Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar (sv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)"

Transkript

1 Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Kanunki, Salo Tfn Fax E-post:

2

3 I denna anvisning beskrivs skilt monteringen av den låga (A70305) och den höga (A70297) takstolsmodellen. Beträffande lyftning av taket gäller anvisningarna båda modellerna. Bilagor: -- förteckning över trävara -- vikter INNEHÅLL MONTERINGSANVISNING FÖR TAKSTOL A70305 (låg modell)... 4 Leveransens innehåll... 4 Montering av takstolen... 8 Montering av den nedre kretsen Mellanbjälklag Montering av takstol på plats Delar av trä MONTERINGSANVISNING FÖR TAKSTOL A70297 (hög modell) Leveransens innehåll Övrigt material och tillbehör som bör finnas Montering av takstolen Montering av taket Förberedelser Montering av takstolar Mellanbjälklag Z-profiler Delar av trä Plåtbeklädnad LYFTNING (båda takmodeller) Efter lyftningen Hög modell Låg modell FÖRTECKNING ÖVER TRÄVARA LÅG MODELL: ÅTGÅNG AV Z-BÄRARNA HÖG MODELL: TAKENS VIKT: Antti-Teollisuus Oy

4 MONTERINGSANVISNING FÖR TAKSTOL A70305 (låg modell) Denna monteringsanvisning följer sammansättningsordningen. Läs igenom anvisningen noggrant innan du inleder arbetet. Leveransens innehåll Takstolarna levereras i delar. Delarna till en takstol levereras i tre förpackningar (A70049, A70047 ja A70050). A70049 A70047 A70050 Antti-Teollisuus Oy

5 Bild 1a. A70046A1 Takstolens delar: nr benämning namn förpackning st. 1. A70021 Fotplåt, höger A A70022 Fotplåt, vänster A A70023 Underplatta för benen A Kapselns gavelhatt A A70013 Balk C-306 A A70011 Balk C-300 A A70025 Snedstöd A A70012 Takåsdel A A70020 Läktstöd A A70027 Flänsstöd A A70040 Fästöra för lyftslinga A Bult M10x20 DIN933 A Däckskruv M10x70 DIN571 A Mutter M10 A Låsskruv M8x70 DIN603 A Mutter M8 A Däckskruv M10x140 DIN571 A Bult M16x60 AM DIN933 A Antti-Teollisuus Oy

6 Bild 1b. Montering av mellanbalken A70046A3 Antti-Teollisuus Oy

7 Bild 1c. A70046A4 Takstolsbalkarna fästs med M10x20 bultar som levereras med förpackningarna. För fastsättning av en balk används 20 bultar. Då C-balkarna fästs ihop, behövs det för varje förband 12 bultar. För fastsättning av C-balken vid takåsdelen behövs det 10 bultar. Horisontalbalken fästs vid ett av sina förband med M10x20 4 st. (bild 1b). C-balkarna vid takstolens nedre del förses med tre stödjärn (del 13) för flänsen, bild 1c. De fästs med två m10x20 bultar. Bilder 1a, 1b, 1c och 2. Antti-Teollisuus Oy

8 Montering av takstolen Låg modell BULTARNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL BULT M10x20 Takstolens fogar DÄCKSKRUV M10x70 Fastsättning av benen vid den nedre syllen och snedstöden LÅSSKRUV M8x70 Fastsättning av ytterbeklädnadens övre balk vid benet DÄCKSKRUV M10x140 Fastsättning av den nedre kretsen vid virket i elementet Takstolarna monteras ihop i ett horisontalt läge på marken enligt bilderna 1a, b, c och 2. Snedstöden (bild 7, del 10) och fastsättningsdelarna (del 3, A70023) monteras ännu inte i detta skede. Dimensionerna för varje silosystem framgår av tabellen på bilden 2. Monteringen inleds med takåsdelen (del 11) till vilka de översta balkarna kopplas (del 9, A70011). Del 9 (A70011) är symmetrisk och det spelar ingen roll vilken ände som pekar uppåt. Delen 8 (A70013) monteras så att avfasningarna på 25x25 pekar uppåt. På den vågräta delen av del 8 (A70013) placeras änden med avfasningarna mot mitten. Del 9 är symmetrisk, så den kan monteras i vilket läge som helst. Antti-Teollisuus Oy

9 Bild 2. A70046A2 DIM X DIM B DIM E DIM F DIM G DIM P 2,5 m + 3 m + 2,5 m mm mm mm mm 900 mm mm 4 x 2 m mm mm mm mm 900 mm mm 3 x 3 m mm mm mm mm 700 mm mm 4 x 2,5 m 574 mm mm mm mm 500 mm mm 5 x 2 m 459 mm mm mm mm 500 mm mm DIM X avser avståndet som C-balkarna överlappar DIM B avser avståndet mellan syllarnas ytterkanter DIM E avser mellanbjälklagets bredd DIM F avser dimensionen från mellanbjälklagets yta till takstolens högsta punkt DIM G avser fördelningen av vertikalstolpar vid gaveln (bild 11) DIM P avser takplåtens längd Måtten DIM 1 och 403 har märkts på C-balken A70013, men de övriga måtten måste mätas skilt. Antti-Teollisuus Oy

10 Montering av den nedre kretsen Den nedre kretsen monteras bredvid torken. Platsen bör väljas så att kranen kan lyfta taket på en gång på plats. Man monterar kretsen på stadiga upphöjningar (t.ex. truckpallar) som har ställts på marken. I höjdled bör upphöjningarna vara på exakt samma nivå. Lägg även märke till att upphöjningarna inte får förhindra plåtbeläggningen av sidoväggen. Väggplåten fästs direkt vid den nedre kretsen och den skall sträcka sig under den nedre kretsen. Den nedre kretsen görs av två stycken virke på 50x150 placerade ovanpå varandra. I varje hörn monteras ett provisoriskt stöd som håller korsmåttet rätt under lyftningen. DIM C avser dimensionen som beror på silofördelningen enligt tabellen. Längden på denna dimension kan ändras med dimensionen DIM A i förhållande till antalet element. T.ex. 5x2m; om DIM C är mm och antalet silor i rad är sex, blir dimensionen 10,768 m + 2,11 m = 12,878 m. Underlagsplåtarna (del 3, bild 3) för takstolarnas ben spikas fast enligt elementfördelningen. Elementfördelningen (DIM A) är: för element på 2 m för element på 2,5 m för element på 3 m DIM A = 2,11 m DIM A = 2,6 m DIM A = 3,11 m DIM C 2,5 m + 3 m + 2,5 m mm 4 x 2 m mm 3 x 3 m mm 4 x 2,5 m mm 5 x 2 m mm Den nedre kretsen görs 61 mm bredare och längre än mellanbjälklaget. Kretsen överskrider alltså mellanbjälklaget med 33,5 mm på alla kanter. DIM A - 72 mm DIM A DIM A DIM A - 72 mm 3 DIM B DIM C Bild 3. Antti-Teollisuus Oy

11 Mellanbjälklag Plankor på 50x100 fästs vid elementens övre kanter och mellanbjälklagets skarvar enligt bild 5. Mellanbjälklaget byggs ovanpå silorna innan taket lyfts på plats. Materialet är barrträdsfaner som bör vara minst 18 mm tjockt och 1200 mm brett. Kapselns gavelhattar (bild 4) kommer under mellanbjälklaget vid takstolarnas fästpunkter. Mellanbjälklagets kant kommer i nivå med elementflänsarna enligt bild 4. Måtten kan mätas även från elementens mittlinje. Då är avståndet till mellanbjälklagets kant 78,5 mm. Mellanbjälklag 30,5 mm Nedre krets för den låga modellen 78,5 mm Bild 4. Mellanbjälklagets kant, kapselns gavelhatt Antti-Teollisuus Oy

12 1 200 Plåtens längd Planka 50x100 Bild 5. Plåtläggning på mellanbjälklaget Antti-Teollisuus Oy

13 Montering av takstolen på plats De färdigmonterade takstolarna lyfts på plats en åt gången och stöds i vertikalt läge med hjälp av snedstöden (del 1, A70025). Benet fästs mitt på underlaget (bild 7) på alla övriga takstolar förutom den första och den sista. Vid dem fästs benet vid plåtens kant. Vid hörnen bockas det lodräta fästörat för benet 90 grader (bild 6), eftersom det kommer ovanpå den nedre kretsen. Benet fästs med däckskruvar M10x70 vid underlagets kant på gavelns sida. Vid gavlarna monteras takstolarna med C-profilernas baksidor inåt. Bild 6. Bild 7. A70302A1 Antti-Teollisuus Oy

14 Delar av trä Läktstöden (del 12, A70020) fästs vid takstolarna med M10x20 bultar (del 15). Läkten (50x100) fästs vid läktstödet med M8x50 däckbultar (2 st). Läkten ska alltid förlängas vid takstolen. Alternativt kan man fästa läktstöden vid läkten på marken och lyfta läkten med stödet på plats och fästa den vid takstolen med M10x20 bultar. Mellanrummet mellan läkterna väljs enligt tabellen nedan. Läktfördelning: - avståndet mellan takstolarna högst 2,11 m => 750 mm - avståndet mellan takstolarna högst 2,6 m => 600 mm - avståndet mellan takstolarna högst 3,11 m => 450 mm Takröstena görs av 50x125 träförlängning. Förlängningen ska fästas vid åtminstone tre läkter på takstolen eller alternativt vid takstolens sida såsom bilden 9b visar. Om takplåtarna har beställts som färdiga, observera att förlängningen inte får vara för lång i förhållande till takplåten. Den största tillåtna längden för förlängningen med tanke på hållfastheten är 970 mm (bild 11). Benets övre kant förses med en planka på 50x100 för fastsättning av ytterbeklädnaden. Regeln fästs i hålen på 10 mm i benet med M8x70 låsskruvar, skruvarna levereras i förpackningarna (bilder 10 och 11). I gavelväggen används reglar på 50x125 och fästplankan för reglarna, som kommer under takstolens C-balk (bild 9a och 10). Den fästs med däckskruvar M10x50, som ingår inte i leveransen. Reglarna fasas av i rätt vinkel vid sina övre änder samt fästs med däckskruvar vid plankan på 50x125 (bild 10) som är fäst vid C-balken och, vid sina nedre änder, vid den nedre kretsen, 32 mm inåt från utkanten (bild 11). Vid sidorna fäster man vid takstolarnas ben två plankor på 32x100 ovanpå varandra med däckskruvar M10x50 (bild 10). Takunderlag behövs nödvändigtvis inte. Under vissa förhållanden bildas det ändå kondens på plåtens undersida. Om man vill förhindra att kondensvätskan droppar, ska man fästa takunderlaget mellan läkterna och plåten. Enklast är det att lägga takunderlaget parallellt med plåtbeklädnaden. Alternativt kan man använda antikondensbeklädd takplåt. Takplåten ska vara av korrugerad plåt med våghöjd på minst 20 mm. Före montering av takplåtarna ska man spika 40x2 perforerade band på båda läkterna i kors från hörn till hörn. Bild 8 Lyftanvisningarna och materialförteckningen över trävara finns i slutet av monteringsanvisningen. Antti-Teollisuus Oy

15 max x100 M10x50 50x125 32x100 50x125 Bild 9a: Röste vid gaveln M10x50 6 st. 50x125 Bild 9b: Röste på sidan Antti-Teollisuus Oy

16 Bild 10. A70052A1 Antti-Teollisuus Oy

17 Bild 11. A70052A2 Antti-Teollisuus Oy

18 MONTERINGSANVISNING FÖR TAKSTOL A70297 (hög modell) Denna monteringsanvisning följer sammansättningsordningen. Läs igenom anvisningen noggrant innan du inleder arbetet. Leveransens innehåll Takstolarna levereras i delar. Delarna till en takstol levereras i tre förpackningar (A70049, A70047 ja A70050). A70048 A70047 A70050 Antti-Teollisuus Oy

19 Bild 12. A70026A2 Takstolens delar: nr benämning namn förpackning st. 1. A70007 Ben L=2700 A A70009 Stång U-112 A A70005 Föreningsdel A A70006 Hörndel A A70016 Benbotten A A70019 Fastsättningsdel A A70013 Balk C-306 A A A70011 Balk C-300 A A A70025 Snedstöd A A70012 Takåsdel A A70020 Läktstöd A A70027 Flänsstöd A A70040 Fästöra för lyftslinga A Bult M10x20 DIN933 A Däckskruv M10x70 DIN571 A Mutter M10 A Låsskruv M8x70 DIN603 A Mutter M8 A Däckskruv M10x140 DIN571 A Bult M16x60 AM DIN933 A Antti-Teollisuus Oy

20 Övrigt material och tillbehör som bör finnas Dessutom bör man skaffa: -- virke för förstärkning av gavlarna och för lyftbommen (50x150) -- virke för horisontalt stöd samt för lyftning av taket (50x100) -- virke för monteringsunderlag -- Z-bärare 120x2 (levereras t.ex. av Ruukki som färdigperforerad) -- beklädnadsplåtar och åslist för förening av takfallen Hållfasthetsklassen på trävaran bör vara minst T18 och den bör vara utetorr. Som beklädnadsmaterial används stålplåt. Som tak- och väggbärare används profil Z-120 (s = 2). Montering av takstolen Hög modell BULTARNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL BULT M10x20 Takstolens fogar DÄCKSKRUV M10x70 Fastsättning av snedstöden genom mellanbjälklaget vid virket i elementet. BULT M16x60 Fastsättning av benen vid fästdelen. Takstolarna monteras i vågrätt läge enligt bilderna 12, 13 och 14. Snedstöden (bild 14, del 9) och fastsättningsdelarna (del 6, A70023) monteras ännu inte i detta skede. Dimensionerna för varje silosystem framgår av tabellen på bilden 13. Monteringen inleds med takåsdelen (del 10) till vilka de översta balkarna kopplas (del 8, A70011). Del 8 (A70011) är symmetrisk och det spelar ingen roll vilken ände som pekar uppåt. Delen 7 (A70013) monteras så att avfasningarna på 25x25 pekar uppåt. På den vågräta delen av del 7 (A70013) placeras änden med avfasningarna mot kanten. Del 8 är symmetrisk, så den kan monteras i vilket läge som helst. Del 7 som kommer i mitten monteras ovanpå delen 8 så att änden med avfasningarna kommer i mitten. Delen 8 monteras innanför båda större C-balkarna del 7. Takstolsbalkarna fästs med M10x20 bultar som levereras med förpackningarna. För fastsättning av en balk (del 8) vid benet (del 1) och hörndelen (del 4) används 30 bultar. Då C-balkarna fästs ihop, behövs det för varje förband 12 bultar. För fastsättning av C-balken vid takåsdelen behövs det 10 bultar. För hopmontering av den horisontala balken används 4 bultar i varje fog. Takstolarnas C-balkar förses med 3 stödjärn för flänsen (del 12) med jämn fördelning som stöder den nedre flänsen (bild 14). De fästs med två m10x20 bultar. Snedstödet U-112 fästs med två bultar. Antti-Teollisuus Oy

21 Bild 13. A70026A1 DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 DIM 5 DIM 6 DIM 7 3 x 2,5 m ,5 m+3 m+2,5 m x 2 m x 3 m x 2,5 m x 2 m DIM 5 avser avståndet mellan de yttersta hålen i fästena Måtten DIM 1 och 403 har märkts på C-balken A70013, men de övriga måtten måste mätas skilt. Antti-Teollisuus Oy

22 Bild 14. A70026A3 Antti-Teollisuus Oy

23 Fästdelarna (del 6) monteras vid silohörnen på torken dvs. på de platser där takstolarna fästs efter lyftningen. Man försäkrar sig om att fastsättningsdelarna hålls på plats genom att svetsa fast delen både i elementets ändlist och vid flänsen i elementets övre kant. Bild 15. Antti-Teollisuus Oy

24 Montering av taket Taket monteras färdigt på marken och lyfts på plats helt. Förberedelser Man bereder ett ställe på marken för montering av taket. Detta ställe bör finnas så nära torken att det är möjligt att lyfta taket på torken på en gång. Vid varje ben görs ett stadigt underlag (t.ex. av en truckpall). Underlagen bör vara exakt på samma nivå. Vid båda sidor av underlagen fästs ett hammarband som sträcker sig från den ena änden till den andra (Bild 16) så att måttet mellan de yttre kanterna blir detsamma som måttet mellan benens yttre kanter. (DIM 6, bild 13) Platser för takstolarna märks på hammarbandet (stolarnas mittpunkter) enligt elementfördelningen. Elementfördelningen är: -- för element på 2m DIM A = 2,11 m -- för element på 2,5m DIM A = 2,6 m -- för element på 3m DIM A = 3,11 m Bild 16. A70312A1 Montering av takstolar De färdigmonterade takstolarna lyfts på hammarbandet på de märkta ställena. Benets yttre kant blir i nivå med hammarbandets ytterkant (bild 16). Vid gavlarna monteras takstolarna så att C-profilernas ryggsidor blir mot väggen. Takstolarna fästs provisoriskt vid hammarbandet med däckbultar och stöds i vertikalt läge med snedstöden (bild 16, del 9). Mellanbjälklag Vid elementens övre kanter och mellanbjälklagets skarvar fästs plankor på 50x100 enligt bild (17). Som däckmaterial används minst 18 mm tjockt och 1200 mm brett barrträdsfaner. Däckfaneret kan man lägga på plats efter takstolarnas fästdelar har svetsats fast vid hörnen på elementen, vilket kräver att faneret skåras på dessa ställen. Mellanbjälklagets kant kommer i nivå med elementflänsarna enligt bilden (bild 15). Måttet kan mätas även från elementens mittlinje. Då är avståndet till mellanbjälklagets kant 78,5 mm. Antti-Teollisuus Oy

25 1 200 Plåtens längd Planka 50x100 Bild 17. Antti-Teollisuus Oy

26 Z-profiler Läkterna och väggbärarna görs av 120 mm hög, 2 mm tjock Z-profil (bilder 18 och 19). Läkterna fäst med jämna mellanrum. Mellanrummet får dock inte vara bredare än mm. Mellan takstolen och läkten fästs hålband på 40x2 i kors från hörn till hörn på båda takfallen (bild 19). För montering av väggbärarna används minst två M8 skruvar per fog. Takläkterna fästs vid fläktstödet (A70020) med minst två M8 skruvar. Läktstödet fästs vid takstolen med en M10 skruv, se bilden sett från läktens sida, bild 18. Den nedersta läkten monteras i omvänt läge så att Z-profilens översta spets pekar nedåt (bild 20). Läkterna förlängs med överlappning på 390 mm med fyra M8 skruvar som ingår inte i leveransen. Det är möjligt att använda enhetliga bärare. Z-bäraren bör vara aningen upplyft från takstolens yta; se t.ex. Ruukkis webbplats för Produktinformation över lättbalkar. Z-bäraren kan beställas färdigt förhålad på önskad fördelning hos t.ex. Ruukki Bild 18. A70042A2 Antti-Teollisuus Oy

27 A70042A5 Bild 19. Takunderlag behövs nödvändigtvis inte. Under vissa förhållanden bildas det ändå kondens på plåtens undersida. Om man önskar förhindra att det droppar kondensvätska, ska man fästa takunderlaget mellan läkterna och plåten. Enklast är det att lägga takunderlaget parallellt med plåtbeklädnaden. Alternativt kan man använda antikondensbeklädd takplåt. Antti-Teollisuus Oy

28 Delar av trä Z-bärarna på takets väggar bör stödas så att spännvidden blir max. 4 meter. Man ska göra reglar för gaveln av 50x150 virke (bild 19, del 38). Plankorna skåras vid takstolens horisontalbalk och överbalk så att plankans kant blir i nivå med takstolens ytterkant. Skårans djup ska var 91 mm och man ska skåra minst över 170 mm för att skårans hörn sträcker sig till C-balkens nedre kant. När det gäller plankans längd ska mellanbjälklagets tjocklek tas till hänsyn, eftersom plankans nedre ända ska ligga på detta då taket har lyfts på plats. Regelns (del 38) nedre ända fästs efter lyftningen vid plankan (50x100) under mellanbjälklaget med särskilda hörnplåtar (90x90x3, som ingår inte i leveransen) och däckskruvar M10x50 (som ingår inte i leveransen) enligt bilden 18. Vid regelns övre ända bör man även säkerställa tillräckligt stödjande med t.ex. skilda länkar som kan göras av hålband (bild 19, del 43). Med hjälp av dem blir stödjandet stadigare än med några däckskruvar. För fastsättningen av tilläggstödet används M10x50 däckskruvar och M10 skruvar, som ingår inte i leveransen. På takstolarnas horisontalbalkar monteras strävor (50x100) från regeln snett till den tredje takstolen (bild 19, del 37). Virket fästs med hålband och däckskruvar även vid regeln. Plankorna fästs med däckskruvar M10x50 genom hålen i horisontalbalkarna. Varje skarv ska fästas med flera bultar. I detta exempel har skarvarna märkts med X (bild 19). Plåtbeklädnad Som beklädnadsmaterial används stålplåt. Mått på beklädnadsplåtarna framgår av bilden 21. Vid montering av takplåtarna använder man vid taknocken en åslist, i vilken man skruvar fast överkanterna av takplåtarna på båda takfallen innan monteringen av nockplåten på plats (bild 18), delnummer 31 refererar till takplåten. På detta sätt minskar man den kraft som trycker Z-bärarna nedåt. OBS! Gör tillräckligt stora hål i åslisten för de M24-gängstängerna som används för lyftningen så att gängstången inte stötar på listen under lyftningen. På bilden 21 visas dimensioneringen av röstets underlagsplåt (del 27), gavelplåt (del 29) samt åslist (del 38). Dessa ingår inte i leveransen. Vid röstena fästs beklädnadsplåtarna med självborrande skruvar (bild 20, del 45) som är försedda med en tätning och är i samma färg som beklädnadsplåten. Bilden 20 visar ett exempel på plåtarna vid takfoten och gavelröstet. Av bilden framgår även maximiöverhäng för Z-profilen, som är 444 mm. Bild 20. A70042A3 Antti-Teollisuus Oy

29 A70042A4 Bild 21. L2 L3 L4 L5 Takplåtens dimensioner 3 x 2,5m ,5 m + 3 m + 2,5 m x 2 m x 3 m x 2,5 m x 2 m Takplåten ska vara av korrugerad plåt med våghöjd på minst 20 mm. L1 5 x 2 m L1=5x x 2,5 m L1=5x x 3 m L1=5x x 2 m + 3 x 3 m L1=2x2110+3x Före lyftningen ska snedstöden avlägsnas och benen lösgöras från hammarbandet. Antti-Teollisuus Oy

30 LYFTNING (båda takmodeller) För lyftningen ska man skaffa ett tillräckligt antal lyftlänkar (42403) och lyftlinor på 2 ton.. 3x 50x150 Antalet takstolar Lyftlänkar behövs Lyftlinor behövs 4 st. 2 st. 4 st. 5 st. 3 st. 4 st. 6 st. 4 st. 4 st. 7 st. 4 st. 8 st. 8 st. 4 st. 12 st. M24 11 Bild 22. U-100 Bild 23. A70341A1 Antti-Teollisuus Oy

31 Fäst en lyftlänk vid minst varannan takstol. De takstolar som inte lyfts upp, stöds mot den invidliggande takstolen med 2 lyftlinor (2 ton)(bild 24). För fastsättningen av lyftlinan används lyftöglan (del 13, A70040). Fästandet av linorna framgår av bilden 23; fastsättning med två M10x20 bultar. Ett likadant fäste ska fästas vid den nedre kanten av den invidliggande takstolen. Bommen, som används för lyftningen, kan göras av tre stycken invid varandra placerade 50x150 plankor (hållfasthetsklass T18, utetorr). Den mellersta plankan kapas av vid lyftlänkarna så att det förblir öppningar på 24 mm för gängstängerna (bild 22). Den tillåtna lasten för de kedjor som används för lyftningen bör vara minst 7 ton. Vinkeln mellan de yttersta kedjorna bör vara högst 60 grader (bild 26). Lyftningen bör utföras under lungt väder. Till minst två av de nedre hörnen ska bindas tillräckligt långa snör, med vilka taket kan styras från marken under lyftningen. På ett lågt tak ska man märka i mellanbjälklaget stället för innerkanten av hammarbandet. Det bör finnas ca 117 mm från mellanbjälklagets ytterkant. Måttet kan variera en aning beroende på det verkliga måttet av virket på den nedre kretsen. Man kan göra lutande styrningar av tjockt faner på mellanbjälklaget för att underlätta sänkningen av taket på det rätta stället (bild 25). Bild Bild 25. Bild 26. Antti-Teollisuus Oy

32 Efter lyftningen Hög modell Taket sänks på sin plats och benen fästs med M16x60 skruvar (del 20). De snedstöd (del 9, A70025) som användes som hjälpmedel under hopmontering av taket, fästs med M10x20 bultar vid benet och med M10x70 däckskruvar vid mellanbjälklaget. De nedre ändarna av reglarna vid gaveln fästs genom mellanbjälklaget vid plankorna på 50x100 (bilder 18 och 19). Låg modell Efter lyftningen fästs takets nedre krets med M10x40 däckskruvar (del 20) med fördelning på ca 600 mm. Antti-Teollisuus Oy

33 FÖRTECKNING ÖVER TRÄVARA LÅG MODELL: Silor i rad i längdled 3 st. bredd 3x2,5m 2,5m+3m+2,5m 4x2m 3x3m 4x2,5m 5x2m silor i längdriktning x100 [m] x100 [m] x125 [m] x150 [m] Silor i rad i längdled: 4 st. bredd 3x2,5m 2,5m+3m+2,5m 4x2m 3x3m 4x2,5m 5x2m silor i längdriktning x100 [m] x100 [m] x125 [m] x150 [m] Silor i rad i längdled: 5 st. bredd 3x2,5m 2,5m+3m+2,5m 4x2m 3x3m 4x2,5m 5x2m silor i längdriktning x100 [m] x100 [m] x125 [m] x150 [m] Silor i rad i längdled: 6 st. bredd 3x2,5m 2,5m+3m+2,5m 4x2m 3x3m 4x2,5m 5x2m silor i längdriktning x100 [m] x100 [m] x125 [m] x150 [m] Silor i rad i längdled: 7 st. bredd 3x2,5m 2,5m+3m+2,5m 4x2m 3x3m 4x2,5m 5x2m silor i längdriktning x100 [m] x100 [m] x125 [m] x150 [m] Antti-Teollisuus Oy

34 ÅTGÅNG AV Z-BÄRARNA HÖG MODELL: Silor i rad i längdled: 3 st. bredd 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning Z120 [m] Silor i rad i längdled: 4 st. bredd 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning Z120 [m] Silor i rad i längdled: 5 st. bredd 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning Z120 [m] Silor i rad i längdled: 6 st. bredd 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning Z120 [m] Silor i rad i längdled: 7 st. bredd 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning Z120 [m] Antti-Teollisuus Oy

35 TAKENS VIKT: Takens vikt (kg)efter bredden och längden Låg modell Med träbeklädnad bredd -> 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning -> silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting Låg modell Med plåtbeklädnad bredd -> 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning -> silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting Dessa vikter är kalkylerade och de verkliga värdena kan avvika något av dessa. Som träets fuktighet har använts 600 kg/m2 Hög modell bredd -> 3 x 2,5m 2,5 m + 3 m + 2,5 m 4 x 2 m 3 x 3 m 4 x 2,5 m 5 x 2 m silor i längdriktning -> silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting silor i längdrikting Antti-Teollisuus Oy

36

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Tel. +358-424-852200 :: www.ultimatemarket.com Byggande av grunden Rekommendation för grunden: Grusbädd, minst 20

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Tippficka med bultförband 4950x2325 & 4950x2835 408110 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post:antti@antti-teollisuus.fi

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 m² (Svenska 2014-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm.

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. VÄNNÄS PLÅT 2013-01-28 MONTGENVISNING VP20 Montage av läkt TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE

www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE MONTERREY och elite Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE Design som gör livet lättare Gratulerar! Du har just köpt ett Ruukki ståltak,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral depo Ø53 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral 6.

Läs mer

Vind-/regnskydd Bilaga 1

Vind-/regnskydd Bilaga 1 Vind-/regnskydd Bilaga 1 Här kommer Hans Mårtenssons ritning och byggbeskrivning av ett ganska avancerat vindskydd Om du inte vill bygga exakt efter ritningen så tror vi i alla fall att du kan ha stor

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1119 A 01 - A 08 JABO Wood Products AB JABO FARSTUKVIST

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2) JABO VEGBY 15 m² (Svenska 2013-10-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 145 och 43 x 145, dubbla vindskivor. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofil 43 x 145, kapade

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 6

Monteringsanvisning Örnen 6 Monteringsanvisning Örnen 6 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Monteringsanvisning Attefall 25

Monteringsanvisning Attefall 25 Monteringsanvisning Attefall 25 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1) LEKSTUGA HAPPY MAXI 7,2 m² (Svenska 2013-11-11) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 34 x 70, vindskiva 16 x 95, takfot/nock bräda 16 x 95. Taklutning 9 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning.

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning. . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin - gaveländsarg - sidosarg - gaveländanslutning

Läs mer

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar ANTTI M0 W TORKAR LUFTGAVLAR 0, M 00 (se) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tfn + 00 Fax + E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 0-0-00 Avstängningsplåtar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning AGROSEC VENTILERADE SILOR D5,3 OCH D7,5 408113 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Montera lätt och snabbt 1 Dimensionering Genom att multiplicera takets längd X med bredden Y erhåller du takets area A. I tabellen kan du se vilket

Läs mer

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Lindab Takpannor Stål som tål snyggt som tegel Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Omvikningskupor 20 Krokar21 Stuprör,

Läs mer

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING Regnskydd Isolerad del (1500 eller 2000 mm) Tätning av vattentak Genomföringscylinder (tilläggsutrustning) Genomföringsstöd Rökspjäll (tilläggsutrustning) Oisolerat anslutningsrör KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5 151005 sida 1 av 5 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp med RSK 1881195, 1881196, 1881197 och övriga kundanpassade skåp. Exempel på hur skåp kan se ut Denna produkt

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

10-11-02. Design. Monteringsanvisning

10-11-02. Design. Monteringsanvisning 10-11-02 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Placera

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE I TAKSKYDD fotplatta CARISMA I SNÖRÄCKE NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE I TAKBRYGGOR I fasadstege I SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA Mer om

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen.

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen. sid 1 VARNING! ALLTID VID MONTERING: Skruva fast skåpet i väggen med fästvinklarna på taket av sängskåpet innan madrassen monteras. VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara fästvinklarna på taket av

Läs mer

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler Uniswitch Mellanspänningsställverk Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Transport och lagring... 2 2.1 Tillstånd vid leverans... 2 2.2 Uppackning

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

Monteringsanvisning. Sandsele Bastu 7m 2. v1.2

Monteringsanvisning. Sandsele Bastu 7m 2. v1.2 Monteringsanvisning Sandsele Bastu 7m 2 v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

Den lätta taklösningen

Den lätta taklösningen Den lätta taklösningen Med MetroBond erbjuder MetroTile skandinavien AB ett av marknadens mest genomtänkta och hållbara tak och det ger vi års garanti på. Scandinavien AB Produkten MetroBond FÄRGER, LJUD

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning foderbord

Monteringsanvisning foderbord Monteringsanvisning foderbord Denna bruksanvisning visar montering av förhöjt foderbord med klövpall, men monteringen är samma för foderbord utan klövpall ända tills klövpallen ska monteras. Börja med

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2) LEVA 25 m² (Svenska 2014-07-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont, takåsar 56x225, dubbla vindskivor. Taklutning ca 18. Isolering 120mm, innertakspanel 14x120. YTTERVÄGG Timmerprofiler 43x145,

Läs mer

Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen

Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen 1 Monteringsbeskrivning Ydre-Boxen MONTERINGSBESKRIVNING 2 Monteringsbeskrivning för Ydre-Boxen (Obs. Standardutförandet har ej horisontell planka) Ydre-Boxens unika profi lsystem ger stora justeringsmöjligheter.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer