninvånaren hämtar ut sitt resekort i Hallandstrafikens butiker inom respektive kommun. Resan till utlämningsstället betalar resenären själv. Vid borttappat kort vänder sig resenären till respektive utlämningsställe där ett nytt seniorkort ställs ut mot en administrativ avgift på 20kr som resenären själv betalar. Resan till utlämningsstället betalar resenären själv. PERIODKORT MED GILTIGHET I HELA KOMMUNEN Kommunen kan subventionera resandet för de periodkortsresenärer som pendlar inom den egna kommunen. Resenären betalar då grundpriset för periodkortet och kommunen betalar prisskillnaden mellan första och andra zonen. Resenärens periodkort har då giltighet inom samtliga zoner i kommunen. Periodkort Period Period Student Period 24 resor Period 2 resor/dag Period Skolungdom Årskortet Årskortet Skolungdomen Pris per sålt kort 100 kr 75 kr 50 kr 100 kr 60 kr 850 kr 510 kr För kostnadsuppskattning baserat på dagens resande med periodkort inom kommunen vänligen kontakta Hallandstrafiken.

27 Administrativa regler och villkor för resa Andra periodkort kan inte kombineras med periodkort utställda för resa inom kommun vid resa över kommun- eller länsgräns. Vid tillköp av enkelbiljett tillämpas 4.6 i AR. Resenären köper sitt periodkort i Hallandstrafikens ordinarie försäljningskanaler. Hallandstrafiken fakturerar kommunen för antalet sålda periodkort per månad. Antalet sålda periodkort redovisas per månad. SKOLKORT + Kommunen erbjuds att köpa skolkort med utökad giltighet jämför med ordinarie Skolkort till skolelever för resor inom kommunen. Prissättning av Skolkort följer nuvarande avtal. Skolkorten med utökad giltighet har ett kostnadstillägg baserat på kostnaden för Fritidskortet och Sommarlovskortet. Skolkort kommun (+ Fritid) Skolkort kommun Fritid gäller för obegränsat antal resor i Hallandstrafikens linjetrafik samt i den anropsstyrda trafiken inom kommunen, hela trafikdygnet samtliga dagar under läsåret. Kortet är inte giltigt under sommarlovet. Pris; ej beslutat Skolkort kommun (helår) Skolkort kommun Helår gäller för obegränsat antal resor i Hallandstrafikens linjetrafik samt i den anropsstyrda trafiken inom kommunen, hela trafikdygnet samtliga dagar under året (365 dagar). Pris; ej beslutat Administrativa regler och villkor för resa Samtliga skolkort ska beställas enligt tillämpade rutiner för Skolkort. Beställning inför kommande läsår görs senast i juni. Fakturering sker enligt idag tillämpade rutiner. Vid borttappat kort vänder sig eleven till skolan där ett nytt skolkort delas ut mot en administrativ avgift. Skolan bestämmer själv nivån på avgiften. Resor som görs under tiden betalar resenären själv.

28 PRISREDUCERING PERIODKORT Kommunen kan subventionera resandet för de periodkortsresenärer som pendlar inom den egna kommunen. Resenären betalar en del och kommunen resterande del av kostnaden för periodkortet. För kostnadsuppskattning baserat på dagens resande med periodkort inom kommunen vänligen kontakta Hallandstrafiken. Administrativa regler och villkor för resa Andra periodkort kan inte kombineras med periodkort utställda för resa inom kommun vid resa över kommun- eller länsgräns. Vid tillköp av enkelbiljett tillämpas 4.6 i AR. Resenären köper sitt periodkort i Hallandstrafikens ordinarie försäljningskanaler. Hallandstrafiken fakturerar kommunen för antalet sålda periodkort per månad. Antalet sålda periodkort redovisas per månad. GRATIS TRAFIK Kommunen möjliggör fritt resande för resenärer mellan helgdagar i samtlig trafik inom kommunen. Priset avser kostnad per tidsintervall inom respektive kommun. Priset avser maximalt 10 dagar under ett år. Pris; ej beslutat Administrativa regler och villkor för resa Vid resor över kommun- eller länsgräns under tiden som gratis trafik erbjuds betalar resenärer ordinarie pris för delen av resan som går inom kommunen. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: JESPER ANDERSSON, FÖRSÄLJNINGSANSVARIG HALLANDSTRAFIKEN ALT

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG JAN-APRIL 2015 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos 2015 Årsbudget 2015 Biljettintäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Trafikkostn Allmän Kollektivtrafik Övriga kostn Allmän Kollektivtrafik Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg Fordonskostnader Öresundståg Infrakostnader Öresundståg Övriga kostnader Öresundståg Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar plan Finansnetto RESULTAT Driftbidrag RESULTAT Kommentarer utfall 2015: Intäktstapp biljettintäkter jan-april 4,6 mkr mot budget. Övr intäkter: Något högre int för skolkort än budget (900 tkr). Trafikkostnader allmän kollektivtrafik: Lägre kostnader pga lägre index än budgeterat. Övriga kostnader: Lägre utfall jmf med budget gällande trafikutrustning, hållplatsutrustning, försäljningskostnader, konsultarvode, biljettsystem etc. Personalkostnader: Lägre utfall jmf med budget, organisation för störningsinfo framflyttat till 1/9 samt semesterkostnader och utbet av semestertillägg i juni-aug. Kommentarer prognos 2015: Intäktsprognos: Utfall tom april + budget för resterande år minskat med beräknade intäkter pga trafikomläggning Varberg 1,5 mkr (trafikstart ). Trafikkostnader allmän: Ny prognos i april Västtrafik/Kungsbacka som innebär ökade kostnader 1,9 mkr på helår, framskjuten trafikomläggning i Vbg -4 mkr. Trafikkostnader Ö-tåg: Prognos 1 från Öresundståg AB visar på 350 tkr lägre kostnader jmf med budget. Ärende 14

47 Hallandstrafiken Samrådsredovisning Kollektivtrafikplan

48 INLEDNING Förslag till Kollektivtrafikplan 2016 har varit ute på samråd under perioden 25 mars till 11 maj Processen med att ta fram Kollektivtrafikplan 2016 har föregåtts av två kommundialoger, i oktober 2014 samt i januari 2015, och förankring har skett i tjänstemannagruppen Kollinfra. Kollektivtrafikplanen antas i Hallandstrafikens styrelse den 8 juni. Hallandstrafiken har efter samrådsperioden sammanställt inkomna synpunkter och kommenterat dessa. Synpunkterna är uppdelade kommunvis och anges i punktlista med efterföljande kommentar i kursivt. Med anledning av inkomna synpunkter föreslås enstaka förändringar jämfört med samrådsversion av planen. Hallandstrafiken Maj 2015

49 LAHOLMS KOMMUN Laholms kommun vill klarlägga att viss förståelse finns för att Hallandstrafiken måste se över busstrafiken på linjer med lågt resande. Kommunen kan dock inte acceptera att trafik försvinner på vissa sträckor vilket främst drabbar gymnasieelever. Kommunen ställer sig positiv till omläggning av linje 225 med anslutning till Båstad nya station och trafikering av nya Kustvägen. Dock tappar boende i Skottorp resmöjlighet till Mellbystrand/Mellby Center. Därtill kompliceras resmöjlighet till Laholms järnvägsstation eftersom linje 226 inte trafikerar denna. Laholms kommun anser att någon efterfrågestyrd tur bör kopplas till linje 225 för att möjliggöra resa till Mellbystrand/Mellby Center samt Laholms järnvägsstation. Kommentar: Hallandstrafiken sammanväger för- och nackdelar vid varje enskild trafikförändring. Bedömningen är att Skottorps koppling till Mellbystrand/Mellby Center samt Laholms järnvägsstation inte är primär. Restid till Båstad nya station kommer att vara kortare jämfört Laholms järnvägsstation för boende i Skottorp. Dessutom erbjuder linje 226 en betydligt snabbare resa in till Laholms tätort (där god samhällsservice finns) jämfört med nuvarande linje 225. Hallandstrafiken bedömning är därför att ingen efterfrågestyrd tur bör kopplas till linje 225 för att möjliggöra resa till Mellbystrand/Mellby Center samt Laholms järnvägsstation. Laholms kommun har som tidigare nämnt viss förståelse till varför linjer med lågt resande dras in. Kommunen påpekar dock att det satsas på Hishult som är en utpekad serviceort. Satsningen innefattar en ny skola och äldrecentrum. Dessutom byggs för närvarande bostäder med äldreprofil vilket förväntas bidra till positiv befolkningsutveckling. I Ysby har ett nytt område för bostadsbebyggelse tagits fram. Kommunen anser att det är viktigt med resmöjlighet för gymnasieelever sträcka Laholm Hishult samt Hishult Kornhult/Björnhult. Med denna bakgrund anser kommunen att två dubbelturer bör bibehållas under dagen sträcka Laholm Hishult. Kostnad kan minskas genom efterfrågestyrda turer. Vidare anser Laholms kommun att sträcka Hishult Kornhult/Björnhult måste ha viss trafik som kan samordnas med befintlig efterfrågestyrd trafik. Att kommunens gymnasieelever ges resmöjlighet till och från gymnasieskola är en viktig faktor för Osbecksgymnasiets framtid. Kommentar: Hallandstrafiken bifaller Laholms förslag på att två anropsstyrda dubbelturer införs under dagtid på sträcka Laholm Hishult. Prövotid sätts till ett år, utvärdering sker efter ett halvår kring användning. Bedömning kvarstår att sträcka Hishult Kornhult/Björnhult blir utan trafik. Möjlighet har setts över kring samordning med befintlig skolskjutstrafik. Tidslägen för befintliga skolturer ligger för sent på morgonen för gymnasieelever till Halmstad och Laholm. Nedläggningen av linje 257 sträcka Våxtorp Drakabygget innebär att ingen linjelagd trafik finns för bosatta längs sträckan. Kommunen anser att efterfrågestyrd trafik bör inrättas för gymnasieelever. Hallandstrafiken bör granska samordning med skolskjuts och nuvarande efterfrågestyrd trafik för att minimera kostnad. Om Osbecksgymnasiet ska vara attraktivt krävs det resmöjlighet för kommunens gymnasieungdomar.

50 Kommentar: Hallandstrafikens bedömning kvarstår vilket innebär att sträcka Våxtorp Drakabygget blir utan linjelagd trafik. Möjlighet har setts över kring samordning med befintlig skolskjutstrafik. Hallandstrafiken konstaterar att tidslägen för befintliga skolturer ligger för sent på morgonen för gymnasieelever till Halmstad och Laholm. HALMSTAD KOMMUN Halmstad kommun anser att Kollektivtrafikplanen är både innehållsrik och mycket välskriven. Halmstad kommun delar Hallandstrafikens uppfattning att det finns behov av neddragningar av linjer med lågt resande. Halmstad kommun menar att de till antalet fler utökningar i kommunen väger upp för indragningar. Ett par förslag stämmer däremot inte överens med kommunens planering vilket beskrivs i nedanstående punkter. Indragning av busstrafik mitt på dagen mellan Harplinge och Haverdalsbro är negativt för de boende, framförallt när det nya äldreboendet står klart i Harplinge. Äldreboendet bedöms generera ökat resbehov. Halmstad kommun föreslår att linje 330 fortsätter att gå med samma frekvens som idag. Kommentar: Utifrån identifierat resbehov bedöms vissa turer kunna anropsstyras. Det är varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart att bedriva kollektivtrafik där bussar går tomma, genom omprioriteringar satsas resurserna där förutsättningar för ökat resande är störst. Med anropsstyrd trafik kvarstår resmöjlighet med tillägget att du måste ringa och beställa din resa. Hallandstrafiken föreslår indragning av linje 330 sträcka Getinge Harplinge. Halmstad kommun anser att indragen trafik bör ersättas med anropsstyrd trafik. Kommentar: Hallandstrafiken anser att resbehovet inte kräver anropsstyrd trafik. Samordning med befintlig skolskjutstrafik har setts över för att möjliggöra resa för gymnasieelever. Hallandstrafiken bedömer att befintliga tidslägen medger färd för gymnasieelever. Att dra in sista tågturen från Göteborg missgynnar de resenärer som varit på sena evenemang i Göteborg och inte minst de resenärer som kommer sent från Stockholm. Halmstad kommun anser att tågturer, i synnerhet avgång 23:55 från Göteborg, fortsätter gå som idag. Kommentar: Hallandstrafiken har en skyldighet att använda samhällets resurser för största möjliga nytta, Öresundstågstrafiken är här inget undantag. Indragningar som sker ligger till grund för de turutökningar som föreslås inom Öresundstågstrafiken där kostnadstäckningen bedöms vara större, d.v.s. resurserna satsas där de gör störst nytta genom omprioriteringar. Kommunen önskar att insamlingen av resandestatistik utvecklas, gärna automatiskt på- och avräkning likt det system som beskrivs för Kungsbackapendeln. Det är speciellt viktigt att rätt resandestatistik finns tillgänglig för HNJ-banan och Markarydsbanan med anledning av de diskussioner som pågår kring banornas framtid.

51 Kommentar: Förbättrad resandestatistik är ett viktigt utvecklingsområde för Hallandstrafiken. Kundräkningssystem, likt det som nämns för Kungsbackapendeln, är en relativt ny teknik som troligtvis kommer att få större utbredning i framtiden. På sikt anser Hallandstrafiken att tekniken i större grad kan implementeras även i andra delar av Halland. Halmstad kommun önskar att Hallandstrafiken redovisar vilket år som 100 procent av stadsbusstrafiken kommer att köras på biogas. Frågan har stark koppling till partikelutsläpp och buller. Kommentar: Den option Halmstad kommun valde vid senaste upphandling innebär en trappmodell med stegvis ökade miljökrav, från 2016 skall 90% av stadsbusstrafiken köras med biogas. Hallandstrafiken har som mål att samtliga persontransporter utförs med fossilfria drivmedel från Standarden på hållplatser runt om i länet är generellt låg. Kommunen har avsatt 3 mkr för 2015 och 2 mkr under 2016 för kollektivtrafikåtgärder/hållplatsupprustning. Satsningen går under benämningen Närhet Halmstad i vilket samverkan sker med Hallandstrafiken och Arriva. Halmstad kommun anser att Närhet Halmstad är lyckat. Kommentar: Hallandstrafiken uppskattar att Halmstad kommun satsar på kollektivtrafikåtgärder/hållplatsupprustning. Infrastruktur utgör en viktig del för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom snabbare restid, attraktivare hållplatser m.m. Hallandstrafiken är som part i Närhet Halmstad också positiv till samarbetet. Inför etapp 2 av Resecentrum planerar kommunen förbättringsåtgärder på Wrangelsgatan. Detta med anledning att avlasta Laholmsvägen från biltrafik på både kort och lång sikt. Hallandstrafiken har framfört synpunkter att nämnda åtgärder, som förbättrar för kollektivtrafik på Laholmsvägen, får motsatt effekt för bussar som ska korsa Wrangelsgatan. Teknik- och fritidskontoret studerar om det finns möjlighet att utforma åtgärder som kan underlätta för bussar som ska korsa Wrangelsgatan. Kommentar: Hallandstrafiken ställer sig positiva till att Halmstad kommun studerar olika åtgärder som kan underlätta för busstrafik. Hallandstrafiken har påbörjat översyn av taxe- och zonstruktur i Halland. Kommunen önskar att detta tydliggörs snarast möjligt. Kommentar: Arbetet fortlöper framöver, Hallandstrafiken återkommer när arbetet framskridit ytterligare. Hallandstrafiken har låtit göra en utredning kring det nya stadsbusslinjenätet i Halmstad. Arbetet fortlöper under Halmstad kommun understryker att planering och utformning av det nya linjenätet behöver ske i nära dialog med kommunen. Kommentar: Hallandstrafiken ser Halmstad kommun som en given diskussionspart i planeringsprocessen av det nya stadsbusslinjenätet. Rätt förutsättningar gällande infrastruktur är avgörande för det nya linjenätets framgång.

52 Kommunen anser att längre gångavstånd till hållplats kan kompenseras genom att kvarvarande hållplatser ges ökad standard i form av större väderskydd, fler sittplatser, fler bil- och cykelparkeringar m.m. Vissa av kostnaderna kommer att åligga kommunen, det är därför viktigt att Hallandstrafiken och kommunen är överens om förändringar samt att förslag presenteras i god tid inför bl.a. budgetplanering. Kommentar: Hallandstrafiken delar uppfattningen att ett ökat avstånd till hållplats till viss del kan kompenseras genom en standardhöjning av kvarvarande hållplatser. Hållplatsmiljön utgör en viktig del av resan för kollektivtrafikresenären och bidrar till att höja kollektivtrafikens status. Förkortad restid mellan Halmstad och Helsingborg kommer att uppskattas mycket. Positivt att Hallandstrafiken arbetar för halvtimmestrafik söderut. Kommentar: Hallandstrafiken ser också positivt på den förkortade restiden söderut och potentialen i fler resenärer. I planen beskrivs att det kommer bli en ny stadsbussterminal vid Laholmsvägen vilket ersätter Österskans. Kommunen vill dock påpeka att Etapp 2 inte handlar om en terminal för stadsbussar utan hållplatslägen för fyra bussar på vardera sida. Först i etapp 3 blir det en resecentrumbyggnad för tåg, regionbuss, och stadsbussresenärer. Kommentar: Hallandstrafiken noterar synpunkt. HYLTE KOMMUN Hylte kommun efterfrågar tydligare beskrivning av trafikobjekt som berör Hylte kommun, d.v.s. Linje 400 Halmstad Hyltebruk och Linje 431 Hyltebruk Unnaryd Lidhult. Det står inget om vilka linjevarianter som finns idag och vilka som kommer att tas bort. Hur kommer sträckning för snabbuss att se ut? Vidare påpekar kommunen att två nya dubbelturer föreslås sträcka Hyltebruk Unnaryd men inte exakt i vilka tidslägen dessa kommer att ligga. Kommentar: Hallandstrafiken har i detta skede av planeringsprocessen ännu ingen konkret tidtabell att presentera. Enligt gängse tidsplan kommer en mer detaljerad redovisning ske för Hylte kommun under hösten. Hylte kommun ser behov av ny busslinje mellan Hyltebruk Torup Falkenberg. Kommentar: Hallandstrafiken utredde frågan hösten Svaret som gavs då var att underlaget ansågs för litet. Hallandstrafiken bedömer fortsättningsvis att underlaget är för litet sett till kollektivtrafikens marknadsandel. Hylte kommun föreslår att ett antal dagliga turer går via AJ:s företagshotell i Hyltebruk.

53 Kommentar: Hallandstrafiken ser ständigt över befintligt trafikutbud med målet att tillförse resbehovet på bästa sätt efter fastställda principer i Trafikförsörjningsprogrammet. Eventuell trafikering av AJ:s företagshotell vägs därmed mot resbehovet längs hela sträckan. Hallandstrafiken ser att frågan behöver lyftas med ansvariga väghållare Trafikverket samt Hylte kommun med mål att tillse gångväg till företagshotell. Hylte kommun föreslår att Hallandstrafiken utreder persontrafik med tåg mellan Halmstad och Hyltebruk. Kommentar: Hallandstrafiken hänvisar till aktuell revidering av Trafikförsörjningsprogram där framtida inriktning för tågtrafik utreds. Hylte kommun vill framhålla vikten av god turtäthet mot Jönköpings län samt smidig taxehantering över länsgränsen. Kommentar: Hallandstrafiken arbetar ständigt med att utveckla en god trafik även mot grannlänen, dock är det resbehovet som styr oavsett. Att minska eventuella taxebarriärer är en prioriterad fråga. Som en del av Sydtaxesamarbetet där även Jönköpings länstrafik ingår finns redan idag en god grund. Hylte kommun anser att Hallandstrafiken i Kollektivtrafikplan på samma sätt som i övriga kommuner borde beskriva förändringar som bland annat ska göras vid busskurer i kommunen. Kommentar: Hallandstrafikens ambition är att behandla samtliga kommuner likvärdigt i Kollektivtrafikplanen gällande beskrivning av planerade åtgärder av hållplatser. Hallandstrafiken välkomnar Hylte kommun att aktivt föra dialog kring åtgärder av hållplatser. Hållplatsen utgör en viktig del av kollektivtrafikresan. Hylte kommun ser positivt på en ny busstyp och snabbtur på sträckan Halmstad Hyltebruk. Kommentar: Hallandstrafiken noterar att Hylte kommun ställer sig positiva till komfortbuss och snabbtur på sträcka Halmstad Hyltebruk. Utvärdering av komfortbuss kommer att ske löpande av Hallandstrafiken. FALKENBERGS KOMMUN Falkenbergs kommun anser i sin helhet att de åtgärder som Hallandstrafiken presenterar i Kollektivtrafikplan är rimliga och välavvägda. Det är dock problematiskt att Hallandstrafiken ska spara samtidigt som behovet och efterfrågan på kollektivtrafik är stort. I Falkenberg har det under de senaste åren skett en kraftfull och positiv utveckling av kollektivtrafikresandet. Det är av stor vikt att Hallandstrafiken verksamhet fortsatt fokuserar på utveckling och inte avveckling. Falkenbergs kommun anser att utökning av trafik på linje 351 mellan Getinge och Halmstad även bör inkludera Falkenbergs kommun. Slöinge är en utpekad utvecklingsort i översiktsplanen och det är viktigt att kollektivtrafiken förbättras mellan Falkenbergs stad och Halmstad stad.

54 Kommentar: Hallandstrafiken bedömer kontinuerligt resbehovet. Slöinge är en del i utpekat kollektivtrafikstråk Halmstad Falkenberg, dock finns det inomstråkliga skillnader i resbehov mellan olika orter. På sikt vill Hallandstrafiken utveckla kollektivtrafiken i hela stråket. Sträckan mellan Falkenberg och Varberg är utpekat som stråk. Pengar som sparas i linjeomläggningen för stråket bör användas för ett ökat turutbud. Dialog bör föras med kommunens skolskjutsansvariga om eventuella konsekvenser för grundskoleelever som nyttjar linjelagd trafik för skolresor. Kommentar: Även om nämnd åtgärd ger en besparing innebär det en satsning genom ett mer renodlat och tydligare linjeupplägg. Målsättning är att åtgärden ska generera fler resande vilket i framtiden kan innebära ett utökat turutbud. Hallandstrafiken planerar även kommunens skolskjutsar vilket medför att eventuella konsekvenser för grundskoleelever naturligt beaktas. Falkenbergs kommun beklagar vissa indragningar i Öresundstågstrafiken. Det är viktigt med balans i framtida satsningar mellan att ta omhand och utveckla trafiken mellan Halmstad och Göteborg. Så länge resandekvoten är /5 000 länsgräns norrut/söderut bör den största utvecklingen ske norrut. Kommentar: Hallandstrafiken har i uppdrag att inte enskilt se till nuvarande resande utan också potential i framtida resande. En utökning av trafiken söderut kommer att innebära en bättre uppkoppling mot nordvästra Skåne vilket även gynnar Falkenberg. Hallandstrafiken bör utreda kollektivtrafikförsörjning Falkenberg Årstad Torup/Hyltebruk. Kommentar: Hallandstrafiken utredde frågan hösten Svaret som gavs då var att underlaget ansågs för litet. Hallandstrafiken bedömer fortsättningsvis att underlaget är för litet sett till kollektivtrafikens marknadsandel. VARBERGS KOMMUN Varbergs kommun tycker att det är beklagligt att det inte planeras några satsningar överhuvudtaget när det gäller Kollektivtrafiken i Varbergs kommun under 2016, istället sparas det runt 1,2 miljoner kronor i kommunen genom olika indragningar där resandet är lågt. Kommentar: Hallandstrafiken vill påminna om justerat stadsbusslinjenät som fullt ut får genomslag under 2016 (beslut Kollektivtrafikplan 2015 men framflyttat p.g.a. avsaknad infrastruktur). Utöver det sker satsningar i form av busstrafik till/från industriområde Varberg Nord samt förbättrad trafik för norra delen av kommunen för vidare resa med tåg från Åsa station. Det är varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart att bedriva kollektivtrafik där bussar går tomma, genom omprioriteringar satsas resurserna där förutsättningar för ökat resande är störst. Planen skulle tydligare kunna lyfta fram hur en väl fungerande kollektivtrafik kan utgöra ryggraden för en positiv utveckling av Halland och dess kommuner.

55 Kommentar: Kollektivtrafikplanens främsta syfte är att beskriva Hallandstrafikens operativa verksamhet samt aktuella trafikförändringar för nästkommande trafikår. Kollektivtrafikens samhällsnyttor samt bidrag till den halländska utvecklingen behandlas delvis men beskrivs mer utförligt i Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Planen ägnar sig mest åt uppföljning, ej framåtblickande. Kommentar: Kollektivtrafikplanens fokus är på det kommande trafikåret, d.v.s med utblick Föreslagna indragningar Öresundståg gällande sen kvällavgång från Göteborg samt kvällsavgång från Halmstad norrut bidrar inte till att stärka den positiva resandeutvecklingen eller visionen Halland bästa livsplatsen. Kommentar: Hallandstrafiken har en skyldighet att använda samhällets resurser för största möjliga nytta, Öresundstågstrafiken är här inget undantag. Indragningar som sker ligger till grund för de turutökningar som föreslås inom Öresundstågstrafiken där kostnadstäckningen bedöms vara större, d.v.s. resurserna satsas där de gör störst nytta genom omprioriteringar. Det är önskvärt att Hallandstrafiken tittar på möjlighet att tidigarelägga avgång från Halmstad 05:05 som anländer 06:20 i Gbg. Resenärer missar SJ:s tidiga avgång 06:00 till Stockholm. Kvällsavgångar från Köpenhamn bör ses över, sista tåget från Kastrup går i dagsläget vid 20:46 vilket är för tidigt för flygresenärer med Varberg som slutpunkt. Kommentar: Nuvarande avgång från Halmstad 05:05 kommer att tidigareläggas till 04:52 vilket innebär ankomst i Göteborg 06:05. Kontinuerlig översyn av Öresundståg sker inom befintligt planeringsarbete. Passning till fjärrtåg samt flyg utgör en faktor bland flera andra. Bytestid till Västra Stambanan kommer vara 25 minuter i båda riktningarna i det fall Trafikverket fastställer tågplan i september likt presenterat förslag av fördelning tåglägen. Förslag gällande indragning av linje 620 dras innebär att det endast återstår linje 616 och Viskadalsbanan för boende i Veddige. Varbergs kommun tar just nu fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra kustområdet. Området har god utvecklingspotential för verksamheter och bostäder vilket på sikt behöver mötas upp med en väl fungerande kollektivtrafik. Det är viktigt att skolelever inte drabbas av indragning av linje 620 och att skolskjuts tillgodoses på annat sätt. Varberg vill även betona vikten av att busshållplatsen Espevik finns kvar. Kommentar: Linje 620 är inte primär linje för resor mellan Veddige Varberg, detta är linje 616 och Viskadalsbanan som kvarstår med samma utbud. Linje 616 kommer dessutom från december få en rakare linjedragning samt stopp vid industriområde Varberg Nord vilket är till fördel för Veddige. Från Espevik och söderut kvarstår trafik till viss del genom linje 620 (1 dt) vilket täcker in resbehov för skolelever till Bläshammar och PS. Övriga resenärer hänvisas till linje 615 med god turtäthet, dock med längre gångavstånd till följd.

56 Varberg vill påtala vikten av att Hallandstrafiken tar hänsyn till de som arbetspendlar till Södra cell och Ringhals med linje 777 när denna delvis dras in. Viktigt att se över hur många arbetspendlare som rest med linje 777 under vilka tider för att sedan justera med kvarstående linje 615. Kommentar: Hallandstrafikens anser att relativt få åker med nämnda linjer till Södra cell. Då linje 777 försvinner mellan Väröhalvön Varberg täcker linje 615 till stor del upp bortfall av turer. Med hänsyn till asylboende i Bergsgård anser Varbergs kommun att det behövs fler turer på linje 653 än de 4 dubbelturer som anges i planen. Kommentar: Hallandstrafiken bedömning kvarstår att 4 dubbelturer är tillräckligt. Kontakt är upprättad med asylboende gällande önskemål om avgångstider. Linje 652 Tvååker-Varberg är inte anpassad för byte till Öresundståg i Varberg. Detta är bara en av linjerna som inte är synkade med Öresundståget. Varbergs kommun anser att detta bör vara en självklarhet och anser därför att Hallandstrafiken bör justera tiderna inför nästa tidtabellsläggning. Kommentar: Hallandstrafiken arbetar för att i möjligaste mån knyta regionbusstrafiken till Öresundstågens ankomst- och avgångstider, detta är dock inte möjligt i alla lägen sett till både norr-/och sydgående tåg då antalet turer på linjer är färre än antalet avgångar med Öresundstågen. Varbergs kommun anser att landsbygdstrafiken bör passera Lorensberg som är en av kommunens målpunkter. Kommentar: Trafikering är alltid en avvägning mellan restid kontra stopp. För bättre passning till Öresundståg krävs en så rak och snabb körväg i tätort som möjligt. Utifrån bäst för flest görs bedömning mellan ökad gångväg till/från upprustad hållplats vid Komedianten ställt mot den tidsvinst på 3-5 minuter det innebär att trafikera befintlig körväg. Skall Lorensberg angöras blir körväg Trädlyckevägen Östra Vallgatan Träslövsvägen Sveagatan Engelbrektsgatan vilket upplevs som en onaturlig omväg för kollektivtrafiken vilket leder till att dess konkurrenskraft försvagas. Det bör finnas studentrabatt på alla typer av färdkort, inte bara periodkort. Kommentar: Hallandstrafiken har inga planer på att införa studentrabatt på alla typer av färdbevis. Varbergs kommun påpekar att gymnasieelever är en stor och viktig pendlargrupp. Därför är det av vikt att indragningar inte drabbar denna grupp. Kommentar: Enligt fastställda principer kring Lågfrekvent resande enligt Regionalt Trafikförsörjningsprogram likställs gymnasieelever med övriga resenärer. Hallandstrafiken kan därmed inte tillse trafik till enskilda gymnasieelever. Varbergs kommun anser att det är önskvärt att tidsplan redovisas för förbättring av hållplatser.

57 Kommentar: Hallandstrafiken noterar önskemål. Avstämning kring tidsplan sker vanligtvis kontinuerligt i dialog med väghållare. Hallandstrafiken välkomnar utökad dialog kring hållplatsfrågor med kommunerna i Halland. Varbergs kommun anser att kapitel om lågfrekvent resande behöver förtydligas och utvecklas. Vad är lågfrekvent resande och vad innebär det? Det är otydligt i nuvarande plan och borde samlas under en rubrik. Kommentar: Hallandstrafiken noterar synpunkt. Det behöver tydliggöras vad närtrafik innebär, när och vem som kan använda det. Kommentar: Hallandstrafiken noterar synpunkt. KUNGSBACKA KOMMUN Kungsbacka kommun vill lyfta fram Åsa station där en positiv resandeutveckling skett sedan stationens öppnande. Kungsbacka vill framhålla vikten av fler tågstopp under de kommande åren. Många reser idag trots det begränsade utbudet, därmed finns en stor potential att öka resandet. En utökning av helgutbudet som är obefintligt idag skulle tillgodose både arbetspendling och fritidsresande. Kommentar: Hallandstrafiken är mycket nöjd med resandeutvecklingen i Åsa. Sett till dagens kapacitet på Västkustbanan innebär fler stopp i Åsa att robustheten minskar. I takt med att Västkustbanans kapacitet ökar samt Västlänkens färdigställande medges fler tågstopp i Åsa. Kungsbacka är tveksamma inför indragning av halvtimmestrafik på lördagar på linje 734. Besparingen är liten och att dra in trafik skapar badwill samt risk för överbelastning på vissa turer. Kommentar: Hallandstrafiken är medveten om att linje 734 är en av de större linjerna i Halland och ambitionen är att skapa en så attraktiv trafik som möjligt. Hallandstrafiken gör dock bedömningen att timmestrafik på lördagar är tillräckligt. Kollektivtrafikplanen indikerar att Hallandstrafiken intar en avvaktande roll de närmaste åren. Kungsbacka menar att kollektivtrafiken ständigt behöver utvecklas för att locka nya resenärer. Med nästan pendlare från Kungsbacka till Göteborgsområdet finns stor potential för fler kollektivtrafikresande. Kommentar: Att ständigt utveckla och förbättra trafiken är en ytterst viktig faktor för att öka resandet och därmed kostnadstäckningen. Det nuvarande ekonomiska läget medger dock inga större trafikutökningar i dagsläget. Hallandstrafikens fokus ligger istället på att förvalta och förbättra nuvarande trafik vilket också är vikt i skapandet av en attraktiv kollektivtrafik.

58 Kollektivtrafikplanen säger att Hallandstrafiken arbetar med att ta fram nästa generations betalsystem. Kungsbacka vill understryka vikten av att resandet mellan Västtrafiks och Hallandstrafikens områden underlättas. Det ska vara möjligt att resa på samma biljett över gränserna. Kommentar: Hallandstrafiken är medveten om gränsproblematiken till Västtrafik. Ambitionen är att minimera eventuella hinder som kan uppstå. Att utveckla nästa generations betalsystem utgör en viktig del för att uppnå det gränslösa resandet. FÖRÄNDRINGAR UTIFRÅN INKOMNA SYNPUNKTER Hallandstrafiken bifaller Laholms förslag på att två anropsstyrda dubbelturer införs på linje 228 under dagtid på sträcka Laholm Hishult. Prövotid sätts till ett år, utvärdering sker efter ett halvår kring användning.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (43) 89 Remiss Kollektivtrafikplan 2016 Dnr 2015 KS0173 Sammanfattning Kollektivtrafikplanen beskriver Hallandstrafikens verksamhet och föreslagna trafikförändringar för 2016 samt med utblick Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. I årets plan redovisas satsningar men även förslag på neddragningar. Det är varken samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart med busstrafik där underlaget är litet. En utökad kollektivtrafik sker där det bor flest människor för att så många som möjligt ska kunna ta del av utbudet. Hallandstrafiken har med anledning av minskade intäkter under 2014 obalans i ekonomi. Därför har bolaget analyserat verksamheten och en åtgärdsplan är upprättad tillsammans med Region Halland för att komma tillrätta med obalans i ekonomi. För 2016 sker en minskning av trafikkostnader med 2 miljoner kronor netto, det vill säga trafikens totala kostnader minskat med biljettintäkter. Lagda förlag på trafikförändringar baseras på fastställda principer i Regionalt Trafikförsörjningsprogram. - Linje 400, Halmstad-Hyltebruk: Befintligt trafikutbud på sträckan Halmstad- Hyltebruk består av flera linjevarianter. Utifrån genomförd stråkstudie har slutsatser formats där antalet varianter föreslås minska till tre, vilket förenklar för kunden, även körväg i centrala Hyltebruk föreslås justeras. Begreppet Snabbuss introduceras på sträckan med rak körväg med färre hållplatsstopp längs vägen, genom detta förfarande ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft jämfört val av bil genom att restid förkortas. Hallandstrafiken har för avsikt att testa en ny busstyp med högre komfort på sträckan som del i att möta nya kunders resbehov. Här står inget om vilka linjevarianter som finns idag och vilka som kommer att tas bort. Hur kommer sträckning för Snabbuss att ser ut? - Linje 431, Hyltebruk-Unnaryd-(Lidhult): Sträckan Unnaryd-Lidhult uppvisar mycket lågt resande. I genomsnitt 0-0,5 påstigande per tur. Detta understiger lägsta nivå för kostnadstäckning och snittresande. Hallandstrafiken förslag är därför att trafiken på sträckan dras in helt. Närtrafik till Unnaryd mellan kl till kvarstår som alternativ. Åtgärden finansierar i sin tur utökning på linje 431 sträckan Hyltebruk-Unnaryd med två dubbelturer. - Linje 431, Hyltebruk-Unnaryd: Hallandstrafiken har identifierat ett ökat behov av fler turer på sträckan Unnaryd-Hyltebruk. Två nya dubbelturer föreslås därför på sträckan i syfte att förbättra resmöjligheterna och bättre möta arbetstiderna i Unnaryd. Produktion flyttas från indragen trafik Unnaryd-Lidhult. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

70 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (43) Två nya dubbelturer föreslås på sträckan Unnaryd-Hyltebruk, men vi ser inte vilka exakta tider bussen kommer att köra. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 119 ( ) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Anita Zukanovic) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 47 ( ) Remiss från Hallandstrafiken, Kollektivtrafikplan 2016, Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar lämna följande synpunkter på Kollektivtrafikplan 2016: - Det behöver tydliggöras exakt vilka förändringar det är som sker på de föreslagna turerna i Hylte kommun samt vilka tider som föreslås för dubbelturerna. - Hylte kommun ser behov av en ny busslinje mellan Hyltebruk-Torup-Falkenberg. - Att man i planen på samma sätt som för de andra kommunerna beskriver de förändringar som bland annat ska göras vid busskurer i Hylte kommun. - Hylte kommun föreslår att ett antal dagliga turer går via AJ:s företagshotell i Hyltebruk. - Hylte kommun föreslår att Hallandstrafiken utreder persontrafik med tåg mellan Halmstad och Hyltebruk. - Hylte kommun vill framhålla vikten av god turtäthet mot Jönköpings län samt smidig taxehantering över länsgränsen - Hylte kommun ser positivt på en ny busstyp och snabbtur på sträckan Halmstad- Hyltebruk. Yrkande Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Henrik Erlingson (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut, med ändringen att punkt 5 om utredning av persontrafik med tåg tas bort ur yttrandet. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Henrik Erlingsons yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lämna följande synpunkter på Kollektivtrafikplan 2016: - Det behöver tydliggöras exakt vilka förändringar det är som sker på de föreslagna turerna i Hylte kommun samt vilka tider som föreslås för dubbelturerna. - Hylte kommun ser behov av en ny busslinje mellan Hyltebruk-Torup-Falkenberg. - Att man i planen på samma sätt som för de andra kommunerna beskriver de förändringar som bland annat ska göras vid busskurer i Hylte kommun. - Hylte kommun föreslår att ett antal dagliga turer går via AJ:s företagshotell i Hyltebruk. - Hylte kommun föreslår att Hallandstrafiken utreder persontrafik med tåg mellan Halmstad och Hyltebruk. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

71 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (43) - Hylte kommun vill framhålla vikten av god turtäthet mot Jönköpings län samt smidig taxehantering över länsgränsen - Hylte kommun ser positivt på en ny busstyp och snabbtur på sträckan Halmstad- Hyltebruk. Reservation Henrik Erlingson (C), Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Thom Ericsson (M) reserverar sig till förmån för Henrik Erlingsons yrkande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Remissvar - kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken (AU 120) KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar till Region Halland som sitt eget med tillägget att Hallandstrafiken ska utreda kollektivtrafikförsörjningen Falkenberg-Årstad-Torup/Hyltebruk. Beslutsunderlag Kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken AB, Remissversion Sammanfattning av ärendet Kollektivtrafikplanen beskriver olika trafikslag som ingår i kollektivtrafiken (tåg, regionbuss, stadsbuss, skolskjuts, färdtjänst, sjukresor mm). Vidare anger den vilka dokument och riktlinjer som ligger till grund för de ställningstaganden man har gjort vad det gäller förändringar i kollektivtrafiken inför Där ingår bland annat de mål och riktlinjer som tagits fram i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, som ökat resande, ökad andel nöjda kunder samt marknadsandel för kollektivtrafiken. Slutligen redogör den för de förändringar som planeras i kollektivtrafiken På grund av minskade intäkter så dras Hallandstrafiken med obalans i ekonomin och ett underskott på 2 miljoner måste åtgärdas. Det innebär att man tvingas spara i vissa delar där man har dålig lönsamhet/ lågfrekvent resande. Samtidigt bygger man ut kollektivtrafiken enligt huvudprincipen att bygga ut där potentialen för ökat resande är stor. Ekonomi Förslaget påverkar kommunens ekonomi såtillvida att ytterligare medel inte behöver tillskjutas kollektivtrafiken. Övervägande Kollektivtrafikutbudet är en viktig pusselbit i strävan mot ett hållbart samhälle. Det är därför problematiskt att Hallandstrafiken ska spara samtidigt som behovet och efterfrågan på kollektivtrafik är stort. I Falkenbergs kommun har vi de senaste åren haft en kraftfull och positiv utveckling av kollektivtrafikresandet. Det är av mycket stor vikt att fokus i Hallandstrafiken verksamhet läggs på fortsatt utveckling av kollektivtrafik och inte avveckling. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post: www. falkenberg. se

73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 129 I det läge som Hallandstrafiken befinner sig bedömer Falkenbergs kommun att de åtgärder som presenteras som helhet är rimliga och välavvägda. Specifika synpunkter på åtgärderna som påverkar trafiken i Falkenbergs kommun följer nedan. Synpunkter på trafikförändringar: Linje 351 Förslag: En ny dubbeltur föreslås för sträckan Halmstad (avgång 18:12) - Getinge för att möta ökat resbehov och för att förlänga tiden med halvtimmestrafik. Nettokostnad 0,13 kr. Kommentar Utökningen av trafiken på linje 351 mellan Getinge och Halmstad bör även inkludera Falkenbergs kommun. Slöinge är en utpekad utvecklingsort i översiktsplanen och det är viktigt att kollektivtrafiken förbättras i stråket mellan Falkenbergs stad och Halmstad stad inte bara mellan Getinge och Halmstad. Linje 501 (Falkenberg - Boberg) och 509 (Falkenberg - Boberg -Grimsholmen - Eftra) Enligt förslaget läggs linje 501 ned och linje 509 renodlas för ett attraktivare busslinjeupplägg. Bussen kommer att vända i Boberg. Den tur som går till Eftra tas bort och eventuella resenärer därifrån får istället resa med linje 350 som går med 9 dubbelturer/vardag. Nettobesparing 0,15 Mkr Kommentar Falkenbergs kommun tycker det är bra att Hallandstrafiken har föreslagit åtgärder för linje 501 och 509 som idag har ett mycket lågt resande (0-1 resande per tur). Linje 652, 653, 552, 553 Varberg-Falkenberg I området norr om Falkenberg går idag flera busslinjer vilket gör utbudet svåröverskådligt. Det är också flera linjer som har ett lågt resande. På exempelvis sträckan mellan Tvååker och Långås är det 6,4 påstigande per vardag. För att renodla föreslås linje 552 tas bort och linje 653 föreslås endast trafikera Varberg - Himle. Långås får via linje 553 timmestrafik till järnvägsstationen. Kopplingen mellan Tvååker och Långås med kollektivtrafik försvinner liksom kopplingen Glommen och Morup. Linje 652 kommer att ha timmestrafik mellan Falkenberg och Varberg med vissa förstärkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

74 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 129 turer i högtrafik. Glommen trafikeras fortsatt med linje 7 som har halvtimmestrafik. Morup kommer att försörjas både av linje 553 och av linje 65 2 för resor till Falkenberg. Nettobesparing 0,7 Mkr Kommentar Det är bra att linjerna renodlas och att turtätheten Långås Falkenberg blir högre. Då sträckan mellan Falkenberg och Varberg är utpekad som ett huvudstråk för kollektivtrafiken borde de pengar som sparas på linjeomläggningen användas för ett ökat turutbud. Dialog bör föras med kommunens skolskjutsansvarig om eventuella konsekvenser för barn som nyttjar bussen för skolskjuts. Öresundstågstrafiken En ny tur kommer att avgå 5:25 från Göteborg med ankomst i Halmstad 6:37. Tåg som fortsätter söderut går 7:02. Tåget möjliggör arbetsstart i Halmstad kl 7:00. Öresundstågstrafiken föreslås också utökas med tre avgångar i relationen Halmstad - Helsingborg för att uppnå timmestrafik under en större del av dygnet. 5:53 från Helsingborg med ankomst i Halmstad 5:46 (mån-fre) därefter fortsätter tåget till Göteborg som idag. 20:53 från Helsingborg med ankomst i Halmstad 21:46 (dagligen) fortsätter inte till Göteborg. 23:13 från Halmstad med ankomst i Helsingborg 00:04 trafikerar idag Göteborg och Halmstad och förlängs söderut. Avgången kl 23:55 från Göteborg till Halmstad (sön - tors) och avgången 18:22 (mån-fre) från Halmstad till Göteborg föreslås dras in på grund av lågt resande. Nettobesparingen 0 kr. Kommentar Falkenbergs kommun tycker det är bra att det blir en ny tidigare avgång från Göteborg. Öresundstågstrafiken har en mycket stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling i Falkenbergs kommun beklagar att även vissa indragningar föreslås i denna. Med Hallandstrafiken egen devis "Bäst för flest" så är det viktigt att det i de framtida satsningarna finns en balans mellan att ta omhand och utveckla den stora trafik som idag finns mellan Halmstad och Göteborg och att uppnå ett framtida resande mellan Halmstad och Helsingborg. Turutbudet söderut borde kontinuerligt stämmas av mot efterfrågan. Så länge resandekvoten är /5 000 för över länsgränsen norrut/söderut så bör den största utvecklingen ske norrut. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post: www. falkenberg. se

75 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 129 Yrkande Tore Holmefalk (C) yrkar på ett tillägg i remissvaret att Hallandstrafiken ska utreda kollektivtrafikförsörjningen F alkenberg-årstad-torup/hyltebruk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks yrkande mot avslag och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdrags bestyrkande Beslutet expedieras till: Hallandstrafiken Stadsbyggnadskontoret/Josefin Selander Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

76 Beslutsförslag Ärende 14 FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Sofia Hedberg Broberg Remissvar: Kollektivtrafikplan KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Sända bifogat remissvar till Region Halland Beslutsunderlag Kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken AB, Remissversion Sammanfattning av ärendet Kollektivtrafikplanen beskriver olika trafikslag som ingår i kollektivtrafiken (tåg, regionbuss, stadsbuss, skolskjuts, färdtjänst, sjukresor mm). Vidare anger den vilka dokument och riktlinjer som ligger till grund för de ställningstaganden man har gjort vad det gäller förändringar i kollektivtrafiken inför Där ingår bland annat de mål och riktlinjer som tagits fram i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, som ökat resande, ökad andel nöjda kunder samt marknadsandel för kollektivtrafiken. Slutligen redogör den för de förändringar som planeras i kollektivtrafiken På grund av minskade intäkter så dras Hallandstrafiken med obalans i ekonomin och ett underskott på 2 miljoner måste åtgärdas. Det innebär att man tvingas spara i vissa delar där man har dålig lönsamhet/ lågfrekvent resande. Samtidigt bygger man ut kollektivtrafiken enligt huvudprincipen att bygga ut där potentialen för ökat resande är stor. Ekonomi Förslaget påverkar kommunens ekonomi så tillvida att ytterligare medel inte behöver tillskjutas kollektivtrafiken. Övervägande Kollektivtrafikutbudet är en viktig pusselbit i strävan mot ett hållbart samhälle. Det är därför problematiskt att Hallandstrafiken ska spara samtidigt som behovet och efterfrågan på kollektivtrafik är stort. I Falkenbergs kommun har vi de senaste åren haft en kraftfull och positiv utveckling av kollektivtrafikresandet. Det är av mycket stor vikt att fokus i Hallandstrafiken verksamhet läggs på fortsatt utveckling av kollektivtrafik och inte avveckling. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

77 I det läge som Hallandstrafiken befinner sig bedömer Falkenbergs kommun att de åtgärder som presenteras som helhet är rimliga och välawägda. Specifika synpunkter på åtgärderna som påverkar trafiken i Falkenbergs kommun följer nedan. Synpunkter på trafikförändringar: Linje 351 Förslag: En ny dubbeltur föreslås för sträckan Halmstad (avgång 18:12) - Getinge för att möta ökat resbehov och för att förlänga tiden med halvtimmestrafik. Nettokostnad 0,13 kr. Kommentar Utökningen av trafiken på linje 351 mellan Getinge och Halmstad bör även inkludera Falkenbergs kommun. Slöinge är en utpekad utvecklingsort i översiktsplanen och det är viktigt att kollektivtrafiken förbättras i stråket mellan Falkenbergs stad och Halmstad stad inte bara mellan Getinge och Halmstad. Linje 501 (Falkenberg - Boberg) och 509 (Falkenberg - Boberg -Grimsholmen - Eftra) Enligt förslaget läggs linje 501 ned och linje 509 renodlas för ett attraktivare busslinjeupplägg. Bussen kommer att vända i Boberg. Den tur som går till Eftra tas bort och eventuella resenärer därifrån far istället resa med linje 350 som går med 9 dubbelturer/vardag. Nettobesparing 0,15 Mkr Kommentar Falkenbergs kommun tycker det är bra att Hallandstraflken har föreslagit åtgärder för linje 501 och 509 som idag har ett mycket lågt resande (0-1 resande per tur). Linje 652,653, 552,553 Varberg-Falkenberg I området norr om Falkenberg går idag flera busslinjer vilket gör utbudet svåröverskådligt. Det är också flera linjer som har ett lågt resande. På exempelvis sträckan mellan Tvååker och Långås är det 6,4 påstigande per vardag. För att renodla föreslås linje 552 tas bort och linje 653 föreslås endast trafikera Varberg - Himle. 2

78 Ärende 14 Varberg tmmml 553 Varberg 653 'vååker "vååker.långås Glommei Glommen Skogstorp Falkenberg Ikogstorp Falkenberg Nuläge och föreslagen linjesträckning. Långås får via linje 553 timmestrafik till järnvägsstationen. Kopplingen mellan Tvååker och Långås med kollektivtrafik försvinner liksom kopplingen Glommen och Morup. Linje 652 kommer att ha timmestrafik mellan Falkenberg och Varberg. Glommen trafikeras fortsatt med linje 7 som har halvtimmestrafik. Morup kommer att försörjas både av linje 553 och av linje 65 2 för resor till Falkenberg. Nettobesparing 0,7 Mkr Kommentar Det är bra att linjerna renodlas och att turtätheten Långås Falkenberg blir högre. Då sträckan mellan Falkenberg och Varberg är utpekad som ett huvudstråk för kollektivtrafiken borde de pengar som sparas på linjeomläggningen användas för ett ökat turutbud. Öresundstågstrafiken En ny tur kommer att avgå 5:25 från Göteborg med ankomst i Halmstad 6:37. Öresundstågstrafiken föreslås också utökas med tre avgångar i relationen Halmstad Helsingborg för att uppnå timmestrafik under en större del av dygnet. Avgången kl 23:55 från Göteborg till Halmstad (sön - tors) och avgången 18:22 (mån-fre) från Halmstad till Göteborg föreslås dras in på grund av lågt resande. 3

79 Nettobesparingen 0 kr. Kommentar Falkenbergs kommun tycker det är bra att det blir en ny tidigare avgång från Göteborg. Öresundstågstrafiken har en mycket stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling i Falkenbergs kommun beklagar att även vissa indragningar föreslås i denna. Med Hallandstrafiken egen devis: Bäst för flest" så är det viktigt att de framtida satsningarna finns en balans mellan att ta omhand och utveckla den stora trafik som idag finns mellan Halmstad och Göteborg och att uppnå ett framtida resande mellan Halmstad och Helsingborg. Turutbudet söderut borde kontinuerligt stämmas av mot efterfrågan. Så länge resandekvoten är / för över länsgränsen norrut/söderut så bör den största utvecklingen ske norrut. Beslutet expedieras till: Björn Stenbäck på Hallandstrafiken, via mail: 4

80 Tjänsteskrivelse Ärende 14 Datum Vårt dnr: KS 2015/146 FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander/Sofia Hedberg-Broberg Remissvar: Kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken KS Bakgrund Falkenbergs kommun har på remiss från Hallandstrafiken AB erhållit förslag till Kollektivtrafikplan 2016, daterad Sammanfattning Kollektivtrafikplanen är direkt kopplad till Region Hallands vision, tillväxtstrategi och utvecklingsstrategi. Utifrån tillväxtstrategin och utvecklingsstrategin fattar regionfullmäktige varje år beslut om de ekonomiska ramar som ska gälla och då bland annat för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken vidgar Hallands arbets- och studiemarknad (goda pendlingsmöjligheter) samtidigt som den skapar goda boendemiljöer såväl i stad som tätortsnära landsbygd. Kollektivtrafiken är både tåg (Öresundståg Viskadalsbanan etc), regionbusstrafik, stadsbusstrafik med mera. Regionbuss, stadsbuss och Öresundstågen har ungefar lika stora andelar av resande (ca 30%). Övergripande mål för kollektivtrafiken ska vara: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. Delmålen är: 1. Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5% jämfört med föregående år. 2. Andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 % och andelen nöjda invånare ska öka till minst 53%. 3. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14%. För att följa upp detta så driver Hallandstrafiken ett målstyrnings- och måluppfölj ningsarbete. Uppföljning delmål för delmål. Delmål 1. Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5% jämfört med föregående år. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

81 Målet uppfylldes inte då resandeökningen stannade på 2,4%. Exkluderar man Öresundståget så blev ökningen enbart 0,9%. I hela Öresundstågssystemet har det under 2014 skett en resandeminskning med 2%. I Halland har det dock skett en ökning med 4,9%. Resandet från Falkenberg har till och med ökat med 12%. Orsaken vad det gäller tåg är den tre veckor långa tågstrejken, annat sätt att stämpla på Kungsbackapendeln samt att SJ åter trafikerar sträckningen Göteborg-Malmö som tar andelar av de långväga resenärerna. På regionbussarna ökade resandet med 3,1% på regionbussarna och tittar man enbart på dess huvudlinjer med 4,4%. Slutsatsen blir då att övriga linjer då gick svagt bakåt (0,3%). Satsningen vad det gäller regionbussarna ligger rätt när man trafikerar där förutsättningarna för resandet är störst. Resandeökningen blev 3,8% inom stadstrafiknäten vilket de hoppas är ett trendbrott mot de två tidigare årens minskning. I Falkenberg är det framför allt busslinje 10, till och från järnvägsstationen, som står för ökningen. Här ökar dock alla linjer förutom linje 6 (busslinje till Falkagård). Orsaken vad det gäller stadstrafikens del är för Falkenberg den renodling av linjer som genomfördes Med ett tätt turutbud över hela dagen samt koppling till linje 10 erbjuder nätet goda möjligheter för arbets- och studiependling. Delmål 2. Andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 % och andelen nöjda invånare ska öka till minst 53%. Detta försöker man mäta och man nådde inte målet 2014 utan stannade på 65% nöjda kunder och andelen nöjda invånare stannade på 51%. Delmål 3. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14%. Här stannade man på 12,47% vilket innebär att målet inte nås men att man är nära. Sammantaget gör ovanstående att Hallandstrafiken dras med obalans i ekonomin och ett underskott på 2 miljoner måste åtgärdas. Det innebär att man tvingas spara i vissa delar där man har dålig lönsamhet/ lågfrekvent resande. Samtidigt bygger man ut kollektivtrafiken enligt huvudprincipen att bygga ut där potentialen för ökat resande är stor. De åtgärder som påverkar Falkenbergs kommun finns beskrivna i remissvaret där även respektive förslag kommenteras. STADSBYGGNADSKONTORET Sofia Hedberg-Broberg/Josefin Selander Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

82

83

84

85

86

87

88 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:141 Yttrande över Kollektivtrafikplan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till yttrande över Kollektivtrafikplan 2016 och översänder det till Hallandstrafiken. Sammanfattning Hallandstrafiken har översänt Kollektivtrafikplan 2016 till kommunen för yttrande. Planen beskriver föreslagna trafikförändringar för 2016 samt en utblick Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Hallandstrafiken Yttrande Kollektivtrafikplanen 2016 inleds med en tillbakablick på Vi kan konstatera att den satsning som Kungsbacka kommun gjorde med byggandet av Åsa station har bidragit starkt till att resandet ökat i Halland under Antalet av- och påstigande på Åsa station uppgick vid senaste mätningen till 750 per dag vilket är fler än målsättningen när stationen byggdes. Kommunen vill därför framhålla vikten av att stationen utvecklas med fler tågstopp under de kommande åren. Kommunen får många synpunkter om detta och det är stor efterfrågan på att fler tåg ska stanna. Eftersom så många redan åker från Åsa med det begränsade utbud som är idag, är potentialen för ökat resande stor om fler Öresundståg stannar. Åsa är också en sommarort med många turister och fritidsboende vilket gör att antalet invånare ökar markant sommartid. En utökning av turubudet, även på helger där det idag i Kommunstyrelsens förvaltning Catarina Nyberg /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Förslag till utveckling av missbruk- och beroendevården i Halland - Kungsbacka

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

13 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

13 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärende 13 RS 2016-02-10 13 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet: 1. Lokalförsörjning skolförvaltningen (DN Kultur och skola

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet: 1. Verksamhetsplan Barn och unga med psykisk ohälsa. RS 150369 2. Portföljrapport,

Läs mer

Månadsrapport Mars 2017

Månadsrapport Mars 2017 Månadsrapport Mars 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Juli 2016

Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Juli 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2016

Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport April 2017

Månadsrapport April 2017 Månadsrapport April 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Juni/juli 2017

Månadsrapport Juni/juli 2017 Månadsrapport Juni/juli 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport September 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport November 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Juni 2016

Månadsrapport Juni 2016 Månadsrapport Juni 216 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2017

Månadsrapport Oktober 2017 Månadsrapport Oktober 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Månadsrapport Maj 2017

Månadsrapport Maj 2017 Månadsrapport Maj 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika nyckeltal

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2016

Månadsrapport Oktober 2016 Månadsrapport Oktober 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Ärende 10 RS 2015-02-11

Ärende 10 RS 2015-02-11 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG OKT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter 266 424 523 337 869 832-71 445 309 318 254 691 401

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Kollektivtrafikplan 2016

Kollektivtrafikplan 2016 Hallandstrafiken AB Kollektivtrafikplan 2016 Slutgiltig version 2015-06-09 2016 Antagen i Hallandstrafikens styrelse 2015-06-08 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 Kollektivtrafikplan

Läs mer

Remissvar - kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken 2016. KS 2015-146

Remissvar - kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken 2016. KS 2015-146 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 120 Remissvar - kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken 2016. KS 2015-146 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram - kompletteringar

Trafikförsörjningsprogram - kompletteringar 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering 0722-45 03 75 Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-23 RS 110489 Regionstyrelsen Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Ärende 24 RS 2014-12-17

Ärende 24 RS 2014-12-17 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 150 000 100 000 50 000 0 Resandeutveckling September

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 2. Resandeutveckling... 5 3. Trafikplaneringens utgångspunkter... 12

Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 2. Resandeutveckling... 5 3. Trafikplaneringens utgångspunkter... 12 Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Planeringsförutsättningar... 3 Regionalt Trafikförsörjningsprogram... 3 Hallands kollektivtrafikstrategi... 3 Mål och inriktning

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03- 0 6. Dnr j{ 2.ötH -(21

Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03- 0 6. Dnr j{ 2.ötH -(21 BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland 1(2) Regionkontoret Åse Allberg, verksamhetschef Regional samhällsplanering 0767-69 60 06 -Da,;um Falkenbergs kommun 20 3-03-05 Kommunledningskontaret Kanslienhc'1-n 2014-03-

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget. KS

Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-17 315 Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget.

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Pågatåg nordost och Krösatåg Busstrafikutredningen Mats Ohlsson, affärsutvecklare tåg Bakgrund och huvudtankar Kraftfull satsning på kollektivtrafiken

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget. (AU 315) KS

Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget. (AU 315) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 293 Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik redovisning av uppdrag i budget. (AU 315) KS 2015-110

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-02 Dnr 1503283 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Ändrade biljettpriser och

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö Tid: 2016-05-18 08:30-10:50 Plats: Regionens hus, sal B 9 Justering av biljett priser Diarienummer: RJL 2016/1452 Beslut Presidet föreslår

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen

14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen 14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-04-12

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

Ärende 5 RS

Ärende 5 RS Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Planeringsförutsättningar... 3 Regionalt Trafikförsörjningsprogram... 3 Mål och inriktning för Regionen... 3 Kollektivtrafikplan...

Läs mer

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Trafikplan Buss o Tåg 2017 Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Buss 2017 I sammanställningen markerade åtgärder genomförs A. Trafiksatsningar baserat på - Mål om fördubblat resande

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-02-28.

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Motion om att underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen

Motion om att underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Regional utveckling, social hållbarhet Tamara Spiric Avdelningschef Datum Diarienummer 2017-03-03 RS160557 Regionstyrelsen Motion om att underlätta integrationen genom

Läs mer

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland 01054 Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland Version 1. En rapport från Region Halland Kollektivtrafikens utbud och användning är en rapport framtagen av Hallandstrafiken tillsammans

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016.

Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016. Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016. Öresundstaxan + 5% + 17 milj kr (helår) Jojo Period + 3,5% + 25,5 milj kr (helår)

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg - Skåne Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg -

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2017 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035

Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035 Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035 regionstyrelsens förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram halland 2016-2019 Det är nu resan börjar att bli en del av växande arbetsmarknadsregioner.

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer