Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)"

Transkript

1 Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi förekommer vid gastropares? (2 p) 2. Kerstin är 79 år gammal, hon behandlas för hjärtsvikt och har värk i knälederna men mår bra i övrigt. Hon har i 50-års åldern haft några enstaka perioder med gallstensbesvär. Hon söker nu på vårdcentralen för att en grannfru noterat att hon är gul i skinnet och i ögonen, och uppmanat henne att gå till läkare eftersom det kan vara gallsten. Kerstin uppger att hon känner sig trött men har inte gått ner något nämnvärt i vikt de senaste månaderna men annars känner hon sig som vanligt. Hon har inte haft några buksmärtor. Bortsett från viss ömhet i epigastriet ingenting anmärkningsvärt i status. Lab status B-Hb 118 g/l ( ), P-CRP 10 mg/l (< 9, snabbtest), P-Kreatinin 90 µmol/l (45 90), P-Pankreasamylas 0,4 µkat/l (0,15 1,10), P-Bilirubin 300 µmol/l (< 26), P-ALP 13 µkat/l (0,6 1,8), P-ASAT 0,8 µkat/l (< 0,65), P-ALAT 1,2 µkat/l (< 0,8). Vid ultraljudundersökning av buken finner man en sten i koledokus som är vidgad. Dessutom ses ett flertal stenar i gallblåsan. 1

2 a) Ikterus kan indelas i tre olika typer beroende på lokalisationen av orsaken. Vilka är de tre typerna samt ge ett exempel på orsak och mekanism för var och en? (3 p) b) Vad i labproverna ( leverproverna ) hos Kerstin talar för ett hinder (obstruktion) i de extrahepatiska gallvägarna? (1 p) c) Vilka två former förekommer av bilirubin? (1 p) d) Vilken typ av bilirubin har till övervägande del gett upphov till Kerstins ikterus? Förklara varför. (2 p) e) Mot bakgrund av sammansättning delas gallstenar upp i två huvudgrupper. Vilka är dessa och vilken är vanligast? (1,5 p) f) Beskriv patogenesen för kolesterolstensbildning? (3 p) 3. En 27-årig man söker dig som distriktsläkare för att han sedan 1 månad noterat att hö testikel blivit större. Han har inte haft några smärtor. Du palperar testikeln som är klart förstorad, hård och något ojämn men inte ömmande. Buken palperar du utan att finna några patologiska resistenser. På lymfkörtelstationer känner du inga patologiska resistenser. Du misstänker klart att denne unge man kan ha en testikeltumör och remitterar honom till urologen på sjukhuset. Samtidigt skriver du en remiss till röntgenavdelningen för en undersökning med svar till urologen. a) I vilka två huvudtyper indelas testikelcancer? (1 p) A B C D E 2

3 b) Vilka av bilderna hör ihop med respektive typ av testikelcancer? (2,5 p) c) Från vilket histologiskt ursprung är de flesta testikeltumörerna? (1 p) d) Hur sprids testikelcancer? (1 p) e) Vilken radiologisk undersökningsmetod lämpar sig bäst vid undersökning av testiklarna? (1 p) f) Vilka tumörmarkörer används för monitorering av testikelcancer och som alltid skall tas vid upptäckt före behandling? (2 p) 4. a) Vad beror lagringssymtomen på vid en prostataförstoring som ger obstruktion (avflödeshinder)? (1 p) b) Vad för komplikationer kan man få vid kronisk urinretention när urinblåsan blivit dekompenserad? (3 p) Svar på fråga 5 läggs i separat mapp 5. Under termin 2 av din läkarutbildning mötte du Dennis som då hade passerat 120 kg. Flera år senare träffar du åter Dennis men den här gången sker det tyvärr på kardiologmottagningen där du numera jobbar som överläkare. Efter ett fortsatt högt intag av gräddglass, snacks och läsk har han gått upp ytterligare och har nu utvecklat en uttalad T2DM. Han vill nu ha en gastric bypass då han har svårt att motionera på grund av smärtor och har svårt att sluta äta på grund av sin ständiga hunger. a) Vilka är de riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar som inkluderas i metabola syndromet och vilka två av dessa anses vara de bakomliggande faktorerna för detta syndrom och Dennis tillstånd. (1 p) 3

4 b) Ge tre exempel på hormon (adipokiner) som produceras av adipocyter samt beskriv deras funktion i energimetabolismen hos Dennis. (2 p) c) Beskriv de bakomliggande orsakerna till den kroniska inflammation som ses systemiskt hos Dennis och andra personer med omfattande central/bukfetma. (2 p) d) Beskriv den orexigena och anorexigena signalering (substanser och neuron) som i hypotalamus styr mättnadskänsla respektive hungerkänsla hos Dennis. (2 p) Svar på fråga 6-10 läggs i separat mapp 6. a) Figuren visar plasma ACTH hos tre grupper av patienter (A-C) med hyperkortisolism. Enskilda patienters ACTH nivåer är markerade med röda cirklar. Referensområdet för plasma ACTH hos friska är indikerat med grön ton. Redogör för de sannolikaste orsakerna till hyperkortisolism hos de tre patientgrupperna. (3 p) b) Hos en patient med förhöjda kortisolvärden fann man nedanstående labvärden uppmätta i plasma. Ge en förklaring till de avvikande värdena (referensvärden anges inom parantes). (3 p) Na ( ) K + 3,1 (3,6-5,0) f-glukos 7,6 (2,8-6,0) 4

5 7. Beskriv verkningsmekanismer för två olika läkemedelsgrupper som används för behandling av typ 2 diabetes. (4 p) 8. I magsäckens corpus/fundusregion finns den syraproducerande slemhinnan med parietalceller. a) Beskriv hur partielcellen producerar saltsyra och vilka faktorer som stimulerar dess aktivitet. (3 p) b) Vilka två läkemedelsgrupper används för att hämma syrasekretion? (1 p) c) Förklara varför NSAID-preparat kan bidra till och förvärra gastrit och ulcussjukdom? (3 p) 9. Kalle har nu återhämtat sig från sin akuta glomerulonefrit och han mår bra. Han är förundrad över att en halsinfektion kunde ge upphov till akuta njurproblem och att njursymtomen debuterade så pass sent efter halsinfektionen. a) Beskriv de bakomliggande mekanismerna till uppkomst av en postinfektiös akut glomerulonefrit efter tex en streptokockinfektion. (3 p) b) Hur kan man förklara latenstiden mellan halsinfektion och glomerulonefrit? (1 p) 10. Definiera begreppet akut njursvikt och vilka konsekvenser det får. (3 p) 5

6 Svar på fråga 11 läggs i separat mapp 11. Att jämföra risker I ett experiment för att studera om Cox-2 hämmare påverkade risken för att utveckla colonpolypos fick man följande resultat. OBS PÅHITTADE SIFFROR (3 p) Insjuknade Ej insjuknade Exponerade Ej exponerade Beräkna utifrån dessa siffror skillnaden i sjukdomsrisk i den behandlade (exponerade) gruppen jämfört med den icke-behandlade (oexponerade) uttryckt som: a) Riskkvot b) Oddskvot c) Absolut riskdifferens För rätt svar krävs att du ställt upp uträkningarna korrekt, med angivande av täljare och nämnare när det är tillämpligt, men du behöver inte räkna ut de exakta talen. 6

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 Examinator Anders Ljungman, tfn 010-103 14 81 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer