Kranar. Allmänt om kranar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kranar. Allmänt om kranar"

Transkript

1 Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i flera länder av lagkrav. Inom EU och EFTA definieras kranar som maskiner och måste följa kraven i maskindirektivet. Allmänt om kranar Mer information om maskindirektivet finns i Användning och ansvar och Kvalitetsoch säkerhetskontroll före leverans till kund. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 1 (22)

2 Under dåliga och mycket dåliga körförhållanden ska kran med ledad brygga användas. Körförhållandet är en faktor för hur infästningen av bryggan ska utformas. Användning av kran med fast brygga under dessa förhållanden kan orsaka skador på kraninfästningen, chassiramen och övriga chassidetaljer, eftersom kranens infästning begränsar chassiramens vridningsmöjligheter. Vid goda och medelgoda körförhållanden får både kranar med ledad och fast brygga användas. Kranar med ledad brygga ger erfarenhetsmässigt bättre komfort eftersom infästningen inte försämrar chassiramens ursprungliga vridvekhet. Vänd den ledade bryggan framåt för att ge ett lägre framaxeltryck och bättre utrymme för hantering av reglagen. Kontrollera alltid att kranen inte ger överlast på lastbilens framaxel och välj tankar som ger kranens stödben tillräcklig med utrymme. Stabilitet Kranens stabilitet vid användning bestäms av följande: Kran med ledad brygga Lastbilen Lasten Stödbenen Underlaget Kranarmens position i arbetsområdet För mer information om främre stödben se Frontmonterad utrustning. Mer information om stabilitetsberäkningar finns i dokumentet Vältstabilitet. För bästa stabilitet ska stödbenen vara långt utskjutna. Förutom stödbenen tjänstgör även de hjul som under kranarbete har kontakt med marken som stödpunkter. Stabiliteten är sämst vid lyft snett framför lastbilen. Detta kan innebära att kranens lyftkapacitet blir försämrad vid arbete framför lastbilen eller att kranens arbetsområde måste begränsas till ett område bakom stödbenen. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 2 (22)

3 Infästning 2-5 Normal kraninfästning För god körbarhet bör kranen vila på speciella kranfästen som är fastskruvade i chassiramens liv. Avståndet mellan kran och hjälpram ska vara 2 till 5 mm. Se bilden. Använd de i längsled flexibla påbyggnadsfästena för att sätta dit hjälpramens främre del i chassiramen. Kranfästena får inte användas. Sätt dit kranen så långt fram som möjligt för att dämpa påfrestningarna i chassiramen och minska risken för komfortstörande svängningar Fler användningsexempel finns under rubriken Hjälpram Infästning med byglar Vissa typer av kranar kan sättas dit med byglar. Bilden visar ett exempel på kranfäste för byglar. Denna typ av fästen kräver stort utrymme och går därför inte alltid att använda :30-01 Utgåva 5 sv-se 3 (22)

4 Förstärkt kraninfästning För att kunna använda en större kranstorlek måste först kraninfästningen förstärkas. Tillverka en plåt som förenar kranfotens främre och bakre skruvinfästningar enligt bilderna. Fäst plåten i chassiramens och hjälpramens liv. Plåtens uppgift är att bära upp kranen. R :30-01 Utgåva 5 sv-se 4 (22)

5 Hjälpram ger upphov till vridkrafter och böjkrafter samt stora belastningar i infästningspunkterna. För att undvika höga påfrestningar och minska risken för komfortstörande ramsvängningar ska hjälpramen börja framför kranen och sträcka sig till chassiramens bakre ände. Nitar på chassiramens ovansida Vissa fordon har nitar på chassiramens ovansida som sitter i vägen för hjälpramen Nitarnas huvuden är 22 mm i diameter. Ta ut ett hål i hjälpramens undre fläns för att göra plats för nitarna. Se bilden. Den bakre niten sitter 353 eller 403 mm (se tabell längre fram) bakom framaxelns centrum Nitarnas placering på chassiramen 2. Utformningen på hålet i hjälpramens undre fläns 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 5 (22)

6 Följande fordon har 3 nitar på chassiramens ovansida som sitter i vägen för hjälpramen: Ram Konfiguratiovikt Motor Växellåda Hytt Framaxel- Boggivikt Längd Vänster Höger D9, D13 Manuell D Inga nitar D Inga nitar 403 8x4Z D9, D13 Manuell 14, 16 >=2x8 000 >= D16 Inga nitar 403 4x2 4x4 6x2 6x2*4 a 6x2*4 b 6x2/2 6x2/4 6x4 6x6 950, 957, 958 8x2*6 D Inga nitar 403 8x2/*4 8x2/2 8x2/4 8x4 c 8x4*4 d 8x4*4 b 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 6 (22)

7 Ram Konfiguratiovikt Motor Växellåda Hytt Framaxel- Boggivikt Längd Vänster Höger 8x4/4 8x6 950, 957, 958 8x6/4 D Inga nitar 403 8x8 10x4*6 a. Högerstyrd med trumbroms på första framaxeln b. Vänsterstyrd c. Bakre luftfjädring d. Högerstyrd med trumbroms eller skivbroms på första framaxeln 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 7 (22)

8 Kranar dimensionerade för mindre än 30 tonmeter (tm) Vid förberedelse för användning av tipp, fast flak eller annan påbyggnad: Anslut hjälpramen till påbyggnadens hjälpram genom att svetsa ihop de båda hjälpramsprofilerna. Välj profildimension så att yttröghetsmomentet inte underskrider lägsta rekommenderade värde. Se tabellen. Mer information om hjälpramar finns i dokumentet Hjälpramens utformning. Mer information om rammaterial finns i dokumentet Chassiramar. Normal kraninfästning Förstärkt kraninfästning Hjälpram Hjälpram C max = Maximal kranstorlek i tonmeter Ram C max Ram C h x b x t I max x h x b x t I x I x = Minsta yttröghetsmoment per balk i cm 4 F x80x6 290 F x80x8 900 h x b x t = Höjd, bredd och tjocklek i mm x80x x80x F x80x6 290 F x80x8 900 Rekommendationerna gäller hjälpram i stål av U-profil och av motsvarande x80x8 665 F x80x material som chassiramen. F957 F x80x :30-01 Utgåva 5 sv-se 8 (22)

9 Använd tvärbalkar i hjälpramens främre del vid kranens infästning i chassiramen. Placera tippens främre bäraxel på fordon med trevägstipp så långt fram som möjligt för att undvika komfortstörande ramsvängningar. Det är också möjligt att använda en lägre hjälpram för minskad totalhöjd så länge det totala böjmotståndet för chassiram och hjälpram inte blir mindre än det rekommenderade värdet. Använd till exempel en hjälpram av fyrkantsprofil eller livplåtar eller en hel stålplåt mellan hjälpramsbalkarna. Obs! Om hjälpramens höjd (och därmed dess I x -värde) varierar, se till att övergången mellan de olika sektionerna blir så mjuk som möjligt. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 9 (22)

10 Stora kranar, dimensionerade för mer än 30 tonmeter (tm) Stora kranar kräver som regel 2 stödbenspar samt betydligt böjstyvare och vridstyvare hjälpramar. Vid förberedelse för 2 stödbenspar måste hjälpramen kryssförstärkas efter hela dess längd för att kunna stå emot vridkrafterna. Se bilden :30-01 Utgåva 5 sv-se 10 (22)

11 Hjälpramar Exemplen kan ge en viss vägledning för dimensionering och konstruktion, men det är alltid påbyggaren som ansvarar för att hållfasthets- och stabilitetsberäkningar blir korrekt utförda. VIKTIGT! Dra in hjälpramens balkar så långt in som möjligt under hytten. Avsluta inte hjälpramen för tvärt utan se till att det är minst 5 mm radie på den undre flänsen. Stora kranar på dragbil Bilden visar ett exempel på utförande av en högre hjälpram under kranen än under vändskivan. Kranen är dimensionerad för ca tm. På den undre fyrkantsprofilen (80x160x10 mm) ligger en ca 12 mm tjock stålplåt längs hela hjälpramen. Den utgör också fäste för vändskivan. Överst på hjälpramen direkt under kranen sträcker sig en extra fyrkantsprofil (60x140x10 mm) och tvärbalkar så långt bak som utrymmet tillåter, med hänsyn till ytterligare en 12 mm tjock stålplåt samt påkopplat släpfordon Livplåtarna i exemplet är ca 10 mm tjocka. För kran dimensionerad för ca tm måste livplåtarna sträcka sig ner under balklivet. Det möjliggör infästning av ytterligare en fyrkantsprofil på ca 106x90x10 mm. Ett alternativ är att bygga en låda runt chassiramen som förbinder de främre och bakre stödbensparen. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 11 (22)

12 Stora kranar på lastbil Bilden visar ett exempel på utförande av en hjälpram för en kran dimensionerad för 45 tm. Längsgående fyrkantsprofil på 150x250x10 mm. Tvärbalkar med U-profiler på 220x80x9 mm och livplåtar med en tjocklek på ca 10 mm. För stora kranar på lastbil gäller samma direktiv som för stora kranar på dragbilar i föregående exempel :30-01 Utgåva 5 sv-se 12 (22)

13 Kranar Bakmonterad kran Bakmonterad kran Vid lastning och lossning med bakmonterad kran utsätts baköverhänget för mycket kraftiga påfrestningar. Därför är det viktigt att göra baköverhänget tillräckligt styvt för att undvika skador på chassiramen och hjälpramen. Bakmonterad kran ger oftast ett ogynnsamt belastningsförhållande, eftersom kranen sitter längst bak på fordonet. Kranen utgör en lång hävarm till chassiramens bakersta stödpunkt. Den fjädring och vridning av baköverhänget som kranen orsakar ger upphov till motsvarande rörelse i chassit framför baköverhänget och kan ge komfortstörande ramsvängningar. Dessa uppstår i första hand vid olastat fordon och kan sällan undvikas helt. På ett olastat fordon med bakmonterad kran blir framaxeltrycket lågt, vilket kan försämra fordonets styrbarhet. Använd en skjutbar infästning för att kunna öka framaxeltrycket under förflyttning :30-01 Utgåva 5 sv-se 13 (22)

14 Bakmonterad kran Infästning En bakmonterad kran kan sättas dit direkt i chassiramen med konsoler i chassiramens liv. Fast ditsatt kran Låt kranen vila på kranfästen som skruvas fast i chassiramens liv. Anpassa antalet skruvar och deras dimension efter belastningen. Förstärk chassiramen med en hjälpram. Bind ihop kranfäste, hjälpram och chassiram till en styv enhet Infästning av fast hopsatt kran exempel på infästning av fast ditsatt kran. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 14 (22)

15 Bakmonterad kran Kran fäst med konsoler Fäst konsolerna i chassiramens liv med skruvförband. Anpassa antal skruvar och skruvdimensionen efter belastningen. Förstärk chassiramen med en hjälpram. Bind ihop kranfäste, hjälpram och chassiram till en styv enhet Mer information om skruvförband finns i dokumentet Skruvförband. Infästning av kran med klämma Många kranar är förberedda för att fästas på hjälpramen med klämma. Infästning av kran med klämma är tillåtet om chassiramens och hjälpramens flänsar skyddas enligt bilden :30-01 Utgåva 5 sv-se 15 (22)

16 Bakmonterad kran Hjälpram Hjälpramar för bakmonterade kranar upp till ca 20 tonmeter För att hjälpramens främre del ska bli relativt vridvek rekommenderas U- eller Z-profiler. Mer information om rammaterial finns i dokumentet Chassiramar. Förstärk hjälpramen med till exempel krysstag för att göra den styv i baköverhänget. Tabellen nedan anger rekommenderade hjälpramsdimensioner för olika chassityper. Den visar endast exempel på hur en viss U-profil uppnår yttröghetsmomentet I x. Yttröghetsmomentet förutsätter att hjälpramen är tillverkad i stål och har samma kvalitet som chassiramen. Ram Lastbilstyp C max L max I x h x b x t F800 4x2 Z 8 4x2 A/B x80x6 C max = Maximal kranstorlek i tonmeter x80x8 L max = Maximalt avstånd från drivaxel till ramens bakände i mm x80x6 I x = Minsta yttröghetsmoment per balk i cm x80x8 h x b x t = Höjd, bredd och tjocklek i mm 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 16 (22)

17 Bakmonterad kran Ram Lastbilstyp C max L max I x h x b x t x80x x80x8 4x2 Z x80x x80x x80x x80x x80x x80x8 4x2 A/B x80x x80x8 F x80x x80x x80x8 8 6x2 A/B x80x8 6x4 A/B x80x8 12 8x2 A x80x8 8x4 A x80x x80x x80x8 12 6x4 Z x90x8 8x4 Z x90x x80x8 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 17 (22)

18 Bakmonterad kran Ram Lastbilstyp C max L max I x h x b x t x80x x80x8 6x2 Z x80x8 17 8x2 Z x80x x80x x80x x80x x80x8 F958 6x4 Z x80x8 17 8x4 Z x90x x90x x80x x80x8 12 6x2 A x80x8 6x4 A x80x8 17 8x2 A x80x8 8x4 A x80x x80x8 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 18 (22)

19 Bakmonterad kran Exempel på infästningar L L Chassi med hjulkonfiguration 4x2 och luftfjädrad bakaxel Chassi med hjulkonfiguration 6x2 alternativt 6x2*4 och luftfjädrade bakaxlar 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 19 (22)

20 Bakmonterad kran Hjälpramar för bakmonterade kranar större än ca 20 tonmeter Vid förberedelse för stora bakmonterade kranar räcker det inte med en vanlig hjälpram och kryssförstärkning. Ramen måste även förstärkas med livplåtar. För kranar upp till ca 30 tonmeter räcker det vanligen med att livplåtarna sträcker sig från ramens bakkant till framför boggin. För kranar större än ca 30 tonmeter bör livplåtarna sträcka sig från ramens bakkant till i höjd med det främre stödbensparet. För bakmonterade kranar som kräver 2 stödbenspar måste hela hjälpramen kryssförstärkas. Kontrollera alltid framaxeltrycket vid körning med olastad lastbil. Extra förstärkning med livplåtar Kryssförstärkning av hela hjälpramen. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 20 (22)

21 Bakmonterad kran Extra tvärbalk för fordon med bakmonterad kran För att öka styvheten i chassit har Scania konstruerat en sluten tvärbalk för infästning i den bakre änden av chassiramen. Använd tvärbalken på chassier med luftfjädring eller chassier med bakmonterad kran. Fäst tvärbalken så långt bak på chassiramen som möjligt. Maximalt avstånd till chassiramens bakkant är 300 mm. Gör enligt följande: Använd hålen på ändstyckena som mall för att borra igenom ramens sidobalkar. Brotscha hålen till 14 mm i diameter. Sätt dit tvärbalken med 24 st. M14x56 passkruvar och distanser. Max Exempel på sluten tvärbalk, artikelnummer :30-01 Utgåva 5 sv-se 21 (22)

22 Centralt monterad kran Centralt monterad kran Vid förberedelse för centralt ditsatt kran ska hjälpramen ha samma höjd längs hela chassiramen. Infästningen ska vara flexibel i hjälpramens främre del och fast i den bakre delen. Använd fasta plåtar för att förstärka hjälpramens infästning mot chassiramen vid kranen. Se bilden. Bilden visar också ett exempel på utförande av en hjälpram för ett brittiskt tegeltransportfordon med centralt ditsatt kran. Fordonet har hjulkonfiguration 8x4 och ett axelavstånd på mm. Hjälpramen utgörs av en U-profil av stål på 125x80x8 mm Mer information om infästningar finns under rubriken Infästning. 08:30-01 Utgåva 5 sv-se 22 (22)

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om bulkbilar Allmänt om bulkbilar Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd

Läs mer

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3 SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 TANK OCH BULK 6 Infästning - tank 9 Infästning vägningsutrustning 11 Infästning - Bulk 12 TANKPÅBYGGNAD

Läs mer

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT Definitioner Definitioner Det är viktigt att infästningen av påbyggnaden görs på rätt sätt eftersom en felaktig infästning kan orsaka skador på påbyggnad, infästning och chassiram. Vridvek påbyggnad En

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726... 3 Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV... 10 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT... 11 EFTERMONTERING

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Fordonet levereras i standardutförande med 2 bogsersprintar, placerade i ramens framkant. Undantaget

Läs mer

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband Allmänt om skruvförband Allmänt om skruvförband Skruvförband kan utföras som friktionsförband, formlåsningsförband eller som en kombination av båda. I ett friktionsförband krävs ungefär 10 gånger fler

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Annan påbyggnadsutrustning 7. Innehåll. KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4

Annan påbyggnadsutrustning 7. Innehåll. KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4 Innehåll KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4 HJÄLPRAM 6 Infästning av kran 7 FÖRSTÄRKT KRANINFÄSTNING 9 Stora kranar 10 BAKMONTERAD KRAN 13 MITTMONTERAD

Läs mer

Almecos AB svenska produkter och tjänster. för Mercedes-Benz. Vito Sprinter Citan

Almecos AB svenska produkter och tjänster. för Mercedes-Benz. Vito Sprinter Citan Egenutvecklade svenska produkter och tjänster för pickup och lätta transportfordon Almecos AB svenska produkter och tjänster för Mercedes-Benz Vito Sprinter Citan Almeco har lång erfarenhet av fordonsanpassning

Läs mer

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT Allmänt om draganordningar Allmänt om draganordningar är ett samlingsbegrepp för en eller flera komponenter som fordonet måste utrustas med för att kunna dra ett släpfordon. Draganordningens uppgift är

Läs mer

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar Alla typer av transportarbete med lastbil kräver att lastbilschassit kompletteras med någon form av påbyggnad. Syftet med axeltrycksberäkningar är att optimera chassits och påbyggnadens placering. Det

Läs mer

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT!

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT! Utför all jordning för påbyggnad i chassiramen i vänster ramsidobalk. Jordning i höger ramsidobalk skapar spänningsförluster eftersom batteriets minuspol är ansluten till vänster ramsidobalk. Använd i

Läs mer

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 FÖRSVARETS MATERIELVERK Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 Bruksanvisning Bruksanvisningen omfattar endast de avsnitt som avviker från eller kompletterar

Läs mer

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Det här dokumentet sammanfattar och förklarar vilka faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukning. Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukningen:

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003 Innehåll PÅYGGNADSERÄKNINGAR...2 ERÄKNINGSPRINCIPER...3 LASTOPTIMERING...6 ERÄKNINGSEXEMPEL...7 Exempel 14x2 Dragbil 2-axlar...7 Exempel 2 6x4 Dragbil 3-axlar...9 Exempel 3 4x2 Kran bakom hytt... 11 Exempel

Läs mer

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om tankbilar Allmänt om tankbilar Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad Axelavståndet bör väljas så kort som möjligt för att minska risken för ramsvängningar. Påbyggnadens

Läs mer

Lastbilar med fast flak. Allmänt om lastbilar med fast flak

Lastbilar med fast flak. Allmänt om lastbilar med fast flak Allmänt om lastbilar med fast flak Lastbilar med fast flak används främst för transport av till exempel styckegods, byggmaterial och arbetsbodar. Allmänt om lastbilar med fast flak Fasta flak betraktas

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

Bakre underkörningsskydd. Allmänt

Bakre underkörningsskydd. Allmänt Allmänt Allmänt För att uppfylla UN ECE R58 måste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkörningsskydd. Underkörningsskyddet kan levereras från fabrik eller sättas dit av påbyggaren. I detta dokument

Läs mer

Stänkskärmar. Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd. Stänkreduceringsutrustning

Stänkskärmar. Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd. Stänkreduceringsutrustning Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd Flera länder har lagkrav som reglerar stänkskärmar och stänkskydd, till exempel EU:s direktiv Kommissionens förordning 109/2011.

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Nordicc. Mission Vår mission är att tillhandahålla produkter och lösningar som sparar miljön och gagnar våra kunders ekonomi och arbetsmiljö.

Nordicc. Mission Vår mission är att tillhandahålla produkter och lösningar som sparar miljön och gagnar våra kunders ekonomi och arbetsmiljö. Produktkatalog #1 Nordicc Mission Vår ission är att tillhandahålla produkter och lösningar so sparar iljön och gagnar våra kunders ekonoi och arbetsiljö. Vision I vår vision ser vi: Ett företag so är den

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 1. Domaren ska respekteras och har allt bemyndigande. 2. Alla traktorer ska vara original, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt ska vara original

Läs mer

Lastväxlare 18T - HIAB

Lastväxlare 18T - HIAB Lastväxlare 18T - HIAB Typ HIAB Multilift lågbyggd lastväxlare XR18SL lyft- och tippkapacitet 18 ton Teleskoperande arm och fast krokpelare. Bygghöjd:195 mm Mekaniskt midjelås Flakstopp fram på krokpelaren

Läs mer

Bakre underkörningsskydd

Bakre underkörningsskydd Allmänt Allmänt För att uppfylla säkerhetskraven i föreskriften UNECE R58 måste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkörningsskydd. Det bakre underkörningsskyddet kan antingen levereras ditsatt

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Ändring av axelavståndet. Allmänt om ändring av axelavståndet. Metoder VIKTIGT!

Ändring av axelavståndet. Allmänt om ändring av axelavståndet. Metoder VIKTIGT! Allmänt om ändring av axelavståndet Allmänt om ändring av axelavståndet VIKTIGT! Ändring av axelavståndet på ett lastbilschassi påverkar chassits egenskaper. Det är därför viktigt att Scanias rekommendationer

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

PLS Transportskåp för Fjärrtrafik Öppningsbar sida

PLS Transportskåp för Fjärrtrafik Öppningsbar sida PLS Transportskåp för Fjärrtrafik Öppningsbar sida Dimensioner: Inv. längd 7350 mm, utv. bredd 2600 mm, inv. höjd 3150 mm, totalhöjd 4480 mm (med sänkt boggi) Bottenkonstruktion.: Truckbärande bottenram

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

KÖK - CARETEME. Forhandler i Norge

KÖK - CARETEME. Forhandler i Norge since 1870 KÖK - ARETEME Forhandler i Norge Postboks 12 Bryn, NO 0611 Oslo Nils Hansens vei 2, NO 0667 Oslo Tlf.: 22 72 23 55 Fax: 22 72 38 19 E-post: post@astec.no www.astec.no since 1870 Fyra decennier

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

Modifiering av avgassystemet

Modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Generella begränsningar för samtliga motortyper och avgassystem Det är generellt inte tillåtet att utföra modifieringar

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

ÅTM-vagnens starka sidor

ÅTM-vagnens starka sidor ÅTM-vagnens starka sidor Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM? Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen klarar såväl bistra väglag och krävande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania:

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Allmänt Allmänt Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Verktyg Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Artikelnummer Benämning 99 309 Baxningsverktyg 99 318 Motorstöd 99 502 Verktyg för urkopplingslager

Läs mer

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL 65968 FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL BRUKSANVISNING I ORIGINAL Denna manual ska förvaras i fordonet på vilken bakgavellyften sitter. 2013-09-17 Fabrik ZEPRO, Z-Lyften Produktion AB Allévägen 4, 840

Läs mer

Installation instructions, accessories RTI V70/V70 XC. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 29

Installation instructions, accessories RTI V70/V70 XC. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 29 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 8698305 Version 1.0 Art. nr. RTI V70/V70 XC Volvo Car Corporation RTI V70/V70 XC- 8698305 - V1.0 Sida 1 / 29 Utrustning A0000162 A0000161 A0801178 M8802108

Läs mer

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte Allmänt om godkännande av fordon Allmänt om godkännande av fordon Bakgrund och syfte EU har länge haft ett direktiv som behandlar typgodkännande av personbilar och motorcyklar. Under 2007 ersattes det

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Infästning på hyttens utsida

Infästning på hyttens utsida Allmänt Allmänt Det här dokument beskriver hålmarkeringarnas placering på hyttens utsida. Syftet är att underlätta påbyggnad vid ditsättning av extra tillbehör eller utrustning. Hålmarkeringarna varierar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING GÅNGBANOR PÅ TORNKRANAR. Utfärdad den 18 september 1981 (Ändringar införda t.o.m.

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING GÅNGBANOR PÅ TORNKRANAR. Utfärdad den 18 september 1981 (Ändringar införda t.o.m. ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1981:18 Utkom från trycket den 9 okt. 1981 GÅNGBANOR PÅ TORNKRANAR Utfärdad den 18 september 1981 (Ändringar införda t.o.m. 93-12-17) AFS 1981:18 2 GÅNGBANOR

Läs mer

Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM. och MobiArm TM

Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM. och MobiArm TM Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM och MobiArm TM MobiCrane TM flexibla och mycket enkla att flytta och MobiArm TM Fördelar MobiCrane och MobiArm skapar en bättre arbetsmiljö. Du lyfter

Läs mer

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 ENTERSAFE GENERELLT Om EnterSafe EnterSafe är en tillträdeslösning till moduler och byggbodar. EnterSafe är utformad utifrån Boverkets regler

Läs mer

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 1(6) VTA-axlar Volvo FH och FM med fyra axlar, 8x2 eller 8x4 VTA-modellbeskrivning; VTA4111.3T bladfjädrad

Läs mer

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG:

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 1 NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 13.12.2012 Bruksanvisning för anborrningverktyget för montering av NAVALanborrningsventiler Bestäm den exakta anslutningspunkten på stamröret och förbered detta för fastsvetsning

Läs mer

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR GRUSSKOPOR Grusskopa 400 400 1400 155 365 Grusskopa 600 600 1700 215 455B Grusskopa 850 850 1800 335 655C Grusskopa 1000 1000 2100 365 655C Grusskopa 1300 1300 2300 450 855C - För lastning och lossning

Läs mer

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning Standardmanöverenheten för luftfjädring är placerad vid sidan av förarstolen. Med manöverenheten kan fordonet nivåregleras. Vid lasthantering med luftfjädrat fordon kan det finnas

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Innehållsförteckning Sida Adapter Amputationsstöd Armstödsplatta 4 Batteribyte 5 Benstöd 6 Benstöd EL 7 Benstöd EL vinkel

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000

Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000 Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000 Åtgärder före användning Lyftstolen levereras färdig för att tas i bruk. Före det att patient transporteras skall bältena optiskt kontrolleras.veva upp lyftstolen

Läs mer

PLS Distributionsskåp med fast sida

PLS Distributionsskåp med fast sida PLS Distributionsskåp med fast sida Dimensioner: Inv. längd Utv. bredd Inv. höjd 6500,7500,8500 mm, 2600 mm, 2100,2200, 2400, 2600, 2800 mm, Botten : Hjälpram av strängpressade aluminiumprofiler, höjd

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

PLS Distributionsskåp med Öppningsbarsida

PLS Distributionsskåp med Öppningsbarsida PLS Distributionsskåp med Öppningsbarsida Dimensioner: Inv. längd Utv. bredd Inv. höjd 6500, 7500 8500 mm, 2600 mm, 2100, 2200, 2400, 2600 mm, Botten: Truckbärande bottenram uppbyggd av 2 st. längsgående

Läs mer

VBG Sidoskydd 660. Monteringsanvisning 2002-01-01 S3.2.079

VBG Sidoskydd 660. Monteringsanvisning 2002-01-01 S3.2.079 VBG Sidoskydd 660 Monteringsanvisning 00-0-0 S..079 VBG sidoskydd 660 är ett universalsystem, som med få standardkomponenter kan kombineras till nästan alla slags monteringar. Ett komplett program för

Läs mer

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS I en tidigare instruktion har jag visat hur Du tillverkar transformatorn/balunen och monterar den. Även tillverkningen av spolen

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok System för elektrisk stenspräckning Instruktionsbok VARNING! När stenspräckaren används utvecklas mycket hög värme, upp till 800 C. Tänk på att rensa området runt stenen från lättantändligt material. VARNING!

Läs mer

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS DEL 3: Styrsystemets färdigställande Både styrspak och pedalställ var nästan färdigkonstruerade och tillverkade på KTH. Det fanns skisser på lösningar för klaff, skevroder

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

För den krävande användaren

För den krävande användaren Traktorvagnar För den krävande användaren Multiva släpvagnarna har utvecklats för att motsvara användarnas behov. Multiva är släpvagnen för dig som uppskattar effektivitet, funktion och hållbarhet vid

Läs mer

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna...3 Information...4 NYCKELHANTERING...4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...4

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Monteringsanvisning Miljöstation

Monteringsanvisning Miljöstation 1/8 Monteringsanvisning Miljöstation 2/8 1 grundläggningsdjup Mät ut centrum för stolparna och gräv ur för btg.plintarna. Placera plintarna i hålen och kontrollera noggrannt att de är i våg samt att c-c

Läs mer

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellåda ZF Transmatic. Exempel på lämpliga verktyg från Scania:

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellåda ZF Transmatic. Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Allmänt Allmänt Gäller växellåda ZF Transmatic Verktyg Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Artikelnummer Benämning 587 496 Fordonslyft 587 33 Växellådsdomkraft 587 500 Aggregatlyft 98 40 V-block 98

Läs mer

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd (A) 96-19-2014:002 Fr.o.m 2014-10-15 t.o.m 2016-10-14 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista

Läs mer

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 2009-01-22 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3-4 Tvätt och desinfektion

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

09: Påbyggnadshandbok. Ramar. Utgåva 2 sv. Scania CV AB 2004, Sweden

09: Påbyggnadshandbok. Ramar. Utgåva 2 sv. Scania CV AB 2004, Sweden 09:00-00 Utgåva 2 sv Påbyggnadshandbok Ramar Scania CV AB 2004, Sweden Chassiram Chassiram Uppbyggnad Sidobalkar Ramarna är bredare i frampartiet. Utvändiga bredden i frampartiet och bredden bak är lika

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001 100108 HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU Version 001 OBS! Denna lathunden är endast ett komplement till Monteringsanvisningen. Du måste därför också läsa och förstå den monteringsanvisning som medföljer din

Läs mer

Borttagning av manuell växellåda. Allmänt. Säkerhet. Gäller växellådorna GR801, GR900, GRS890, GRS900 och GRS920. VIKTIGT!

Borttagning av manuell växellåda. Allmänt. Säkerhet. Gäller växellådorna GR801, GR900, GRS890, GRS900 och GRS920. VIKTIGT! Allmänt Allmänt Gäller växellådorna GR801, GR900, GRS890, GRS900 och GRS920. Säkerhet VIKTIGT! Arbeta aldrig under ett fordon som endast står på domkraft. Använd pallbockar. Töm luftbälgarna om sådana

Läs mer

Innehåll AXELAVSTÅNDSÄNDRINGAR... 2 Förlängning av axelavstånd... 3 Förkortning av axelavstånd... 3 Kapning av chassiram... 3 Placering av tvärbalkar... 4 PLACERING AV RAMSKARV... 5 Skarvbalkar... 5 AXELAVSTÅNDSÄNDRING

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer