Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen"

Transkript

1 1 Monteringsbeskrivning Ydre-Boxen

2 MONTERINGSBESKRIVNING 2 Monteringsbeskrivning för Ydre-Boxen (Obs. Standardutförandet har ej horisontell planka) Ydre-Boxens unika profi lsystem ger stora justeringsmöjligheter. Det är t.ex. inte alltid som stallets innerväggar är helt lodräta. Med Ydre-Boxens justerbara fästen, samt möjlighet att montera 1 st utfyllnadsrör, kan boxen lätt anpassas till måtten i stallet. De justerbara fästena kan dras ut max. 130 mm. Med hjälp av utfyllnadsröret blir då det fria avståndet mellan de stående rören, eller mellan rör och stolpe/vägg, inom det tillåtna intervallet, mm. Monteringsstart Se till att erforderliga verktyg och maskiner fi nns till hands. För att underlätta monteringen bör följande fi nnas: Hylsnycklar PU-nycklar Insexnycklar Stjärnmejsel Vattenpass Hammare / slägga Måttband / tumstock Cirkelsåg Vinkelkap Borrmaskin.med slagfunktion Stålborr 5,5 mm och 8,5 mm, Betongborr 12 mm Kofot Läs noga igenom monteringsanvisningen innan monteringen startar. Börja med att kontrollera mått på ritning, eller om sådan inte fi nns, mät upp avstånden mellan stolpar, samt mellan stolpar och vägg, där fronter och boxväggar skall monteras. Placera sedan ut alla boxdelar på rätt plats på stallgolvet. Se även mått-tabeller, (tabell 1 sid 20) för fronter och (tabell 2 sid 21) för boxväggar, som visar stålets längd vid olika längdintervaller.

3 MONTERINGSBESKRIVNING 3

4 MONTERINGSBESKRIVNING - FRONTER 4 FRONTER (Obs. Standardutförandet har ej horisontell planka) Medan frontgallret ligger på golvet, börja med att bulta dörrstolpen ( 50x30 L=2150) mot frontgallret med 2 st vagnsbult M10x45, bricka 10,5x20 och mutter. (Bild 1 och 2) Kolla så att avståndet från dörrstolpens underkant till frontens överkant blir 2200 mm. Måttet är viktigt för att dörrens underkant skall löpa med rätt distans till golvet. Fronten (över dörren) fästes med 2 bultar mot stolpe. (Bild 2A) Bild 1 Bild 2 Bild 2A Dörrstolpe Dörrstolpe Om hörnstolpe (50x50) ingår, bultas även den mot fronten med vagnsbult M10x80 och mutter. (Bild 3 och 4) Bild 3 Hörnstolpe Bild 4 Hörnstolpe

5 MONTERINGSBESKRIVNING - FRONTER 5 Bild 5 Justerbart fäste Bild 6 Fronten har justerbara fästen i den änden, (Bild 5) som inte är dörröppning. Dessa fästen sticks in i de två C-profi lerna. Fästena får skjuta ut max. 130 mm. Res upp fronten och bulta mot hörnstolpe 50x50 (Bild 5) med vagnsbult M10x80, mutter och bricka 10,5x20 samt mot vägg (Bild 6) eller trästolpe med fransk skruv 10x65 och bricka 10,5x20. Förborrade hål i stolpe, som ej används, täcks med plastpropp (Bild 5). Vid stålstolpar 80x80 och 100x100 måste hål Ø 8,5 borras för självgängande skruv M10x20 och bricka 10,5x20. OBS. Vid trästolpar, samt stålstolpar 80x80 och 100x100 skall frontens yttersida monteras i linje med stolpens yttersida mot stallgången. Stolpar skruvas mot golvet med fransk skruv 10x65 och plastplugg. För pluggen borras hål Ø12 mm, Vänta med att dra fast definitivt tills dörren monteras och justeras. Bild 7 När frontens justerbara fästen är utskjutna mer än 30 mm, måste ett utfyllnadsrör Ø25 L=860 (Bild 3 och 4) monteras med insexskruv 8x20 upptill och nedtill. Använd bricka 10,5x20 så fäster skruvskallen bättre mot det avlånga hålet. OBS. Fria avståndet mellan de stående rören eller mellan rör och stolpe/ vägg får vara mm eller mindre än 25 mm. De två justerbara fästena låses i frontens förborrade hål med insexskruv 8x20, mutter och bricka 10,5x20. (Bild 7).

6 MONTERINGSBESKRIVNING - FRONTER 6 Bild 8 Bild 9 Foderöppning i front Överdel-rör vid frontinsats Fronten är fl exibel, men vid beställningen har bestämts, utan eller med foderöppning. Till front utan foderöppning, levereras 2 st rör Ø25 L=854, Förborrade hål fi nns för detta i C-profi lerna. Fästes med insexskruv 8x20 upptill och nedtill (Bild 9). Till front med foderöppning levereras en insats med 2 st parallella rör svetsade mot ett kortare rör. Det kortare röret kläms mellan två av frontens rör, och de två parallella rören fästs upptill mot C-profilen med insexskruv 8x20 i de förborrade hålen. (Bild 8 och 9) De två hålen i den nedre C-profi len täcks med grå plastproppar 9 mm. Märk ut var golvprofi len skall fästas, rakt under frontgallret. I profi lens ena ände fi nns ett urtag i ett fl äns. Urtaget används för sista plankans infästning, och den änden vänds åt det håll där dörrstolpen står. (Om infälld foderkrubba skall monteras i frontens plank, bör denna ej monteras rakt över urtaget i golvprofi len). Det justerbara fästet sticks in i den motsatta änden. Golvprofi len fästs mot betongen i förborrade hål med 2-3 st fransk skruv 10x65 och plast-plugg. För pluggen borras hål Ø12 mm. Mellan golvet och profi len används bricka 36x13x6 vid varje fransk skruv, för att få 6 mm distans. Det justerbara fästet till golvprofi len, fästs mot planket med träskruv 5x30

7 MONTERINGSBESKRIVNING - BOXVÄGGAR 7 Boxväggar Boxvägg med galler Tät boxvägg Boxväggen har justerbara fästen i ena änden (Bild 5, sid 5). Dessa fästen sticks in i C-profi lerna. Fästena får skjuta ut max. 130 mm. Bulta mot hörnstolpe 50x50 (Bild 3 och 4, sid 5) med vagnsbult M10x80, mutter och bricka10,5x20. samt mot vägg (Bild 6, sid 5) eller trästolpe med fransk skruv 10x65 och bricka 10,5x20. Förborrade hål i stolpe, som ej används, täcks med plastpropp (Bild 5, sid 5). Vid stålstolpar 80x80 och 100x100 används självgängande skruv M10x20 och bricka 10,5x20. För dessa borras hål Ø 8,5 När de justerbara fästena är utskjutna mer än 30 mm, måste ett utfyllnadsrör Ø25 L=860 (Bild 3 och 4, sid 5) monteras med insexskruv 8x20 upptill och nedtill. Använd bricka 10,5x20 så fäster skruvskallen bättre mot det avlånga hålet. OBS! Fria avståndet mellan de stående rören eller mellan rör och stolpe/vägg får vara mm eller mindre än 25 mm. De justerbara fästena låses i C-profi lernas förborrade hål med insexskruv 8x20, mutter och bricka 10,5x20 (Bild 7 sid 5).

8 MONTERINGSBESKRIVNING - BOXVÄGGAR 8 Märk ut var golvprofi len skall fästas, rakt under boxgallret. I profi lens ena ände fi nns ett urtag i ett fl äns. Urtaget används till sista plankans infästning, och kan vändas åt valfritt håll. Det justerbara fästet sticks in i den motsatta änden. Golvprofi len fästs mot betongen i förborrade hål med 3 st fransk skruv 10x65 och plastplugg. För pluggen borras hål Ø12 mm. Mellan golvet och profi len används bricka 36x13x6 vid varje fransk skruv, för att få 6 mm distans. Det justerbara fästet till golvprofi len, fästs mot planket med träskruv 5x30 Till tät boxvägg används 3 st justerbara fästen (Bild 10). Bild 10 A = Justerbart fäste (till golvprofil) B = Justerbart fäste (till tät vägg) A B C = Justerbart fäste (till horisontell planka) D = Justerbart fäste C D

9 MONTERINGSBESKRIVNING - KONTAKTGALLER 9 KONTAKTGALLER Kontaktgaller i boxvägg I täta boxväggar kan planket i den övre delen delvis bytas till galler. Dessa galler fi nns i tre olika längder: 1000 mm 1500 mm 2000 mm Gallren kan placeras på valfri plats utefter boxväggens längd.

10 MONTERINGSBESKRIVNING - PLANK 10 PLANK Plank fi nns i 32 mm/42 mm gran. Ek och plast i 32 mm. Vid 42 mm följer 2 st. fasade plankor som placeras vid justerbart fäste. Antal plank per vägg är levererat till det maxmått på den bredd som anges i tabellerna på sid 20/21. Börja plocka plankfyllningen i C-profi lerna från det håll av golvprofi len, som inte har ett urtag i ena fl änset. Planket kan ställas lite diagonalt i golvprofi len, och sedan rätas upp till stående. På så sätt behöver inte varje planka skjutas i hela profi lens längd. Packa ihop planken så tätt som det är möjligt. Trä är ett levande material som kan krympa när det torkar. OBS. I någon eller några plankändar kan det behöva göras urtag för skruvskallar eller muttrar. När plankfyllningen är framme vid urtaget, sätt en planka på andra sidan urtaget och såga/hyvla bort den synliga sponten. Kapa sedan sista plankan till passande bredd, så att också sponten på den avlägsnas. Tryck in sista plankan och lås den med låsplattan. Låsplattan skall fästas mot planket med träskruv 5x30. Vid 42 mm används en längre låsplatta utan skruv. Planklängder Planklängder vid horisontell planka Front Boxvägg Skjutdörr Slagdörr Tät vägg 1280 mm 1280 mm 1220 mm 1220 mm 1280 mm/ 870 mm Front Boxvägg Skjutdörr Slagdörr 1120 mm 1120 mm 1060 mm 1060 mm

11 MONTERINGSBESKRIVNING - HORISONTELL PLANKA 11 HORISONTELL PLANKA Horisontell planka fi nns som tillval. En C-profi lskena monteras med 120 mm fritt utrymme under gallret. Använd justerbart fäste i ena ändan, lika som till boxgallret, men med infl yttat, längre och smalare fästjärn. Förborrade hål fi nns. Vid dörrstolpe, använd vagnsbult M10x50 med bricka 10,5x20 och mutter. Vid hörnstolpe 50x50, använd vagnsbult M10x80. Vid anslutning mot vägg, använd fransk skruv 10x65. I samma bultar monteras/kläms också fästena för den horisontella plankan (de vinklade fästena), ett i varje ände. Fästet med H=128 placeras vid C-profi lens justerbara fästen. När planklängden överstiger 1490 mm monteras ett dubbelfäste på mitten. Vid planklängd över 3010 mm monteras två dubbelfästen. Det vinklade dubbelfästet träs upp i gallrets C-profi l. Bulta i nederkant i något av de tre förborrade hålen med insex-skruv 8x20 och mutter. Plankfäste H=120 Dubbelfäste Plankfäste H=128 Kapa plankan/plankorna till rätt längd. Skarvas vid varje dubbelfäste. Fasa ur för bultskallar och muttrar. Montera plankan med de lösa plankfästena, vagnsbult M8x45, samt kupolmutter. Bultarna vänds så att kupolmuttrarna hamnar på utsida box. Vid 42 mm planktjocklek är den horisontella plankan falsad L=1520 mm får kapas vid monteringen.

12 MONTERINGSBESKRIVNING - SKJUTDÖRR 12 SKJUTDÖRR (Obs. Standardutförandet har ej horisontell planka) Skjutdörren kan användas som både vänster- och högergående. Bild 1 De tre vinkelbeslagen för skjutdörrskenans upphängning bultas mot hålen i frontens överliggare med M10x65 och mutter. (Bild 1) Se samtidigt till att montera distansröret inuti profi len. (Bild 2) Skenans konsoler bultas under vinklarna med försänkt skruv 10x25 och mutter. (Bild 1) Bild 3 Bild 2 Skjut in skjutdörrskenan i konsolerna, och lås fast den, (Bild 3) Montera 2 st bultar, helgängade M10x40 i skjutdörrens överkant och lås fast dem med lågmutter M10. Skruva sedan 2 st lågmuttrar M10 lite löst på varje bult. Placera också 2 st brickor 10,5x20 mellan muttrarna. (Bild 4) Trä in de två åkvagnarna i skenan, så att den öppna delen (gaffeln) blir vänd in mot boxen. Häng sedan på dörren från boxsidan, så att åkvagnarnas gaffel hamnar mellan de två muttrarna och brickorna. Justera dörren till rätt höjd, med hjälp av de två muttrarna. (Bild 4) Fritt avstånd mellan dörrens underkant och golvet bör vara 25 mm. Bild 4 Bild 5 Prova ut var dörren skall stanna när den öppnas, och skruva där fast dörrstoppet mot skenan. (Bild 5)

13 MONTERINGSBESKRIVNING - SKJUTDÖRR 13 Prova ut var dörren skall stanna i låst läge, och skruva där fast stoppklacken mot skenan med 2 st vagnsbult 8x25, bricka 29x29 och mutter. (Bild 5) Stoppklacken är samtidigt låsklack för skjutdörrens låsrör. Montera skjutdörrens båda styrdubbar av plast. Den ena skruvas på dörrstolpens fästplatta med fransk skruv 10x100, bricka 10,5x20 och plastplugg. (Bild 6) Den andra skruvas i golvet, vid boxhörnstolpen, med fransk skruv 10x65, bricka 10,5x20 och plastplugg. (Bild 7) Bild 5 I stängt läge får dörren inte lämna någon av styrdubbarna. Bild 6 Bild 7 I öppet läge bör inte dörren lämna styrdubben vid dörrstolpen Om dörren skall förses med galler, kan det vara fast eller öppningsbart, och monteras enligt följande: Öppningsbart galler Lägg ankarprofi len 50x30 L=1125 på golvet. Det galler som har en pigg är det öppningsbara, och gallret utan pigg skall låsas Bestäm vilken del i dörren,som skall ha öppningsbart och vilken som skall fast galler. Ställ sedan gallren på var sitt spår på ankarprofi len. Lyft upp hela paketet och ställ det på skjutdörrens C-profi l, samtidigt som gallrens överdel förs på motsvarande spår i dörrens överkant. Fäst ankarprofi len i de två förborrade hålen med självgängande skruv 6,3x25 Bild 8 Sätt låshylsan över piggen (Bild 8) och i hålet en bult M5x20 med mutter. När gallret skjuts till ändläget, faller låshylsan ner bakom ankarprofi len och gallret kommer i låst läge. I den gallerdel som skall låsas, borras ett hål Ø5,5 i gallrets nederdel och ner genom ankarprofi len. Skruva sedan i en självgängande skruv 6,3x25. (Bild 9) Fast galler Bild 9 Monteras på samma sätt som vid öppningsbart galler, men även gallerdelen med pigg låses med skruv 6,3x25 efter att hål Ø5,5 borrats.

14 MONTERINGSBESKRIVNING - SLAGDÖRR 14 SLAGDÖRR Slagdörren fi nns i höger- alt. vänsterutförande. Montera länkskruvar M12x60 på dörrstolpens fästen, upptill och nedtill. Använd bultar M12x45, bricka 12x22 och mutter. Gänga sedan på en M12-lågmutter och en bricka 12x22 på vardera länkskruv. Måtta därefter in dörrens fästjärn mot länkskruvarna och lås fast dörren med bricka 12x22 och mutter M12. Justera sedan dörren i sidled med muttrarna, så att det blir 10 mm spelrum på vardera sidan om dörren. Justera även i höjdled så att det blir ca 25 mm fritt utrymme under dörren. Kontrollera samtidigt att dörren kan svängas runt 180 grader utan att skrapa mot golvet. Bricka 10,5x20 Lågmutter M12 Bricka 10,5x20 Bult M12X45 Låset monteras mot dörr-ramen med två självgängande skruvar 6,3x25. Hål borras för låskolven, i stolpen. Gallren i dörren monteras på samma sätt som för skjutdörren. Mutter M12 Gångjärn Länkskruv M12X60 Bricka 10,5x20 Mutter M12

15 MONTERINGSBESKRIVNING - KRUBBOR 15 SVÄNGBAR KRUBBA Krubban kan placeras på valfri plats på fronten, dock inte rakt över golvprofi lens urskärning. Krubbramens överdel skjuts upp i frontens C-profi l. Två hål Ø 9 borras i C-profi len och ramen bultas fast med insexskruv M8x25 och mutter. Vid krubban skall frontens plank kapas och anpassa till rätt längd under krubbramen, samt i krubbramen. Montera planket och gör urtag för låsröret (se bild). Lås planket med låsplatta, längd 310 mm. Montera krubban med 4 st vagnsbult M8x50 med bultskallen i krubban, och bricka 9x35 och kupolmutter mot planket. Plastkrubban skall monteras, så att den kan svängas runt utan att stöta mot ramen. Viktigt! Lämna aldrig krubban i olåst läge.

16 MONTERINGSBESKRIVNING - KRUBBOR 16 VIKBAR KRUBBA Krubban kan placeras på valfri plats på fronten, dock inte rakt över golvprofi lens urskärning. Krubbramens överdel skjuts upp i frontens C-profi l. Två hål Ø 9 borras i C-profi len och ramen bultas fast med insexskruv M8x25 och mutter. Vid krubban skall frontens plank kapas och anpassa till rätt längd under krubbramen, samt i krubbramen. Montera planket och gör urtag för låsröret (se bild). Lås planket med låsplatta, längd 310 mm. Montera krubban med 4 st vagnsbult M8x50 med bultskallen i krubban, och bricka 9x35 och kupolmutter mot planket. Plastkrubban skall monteras, så att den utgör ett stopp när den öppnas. (Se bild). Viktigt! Lämna aldrig krubban i olåst läge.

17 MONTERINGSBESKRIVNING - Fönstergaller 17 FÖNSTERGALLER Vid öppningsbart galler placeras låset här Förstärkningen på gallrets mitt ska vändas in mot boxen. Montera gallret mot väggen med 4 st fästklammer och fransk skruv 8x65. Som tillägg kan gallret göras öppningsbart. Då ersätts de två fästklammerna i gallrets överkant med en låsanordning. Låset skruvas i väggen med 2 st fransk skruv 8x65, och distans brickor Ø36x13x6. Låspiggen skall ska vara nedåtriktad och gå över gallrets överdel. När gallret skall öppnas, dras låspiggen uppåt, och gallret kan fällas ner med nedre fästklammerna som gångjärn.

18 MONTERINGSBESKRIVNING - TÄCKESHÄNGARE 18 TÄCKESHÄNGARE Täckeshängaren fi nns i två bredder 1060 och 800 mm Fästes med 4 st träskruv 5,5x30. Montera ej täckeshängaren så högt upp på dörren så att hästen, vid öppet galler, kan få ned käken mellan täckeshängaren och plankfyllningen. Monteras med fördel på fronten om plats fi nns när skjutdörren är öppen. TÄCKESHÄNGARSET Träfästena monteras på vägg med träskruv. Stick i rörbågarnas ändar i träfästenas hål och mät ut avståndet mellan fästena.

19 MONTERINGSBESKRIVNING - SKÖTESELRÅD 19 SKÖTSELRÅD Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling. I varmförzinkningsstandarden SS- EN ISO 1461 fi nns specifi cerat hur provtagning för skikttjockleken skall utföras. Kontrollmätning görs innan godset lämnar varmförzinkningsanläggningen. Ibland kan yttre förhållande påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra korrosionsskyddet. T.ex. kan så kallad vitblemma (vitrost) uppträda på zinkytan vid fuktig väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen. Vitblemman ser ut som ett vitt pulver på ytan, som lätt kan tvättas bort med avfettningsmedel. Minst en gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador i ytbehandlingen bättras. Speciellt utsatta delar, t.ex. där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin, bör ses över särskilt noga och eventuellt ges extra ytbehandling utöver det skydd som varmförzinkningen ger. Rörliga delar t.ex. dörrar, öppningsbart galler, svängbara/vikbara krubbor bör funktionskontrolleras regelbundet. Se också över hela inredningen och efterdra bultar och muttrar. Träplank bör ytbehandlas, helst och lättast före monteringen. -Gran: Träolja eller lasyr -Ek: Träolja Granplank och Ekplank är levande material som kan röra sig/krympa något beroende på fukthalten i stallet. Ompackning av planken kan därför erfordras. När planken packas ihop kan en ny passbit behövas. Ibland kan ändsprickor i träplank förekomma, men dessa döljs oftast i C-profi lerna. Plastplank är tillverkat av returplast, som är underhållsfritt och behöver ingen ytbehandling. Beroende på returplasten kan vissa nyansskiftningar ibland förekomma. VIKTIGT Hästar är nyfi kna och kommer ofta på idèn att testa saker och ting i och utanför boxen. Var särskilt observant när hästen har grimma, som lätt kan fastna i utstickande föremål. Täckeshängare: Det fi nns en risk att hästen kan få ned käken mellan täckeshängaren och boxens plank. Täckeshängaren monteras således med fördel på fronten om plats fi nns när skjutdörren är öppen. Krokar och upphängningsdon: Om hästen har grimma, var uppmärksam på att grimman inte fastnar i dessa. Vikbar/svängbar krubba: Kontrollera att krubban alltid är i låst läge. När ni lämnar stallet kontrollera att boxar med hästar i, har dörrarna stängda. Obs! Vid färdigmontage kontrollera att ej farligt mått uppkommit mellan inredningens överkant och mot tak. Se särskilda bestämmelser enligt jordbruksverket.

20 MONTERINGSBESKRIVNING - MÅTT-TABELL FÖR FRONTER 20 MÅTT-TABELL FÖR FRONTER - TABELL 1 Frontlängdsintervall Längd på Golvskena Längd på Front YDRE BOXFRONT med foderöppning YDRE BOXFRONT utan foderöppning YDRE BOXFRONT utan galler

21 MONTERINGSBESKRIVNING - MÅTT-TABELL FÖR BOXVÄGGAR 21 MÅTT-TABELL FÖR BOXVÄGGAR - TABELL 2 YDRE BOXVÄGG Boxväggs längdintervall Längd på Golvskena Längd på Galler YDRE BOXVÄGG TÄT YDRE BOXVÄGG TÄT med 1 meter galler YDRE BOXVÄGG LÅG TÄT

22 MONTERINGSBESKRIVNING- LÖSDRIFTSFRONT 22 LÖSDRIFTSFRONT Monteras mellan stolpar. De stående rören (Ø48, längd 1505 mm) monteras mot de två långa liggande rören med T-klammer på valfria platser. Golvskenan monteras enligt sidan 6. Nedre delen fylls med plank (längd 515 mm). För planklåsning, se sidan 10. Fronten kan kompletteras med skjutdörr. För montering, se sidan 12.

23 MONTERINGSBESKRIVNING- SEMINSPILTA 23 SEMINSPILTA Skruva fast de lösa profi lerna (längd 1700 mm) mellan fram och bakstolparna med vagnsbult M10x80 och mutter M10. Dörren monteras enligt sidan 14. Stolparna (längd 3000 mm) monteras med fransk skruv 10x65 och plugg i golvet. För plugg borras Ø12. Stolparna kapas till anpassad längd så de kan förankras upptill mot tak med insticksbeslagen. Dessa skruvas med fransk skruv 10x65 mot tak. Planket monteras (längd 600 mm i dörren och längd 960 mm i sidoväggarna) enligt sidan 10.

24 Ver

Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK

Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK Ydre Magnifik Ydre Magnifik Ydre Magnifiks unika profilsystem ger stora justeringsmöjligheter. Det är t.ex inte alltid som stallets innerväggar är helt lodräta. Med

Läs mer

Ydre Uteboxar Enkelrad

Ydre Uteboxar Enkelrad 1 Monteringsbeskrivning Ydre Uteboxar Enkelrad YDRE UTEBOX 2 MARKBEREDNING YDRE UTEBOX Uteboxarna placeras på en jämn yta, på följande alternativa sätt: Marksyll: En väl avvägd tryckimpregnerad planka/syll

Läs mer

10-11-02. Design. Monteringsanvisning

10-11-02. Design. Monteringsanvisning 10-11-02 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Placera

Läs mer

Monteringsbeskrivning YDRE SAFIR

Monteringsbeskrivning YDRE SAFIR Monteringsbeskrivning YDRE SAFIR 06-0-0 Ydre Safir YdreSafirs unika profilsystem ger stora justeringsmöjligheter. Det är t.exinte alltid som stallets innerväggar är helt lodräta. Med YdreSafirs justerbara

Läs mer

STALLINREDNINGAR STANDARD FÖR EN GOD OCH SÄKER STALLMILJÖ

STALLINREDNINGAR STANDARD FÖR EN GOD OCH SÄKER STALLMILJÖ STALLINREDNINGAR FÖR EN GOD OCH SÄKER STALLMILJÖ Ribbox erbjuder ett urval väl genomtänkta och beprövade detaljer, som ökar säkerhet och trivsel i stallet Sidhängd gallergrind i boxfronten, ökar trivseln

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

12-01-27. Design. Monteringsanvisning

12-01-27. Design. Monteringsanvisning 12-01-27 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Fransk

Läs mer

Monteringsanvisning Miljöstation

Monteringsanvisning Miljöstation 1/8 Monteringsanvisning Miljöstation 2/8 1 grundläggningsdjup Mät ut centrum för stolparna och gräv ur för btg.plintarna. Placera plintarna i hålen och kontrollera noggrannt att de är i våg samt att c-c

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27.

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27. Detaljspecifikation 5b. 1. 2. 3. 4. 5a. 6a. 7. 8. 11. 13. 6b. 9. 10. 12. 20. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22 25. 26. 27. 28. 29. 23. 24. 1. Karmgångjärn 2. Gångjärnstapp 3. Teflonbussning karmgj. 4. Teflonbussning

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT 1 - Förberedelser Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. Kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen Monteringsinstruktioner för The Comfort Zone Instruktioner för montering av: Viktigt: läs igenom denna instruktion grundligt innan monteringsarbetet påbörjas. Verktyg som behövs: Snörslå / laser / krita

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. 1 - Förberedelser Kontrollera

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen.

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen. sid 1 VARNING! ALLTID VID MONTERING: Skruva fast skåpet i väggen med fästvinklarna på taket av sängskåpet innan madrassen monteras. VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara fästvinklarna på taket av

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Tack för att du valt en av Handymanns prisvärda portar. Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING PÅLASTNINGSLÅDA OCH KAPSLING

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING PÅLASTNINGSLÅDA OCH KAPSLING Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Pålastningslådan kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller med förmonterade sidor färdiga för installation på plats. Första avsnittet

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Villa- och trädgårdsstängsel

Villa- och trädgårdsstängsel Monteringsanvisningar Villa- och trädgårdsstängsel Högkvalitativa och prisvärda stängselsystem för villa- och fritidstomter 1 2 Kontakt Södra Sverige Håkan Berntsson, +46 72-731 04 75 hakan.berntsson@heabstangsel.se

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100A

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100A SE Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100A 0814 Vi försäkrar härmed, att den nedan betecknade produkten, på grund av sin konception och konstruktion samt i det av oss till försäljning lämnade utförandet,

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD Bruksanvisning i original Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD KCC_110894-1008 - Innehållsförteckning DeLaval foderfront DS & DS-HD... 1 Planering... 1 Allmänt... 1 Stålstolpar... 1 Trästolpar...

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Monteringsanvisning. Sandsele Bastu 7m 2. v1.2

Monteringsanvisning. Sandsele Bastu 7m 2. v1.2 Monteringsanvisning Sandsele Bastu 7m 2 v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER 1 FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER Tekniska data: Material: HDPE-plast Yttermått/element: 1,2 m x 2,4 m x 0,3 m Vikt: 60 kg/element Bärförmåga: ca. 500 kg / element Färg:

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr.

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. OBS! Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order. Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla! Montering av dörr/port med defekt

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE I TAKSKYDD fotplatta CARISMA I SNÖRÄCKE NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE I TAKBRYGGOR I fasadstege I SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA Mer om

Läs mer

Pegasus Base hästbox

Pegasus Base hästbox Monteringsanvisning Pegasus Base hästbox Version.. Datum 0-0- Dimensioner Sid Placering av Hörnstolpar Sid Montering av Mellanvägg Sid -7 Montering av Front Sid 8- Montering av Skjutdörr Sid - Montering

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR Monteringsanvisning Viktig information Du behöver: Insexnycklar: 3 mm och 5 mm, Lod, Skruvmejsel/skruvdragare. Om väggarna är av trä: 8 skruvar

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 100401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300 sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 C-C 500 i 200 i 100 380 695 370 490 400 Specifikationer/ C-C 2300 Ö03-45 cykelställ enkelt Ö03-46 cykelställ dubbelt Tilläggsbeteckning: N Cykelstället bultas mot

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK. Detaljerna som lyfter ditt hem

SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK. Detaljerna som lyfter ditt hem SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK Detaljerna som lyfter ditt hem INNEHÅLL KARUSELLER 3 HÖGSKÅPSUTDRAG 10 STRYKBRÄDA 15 KORGAR & GALLER 16 KÄLLSORTERING 21 BÄNKSKÅPSUTDRAG 26 STÄDSKÅPSINREDE 28 ÖVRIGT 30

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Bruks- & montageanvisning PALLSTÄLL P90 SILVERLINE

Bruks- & montageanvisning PALLSTÄLL P90 SILVERLINE ruks- & montageanvisning PLLSTÄLL P90 SILVERLINE. Tack för att Ni valt pallställ från Constructor. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen. Modell:... Serie/Id nr:...

MONTERINGSANVISNING. Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen. Modell:... Serie/Id nr:... MONTERINGSANVISNING Takskjutport av stål Modell 251, 4300, Coachmen Modell:... Serie/Id nr:... Storlek:... Tillverkningsår:... (Information finns på bottensektionens kortsida). Monteringsanvisningen skall

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Underhållsanvisning Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Montering Garantier Slottsbro AB strävar efter att tillgodose våra kunder med så bra monteringsanvisningar som

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Monteringsanvisning för Duschkabin Miranda www.trygghandel.se 0771-222030

Monteringsanvisning för Duschkabin Miranda www.trygghandel.se 0771-222030 2009-10-09. Sida 1 av 18 Monteringsanvisning för Duschkabin Miranda 2009-10-09. Sida 2 av 18 Generell information Monteringens Svårighetsgrad: X Mycket avancerad (installationshjälp krävs) Avancerad (installationshjälp

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Monteringsanvisning/ Bruksanvisning g60 TOF, TOR K085125D

Monteringsanvisning/ Bruksanvisning g60 TOF, TOR K085125D SE Monteringsanvisning/ Bruksanvisning g60 TOF, TOR K0812D 1327 Utdrag ur försäkran om överensstämmelse / prestanda Vi Entematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44 Landskrona Sverige Försäkrar under eget

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen skall limmas ihop. Lämpligt lim är cyanoakrylat, ex. Loctite Super Attak. Nyttiga verktyg: Kniv typ brytkniv Nålfilar

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval långbås TUW60

Instruktionsbok DeLaval långbås TUW60 Instruktionsbok DeLaval långbås TUW60 Innehållsförteckning DeLaval långbås TUW60... 1... 1 Tvärsnitt... 2 Front monterad direkt på stolpen... 3 Front monterad på lös fot med stödstolpe... 4 Montera Fang

Läs mer

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 1/10 Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 2/10 Ingående detaljer Cykelskydd (3 sektioner) BRB10,4 Skruv M10x90 Kanalplastprofil Staps L-38 + bricka med gummitätning BRB10,4 Tandad bricka Kanalplast

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 44 IMG-331664

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 44 IMG-331664 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 31310090 Version 1.3 Art. nr. 31285547 Handsfree, Bluetooth IMG-331664 Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310090 - V1.3 Sida 1 / 44 Utrustning

Läs mer

Monteringsanvisning. Myrby Optimal2. Version Datum

Monteringsanvisning. Myrby Optimal2. Version Datum Monteringsanvisning Myrby Optimal Version.. Datum 0-- Dimensioner Sid Placering av Hörnstolpar Sid Montering av Mellanvägg Sid -7 Montering av Front Sid 8- Montering av Skjutdörr Sid - Montering av Slagdörr

Läs mer