Till Naturskolan. Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats. Projektnummer EKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Naturskolan. Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats. Projektnummer EKS-2014-35000"

Transkript

1 Till Naturskolan Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats Projektnummer EKS På vilket sätt har projektet vidareutvecklat vår utemiljö? Projektet har på ett mycket positivt sätt ytterligare berikat vår utemiljö. Vi har tillsammans med eleverna byggt ett fint och funktionellt utekök och en parkourplats med flera hinder där vi kommer att bedriva en hel del undervisning framöver. Trädgården kan nu i betydligt högre utsträckning än tidigare användas för trevliga sammankomster med socialt samspel och möjligheter till fysiska aktiviteter på raster. Våra nyanläggningar har under höstterminsstarten 2014 använts för olika lektioner i hemkunskap samt idrott och hälsa. Dessutom har vi haft en stor personalsammankomst med matlagning i uteköket.

2 Skolstart i augusti-14, uteköket inifrån med altan och växthus i bakgrunden. Uteklassrummet har alltså vuxit sedan förra läsåret (se projekt Uteklassrum i Naturskolans databas) och berikats ytterligare enligt vår långsiktiga plan där skolgården/trädgården ska vara en attraktiv plats för både undervisning och avkoppling/aktiviteter på raster. Vi har även införskaffat inredning till växthuset samt sittplatser med bord och parasoll till altanen. Platsen genererar många nya tankar som vi hoppas ska leda till nya kreativa projekt framöver. Planer finns bl.a. på att odla mer för att bidra till den biologiska mångfalden och komma oss själva till glädje och nytta. Under våren hade vi samarbete med kyrkan som vi är grannar med i St. Råby. Prästen Lotta Miller som verkar i St. Råby kyrka kom in till skolan en dag i april och frågade ifall de fick låna skolans kök och trädgård för lite enklare ceremonier efter några vigslar i maj. De var mycket glada och tacksamma och berömde vårt fina uteklassrum där bröllopsparen skålade i cider under lindens väldiga krona. Någon vecka senare var skolan på ett uppskattat studiebesök i kyrkan. Vår ambition är också att så småningom bjuda in bybor för att visa upp skolans utvecklingsarbete och ge dem möjlighet att utnyttja platsen efter egna önskemål. Givetvis i samråd med skolan. Allt virke som vi har använt är fsc-märkt. Platsen är hälsosam, säker och inbjudande att vistas på. Våra inköpsställen, där vi har handlat till rabatterade priser, har varit Optimera i Lund, St. Råby Smidesverkstad, Classicum Växthus AB, Fugu Sports, Biltema i Lund, Cerado i Malmö, Återvinningscentralen i Malmö och Hulténs i Staffanstorp.

3 Se mer: Steg för steg, så här gjorde vi, sist i redogörelsen. 2. Reflektion och analys Det mest positiva med projektet är att det har bidragit till att skapa en fin sammanhållning mellan elever och personal och något att vara stolta över. Många har fått vara med från grunden och se projektet växa fram med gemensamma ansträngningar. Vi kopplar dessutom många kunskapsmål till projektet och kan genom detta bidra till att eleverna får en mer positiv syn på framtiden genom att de själva är med och påverkar sin egen miljö i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Projektet har också inneburit att eleverna, och flera vuxna också för den delen, har fått tillfälle att arbeta praktiskt med många olika typer av moment som de kanske aldrig annars skulle ha gjort. Vi tänker på sådana saker som att gjuta i betong, anlägga ett utekök (skissa, mura, såga, skruva mm), anlägga en parkourplats med ställning, murar och klättervägg. Hårt fysiskt arbete som kräver både tanke och noggrant handlag. Elever och personal har samarbetat kring ett gemensamt mål/projekt som är på riktigt, något som kommer att finnas kvar för lång tid framöver och som höjer standarden på vår skola och stadsdel. Vi har arbetat både temadagar och många enskilda lektioner med projektet. Svårigheterna med ett så här stort projekt som tar så pass lång tid att genomföra har ibland varit att motivera vissa elever som inte får chansen att se projektet färdigt medan de ännu är elever på skolan (vi hade även i år en stor kull elever i åk 9 som slutade i våras). Vi har planer på att bjuda in dessa elever på besök och tillsammans med dem glädjas åt att de var delaktiga i det fina förändringsarbetet. Det gör vi över en bit mat som vi tillagar i uteköket förstås.

4 Ställningen på väg att anläggas september -14 Det kräver också stort tålamod och uthållighet hos personalen att arbeta med elever som inte har någon större erfarenhet eller vana av att arbeta praktiskt vid så många tillfällen. Det går heller aldrig att från början veta exakt hur lång tid det kommer att ta eller om väder och vind sätter käppar i hjulet. Projektet krävde också ansökan om bygglov för uteköket och att vi informerade våra närmaste grannar om våra planer. Elever som har varit delaktiga i anläggandet av platsen har fått en gedigen praktisk utbildning. Förhoppningsvis ser de en tydligare koppling mellan teori och verklighet. Att läsa om hållbar utveckling är bra och viktigt. Att agera för en hållbar utveckling är bättre. Under det gångna året har vi även i samarbetat med Naturskolan och genomfört en skolgårdsdag för pedagoger i nätverket Gröna skolgårdar. I maj var en grupp om ca 15 personer från olika förskolor/skolor i kommunen med på denna dag och hjälpte till i byggandet av uteköket och parkourplatsen. Under dagen fick deltagarna, förutom praktiska erfarenheter av att bygga, även mat och fortbildning om vikten av att barn ges möjlighet till fysisk aktivitet. Då hade vi hjälp av Joakim Andersson som är ledare i Lundabyggdens IF:s parkourverksamhet. Stort tack till er alla för den värdefulla hjälp som vi fick denna dag!

5 Skolgårdsdag den 19 maj Några av alla fantastiska deltagare. Vi tror att undervisningen blir mer meningsfull och begriplig när verkliga problem konkretiseras och eleverna ges tillfälle att själva få vara med och påverka. Kanske är det just projektet i sig som genererar de största vinsterna för elevernas lärande och som skapar en känsla av autenticitet och sammanhang eller BAMS som vi ibland kallar det (Begriplighet, Autenticitet, Meningsfullhet och Sammanhang). Något som vi också förmedlar till de andra resursskolorna inom Lsr. 3. Vad har pengarna använts till? Projektets totalkostnad är ca kr ( kr utan moms). Pengarna har använts till inköp enligt följande: Virke, ställningar, skruv, grus, sten, cement etc. Utrustning till utekök Verktyg och maskiner Inredning till växthus samt utemöbler mm. Klätterhandtag Bygglov (fakturor för alla inköp har lämnats till Naturskolan i Lund) Projektet har finansierats med medel som vi har erhållit från Gröna skolgårdar och Crafoordska stiftelsen. Stort tack!

6 4. Vilka tankar har vi om framtiden? Vi har för avsikt att fortsätta utveckla utemiljön och göra skolgården/skolträdgården ännu mer inbjudande att vistas i för både undervisning och rastverksamhet. Den ska också inspirera eleverna till ökad vistelse utomhus, tankar om nya projekt för hållbar utveckling och gynna den biologiska mångfalden. Vi kommer också arbeta för att olika typer av odling ska bli naturliga inslag i undervisningen och att vi kan bedriva fler ämnesövergripande projekt med skolträdgården/utemiljön som gemensam nämnare. För att kunna fortsätta att arbeta med olika projekt av de här slagen är vi förstås beroende av möjligheten att söka ekonomiskt stöd på olika håll men också att det bedrivs fortbildning i kommunen som ger oss kunskaper om hur man kan bedriva ett aktivt miljöarbete och verka för ett hållbart samhälle tillsammans med eleverna. Tänk globalt agera lokalt är en klok devis värd att följa. Rapporten är sammanställd av Pär Sundström och Thomas Erlandsson i samråd med elever och övrig personal på Ekelundskolan. Lund

7 Steg för steg, så här gjorde vi: 1. Elever och personal konkretiserar idéerna om ett utekök och en parkourplats på våra elevråd/miljöråd samt andra lektioner. Vi var ute på nätet och kollade massor med olika sidor för att få inspiration. Därefter ansökte vi om stipendier från olika håll. När vi hade fått klart med finansieringen ansökte vi om bygglov för uteköket och planerade de flesta inköp. Vi var även och tittade på en parkourplats nära Dalslundskolan i Åkarp tillsammans med eleverna. 2. Under tidig vår -14 satte vi igång med att röja på platsen som vi skulle bygga på. Vi reste stolpar som gjöts fast med plintar. 3. När plintarna och stolparna var på plats började vi att mura med lecablock. Sakta men säkert växer det fram. 4. Därefter påbörjade vi byggandet av taket. Det kläddes sedan med takpapp och försågs med plåtade kanter för ökad hållbarhet.

8 5. Uteköket utrustades med en praktisk diskbänk som vi köpte begagnad på Malmö återvinningscentral. Diskbänken kan anslutas med trädgårdsslang och vi har även grävt ner ett dräneringsrör för avloppsvattnet. Vi klädde sedan övrig bänkyta med vacker klinkers. Grillkassetten och wokpannan/vildmarksgrytan måttbeställde vi av smeden i St. Råby. Insidan av väggarna och botten där grillkassetten och vildmarksgrytan står är klädda med eldfast tegel. Vi har även satt upp några praktiska hyllor inne i köket. 6. Murarna i parkourbanan gjordes till stor del på skolgårdsdagen den 19 maj. Först grävdes den första stenen ner så att den var i kant med marknivån och gjöts därefter fast med cement. När vi hade lagt hela grunden började vi bygga på höjden. Det gick åt ett stort antal stenar och många säckar cement. Slutligen slammade vi alla murarna för en snygg finish. Eleverna har nu önskemål om att få måla dem med graffitti och som vi därför överväger att göra till våren.

9 7. Klätterväggen byggdes med handtag som vi köpte från firman Fugu Sports. Vi bestämde oss för att göra banan runt hela cykelskjulet med en blandning av små, mellanstora och stora handtag för olika svårighetsgrad. Alla ska kunna klara av att ta sig runt. Som ni ser klättrar vi på sidan och inte på höjden. Väl så utmanande och vi behöver inte oroa oss för fallrisker med skador som följd. Vi har även monterat en stång för armgång i öppningen till cykelskjulet.

10 8. Klätterställningen i parkourbanan är gjord av galvaniserade järnrör som även de måttbeställdes av smeden i St. Råby. Ställningen består av 18 delar. Innan vi gjöt fast rören i marken var vi noga med att placera ut allting och testa att de passade i varandra. Vi har även nitat alla delar för en ökad säkerhet.

11 9. Till parkourbanan hör även bildäck, trädstammar och naturstenar (beställda men ännu ej levererade). 10. Vi har inrett växthuset med stolar, mattor (bra ljuddämpare) och bord. Till altanen har vi köpt fyra bänkbord med parasoll. Vårt uppgraderade och utvecklade uteklassrum ger oss fantastiska möjligheter till utevistelse för både undervisning, rörelse och avkoppling. Cyklar du genom St. Råby så stanna gärna till och kom in i vår fina trädgård och titta.

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer