Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar"

Transkript

1 Alla typer av transportarbete med lastbil kräver att lastbilschassit kompletteras med någon form av påbyggnad. Syftet med axeltrycksberäkningar är att optimera chassits och påbyggnadens placering. Det är viktigt för att kunna transportera maximal nyttolast utan att överskrida maximalt tillåtna axel- och boggitryck, med hänsyn till lagkrav och tekniska begränsningar. För att kunna göra en lastoptimering krävs bland annat uppgifter om chassits vikter och mått. Skillnaden mellan den högra och vänstra sidans hjultryck på en axel får inte överstiga 3 % av det totala axeltrycket. En sned belastning gör att fordonet lutar i sidled. För att fordonet ska ha god styrbarhet måste minst 20 % av fordonets vikt ligga på de styrande axlarna. Lokala bestämmelser kan dock föreskriva annan fördelning. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 1 (19)

2 Exempel I vissa fall uppstår högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullastad. Bilden visar att maximalt framaxeltryck uppnås när lastbilen är lastad till ungefär 65 %. I det här fallet är det maximala framaxeltrycket högre än tillåtet vid 65 % last, trots att det vid full last ligger under. Vid beräkning på till exempel sopbilar så blir förhållandena omvända. Eftersom de lastas bakifrån kan ett högre bakaxeltryck uppstå vid laster mindre än full last. 1 F (kg) 6 R (kg) 7 1. Belastning på framaxeln (kg) Maximalt framaxeltryck 3. Lastningskurva för framaxeln 4. Lastningskurva för bakaxeln 5. Högsta tryck på framaxeln vid avlastning 6. Visar hur fordonet avlastas bakifrån 7. Belastning på bakaxeln (kg) 8. Lastens storlek i procent av maxlasten % :20-01 Utgåva 1 sv-se 2 (19)

3 Scanias distributörer och återförsäljare har ett datorbaserat beräkningsprogram för lastoptimering vilket är ett hjälpmedel vid axeltrycksberäkningar Exempel på resultat från en axeltrycksberäkning: Fram Bak Totalt Chassivikt Extra vikt Påbyggnadsvikt Vikt Påbyggnadsutrustning Tjänstevikt Last Last Lastvikt Tomvikt Lastvikt Bruttovikt Maxvikt Viktmarginal Vikt på styrda axlar 66 % På styrda framaxlar 43 % Slirgräns asfalt 31 % Slirgräns grusväg 18 % 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 3 (19)

4 Hävstångsprincipen Axeltrycksberäkningar Hävstångsprincipen kan beskrivas med följande exempel (kärran i exemplet antas vara viktlös): Kärrans två markstöd utgörs av ett hjul i ena änden och en person som lyfter kärrans andra ände. När en last placeras nära personen måste denne bära en stor del av lasten medan hjulet bär en mindre del. 100 kg 70 kg Genom att flytta lasten närmare hjulet ökar belastningen på hjulet och personen behöver bära en mindre del av lasten. 100 kg 20 kg Om vikten placeras framför hjulets centrum måste personen trycka kärrans handtag nedåt för att kärran inte ska tippa framåt. 100 kg 10 kg :20-01 Utgåva 1 sv-se 4 (19)

5 Belastningen för personen varierar i förhållande till lastens placering på kärran. När systemet inte är i rörelse är summan av alla krafter och moment lika med 0. När momentjämvikt råder kring hjulets centrum gäller följande ekvation: U = Lasten TR = Belastningen (lastens reaktionskraft på personen) C = Avståndet från hjulets centrum till lastens tyngdpunkt A = Avståndet mellan markstöden (hjulets centrum och personen) U C = TR A Lasten dess hävstång = belastningen dess hävstång C U (kg) A TR (kg) :20-01 Utgåva 1 sv-se 5 (19)

6 Begrepp och beräkningar AB BL/2 BL/2 Axeltrycks- och påbyggnadsberäkningar bygger på statisk jämvikt. U Summan av de nedåtriktade krafterna är lika stora som summan av de uppåtriktade. Det gör att summan av vikten för lastbilens alla komponenter och last är lika stor som lastbilens axelvikter. Summan av tyngdkrafternas utövade moment kring en punkt är lika med summan av reaktionskrafternas utövade moment kring samma punkt. Det beskrivs genom hävstångsprincipen i föregående avsnitt. Hjulen i tidigare exempel kan ersättas med lastbilens framhjul och personen med bakhjulen. Mått Scania BEP Förklaring A L011 Avstånd mellan första framaxel och första drivande axel AB L002 Avstånd från framaxel till påbyggnad TF C K TR Q L012.1 Avstånd mellan framaxlar LL - Avstånd mellan första framaxel och teoretiskt belastningscentrum för de båda framaxlarna A AT L L L014 Avstånd mellan första drivande bakaxel och teoretiskt belastningscentrum för boggin AT L015 Teoretiskt axelavstånd, avstånd mellan det främre och bakre teoretiska belastningscentrum BL - Lastbärarens yttre längd K - Avstånd mellan lastbärarens mittpunkt och tyngdpunkt för last och påbyggnad C - Avstånd mellan främre belastningscentrum och tyngdpunkt för last och påbyggnad eller extra vikt 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 6 (19)

7 Vikter och formler Typ av vikt: Fördelad vikt Fram Bak T = Totalvikt för lastat fordon TF TR W = Chassivikt WF WR N = Extra vikt, till exempel kran NF NR U = Last och påbyggnadsvikt UF UR Använd följande formler: T = W + N + U C U = AT UR Eller omskriven: C = AT UR U = UF + UR U För att uppnå jämvikt ska den totala vikten av last och påbyggnad (U) multiplicerad med sin hävarm (C), ge samma resultat som den del av U som ligger över bakre axeltyngdpunktscentrum (UR), multiplicerad med det teoretiska axelavståndet (AT). Räkna ut C för att sedan kunna räkna ut lastytan (BL). Placeringen av lastytan (BL) går vanligen ut på att avvikelsen (K) ska hamna så nära 0 som möjligt. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 7 (19)

8 Ta fram följande fakta: Tillåtna axeltryck Lastbilens vikter och axelavstånd Påbyggnadens vikt samt den eventuella extrautrustningens vikt Beräkning Vikt fram (kg) Vikt bak (kg) Totalvikt (kg) Totaltvikt för lastat fordon TF TR T Chassivikt - WF - WR - W Extra vikt - NF - NR - N Last + påbyggnad = UF = UR = U Här följer fem beräkningsexempel. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 8 (19)

9 Exempel 1: Dragbil med hjulkonfiguration 6x4 Beräkningens syfte är att ta reda på var vändskivan (C) ska placeras, för att uppnå optimalt axeltryck. Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: U Högsta tillåtna axeltryck Lastbilens vikter och axelavstånd A = mm L = 677,5 mm AT = A + L = 4 977,5 mm TF A C L TR Beräkning Vikt fram (kg) Vikt bak (kg) Totalvikt (kg) Totalvikt a TF = TR = T = Chassivikt - WF = WR = W = Last + vändskiva = UF = = UR = = U = AT a. Lastat fordon Räkna ut C genom följande beräkning: C = AT UR = 4 977, = mm U För att utnyttja de maximalt tillåtna axeltrycken ska vändskivan placeras mm bakom framaxeln, K blir då 0. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 9 (19)

10 Exempel 2: Lastbil med bakmonterad kran och hjulkonfiguration 6x2 Beräkningens syfte är att ta reda på kranens viktfördelning på framaxlar respektive bakaxlar. N Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: Högsta tillåtna axeltryck Lastbilens vikter och axelavstånd Kranens vikt och tyngdpunkt A = 4600 mm L = 612mm (6x2) AT = A + L = = mm NF A L NR C = 7400 mm AT N = kg C :20-01 Utgåva 1 sv-se 10 (19)

11 Genom att använda hävstångsprincipen kan följande beräkning göras: NR = N C = = kg AT 5212 NR = kg på villkor att: NF = N - NR = = kg NF = kg Notera att vikten på framaxeln blir negativ, med andra ord så minskar trycket på framaxeln. För beräkning av ett helt fordon ska NF och NR läggas in på respektive tyngdpunktscentrum i den fortsatta beräkningen. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 11 (19)

12 Exempel 3: Lastbil med kran bakom hytt och hjulkonfiguration 4x2 Beräkningens syfte är att ta reda på kranens viktfördelning på framaxlar respektive bakaxlar samt lämplig flaklängd för påbyggnaden. AB N BL/2 BL BL/2 Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: U Högsta tillåtna axeltryck Lastbilens vikter och axelavstånd Kranens vikt och tyngdpunkt Se exempel 2 för beräkning av kranens viktfördelning på axlarna. A = AT = 4 300mm AB = Minst mm enligt kranbeskrivning och beräkning WF = kg WR = kg N = kg TF C A TR J Beräkning Vikt fram (kg) Vikt bak (kg) Totalvikt (kg) Totalvikt a TF = TR = T = Chassivikt - WF = WR = W = Utrustning, kran - NF = NR = N = Last + påbyggnad = UF = = UR = = U = a. Lastat fordon 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 12 (19)

13 Räkna ut C genom följande beräkning: C = AT UR C = U = 3619mm Sätt in det kortast möjliga AB måttet för att få fram den längsta lastytan (BL) som är möjlig med optimal axeltrycksfördelning. C = AB + BL/ = BL/2 BL/2 = mm Den längsta möjliga lastytan (BL) med optimal axeltrycksfördelning blir mm. Använd ett tippflak som har en standardlängd på mm. Föregående beräkning visar att tippflaket får plats bakom kranen. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 13 (19)

14 Räkna ut AB-måttet för att kunna välja ett tippflak med optimal längd och ett acceptabelt baköverhäng. C = AB + BL/ = AB AB = mm Tippflakets bakersta punkt från framaxeln blir följande: C + BL/2 = = mm Överhänget (J) bakom bakaxeln blir då följande: (C + BL/2) - A = = mm Placeras tippaxeln mm bakom bakaxeln är det ett överhäng på 519 mm bakom tippaxeln. Det är ett acceptabelt värde och valet av tippflak med en längd på mm behöver inte ändras. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 14 (19)

15 Exempel 4: Tippbil med hjulkonfiguration 8x4*4 Beräkningens syfte är att få fram en lämplig längd på lastytan (BL) och placering utan att överskrida det högsta tillåtna axeltrycket. Vald längd bör också ge ett lämpligt överhäng för att i det här fallet bland annat uppnå god tippstabilitet. Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: AB BL/2 C U K BL/2 Högsta tillåtna axeltryck Lastbilens vikter och axelavstånd Påbyggnadens vikt och extrautrustningens vikt I det här exemplet med tippbil utförs beräkningen med jämnt fördelad last. Vanligen söker man AB-måttet mellan framaxel och påbyggnadens främre del. Det minsta tillåtna AB-måttet finns angivet för de olika hyttlängderna. Det minsta ABmåttet är angivet till 320 mm för 14-hytten. TF A L TR A = 3350mm K = 0 L = 1256mm AT = A + L = mm (enligt ICD) Beräkning Vikt fram (kg) Vikt bak (kg) Totalvikt (kg) Totalvikt a TF = TR = T = Chassivikt - WF = WR = W = Last + påbyggnad = UF = = UR = = U = a. Lastat fordon AT :20-01 Utgåva 1 sv-se 15 (19)

16 Använd följande förmel för beräkning av C: C= AT UR C = U = Använd följande formel för kunna räkna ut hur lång den längsta påbyggnaden (BL) kan vara med optimal axeltrycksfördelning: C + K = AB + BL/ = BL/2 BL = mm Den längsta påbyggnaden med optimal axeltrycksfördelning är mm. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 16 (19)

17 Använd ett tippflak som har en standardlängd på mm. Följande uträkningen visar att tippflaket som är valt får plats. Räkna ut AB-måttet för att se vilken flaklängd som ger ett acceptabelt baköverhäng. C = AB + BL/ = AB /2 AB = mm För ett tippflak med lastytan (BL) mm blir tippflakets bakersta punkt från framaxeln följande: C + BL/ = 7231mm Axelavståndet för boggin är , vilket syns på fordonets ICD. Överhänget bakom sista axeln blir: (C + BL/2) - (A ) = ( ) - ( ) = = 1221 mm Placeras tippaxeln 550 mm bakom sista bakaxeln blir det ett överhäng på = 657 mm bakom tippaxeln. Det är ett acceptabelt värde och valet av tippflak med en längd på mm behöver inte ändras. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 17 (19)

18 Exempel 5: Betongroterbil med hjulkonfiguration 8x4 Beräkningens syfte är att få fram optimal placering av betongroteraren med hänsyn till högsta tillåtna axeltryck. Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: Högsta tillåtna axeltryck Lastbilens chassivikt och axelavstånd Påbyggnadens och extrautrustningens vikt samt deras respektive tyngdpunkter (TP). AB U AT = mm TP = mm, mätt från påbyggnadens framkant TF TR Beräkning Vikt fram (kg) Vikt bak (kg) Totalvikt (kg) Totalvikt a TF = TR = T = Chassivikt - WF = WR = W = Last + påbyggnad = UF = = UR = = U = Q C AT a. Lastat fordon A :20-01 Utgåva 1 sv-se 18 (19)

19 Räkna ut C för att få reda på var tyngdpunkten bör vara placerad i förhållande till främre belastningscentrum. C = AT UR = U = mm För att få fram betongroterarens placering i förhållande till första framaxeln räknas AB-måttet fram. Eftersom C utgår från främre belastningscentrum används halva framaxelavståndet, i det här fallet 1 940/2 = 970 mm. AB = C - TP + halva framaxelavståndet = = 877 mm Placera betongroteraren 877 mm bakom första framaxeln. 04:20-01 Utgåva 1 sv-se 19 (19)

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003 Innehåll PÅYGGNADSERÄKNINGAR...2 ERÄKNINGSPRINCIPER...3 LASTOPTIMERING...6 ERÄKNINGSEXEMPEL...7 Exempel 14x2 Dragbil 2-axlar...7 Exempel 2 6x4 Dragbil 3-axlar...9 Exempel 3 4x2 Kran bakom hytt... 11 Exempel

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT Allmänt om draganordningar Allmänt om draganordningar är ett samlingsbegrepp för en eller flera komponenter som fordonet måste utrustas med för att kunna dra ett släpfordon. Draganordningens uppgift är

Läs mer

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om bulkbilar Allmänt om bulkbilar Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd

Läs mer

Lastbilar med fast flak. Allmänt om lastbilar med fast flak

Lastbilar med fast flak. Allmänt om lastbilar med fast flak Allmänt om lastbilar med fast flak Lastbilar med fast flak används främst för transport av till exempel styckegods, byggmaterial och arbetsbodar. Allmänt om lastbilar med fast flak Fasta flak betraktas

Läs mer

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om tankbilar Allmänt om tankbilar Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad Axelavståndet bör väljas så kort som möjligt för att minska risken för ramsvängningar. Påbyggnadens

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

Ansökan om dispens för tung transport

Ansökan om dispens för tung transport Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Ansökan

Läs mer

Förutsättningar för flygtransport i TP 84

Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1 (7) Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1. LASTRUM... 2 2. FLYGTRANSPORT AV FORDON... 4 3. PALETTER... 7 1. Lastrum 2 (7) Lastrumsgolvet i TP84 är 12 meter långt och 302 cm brett, dock tillåter

Läs mer

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT Definitioner Definitioner Det är viktigt att infästningen av påbyggnaden görs på rätt sätt eftersom en felaktig infästning kan orsaka skador på påbyggnad, infästning och chassiram. Vridvek påbyggnad En

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Chassiinformation och modellbeteckningar. Scanias modulsystem

Chassiinformation och modellbeteckningar. Scanias modulsystem Scanias modulsystem Scanias modulsystem Scanias omfattande modulsystem gör det möjligt att optimalt anpassa chassier för olika ändamål. Varje Scaniachassi är unikt specificerat för att ge det färdiga fordonet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Stänkskärmar. Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd. Stänkreduceringsutrustning

Stänkskärmar. Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd. Stänkreduceringsutrustning Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd Allmänt om stänkskärmar och stänkskydd Flera länder har lagkrav som reglerar stänkskärmar och stänkskydd, till exempel EU:s direktiv Kommissionens förordning 109/2011.

Läs mer

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck... 7

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3 SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 TANK OCH BULK 6 Infästning - tank 9 Infästning vägningsutrustning 11 Infästning - Bulk 12 TANKPÅBYGGNAD

Läs mer

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008 Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Ändring av axelavståndet. Allmänt om ändring av axelavståndet. Metoder VIKTIGT!

Ändring av axelavståndet. Allmänt om ändring av axelavståndet. Metoder VIKTIGT! Allmänt om ändring av axelavståndet Allmänt om ändring av axelavståndet VIKTIGT! Ändring av axelavståndet på ett lastbilschassi påverkar chassits egenskaper. Det är därför viktigt att Scanias rekommendationer

Läs mer

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 1(6) VTA-axlar Volvo FH och FM med fyra axlar, 8x2 eller 8x4 VTA-modellbeskrivning; VTA4111.3T bladfjädrad

Läs mer

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 BILAGA A Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna fordonets eller for- bruttovikt

Läs mer

00: Typbeteckningar R144 K DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Utgåva 3. Scania CV AB 1999, Sweden

00: Typbeteckningar R144 K DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Utgåva 3. Scania CV AB 1999, Sweden 00:02-01 Utgåva 3 sv Typbeteckningar R144 K432 15 DSC12 01 L01 P124 LA4x2 1 585 416 Scania CV AB 1999, Sweden Innehåll Innehåll Lastbilschassier...3 Motorer...7 Kopplingar...9 Växellådor...10 Kraftuttag...11

Läs mer

Lasta lagligt. Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon

Lasta lagligt. Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Vägnätet 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser 4 Vikt- och dimensionsbestämmelser 7 Max axeltryck 7 Max boggitryck

Läs mer

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT!

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT! Utför all jordning för påbyggnad i chassiramen i vänster ramsidobalk. Jordning i höger ramsidobalk skapar spänningsförluster eftersom batteriets minuspol är ansluten till vänster ramsidobalk. Använd i

Läs mer

Innehåll AXELAVSTÅNDSÄNDRINGAR... 2 Förlängning av axelavstånd... 3 Förkortning av axelavstånd... 3 Kapning av chassiram... 3 Placering av tvärbalkar... 4 PLACERING AV RAMSKARV... 5 Skarvbalkar... 5 AXELAVSTÅNDSÄNDRING

Läs mer

Begränsningar för påbyggnads- och extrautrustning

Begränsningar för påbyggnads- och extrautrustning Allmänt om det här dokumentet Allmänt om det här dokumentet För att kunna planera en påbyggnad är det viktigt att tidigt veta vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra på ett fordon. Det här dokumentet

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

alt alt X

alt alt X Allmän information om beställning Allmän information om beställning Beställ kraftuttag och elektriska förberedelser för kraftuttag från fabrik. Att komplettera i efterhand blir mycket dyrt. Behovsrekommendationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 21.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 353/31 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

Läs mer

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11 Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2005 Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020 Anpassad längd på baköverhäng Anpassad längd på baköverhäng Baköverhängets längd kan från fabriken beställas i steg om 10 mm mellan begränsningsvärdena 750 mm och 5 200 mm, se bilden. Tillåten längd på

Läs mer

P 360 och P 400 Euro 5 läggs till programmet Scanias P-serie nu med större motorer

P 360 och P 400 Euro 5 läggs till programmet Scanias P-serie nu med större motorer PRESS info P09401SE / Per-Erik Nordström 30 april 2009 P 360 och P 400 Euro 5 läggs till programmet Scanias P-serie nu med större motorer Scanias P-serie i kombination med den nya vridmomentstarka 13-litersmotorn

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726... 3 Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV... 10 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT... 11 EFTERMONTERING

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 FÖRSVARETS MATERIELVERK Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 Bruksanvisning Bruksanvisningen omfattar endast de avsnitt som avviker från eller kompletterar

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Infästning på hyttens utsida

Infästning på hyttens utsida Allmänt Allmänt Det här dokument beskriver hålmarkeringarnas placering på hyttens utsida. Syftet är att underlätta påbyggnad vid ditsättning av extra tillbehör eller utrustning. Hålmarkeringarna varierar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12 och 17 b trafikförordningen

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Chassimåttskisser 13. Innehållsförteckning

Chassimåttskisser 13. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 CP14 luftfjädrad 4 CP14 fast 6 CP19 luftfjädrad 8 CP19 fast 10 CP19L luftfjädrad 12 CP19L fast 14 CP28 CrewCab fast 16 CP31 CrewCab fast 18 CR14 luftfjädrad 20 CR14 fast 22 CR19

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Maximal kraft för maximal belastning Arocs Loader och Arocs Grounder För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda

Läs mer

Annan påbyggnadsutrustning 7. Innehåll. KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4

Annan påbyggnadsutrustning 7. Innehåll. KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4 Innehåll KRAN BAKOM HYTT 2 Montering 2 Stabilitet 3 Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn 4 HJÄLPRAM 6 Infästning av kran 7 FÖRSTÄRKT KRANINFÄSTNING 9 Stora kranar 10 BAKMONTERAD KRAN 13 MITTMONTERAD

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Modifiering av avgassystemet

Modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Generella begränsningar för samtliga motortyper och avgassystem Det är generellt inte tillåtet att utföra modifieringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt Allmänt Allmänt Certifiering utförs för att uppfylla lagkrav angående trafiksäkerhet, miljöpåverkan etc. Om Scaniacertifierade komponenter modifieras eller nya komponenter tillförs kan certifikaten bli

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

09: Påbyggnadshandbok. Ramar. Utgåva 2 sv. Scania CV AB 2004, Sweden

09: Påbyggnadshandbok. Ramar. Utgåva 2 sv. Scania CV AB 2004, Sweden 09:00-00 Utgåva 2 sv Påbyggnadshandbok Ramar Scania CV AB 2004, Sweden Chassiram Chassiram Uppbyggnad Sidobalkar Ramarna är bredare i frampartiet. Utvändiga bredden i frampartiet och bredden bak är lika

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania:

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Allmänt Allmänt Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Verktyg Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Artikelnummer Benämning 99 309 Baxningsverktyg 99 318 Motorstöd 99 502 Verktyg för urkopplingslager

Läs mer

Lagkrav. Generellt om lagar och bestämmelser

Lagkrav. Generellt om lagar och bestämmelser Generellt om lagar och bestämmelser Generellt om lagar och bestämmelser Alla länder har lagkrav för fordon som går på allmän väg. Inom EU samordnas dessa via EU:s direktiv som sedan blir till lagkrav i

Läs mer

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Baklyktor Det finns 3 typer av baklyktor: Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta Inkoppling av extra baklyktor kan göras på följande 2 sätt: 1. Anslutning med ledningsnät

Läs mer

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning Standardmanöverenheten för luftfjädring är placerad vid sidan av förarstolen. Med manöverenheten kan fordonet nivåregleras. Vid lasthantering med luftfjädrat fordon kan det finnas

Läs mer

Inkoppling av vågklockor i luftfjädringssystemet

Inkoppling av vågklockor i luftfjädringssystemet Allmänt Allmänt Yttre viktvisning är ett vanligt önskemål vid till exempel lastning med gaffeltruck för att truckföraren lätt ska se hur mycket last som för tillfället lagts på flaket. Viktvisningen kan

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Dispenstransporter. färdvägar, regler och transportvillkor. Ansökan om dispens från trafikförordningen

Dispenstransporter. färdvägar, regler och transportvillkor. Ansökan om dispens från trafikförordningen 216 Dispenser Det är Trafikverket eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

Innovation inom transport

Innovation inom transport Innovation inom transport GR GRS LYFTBARA AXLAR TVÅNGSSTYRDA AXLAR grs 4+2 - pvl 1x ROJOs semi-trailers serie GR och GRS konfigureras med olika kombinationer av extra låg lastyta och avbröstbar svanhals.

Läs mer

KOPPLINGSANORDNINGAR TG

KOPPLINGSANORDNINGAR TG KOPPLINGSANORDNINGAR TG UTGIVARE MAN Nutzfahrzeuge AG Avdelning ESC Engineering Services Consultation (fordom TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 München E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580 4264 Tekniska

Läs mer

Kari Lehtonen: Fordonsmått i Finland före och efter 1.10.2013

Kari Lehtonen: Fordonsmått i Finland före och efter 1.10.2013 Kari Lehtonen: Fordonsmått i Finland före och efter 1.10.2013 21.1.2016 Sammanfattning av förändringar i statsrådets förordning 407/2013 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130407 Bil + släpvagn

Läs mer

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania PRESS info P09904SE / Per-Erik Nordström 17 september 2009 Bränsleoptimerade dragbilar från Scania I samband med lanseringen av nya R-serien introducerar Scania nya dragbilar som skräddarsytts för europeisk

Läs mer

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte Allmänt om godkännande av fordon Allmänt om godkännande av fordon Bakgrund och syfte EU har länge haft ett direktiv som behandlar typgodkännande av personbilar och motorcyklar. Under 2007 ersattes det

Läs mer

Utveckling av ram och hjulupphängning. Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl

Utveckling av ram och hjulupphängning. Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl Utveckling av ram och hjulupphängning Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl MF2011 Systemkonstruktion KTH, Stockholm Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig:

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?...sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet Rapport 1 (109) Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2014-1419 Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet Rapport 2 (109) Innehåll SAMMANFATTNING... 7 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG...

Läs mer

Har du kopplat rätt?

Har du kopplat rätt? Har du kopplat rätt? Lathund för dig som kör släp- och husvagn 1 Innehållsförteckning Innan du kör kontrollera...3 Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?...4 Den nya typen av registreringsbevis.

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken PRESS info P13101SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken I Scanias monter på Bauma 2013 finns ett brett

Läs mer

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens AB Volvo Attn: Näringsdepartementet Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2014-10-17 031 3225912 Se nedan Remissvar: Förslag och bedömningar baserade på rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Krav för säker kortslutning av spårledningar

Krav för säker kortslutning av spårledningar Gäller för Version Standard BV koncern 1.0 BVS 544.14002 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2010-03-15 Tills vidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F10-2134/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16

Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16 Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16 Snökedjor och slirskydd Traktorer och anläggningsmaskiner, utan brodd... 2 Traktorer och anläggningsmaskiner, med brodd... 12 Skogskedjor Griper Skog... 22 Lastbilar och

Läs mer

Nyckeln till att din kostym ska passa bra är att du är noga i det här steget. Att ta måtten är enkelt men du behöver följande:

Nyckeln till att din kostym ska passa bra är att du är noga i det här steget. Att ta måtten är enkelt men du behöver följande: Nyckeln till att din kostym ska passa bra är att du är noga i det här steget. Att ta måtten är enkelt men du behöver följande: Måttband. Har du inget? Skriv ut måttband på www.tailoret.se. En kompis. Mät

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

CABSTAR 35.13 / 35.15

CABSTAR 35.13 / 35.15 NE LCV BU - L32 3.6.29 CABSTAR / TOTALVIKT: 3.5 Kg 13/15 hk IC W LC MW AC CW G. C. Y H1 A B Underkörningsskydd 14 Foh WB 19 VT RW VD WB Hjulbas 2 5 2 9 3 4 2 5 2 9 3 4 Foh Överhäng fram 1 62 Överhäng bak

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Körsträcka: Lång Kort Kort Lång. Körförhållande: Normal Lätt Svår Svår. Normal, Låg, Extra låg

Körsträcka: Lång Kort Kort Lång. Körförhållande: Normal Lätt Svår Svår. Normal, Låg, Extra låg Innehåll ÅTERFÖRSÄLJARENS/ PÅBYGGARENS ANSVAR... 2 INLEDNING...3 Chassiindelning... 3 ADR-anpassning...4 Att tänka på vid påbyggnationen...5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 6 Riskbeskrivning... 6 Upplyfta fordon

Läs mer

Förslag om ändrad högsta tillåtna längd för bussar.

Förslag om ändrad högsta tillåtna längd för bussar. Kontaktpersoner Mats Fager Gatuavdelningen Telefon: 08-508 26 298 mats.fager@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-06-21 Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se

Läs mer