Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning"

Transkript

1 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet!

2 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger placering rakt åt söder med 45 lutning. Så ser dock inte alla tak ut men rekommendationen är att i första hand ändå använda husets tak att lägga solfångarna på. De är då ur vägen och rördragningen till tanken bli i allmänhet kortare. I nedanstående tabell kan du uppskatta hur mycket solvärmeutbytet blir på ditt tak jämfört med bästa läget om du först bestämmer solfångarens orientering och lutning. (Tabellen gäller egentligen för Mellansverige men duger i hela landet.) Solfångarlutning Väderstreck 15 o 30 o 45 o 60 o 90 o Söder 84% 96% 100% 99% 90% Sydost/sydväst 79% 86% 91% 90% 84% Öster/väster 66% 72% 75% 75% 68% Det är i första hand fördelningen av solvärmen över året som påverkas av solfångarens orientering. Solfångare rakt åt öster eller väster tappar mest solvärme under vinterhalvåret. På sommaren får öst- eller västtak nästan lika mycket sol som ett södertak. rant lutning ger en vintersolfångare som ökar utbytet under eldningssäsongen om den är söderorienterad. Solfångare med liten lutning ger relativt bra utbyte sommartid men sämre vintertid, särkilt om den är snötäckt. Då ger den ingenting. Solfångarens lutning mot horisontalplanet Solhöjd Solfångaren måste luta minst 15 för att den säkert ska vara vattentät. LESOL 5 R får endast monteras med kortsidan nedåt. Den finns i två varianter med röranslutningarna uppåt eller nedåt, se systemskisser i slutet av denna instruktion. Observera att fullgott solvärmeutbyte förutsätter att du inte har någon skugga på solfångaren. Skugga från en flaggstång spelar ingen roll men skugga från träd eller andra hus måste undvikas i möjligaste mån. Skugga under midvintern påverkar inte årsutbytet nämnvärt. Något om dimensionering Hur stor anläggning du behöver beror naturligtvis på värmebehovet i ditt hus och hos din familj. Man brukar utgå från värmebehovet sommartid för tappvarmvattnet och se till att det täcks. Om det bara är tappvarmvatten som solfångaren värmer i en varmvattenberedare på t ex 300 liter räcker det oftast med 3,2 4,8 m² LESOL 5 R, alltså 2 eller 3 moduler. I en kombianläggning som utöver varmvattnet även kan ge värme till husets värmesystem brukar man dimensionera upp anläggningen något. 4 moduler och en 500- literstank i det mindre huset eller, om du har plats för en 750-liters solvärmetank, är 8 m² LESOLsolfångare (5 moduler) i söderläge idealiskt i ett enfamiljshus. De som värmer sitt hus med vedeldning i en riktig vedpanna har ofta behov av större ackumulatorvolym för att få bekväm vedeldning. Då kan 9,6 m² (6 moduler) vara befogat och många väljer 8 moduler, 12,8 m² om huset och/eller familjen är lite större. En växande kategori är husägare med egen simbassäng på tomten. För att få maximal glädje av sin bassäng behöver den värmas, särskilt på våren. En enkel tumregel säger att solfångarens area ska vara cirka hälften av bassängens area. Exempel: Om bassängen är 8 m 4 m = 32 m² bör solfångaren vara omkring 16 m² (10 LESOL 5 R). assängens djup spelar mindre roll eftersom vattenytan kyler mest. Strategin med en så relativt stor solfångare är att den på förmiddagen först laddar solvärmetanken så att man har dusch- och övrigt varmvattenbehov säkrat. Sen går den automatiskt över och värmer simbassängen resten av dagen. Och under eldningssäsongen utnyttjar du all solvärme i husets värme- och varmvattensystem!

3 3 (20) Dimensioner, transport och leveransmottagning En modul LESOL 5 R har yttermåtten ,5 cm och väger 47 kg tom. Solfångarna transporteras normalt stående på långsidan, max 6 moduler på en pall cm. Observera att solfångarna sticker utanför pallen och måste hanteras varsamt! På solfångarnas kortsidor finns träreglar mm fastskruvade. I dessa träreglar har 2 plåtremsor kryss-skruvats för att stabilisera paketet under transport. När det är dags att ta upp solfångarna på taket lossas plåtremsorna försiktigt, försäkra dig om att solfångarna inte faller omkull! Eventuellt kan du lägga ett spännband runt solfångarna. Låt träreglarna sitta kvar under hanteringen, de kan användas att hålla i vid lyft. Tips på bärhandtag se s.12. VIKTIGT! Solfångarna måste skyddas från regn direkt vid leverans. LESOL 5 är inte helt tät förrän täckplåtar monterats. Det finns små lufthål på solfångarens gavlar och den övre gaveln måste alltid skyddas från regn innan övre täckplåt monterats! Ta även hand om stödhylsorna som medföljer solfångarleveransen. Stödhylsorna är specialtillverkade och passar i solfångarnas utgående rör (12 0,5 mm). Monteringsanvisning för LESOL 5 R Solfångaren LESOL 5 R levereras färdigbyggd och kan placeras på tak, vägg eller i fristående montage. ild 1. Vid placering på tak är det bäst uppe vid taknocken. Är det ett tegeltak, tas teglet bort på den aktuella ytan och lite mer runt solfångaren för att ge plats att gå under arbetets gång. Är det ett papp- eller plåttak (som man inte vill skära upp), monteras de horisontella bärreglarna mm (se nedan) direkt på taket. Solfångarlådan är 940 mm bred och vid monteringen lämnas ytterligare 2 mm mellanrum mellan lådorna. Ett knivblads tjocklek är lämpligt. Solfångarlådan är 1960 mm lång och dess överkant bör ligga mm nedanför nocken. ild 2. Försök göra detta avstånd så litet som möjligt. Nockplåten (övre täckplåten) måste dock luta nedåt. (Det är lämpligt att montera solfångaren innan nockplåtens exakta bredd bestäms.) Se ut en mittpunkt på solfångarraden, så att inplåtningen blir lika bred på båda sidor. Sträva efter så smala inplåtningar som möjligt. Spika sedan fast en regel, (95) mm, längs solfångarnas underkant, ca 30 mm ovanför ovankanten på närmaste tegelläkt. ild 3. Från nederkanten på denna regel till överkanten på den övre regeln skall avståndet vara 1980 mm. På nedre regeln görs en rät linje med ett snörslag ca 10 mm ovanför nederkanten på regeln. Längs denna linje skruvas sedan den medföljande monteringslisten fast. nvänd kort byggskruv, som sjunker ner i plåten, när den dras fast med skruvdragare. Markera mittpunkten på solfångarraden på den nedre regeln. Man kan föra upp mittpunkten även på den övre regeln, mest för att kunna kontrollera att det hela stämmer bra vid monteringen. är sedan upp solfångarna med hjälp av de speciella bärkrokarna, som passar i solfångarlådans monteringshål. ild 11. Placera lådorna mot monteringslisten, som håller dem på plats under monteringen. Justera in lådorna i sidled med början från mittpunkten och åt båda håll, tills man ser att de ligger lika långt från teglet på båda sidor. Ta först nu bort träreglarna på solfångarens kortsidor och skruva fast den första lådan intill mittlinjen. nvänd byggskruv 6 30 mm, 4 st per låda och skruva i de färdiga hålen. Nästa låda läggs intill med ett avstånd på ca 2 mm (stoppa ett knivblad emellan) och dra fast nästa låda o.s.v. ild 4. Skarvlisten viks i ena ändan och skjuts upp över 2 solfångare och nitas fast i fotplåten. ild 5. Lägg tillbaka teglet intill solfångaren för att kunna mäta in täckplåtarna. Montera nedre täckplåt och sidotäckplåtar. ild 6 och 7. Vik yttre täcklistens nedre ända och montera den. ild 8. Solfångaren är nu färdig för inkoppling. Solfångarlådorna kan seriekopplas upp till max 5 lådor. Är anläggningen större, bör den delas upp i symmetriska grupper. Lämpliga rördimensioner finns i tabellen på nästa sida. På den varma utgången fästs en givare till reglercentralen. Solfångaren kopplas till tanken. Systemet provtrycks gärna med luft. Kolla att det är tätt genom att pensla med såpvatten. När allt är OK fylls med värmebärare LESOL P-50, se separat driftinstruktion.

4 Nockplåten förses med 10 mm omslag ild 9. Den skruvas (el. popnitas) i täcklisten som går ut på glaset och i nockbrädan. (Vid bredare nockplåt är det bra med en bärande träskiva under plåten.) Lägg tillbaka nockpannorna. Lite silikon eller annan tätmassa appliceras i glasens övre hörn. Med solfångare liggande under varandra, levereras den övre solfångaren med en speciell fotplåt, där täcklocket mellan solfångarna skjutes in nerifrån och skruvas (el popnitas) i den undre solfångarens glastäcklist. ild 10. Täcklocket förses med 10 mm omslag på samma sätt som nockplåten. Solfångaren är nu färdig. När ovanstående monteringsanvisning följs är LESOL 5 R dimensionerad för att klara de snö- och vindlaster som normalt förekommer i Sverige. v säkerhetsskäl är det olämpligt att skotta av snö. Rördimensioner mellan LESOL 5 R och värmelager Rören i absorbatorn har dimension 12-0,5 mm på LESOL 5 R. Upp till 5 moduler kan seriekopplas. nvänd vinkel med 12 mm klämkoppling. OS i anslutningsrören till solfångaren måste stödhylsa 12 0,5 användas, de medföljer solfångaren. I de allra flesta fall fungerar 15 mm kopparrör bra som förbindelse till och från solfångaren upp till 8 moduler. Nedanstående tabell är därför egentligen endast för den som vill optimera sin anläggning ekonomiskt och funktionsmässigt. 4 (20) System med lågt flöde 0,2 0,3 l/min o. m 2 (plattvärmeväxlare, utdragen kamflänsslinga, mantelväxlare eller annan lågflödesvärmeväxlare). vstånd mellan solfångare och Solfångarstorlek (m 2 ) beredare 3 < < 5 5 < < 8 8 < < 16 < 10 m 10 mm 12 mm 15 mm > 10 m 12 mm 15 mm 15 mm System med högre flöde 0,4 0,8 l/min o. m 2 (kamflänsslinga, plattvärmeväxlare vid bottenladdning). vstånd mellan solfångare och Solfångarstorlek (m 2 ) beredare 3 < < 5 5 < < 8 8 < < 16 < 10 m 12 mm 15 mm 15 mm > 10 m 15 mm 15 mm 18 mm Vid större anläggningar än 5 moduler skall anläggningen delas i symmetriska grupper se följande sidor för exempel. De korta Ø 12 mm skarvrören mellan modulerna bör inte kapas i förväg då önskvärd längd kan variera något. När solfångarna ligger på plats och är fastskruvade mäter du c-c måttet mellan de utstickande anslutningsrören på solfångarna. Sen minskar du det med 20 mm, då blir skarvröret lagom långt! Montera gärna på 12 mm vinkelklämkopplingarna på röret innan du går upp på taket. Kom ihåg stödhylsorna! Montera temperaturgivaren till reglercentralen i temperaturgivarröret på den sista (varmaste) solfångaren som skall placeras längst västerut (åt vänster när du står med solen i ryggen och tittar på solfångaren). Lås givaren med en plastplugg e d så att den inte kan glida ur givarröret. lla rör i anläggningen isoleras noga. Rören från solfångaren kan bli 160 C varma! nvänd högtemperaturisolering från LESOL. OS PEX-rör eller andra plastbaserade rör kan inte användas i solfångarkretsen, de tål inte de höga temperaturer som kan förekomma.

5 5 (20)

6 6 (20)

7 7 (20)

8 8 (20)

9 9 (20)

10 10 (20)

11 11 (20)

12 12 (20)

13 13 (20) Inkoppling av LESOL 5 R. Exempel från 2 till 9 moduler. 3,2 m², 2 moduler, seriekopplade Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 Vinkel kläm 2 Vinkel 12 kläm 2 skarvrör Cu 12 ca 164 mm 2 Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas Vinkel kläm Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 2 Stödhylsa 12-1 Cu-rör 12 ca 164 mm Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 0,96 2,1 0,21 1,3 2,8 0,28 1,6 3,5 0,35 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer. lla rör isoleras med högtemperaturisolering! OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut (vänster när du har solen i ryggen.) Temp.givarröret ska vara uppåt.

14 14 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 4,8 m², 3 moduler, seriekopplade Vinkel Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa 15-1 OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i gruppen (vänster när du har solen i ryggen.) Flödesriktningen måste vara den i figuren angivna för fullgod funktion. Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 Vinkel kläm 4 Vinkel 12 kläm 2 skarvrör Cu 12 ca 164 mm 2 Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 Cu-rör 12 ca 164 mm 2 Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas lla rör isoleras med högtemperaturisolering! Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 1,44 4,7 0,47 1,92 6,4 0,64 2,40 18,5 1,85 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer.

15 15 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 6,4 m², 4 moduler, seriekopplade OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i gruppen (vänster när du har solen i ryggen.) Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 Vinkel kläm 6 Vinkel 12 kläm 3 skarvrör Cu 12 ca 164 mm 2 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas. Kan bockas i mjuka böjar. I tvära böjar, använd kopplingar alt. lödning! Vinkel Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 2 Stödhylsa 12-1 Cu-rör 12 ca 164 mm Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 1,92 8,48 0,85 2,56 27,5 2,8 3,20 39,8 4,0 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer. lla rör isoleras med högtemperaturisolering!

16 16 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 8,0 m², 5 moduler, seriekopplade lla rör isoleras med högtemperaturisolering! OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i gruppen (vänster när du har solen i ryggen.) Vinkel Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa 15-1 Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 Vinkel kläm 8 Vinkel 12 kläm 4 skarvrör Cu 12 (ca 164 mm) 2 Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 2 Stödhylsa 12-1 Cu-rör 12 ca 164 mm 2 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas. Kan bockas i mjuka böjar. I tvära böjar, använd kopplingar alt. lödning! Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 2,40 30,8 3,1 3,20 49,8 5,0 (4,00 72,7 7,3) Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer. nmärkning. Om man vill ha högre flöde än 3,2 l/min kan man välja att koppla modulerna 2 i serie parallellt med 3 i serie (i analogi med nästa bild, 3 parallellt med 3). Flödet genom 2- gruppen blir då lite högre än genom 3-gruppen men det behöver inte justeras.

17 17 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 9,6 m², 6 moduler, 2 seriekopplade grupper Vinkel kläm Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa 15-1 lla rör isoleras med högtemperaturisolering! OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i sin grupp (vänster när du har solen i ryggen.) 2 Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 2 Stödhylsa 12-1 Cu-rör 12 ca 164 mm C T-rör 15 kläm 3 Stödhylsa 15-1 D vstängning 15 kläm 2 Stödhylsa 15-1 (Åtkomliga på vind e.d.) Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare. 2 T-rör 15 kläm 2 vstängning 15 kläm 4 Vinkel kläm 8 Vinkel 12 kläm 4 skarvrör Cu 12 ca 164 mm D D C C 14 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas. Kan bockas i mjuka böjar. I tvära böjar, använd kopplingar! Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 2,88 4,74 0,47 3,84 6,36 0,64 4,80 18,5 1,85 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer. Ev. helt åtskilda grupper t.ex. skorsten emellan

18 18 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 9,6 m², 6 moduler i 2 rader seriekopplade 3 och 3 Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 T-rör 15 kläm 2 vstängning 15 kläm 4 Vinkel kläm 8 Vinkel 12 kläm 4 skarvrör Cu 12 ca 164 mm 14 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas. Kan bockas i mjuka böjar. I tvära böjar, använd kopplingar! Vinkel Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa Vinkel 12 2 Stödhylsa 12-0,5 2 Stödhylsa 12-1 Cu-rör 12 ca 164 mm C OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i sin grupp (vänster när du har solen i ryggen.) Temp.givarröret ska vara uppåt. C Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) blir det samma som i förra bilden. D OS För denna montering måste du beställa 3 moduler med anslutning uppåt och rak fotplåt samt 3 moduler med anslutning nedåt. C T-rör 15 kläm 3 Stödhylsa 15-1 lla rör isoleras med högtemperaturisolering! D vstängning 15 kläm 2 Stödhylsa 15-1 (Åtkomliga på vind e.d.)

19 19 (20) Inkoppling av LESOL 5 R 12,7 m², 8 moduler, 2 seriekopplade grupper Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 3,84 8,48 0,85 5,12 27,5 2,8 6,40 39,8 4,0 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer. Vinkel kläm Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa 15-1 lla rör isoleras med högtemperaturisolering! 2 Vinkel 12 2 Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 Cu-rör 12, < 200 mm C T-rör 15 kläm 3 Stödhylsa 15-1 Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 2 T-rör 15 kläm 2 vstängning 15 kläm 4 Vinkel kläm 12 Vinkel 12 kläm 6 skarvrör Cu 12 < 0,2 m D vstängning 15 kläm 2 Stödhylsa 15-1 (Åtkomliga på vind e.d.) D D C C 14 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 (medföljer solfångaren) Glödgade 15 mm kopparrör rekommenderas. Kan bockas i mjuka böjar. I tvära böjar, använd kopplingar! OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i sin grupp (vänster när du har solen i ryggen.) Temp.givarröret ska vara uppåt. ca 2,4 m + fotplåt Ev. helt åtskilda grupper t.ex. skorsten emellan ca 7,6 m + sidoplåtar

20 Inkoppling av LESOL 5 R 9 moduler, 14,6 m², 3 seriekopplade i 3 grupper Klämkopplingar C x 2 T-rör 22 kläm Förminskingsset Stödhylsa 22-1 Stödhylsa 15-1 D x 1 T-rör 22 kläm 2 Förminskingsset Stödhylsa Stödhylsa (20) Materialförteckning En solfångare med rör för temp.givare 4 T-rör 22 kläm 3 vstängning 15 kläm 4 Vinkel kläm 6 Förminskningsset Förminskningsset Vinkel 12 kläm 6 skarvrör Cu 12 < 200 mm 6 Stödhylsa Stödhylsa Stödhylsa 12-1 (18 Stödhylsa 12-0,5 medf. solf.) 25 m Kopparrör 22 mm 12, 5 m Glödgade 15 mm kopparrör lla rör isoleras med högtemperaturisolering! x 5 Vinkel kläm Stödhylsa 12-0,5 Stödhylsa 15-1 F x 6 2 Vinkel 12 2 Stödhylsa Stödhylsa 12-0,5 Cu-rör 12 ca 164 mm F F D Cu 22 C Cu 22 E x 1 T-rör 22 kläm Förminskingsset Förminskningsset Stödhylsa 22-1 Stödhylsa 15-1 Stödhylsa 12-0,5 F x 3 vstängning 15 kläm Åtkomlig på vind e.d. 2 Stödhylsa 15-1 C Cu 22 E F D Ev. helt åtskilda grupper t.ex. skorsten emellan OS Modul med temp.givare ska ligga längst västerut i sin grupp (vänster när du har solen i ryggen.) Temp.givarröret ska vara uppåt. Tryckfall i denna grupp (vätska LESOL P-50, 50 C) Flöde l/min Tryckfall kpa Tryckfall mvp 4,32 4,7 0,47 5,76 6,4 0,64 7,2 18,5 1,85 Tryckfall i solvärmekretsen tillkommer.

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak MONTERINGSANVISNING Allmänt Förhandstips / rekommendationer Montage av Aquasol solfångare på tegeltak kan ske på olika sätt. Det vanligaste montaget och det Aquasol främst rekommenderar, är att solfångarna

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Monteringsanvisning Miljöstation

Monteringsanvisning Miljöstation 1/8 Monteringsanvisning Miljöstation 2/8 1 grundläggningsdjup Mät ut centrum för stolparna och gräv ur för btg.plintarna. Placera plintarna i hålen och kontrollera noggrannt att de är i våg samt att c-c

Läs mer

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Några tips NÅGRA TIPS Behåll emballaget på så länge som möjligt. * Behåll Vid emballaget avemballering, på så

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Mataki Haloten P och Tenotak U20 OKTOBER 2002 A Denna monteringsanvisning gäller för både Haloten P och Tenotak U20. Observera att skarvning och klistring för Haloten P görs med Mataki

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning NÅGRA TIPS * Behåll emballaget på så länge som möjligt. Vid avemballering, skär på baksidan eller

Läs mer

Monteringsanvisning Fasadium

Monteringsanvisning Fasadium Monteringsanvisning Fasadium Innehåll Sid Montering 2-3 Slangar och kopplingar 4 Styr och regler 5-6 Standardsektioner 7-12 Storlek luftflöden Ev Märke: Se skylt monterad på insidan av frontplåten samt

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 100401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

Monteringsanvisning ODLA Växthus

Monteringsanvisning ODLA Växthus onteringsanvisning ODL Växthus (Kanalplast) OS! öljande anvisningar ersätter avsnittet om glasmontering i den monteringsanvisning som medföljde aluminiumprofilerna. Detta behövs för att montera kanalplasten:

Läs mer

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m.

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Verktyg o hjälpmedel som finns med i kitet: Skruvdragare med stjärnbits (alt. vanlig skruvmejsel) Sax och packtejp + silvertejp Tuschpenna och papper (för

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral depo Ø53 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral 6.

Läs mer

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm.

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. VÄNNÄS PLÅT 2013-01-28 MONTGENVISNING VP20 Montage av läkt TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Montera lätt och snabbt 1 Dimensionering Genom att multiplicera takets längd X med bredden Y erhåller du takets area A. I tabellen kan du se vilket

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6 Yttemått skena Innermått skena Längd Höjd Antal sektioner Design 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3 natural anodized 3x6 Kryssmät skenor noggrant, Poolens uppstick enligt nedan Kit H / 4x8 Utvändigt skenmått

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2.

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. Sida 1/19 Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen. Viktigt att

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Manual solfångare av vakuumrör

Manual solfångare av vakuumrör Manual solfångare av vakuumrör SPA 58/1800-20 SPA 58/1800-30 SPU 58/1800-18 1 Introduktion till SPA 58/1800-20,30 SPU 58/1800-18 Det här är den nya generationen vakuumrörsolfångare, där hög prestanda kombineras

Läs mer

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning Att lägga ett tegeltak är inte så svårt, om du läser igenom och följer Lafarge Roofings läggningsanvisningar. Var noga med förberedelserna och se till

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1

I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 I-GUIDE ENTERSAFE SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS IG-ENTERSAFE-1619 1 ENTERSAFE GENERELLT Om EnterSafe EnterSafe är en tillträdeslösning till moduler och byggbodar. EnterSafe är utformad utifrån Boverkets regler

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

DOV Flödesreglerande spjäll

DOV Flödesreglerande spjäll Montage DOV Flödesreglerande spjäll DIFFERENCE - ett annorlunda sätt att ha koll på läget. Montage DOV 3.0 sida 2 Inledning, måttuppgifter sida 3 Spjället och dess komponenter sida 4 Att vrida och vända

Läs mer

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen Monteringsinstruktioner för The Comfort Zone Instruktioner för montering av: Viktigt: läs igenom denna instruktion grundligt innan monteringsarbetet påbörjas. Verktyg som behövs: Snörslå / laser / krita

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79962 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Sadeltak Måttsättning takbjälkar se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer