Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48"

Transkript

1 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp

2

3 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade kraven beaktas. På följande sidor presenterar vi de föreskrifter som enligt ECE-reglemente 48 gäller för montering av främre, bakre och sidomonterad belysning. Översikten är uppdelad på två områden: Lagkrav för motorfordonsklasser (personbil, terrängfordon, husbil, buss, lastbil, kommunal- och specialfordon) Lagkrav för fordonsklasser (12 V släp, husvagnar och 24 V släp). Här anges exakt vilka lyktor som lagstiftaren kräver och vilka som är tillåtna. Monteringsinstruktionerna till de enskilda ljusen är noggrant specificerat. HELLA tar inget ansvar för eventuella avvikelser från de utrustningsföreskrifter som är dokumenterade här. Detta eftersom de lagliga bestämmelserna ändras med jämna mellanrum. Version: slutet av 2013 (ECE-R48 serie 06 revision 9, supp. 3) Motorfordonsklasser: Fordonsklasser: M 1 Motorfordon upp till 3,5 t och plats för fler än 9 personer O 1 Släp upp till 0,75 t M 2 Motorfordon upp till 5 t och plats för mer än 9 personer O 2 Släp över 0,75 t upp till 3,5 t M 3 Motorfordon över 5 t och plats för mer än 9 personer O 3 Släp över 3,5 t upp till 10 t N 1 Motorfordon för godstransport upp till 3,5 t O 4 Släp över 10 t N 2 Motorfordon för godstransport över 3,5 t upp till 12 t N 3 Motorfordon för godstransport över 12 t N 3 G Terränggående motorfordon. Personbil Kommunal- och specialfordon Terrängfordon 12 V släp Husbil Husvagn Buss 24 V släp Lastbil Dessa symboler visar vilka klasser som de olika bestämmelserna gäller för.

4 Fordonsöversikt Lagkrav enligt ECE-reglering 48 Motorfordonsklasser (Personbil, terrängfordon, husbil, buss, lastbil, kommunal- och specialfordon) Belysning bak Sida Belysning fram Sida 6 11 Belysning sida Sida Lagkrav för lyktor och strålkastare På grund av de många och omfattande lagbestämmelserna tar vi här upp enbart de viktigaste bestämmelserna. I följande förordningar återfinns all relevant information om strålkastare, deras egenskaper och användningsområden. Personbil, terrängfordon, husbil, buss, lastbil, kommunaloch specialfordon ECE-R3 Reflexer ECE-R4 Nummerskyltsbelysning ECE-R6 Blinkers fram, bak och på sidorna ECE-R7 Positions-, bak-, bromsoch breddmarkeringslyktor ECE-R19 Dimstrålkastare ECE-R23 Backljus ECE-R38 Dimbakljus ECE-R48 För påbyggnad och användning ECE-R77 Parkeringsljus fram och bak ECE-R87 Varselljus ECE-R91 Sidomarkeringsljus ECE-R98 Xenon-strålkastare ECE-R104 Konturmarkeringar ECE-R112 Halogenstrålkastare ECE-R119 Kurvljus ECE-R123 Adaptiva huvudstrålkastare (AFS) Motorfordonsklasser: M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 N 3 G Motorfordon upp till 3,5 t och plats för fler än 9 personer Motorfordon upp till 5 t och plats för mer än 9 personer Motorfordon över 5 t och plats för mer än 9 personer Motorfordon för godstransport upp till 3,5 t Motorfordon för godstransport över 3,5 t upp till 12 t Motorfordon för godstransport över 12 t Terränggående motorfordon.

5 4 5 Fordonsklasser 12 V, husvagn och 24 V släp Belysning bak Sida Belysning fram Sida Belysning sida Sida Lagkrav för lyktor På grund av de många och omfattande lagbestämmelserna tar vi här upp enbart de viktigaste bestämmelserna. I följande förordningar återfinns all relevant information om signallyktor, deras egenskaper och användningsområden. Släp-/husvagnsklasser Fordonsklasser: ECE-R3 Reflexer ECE-R4 Nummerskyltsbelysning ECE-R6 Blinkers bak och på sidorna ECE-R7 Positions-, bak-, broms- och breddmarkeringslyktor ECE-R23 Backljus ECE-R38 Dimbakljus ECE-R48 För påbyggnad och användning ECE-R77 Parkeringsljus fram och bak ECE-R91 Sidomarkeringsljus ECE-R104 Konturmarkeringar O 1 O 2 O 3 O 4 Släp upp till 0,75 t Släp över 0,75 t upp till 3,5 t Släp över 3,5 t upp till 10 t Släp över 10 t

6 Belysning fram motorfordon

7 6 7 Halvljusstrålkastare ECE-R48 6.2, ECE-R98 och ECE-R112 (ECE-R123 har ytterligare specialkrav) ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. ECE-R st Vit Max. 400 mm Min. 600 mm ECE-R ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Min. 600 mm mellan båda halvljusstrålkastarna. Min. 400 mm, när fordonets totala bredd är < mm (gäller inte för M 1 - och N 1 -fordon). Min. 500 mm, max mm, max mm på N 3 terränggående fordon. Min. 500 mm Max mm ECE-R Horisontell 10 inåt och 45 utåt. Vertikal 15 uppåt och 10 nedåt. ECE-R När helljuset slås på får halvljuset fortsatt vara på. ECE-R Tillåts ECE-R För LED-strålkastare måste en automatisk nivåreglering vara inbyggd. Om strålkastarna är försedda med ljuskällor på > Lumen (i regel Xenon) måste en automatisk nivåreglering och ett rengöringssystem för strålkastare vara inbyggt. 2 extra kurvlyktor tillåts. Helljusstrålkastare ECE-R48 6.1, ECE-R98 och ECE-R112 (ECE-R123 har ytterligare specialkrav) ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. 2 eller 4 stk, för N 3 -fordon max. 6 stk Vit Inga särskilda lagkrav, men så placerade att föraren inte störs av reflexer. Inga särskilda föreskrifter. 5 i alla riktningar. Parvis anslutning av extrastrålkastare för halv- och/eller helljus får förekomma. Vis övergång till halvljus måste alla fjärrstrålkastare stängas av samtidigt Lagkrav Ljusstyrkan för alla inkopplingsbara helljusstrålkastare får inte överskrida cd. Summan av referenstalen får inte överskrida 100.Nationella undantag för Sverige, ingen begränsning.

8 belysning fram motorfordon Dimstrålkastare ECE-R och ECE-R19 ECE-R Godkänt för alla motorfordonsklasser. ECE-R st Vitt eller ljusgult ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Max. 400 mm Min. 250 mm Max. 800 mm ECE-R ECE-R Inte högre än strålkastarna för halvljus. Min. 250 mm över marken. För M 1 -fordon och N 1 -fordon max. 800 mm över marken. För alla andra motorfordonsklasser max mm, endast för N 3 G tillåts upp till mm. Horisontell 10 inåt och 45 utåt. Vertikal ± 5. ECE-R De måste kunna kopplas om oberoende av fjärr- och halvljus. ECE-R Lagkrav. Ett fristående, ej blinkande varningsljus. ECE-R Undantag i kombination med strålkastare i R123 (AFS) Blinklyktor ECE-R och ECE-R6 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Kategori 1, 1a eller 1b. ECE-R st Gul Max. 400 mm Min. 600 mm ECE-R ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Min. 600 mm mellan bägge blinklyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm, max mm (undantag: mm)*. Min. 350 mm Max mm ECE-R Horisontell 45 inåt till 80 utåt, vertikal ± 15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt (och 20 inåt vid M 1 -fordon och N 1 -fordon) ECE-R Aktivering måste ske oberoende av andra lyktor. Alla blinklyktor skall kunna tändas och släckas på samma fordonssida med samma reglage. De måste blinka synkront. ECE-R Lagkrav ECE-R Om blinklyktan slutar fungera måste detta signaleras i fordonet. * Ett undantag är endast möjligt när fordonets geometri inte tillåter en normal påbyggnad. ECE-R6 6.1 Kategori 1 = avstånd till halvljus/dimljus > 40 mm, ljusstyrka min. 175 cd, enskild lykta max cd, typ "D"-lykta max. 500 cd Kategori 1a = avstånd till halvljus/dimljus > 20 mm, 40 mm, ljusstyrka min. 250 cd, enskild lykta max cd, typ "D"-lykta max 600 cd Kategori 1b = avstånd till halvljus/dimljus 20 mm, ljusstyrka min. 400 cd, enskild lykta max cd, typ "D"-lykta max. 600 cd

9 8 9 Positionslyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. ECE-R st Vit Max. 400 mm Min. 600 mm ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Avståndet mellan positionslyktorna vid M 1 -fordon och N 1 -fordon är inte definierat. För alla andra motorfordonsklasser min. 600 mm mellan bägge positionslyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder< mm. Min. 250 mm Max mm ECE-R Min. 250 mm, max mm (undantag: mm)*. ECE-R Horisontell 45 invändigt upp till 80 utvändigt, vertikal ± 15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Begränsning vid M 1 - och N 1 - fordon möjlig (se ECE-R ). ECE-R Måste vara konstruerad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna endast kan kopplas till och från samtidigt. Kan under vissa omständigheter slås ifrån om blinkerljuset är på. ECE-R Lagkrav. Kontrollampan får inte blinka. Behövs inte om belysningsanordningen på instrumentpanelen endast kan kopplas in samtidigt med positionslyktorna. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad. Parkeringslyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R Tillåts för motorfordon 6 m längd och 2 m bredd. Förbjudet för alla andra motorfordon. ECE-R st Vit ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Om det endast finns 2 lyktor på hela fordonet gäller montering på fordonssidorna. Max. 400 mm ECE-R För M 1 -fordon och N 1 -fordon inga särskilda lagkrav. För alla andra motorfordonsklasser: min. 350 mm, max mm (undantag: mm)*. Min. 350 mm Max mm ECE-R Horisontal ± 45, vertikal ±15 men vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. ECE-R Parkeringsljusen måste kunna kopplas på oberoende av alla andra funktioner. ECE-R Tillåts. Om det finns en, får den inte kunna förväxlas med kontrollanordningen för positions- och baklyktorna. ECE-R I regel sköts parkeringslyktornas funktion av bak- och positionslyktorna * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

10 belysning fram motorfordon Så långt möjligt utvändigt Breddmarkeringslyktor ECE-R och ECE-R7 Max. 400 mm ECE-R Lagkrav för motorfordon > 2,1 m bredd. Tillåts för motorfordon > 1,8 m upp till 2,1 m bredd. Kategori A eller AM. ECE-R st, möjligt tillval 2 extra Så högt som möjligt ECE-R Vit Så långt ut som möjligt, max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. ECE-R Ovanför det genomskinliga fältet av vindrutan. ECE-R Horisontell 80 utvändigt. Vertikal 5 över och 20 under den horisontella. ECE-R Måste vara så utformad att positions-, bak-, kontur-, sidomarkeringsoch skyltlyktorna kan kopplas till och ifrån samtidigt. ECE-R Tillåts. Om det finns en kontrollanordning måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktorna lagstadgade kontrollanordningen. ECE-R Den främre vita och bakre röda breddmarkeringslyktan får vara sammanställd till en lykta, om påbyggnadsföreskrifterna och siktvinkelvärdena uppfylls. Avstånd till sidomarkeringslykta min. 200 mm. Reflexer ECE-R och ECE-R3 ECE-R Lagkrav för motorfordon med infällbara strålkastare/ lyktor. Godkänt på alla andra motorfordon. ECE-R Min. 2 st Vit Form ECE-R Ej trekantig Max. 400 mm Min. 250 mm Min. 600 mm Max. 900 mm ECE-R ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Avståndet mellan reflexerna vid M 1 -fordon och N 1 -fordon är inte definierat. För alla andra motorfordonsklasser min. 600 mm mellan bägge reflexerna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 250 mm, max. 900 mm (undantag: mm)*. ECE-R Horisontell ± 30. Vertikal ± 10, men vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

11 10 11 Varselljus ECE-R och ECE-R87 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. ECE-R st Vit ECE-R Min. 600 mm mellan bägge varselljusen, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. ECE-R Min. 250 mm, max mm. Min. 250 mm Min. 600 mm Max mm ECE-R ECE-R Horisontell ± 20. Vertikal ± 10. Automatisk inkoppling när motorn startas. Varselljusen måste kopplas från automatiskt när strålkastarna eller dimstrålkastarna kopplas in. ECE-R Tillåts Kurvljus ECE-R och ECE-R119 ECE-R Godkänt för alla motorfordonsklasser. ECE-R st Vit ECE-R Min. 250 mm, max. 900 mm, dock inte högre än halvljuset. I längsriktningen ECE-R På max mm avstånd från fordonets främsta punkt. Min. 250 mm Max. 900 mm ECE-R ECE-R Vertikal ± 10. Horisontell 30 till 60 nedåt. Inkoppling så att de endast kan kopplas in när fjärr- eller halvljus är inkopplade. Inkoppling endast när blinkers på samma sida av fordonet är inkopplad och/eller när bilen svänger. Automatisk avstängning när blinkerljus slocknar och/eller när ratten återgår till körning rakt fram. När backljuset slås på kan även kurvljuset slås på. När backljuset slås av måste då även kurvljuset slås av. ECE-R Inget ECE-R Automatiska kurvljus får inte kopplas vid hastigheter > 40 km/h.

12 Belysning sida motorfordon

13 12 13 Max mm Max mm Min. 350 / 500 mm Sidoblinklykta ECE-R och ECE-R6 ECE-R ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Kategori 5: lagkrav för M 1 -fordon och N 1 -, M 2 -, M 3 -fordon 6 m längd. Kategori 6: lagkrav för N 2 -, N 3 -fordon och för N 1 -, M 2 -, M 3 -fordon > 6 m längd. 1 per fordonssida Gul Min. 350 mm för M 1 -fordon och N 1 -fordon. Min. 500 mm för alla andra motorfordonsklasser. Max mm (undantag: mm)*. Max mm framifrån, mätt från den yttersta punkten mm för alla M 1 - och N 1 -fordon och alltid när fordonets geometri inte tillåter någon påbyggnad på < mm. Horisontell min. 5 till 60 bak. Vid kategori 5 vertikal ±15, men för påbyggnadshöjder på < 750 mm även 5 nedåt. Vid kategori 6 dock 30 över och 5 under den horisontella. Lagkrav. Aktiveringen måste ske tillsammans med blinklyktan på samma sida men oberoende av andra lyktor. De skall tändas och släckas på samma fordonssida genom samma reglage. De måste blinka synkront. Inget Sidoblinklykta med kategori 5 får i varje enskilt fall ersättas av kategori 6. För M 2 -, M 3 -, N 2 - och N 3 - fordon på > 9 m längd = max. 3 extra kategori 5 eller 1 extra kategori 6 möjlig. * Ett undantag är endast möjligt när fordonets geometri inte tillåter en normal påbyggnad. ECE-R6 6.1 Kategori 5 = ljusstyrka min. 0,6 cd, enskild lykta max. 280 cd, typ "D"-lykta max. 140 cd Kategori 6 = ljusstyrka min. 50 cd, enskild lykta max. 280 cd, typ "D"-lykta max. 140 cd

14 belysning Sida motorfordon Max mm Max mm Max mm Max. 900 mm Min. 250 mm Sidomarkeringsreflex ECE-R och ECE-R3 ECE-R ECE-R Form ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordon > 6 m. Tillåts för alla motorfordon 6 m. Se längsmontering Fram gult, bak gult (även rött är möjligt i kombination med baklyktan). Ej trekantig Min. 250 mm, max. 900 mm (undantag: mm)*. Max mm, om den är sammanbyggd med en annan ljusfunktion. Den reflex som sitter längst fram max. 3 m från fordonets främsta punkt. Max. 3 m mellan de enskilda reflexerna. Detta gäller inte för M 1 -fordon och N 1 -fordon (undantag: 4 m). Max. avstånd bakifrån 1 m. Min. 1 reflex i mittersta tredjedelen. Vid en fordonslängd på < 6 m räcker det med en i första tredjedelen och/eller en i sista tredjedelen. Fordon M 1 > 6 m men < 7 m en reflex inom 3 m framifrån och en i fordonslängdens sista tredjedel. Horisontell ±45. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. Reflexens lysande yta får vara integrerad i all sidobelysning. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

15 14 15 Max mm Min. 350 mm Parkeringslyktor på sidan ECE-R och ECE-R77 eller ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Tillåts för motorfordon 6 m längd och 2 m bredd. Förbjudet för alla andra fordon. 1 lykta på varje sida (eller 2 lyktor fram och 2 lyktor brak; se parkeringsljus fram/bak) Gul För M 1 -fordon och N 1 -fordon inga särskilda lagkrav. För alla andra motorfordonsklasser: min. 350 mm, max mm (undantag: mm)*. Horisontell 45 framåt och bakåt. Vertikal ±15, men vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. Parkeringsljusen måste kunna kopplas på oberoende av alla andra funktioner. Automatisk avstängning efter x tid är förbjudet. Tillåts. Om det finns en, får den inte kunna förväxlas med kontrollanordningen för positions- och baklyktorna. I regel sköts parkeringslyktornas funktion av bak- och positionslyktorna. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

16 belysning Sida motorfordon Max mm Max mm Max mm Max mm Min. 250 mm Sidomarkeringslyktor ECE-R och ECE-R91 ECE-R ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordon > 6 m förutom vid chassin med förarhytt. Tillåts för alla andra motorfordon. Lagkrav för M 1 -fordon och N 1 -fordon med fordonslängd 6 m, om den geometriska synligheten skall kompenseras genom positions- och baklyktor. Se längsmontering Gult (även rött är möjligt i kombination med baklyktan) Min. 250 mm, max mm (undantag: mm)*. Främsta max. 3 m framifrån, bakersta max. 1 m bakifrån, max. 3 m mellan de enskilda sidomarkeringslyktorna (undantag: 4 m). Min. en i främre och/eller i bakre tredjedelen. Vid fordonslängder 6 m alternativt minst en i mittersta tredjedelen. Fordon M 1 > 6 m men < 7 m en sidomarkeringslykta inom 3 m framifrån och en i sista tredjedelen av fordonslängden. Horisontell ±45. På fordon där montering är valfri, dock ±30. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. För M 1 -fordon och N 1 -fordon som är < 6 m långa, får sidomarkeringslyktor även avge blinkljus. De måste blinka med samma frekvens som blinkersen på samma sida. Tillåts. Om sådan finns, måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktor lagstadgade kontrollanordningen. Reflexens lysande yta får vara integrerad i sidomarkeringslyktan. Här måste man beakta den maximala påbyggnadshöjden för reflexen. Den bakre sidomarkeringslyktan måste vara gul, om den blinkar tillsammans med den bakre blinkersen. * Ett undantag är endast möjligt när fordonets geometri inte tillåter en normal påbyggnad. ECE-R Kategori SM1 (användning i alla motorfordonsklasser) = ljusstyrka min. 4 cd, max. 25 cd Kategori SM2 (användning bara i M 1-klassen) = ljusstyrka min. 0,6 cd, max. 25 cd

17 16 17 Så långt möjligt utvändigt Min. 60 mm Max. 600 mm Max. 600 mm Max. 400 mm Max. 600 mm Min. 60 mm Max. 600 mm Så högt som möjligt Max mm Min. 250 mm Konturreflexer ECE-R och ECE-R104 ECE-R Monteringsschema ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R Geom. synlighet ECE-R Riktning åt sidan ECE-R ECE-R Konturreflexer skall finnas på fordon i nedanstående klasser med en längd > mm: N 2 > 7,5 t och N 3 (undantag: chassin med förarhytt, ofullständiga fordon och semitrailers). Om det inte är möjligt att montera de obligatoriska konturmarkeringarna får en linjemarkering vara monterad. Tillåten på fordon av alla andra klasser, förutom M 1 -fordon. En helkontursmarkering får användas istället för en delkontursmarkering. En del- eller helkontursmarkering är tillåten istället för en linjemarkering. Horisontellt och vertikalt om form, uppbyggnad och konstruktion så medger. Vitt eller gult Genomgående eller så nära som möjligt vid de båda ytterkanterna, max. 600 mm från dem. För motorfordon i varje ände av fordonet. För semitrailers i varje ände av förarhytten. Totallängden för de horisontella markeringarna måste utgöra minst 70 % av värdet av följande mått: För motorfordon: längden på fordonet (utan förarhytt). För semitrailers: förarhyttens längd. Om det inte går att applicera tekniskt på annat sätt, kan värdet minskas till 60 %/40 %. Undre markering: så lågt som möjligt men minst 250 mm över marken, högst mm över marken (undantag: upp till mm). Övre markeringen: så högt som möjligt, max. 400 mm från fordonets övre kant. Min. 70 % av markeringen måste vara synlig för en betraktare. Så parallellt som möjligt med fordonets längsmedelnivå. 1. Tydliga markeringar betraktas som genomgående om avstånden mellan invid varandra placerade delar är så små som möjligt och inte uppgår till mer än 50 % av den kortaste längden för en sådan del. (Om detta inte är möjligt är ett värde på > 50 % men < 1 m tillåtet.) 2. Vid en delkontursmarkering måste varje övre hörn märkas ut med två linjer, vilka har en vinkel på 90 och som vardera är minst 250 mm lång. 3. De ställen på fordonet där tydliga markeringar skall placeras, måste vara så stora att en markering med en bredd på min. 60 mm kan fästas. Märk: på grund av de många begränsningarna och förändringarna för tydliga markeringar i ECE-R48 rekommenderar vi starkt att alltid ha den oförkortade originalversionen med vid planeringen.

