MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC SÄKERHET I VARJE STEG

2

3 INNEHÅLL SÄKERHETSANMÄRKNINGAR 1 ALLMÄN INFORMATION 1 UPPFÖRANDE / NEDMONTERING 1 VINDLASTER 1 ANVÄNDNING 2 UNDERHÅLL 2 STABILITET OCH STÖDBEN 3 CHECKLISTA 4 STÄLLNINGSPAKET / STYCKLISTA 5 RT RT ST FT LUTANDE STEGE 19 ANDRA UPPSTÄLLNINGAR / STÄLLNING I TRAPPA 20

4 Monteringsanvisning RT 1400 / RT 750 / FT 750 / ST 1400 Denna monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar din ställning från Wibe Ladders på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna innan montering och användning av rullställningen. Om rullställningen överlämnas till någon annan skall denna person också erhålla dessa anvisningar. SÄKERHETSANMÄRKNINGAR ALLMÄN INFORMATION Typkontrollerad enligt AFS 1990:12 samt EN 1004:2005, lastklass 3 (2,0 kn/m2 ). Denna last får aldrig överskridas. Maximal koncentrerad last 1,0 kn på en yta av 0,2m*0,2m. Nationella bestämmelser, som kan förekomma med avseende på uppförande, nedmontering, stabilitet, användning och underhåll, skall beaktas. Ställningen skal byggas enligt monteringsanvisning med användning av de komponenter som anges i stycklista för respektive höjd. Tillträde till plattformar sker genom att klättra på ramarna insida, alternativt genom användning av lutande stege (Art ) eller trappa (trappställning). Arbete får endast ske från ett ställningsplan samtidigt. UPPFÖRANDE / NEDMONTERING Kontrollera att alla komponenter, hjälpverktyg och skyddsutrustning för rullställningens uppförande finns på arbetsplatsen och att de fungerar korrekt. Rekommenderat antal personer vid uppförande och nedtagning av ställningen är två personer. Kontrollera att marken där ställningen skall resas har tillräcklig bärighet för tyngden av rullställningen och dess last. Kontrollera att marken där ställningen skall resas är horisontell (gäller särskilt FT-750 som ej har höjdjusterbara hjul). Mät första plattformen med vattenpass i både längd- och tvärled för att säkerställa att ställningen står rakt inom en lutning av 1%. Kontrollera vindförhållanden samt att inga hinder (vajrar, elförande ledningar) finns i närheten. För mer detaljer kring uppförande och nedmontering se påföljande sidor för respektive modell. SKADADE OCH FELAKTIGA KOMPONENTER FÅR INTE ANVÄNDAS! VINDLASTER Vindbenämning Verkan enl. Beaufort Vindstyrka Beaufort Vindhast. km/h Vindhast. m/s Måttlig vind Damm och löst pappersskräp rörs upp, kvistar bryts Frisk vind Stora grenar rörs, vinden tjuter i friledningar Hård vind Svårigheter att gå upprätt Se upp för stark vind. Arbete från ställningen bör avbrytas om vindhastigheten överstiger 8 m/s (28 km/h). Se upp för tilläggslaster från vind (tunneleffekt från öppna byggnader, ej intäckta byggnader och vid byggnaders hörn). Förankra ställningen i något stabilt vid förväntade vindar över 12 m/s (41 km/h). Ställningen skall också förankras vid arbetsdagens slut eller när den lämnas obevakad. Demontera ställningen vid förväntad vindstyrka över 18 m/s (65 km/h). 1

5 ANVÄNDNING Varje gång en ställning används skall checklistan (sida 4) gås igenom. Nationella bestämmelser för användning av ställning skall följas. I Sverige skall den som reser ställningen ha rätt utbildning för detta, enligt AFS 1990:12. Försök aldrig öka arbetshöjden genom att ställa lådor eller stegar på en plattform. Lyftning och sänkning av utrustning, verktyg och materiel etc. med hjälp av rep får endast ske innanför ställningens bottenyta (inkl. eventuella stödben). Observera maximal tillåten last per ställningsplan. Var uppmärksam på laster från användning som kan bidra till stjälpning av rullställningen, tex. användning av borrmaskin eller rivningsarbete på intilliggande husfasad. Max vindstyrka för förflyttning är 7,7 m/s (28 km/h). Ställningen får endast flyttas i ställningens längdriktning och för hand, genom att skjuta på eller dra i bottendelen. Töm ställningen från personer, material och utrustning innan förflyttning. Vid förflyttning, var uppmärksam på eventuella spänningsförande elinstallationer och vajrar som kan finnas i närheten. Var särskilt försiktig vid förflyttning över ojämnt eller lutande underlag, och utnyttja möjligheten att låsa hjulen. Eventuella stödben skall vid förflyttning endast lyftas så mycket att de nätt och jämnt går fria över markens ojämnheter. Observera att flyttbara ställningar ej är dimensionerade för att användas i hängande tillämpningar. Rullställningen får inte användas som tillträdesled till andra ställningar, byggnadsverk eller liknande. HJUL OCH FÖRFLYTTNING Ställningens hjul är försedda med en broms. Bromsen låses genom att trampa på den röda pedalen, och öppnas genom att trampa på den gröna pedalen. Bromsen skall alltid vara låst, förutom då ställningen förflyttas kortare sträckor. Vid förflyttning av ställningen skall plattformshöjden vara max 6m (RT-1400/ST-1400) alternativt 4m (RT-750/FT-750). Vid förflyttningen skall stödbenen vara monterade för ökad tippsäkerhet, och endast lyftas ett par cm från marken. Förflytta ställningen genom att rulla den i längdsled, och endast över plan mark. OBS! Förflyttning av ställningen får under inga omständigheter ske då någon person eller material befinner sig på ställningen. De större hjulen (ST-1400/RT-750/ST-1400) är försedda med höjdjustering. Genom att skruva på den stora muttern kan hjulet skruvas ut ca 30 cm. Höjdjusteringen kan användas för att kompensera för ojämn- eller lutande mark. Det är inte tillåtet att höja den totala ställningshöjden genom att samtidigt skruva ut alla fyra hjulen maximalt. UNDERHÅLL Hantering, transport och förvaring skall ske varsamt. Samtliga komponenter skall regelbundet inspekteras med avseende på skador. Svetsar och låsmekanismer skall inspekteras särskilt noga. Rör med bucklor eller intryckningar skall betraktas som kasserade och får inte användas. Gängorna för hjulens höjdjustering skall rengöras och smörjas vid behov. Ställningskomponenter som gått förlorade skall ersättas. Komponenter som blivit skadade skall tas ur bruk och kasseras. Se reservdelslistan för återbeställning 2

6 STABILITET OCH STÖDBEN I de fall stödben behövs skall fyra stycken monteras, ett i varje hörn av ställningen. Stödbenen skall monteras i ca 60 graders vinkel mot ställningens långsida. Korta stödben skall monteras så att de breddar ställningen 1,1m enligt skiss nedan. Teleskopiska stödben skall monteras så att de breddar ställningen 2,0 m enligt skiss. 60 1,1 m 2,0 m Montering av stödben Den övre infästningen monteras, dra åt lätt. Montera därefter den nedre infästningen och dra åt lätt. Justera så att benen sitter i positionen enligt skiss och pressa dem ordenligt mot marken. Dra slutligen åt båda infästningarna stadigt. Stödbenen skall stå stadigt på underlaget och ställningen skall stå vertikalt. I normala fall kan stödbenen monteras på ett bra sätt utan att justera den mellersta infästningen. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt, använd då en 17mm hylsa eller nyckel för att lossa fästet. Höjd Stödben inomhus RT 1400 Stödben utomhus Ballast inomhus 2,2 m Fasta Fasta - - 4,2 m Fasta Fasta - - 6,2 m Fasta Teleskopiska - - Ballast utomhus 8,2 m Fasta Teleskopiska - 20 kg 10,2 m Fasta Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd 12,2 m Fasta Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd Höjd Stödben inomhus RT 750 Stödben utomhus Ballast inomhus 2,2 m Fasta Fasta - - 4,2 m Fasta Fasta - - 6,2 m Fasta Teleskopiska - - Ballast utomhus 8,2 m Fasta Teleskopiska - 40 kg 10,2 m Fasta Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd 12,2 m Teleskopiska Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd Höjd Stödben inomhus ST 1400 Stödben utomhus Ballast inomhus 2,2 m Fasta Fasta - - 4,2 m Fasta Teleskopiska - - 6,2 m Fasta Teleskopiska - - Ballast utomhus 8,2 m Fasta Teleskopiska kg 10,2 m Fasta Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd Höjd Stödben inomhus FT 750 Stödben utomhus Ballast inomhus 1,8 m ,8 m Fasta Fasta - - 5,8 m Fasta Teleskopiska - - Ballast utomhus 12,2 m Fasta Ej tillåten höjd - Ej tillåten höjd Ballast Vid vissa bygghöjder är det nödvändigt att förse ställningen med ballastvikter för att uppnå tillräcklig stabilitet. Konsultera tabellen för att se när ballast krävs. Ballastvikterna skall lämpligtvis appliceras på de nedersta horisontella rampinnarna. OBS! Stödben, Utriggare och ballast skall alltid användas när de behövs! 3

7 CHECKLISTA Komponenterna kontrollerade före resning? Rullställningen kontrollerad före användning? Konstruktionen komplett och intakt? Hjulen låsta? Benen korrekt justerade, plattformen horisontell? Stagningen korrekt? Stödben monterade enligt anvisning? Plattformar monterade och låsta? Skyddsräcken monterade? Sparklister monterade? Kontrollera förändringar i vind och annat som kan påverka ställningen i omgivningsmiljön. Var uppmärksam på markens bärighet. GÅ ALLTID IGENOM DENNA CHECKLISTA INNAN RULLSTÄLLNINGEN ANVÄNDS! 4

8 *) innehåller vikbar ram, 4st hjul samt plattform **) Bassektion + skyddsräckespaket DIAGONALSTAG, FT-750 2, HORISONTALSTAG, FT-750 2, PLATTFORM LUCKA, FT , * VIKBAR BASSEKTION, FT , SPARKLIST BRED KORTSIDA 2, SPARKLIST LÅNGSIDA 1,7 3, SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4 4, SPARKLIST SMAL KORTSIDA 1, DIAGONALSTAG, ST RT 2, HORISONTALSTAG, ST RT 2, TRAPPA, ST RT 20, PLATTFORM, ST RT 16, PLATTFORM LUCKA, ST RT 16, PLATTFORM STOR LUCKA, ST 15, INSTEGSRAM, ST , RAM 750x1000, RT FT 3, RAM 750x2000, RT FT 7, RAM 1400x1000, ST RT 5, RAM 1400x2000, ST RT 10, HANDLEDARE, ST , STÖDBEN FAST 3, HJUL 200MM, ST RT 5, STÖDBEN TELESKOP 5, Art. nr Benämning Vikt (kg) 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 1,8 m 1,8 m** 3,8 m 5,8 m RT 1400 RT 750 ST 1400 FT 750 STÄLLNINGSPAKET / STYCKLISTA 5

9 RT 1400 Inomhus: max plattformshöjd: 12,2 m, max arbetshöjd: 14,2 m Utomhus: max plattformshöjd: 8,2 m, max arbetshöjd: 10,2 m Montering 1. Kontrollera antalet komponenter för aktuell höjd, se stycklistan sid Montera de fyra hjulen på de två 1-metersramarna. Lås sedan hjulen, se faktaruta om hjul. 3. Fäst ett horisontalstag (gula) i 1-metersramens vertikala del, strax ovanför nedersta rampinnen. 4. Fäst samma horisontalstag i motstående ram. Fäst sedan nästa horisontalstag på andra långsidan. 5. Lyft på en 2-metersram på en av bottenramarna. Lås sedan ramarna i varandra med hjälp av låsfunktionen. 6. Montera ett diagonalstag (blankt). Börja på den nedersta rampinnen, ca 10 cm in från kanten, och fäst fast det på den 5:e pinnen räknat nedifrån på motstående sida. RT Montera nästa 2-metersram och lås även ihop denna med föregående ram. Montera sedan ytterligare ett diagonalstag men denna gång på motstående sida och vänt åt andra hållet. Sett från sidan bildar de båda diagonalstagen ett kryss. 6

10 8. Lägg upp den första plattformen (med lucka) på den 8:e pinnen räknat nedifrån. Lås de båda plattformslåsen som är placerade på respektive kortsida. Vid svårigheter att nå kan man tillfälligt placera en plattform på de första rampinnarna. 9. Stödben monteras innan plattformen bestigs (ev. teleskopiska beroende på plattformshöjd). RT

11 10. Klättra upp på insidan av ställningen, genom luckan, och sätt dig ned. Montera från denna position fyra skyddsräcken/horisontalstag. Om du vill bygga din ställning högre än 2,2 m i plattformshöjd, fortsätt läsa punkt Om 2,2 m är din slutgiltiga höjd, gå vidare till punkt Montera ytterligare två 2-metersramar och fyra diagonalstag. 12. Montera sedan en plattform (med lucka, som placeras rakt ovan den första på samma avstånd). Klättra upp på insidan, genom luckan, och sätt dig ned. Montera från denna position två skyddsräcken/horisontalstag. RT 1400 Repetera punkt tills du nått din slutgiltiga höjd. 8

12 13. Vid slutgiltig höjd, montera ytterligare en plattform (utan lucka) bredvid den översta. Klättra upp på insidan av ställningen, genom luckan, och flytta de redan monterade räckena. 14. Montera sedan sparklist. Börja med att ställa upp kortsidorna. Skjut sedan ner långsidorna i plåtbeslagen på respektive kortsida. Ställningen är nu färdigmonterad och klar att användas. Klättra alltid på insidan av ställningen, aldrig på utsidan. Se faktaruta för lutande stege. Sträck dig aldrig överdrivet långt ut vid arbete från rullställningen. Nedmontering Steg 1-14 i omvänd ordning. Ställningen är nu nedmonterad. Tänk på att vara försiktig vid hantering och transport så att delarna ej skadas. RT 1400 Tips o trix Om någon plattform eller något stag utgör ett hinder på någon nivå kan du helt enkelt flytta den aktuella komponenten ett steg för bättre åtkomlighet. 9

13 RT 750 Inomhus: max plattformshöjd: 12,2 m, max arbetshöjd: 14,2 m Utomhus: max plattformshöjd: 8,2 m, max arbetshöjd: 10,2 m Montering 1. Kontrollera antalet komponenter för aktuell höjd, se stycklistan sida Montera de fyra hjulen på de två 1-metersramarna. Lås sedan hjulen, se faktaruta om hjul. 3. Fäst ett horisontalstag (gult) i 1-metersramens vertikala del, strax ovanför nedersta rampinnen. 4. Fäst samma horisontalstag i motstående ram. Fäst sedan nästa horisontalstag på andra långsidan. 5. Lyft på en 2-metersram på en av bottenramarna. Lås sedan ramarna i varandra med hjälp av låsfunktionen. 6. Montera ett diagonalstag (blankt). Börja på den nedersta rampinnen, ca 10 cm in från kanten, och fäst fast det på den 5:e pinnen räknat nedifrån på motstående sida. RT

14 7. Montera nästa 2-metersram och lås även ihop denna med föregående ram. Montera sedan ytterligare ett diagonalstag (på samma sida som det första). Börja där det första diagonalstaget slutar och fortsätt 4 pinnar upp på motstående sida. 8. Lägg upp den första plattformen (med lucka) på den 8:e pinnen räknat nedifrån. Lås de båda plattformslåsen som är placerade på respektive kortsida. Vid svårigheter att nå kan man tillfälligt placera en plattform på de första rampinnarna. RT

15 9. Stödben monteras innan plattformen bestigs (ev. teleskopiska beroende på plattformshöjd). 10. Klättra upp på insidan av ställningen, genom luckan, och sätt dig ned. Montera från denna position skyddsräcken/horisontalstag. Om du vill bygga din ställning högre än 2,2 m i plattformshöjd, fortsätt läsa punkt Om 2,2 m är din slutgiltiga höjd, gå vidare till punkt Montera ytterligare två 2-metersramar och två diagonalstag. RT

16 12. Montera sedan en plattform (med lucka, som placeras på samma avstånd som tidigare). Klättra upp på insidan, genom luckan, och sätt dig ned. Montera från denna position två skyddsräcken/horisontalstag. Repetera punkt tills du nått din slutgiltiga höjd. 13. Vid slutgiltig höjd klättra upp på insidan av ställningen, genom luckan och montera sparklist. Börja med att ställa upp kortsidorna. Skjut sedan ner långsidorna i plåtbeslagen på respektive kortsida. Ställningen är nu färdigmonterad och klar att användas. Klättra alltid på insidan av ställningen, aldrig på utsidan. Se faktaruta för lutande stege. Sträck dig aldrig överdrivet långt ut vid arbete från rullställningen. RT 750 Nedmontering Steg 1-13 i omvänd ordning. Ställningen är nu nedmonterad. Tänk på att vara försiktig vid hantering och transport så att delarna ej skadas. Tips o trix Om någon plattform eller något stag utgör ett hinder på någon nivå kan du helt enkelt flytta den aktuella komponenten ett steg för bättre åtkomlighet. 13

17 ST 1400 Inomhus: max plattformshöjd: 12,2 m, max arbetshöjd: 14,2 m Utomhus: max plattformshöjd: 8,2 m, max arbetshöjd: 10,2 m Montering 1. Kontrollera antalet komponenter för aktuell höjd, se stycklistan sida Montera de fyra hjulen på en 2-metersram samt en 2-metersram med en öppning i dvs. instegsramen. Lås sedan hjulen, se faktaruta om hjul. 3. Fäst ett horisontalstag (gult) i 2-metersramens vertikala del, strax ovanför nedersta rampinnen. 4. Fäst samma horisontalstag i motstående ram (instegsramen). Observera att öppningen i instegsramen skall vara till vänster när du står utanför ställningen. Fäst sedan nästa horisontalstag på andra långsidan. 5. Montera ett diagonalstag (blankt) på den sida som trappan inte kommer att befinna sig på. Börja på nedersta rampinnen. 6. Montera sedan trappan mellan nedersta pinnen på instegsramen och sjunde rampinnen på motstående ram. ST Lägg upp den första plattformen (utan lucka) på ca. två meters höjd över marken (dvs. åtta rampinnar upp). Lås plattformslåsen. 14

18 8. Stödben monteras innan plattformen klättras upp på (ev. teleskopiska beroende på plattformshöjd). Om du vill bygga din ställning högre än 2,2 m i plattformshöjd, fortsätt läsa punkt Om 2,2 m är din slutgiltiga höjd, gå vidare till punkt Gå upp för trappan och lyft på en två-metersram på en bottenram. Lås ramarna i varandra med hjälp av låsfunktionen. 10. Montera nästa 2-metersram. Montera sedan ytterligare två diagonalstag (på samma sida som det första). 11. Montera dubbla handledare på trappans utsida. 12. Montera två horisontalstag på motsatt sida handledaren. 13. Lägg upp nästa plattform (utan lucka) och lås sedan plattformslåsen. 14. Montera sedan nästa trappa. Trappans nedersta plattform monteras på samma höjd som plattformen bredvid. ST 1400 Om du vill bygga din ställning högre går du tillbaka och repeterar punkt Gå annars vidare till punkt

19 15. Gå upp för trappan och lyft på en enmetersram. Lås ramarna i varandra med hjälp av låsfunktionen. 16. Montera nästa enmetersram. Montera sedan ytterligare ett diagonalstag (på samma sida som de andra). 17. Montera dubbla handledare på rullställningens utsida. 18. Montera den sista plattformen med stor lucka. 19. Montera fyra horisontalstag sittandes på plattform eller ståendes i luckan. 20. Montera sparklist på översta ställningsplanet. Börja med att ställa upp kortsidorna. Skjut sedan ner långsidorna i plåtbeslagen på respektive kortsida. Ställningen är nu färdigmonterad och klar att användas. Klättra alltid på insidan av ställningen, aldrig på utsidan. Se faktaruta för lutande stege. Sträck dig aldrig överdrivet långt ut vid arbete från rullställningen. Nedmontering Steg 1-20 i omvänd ordning. Ställningen är nu nedmonterad. Tänk på att vara försiktig vid hantering och transport så att delarna ej skadas. ST

20 FT 750 Inomhus/utomhus: max plattformshöjd: 5,8 m, max arbetshöjd: 7,8 m Montering 1. Kontrollera antalet komponenter för aktuell höjd, se stycklistan sida Fäll ut den vikbara ramen och se till att den låser ordentligt i utfällt läge. 3. Lås hjulen. 4. Placera plattformen på önskad höjd. Om du önskar bygga högre än 1,8 m måste plattformen läggas på översta rampinnen. Lås plattformslåset. 5. Montera ett horisontalstag (gult) längst ned på bassektionen samt ett diagonalstag (blankt) enligt bild. Diagonalstaget skall sitta på motsatt sida som den vikbara ramen. 6. Montera två st 2m-ramar, alternativt 2 st 1m-ramar om du önskar bygga 1,8m med skyddsräcke. Använd låsclips för att säkra sidoramarna. 7. Montera de fyra stödbenen på den vikbara ramen. Stödbenen skall monteras ett i varje hörn enligt faktaruta. Om du vill bygga din ställning högre än 1,8 m, fortsätt läsa punkt Om 1,8 m är din slutgiltiga höjd, gå vidare till punkt Montera ytterligare två diagonalstag i ett zick-zack mönster. Placera diagonalstagen på alternerande sidor om plattformen. 9. Montera två horisontalstag som räcke på bägge sidor av plattformen. Skyddsräcket skall vara monterat 1m ovanför plattformen. FT

21 10. Placera den andra plattformen på den översta rampinnen och se till att plattformens lås är i låst läge. Kontrollera att plattformen ligger horisontellt. Om du skall bygga din ställning högre går du tillbaka och repeterar punkt Gå annars vidare till punkt Montera två st 1m-ramar. Använd låsclips för att säkra sidoramarna. 12. Montera ytterligare ett diagonalstag i ett fortsatt zick-zack mönster, på motsående sida om plattformen. 13. Montera skyddsräcke bestående av 4 horisontalstag runt översta plattformen. Skyddsräcket skall vara monterat 1m ovanför plattformen. 14. Montera sparklisten runt den översta plattformen. Börja med att ställa upp kortsidorna. Skjut sedan ner långsidorna i plåtbeslagen på respektive kortsida. Ställningen är nu färdigmonterad och klar att användas. Klättra alltid på insidan av ställningen, aldrig på utsidan. Se faktaruta för lutande stege. Sträck dig aldrig överdrivet långt ut vid arbete från rullställningen. Nedmontering Steg 1-14 i omvänd ordning. Ställningen är nu nedmonterad. Tänk på att vara försiktig vid hantering och transport så att delarna ej skadas. FT 750 Tips o trix Om någon plattform eller stag utgör ett hinder på någon nivå kan du helt enkelt flytta den aktuella komponenten ett steg för bättre åtkomlighet. 18

22 LUTANDE STEGE För att förenkla åtkomst till det övre plattformsplanet kan ställning med två sektioner kompletteras med lutande stege art OBS! Om lutande stege ska användas mellan två plattformsplan, måste dessa båda plattformar placeras med respektive lucka vänd åt var sitt håll i ställningen. Detta för att möjliggöra tillträde via ställningens insida, genom luckorna utan att stegen utgör ett hinder vid den undre plattformen. 1. Se till att plattformarna är placerade med respektive lucka i var sin ände på ställningen. Se även till att avståndet mellan ställningsplanen är 2m för att lutande stege ska kunna användas. 2. Lyft upp plattformen vid luckan och haka fast den lutande stegen i ställningsramen på samma pinne som plattformen. Stegen ska nu inte luta mer än att klättring genom plattformens lucka kan ske utan svårighet. 3. Haka åter fast plattformen och se till att den låser som den ska och att den lutande stegen sitter fast på ett tillfredställande sätt. CHECKLISTA Komponenterna kontrollerade före resning? Rullställningen kontrollerad före användning? Konstruktionen komplett och intakt? Hjulen låsta? Benen korrekt justerade, plattformen horisontell? Stagningen korrekt? Stödben monterade enligt anvisning? Plattformar monterade och låsta? Skyddsräcken monterade? Sparklister monterade? Kontrollera förändringar i vind och annat som kan påverka ställningen i omgivningsmiljön. Var uppmärksam på markens bärighet. GÅ ALLTID IGENOM DENNA CHECKLISTA INNAN RULLSTÄLLNINGEN ANVÄNDS! 19

23 ANDRA UPPSTÄLLNINGAR / STÄLLNING I TRAPPA Utöver de ovan i detalj beskrivna uppställningarna finns det möjlighet att bygga ställningarna på andra sätt. Plattformarna kan placeras på andra höjder än beskrivet i detaljbeskrivningen ovan om så krävs för att underlätta åtkomst till ett specifikt arbetsområde. I detta fall är det möjligt att något diagonalstag måste flyttas upp eller ned för att förhindra kollision med en plattform. OBS! Det är viktigt att det totala antalet horisontal- och diagonalstag inte minskas. Genom att förskjuta sidoramarna är det möjligt att bygga ställningen i en trappa eller på en höjdskillnad. 1. Studera först detaljbeskrivningen för standarduppställningen i detalj så att du är bekant med de olika stegen. 2. Vid uppställning i trappa är det lämpligt att börja med en 2-m ram på det nedre planet för att få hög stabilitet i ställningen. Montera hjulen på ramarna och lås hjulen. 3. Montera de nedre horisontalstagen (dubbla) på den nederst möjliga rampinnen. 4. Montera ett diagonalstag så lågt ner det är möjligt. Vid användning av RT-1400 monteras två diagonalstag vända åt samma håll, så långt ned som möjligt. 5. Justera höjden på antingen det övre eller nedre hjulparet för att säkerställa att ställningen står i våg. 6. Fortsätt sedan att bygga ställningen uppåt genom att i möjligaste mån följa den ordinarie monteringsanvisningen. 7. Det är viktigt att inte understiga de krav på stagning och stabilitet som finns i den ordinarie monteringsanvisningen för respektive modell. Om 4 stödben krävs enligt monteringsanvisning måste dessa användas även vid uppställning i trappa. 8. Montera dubbelt skyddsräcke samt sparklist på det översta ställningsplanet. OBS! Översta plattformen får aldrig monteras högre än att det återstår 4 rampinnar på respektive sidoram för att möjliggöra 1m skyddsräcke. 20

24 HULTAFORS GROUP AB Box Nässjö Sweden

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405 Komponenter SPANNSTÄLLNING 850/1450 Denna WIBE Boss monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna noggrant innan

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32 sv Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298 738890-D-1011 www.altrex.com Relax. Het It s an is een Altrex. Altrex. 1 van 32 fi g.1 fi g.2 fi g.3 fi g.4 fi g.5 fi g.6 fi

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING CERTIFIED TO BRITSH STANDARDS 1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING BS1139:PART 3:1994 Komponenter 2-STEGS SPANNRAM GAVELFOTLIST PLATTFORM (MED OCH UTAN LUCKA) FOTLIST HORISONTAL- STAG DIAGONAL- STAG STEGRAM SPANNRAM

Läs mer

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE En prisvärd aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus. Enkel montering utan verktyg. Bassektionen kan dras genom dörröppningar utan demontering. Levereras komplett

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

BRUKSANVISNING. ver. 1.2

BRUKSANVISNING. ver. 1.2 BRUKSANVISNING ver. 1.2 OBS Denna produkt är ämnad för barn över tre (3) år gamla. OBS Vi (Lillagunga) bär inget ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstått som följd av att ha missförstått

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR Wibe Ladders ställningssortiment är konstruerat för vårt hårda nordiska klimat och utvecklat för att vara både säkert och enkelt att använda. Med våra kompletta paketlösningar är det också enklare än någonsin

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

www.altrex.com Relax. It s an Altrex.

www.altrex.com Relax. It s an Altrex. www.altrex.com SV Monterings- och användaranvisningar Safe-Quick Skyddsräcke 4000-S Angående monterings- och användaranvisningar 4100 och 4200 (760200) Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 157402 4000

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax:

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax: Europeisk standard - SS-EN 1004:2005 Lastklass 3 - Maxlast 200kg/m 2 Maxlast plattform - 250 kg. Typkontrollerad av SP - typkontrollintyg nr. SC0729-09 Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 ENTERSAFE GENERELLT Om EnterSafe EnterSafe är en tillträdeslösning till moduler och byggbodar. EnterSafe är utformad utifrån Boverkets regler

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten.

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten. MONTAGEBESKRIVNING Att tänka på före montaget Se till att ytan är tillräckligt plan. Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark) För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova. Seniorcykel - Unik Brukarinformation Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.se 1 07-02-26 Generellt Seniorcykeln är testad och godkänd

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000

Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000 Bruksanvisning för Lyftstol Typ LS 2000 Åtgärder före användning Lyftstolen levereras färdig för att tas i bruk. Före det att patient transporteras skall bältena optiskt kontrolleras.veva upp lyftstolen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen. Modell:... Serie/Id nr:...

MONTERINGSANVISNING. Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen. Modell:... Serie/Id nr:... MONTERINGSANVISNING Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen Modell:... Serie/Id nr:... Storlek:... Tillverkningsår:... (Information finns på bottensektionens kortsida). Monteringsanvisningen skall

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral depo Ø53 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral 6.

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Villa- och trädgårdsstängsel

Villa- och trädgårdsstängsel Monteringsanvisningar Villa- och trädgårdsstängsel Högkvalitativa och prisvärda stängselsystem för villa- och fritidstomter 1 2 Kontakt Södra Sverige Håkan Berntsson, +46 72-731 04 75 hakan.berntsson@heabstangsel.se

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING Modell: Lean-28 För att förebygga skador, läs och förstå monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTA 4 KANALPLASTSRITNING 5 RITNING

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer