MONTERINGSINSTRUKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGSINSTRUKTION"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004

2 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med komponenter eller sammankopplad med ställning av annat fabrikat än HAKI rekommenderas ej. I sådana fall skall en särskild utredning om bärförmågan utföras. Normal komplettering av ställning med ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder. Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt. För ställningskonstruktioner som ej omfattas av denna monteringsinstruktion, kontakta HAKIs tekniska avdelning. Typkontrollintygen gäller för ställningar vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget. De följande redovisade värdena i denna instruktion är i överensstämmelse med detta. Denna publikation ersätter Monteringsinstruktion HAKI Universal HAKI SE

3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT HAKI Universal Modul har hos SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut AB typkontrollerats enligt AFS 990:2 och SSHD 000 Certifikat nr 4 0 samt 4 09 för lastklasserna 2 (,,0 kn/m 2 ). Beräkningar har utförts enligt SPMetod 72. Allmänt Ställningen byggs med en valfri fackbredd på 700, 770, 00, 20 eller mm och med facklängd 00 mm samt med 2,0 m mellan bomlagen. ERB och LB balkar kan användas både som längd och tvärbalkar. Som inplankning används lämpligen HAKI Allplan. HAKI Murarställning Ställningen byggs med en fackbredd på mm och inplankning med trall 90 mm alternativt en fackbredd på 20 mm med trall 400 mm. Bomlagsavstånd på 2,0 eller, m och med facklängd 00 mm. ERB och LB balkar kan användas som tvärbalk, men endast LB balkar som längdbalk vid facklängder över 94 mm. Märkning Samtliga komponenter exkl. lås, sprintar etc. är försedda med varaktig märkning med HAKIs logotype och tillverkningsårets två sista siffror ( S04). Skyddsräcksramar i längd och tvärled Allplan Väggfäste Fotlist Spira 2,0 m Enrörsbalkar i längd och tvärled Bottenskruv 00 mm

4 KOMPONENTFÖRTECKNING Artikelnummer och vikter gäller målat materiel där ej annat anges. De flesta komponenterna finns även i varmförzinkat utförande. Benämning Art.nr Kod Vikt Bottenskruv * BS,0 Justerbar 70 mm Spira 070 FSSH 00, Spirskarv med tapp 070 FSSH 000,7 Byglar på samma nivå 07 FSSH 00 8,4 Rördiameter 48 mm 0720 FSSH ,9 070 FSSH 000, * FSSH , Spira 090 FS 00,8 Spirskarv med bajonett 090 FS 000, Byglar på olika nivåer 09 FS 00 9,2 Rördiameter 48 mm 0920 FS 2000,9 090 FS 000 7, 70940* FS ,2 Sprint till spirskarv , För förstärkning av spirskarv vid draglast t ex vid hängande ställning, lyft eller ställning för väderskyddstak. Diameter mm 42* 0, 4 * Finns endast i varmförzinkat utförande

5 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Art.nr Kod Vikt Längdbalk 020 LB 000,4 Rördiameter 4 mm 022 LB 200,2 Med fjäderlås 02 LB 0 8, 029 LB 94 9,4 022 LB 240 2,4 020 LB 000 4,7 02 LB 00 7, LB ,2 Enrörsbalk 0220 ERB 0 4,2 Rördiameter 48 mm ERB 720 4, ERB 000, ERB 200, ERB 0 7, ERB 94 8, ERB 240 0, ERB 000,0 Skyddsräcksram 70207* SKRD 0 4,7 Med fjäderlås * SKRD 720 4,9 020 SKRD 000, 022 SKRD 200,0 02 SKRD 0 7,8 029 SKRD 94 8, 0224 SKRD 240 9, 020 SKRD 000,2 Skyddsräcksram förhöjd 020 SKRDT 0 4,9 För tvärbalksled vid spiror med byglar på 0207 SKRDT 720,0 olika nivåer samt i längdbalksled vid samtliga 0202 SKRDT 000 7,8 spirtyper och inplankning med 0222 SKRDT 200 8, trall. 022 SKRDT 0 9, SKRDT 94 2, 0222 SKRDT 240 2, SKRDT 000 4,7 * Finns endast i varmförzinkat utförande

6 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Art.nr Kod Vikt Skyddsgrind med nät 00 SGF 000 2,7 Ställbar i höjd 02 SGF 200,0 0 SGF 0 7,2 09 SGF 94 8, 020 SGF 240 2,0 000 SGF 000 2,2 Diagonalstag 2220 DS 200 7,9 Med kilkopplingar 220 DS 0 8, DS 94 9, 220 DS 240 2,4 200 DS 000 4,0 Diagonalstag för trall 20 DSUB 000,0 Med kilkopplingar, utbyggt för trall Väggfäste Väggfästestag SVF 00 0, SVF 800 0,8 Bygel för väggfästestag BVF 0, Allplan x 00 2,2 Aluminium x 00,0 Hög krokplacering x 00 2,4 För samtliga spirtyper x 00 2, Lastklass 4 (,0 kn/m 2 ) x 400 9, x 400 2, x 400 7, x 400 2,0 * Finns endast i varmförzinkat utförande

7 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Art.nr Kod Vikt Allplan med lucka x 00 2,9 Se Allplan x 00 28, Stege ST 200 AL,4 Aluminium Till Allplan med lucka Trätrall Trall 400 lastklass (,0 kn/m 2 ) x 48 4,0 Trall 90 lastklass (4, kn/m 2 ) x 48 9,0 Fotlist i trä FL 000 x 0 x 2,8 Fotlistbeslag 200 LFP 0 x 2 0,2 Plast Fotlist i trä 202 FL 00 x 0 x 2 hak,7 Fotlistbeslag 700* LF 70,0 7007* LF 0,9 7 * Finns endast i varmförzinkat utförande

8 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Art.nr Kod Vikt Konsol 2024 SK 20 2,0 Utan spirskarv 2040 SK 400 2, Rördiameter 48 mm 2047 SK 40 2,9 200 SK 00, Konsol 200 SK 4,7 Med spirskarv 2070 SK 720, Rördiameter 42 mm Trappa * UTV 2000 x 000 9,7 Stål 200* Handledare UTV 9, Fackverksbalk 700* FBB 00 9, Stål Spiradapter FBB 70000*, Vid kombination med spira FSSH Fackverksbalk FB 400 AL,7 Aluminium 4020 FB 00 AL 24, FB 800 AL 2,2 Övriga tillbehör, se typkontrollintyg nr 4 0 och 4 09 för HAKI Modulställning samt HAKIs monteringsinstruktioner. 8 * Finns endast i varmförzinkat utförande

9 MONTERING Innan monteras kontrollera och plana ut underlaget. Underlaget får ej medge ojämna sättningar. Bärigheten kan förbättras med hjälp av dynplank.. Lägg ut materielen till bottningen längs fasaden. Placera ut bottenskruvarna ca 200 mm ut från fasaden och med de modulmått som skall användas. Skall invändig konsol användas, öka avståndet motsvarande. Största tillåtna avstånd mellan vägg och arbetsplan är 00 mm.. 2. Börja alltid monteringen på den högst belägna punkten. Montera samman de fyra första spirorna med de mellanliggande tvär och längdbalkarna. Balkarna hakas i spirornas nedersta bygelgrupp. Vid spiror med byglar på olika nivåer hakas tvärbalkar i de lägre bygelparen. Lås balkarna Montera skyddsräcksramarna SKRD i s längsled på,0 m:s nivån. Skyddsräcksramarna skall monteras i varje fack och på varje bomlagsnivå på s utsida. Alternativt montera de vertikala diagonalstagen. Fortsätt bottningen med bottenskruvar, spiror, tväroch längdbalkar samt skyddsräcksramar fack för fack. Avväg efterhand med vattenpass i både tvär och längsled och justera med bottenskruvarna. Vid större nivåskillnader anpassa varje enskild spira till underlaget, så att balkarna kommer i våg.

10 MONTERING 4. Montera andra bomlagets tvär och längdbalkar 2,0 m över de först monterade balkarna. Montera HAKI Allplan på tvärbalkarna. Glöm ej att låsa planen. Montera andra omgången med spiror 000 eller 2000 mm. Förse andra bomlaget med skyddsräcksramar SKRD och montera fotlisterna med hjälp av fotlistbeslagen. Glöm ej ändskyddsräcken. 4.. Montera tvär och längdbalkarna på tredje bomlaget samt därefter inplankning, skyddsräck och fotlister. Glöm ej låsningen av balkar och plan. Förankra på ca 4,8 m:s nivån med väggfästestag och byglar. Kontrollera att infästningen i fasaden kan ta upp förekommande krafter... Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan. Använd ett godkänt lyfthjälpmedel för transport av materielen. Om stål/aluminiumplank används skall dessa låsas i ytterfacken. I övrigt låser planken varandra. Vid inplankning med ställningsplank skall dessa okas om spännvidden överskrider 2, m.. Demontering sker i omvänd ordning. Ställningsmateriel får ej kastas ner från. 0

11 7. MONTERING Montering av utvändig trappa 7. UTV trappan monteras i ett utvändigt fack med balkarna ERB 720 och ERB 000. Trappan byggs vanligtvis samman med den ordinarie. Om högre bygghöjd skall uppnås, byggs trapptornet upp med separata spiror. Ställ ut bottenskruvarna och montera spirorna. Montera tvärbalkar ERB 720 och ERB 000 i spirornas nedersta bygelgrupp. Montera även tvärbalkarna på andra bomlaget. På övriga nivåer ersätter handledarna längdbalkarna Haka UTV trappans krokar över rören på tvärbalkarna och lås trappan med låsbeslaget. Montera handledaren på,0 m:s nivån och förse den övre gaveln med skyddsräcke SKRDT 720. Montera nästa omgång med spiror, tvärbalkar, trappa och handledare. Skyddsräcke monteras i båda gavlarna Fortsätt monteringen till önskad höjd. På översta nivån monteras utvändigt i en balk ERB 000. På balken monteras en räckestolpe SSK 000 så att en skyddsräcksram SKRD 240 kan monteras mellan stolpe och spira. Alternativt kan LB 000 kombineras med räckestolpe SRS 000. Skyddsräcksramen ger fallskydd på s översta nivå. På övriga nivåer utgör nästkommande trappa tillräckligt skydd.

12 Bottenskruvar Ställningen monteras på bottenskruvar BS vilka är justerbara mellan och 70 mm. Detta innebär att man alltid kan justera spiran så att balkarna kommer i våg. Spiror Spiror med längden 000 alternativt 2000 mm används normalt i. Vid användning av spiror med längden 2000 mm upp till 2 m höjd i minskas den tillåtna bygghöjden med 2,0 m. Kortare spiror än 2000 mm får endast användas som toppspiror. Stagning och väggförankring Vertikal diagonalstagning mellan ytterspirorna skall utföras i vart :e fack och alltid i ytterfacken. Skyddsräcksramar SKRD kan ersätta vertikala diagonalstag, men skall då monteras i varje fack och på varje bomlagsnivå, även i botten. Horisontalstag skall monteras i vart :e fack och alltid i ytterfacken på var 2:e höjdmeter. Förankring till fasad eller motsvarande skall utföras på varje innerspira var 4:e m i höjd. Den lägsta förankringen får monteras maximalt ca 4,8 m över mark. Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall finnas vid minst vart :e spirpar. Dessutom rekommenderas att alltid förankras så högt upp som möjligt. Vid inklädd ställning skall antalet förankringar ökas med hänsyn till vindlasten. Se instruktion för aktuell inklädnad. BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2 Balkar Ställningen byggs med ERB eller LB balk som längd och tvärbalk med 2,0 m mellan bomlagen. Varje bomlag skall vara försett med balkar på såväl inner som yttersida. Det nedersta bomlaget skall alltid placeras på lägsta möjliga nivå. Skyddsräcken Inplankade bomlag skall förses med skyddsräcksramar eller tvålediga skyddsräcken och fotlist om fallhöjden är 2,0 m eller mer. Skyddsräckshöjden skall vara minst 90 mm. Använd skyddsräcksram förhöjd SKRDT vid inplankning med trall.

13 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillåtna spirlaster Vid beräkning av tillåtna bygghöjder för, kan följande tillåtna spirlaster tillämpas för alternativa bomlagsavstånd och förankringsavstånd i höjd. Bomlagsavstånd Förankringsavstånd [m] [m],,0, 2,0 4,0 2,0 2,,0 2,,0,0,0 * Ställningen förstärkt med extra tvärbalkar i bottenbomlaget. Tillåten spirlast för respektive spirtyp [kn] FSSH FSSH FS med extra tvärbalkar* 2, 2,9 2, 40, 4,2 9,9 8,4 8, 20,4 2,,4 4,,4,7 4,4 2,4 24,2 2,7 9,8 0,8 0,9 2, 2, 2, kn = 00 kp Tillåtna balklaster Tillåtna belastningar på balkar monterade i HAKI spiror. Q P P P P P 4 4 (Bild Q) (Bild P) (Bild P) (Bild P4) L L L L 4 L 2 L 4 Balktyp LB 000 LB 200 LB 0 LB 94 LB 240 LB 000 LB 00 LB 4000 ERB 0 ERB 720 ERB 000 ERB 200 ERB 0 ERB 94 ERB 240 ERB 000 Tillåten belastning q [kn/m] 8,,4 7,0,, 4,7 2,4 2,4 9, 8, 2,4 2,7 2,4,8,8,0 Tillåten utbredd last Q [kn] 8, 8,,2 2,4 4,9 4, 8, 9, 2,0 2,0 2,0 2,0 9,9,0 9, 9,0 Tillåten mittpunktslast P [kn] 9, 9,,,2 7, 7, 4, 4,8,0,0,0,0 0,0, 4,7 4, Tillåtna punktlaster P [kn],9,9 4,2 4,7,,,2, 9,8 9,8 9,8 9,8 7, 4,9,,4 Tillåtna punktlaster P 4 [kn] 9, 9,,,2 7, 7, 4, 4,8,0,0,0,0 0,0, 4,7 4, kn = 00 kp

14 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillåtna bygghöjder Tabellerna gäller HAKI Universal med facklängd 00 mm, bomlagsavstånd 2,0 m samt förankringsavstånd 4,0 m i höjd. Arbete får endast utföras på ett bomlag samtidigt. Inplankningen har beräknats till 20 kg/m 2 respektive 2 kg/m 2 för trall. Stålplank faller inte inom ramen för detta, 28 kg/m 2. Vid murningsarbete enligt traditionell svensk metod, med materialuppläggning enligt AFS 990:2, kan tillåtna bygghöjder enligt lastklass 4 tillämpas. SSHD 000 rekommenderar en minsta fackbredd på,0 m för lastklasserna 4, och. Vid andra facklängder, fackbredder och inplankningsalternativ påverkas den tillåtna bygghöjden. Kontakta HAKIs tekniska avdelning vid dessa tillfällen. Tillåtna bygghöjder för HAKI Universal med spira FSSH Fackbredd [mm] 770 med inplankning 20 kg/m 2 längs 00 med inplankning 20 kg/m 2 längs 20 med inplankning 20 kg/m 2 längs 20 med trall 400 tvärs med trall 90 tvärs Antal inplankade bomlag Lastklass / Tillåten last [kn/m 2 ] 2 4 0,7, 2,0,0 20,8 2,8 0,8 9,8 04,8 9,8 90,8 80,8 4,8 42,8 40,8,8 4,8 9,8 40,8 0,8 90,8,8 0,8 8,8 0,8 02,8 72,8 24,8 02,8 84,8,8 9,8 7,8 2,8 98,8 72,8 28,8 84,8 4,8 20,8 9,8 7,8 2,8 88,8 8,8 28,8 88,8 4,8 24,8 72,8 42,8 8,8 80,8 2,8 28,8 70,8 0,8 22,8 70,8 4,8 20,8 0,8 8,8 2,8 4, 80,8 4,8 0,8 8,8 40,8 20,8 44,8 24,8 4,8 40,8 20,8 2,8 4,8,0 2,8 48,8 24,8 2,8,8 2,8 4,8 kn = 00 kp 4

15 Fackbredd [mm] 770 med inplankning 20 kg/m 2 längs 00 med inplankning 20 kg/ m 2 längs 20 med inplankning 20 kg/m 2 längs 20 med trall 400 tvärs med trall 90 tvärs BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillåtna bygghöjder för HAKI Universal med spira FSSH, med extra tvärbalkar * Antal inplankade bomlag Lastklass / Tillåten last [kn/m 2 ] 2 4 0,7, 2,0,0 24,8,8 2,8 00,8 08,8 00,8 9,8 84,8 48,8 44,8 42,8 8,8 8,8 00,8 40,8 4,8 94,8 8,8 4,8 90,8 2,8 0,8 7,8 2,8 0,8 88,8 8,8 00,8 80,8 2,8 02,8 7,8 28,8 88,8 8,8 22,8 00,8 82,8 4,8 92,8 72,8 0,8 92,8 8,8 2,8 7,8 4,8 8,8 * Ställningen förstärkt med extra tvärbalkar i bottenbomlaget. 84,8,8 0,8 74,8 4,8 24,8 7,8 0,8 20,8 4,8 24,8 2,8 4, 84,8 8,8 2,8 2,8 44,8 22,8 48,8 28,8,8 4,8 24,8 4,8 8,8,0 8,8 2,8 2,8 8,8 22,8 4,8 20,8 kn = 00 kp Tillåtna bygghöjder för HAKI Universal med spira FS Fackbredd [mm] 00 med inplankning 20 kg/m 2 längs 20 med inplankning 20 kg/m 2 längs 20 med trall 400 tvärs med inplankning 20 kg/m 2 längs med trall 90 tvärs Antal inplankade bomlag Lastklass / Tillåten last [kn/m 2 ] 2 4 0,7, 2,0,0 0,8,8 02,8 0,8 22,8 9,8,8 90,8 8,8 4,8 82,8 2,8 9,8 0,8 88,8 44,8 08,8 82,8 4,8 72,8 4,8 98,8,8 28,8 88,8 48,8 80,8 42,8 00,8 74,8 2,8 0,8 0,8 8,8 4,8 24,8 74,8 42,8 4,8,8 82,8 8,8 28,8 8,8 20,8 4, 2,8 4,8,8 2,8,8 2,8 8,8 2,8 0,8,8 kn = 00 kp

16 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Inplankning Som inplankning används HAKI Allplan. Dessa finns i längder 200, 0, 240, 000 mm med breddmåtten 400 och 00 mm. Som alternativ kan HAKI stål eller aluminiumplank användas. Finns i samtliga modulmått med bredden70 eller 20 mm. Ytterligare alternativ är trall i längder 90 alt. 400 mm med bredden 48 mm. Trallen läggs på s längdbalkar, tvärs. Inplankning kan också utföras med ställningsplank 9 x 0 mm, klass K24. Tillåtna belastningar på inplankning Inplankning Bredd Längd Lastklass [mm] [mm] Allplan Stålplank Aluminiumplank Trall Lastklasser vid inplankning med trall Lastklasser vid olika belastade balktyper och längder vid inplankning med trall. Belastade balkar LB Trall 400 Trall Belastade balkar ERB Trall Trall 90 Konsoler Belastningsklasser för konsoler gäller under förutsättning att konsolerna är monterade i ett fack med längden max 00 mm. I angivna lastklasser har ingen hänsyn tagits till inplankningens bärighet. Med HAKI Allplan gäller max lastklass 4. Konsol SK 20 SK 400 SK 40 SK 00 SK 4 med tapp SK 720 med tapp SKD 200 Lastklass 4

17 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillträdesled Tillträdesled utgörs normalt av HAKI UTV trappa som monteras på s utsida, med härför avsedda komponenter. Ställning med UTV trappa monterad utvändigt med två extra spiror får byggas till följande höjder. Material får inte placeras i detta fack utan att bärförmågan särskilt kontrolleras. Fackbredd Lastklass Tillåten bygghöjd för respektive spirtyp [m] [mm] FSSH FS 20 24,8 40,8 4 8,8 20,8 Alternativt kan HAKI Trapptorn användas, se typkontrollintyg 4 0. Fackverksbalkar Fackverksbalk i stål Fackverksbalk i stål FBB 00 är avpassad för att kunna bygga vidare uppåt med två facklängder 00 mm. Vid montering av fackverksbalkarna är det av stor vikt att man vippavstyvar dessa genom att montera en balk i fästet mitt på balken. Fackverksbalken i stål monteras till s spiror genom att man hakar fast den över två bygelgrupper. Fackverksbalkar i aluminium Fackverksbalkar i aluminium monteras till med hjälp av variabla kopplingar KV 48x48. Höjden på fackverksbalkarna är 40 mm. Tillåtna belastningar fackverksbalkar Fackverksbalk Tillåten belastning q [kn/m] (Bild Q) (Bild P) (Bild P) Tillåten utbredd last Q [kn] 7 Tillåten mittpunktslast P [kn] Tillåtna punktlaster P [kn] Stål FBB 00 2,9 7,7 2, Aluminium FB 400 AL FB 00 AL FB 800 AL 2,9,77,09 Q,7 0, 8,7 P,,9 P P L L L,8 kn = 00 kp

18

19

20 Checklista för ställningskontroll Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet Avstånd till vägg e.d. så litet som möjligt Ställningen avvägd vågrät och lodrät Komponenter rätt monterade och låsta Stagning rätt utförd Förankring med rätt antal och placering Inplankning rätt utförd Skyddsräcke med fotlist vid fallhöjd två meter eller mer Lämplig tillträdesled till Ställningen utförd i rätt lastklass HAKI AB är certifierat enligt ISO 900:2000 HAKI AB SE280 Sibbhult, Sweden Tel Fax HAKI SE P00004 Tryck Holmbergs i Malmö 2004

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION

MONTERINGS INSTRUKTION MONTERINGS INSTRUKTION HAKI AB 010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

HAKI Komponentlista. HAKI AB Utskriven 2015-11-09

HAKI Komponentlista. HAKI AB Utskriven 2015-11-09 HAKI Komponentlista HAKI AB Utskriven 2015-11-09 Innehåll HAKI Universal 3 HAKI Universal 24 HAKI Universal S6 27 HAKI Universal Applikationer 29 HAKI Ram 35 HAKI Ram 41 HAKI Safety 43 Rör & koppling 44

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 201 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

TYPKONTROLLINTYG. Modular Light Aluminium modulställning

TYPKONTROLLINTYG. Modular Light Aluminium modulställning 39 44 06 Modular Light Aluminium modulställning Innehavare/Tillverkare Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg Leverantör Mon.Zon AB, Box 5238, 402 24 Göteborg Produktnamn Modulställning Modular

Läs mer

Enligt sidorna 2-11 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 3P02675 och 6P01750.

Enligt sidorna 2-11 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 3P02675 och 6P01750. 46 84 01 Unihak modulställning Innehavare/Utfärdat för Unihak AB Abrahams gränd 8, 295 35 Bromölla Tillverkare/Leverantör Unihak AB, c/o Materielhuset A/S, Danmark Produktnamn UNIHAK modulställning Produktbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

TYPKONTROLLINTYG SC I-HAK modulställning

TYPKONTROLLINTYG SC I-HAK modulställning SC0403-16 I-HAK modulställning Innehavare/Tillverkare/Leverantör I-HAK Scandinavia AB, Thorsholm 106, 311 94 Falkenberg Produktnamn i-hak modulställning Produktbeskrivning Enligt sidorna 2-13 i detta typkontrollintyg.

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

TYPKONTROLLINTYG. Frame ramställning. Enligt sidorna 2-10 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 4P06705.

TYPKONTROLLINTYG. Frame ramställning. Enligt sidorna 2-10 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 4P06705. 39 44 02 Frame ramställning Innehavare/Tillverkare/Leverantör Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg Produktnamn Frame ramställning Produktbeskrivning Enligt sidorna 2-10 i detta typkontrollintyg.

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

TYPKONTROLLINTYG. Modular modulställning. Enligt sidorna 2-16 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 4P06704.

TYPKONTROLLINTYG. Modular modulställning. Enligt sidorna 2-16 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 4P06704. 39 44 03 Modular modulställning Innehavare/Tillverkare/Leverantör Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg Produktnamn Modular Produktbeskrivning Enligt sidorna 2-16 i detta typkontrollintyg.

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf Produktkatalog Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT SpeedyScaf S n a b b. S ä k e r. E r g o n o m i s k. u Innehållsförteckning Produkt Sidan Ramar 4 7 Bottenskruvar 6 7 Plattformar,

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI HAKI är en leverantör av ställningssystem och väderskydd. Med huvudkontor i Sverige, har HAKI dotterbolag och partners över hela världen som tillhandahåller

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 201 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium Version 1.2 Sv Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium S t ä l l n i n g s s y s t e m Säker e k o n o mi 1 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 4 1.1. SÄKERHET OCH ANSVAR... 5 1.2. KILKOPPLINGSPRINCIPEN...

Läs mer

Monteringsanvisning, Monzon Frame Version Monzon Development AB

Monteringsanvisning, Monzon Frame Version Monzon Development AB Monteringsanvisning, Monzon Frame Version 1.0 2017-05-09 Monzon Development AB 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 3 1.1. BASARTIKLAR I MONZON FRAME... 3 1.2. SÄKERHET OCH ANSVAR... 4 1.3. FÄSTPUNKTER FÖR PERSONLIG

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

ZARGESKLIPPET.SE 2-2015. Kampanjpriser från Zarges. Gäller till 2015-12-31, priser exkl.moms

ZARGESKLIPPET.SE 2-2015. Kampanjpriser från Zarges. Gäller till 2015-12-31, priser exkl.moms 2-2015 ZARGESKLIPPET.SE Kampanjpriser från Zarges Gäller till 2015-12-31, priser exkl.moms Hantverksställning Nya hjul = mjukare material och bättre låsning. Fälls ihop med några enkla handgrepp, tar då

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtiON

MONTERINGSINSTRUKtiON MONTERINGSINSTRUKtiON HAKI Rullställning HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och

Läs mer

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011 Assco Quadro 70/100 Fasadställning LOGISK LOGISK LÄTTARE BÄTTRE LÄTTARE BÄTTRE APRIL 2011 www.asscoplettac.se 2 ASSCO QUADRO 70/100 Fasadställnings-System 73cm bred i stål eller Aluminium. 109cm i stål

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Modulställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 01 (stål) nr

Läs mer

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Allround är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

Layher Ramställning. Snabb. Säker. Komplett.

Layher Ramställning. Snabb. Säker. Komplett. Tillverkad av aluminium eller varmförzinkat stål. Layher Ramställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02. Ramställning Layher Ramställning

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern Trebex byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

Produktkatalog Frame

Produktkatalog Frame - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Frame Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Ramställningen Frame Frame tillverkas i aluminium

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING STÄLLNINGAR. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2003-09-12) AFS 1990:12

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING STÄLLNINGAR. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2003-09-12) AFS 1990:12 AFS 1990:12 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 STÄLLNINGAR Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2003-09-12) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR

Läs mer

Arbetsställning Modul

Arbetsställning Modul sv Armerare Arbetsställning Modul Användarinformation Användnings- och monteringsinstruktioner Innehållsförteckning Användarinformation Arbetsställning Modul 3 Översikt 5 Konformitetsförklaring 6 Anvisningar

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

RENOVERINGSBESLAG. Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG

RENOVERINGSBESLAG. Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG RENOVERINGSBESLAG Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG RENOVERINGSSATS FÖR LÅDOR Lådrenovering Ett enkelt sätt att renovera en lådhurts där lådorna går trögt Befintliga fronter återmonteras på de

Läs mer

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar AFS 1990:12 11 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare.

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. LASTKLASS 6 Standardiserad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. Svensktillverkad. 100% återvinningsbar. Typkontrollerade av SP (Sveriges

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR

SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR HAKI AB 2005 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

www.altrex.com Relax. It s an Altrex.

www.altrex.com Relax. It s an Altrex. www.altrex.com SV Monterings- och användaranvisningar Safe-Quick Skyddsräcke 4000-S Angående monterings- och användaranvisningar 4100 och 4200 (760200) Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 157402 4000

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden.

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Uppdragsnr: 1012 8402 1 (6) PM Conventum Mässhall Kv. Stinsen Örebro Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Plan 1. ( Se bifogad ritning K-40.1-001 ) Garage -golv: 1. Last från personbilar

Läs mer

NYDALA - Enkelt & flexibelt

NYDALA - Enkelt & flexibelt NYDALA - Enkelt & flexibelt Nydala är ett staket med kraftig underhållsfri stomme som i kombination med tryckimpregnerade träreglar ger en lång livslängd. Staketet finns i fem olika höjder och monteringen

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS JUMBO SUPERFLEX MONTERINGSANVISNING JUMBO 4 MM FASADSTÄLLNINGAR 1. Villkor 2. Garantibestämmelser 3. Allmänt 4. Montering 4.1 Underlaget 4.2 Montering av första ställningsfacket 4.3 Montering av fotlister

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 FÖR VÄGEN MANUAL Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 AB Provia Vägmärkning Vidövägen 51 663 21 Skoghall Tel: 054-51 21 30 Fax: 054-51 21 39 post@provia.net

Läs mer

SLITSDURK. För maximal säkerhet

SLITSDURK. För maximal säkerhet SLITSDURK För maximal säkerhet FLOBY SLITSDURK Floby slitsdurk kan användas till de flesta typer av industrigolv, gångbanor, trappsteg etc. Slitsdurken är tack vare den tandade ovansidan mycket halksäker

Läs mer

Mångsidiga hurtsar. Effektiv förvaring och kontroll

Mångsidiga hurtsar. Effektiv förvaring och kontroll Mångsidiga hurtsar Eftersom arbete inte alltid utförs på samma plats, tillhandahåller vi ett omfattande sortiment hurtsar för många olika användningsområden. Du kan placera en valfri hurts från samma serie

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium eller varmförzinkat stål. Layher Ramställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02. Ramställning

Läs mer

MODULAR STÄLLNINGSSYSTEM (STÅL) certifikat finns på monzon.se

MODULAR STÄLLNINGSSYSTEM (STÅL) certifikat finns på monzon.se Sida 1/14 MODULAR STÄLLNINGSSYSTEM MODULAR SCAFFOLDING SYSTEMS MODULAR SYSTEMGERÜSTE MODULAR ECHAFAUDAGE MODULAR STÄLLNINGSSYSTEM (STÅL) certifikat finns på monzon.se BOTTENSKRUV (STÅL) A - 0,20 M 2,2

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

Monteringsinstruktion Modular Version Monzon Development AB

Monteringsinstruktion Modular Version Monzon Development AB Monteringsinstruktion Modular Version 1.0 2017-05-09 Monzon Development AB 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 4 1.1. BASARTIKLAR I MONZON MODULAR (U-BOM)... 5 1.2. BASARTIKLAR I MONZON MODULAR (PSI-BOM)... 6 1.3.

Läs mer

www.altrex.com Relax. It s an Altrex.

www.altrex.com Relax. It s an Altrex. www.altrex.com SE Monterings- och användaranvisningar Safe-Quick Skyddsräcke 5000-S Angående monterings- och användaranvisningar 5100 och 5200 (760251) Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 157401 5000

Läs mer

Diskbänkar. Kap 2 BSAB PUF.11. På rostfritt stativ FR 204. På rostfria konsoler FR 205. På rostfria benbockar FR 206.

Diskbänkar. Kap 2 BSAB PUF.11. På rostfritt stativ FR 204. På rostfria konsoler FR 205. På rostfria benbockar FR 206. Diskbänkar På rostfritt stativ FR 204. På rostfria konsoler FR 205. På rostfria benbockar FR 206. Kap 2 BSAB PUF.11 FR 204 på rostfritt stativ FR 205 på rostfria konsoler FR 206 på rostfria benbockar DISKBÄNKAR

Läs mer

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se Sida 1/14 MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM MODULAR LIGHT SCAFFOLDING SYSTEMS MODULAR LIGHT SYSTEMGERÜSTE MODULAR LIGHT ECHAFAUDAGE MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se BOTTENSKRUV

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion UNIVERSALSTÄLLNING LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion +8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr: 20 32 01 L+8SE-051 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer