Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT EFTERMONTERING V FÄSTVINKEL FÖRSTÄRKNING FÖR 6x4 DRGBILR MED FÄSTVINKLR VL V FÄSTVINKEL ELLER HJÄLPRM FÄSTVINKEL HJÄLPRM TYPER V VÄNDSKIVOR " king-pin ,5" king-pin Kardanlagrad Utbytbar låsmekanism Flyttbar Höj- och sänkbar vändskiva FBRIKSMONTERDE VÄNDSKIVOR FRÅN SCNI Beräkning av D-värde för dragbil med semitrailer Fabriksmonterade fästvinklar för olika chassityper Fabriksmonterade flyttbara vändskivor Scania CV

2 DRGBIL tt använda dragbil för påhängsvagnar (semitrailer) ger stora möjligheter att lösa olika typer av transportuppgifter med samma bil. Om man vill kunna utnyttja dragbilens flexibilitet så måste internationella och nationella bestämmelser och standarder följas, vid bestämning av axelavstånd och placering av vändskivan. Kontrollera alltid, före ihopkoppling, att bil och trailer är byggda enligt samma standard Scania CV 2002

3 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726 ISO 1726 är en internationell standard över vändskivans egenskaper och placering samt påhängsvagnens utrymmesbehov. Dragbilar och påhängsvagnar som uppfyller standardens krav kan kombineras med varandra rent tekniskt. Utöver den tekniska utbytbarheten måste alltid hänsyn tas till bestämmelser om fordonskombinationens yttermått och axellaster. Enligt den internationella ISO-standarden skall vändskivehöjden () på en lastad dragbil vara: = min 1150 mm = max 1300 mm Vändskivehöjd () för ej kopplad dragbil. = max 1400 mm Volymgodsdragbil anpassad för 2.9 m hög container enl. ISO. Lastad dragbil. = min 1025 mm = max 1100 mm 1 2 Olastad. = max 1150 mm Gränsvärdena för vändskivans rörelse i längs- och tvärled bör vara: uppåt: min 8 ( b1 ) nedåt: min 8 ( b2 ) sidledes: max 3 ( a1 = a2 ) ß1 ß2 26:4120 Scania CV

4 För att säkerställa tillräckligt spelrum mellan dragbil och påhängsvagn under alla körförhållanden, måste dragbilen tillåta en lutningsvinkel för påhängsvagnen på minst: framåt: 6 ( w1 ) bakåt : 7 ( w2 ) w1 w2 26:4126 OBS, ISO ( w2 ) anger frigång mot däck utan hänsyn till eventuella skärmar. 4 Scania CV 2002

5 Manöverbarhet För att dragbilen skall kunna manövreras fritt, skall påhängsvagnens framöverhäng diagonalt (främre svepradien D) vara maximalt 2040 mm. (Denna siffra motsvarar ett framöverhäng på 1600 mm från king-pin till påhängsvagnens framkant vid en trailerbredd på 2500 mm.) Också dragbilens bakparti måste ha erforderligt spelrum. Minimiavståndet från king-pin till påhängsvagnens stödben betecknas med G. Ett extra spel på 100 mm rekommenderas mellan radierna J och G, för att tillåta erforderliga vinkelskillnader mellan dragfordonet och påhängsvagnen. Kontrollera detta mått vid en manövreringsvinkel på 90. D J G J = max 1940 mm D = max 2040 mm G = max 2300 mm 26:4111 För att garantera att påhängsvagnen har tillräckligt spelrum i förhållande till dragbilen, kan en kopplingsprofil konstrueras, som anger väsentliga mått. Denna profil kallas ofta svanhalsprofil och den möjliggör utbytbarhet mellan varje dragbil och påhängsvagn som är byggd enligt ISO-standarden. Värdena som har anpassats till nämnda dimensioner är följande: S Y R S = min 750 mm Y = max 4 R = max 450 mm G = min 2300 mm G 26:4110 Scania CV

6 För att kunna transportera en 13,6 m (EU-trailer) inom en totallängd på 16,5 m så skall avståndet mellan dragbilens front och centrum vändskiva vara max 4500 mm. 26:4130 Max 4500 mm Detta är en kort presentation av ISO För ytterligare detaljer om denna internationella standard eller de lokala standardnormerna kan berörd nationell standardiseringsorganisation kontaktas. 6 Scania CV 2002

7 XELVSTÅND Valet av axelavstånd påverkas bl a av påhängsvagnens främre överhäng och bestämmelser om fordonslängd och totalvikt. Detta begränsar möjligheterna att variera vändskivans placering i längsled. Rent tekniskt gäller dock följande tumregler: Bilar med långa axelavstånd har större benägenhet för ramsvängningar. Eftersom avståndet mellan chassiramens stödpunkter (framaxel och bakaxel) är stort, blir egensvängningsfrekvensen låg. I första hand bör ett dragbilsanpassat chassi, ""-chassi, specificeras. I annat fall: Välj kortast möjliga axelavstånd. Vidstående axelavstånd rekommenderas i första hand för vändskivepåbyggnad. Chassityp PR 4x2 PR 6x2 B PR 6x2 Z PR 6x2/4 PR 6x4 T 4x2 T 6x2, 6x4 xelavstånd (mm) 3300, 3550, , , 3300, , , 4300 Scania CV

8 PLCERING V VÄNDSKIVOR Förutom vad som sägs i föregående stycke så är det fler faktorer som påverkar vändskiveplaceringen. Påhängsvagnen får inte slå i hytten eller i chassiramens bakände, samtidigt som man vill ha god körbarhet. För att utnyttja maximal framaxelbelastning på långa bilar placeras vändskivan vanligen långt fram, vilket ökar risken för ramsvängning. Om vändskivan placeras mitt över bakaxeln eller teoretiska boggicentrum, minskar denna effekt. Däremot försämras styrförmågan och föraren har dålig kontroll över påhängsvagnen. Man bör välja ett mellanläge, som både ger goda köregenskaper och acceptabel axeltrycksfördelning. Vid kort avstånd mellan vändskiva och bakaxelparti strävar påhängsvagnen att förskjuta dragbilen i sidled vid snedställning (kurvtagning eller sladdning). Detta är en fara vid halt väglag. Effekten varierar med last och vägförhållanden och hur stor acceleration eller retardationen är. Kontrollera alltid axelbelastningarna för varje enskilt fall i samband med placering av vändskivan. Det är inte möjligt att ge exakta rekommendationer för vändskiveplaceringen med hänsyn till alla faktorer som inverkar, t ex chassityp, axelavstånd, chassiutrustning, önskade axelbelastningar samt lagstiftning. Kontrollera alltid att utrymmet mellan påhängsvagn och bakkant på chassiramen är tillräckligt. 8 Scania CV 2002

9 Följande anvisningar ger generella riktlinjer för vändskiveplacering. Erfarenhetsmässigt får ekipaget goda köregenskaper då: - Vändskivan på tvåaxliga bilar placeras på avståndet 10% av axelavståndet framför bakaxeln. - Vändskivan på treaxliga bilar placeras på avståndet 10% av axelavståndet framför teoretiskt boggicentrum. Teoretiskt boggicentrum framgår av huvudmåttritningarna. Denna placering ger relativt låg framaxelbelastning. Om man vill öka denna placerar man vanligen vändskivan något längre fram. Om vändskivan flyttas för långt fram, mer än 700 mm framför drivaxeln på tvåaxlig bil, försämras körbarheten och även risken för att överskrida tillåtet framaxeltryck. På 6x2/4 är vändskivan mer än 700 mm framför drivaxeln och vid körning med upplyft stödaxel försämras då körbarheten vilket kan upplevas negativt. På chassier med T-hytt som har längre axelavstånd kan det vara svårt att få vändskivan tillräckligt långt bak istället utan att överskrida tillåten maxlängd för dragbilsekipage. En vändskivsmontering ger en hög koncentrerad belastning på chassiramen. Ur belastningssynpunkt ska därför vändskivan placeras maximalt 600 mm, framför bakaxeln på tvåaxliga bilar. Undantag gäller för dragbilsanpassade chassier från fabrik där vändskivan kan placeras i ett förborrat läge maximalt 760 mm, framför bakaxeln B = max 600mm (från fabrik 760 mm) För att uppfylla EU-bestämmelserna för dragbilsekipage gäller att avståndet mellan dragbilens front och centrum vändskiva ska vara max 4500 mm, se även sidan 6. Vändskivan på bilar med plaststötfångare ska då placeras enligt tabellen nedan. Bilar med stålstötfångare är 35 mm längre vilket gör att vändskivan också måste placeras 35 mm längre fram. B = 260 mm för axelavstånd x2 510 mm x2 660 mm x2 935 mm x2 / mm x2 /4 = 140 mm x2 På treaxliga bilar placeras vändskivan enligt i bilden B = min 90 mm 6x2, 6x4/B 100 mm 6x4Z 26: :4102 Scania CV

10 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV Vändskivan ska monteras på en monteringsplatta. Monteringsplattan ger en lämplig fastsättning av vändskivan mot fästvinklarna eller hjälpramen Lämplig utformning av monteringsplattan framgår av vidstående figur. 40 r r20 26: För bilar med krav på speciellt låga vändskivehöjder kan monteringsplatta enligt vidstående figurer användas. För att undvika nedböjning av monteringsplattan ska underliggande tvärbalkar användas. max 100 nvänds låga fästvinklar får inte monteringsplattans ändytor skava mot chassiramen. Detta kan orsaka skador på chassiramen. min r min Monteringsplattans ändytor ska därför bockas upp enligt figurerna. Monteringsplattan ska vara utformad så att anliggningstrycket på hjälpramen fördelas likformigt på minst fyra stödytor. 26: För att undvika skador på chassiramen ska fästplattans ändytor vara avrundade eller uppbockade. Fastsättning av flyttbar vändskivebrygga ska göras enligt tillverkarens anvisningar. 10 Scania CV 2002

11 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT Från fabrik är vändskivan monterad mot monteringsplattan med specialskruvar dacromet 10.9, dragna med specialmoment. Om vändskivan lossas från monteringsplattan skall nya M skruvar och svetsade stoppklackar monteras. Monteringsplattan är monterad mot fästvinkeln med fyra M18 och fyra M20 passkruv. OBS monteringsplattan för 3,5 vändskivor är monterad med åtta M20 passkruv + fyra svetsade stoppklackar. 26:4122 EFTERMONTERING V FÄSTVINKEL Fästvinkeln ska fästas in i chassiramens liv med nit eller passkruvförband. ntal skruv är beroende på fästvinkelns längd. Som regel är det nödvändigt att använda min 10 st skruvar. nvänd skruvdimension M14. Vid eftermontering rekommenderar vi att vändskivan låses mot monteringsplattan med svetsade stoppklackar samt att monteringsplattan låses mot chassit, antingen med fyra M18 och fyra passkruv eller åtta M18 och svetsade stoppklackar. OBS monteringsplattan för 3,5 vändskiva monteras enligt ovan. Om högre fästvinklar än 40 mm monteras så skall tvärbalkar användas mellan fästvinklarna, för att fördela sidokrafterna från påhängsvagnen. På 4x2 får inte fästvinklarna ligga ovanför chassiramen, eftersom fästvinkelns utformning gör den för svag att ensam bära lasten från vändskivan. Scania CV

12 FÖRSTÄRKNING FÖR 6x4 DRGBILR MED FÄSTVINKLR Vid körning på kurviga vägar, med höga boggilaster, kan det i bland vara nödvändigt att förstärka med ett kryss enligt vidstående bild, för att förhindra skador på tvärbalkar, eller retroaktivt om skador på tvärbalkar har uppstått. Plattjärn 70 x 10 mm. Passkruv, M16 Ingen svets i krysset, endast spännband för att eliminera ljud. 12 Scania CV 2002

13 VL V FÄSTVINKEL ELLER HJÄLPRM Valet görs med utgångspunkt från påhängsvagnens belastning på chassit, chassiklass och körförhållande. FÄSTVINKEL Fästvinkel är standard på dragbilsanpassade chassier och passar vid landsvägskörning och normala totalvikter med D-värde upp till 152 kn. För tyngre transporter med 6x4Z med boggie BT300B finns vändskiva med 3.5" king-pin, kraftigare fästvinklar och monteringsplatta. D-värde är 260 kn och rekommenderas för tågvikter upp till 70 ton på dåliga vägar och 120 ton på bra vägar. Om högre tågvikter krävs, rekommenderas hjälpram. FÄSTVINKEL Hjälpramsexempel för F958 ram. HJÄLPRM HJÄLPRM Vi rekommenderar hjälpram då Scanias fästvinklar inte kan användas. Hjälpramen fördelar punktbelastningen från vändskivan och förstärker chassiramen. Hjälpramen höjer vändskivan vilket ofta är nödvändigt för att säkerställa frigång mellan hjul och/eller chassits bakände och påhängsvagn. Profiltyp Höjd x bredd x Min yttröghetstjocklek (mm) moment per 4 balk l (cm ) X U 110x80x8 380 Z 110x80x80x8 380 Hjälpramens dimension beror på belastning, körförhållanden och utrymmesbehov. Som regel är det lämpligt att använda hjälpramsdimension med min yttröghetsmoment enligt vidstående tabell, vid höga king-pin laster eller svåra körförhållanden. För mer allmän information om hjälpramar, se kap: 2. Hjälpramen ska bestå av öppna profiler, Z- eller U-profil. Scania CV

14 Sidokrafterna från påhängsvagnen vid kurvtagning ska fördelas mellan ramsidobalkarna. Om sidokrafterna enbart belastar en rambalk kan den vrickas och deformeras. Hjälpramen ska därför förses med tvärbalkar framför och bakom vändskivans lagringspunkter. Vid tungtransport med höga totalvíkter ska hjälpramen förses med flera kraftiga tvärbalkar framför och bakom vändskivans lagringspunkter. Tvärbalkar ska användas framför och bakom vändskivans lagringspunkter. Exempel på hjälpram för vändskivepåbyggnad. 14 Scania CV 2002

15 26:4105 Tungdragare Scania CV

16 Hjälpramens längd framåt kan vara väsentlig för att undvika ramsvängningar. En långt framdragen hjälpram ger en styv chassiram i detta parti av chassit. Chassits egensvängningsfrekvens höjs, vilket som regel medför att svängning uppträder i högre hastigheter än de man normalt kör med. Huruvida hjälpramen ska dras fram får avgöras från fall till fall. Behovet av framdragen hjälpram ökar med ökat axelavstånd. 26:4100 Om hjälpramen dras fram enligt det streckade alternativet på bilden ska hjälpramens främre del bockas ut så att den följer chassiramen. 16 Scania CV 2002

17 TYPER V VÄNDSKIVOR För att lösa olika transportuppgifter finns det olika typer av vändskivor med speciella egenskaper. 2" king-pin En vändskiva av standardtyp har en 2" king-pin diameter och är vanligtvis gummilagrad för att medge någon grads sidovinkling. 2" king-pin diameter används vid king-pin last upp till 20 ton. 3,5" king-pin Vändskíva med 3,5" king-pin diameter används som regel vid king-pin last över 20 ton och är närmast avsedd för tunga specialtransporter. Kardanlagrad Vid körning i svåra förhållanden med stora vinkelrörelser mellan dragbil och påhängsvagn används oftast en kardanlagrad vändskiva. Denna typ av vändskiva tillåter stora vinkelrörelser i sid och längsled. Kardanlagrad vändskiva har vanligtvis en 3,5" king-pin diameter. Scania CV

18 Utbytbar låsmekanism Vändskivor med utbytbar låsmekanism möjliggör byte mellan 2" king-pin till 3,5" king-pin diameter för att klara ändrade transportbehov. Flyttbar För att utnyttja dragbilen maximalt och då speciellt vid internationella transporter kan en flyttbar vändskiva användas. En flyttbar vändskiva möjliggör en anpassning till olika länders nationella bestämmelser vad gäller axeltryck och fordonslängder. Det möjliggör också en bättre viktfördelning mellan fram och bakaxel och en anpassning till olika typer av påhängsvagnar. 26:4109 Höj- och sänkbar vändskiva En höj- och sänkbar vändskiva ger möjlighet att utnyttja en lågbyggd dragbil även för konventionella trailers. 26: Scania CV 2002

19 FBRIKSMONTERDE VÄNDSKIVOR FRÅN SCNI Fasta vändskivor: Tillverkare Modell Material D- värde U- värde kn kg VBG 2" VBG 150SP 148 pressat stål GF 2" SK-S gjutjärn GF 2" SK-S36.20 W 150 gjutjärn Jost 2" JSK 37 C W 150 gjutjärn Jost 2" JSK 37 C Z 150 gjutjärn GF 2" SK gjutjärn GF 2" SK W 185 gjutjärn Jost 2" JSK 37 C Z 185 gjutjärn Jost 2" JSK 37 C W 185 gjutjärn Jost 2" JSK 37E 185 gjutjärn Jost 2" JSK 36DV17G 205 pressat stål VBG 2" VBG 150SP 210 pressat stål BigD 2" YF pressat stål Jost 2" JSK 37 C Z 250 gjutjärn Jost 3.5" JSK 38 C-1 3.5/190 gjutjärn Jost 3.5" JSK 38 G-1 3.5/290 gjutjärn D-värde = teoretisk horisontell kraft U-värde = max vertikal last Fasta vändskivor med monteringsplattor 22 och 40 mm Tillverkare Modell D- värde U- värde Med 22 mm Med 40 mm monteringsplatta monteringsplatta kn kg Höjd Vikt Höjd Vikt VBG 2" VBG 150SP GF 2" SK-S GF 2" SK-S36.20 W Jost 2" JSK 37 C W Jost 2" JSK 37 C Z GF 2" SK GF 2" SK W Jost 2" JSK 37 C Z Jost 2" JSK 37 C W Jost 2" JSK 37E Jost 2" JSK 36DV17G VBG 2" VBG 150SP BigD 2" YF Jost 2" JSK 37 C Z Jost 3.5" JSK 38 C Jost 3.5" JSK 38 G Flyttbara vändskivor: Tillverkare Modell Höjd Material D-värde U-värde Vikt Flyttbar mm kn Kg Kg steg total Jost EVDM Pressat stål x Jost EVDVM Pressat stål x VBG (ej 4x2) VBG 135SF 245 Pressat stål x BigD YF Pressat stål x Jost EVDVM Pressat stål x VBG (endast 4x2) VBG 135SF 265 Pressat stål x Scania CV

20 Beräkning av D-värde för dragbil med semitrailer D = g x 0,6 x T x R ( kn ) T + R - U U 26:4148 T R T = Tekniskt tillåten totalvikt i ton för dragbilen. R = Tekniskt tillåten totalvikt i ton för semitrailern. U = Vertikal last i ton på vändskivan. g = 9,81 m/ s 2 20 Scania CV 2002

21 Fabriksmonterade fästvinklar för olika chassityper 40 26: :4134 4x2 /B 95 26:4138 4x2/4x4 Z Fabriksmonterade fästvinklar på två-axliga dragbilar ligger i nivå med chassiramen. På tre-axliga dragbilar är de monterade så att de sticker upp 40 mm ovanför chassiramen. 6x2/6x4 /B Scania CV

22 40 26:4137 6x2/4 /B 40 F F950 26:4139 6x2 Z 40 26:4140 6x4 Z 22 Scania CV 2002

23 Fabriksmonterade flyttbara vändskivor = Flyttbart område :4141 4x2 och 4x4 med Jost EVDVM 2-10 = 585 mm 6x4Z BT201 6x4 /B 6x2/B/Z x2 och 6x4 med Jost EVDVM 2-10 = 585 mm Scania CV

24 = Flyttbart område. 728 d d d 3700, x2 och 4x4 med Jost EVDVM = 468 mm x2/4 303 med Jost EVDVM 1-01 = 468 mm x4/B 82 6x2/B 30 6x2 /B och 6x4 /B 303 med Jost EVDVM 1-01 = 468 mm Scania CV 2002

25 635 d d 3550, 3700 = Flyttbart område x2 och 4x4 med VBG 135 SF 4146 = 525 mm 1160 d d x2/ med VBG 135 SF = 525 mm :4148 6x2 /B och 6x4 /B med VBG 135 SF = 525 mm Scania CV

26 = Flyttbart område. 635 d d 3550, 3700, x2 och 4x4 260 med BigD YF 201 = 450 mm d d x2/4 300 med BigD YF 201 = 450 mm x2 /B och 6x4 /B med BigD YF = 450 mm 26 Scania CV 2002

27 762 = Flyttbart område x2 och 4x med Jost EVDM = 660 mm x2/ med Jost EVDM = 660 mm x2 /B och 6x4 /B 4154 med Jost EVDM = 660 mm Scania CV

28

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3 SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 TANK OCH BULK 6 Infästning - tank 9 Infästning vägningsutrustning 11 Infästning - Bulk 12 TANKPÅBYGGNAD

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT Definitioner Definitioner Det är viktigt att infästningen av påbyggnaden görs på rätt sätt eftersom en felaktig infästning kan orsaka skador på påbyggnad, infästning och chassiram. Vridvek påbyggnad En

Läs mer

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om bulkbilar Allmänt om bulkbilar Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband Allmänt om skruvförband Allmänt om skruvförband Skruvförband kan utföras som friktionsförband, formlåsningsförband eller som en kombination av båda. I ett friktionsförband krävs ungefär 10 gånger fler

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003 Innehåll PÅYGGNADSERÄKNINGAR...2 ERÄKNINGSPRINCIPER...3 LASTOPTIMERING...6 ERÄKNINGSEXEMPEL...7 Exempel 14x2 Dragbil 2-axlar...7 Exempel 2 6x4 Dragbil 3-axlar...9 Exempel 3 4x2 Kran bakom hytt... 11 Exempel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 1. Domaren ska respekteras och har allt bemyndigande. 2. Alla traktorer ska vara original, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt ska vara original

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12 och 17 b trafikförordningen

Läs mer

Innehåll AXELAVSTÅNDSÄNDRINGAR... 2 Förlängning av axelavstånd... 3 Förkortning av axelavstånd... 3 Kapning av chassiram... 3 Placering av tvärbalkar... 4 PLACERING AV RAMSKARV... 5 Skarvbalkar... 5 AXELAVSTÅNDSÄNDRING

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Innovation inom transport

Innovation inom transport Innovation inom transport GR GRS LYFTBARA AXLAR TVÅNGSSTYRDA AXLAR grs 4+2 - pvl 1x ROJOs semi-trailers serie GR och GRS konfigureras med olika kombinationer av extra låg lastyta och avbröstbar svanhals.

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT Allmänt om draganordningar Allmänt om draganordningar är ett samlingsbegrepp för en eller flera komponenter som fordonet måste utrustas med för att kunna dra ett släpfordon. Draganordningens uppgift är

Läs mer

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6 Yttemått skena Innermått skena Längd Höjd Antal sektioner Design 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3 natural anodized 3x6 Kryssmät skenor noggrant, Poolens uppstick enligt nedan Kit H / 4x8 Utvändigt skenmått

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Infästning på hyttens utsida

Infästning på hyttens utsida Allmänt Allmänt Det här dokument beskriver hålmarkeringarnas placering på hyttens utsida. Syftet är att underlätta påbyggnad vid ditsättning av extra tillbehör eller utrustning. Hålmarkeringarna varierar

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

för reparation av lättare kollisionsskador

för reparation av lättare kollisionsskador Sv för reparation av lättare kollisionsskador SPEED klarar det mesta! De flesta kollisioner sker vid låga hastigheter och ger bara lättare skador SPEED har en dragriktare för snabb och enkel reparation

Läs mer

Synpunkter på förslag Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Synpunkter på förslag Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Förslag till ny föreskrift Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli eller senare Datum 2015-10-14 Remissinstans Lastfordonsgruppen

Läs mer

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material.

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material. vagnar FARMER 140BT Universalvagn för transport av i stort sett alla material. Vagnens sidor är 150 cm höga, varav den översta lämmen på 100 cm kan nedmonteras så att sidhöjden bara är 50 cm. De avtagbara

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Produktinfo Monteringsöversikt Mover 06.2012

Produktinfo Monteringsöversikt Mover 06.2012 Produktinfo Monteringsöversikt Mover 06.01 Monteringsöversikt och tips för montering av Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) och H TE R på chassin från olika tillverkare. Det nya monteringssystemet

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH 1) En 9 m lång lina belastas av vikten 15 ton. Linan har diametern 22 mm och är av stål med spänning-töjningsegenskaper

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?...sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 1(6) VTA-axlar Volvo FH och FM med fyra axlar, 8x2 eller 8x4 VTA-modellbeskrivning; VTA4111.3T bladfjädrad

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten Manuella rullstolar TRANSPORTRULLSTOL Transit III Etac Sverige AB ISO: 122218 Transit III är en kryssfälld enkel transportrullstol med 16 massiva drivhjul och 8 länkhjul. Vinkeljusterbart ryggstöd i 3

Läs mer

Verkstadsinredning Innehållsförteckning

Verkstadsinredning Innehållsförteckning 1 Verkstadsinredning Innehållsförteckning Vagnar...2 Skåp...5 Bänkar...6 Tavlor...7 Kroksatser...7 Krokar...8 Övrigt...9 2 Verktygsvagnar finns med 3 olika underdelar och 3 olika överdelar. Över- och underdelar

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen

Monteringsbeskrivning. Ydre-Boxen 1 Monteringsbeskrivning Ydre-Boxen MONTERINGSBESKRIVNING 2 Monteringsbeskrivning för Ydre-Boxen (Obs. Standardutförandet har ej horisontell planka) Ydre-Boxens unika profi lsystem ger stora justeringsmöjligheter.

Läs mer

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB Tillverkare: AntiCorr AB Box 10, 576 21 Sävsjö Tel: 0382-613 80 Fax: 0382-670 42 www.anticorr.se Olika typer AntiCorr levererar många olika typer av batteriväxlare. Beroende

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik FÖRORD Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik 20 årig- verksamhet kan den samtidigt glädja sig åt en ny framgång som vunnits genom tvenne års oavbrutna, ingående experiment och består

Läs mer

Innehåll 1 Specifikation 2 Delens beteckning 3 Installation och Användning 4 Varning 5 Användarinstruktion 5.1 Lyfta fatet 5.2 Transportera fatet 5.

Innehåll 1 Specifikation 2 Delens beteckning 3 Installation och Användning 4 Varning 5 Användarinstruktion 5.1 Lyfta fatet 5.2 Transportera fatet 5. Innehåll 1 Specifikation 2 Delens beteckning 3 Installation och Användning 4 Varning 5 Användarinstruktion 5.1 Lyfta fatet 5.2 Transportera fatet 5.3 Sätta ned fatet 6 Diagram över den hydrauliska kretsen

Läs mer

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind CARENDO Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion with people in mind Carendo 3 En verklig problemlösare Duschning blir allt vanligare inom äldrevården, men de nuvarande metoderna är ofta obekväma

Läs mer

ÅTM-vagnens starka sidor

ÅTM-vagnens starka sidor ÅTM-vagnens starka sidor Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM? Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen klarar såväl bistra väglag och krävande

Läs mer

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania PRESS info P09904SE / Per-Erik Nordström 17 september 2009 Bränsleoptimerade dragbilar från Scania I samband med lanseringen av nya R-serien introducerar Scania nya dragbilar som skräddarsytts för europeisk

Läs mer

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Torsten Höglund, KTH, Juni 2007. EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4 behandlar konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt och härrör ursprungligen

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar Alla typer av transportarbete med lastbil kräver att lastbilschassit kompletteras med någon form av påbyggnad. Syftet med axeltrycksberäkningar är att optimera chassits och påbyggnadens placering. Det

Läs mer

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 214 Information Vikaholms förskola, Växjö Byggherre Arkitekt Entreprenör Vöfab, Växjö (Växjö Kommun) Projektbyggaren i Blekinge GBJ-Bygg 215 8. Drift

Läs mer

MULTI funktionella INDIVO kök

MULTI funktionella INDIVO kök INDIVO MULTI funktionella kök KÖK I ÖGONHÖJD I VARJE SITUATION Ett kök är ofta både familjens och vännernas samlingspunkt. Med de flexibla lyftenheterna Indivo för köksbänk och överskåp kan du skapa en

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag!

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! www.ilsbotools.se För trepunktslyft och kranarmar Made in sweden Ilsbo Kättingröjare är en egenutvecklad produkt, som idag levereras till ett återförsäljarnät i Sverige

Läs mer

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens AB Volvo Attn: Näringsdepartementet Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2014-10-17 031 3225912 Se nedan Remissvar: Förslag och bedömningar baserade på rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

DOV Flödesreglerande spjäll

DOV Flödesreglerande spjäll Montage DOV Flödesreglerande spjäll DIFFERENCE - ett annorlunda sätt att ha koll på läget. Montage DOV 3.0 sida 2 Inledning, måttuppgifter sida 3 Spjället och dess komponenter sida 4 Att vrida och vända

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Det här dokumentet sammanfattar och förklarar vilka faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukning. Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukningen:

Läs mer

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare DESIGNADE AV NORDISKA LANTBRUKARE KONSTANT UTVECKLING AV VAGNARNA MI tippvagnsprogram består i dag av 5 serier av tippvagnar med lastkapacitet på

Läs mer

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2. TEKNISK GUIDE Syftet med den här manualen är att förklara inte bara hur man kan använda hela verktygssortimentet utan även de särskilda egenskaper som varje del i systemet har. Vi talar om deras fördelar,

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd (A) 96-19-2014:002 Fr.o.m 2014-10-15 t.o.m 2016-10-14 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå våra kunders behov, både med avseende på

Läs mer

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS DEL 3: Styrsystemets färdigställande Både styrspak och pedalställ var nästan färdigkonstruerade och tillverkade på KTH. Det fanns skisser på lösningar för klaff, skevroder

Läs mer

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020 Anpassad längd på baköverhäng Anpassad längd på baköverhäng Baköverhängets längd kan från fabriken beställas i steg om 10 mm mellan begränsningsvärdena 750 mm och 5 200 mm, se bilden. Tillåten längd på

Läs mer

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27.

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27. Detaljspecifikation 5b. 1. 2. 3. 4. 5a. 6a. 7. 8. 11. 13. 6b. 9. 10. 12. 20. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22 25. 26. 27. 28. 29. 23. 24. 1. Karmgångjärn 2. Gångjärnstapp 3. Teflonbussning karmgj. 4. Teflonbussning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

www.tokvam.no Produktkatalog

www.tokvam.no Produktkatalog www.tokvam.no Produktkatalog Förvänta dig mer Tokvam Räkna med kvalitetsprodukter: Komponenter och material i våra produkter kommer från erkända leverantörer. Vi använder höghållfast stål i alla produkter.

Läs mer

TK-TRAILER BÅTTRAILER 80 KM/H

TK-TRAILER BÅTTRAILER 80 KM/H TK-TRAILER BÅTTRAILER 80 KM/H FLIPPER MARIN Vi Prislista Båttrailer 80 km/h förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Modell B = Boggi L = Lång BT750-Vattenskoter Broms. Boggi Axeltyp

Läs mer