18 Belysning bak motorfordon

19 18 19 Max. 400 mm Min. 350 mm Min. 600 mm * Ovanför de obligatoriska blinklyktorna Min. 600 mm* Max mm Bakre blinklyktor ECE-R och ECE-R6 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Kategori 2a eller 2b. 2 styck, 2 extra är möjligt som tillval för M 2 -, M 3 -, N 2 - och N 3 -fordon. Gul Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Detta gäller inte för extrablinklyktor. Min. 600 mm mellan bägge blinklyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om inga ytterligare blinklyktor är monterade). för extrablinklyktorna: min. 600 mm ovanför de obligatoriska blinklyktorna. Horisontell 45 inåt till 80 utåt. 45 utåt vid M 1 - och N 1 -fordon, om även sidolampan blinkar. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Valfria blinker med en påbyggnadshöjd på även 5 uppåt. Aktiveringen måste ske oberoende av andra lyktor (men inte av andra blinklyktor). Alla blinklyktor skall kunna tändas och släckas på samma fordonssida med samma reglage. De måste blinka synkront. Lagkrav Montering av 2 extrablinklyktor på alla fordon i klasserna M 2, M 3, N 2 och N 3 är tillåten. ECE-R6 6.1 Kategori 2a (oförändrad) = ljusstyrka min. 50 cd, enskild lykta max. 500 cd, typ "D"-lykta max. 250 cd Kategori 2b (variabel) = ljusstyrka min. 50 cd, enskild lykta max cd, typ "D"-lykta max. 500 cd

20 Belysning BAK motorfordon Max. 400 mm Min. 350 mm Min. 600 mm * Ovanför de obligatoriska blinklyktorna Min. 600 mm* Max mm Baklyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Kategori R, R1 eller R2. 2 st, 2 extra är möjligt som tillval för M 2 -, M 3 -, N 2 - och N 3 -fordon (inte om breddmarkeringslyktor är monterade) Röd Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Detta gäller inte för extrabaklyktor. Avståndet mellan baklyktorna vid M 1 -fordon och N 1 -fordon är inte definierat. För alla andra motorfordonsklasser min. 600 mm mellan bägge baklyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om inga extra baklyktor är monterade). för extra baklyktor: min. 600 mm ovanför de obligatoriska baklyktorna. Horisontell 45 inåt till 80 utåt. 45 för M 1 och N 1 fordon om en sidomarkeringslykta är monterad. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Vid extra baklykta med påbyggnadshöjd mm även 5 uppåt. Måste vara konstruerad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna endast kan kopplas till och från samtidigt. Lagkrav. Den måste vara kombinerad med kontrollanordningen för de främre positionslyktorna. ECE-R7 6.1 Kategori R, R1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 17 cd, typ "D"-lykta max. 8,5 cd Kategori R2 (variabel) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 42 cd, typ "D"-lykta max. 21 cd

21 20 21 Bromslyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Kategori S1 eller S2. ECE-R st Förutom när bromslyktor i kategori S3 eller S4 är monterade (högt placerade bromsljus), kan två extra bromslyktor i kategori S1 eller S2 vara monterade på fordonsklasserna M 2, M 3, N 2 och N 3. Röd Max. 400 mm Min. 600 mm ECE-R För M 1 -fordon och N 1 -fordon max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Inget lagkrav gällande avståndet mellan bromslyktorna. För alla andramotorfordonsklasser min. 600 mm mellan bägge bromslyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm Max mm ECE-R Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om det inte är påmonterat 2 extra bromslyktor). Placering i höjdled för extrabromslyktorna: min. 600 mm ovanför de obligatoriska bromslyktorna. ECE-R Horisontell ±45. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Vertikalvinkeln ovanför den horisontella kan vara reducerad till 5, om påbyggnadshöjden för extrabromslyktorna överskrider mm. ECE-R Måste tändas när brompedalen trycks ned. ECE-R Tillåts. Om sådan finns, endast som funktionskontrollampa i form av en ej blinkande varningslykta som tänds vid fel. ECE-R Avståndet till dimbaklyktan måste vara 100 mm. ECE-R7 6.1 Kategori S1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 60 cd, enskild lykta max. 260 cd, typ "D"-lykta max. 130 cd Kategori S2 (variabel) = ljusstyrka min. 60 cd, enskild lykta max. 730 cd, typ "D"-lykta max. 365 cd

22 belysning Bak motorfordon Min. 850 mm Högt placerad bromslykta ECE-R och ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Kategori S3 eller S4. Krav för motorfordonsklasser M 1 -fordon och N 1 -fordon. Gäller ej för chassi med förarhytt och N 1 -fordon med öppet lastutrymme. Tillåten för andra motorfordonsklasser. 1 st Om fordonets längsmittnivå inte går genom en fast påbyggnadsvägg, utan separeras t.ex. genom dörrar, och det inte finns plats för någon S3- eller S4-bromslykta, får två S3- eller S4-bromslyktor av typ "D"- bromslyktor eller en S3- eller S4-bromslykta vara monterad till vänster eller höger om längsmittnivån. Röd Central referenspunkt måste ligga i symmetrilängsplanet på fordonet. Om det finns två S3- eller S4-bromslyktor, skall varje monteras så nära som möjligt till längsmittnivån. Om det endast finns en S3- eller S4-bromslykta invid längsmittnivån, får avståndet inte vara större än 150 mm. Antingen max. 150 mm nedanför bakrutan eller min. 850 mm över marken. Ovanför S1-och S2-bromslyktorna. Horisontell ± 10. Vertikal 10 över och 5 under den horisontella. Måste tändas när bromspedalen trycks ned. Tillåts. Om sådan finns, endast som funktionskontrollampa i form av en ej blinkande varningslykta som tänds vid fel. S3- eller S4-bromslyktan kan sitta utvändigt eller invändigt på fordonet. Om den sitter invändigt får den inte blända föraren. En S3- eller S4- bromslykta får inte vara ihopmonterad med en annan lykta. ECE-R7 6.1 Kategori S3 (oförändrad) = ljusstyrka min. 25 cd, enskild lykta max. 110 cd, typ "D"-lykta max. 55 cd Kategori S4 (variabel) = ljusstyrka min. 25 cd, enskild lykta max. 160 cd, typ "D"-lykta max. 80 cd

23 22 23 Backlykta ECE-R och ECE-R23 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Min. 250 mm Max mm ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R st är lagkrav och en andra är tillåten på M 1 -fordon och alla andra fordon med längd på < 6 m. 2 st är lagkrav och 2 extra tillåtna* på alla fordon med längd på > 6 m förutom M 1 -fordon. Vit Inget lagkrav Min. 250 mm, max mm. 1 lykta: horisontell ± lyktor: horisontell 30 inåt, 45 utåt. Vertikal 15 uppåt, 5 nedåt. Inkoppling endast med backen ilagd och körklart fordon. För den valfria backstrålkastaren gäller särskilda bestämmelser i Tillåts * Montering de två valfria backstrålkastarna är även tillåtet på sidan av fordonet. Dimbaklykta ECE-R och ECE-R38 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. Kategori F, F1 eller F2. ECE-R eller 2 st Röd ECE-R Inget lagkrav ECE-R Min. 250 mm, max mm. Vid N 3 G eller monterat med andra backljus: max mm. Min. 250 mm Max mm Påbyggnad generellt ECE-R ECE-R Vid 1 dimljuslykta: till vänster om mitten = högertrafik, till höger om mitten = vänstertrafik. Påbyggnad i mitten tillåts. Horisontell ±25. Vertikal ± 5. ECE-R Inkoppling endast om halv-, fjärr- eller dimstrålkastare är inkopplade. ECE-R Lagkrav. En fristående, ej blinkande kontrollampa. ECE-R Avståndet till bromsljuset måste vara > 100 mm. Dimbaklyktan på dragbilen kan kopplas ifrån automatiskt om ett släp ansluts och dess dimbaklykta då kopplas in. ECE-R Kategori F, F1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 150 cd, max. 300 cd Kategori F2 (variabel) = ljusstyrka min. 150 cd, max. 840 cd

24 belysning Bak motorfordon Nummerskyltsbelysning ECE-R och ECE-R4 ECE-R ECE-R Påbyggnad vid registreringsskylt ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. 1 st. eller fler Vit Så att skylten är helt belyst. Måste vara konstruerad så att positions-, bak- och sidomarkeringslyktor samt nummerskyltsbelysning endast kan kopplas till och från samtidigt. Tillåts. Om det finns en kontrollanordning måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktorna lagstadgade kontrollanordningen. Bakre parkeringslyktor ECE-R och ECE-R77 eller ECE-R7 ECE-R Tillåts för motorfordon 6 m längd och 2 m bredd. Förbjudet för alla andra motorfordon. ECE-R st Röd ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Om det finns endast 2 lyktor: montering på fordonssidorna. Max. 400 mm ECE-R För M 1 -fordon och N 1 -fordon inga särskilda lagkrav. För alla andra motorfordonsklasser: min. 350 mm, max mm (undantag: mm)*. Min. 350 mm Max mm ECE-R Horisontell ± 45. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm räcker även 5 nedåt. ECE-R Parkeringsljusen måste kunna tändas och släckas oberoende av alla andra funktioner. ECE-R Tillåts. Om det finns en, får den inte kunna förväxlas med kontrollanordningen för positions- och baklyktorna. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

25 24 25 Så högt som möjligt Max. 400 mm Bakre breddmarkeringslykta ECE-R och ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för motorfordon > 2,1 m bredd. Tillåts för motorfordon > 1,8 m upp till 2,1 m bredd. Tillåten på chassin med förarhytt. Kategori R, R1, R2, RM1 eller RM2. 2 st, valfritt 2 extra Röd Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Så högt som möjligt. Valfria och obligatoriska med så stort avstånd som möjligt. Horisontellt 80 utåt, vertikalt 5 över och 20 under den horisontala. Måste vara konstruerad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna endast kan kopplas till och från samtidigt. Tillåts. Om det finns en kontrollanordning måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktorna lagstadgade kontrollanordningen. Den främre vita och bakre röda breddmarkeringslyktan får vara sammanställd till en lykta, om påbyggnadsföreskrifterna och siktvinkelvärdena uppfylls. Avstånd från breddmarkeringslyktan till baklyktan 200 mm. ECE-R7 6.1 Kategori R, R1, RM1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 17 cd, typ "D"-lykta max. 8,5 cd Kategori R2, RM2 (variabel) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 42 cd, typ "D"-lykta max. 21 cd

26 belysning Bak motorfordon Bakre reflexanordning ECE-R och ECE-R3 ECE-R Lagkrav för alla motorfordonsklasser. ECE-R st, extra tillåts Röd Max. 400 mm Min. 600 mm Form ECE-R ECE-R Ej trekantig Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Avståndet mellan reflexerna vid M 1 -fordon och N 1 -fordon är inte definierat. För alla andra motorfordonsklasser min. 600 mm mellan båda dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 250 mm Max. 900 mm ECE-R Min. 250 mm, max. 900 mm. Inte mer än mm, om den är sammanbyggd med en annan bakåtriktad ljusfunktion (undantag: mm). ECE-R Horisontell ± 30. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. ECE-R Reflexens lysande yta får vara inbyggd i vilken annan funktion som helst. Var uppmärksam på reflexanordningens max. placering i höjdled!

27 26 27 Min. 60 mm Min. 60 mm Max mm Så långt möjligt utvändigt Max. 400 mm Så högt som möjligt Min. 250 mm Konturreflex bak ECE-R och ECE-R104 ECE-R Monteringsschema ECE-R ECE-R ECE-R Geom. synlighet ECE-R Inriktning bakåt ECE-R ECE-R Helkonturmarkeringar gäller för nedanstående klasser med en bredd på > mm: N 2 > 7,5 t och N 3 (undantag: chassin med förarhytt, ofullständiga fordon och semitrailers). Om form, uppbyggnad, konstruktion eller driftsförhållanden inte medger fastsättning av obligatorisk konturmarkering, får en linjemarkering användas. Tillåten på fordon av alla andra klasser, förutom M 1 -fordon. En helkontursmarkering får användas istället för en delkontursmarkering. En del- eller helkontursmarkering är tillåten istället för en linjemarkering. Horisontellt och vertikalt om form, uppbyggnad och konstruktion så medger. Rött eller gult I vissa länder tillåts vitt. Så långt utvändigt som möjligt. Den effektiva totalbredden för den horisontella markeringen måste utgöra minst 80 % av fordonsbredden. Om detta inte är tekniskt genomförbart, kan värdet minskas till 60 %/40 %. Undre markering: så lågt som möjligt men minst 250 mm över marken, max mm över marken (undantag: upp till mm). Övre markeringen: så högt som möjligt, max. 400 mm från fordonets övre kant. Min. 80 % av markeringen måste vara synlig för en betraktare. Så parallellt som möjligt med fordonets tvärsnivå. 1. Tydliga markeringar betraktas som genomgående om avstånden mellan invid varandra placerade delar är så små som möjligt och inte uppgår till mer än 50 % av den kortaste längden för en sådan del. (Om detta inte är möjligt är ett värde på > 50 % men < 1 m tillåtet.) 2. Avståndet mellan den tydliga markering som finns baktill på fordonet och varje obligatorisk bromslykta måste överskrida 200 mm. 3. Om bakre registreringsskyltar enl. reglering ECE-R70 är monterade, kan dessa gälla som en del av den bakre tydliga markeringen vid beräkningen av den tydligamarkeringen och dess avstånd till fordonssidan, om tillverkaren så väljer. 4. De ställen på fordonet där tydliga markeringar skall placeras, måste vara så stora att en markering med en bredd på min. 60 mm kan fästas. Märk: på grund av de många begränsningarna och förändringarna för tydliga markeringar i ECE-R48 rekommenderar vi starkt att alltid ha den oförkortade originalversionen med vid planeringen.

28 Belysning fram släp

29 28 29 Så högt som möjligt Så långt möjligt utvändigt Max. 400 mm Främre breddmarkeringslykta ECE-R och ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för släp > 2,1 m bredd. Tillåts för släp > 1,8 m upp till 2,1 m bredd. Kategori A eller AM. 2 st, 2 extra tillåts Vit Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Så högt som möjligt. Horisontellt 80 utåt, vertikalt 5 över och 20 under den horisontala. Måste vara konstruerad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna endast kan kopplas till och från samtidigt. Tillåts. Om det finns en kontrollanordning måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktorna lagstadgade kontrollanordningen. Den främre vita och bakre röda breddmarkeringslyktan får vara sammanställd till en lykta, om påbyggnadsföreskrifterna och siktvinkelvärdena uppfylls. Avstånd från breddmarkeringslykta till positionsljus > 200 mm. ECE-R Kategori A, AM = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 140 cd, typ "D"-lykta max. 70 cd

30 belysning fram släp Främre breddmarkeringslykta ECE-R och ECE-R7 ECE-R Lagkrav för släp > 1,6 m bredd. Godkänt för släp 1,6 m bredd. Max. 150 mm Min. 600 mm ECE-R st Vit Min. 250 mm Max mm ECE-R Max. 150 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Min. 600 mm mellan bägge positionslyktorna, men min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. ECE-R Min. 250 mm, max mm (undantag: mm endast för släp i klasserna O 1 och O 2 eller om max mm inte är möjligt för andra släp). ECE-R Horisontell 5 inåt och 80 utåt. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. ECE-R Måste vara inkopplad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna kan kopplas till och från samtidigt. Kan kopplas från under blinkförloppet. ECE-R Lagkrav. Kontrollampan får inte blinka. Behövs inte om belysningsanordningen på instrumentpanelen endast kan kopplas in samtidigt med positionslyktorna. Främre reflex ECE-R och ECE-R3 ECE-R Lagkrav för alla släp. ECE-R Minst 2 st, 2 valfria extra tillåts Max. 150 mm Min. 600 mm Vit/ofärgad Min. 250 mm Max. 900 mm Form ECE-R ECE-R Ej trekantig Max. 150 mm, min. 600 mm mellan båda bbreddmarkeringslyktor, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. ECE-R Min. 250 mm, max. 900 mm (undantag: mm). ECE-R Horisontell 10 inåt och 30 utåt. Extra reflexer kan hjälpa vid de horisontala värdena. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. ECE-R Reflexens lysande yta får vara integrerad i all belysning.fram

31 30 31

32 Belysning sida släp

33 32 33 Max mm Max mm Max mm Max. 900 mm Min. 250 mm Sidoreflex ECE-R och ECE-R3 ECE-R ECE-R Form ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för alla släp. Se längsmontering Gul Ej trekantig Min. 250 mm, max. 900 mm, max mm om integrerad i annan lykta (undantag: mm). Den reflex som sitter längst fram får vara max. 3 m från fordonets främsta punkt. Max. 3 m mellan de enskilda reflexerna (undantag: 4 m). Max. avstånd bakifrån 1 m. Min. 1 reflex i mittersta tredjedelen. Horisontell ±45. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. Reflexens lysande yta får vara integrerad i all sidobelysning.

34 Belysning sida släp Max mm Max mm Max mm Max mm Min. 250 mm Sidomarkeringslyktor (SM1) ECE-R och ECE-R91 ECE-R ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Lagkrav för släp > 6 m längd. Godkänt för släp < 6 m längd. Se längsmontering Fram gult, bak gult (även rött är möjligt i kombination med baklyktan). Min. 250 mm, max mm (undantag: mm)*. Max 3 m framifrån (inkl. dragstång), max 1 m bakifrån, max 3 m mellan de enskilda sidomarkeringslyktorna (undantagsvis: 4 m). Min. 1 i främre och/eller i bakre tredjedelen. Vid fordonslängder 6 m alternativt minst 1 i mittersta tredjedelen. Horisontell ± 45, vid valfria sidolampor ± 30. Vertikalt ± 10, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. Inget lagkrav Tillåts. Om sådan finns, måste dess funktion uppfyllas av den för positions- och baklyktor lagstadgade kontrollanordningen. Reflexens lysande yta får vara integrerad i sidomarkeringslyktan. Här måste man beakta den maximala påbyggnadshöjden för reflexen. Den bakre sidomarkeringslyktan måste vara gul, om den blinkar tillsammans med den bakre färdriktningsvisaren. * Ett undantag är endast möjligt när fordonets geometri inte tillåter en normal påbyggnad. ECE-R91 (7.1) Kategori SM1 (användning i alla motorfordonsklasser) = ljusstyrka min. 4 cd, max. 25 cd

35 34 35 Extra blinklykta på sidan ECE-R och ECE-R6 ECE-R ECE-R ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Tillåts för O 2 -, O 3 - och O 4 -Fz. > 9 m längd. Max. 3 lyktor kategori 5 eller 1 lykta kategori 6 per fordonssida Gul > 500 mm till max mm (i undantagsfall till mm)*. Kategori 5 = jämnt fördelade över släpets längd. Kategori 6 = mellan den första och den sista fjärdedelen av släpet. Horisontell min. 5 till 60 bak. I kategori 5 vertikal ±15, men vid påbyggnadshöjder < 750 mm även 5 nedåt. I kategori 6 dessutom 30 över och 5 under den horisontella. Måste kunna tändas oberoende av andra lyktor. De skall fås att tändas och släckas på samma fordonssida genom samma reglage. Inget lagkrav * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

36 belysning sida släp Så långt möjligt utvändigt Min. 60 mm Max. 400 mm Max. 600 mm Max. 600 mm Max. 600 mm Min. 60 mm Max. 600 mm Så högt som möjligt Max mm Min. 250 mm Konturreflexer ECE-R och ECE-R104 ECE-R Monteringsschema ECE-R Längsmontering ECE-R ECE-R Geom. synlighet ECE-R Inriktning till sidan ECE-R ECE-R Lagkrav med konturreflexer vid O 3 - och O 4 -fordon med en längd på > mm (undantag ofullständiga fordon). Om det inte är möjligt att fästa den obligatoriska konturmarkeringen får en linjemarkering användas. Tillåtet på fordon av alla andra klasser, förutom O 1 -fordon. En helkonturmarkering får användas istället för en delkonturmarkering. En del- eller helkontursmarkering är tillåten istället för en linjemarkering. Horisontellt och vertikalt om form, uppbyggnad och konstruktion så medger. Vitt eller gult Genomgående eller så nära som möjligt vid de båda ytterkanterna, max. 600 mm från dem. För släp på varje ände av fordonet (utan dragstång). Totallängden för de horisontella markeringarna måste utgöra minst 70 % av värdet av följande mått. För släp: fordonets längd (utan dragstång). Om det inte går att applicera tekniskt på annat sätt, kan värdet minskas till 60 %/40 %. Undre markering: så låg som möjligt men minst 250 mm över marken, max mm över marken (undantag: upp till mm). Övre markeringen: så högt som möjligt, max. 400 mm från fordonets övre kant. Min. 70 % av markeringen måste vara synlig för en betraktare. Så parallellt som möjligt med fordonets längsmedelnivå. 1. Tydliga markeringar betraktas som genomgående om avstånden mellan invid varandra placerade delar är så små som möjligt och inte uppgår till mer än 50 % av den kortaste längden för en sådan del. (Om detta inte är möjligt är ett värde på > 50 % men < 1 m tillåtet.) 2. Vid en delkonturmarkering måste varje övre hörn märkas ut med två linjer, vilka har vinkel på 90 gentemot varandra och som vardera är minst 250 mm lång. 3. De ställen på fordonet där tydliga markeringar skall placeras, måste vara så stora att en markering med en bredd på min. 60 mm kan fästas. Märk: på grund av de många begränsningarna och förändringarna för konturreflexer i ECE-R48 rekommenderar vi starkt att alltid ha den oförkortade originalversionen med vid planeringen.

37 36 37

38 Belysning bak släp

39 38 39 Reflex bak ECE-R och ECE-R3 ECE-R Lagkrav för alla släp. ECE-R Min. 2 st Röd Max. 400 mm Min. 600 mm Form ECE-R Trekantig Min. 250 mm Max. 900 mm Monteringsschema ECE-R Triangelns spets måste vara riktad uppåt. ECE-R Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt, min. 600 mm mellan bägge reflexerna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. ECE-R Min. 250 mm, max. 900 mm, max mm om integrerad i annan lykta (undantag: mm)*. ECE-R Horisontell ± 30. Vertikalt ±15, och vid påbyggnadshöjd < 750 mm 5 nedåt. ECE-R Reflexens lysande yta får vara integrerad i all bakbelysning. * Ett undantag är endast möjligt om fordonets geometri inte tillåter en vanlig påbyggnad.

40 belysning Bak släp Bakre blinklyktor ECE-R och ECE-R6 ECE-R Lagkrav för alla släp. Kategori 2a eller 2b. ECE-R st, dessutom 2 valfria extra på O 2 -, O 3 - på O 4 -fordon. Max. 400 mm Min. 350 mm Min. 600 mm Max mm ECE-R ECE-R Gul Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Detta gäller inte för extra blinklyktor. Min. 600 mm mellan bägge blinklyktorna, dock min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om det inte är påmonterat 2 extra blinkerljus). för extra blinklyktor: min. 600 mm ovanför de obligatoriska blinklyktorna. ECE-R Horisontell 45 inåt till 80 utåt. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Valfritt med en påbyggnadshöjd på mm även 5 uppåt. ECE-R Måste kunna tändas oberoende av andra lyktor. De skall fås att tändas och släckas på samma fordonssida genom samma reglage. De måste blinka synkront. ECE-R Lagkrav. En funktionskontroll måste finnas för de främre och bakre blinklyktorna. Motorfordon som är utrustade för att dra ett släp måste ha försetts med en speciell funktionskontroll för släpets blinklyktor. Det gäller dock inte om varje funktionsstörning som sker i något av släpets blinklyktor går att avläsa på kontrollenheten i dragfordonet. För de båda extra blinklyktorna på släp krävs inte någon funktionskontroll. ECE-R6 (6.1) Kategori 2a (oförändrad) = ljusstyrka min. 50 cd, enskild lykta max. 500 cd, typ "D"-lykta max. 250 cd Kategori 2b (variabel) = ljusstyrka min. 50 cd, enskild lykta max cd, typ "D"-lykta max. 500 cd

41 40 41 Baklyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R Lagkrav för alla släp. Kategori R, R1 eller R2. ECE-R st, 2 extra är möjligt för O 2 -, O 3 -, och O 4 -fordon, om inga breddmarkeringslyktor är påmonterade Max. 400 mm Min. 350 mm Min. 600 mm Max mm ECE-R ECE-R Röd Max. 400 mm från fordonsbreddens yttersta punkt. Detta gäller inte för extrabaklyktor. Min. 600 mm mellan bägge baklyktorna, men min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om inga extra 2 bakljus är monterade). för extra bakljus: min. 600 mm ovanför de obligatoriska bakljusen. ECE-R Horisontell 45 inåt till 80 utåt. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Valfritt med en påbyggnadshöjd på mm även 5 uppåt. ECE-R Måste vara konstruerad så att positions-, bak-, sidomarkerings- och nummerskyltslyktorna endast kan kopplas till och från samtidigt. ECE-R Lagkrav. Den måste vara kombinerad med kontrollanordningen för positionslyktorna. ECE-R Om inte breddmarkeringslyktor är monterade kan 2 ytterliggare positions- och baklyktor monteras på alla släp i klasserna O 2, O 3, O 4. ECE-R7 6.1 Kategori R, R1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 17 cd, typ "D"-lykta max. 8,5 cd Kategori R2 (variabel) = ljusstyrka min. 4 cd, enskild lykta max. 42 cd, typ "D"-lykta max. 21 cd

42 belysning Bak släp Bromslyktor ECE-R och ECE-R7 ECE-R Lagkrav för alla släp. Kategori S1 eller S2. ECE-R st Om inte bromslyktor i kategori S3 eller S4 är monterade, kan två extrabromslyktori kategori S1 eller S2 vara monterade på fordonsklasserna O 2, O 3 och O 4. Min. 600 mm Röd Min. 350 mm Max mm ECE-R För alla släp min. 600 mm mellan båda bromslyktorna, men min. 400 mm vid fordonsbredder < mm. ECE-R Min. 350 mm, max mm (undantag: mm endast om fordonets geometri inte tillåter en påbyggnad under mm och om det inte är påmonterat 2 extra bromsljus). Placering i höjdled för de extra bromslyktorna: min. 600 mm ovanför de obligatoriska bromslyktorna. ECE-R Horisontell ±45. Vertikal ±15, dock vid påbyggnadshöjd < 750 mm även 5 nedåt. Valfritt med en påbyggnadshöjd på mm även 5 uppåt. ECE-R Måste tändas när bromsen aktiveras. ECE-R Tillåts. Om sådan finns, endast som funktionskontrollampa i form av en ej blinkande varningslykta som tänds vid fel. ECE-R Avståndet till dimbaklyktan måste vara 100 mm. ECE-R7 6.1 Kategori S1 (oförändrad) = ljusstyrka min. 60 cd, enskild lykta max. 260 cd, typ "D"-lykta max. 130 cd Kategori S2 (variabel) = ljusstyrka min. 60 cd, enskild lykta max. 730 cd, typ "D"-lykta max. 365 cd

43 42 43 Min. 850 mm Högt monterat bromsljus ECE-R och ECE-R7 ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R ECE-R Tillåts för alla släp, kategori S3 eller S4 förutom när extra bromslyktor i kategori S1 eller S2 är monterade. 1 st Om fordonets längsmittnivå inte går genom en fast påbyggnadsvägg, utan separeras t.ex. genom dörrar, och det inte finns plats för någon S3- eller S4-bromslykta, får två S3- eller S4-bromslyktor av typ "D"- bromslyktor eller en S3- eller S4-bromslykta vara monterad till vänster eller höger om längsmittnivån. Röd Referenspunkten måste ligga i släpets längsmittnivå. Om det finns två S3- eller S4-bromslyktor, skall varje monteras så nära som möjligt till längsmittnivån. Om det finns endast en S3- eller S4-bromslykta invid längsmittnivån, får avståndet inte vara större än 150 mm. 150 mm nedanför bakrutan eller min. 850 mm över marken. Ovanför S1-och S2-bromslyktorna. Horisontell ± 10. Vertikal 10 över och 5 under den horisontella. Måste tändas när bromsen aktiveras. Tillåts. Om sådan finns, endast som funktionskontrollampa i form av en ej blinkande varningslykta som tänds vid fel. S3- eller S4-bromslyktan kan sitta utvändigt eller invändigt på fordonet. Om den sitter invändigt får den inte blända föraren. En S3- eller S4- bromslykta får inte vara ihopmonterad med en annan lykta. ECE-R7 6.1 Kategori S3 (oförändrad) = ljusstyrka min. 25 cd, enskild lykta max. 110 cd, typ "D"-lykta max. 55 cd Kategori S4 (variabel) = ljusstyrka min. 25 cd, enskild lykta max. 160 cd, typ "D"-lykta max. 80 cd

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1291/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion

Läs mer

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon När nedanstående beteckningar används i denna bilaga gäller följande Beteckning N 1 klass I N 1 klass II N 1 klass III Betydelse Fordon

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1965 till 1968 Sekventiell blinkers

1965 till 1968 Sekventiell blinkers 1965 till 1968 Sekventiell blinkers (se diagram och illustrationer längst ned) Bromsljuset tas också upp då det är integrerat i blinkersreläet. Standardkomponenterna, se bild längre ner, av den vandrande

Läs mer

Trafikbelysningar. Trafikbelysning - sid 1/11

Trafikbelysningar. Trafikbelysning - sid 1/11 Trafikbelysning - sid 1/11 E01-14 Trekammarlykta Talmu. Utanpåliggande alt. infällt montage. Med bak-, och stoppljus samt blinkers. 325x130x65 mm. Inkl. glödlampor (E08-18, E08-16). E01-14.01 Reservglas

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12 och 17 b trafikförordningen

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Scania Citywide LF och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar

Scania Citywide LF och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar PRESS info P11X02SE / Per-Erik Nordström 20 oktober 2011 och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar Scania Citywide är en ny serie låggolvs- och lågentrébussar med en distinkt, vänlig formgivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h; VVFS 2007:105 Utkom

Läs mer

Cykellysekampanj 2015

Cykellysekampanj 2015 215-12-17 Cykellysekampanj 215 Allt ljus på cyklisterna! Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 4-45 vx 2 (5) Inledning Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker har ofta

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?...sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon 1 (26) Utfärdad 11.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: Tillsvidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Belysning KATK (08/11)SV. Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer.

Belysning KATK (08/11)SV. Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer. Belysning Innehåll Reflex Reflextejp för konturmarkering... 60-01 Reflex för drag och släpvagn... 60-02 Reflex för specialfordon... 60-04 Lampor LED teknik Taklampor LED teknik Multifuktions LED baklampor...

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Ljustest. En förstudie av synbarheten av varningslyktor på arbetsfordon på väg. Peter Rosander

TEKNISK RAPPORT. Ljustest. En förstudie av synbarheten av varningslyktor på arbetsfordon på väg. Peter Rosander TEKNISK RAPPORT Ljustest En förstudie av synbarheten av varningslyktor på arbetsfordon på väg Peter Rosander ISSN: 1402-1536 ISBN 978-91-7439-542-6 Luleå 2012 www.ltu.se Förord Denna rapport redovisar

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

Belysning KAT60_SE(06/16) Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer.

Belysning KAT60_SE(06/16) Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer. Belysning Innehåll Reflex ORALITE reflextejp för konturmarkering... 60-01 Reflex för drag och släpvagn... 60-02 Reflex för specialfordon... 60-03 Lampor LED teknik Taklampor LED teknik Multifuktions LED

Läs mer

Tillträdeskontroll 84

Tillträdeskontroll 84 84 Tillträdeskontroll Parkeringsbommar och stolpar 2 BPE Kraftfull, enskild parkeringsbom med robust -benssystem. Classic och BPE-modellerna används för att säkra enskilda parkeringsrutor och är tillverkade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

Vid inlämning ska [ referens byggnation ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ referens byggnation ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Norrtälje kommun Skallkrav Diarie UH-2014-494 Namn Ledningsbil Räddningstjänsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

ÅTM-vagnens starka sidor

ÅTM-vagnens starka sidor ÅTM-vagnens starka sidor Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM? Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen klarar såväl bistra väglag och krävande

Läs mer

Lamellgardin. En elegant produkt för reglering av insyn och ljus.

Lamellgardin. En elegant produkt för reglering av insyn och ljus. Lamellgardin En elegant produkt för reglering av insyn och ljus. Haglunds lamellgardiner har ett brett användningsområde. Som solskydd, fördunkling, rumsavskiljning, avskärmning, inredning på kontor, hemma,

Läs mer

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016.

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2016:54 Utkom från trycket den 14 juli

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

PRODUKTKATALOG FLIK 5

PRODUKTKATALOG FLIK 5 SIDOMARKERINGSLYCKTA 602 110 X 40 X 25 MM GUL med reflex 420025 Glas med refl 421612 MODELL 420092 PRODUKTKATALOG FLIK 5 2016-09-13 SIDO OCH POSITIONSLYKTOR SIDAN 1 SIDOMARKERINGSLYKTA, D 1.2.300 120 X

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E Massor av nyheter! KABE Husvagn 2012 Raden av nyheter till modellåret 2012 skulle kunna göras nästan hur lång som helst. Utvecklingsavdelningen i Tenhult har verkligen inte legat på latsidan, det sista

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor:

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Kontakta Scanias återförsäljare för mer information. Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Härdat blåtonat glas. Referenstal 50 E-märkt (E4) Diameter: 225mm, Djup: 95mm. Härdat klart glas

Härdat blåtonat glas. Referenstal 50 E-märkt (E4) Diameter: 225mm, Djup: 95mm. Härdat klart glas Extraljus 9 281101 Extraljus 9 281102 Klassiskt extraljus för 12 volt Utrustad med 55W halogen H1 från Osram, samt en W5W glödlampa som positionsljus. Lamphus i kraftig ABS-plast High Boost Aluminiumreflektor

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010

Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010 Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010 Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan den förra utgåvan: Januari 2009 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 212 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ Allmänt om hög strålkastarplacering Allmänt om hög strålkastarplacering Funktionen hög strålkastarplacering ersätter ordinarie färdbelysning och körriktningsvisarlyktor, till exempel när en snöplog är

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Nr L 262/96 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 27.9.76 RÅDETS DIREKTIV. av den 27 juli 1976

Nr L 262/96 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 27.9.76 RÅDETS DIREKTIV. av den 27 juli 1976 13/Völ. 05 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 125 376L0761 Nr L 262/96 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 27.9.76 RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning!

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! 80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! Sedan februari 2009 är det lagligt att använda fast belysning på vildsvinsåtlar i Sverige. Därför har vi utvecklat en egen solcellsdriven

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 KVALITETSKRITERIER 03 HELLA ÄR KVALITET HELLA har tagit på sig att sätta den ambitiösa måttstocken att i alla avseenden alltid garantera hög produktkvalitet.

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Vägverkets föreskrifter (2003:22) Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Förordning om vägtrafi kdefi nitioner

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

SPCT-metoden - Provning av hundburar

SPCT-metoden - Provning av hundburar Författare, enhet Mikael Videby SP Bygg & Mekanik 2016-05-10 1 (9) Utgåva 3 SPCT-metoden - Provning av hundburar Utskrivet dokument är ostyrt, dvs inte säkert gällande. 2016-05-10 Utg. 3 2 (9) Tillämpningsområde...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon 1 (26) Utfärdad 27.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Snabb öppning och stängning säkerställer korta cykeltider Hög

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Produktkatalog 2014-2015 Trinette Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Litet kök med stort svängrum 2 Trinette Innehåll Trinette...4-5 Modell EMK1040...6-7 Modell ETN650, ETN651,

Läs mer

MaxiWash. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen.

MaxiWash. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen. MaxiWash STORT UTBUD Vi har rätt lösning för din fordonstvättverksamhet: KOMMERSIELL TUNG FORDONSTVÄTT ROLLOVER BILTVÄTTAR för låga, medelstora

Läs mer

1. Demontera. kåpan ur emballeget. Tag bort stålstagen innan kåpan lyfts ur annars är det mycket stor risk att kåpan skadas.

1. Demontera. kåpan ur emballeget. Tag bort stålstagen innan kåpan lyfts ur annars är det mycket stor risk att kåpan skadas. TRUCKER Uppacknings och monteringsanvisning Alpha GSE, CME Volkswagen Amarok 2011+ 20130919 1. Demontera kåpan ur emballeget. Tag bort stålstagen innan kåpan lyfts ur annars är det mycket stor risk att

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ Allmänt om förberedelser för belysning Allmänt om förberedelser för belysning Det finns flera förberedelser för belysning som kan beställas från fabrik. Belysningen kan anpassas efter respektive marknads

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering Beskrivning Beskrivning Sidomarkeringslyktor kan kopplas in på olika sätt beroende på om fordonet levereras förberett från fabrik: Alla fordon kan kompletteras med sidomarkeringslyktor genom att ansluta

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt 2015 21:13

Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt 2015 21:13 Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt 2015 21:13 Ny här så vet inte om kategorin är rätt. Nu till problemet. Har kopplat många helljus i mina dagar men nu håller

Läs mer