Planering av busstrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering av busstrafik"

Transkript

1 Föreläsning i kursen TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Campus Norrköping 7 november 2011 Planering av busstrafik Linda Meurling 1

2 Agenda FÖ 7 nov kl : Planering av busstrafik Om projektuppgiften Fler FÖ: Se schema! Projektuppgift inlämning: Se separata anvisningar! Seminarie, redovisning av projektuppgiften samt diskussion kring lösningsförslagen: Se separata anvisningar! 2

3 Planering av busstrafik Behandlar följande frågeställningar: Varför väljer människor att resa? Hur kan vi få så många som möjligt att resa kollektivt? Vilka framgångsfaktorer är viktigast för skapa ett attraktivt stadslinjenät? Hur ska ett attraktivt stadslinjenät vara uppbyggt? Vilka olika strukturer finns? Vad utgå ifrån vid skapandet av ett nytt linjenät? Vad utgå ifrån vid tidtabellssättande på linjenätet? Analysera dagens kollektivtrafiksnät vs. nya linjenätet Förändringar som behövs innan implementering av nya linjenätet kan ske Framgångsrika exempel från verkligheten 3

4 Planering av busstrafik (forts.) Även tips inför projektuppgiften samt andra djupdykningar tas upp: Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? Metod för beräkning av verklig och uppskattad restid Restidskvoter Metod för att skatta nya resenärer Samhällsekonomisk kalkyl/analys 4

5 VARFÖR VÄLJER MÄNNISKOR ATT RESA KOLLEKTIVT Varför väljer människor att resa? Behov av att resa till/från: Arbete Bostad Fritidsaktiviteter Hälsa Vård Etc Numera större valmöjligheter => Större resbehov Numera snabbare transportalternativ => Längre avstånd på en timmes restid 5

6 VARFÖR VÄLJER MÄNNISKOR ATT RESA KOLLEKTIVT Varför väljer människor att resa kollektivt? Bussen går från ett ställe där man inte är, till ett ställe där man inte vill vara, på en tid som man inte vill resa, kommer fram senare än vad man har tänkt sig, mot en kostnad som man tycker är för hög, tillsammans med andra som man inte vill åka med Och hur blir det när jag ska åka hem igen? 6

7 VARFÖR VÄLJER MÄNNISKOR ATT RESA KOLLEKTIVT Varför väljer människor att resa kollektivt? (forts.) Pålitligt (bl. a vad gäller punktlighet) bussen går när den ska Enkelt jag förstår hur jag ska använda bussen Tydligt bussen går dit jag tror att den går Snabbt sätt att resa bussen går dit jag vill resa på snabbast möjliga sätt Bekvämt det är skönt att sitta och läsa på bussen istället för att sitta i bilkö Effektivt Tryggt och säkert Tillgängligt Ökad kostnad för bilresor Eller väljer människor att resa kollektivt när de inte har något bättre alternativ? Är det ett icke-aktivt val? 7

8 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Vilka framgångsfaktorer är viktigast för skapa ett attraktivt stadslinjenät? Faktorer relaterade till: Trafiken Resenärerna Fordonen Informationen (statushöjande åtgärder) Infrastrukturen Åtgärder för bilar Organisationerna 8

9 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Trafik- och resenärsrelaterade framgångsfaktorer Enkelt Enkel tidtabell Enkla linjesträckningar Tydligt Enkelt Systemet ska ha en enkel och tydlig struktur som är lätt att förstå Korta restider snabba resor Snabbt Effektivt Hög turtäthet tät trafik Pålitligt Effektivt Samma linjesträckningar, utan varianter och avvikelser Under hela trafikeringsdygnet Under såväl vardagar som lördagar och söndagar Tydligt Enkelt 9

10 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Trafik- och resenärsrelaterade framgångsfaktorer (forts.) Samma mönster i tidtabellen Tydligt Under hela trafikeringsdygnet Under såväl vardagar som lördagar och söndagar Enkelt Styv tidtabell Enkelt Avgångarna på fasta minuttal, dvs alltid samma minuttal under dygnet och veckan Gena linjesträckningar, dvs kunden ska uppleva att bussen kör rätt väg Snabbt Effektivt Tydligt 10

11 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Trafik- och resenärsrelaterade framgångsfaktorer (forts.) Bra direktresor i viktiga relationer Snabbt Effektivt Bra utformade bytespunkter Snabbt Tryggt Effektivt Upphandlaren måste säkerställa kvalitet i entreprenörens utförande vad gäller punktlighet Pålitligt Bussen måste helt enkelt gå när den ska! Och komma fram när den ska 11

12 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Fordons- och resenärsrelaterade framgångsfaktorer Bra komfort i bussarna Antal barnvagnsplatser Antal sittplatser Bekvämt Trygg och säker Resan Bytespunkter och hållplatser På väg till och från resan Tillgängligt Ombord på bussen Vid hållplatsen och bytespunkten Till och från resan Tryggt och säkert Tillgängligt 12

13 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Informations- och statusrelaterade framgångsfaktorer Bra realtidssystem för information och störningsinformation Pålitligt Tydligt Information och marknadsföring Pålitligt Tydligt System för att ta hand om kundsynpunkter Pålitligt Människors vanor är svåra att ändra på!!! Men måste ändras 13

14 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Infrastruktursrelaterade framgångsfaktorer Stadsutformning som gynnar kollektivtrafik Bostadsområden Vägnätet Snabbt Pålitligt Effektivt Tryggt Nya stadsdelar ska byggas anpassade till kollektivtrafik direkt, så att de blir en naturlig del av staden och samtidigt få en effektiv kollektivtrafikförsörjning 14

15 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Åtgärder relaterade till bilar Bra infartsparkeringar Ökade parkeringsavgifter Ökad kostnad för bilresor Trängselavgifter Bilpooler 15

16 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT Organisationsrelaterade framgångsfaktorer Bakom ett attraktivt stadslinjenät ligger mycket arbete Ett gott samarbete mellan trafikhuvudman, kommuner och operatören som kör trafiken är ett måste Att olika förvaltningar inom kommunen samarbetar väl med varandra Alla måste ha samma mål, annars går det inte 16

17 HUR SKA ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT VARA UPPBYGGT Hur bygga upp ett attraktivt stadslinjenät? Stomlinjer - snabba linjer Stadslinjer - yttäckande linjer Anropsstyrd trafik - flextrafik 17

18 HUR SKA ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT VARA UPPBYGGT Resandemängder Stomlinjer - snabba linjer Stadslinjer - yttäckande linjer Anropsstyrd trafik - flextrafik 18

19 HUR SKA ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT VARA UPPBYGGT Stomlinjer Korta restider Hög turtäthet Gena linjesträckningar Få stopp, dvs. långt mellan hållplatserna Hög framkomlighet i bl a trafiksignaler och ev. bussfiler T ex radiella in mot centrum eller tvärförbindelser i ytterstaden Ger snabba resvägar mellan viktiga knutpunkter Kan göras som effektiva BRT-system (Bus Rapid Transit) som transporterar många människor per dygn och ersätta t ex tunnelbana 19

20 HUR SKA ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT VARA UPPBYGGT Stadslinjer Kallas även matartrafik eller dammsugarlinjer Längre restider Ibland hög turtäthet ibland låg Mer slingriga linjesträckningar Fler stopp, dvs. kortare avstånd mellan hållplatserna T ex radiella in mot centrum eller tvärförbindelser i ytterstaden Kompletterar stomlinjenätet med mer yttäckande linjer Ger resenärer korta gångavstånd från t ex boende till hållplats Matar människor till pendeltåg, tunnelbana eller andra buss- och tåglinjer 20

21 HUR SKA ETT ATTRAKTIVT STADSLINJENÄT VARA UPPBYGGT Anropsstyrd trafik Kallas även flextrafik, närtrafik eller dylikt Resenären måste oftast ringa till beställningscentral för att åka med Eller vinka in bussen som kör en viss linjesträckning Kan antingen vara linjelagd och tidtabellslagd Eller kör flextrafiken till en beställd adress inom ett begränsat område Flextrafiken kan också verka inom ett begränsat område under vissa tidsintervall på dygnet Ofta finns det i alla fall någon typ av begränsning i tid eller rum för flextrafiken, så att den inte blir som taxi Tanken är att flextrafiken ska ersätta sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst i så stor utsträckning som möjligt, så att samordning av alla samhällsbetalda resor sker 21

22 OLIKA TYPER AV LINJESTRUKTURER Vilka olika typer av linjestrukturer finns? Finns till exempel: Radiella linjer Radiella genomgående linjer Ringlinjer Tvärförbindande linjer 22

23 OLIKA TYPER AV LINJESTRUKTURER Radiella linjer Radiella linjer som börjar i en utkant av staden till en knutpunkt i centrum Kan vara stomlinjer, eller stadslinjer T ex stomlinje 2 och 3 i Linköping 23

24 OLIKA TYPER AV LINJESTRUKTURER Radiella genomgående linjer Radiella linjer som börjar i en utkant av staden via en knutpunkt i centrum till en annan utkant av staden Kan vara stomlinjer, eller stadslinjer T ex linje 119 i Norrköping eller stomlinje 1 i Linköping 24

25 OLIKA TYPER AV LINJESTRUKTURER Ringlinjer Ringlinjer som kan utgå från en knutpunkt i centrum runt en eller flera utkanter av staden Kan vara stomlinjer, eller stadslinjer 25

26 OLIKA TYPER AV LINJESTRUKTURER Tvärförbindande linjer Tvärförbindande linjer som binder samman utkanter av staden utan att passera centrum Kan vara stomlinjer, eller stadslinjer T ex linje 179 i Stockholm 26

27 BRT Bus Rapid Transit BRT Bus Rapid Transit Tänk spår kör buss Utmärkande för ett BRT-system är följande: - raka tydliga linjesträckningar - full prioritet på egna banor och körfält - fordonen angör stationer snarare än hållplatser - relativt långa stationsavstånd - insteg i nivå med bussgolvet - föravisering med spärrlinjer eller förköp - hög medelhastighet - hög turtäthet - hög kapacitet (> resenärer/tim) Vid en jämförelse mellan olika bussystem kan BRT i kapacitet jämföras med tunnelbanan, men till en väsentligt lägre kostnad 27

28 BRT Bus Rapid Transit BRT Bus Rapid Transit (forts.) Curitiba i Brasilien var först på 1970-talet Bogotá i Colombia år 2000, TransMilenio - Rekord på passagerare / h - 9 linjer - 1,6 miljoner resor / dag 28

29 BRT Bus Rapid Transit BRT i Sverige? Finns egentligen inte Vissa ställen har tagit delar av konceptet Göteborg, stomlinje 16-19, infördes Kör delvis på spårvagnsspåren - Finns inritade på spårvägskartan - Kort dras i alla dörrar på bussen, föraren kontrollerar inte biljetter - Linje 16 (Lindholmen Göteborgs centrum) drogs i ett nyexploaterat område och den planerades då in innan bebyggelsen kom - Kör t ex mitt i cirkulationsplatser, när bilarna får nedprioritering och måste köra runt Lundalänken, tekniska högskolan lasarettet Brunnshög - Förberedd för spårvagnstrafik 29

30 OLIKA TYPER AV LINJENÄTSSTRUKTURER Vilka olika typer av linjenätstrukturer finns? Stjärnlinjenät Ibland är det bara själva linjerna som har detta upplägg Ibland är även tidtabellerna anpassade så att alla linjer avgår exakt samtidigt från stadens knutpunkt Ibland kan staden ha flera knutpunkter, till exempel järnvägsstationen och centrum är två olika platser T ex Södertull och Resecentrum i Norrköping 30

31 OLIKA TYPER AV LINJENÄTSSTRUKTURER Stjärnlinjenät Markerade stråk för kollektivtrafiken Linjerna sammanstrålar vid en gemensam punkt, där byte mellan de olika linjerna är möjligt 31

32 OLIKA TYPER AV LINJENÄTSSTRUKTURER Stjärnlinjenät (forts.) Annat exempel, Karlstad Förenklat skisserat linjenät 32

33 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Vad utgå ifrån vid skapandet av ett nytt linjenät? Framtida planer och mål Arbets- och befolkningsdata Infrastrukturen Andra förutsättningar i staden Information Tidigare studier Resenärerna, både resandeunderlaget och resandeströmmarna 33

34 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Framtida planer och mål Vilka framtida mål, visioner och ambitioner har kommunen / länet / regionen? Kan t ex vara visioner kring: Minskade utsläpp Alternativa bränslen Ökad andel kollektivtrafiksanvändning Jämställt transportsystem Tillgänglighet, dvs. att så många som möjligt ska kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken och därmed så få som möjligt som behöver färdtjänst och sjukresor Nöjd kund index Direkta mål som att det ska vara en viss turtäthet mellan dessa viktiga platser i staden Hur vill vi att människor ska resa i framtiden? 34

35 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Framtida planer och infrastruktur Finns det framtida planerade bostadsområden? Var? Antal? Typ av bostad? När i tiden är de planerade? Vilka framtida förändringar i vägnätet är planerade? När i tiden är de planerade? Planeras några nya bussfiler eller reversibla busskörfält? Planeras några förändringar av hållplatser eller nya sådana? 35

36 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Arbets- och befolkningsdata Befolkningsdata Dvs. var bor människor i olika områden i staden? Kan delas upp i olika åldersgrupper, kön, typ av bostäder etc. Sysselsättningsdata Dvs. var arbetar människor i olika områden i staden? Kan delas upp per arbetsgivare 36

37 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Stadens förutsättningar Vilka är de viktigaste målpunkterna i staden och var ligger de? Kan t ex vara: Grundskolor åk 6-9, gymnasier, universitet, högskolor Vårdcentraler, sjukhus, äldreboenden Arbetsplatser Handelsplatser Kommuncentra, stadshus Järnvägsstation, busstation, resecentrum Fritidsställen, idrottsplatser, sportcentrum, idrottshallar, arenor, slalombackar Många av dessa kan vara både målpunkter för fritidsresande och arbetsplatser 37

38 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Stadens förutsättningar och infrastruktur Vilka trafikslag finns i staden? Vilka är och var ligger de viktiga knutpunkterna? Vilka funktioner har dessa? Hur ligger dagens hållplatser? Kan några slås samman för att de ligger onödigt nära varandra? Inkomna synpunkter från resenärer Både inom och utanför systemet är viktigt, dvs befintliga och potentiella 38

39 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Tidigare studier Vilka tidigare studier och utredningar har gjorts och vad säger de? Finns resvaneundersökningar gjorda? T ex ombordundersökningar 39

40 VAD UTGÅ IFRÅN VID SKAPANDET AV ETT NYTT LINJENÄT Resenärerna Hur många resenärer har dagens linjer? Hur är resenärerna uppdelade på olika typ av resor? Dvs. andel skolresor, arbetsresor etc. Hur reser människor idag? Mellan vilka områden reser många personer? Dvs. mellan vilka bostadsområden och arbetsplatser inom kommunen Hur stor är kommunens inpendling respektive utpendling? Varifrån kommer inpendlarna och var arbetar/studerar de? Hur många är de? Till var pendlar utpendlarna? Och hur många är det? 40

41 VAD UTGÅ IFRÅN VID TIDTABELLSSÄTTANDE PÅ LINJENÄT Vad utgå ifrån vid tidtabellssättande på linjenätet? Förutsättningar för trafiken Resenärernas behov Omloppsrelaterat 41

42 VAD UTGÅ IFRÅN VID TIDTABELLSSÄTTANDE PÅ LINJENÄT Förutsättningar för trafiken och resenärerna Vilka passningar till andra trafikslag som slår högre ska finnas? T ex brukar bussar anpassas till fjärrtåg eller pendeltåg Matarbussar brukar passas till stombussar etc. Vilka typer av arbetsgivare finns i kommunen och var? T ex tillverkningsindustri, handel, offentlig sektor eller tjänsteföretag Personer i tillverkningsindustri behöver en tidtabell som är anpassad efter deras skifttider morgon, dag, kväll, natt Detta gäller även för t ex sjukhuspersonal Personer som arbetar inom tjänsteföretag har mer flexibla tider Handelsanställda är beroende av handels öppettider, men dessa tider ligger generellt sett annorlunda än t ex industriskifttiderna 42

43 INTRODUKTION VAD UTGÅ IFRÅN VID TIDTABELLSSÄTTANDE PÅ LINJENÄT Förutsättningar för trafiken och resenärerna (forts.) När besöks handelsområdena? När besöks de viktiga målpunkterna? 43

44 VAD UTGÅ IFRÅN VID TIDTABELLSSÄTTANDE PÅ LINJENÄT Omloppsrelaterat Vilka omloppstider får respektive linje? För att minimera antalet fordon som behövs Hinner föraren ha en inbyggd paus i omloppen? Föraren behöver en kisspaus i omloppen på 10 min efter 2,5 timmar Varför ska kunden bry sig om det? För att det då blir billigare för trafikhuvudmannen att handla upp, och att kunden då får mer trafik för samma pengar Hur många fordon (hur mycket pengar) har staden ungefär att röra sig med? För att ta fram ett rimligare förslag 44

45 UPPSKATTNING AV FORDONSBEHOVET Uppskattning av fordonsbehovet Fordonskostnaderna är en relativt stor del av den totala kostnaden för trafik Att köpa en ny buss kostar mellan 2-5 MSEK beroende på standard Med avbetalningsplan blir det ca 0,5 MSEK per år beroende på hur många år bussen beräknas vara i drift Leasing är en möjlighet, men sker inte så ofta 45

46 UPPSKATTNING AV FORDONSBEHOVET Uppskattning av fordonsbehovet (forts.) Ex: En tur tar 30 min att köra Det är 30-minuters-trafik i tidtabellen Hur många fordon krävs då? 2 stycken 46

47 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Analysera dagens kollektivtrafiksnät vs. nya linjenätet Det finns många sätt att analysera dagens trafik på Det viktigaste är att välja några saker att mäta Så att effekterna av genomförda konsekvenser kan kvantifieras På kommande sidor följer exempel på saker att mäta och jämföra antingen före eller efter gjorda åtgärder eller per år för att få en utvecklingstrend 47

48 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Analysera dagens kollektivtrafiksnät vs. nya linjenätet Nyckeltal som berör resenärer, både på bussen och på väg till bussen samt trafikeringsstandard Nyckeltal som berör utbud och efterfrågan Nyckeltal som berör finansiering och kostnader/intäkter 48

49 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Resenärsnyckeltal Turtäthet i viktiga stråk i centrum Antal resenärer Kan redovisas för respektive linje Kan delas upp i antal resande per enkeltur Eller läggas samman till det totala antalet resande i stadstrafiken per år Åkhastighet Kan redovisas för respektive linje Detta blir ett mått på framkomlighet Och att linjerna har gena sträckningar Kan läggas samman till en siffra för hela stadens linjenät per år 49

50 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Resenärsnyckeltal Hållplatsstatistik på antal på- respektive avstigande resenärer Kan ge en fingervisning på vilka hållplatser som bör finnas kvar och vilka som ev. kan tas bort Gångavstånd till hållplatser T ex hur många av stadens boende har mindre än t ex 400 meter till en hållplats Dvs. linjenätets yttäckning 50

51 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Resenärsnyckeltal Restidkvoter buss / bil Dvs. hur lång tid tar det att åka buss jämfört med att åka bil? Välj ut vissa sträckor inom kommunen Kollektivtrafikens marknadsandelar I vissa relationer Vid vissa tider på dygnet Restidsbedömningar med hjälp av ovägd och vägd restid Ovägd restid = faktisk tidsåtgång vid en resa Vägd restid = uppfattad restid Välj några viktiga resrelationer och tidsperiod på dygnet 51

52 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Utbuds- och efterfrågenyckeltal Antal utbudstimmar Antal utbudskilometer Trafikutbud jämfört med antal boende och sysselsatta T ex hur många avgångar olika områden i staden har till resecentrum Resor per invånare och år 52

53 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Finansiering, kostnader och intäkter Produktionskostnader Vagnkilometer Förartimmar Antal bussar Intäkter Hur stor är intäkten per resa? Tror vi på resandeökningar och i så fall hur stora? Vilka intäktsökningar ger dessa då i så fall? Elasticitetsberäkningar, används vid skattning av resenärsförändringar Samhällsekonomiska beräkningar 53

54 ANALYSERA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKSNÄT VS. NYA LINJENÄTET Stadstrafikkompassen Stadstrafikkompassen väger samman dessa fyra nyckeltal: Kostnadstäckningsgrad Resor per invånare Skattesubvention per invånare Skattesubvention per resa 54

55 VERKLIG OCH UPPSKATTAD RESTID Metod för att beräkna verklig och uppskattad restid (ovägd och vägd restid) Ovägd restid = faktisk tidsåtgång vid en resa Vägd restid = uppfattad restid vid en resa Restiden består av följande delar: Gångtid till hållplatsen Väntetid = genomsnittlig tid innan resan kan starta (t ex halva turintervallet) Åktid 1 = åktid ombord på första delresan (genomsnittligt värde) Bytestid = väntetiden vid ett eventuellt byte (t ex halva turintervallet) Åktid 2 = åktid ombord på andra delresan (genomsnittligt värde) 55

56 VERKLIG OCH UPPSKATTAD RESTID Metod för att beräkna verklig och uppskattad restid (ovägd och vägd restid) (forts.) Verklig restid: Ovägd restid = Gångtid till hållplatsen + Väntetid + Åktid 1 + Bytestid + Åktid 2 Uppskattad restid: Vägd restid = Gångtid till hållplatsen + Väntetid x 2 + Åktid 1 + Bytestid x minuters tillägg + Åktid 2 56

57 RESTIDSKVOTER Restidskvoter Jämförelse mellan olika färdmedels restider Kan visa på konkurrenskraften mellan två färdmedel T ex: restiden för cykel mellan två olika platser dividerat med restiden för bil mellan samma två platser Samma gäller för restid kollektivtrafik / bil Ex: Restid kollektivtrafik: 20 min Restid bil: 10 min Restidskvot kolltrafik / bil = 20 / 10 = 2 57

58 RESTIDSKVOTER Restidskvoter (forts.) För resor > 3 km är kollektivtrafiken ett alternativ, eftersom andelen gående minskar Om restidskvoten kollektivtrafik / bil är 1, dvs det går lika fort att åka kollektivt som bil, väljer 90 % av resenärerna att åka kollektivt Om restidskvoten är 2, väljer ca 35 % att åka kollektivt På kortare sträckor är det acceptabelt med restidskvoter på runt 2 På längre sträckor måste den ner till åtminstone 1,5 Källa: TRAST Trafik för en attraktiv stad 58

59 SKATTA NYA RESENÄRER Metod för att skatta nya resenärer Att skatta antalet nytillkomna resenärer kan göras utifrån elasticitetsberäkningar En modell utgår från skillnader i turtäthet (väntetid), restid och/eller biljettpris mellan två olika linjenät och/eller tidtabellsupplägg och beräknar förändringen av reseefterfrågan utifrån så kallade elasticitetstal (kan variera) Sedan finns det även prognosmodeller och nätverksanalysmodeller som också kan användas för att skatta nya resenärer Varför? Beräkna resandeunderlag för t ex nya linjer, kommersiellt gångbar? Även för samhällsekonomiska kalkyler 59

60 SKATTA NYA RESENÄRER Metod för att skatta nya resenärer (forts.) Variabel Bussresor (bostad arbete) Bussresor (övriga resor) Restid buss -0,69-0,50 Turtäthet buss -0,50-0,50 Om restiden i en relation minskar från 10 till 9 minuter (-10 %) antas antalet resor (bostad arbete) öka med 6,9 % (-0,1 x -0,69) På samma sätt innebär en minskad väntetid (turtäthet) från 20 till 15 minuter (-25 %) att antalet resor ökar med 12,5 % (-0,25 x 0,5) 60

61 SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL/ANALYS Samhällsekonomisk kalkyl/analys Analyserar om framtida/ genomförda åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma Samhällsekonomisk kalkyl; endast monetärt värderbara effekter Analys; samtliga effekter, både monetärt värderbara och monetärt icke värderbara 61

62 SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL/ANALYS Samhällsekonomisk kalkyl/analys (forts.) Monetärt värderbara effekter Restid Minskad restidsosäkerhet (punktlighet) Biljettintäkter Fordonskostnader Slitagekostnader Ökade skatteintäkter (moms) Monetärt icke värderbara effekter Intrångseffekter Exploateringseffekter Regionförstoring Buller 62

63 SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL/ANALYS Samhällsekonomisk kalkyl/analys (forts.) Teori I teorin är den samhällsekonomiska analysen fullständig Den tar hänsyn till alla effekter, såväl idag som framtida Dessutom, alla effekter kan värderas Praktik Vi känner inte till alla effekter Vi känner inte till värderingen av alla effekter Vi kan inte mäta alla effekter Värderingen uppenbarligen fel ibland 63

64 SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL/ANALYS Samhällsekonomisk kalkyl/analys (forts.) Nyttor Konsumenteffekter (restider, komfort, punktlighet) Producenteffekter (biljettintäkter, fordonskostnad) Budgeteffekter (väg-/banavgifter, skatter) Externa effekter (utsläpp, buller, intrång) Kostnader Investeringskostnad Drift och underhåll 64

65 FÖRÄNDRINGAR INNAN IMPLEMENTERING Förändringar som behövs innan implementering av nya linjenätet kan ske Ofta åtgärder för att öka framkomligheten Vägnätet Behöver vägnätet byggas om? Nya cirkulationsplatser? Vilken effekt skulle dessa byggnationer ge? Önskas nya bussfiler? Var och hur ska de utformas? Nya hållplatser? Behöver bussen prioriteras i trafiksignalerna? I vilka? Vilken effekt skulle punkterna ovan ge? Behövs nya infartsparkeringar för cykel eller bil? 65

66 FOKUS ITS Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? Hur kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv genom olika digitala och elektroniska tjänster? Prioritering av kollektivtrafik i signalreglerade korsningar 66

67 FOKUS ITS Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? (forts.) Ge tillförlitlig information om tidtabeller och störningar och faktiska avgångstider Reseplanerare på webben och i mobilen Realtidsinformation på hållplats och i mobilen Störningsinformation på hållplats och i mobilen Realtidsinformation på bussen Mötesplanerare på webben Realtidsinformation för synskadade i mobilen och på hållplatsen 67

68 FOKUS ITS Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? (forts.) Erbjuda integrerade och enkla betalsystem och biljetter Resekort Kombinerade med andra färdmedel SMS biljetter 68

69 FOKUS ITS Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? (forts.) Individanpassade resetjänster Information om knutpunkter/bytespunkter på webben och i mobilen Information om infartsparkeringar på webben och i mobilen 69

70 FOKUS ITS Fokus ITS vad kan tekniken hjälpa till med? (forts.) Göra allt lite smartare Förvisering även på bussar Påstigning samtliga dörrar 70

71 FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN Framgångsrika exempel från verkligheten Karlstad ökar stadigt sitt resande för fjärde året i rad 2005: 3,9 miljoner resor 2009: 5,4 miljoner resor Det är en ökning på 38 % och 1,5 miljoner resor Störst skillnad på kvällar, helger och sommartid Karlstadsborna har fått en snabbare och enklare kollektivtrafik med tätare turer Inte en extra buss har satts in ytterligare i trafik Kan även få en BRT-linje inom några år Tätt samarbete trafikhuvudman kommun operatör 71

72 FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN Framgångsrika exempel från verkligheten (forts.) Skövde stadsbuss kör på 16 % resandeökning på tre år, nya resor varje år Tätare och snabbare turer i stadstrafiken, speciellt vissa tunga sträckor Färre linjer att hålla ordning på, linjerna kör alltid samma sträckor Styva tidtabeller vissa relationer Upprustning av hållplatserna Tätt samarbete trafikhuvudman kommun operatör Ändrade avtalsformer för operatören 72

73 Är det dags för dig med? 1

74 Du har fått ett uppdrag Du är på väg att träffa dina kunder. I Kalmar. Bertil och Bo. Bertil är trafikplanerare, Bo är kommunalpolitiker. OBS! Personerna på bilden har inget med texten att göra, personerna är dessutom påhittade. 2

75 Hur ska du göra ett bra jobb för Bertil och Bo? Kunskap, kunskap, kunskap => Var aktiv på föreläsningarna Lyssna på vad kunden vill ha gjort => Läs projektuppgiften Lös problemet / uppdraget => Lös projektuppgiften Kommunicera lösningen => Redovisa resultaten på seminarie 3

76 Om projektuppgiften Behandlar följande: Allmän information om projektuppgiften Projektuppgiften består i att Mer om projektuppgiften Rapporten bör innehålla (checklista) Litteraturhänvisningar Hur används excelarket Produktionskostnadsberäkning? 4

77 ALLMÄN INFORMATION Allmän information om projektuppgiften Projektuppgiften utförs gruppvis 2 personer i varje grupp Skriftlig grupprapport ska lämnas enligt separata anvisningar Här finns GIS till er hjälp Muntlig redovisning och diskussion kring lösningsförslagen på seminarie Var redo att visa ert lösningsförslag i en power point-presentation Betygen är U

78 PROJEKTUPPGIFTEN BESTÅR I ATT Projektuppgiften består i att Uppdraget: Skapa ett nytt kollektivtrafiksystem i Kalmar stad Linjenät Trafikeringsupplägg Kund: Kalmar kommun Kontaktpersoner är Bertil trafikplanerare och Bo kommunalpolitiker (OBS! Dessa personer är påhittade och finns nödvändigtvis i verkligheten.) 6

79 PROJEKTUPPGIFTEN BESTÅR I ATT Projektuppgiften består i att (forts.) Indirekt mål: Fördubbla antalet kollektivtrafiksresor till år 2020 och fördubbla kollektivtrafikens marknadsandelar på sikt Hur får vi fler personer att resa kollektivt i Kalmar? 7

80 MER Mer om projektuppgiften Till er hjälp har ni: GIS-kartor GIS-underlag från Kalmar kommun Kalmar kommuns hemsida KLTs hemsida Regionförbundets hemsida Eniro.se Zippad fil Underlag Excelark Produktionskostnadsberäkning Föreläsningsanteckningar Litteratur (rapporter) Och naturligtvis oss med =) 8

81 MER Mer om projektuppgiften (forts.) Läs uppgiften Lös uppgiften =) Rita in ert nya linjenät i GIS Skriva en rapport Ni har en checklista till er hjälp (se kommande sidor) En lång rapport är nödvändigtvis inte den bästa fokusera på resultatet! Kommunicera lösningen Göra en power point-presentation av ert lösningsförslag till seminariet 9

82 MER Rapporten bör innehålla Rapportdel: Bakgrund Rapportdel: Resultat Linjenät med linjesträckningar utritade i GIS-karta Trafikeringsupplägg såsom turintervall (ange t ex 20-minuters-trafik) på respektive linje i åtminstone två olika tidsuppdelningar Högtrafiktid (kl. 6-9 och måndag till fredag) Lågtrafiktid (övrig tid) En beskrivning av ert nya linjenätsförslag, när det gäller: Vilka linjer som finns Varför de olika linjerna går som de gör. Dvs. motiveringar till varför ni valt att lägga upp ert kollektivtrafiksystem som ni gjort Antal linjer 10

83 MER Rapporten bör innehålla (forts.) Rapportdel: Analys Jämförelse mellan ert nya linjenät och det nuvarande linjenätet En jämförelse i turtäthet mellan nya och nuvarande linjenät när det gäller sträckan: Stortorget (både Västra Sjögatan och Östra Sjögatan) Kalmar central En jämförelseberäkning av verklig och uppskattad restid (ovägd och vägd restid) mellan dagens linjenät och ert nya linjenät på sträckorna: Hållplats Smedby centrum hållplats Kalmar central Hållplats Lindsdal centrum hållplats Kalmar central En jämförelse av restidskvoter mellan nya linjenätet och det nuvarande på sträckorna nedan. Dvs. hur lång tid tar det att åka buss jämfört med att åka bil? Hållplats Smedby centrum hållplats Kalmar central Hållplats Lindsdal centrum hållplats Kalmar central 11

84 MER Rapporten bör innehålla (forts.) Rapportdel: Analys Jämförelse mellan ert nya linjenät och det nuvarande linjenätet En jämförande produktionskostnadsberäkning (vagn-km, utbudstimmar och antal fordon) på dagens linjenät och det nya förslaget. Se excel-dokument för hjälp. Här kan det som sagt vara intressant att göra åtminstone två olika scenarier på trafikens ambitionsnivå, t ex vision 2030 och samma kostnader som dagens. I sådana fall kan ni även skriva en rekommendation på vilket scenario staden bör välja 12

85 MER Rapporten bör innehålla (forts.) Rapportdel: Indata- och känslighetsanalys Finns det några brister i de resonemang vi har fört när det gäller utformningen av linjenätet? Vad grundar de sig på? Beror bristerna till exempel på att indata saknats? Vilka indata hade varit önskvärda att ha tillgång till vid en sådan här utredning? 13

86 MER Litteraturhänvisning Utredning av Skövde stadstrafik (2005) Sid 1-6, inledning och sammanfattning Sid kap 14.3, verklig och uppskattad restid. En metod att utvärdera nya linjenätet mot gamla Läs gärna hela rapporten. Bakgrundsmaterialet är väl beskrivet Linjenätsanalys och samhällsekonomisk effektuppskattning av nytt busslinjenät i Örebro (2008) Sid 8-9, uppskattning av resandeunderlag med elasticiteter Innehåller samhällsekonomiska uträkningar 14

87 MER Litteraturhänvisning (forts.) Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje (2006) Sid 21-22, konsekvenser restider nya linjenätet 15

88 MER Excelarket Produktionskostnadsberäkning Hur används det? Öppna Produktionskostnadsberäkning.xls 16

89 Iväg och planera busstrafik med er nu! =) Lycka till!!! 17

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Är Bus Rapid Transit något för Örebro?

Är Bus Rapid Transit något för Örebro? Är Bus Rapid Transit något för Örebro? Fredrik Eliasson, Region Örebro län Henrik Emilsson, Örebro kommun Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2015-03-20 Menar vi allvar med att nå våra mål?

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad Underlag för redovisning av pilot-projekt Sida 1 av 7 Sammanfattning pilotprojekt Karlstad 1 Bakgrund och syfte Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Utredning av stadslinjenätet i Norrtälje

Utredning av stadslinjenätet i Norrtälje KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad Utredning av stadslinjenätet i Norrtälje Emil Jansson Examensarbete inom Trafikteknik TSC-BT 2013-002 Stockholm 2013 KTH, Institutionen för Transportvetenskap Avdelning

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT Advanced BRT systems have provided many developing country cities public transport with rail-like capacities and speed. BRT Guidelines adapted

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 3: Duospårvagnar i Sjuhärad Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Hannele Johansson, Energikontor Sydost EnergiTing Sydost 2014 2014-11-13 Det ska inte finnas några nettoutsläpp av koldioxid

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Projektrapport 2013-04-04 Sammanfattning Problem med nuvarande linjenät I april 2010 infördes ett nytt linjenät för, med ambitionen att många fler skulle välja att ta bussen istället för att köra bil.

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Karlstads tätortstrafik

Trafikförsörjningsprogram Karlstads tätortstrafik KARLSTADS KOMMUN Trafikförsörjningsprogram Karlstads tätortstrafik 2012-03-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 En ny kollektivtrafiklag... 3 1.2 Framgångsexemplet Karlstadsbuss... 3 2. Nuläge...

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020 Kollektivtrafikprogram Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare 1 Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Strukturbild för

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 RKM VU 2015 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2014-06-26

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Trafikplan 2014 - informationsärende

Trafikplan 2014 - informationsärende LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 2 (11) KTN2013-0052 Sida 74 Trafikplan 2014 - informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Presentation vid Infrastruktur- och regional kollektivtrafikdag, Stockholm, 8 juni 2011 Ingemar Bengtsson, Västtrafik Vad handlar det om? Trängselskatt

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21 Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Tänk tunnelbana kör spårvagn Möjliga framtida stomlinjer i Norrköping Smedby Befintlig spårväg

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kollektivtrafik i Södra Landvetter En studie av alternativa spårburna system PUBLIKATION 2009:04 Dokumentinformation Titel: Trivector Serie nr: Kollektivtrafik

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje

Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 Sverker Hanson SWECO VBB AB Telefon direkt 08-695 64 77 Org.nr

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1 LinkLink Plus Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Dokumentinformation Titel: LinkLink Plus - Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Serie nr:

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Arbetet

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Äntligen! Pågatåg till Trelleborg

Äntligen! Pågatåg till Trelleborg Äntligen! Pågatåg till Trelleborg Du kan åka från 3 december Välkommen ombord! Den 3 december kommer Pågatågen till Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad. Varje halvtimme från kl. 5 till midnatt

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-05-18 Dnr: TSN 2016-58 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län Region Östergötland

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Kollektivtrafik hela vägen fram

Kollektivtrafik hela vägen fram Kollektivtrafik hela vägen fram Hela resan HM Skåne 6 nov 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa en attraktiv stad 100% 80% 60% Persontrafikarbetet i Sverige

Läs mer