Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen"

Transkript

1 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central vänster-sidig facialispares. Hon hittas i detta läge senare på dagen av barn, som kommer på besök och förs till sjukhusets akutmottagning. Hemiparesen kvarstår. Patienten kan tala något. Hon verkar dock inte förstå sina skador. Har förmaksflimmer. BT 180/100. A. Nämn minst tre ytterligare sannolika neurologiska symtom! (1p) B. Ange lokalisation och typ av stroke med ledning av DT bilden samt behandling under akutskedet? (2p) C. Nästa DT är tagen 4 dygn efter insjuknandet. Vilken information ger den undersökningen? På sikt förbättras patienten. Vilken sekundärprofylaktisk behandling rekommenderar du.(2p)

2 Fråga 2 (5p) 2 Denna 70-åriga dam presenterar med en kort anamnes på hög feber, sjukdomskänsla och kraftigt svullet vänster ben med blåsbildning. A. Vad är diagnosen och vilken bakterie brukar ge upphov till detta tillstånd? (2p) B. Vilka mekanismer ligger bakom den multiorgansvikt som drabbar denna patient om hon inte snabbt får rätt behandling (3p)

3 Fråga 3 (4p) 3 Ulrika, 49 år, uppsöker akutmottagningen efter att ha svimmat i samband med att hon reste sig från sängen för att ta sig till toaletten. Hon har de senaste dagarna mest varit sängliggande pga. feber, torrhosta, snuva, halsont, illamående och diffus magvärk. Hon berättar att hon alldeles innan det inträffade kände hur det svartnade för ögonen och därför hann sätta sig på huk. Hon förnekar bröstsmärtor eller andfåddhet. Hennes man, som såg det inträffade, berättar att Ulrika var avsvimmad i ca 20 sekunder och han observerade inga kramper. AT: Mager. Vill helst ligga ned pga. yrsel. Temp: 37,9 C. Hjärta: Regelbunden rytm, 115slag/min, normala toner, inga biljud. Lungor: Normala andningsljud bilateralt, ingen dämpning. BT:85/55 mmhg. Buk: Mjuk, inga resistenser, anger diffus ömhet vid palpation. Per rectum: Normalfynd. Neurologi: Grassets test u a. Kranialnerver III-XII u a. Grov kraft och perifer sensibilitet u a. Babinskis tecken saknas bilateralt. EKG: Sinustakykardi men i övrigt u a. Hudkostymen inspekteras. Man ser bl a fynd som illustreras. Lab: B-Hb 119 ( g/l), B-LPK 8,5 (3,5-8,8 x 10 9 ), B-TPK 245 ( x 10 9 ), P- CRP 57 (<10 mg/l), S-Natrium 125 ( mmol/l), S-Kalium 5,3 (3,5-4,4 mmol/l), S- Calciumjon (fritt calcium) 1,34 (1,18-1,34 mmol/l), S-Kreatinin 90 (45-90 µmol/l), P- Glukos 3,3 (4-11 mmol/l). A. Vilken diagnos misstänker du i första hand? (1p) B. Hur kan man patofysiologiskt förklara det låga blodtrycket och elektrolytrubbningarna som patienten uppvisar? (3p)

4 Fråga 4 (5p) 4 Malin Lind, 68 år kommer till distriktsläkaren med kronisk besvärlig bensvullnad och lätt buksmärta samt ökat bukomfång. Patienten har gått ner i vikt 5 kg och är kroniskt trött hela dagen. Hon remitteras för ekokardiografi där man finner normalstora hjärtkamrar med väsentligen normal systolisk rörlighet. Förstorade förmak. A. Malins hjärta skulle kunna se ut som på bilden. Vad är den sannolika diagnosen? (1p) B. Förklara den patofysiologiska mekanismen för hennes symptom och kliniska bild (3p) C. Ange ett differentialdiagnostiskt alternativ som man har att överväga (1p)

5 Fråga 5 (4p) 5 64-årig man, tidigare rökare med behandlad hypertoni sen flera år. Han söker nu för hosta, dålig aptit, viktminskning, obstipation och lätt huvudvärk. Med anledning av hostan utföres en lungröntgen. Se bilder! A. Vad visar lungröntgenbilderna? (1p) B. Föreslå ett blodprov som kan ge förklaring till den kliniska bilden samt ange bakomliggande patofysiologiska mekanism till det provsvar som förväntas.(3p)

6 Fråga 6 (4p) 6 Elisabet Svensson, 57 år, söker vårdcentralen för förändringar som drabbat distala interfalangeallederna dig 2-5 på båda händerna. Förändringarna har utvecklats under loppet av 2-3 år. Det värkte en hel del i början av ledförändringarna. Nu värker det inte längre, men lederna har blivit riktigt deformerade, och påverkar Elisabets vardag eftersom hon har fått svårt att trycka ned strängarna med vänstra handens fingrar när hon försöker spela fiol i Malmslätts folkdanslags husband. A. Diagnos? (1p) B. Mekanism bakom ledförändringen? (3p)

7 Bertil Andersson, 77 år, har sedan 5-6 år Parkinsons sjukdom och dessförinnan en mångårig insulinbehandlad diabetes mellitus. Hans Parkinson behandlas med L-Dopa. 7 Han inkom till akutmottagningen och hade sedan några dygn tillbaka haft hög feber och frossbrytningar. Han var förvirrad och klagade över ömhet i magen och hade kissat på sig vid flera tillfällen. Man försöker hjälpa honom att kasta vatten, men han har problem med att tömma blåsan. När du undersökte Bertil, palperade och perkutererade hans buk anade du en utfyllnad i nedre delen där han också ömmade. Utöver ett antal blodprover som du tänkte ordinera, så bestämmer du dig för att göra en ultraljudsundersökning av blåsan. Resultatet ser du på bilden. Fråga 7 (3 p) A. Vad visar undersökningen (dvs vad säger siffran dig och vad visar figurerna)? (1p) B. Ange det sannolika tillståndet i nedre buken som han uppvisar och redogör för den bakomliggande patogenesen (2p).

8 Hilda Andersson, 80 år, har senaste halvåret gått ner kraftigt i vikt. Utredning visade en pankreascancer med skelettmetastaser till kotpelaren. På grund av smärtor i lumbalryggen, insattes för någon vecka sedan tablett Morfin 5mg x 4 samt ½ tablett vid behov. 8 Hilda inkommer nu med ambulans till akutmottagningen på grund av illamående, kräkningar och buksmärtor. Hon har vid några tillfällen haft lite lös avföring, men i mindre mängder. Som ett led i utredningen görs en akut buköversikt som visar förstoppning. Fråga 8 (3 p) A. Redogör för den mest troliga orsaken till att Hilda har drabbats av illamående, kräkningar och förstoppning.(1p) B. Redogör för trolig patogenes till (i) förstoppning respektive (ii) illamående och kräkningar hos Hilda. (2p)

9 Fråga 9 (5p) A. Bilden föreställer en ultraljudsundersökning av karotisartären. Vilken klinisk händelse tror du att denna patient drabbades av nyligen? (1p) 9 B. Beskriv morfologiskt på cell- och vävnadsnivå vad som kännetecknar ett rupturbenäget aterosklerotiskt plack. (2p) C. Ange minst 2 proteiner som är uppreglerade i ett rupturbenäget plack och som har betydelse för att rupturen sker. (2p)

10 Ann-Sofie Berggren, 58 år, söker dig för misstänkt urinvägsinfektion och urinprovet visar glukosuri. Uppföljande kontroll av fasteblodsockret visar ett värde på 9,8 mmol/l. Hon har inga egentliga besvär men är sedan många år överviktig och har en tidigare känd hypertoni. Du misstänker här helt riktigt typ 2-diabetes. Fråga 10 (4p) A. Bilden visar en Langerhans ö som tillsammans utgör endokrina pankreas. De celler som är ansvariga för regleringen av blodsockret är alfa- och betacellerna. Vilket hormon tillverkas av alfacellerna och hur påverkar det blodsockret och genom vilken mekanism sker detta? (1,5 p) 10 B. Vilket hormon tillverkas av betacellerna och hur påverkar det blodsockret och genom vilken mekanism sker detta? (1,5 p) C. Vilket är förstahandsläkemedlet vid typ 2-diabetes och på vilket sätt sänker detta läkemedel blodsockret (1p)?

11 11 Cancer är generellt vanligare bland äldre personer. Efter års ålder stiger cancerincidensen markant för både kvinnor och män. Fråga 11 (3 p) A. Redogör för generella mekanismer för canceruppkomst och diskutera huruvida åldrandemekanismer främjar och/ eller motverkar uppkomst av en malignitet (3p)

12 Sven, 78 år, har depression, diabetes typ 2, kroniskt förmaksflimmer samt ischemisk hjärtsjukdom. För några timmar sedan blev han inlagd efter att ha uppsökt akutmottagningen pga. blodiga diarréer. Vid inläggningen noteras bl a Hb 86 g/l. Svens tillstånd kompliceras under vårdtiden av en akut ST-höjningsinfarkt och han avlider i kardiogen chock knappt ett dygn efter inläggningen. Utöver kardiella förändringar ses vid obduktion även makroskopiskt förändringar enl. bilden. Fråga 12 Vilken av de nedan listade diagnoserna bedömer du att Sven mest sannolikt hade. Motivera din bedömning för varje diagnos. (5p) -Crohns sjukdom 12 -Ischemisk kolit -Ulcerös kolit -Kollagen kolit

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar.

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar. Våren 2014 genomfördes på blogg.visit-stina.com en enkät som riktade sig till sköldkörtelpatienter. 144 personer svarade på enkäten och resultatet redovisas på blogg.visit-stina.com under rubriken Enkäter.

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää Handbok för patienter med sköldkörtelcancer Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet Marika Javanainen Hanna Mäenpää Innehåll Till läsaren.... 5 Sköldkörtelcancer och vad

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer