MONTERINGS INSTRUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS INSTRUKTION"

Transkript

1 MONTERINGS INSTRUKTION HAKI AB 010

2 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. HAKIs typkontrollintyg gäller endast för ställningar med vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget. HAKIs systemställningar får inte byggas med inblandning av komponenter eller sammankopplas med ställning av annat fabrikat än HAKI. I sådana fall skall en särskild utredning om bärförmågan utföras. Normal komplettering av ställning med ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder. Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt. För ställningskonstruktioner som ej omfattas av denna monteringsinstruktion, kontakta HAKIs tekniska avdelning. HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar. Krav för att uppföra, använda och nedmontera ställning finner man i AFS 1990:1. HAKI färgkoder Horisontaler och diagonaler märks med modulmått (cc mått spiror) och en färgkod. Märkningen är ett utmärkt hjälpmedel vid montering och hantering av ställningsmaterialet Faktaruta 1000 N = 1 kn ~ 100 kg 10 N ~ 1 kg Alla mått i mm HAKI monteringsinstruktioner Universal, Universal AL, Continental, Ram, Trapptorn, Hängande ställning, Galge och Väderskydd. Copyright HAKI AB, 010 Eftertryck av text och bilder/illustrationer får inte ske utan HAKIs medgivande.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR HAKI Light HAKI Light ställningssystem använder ett speciellt åttkantigt rör för spiror, enrörsbalkar och diagonalstag, rör oktagon 8 mm. Rörets yttermått på de plana ytorna är 8, mm, varför modulmått, cc mått spiror, är identiska med HAKIs övriga system. Det innebär att HAKI Light är kompatibelt med HAKIs övriga system när det gäller t ex spiror, horisontaler och inplankning. 8, 1 OBS! Eftersom röret oktagon 8 har en ytterdiameter på 1 mm kan däremot inte vanliga kopplingar 8 mm användas. I stället skall den speciella kopplingen KV 8x1 användas för anslutning av väggfästestag och ställningsrör med standarddimensionen 8 mm. Diagonalstagen till HAKI Light är därför också speciella. Sektion spirrör oktagon 8 mm med byglar Vissa komponenter i HAKIs sortiment, som monteras med kilkoppling e.d. till spiran, får inte användas i HAKI Light, t ex fotlistbeslag LF 70 och väggfästebygel BVF med väggfästestag SVF. Hantering Den låga vikten på komponenterna till HAKI Light har uppnåtts genom användning av rör med relativt tunn godstjocklek. Det tunna godset gör komponenterna känsliga för kraftiga slag, varför viss försiktighet rekommenderas vid hantering. Renovering Riktning av skadat material får under inga omständigheter ske med värme då materialets hållfasthet kan påverkas radikalt. Kallriktning får ske men endast i begränsad omfattning. Om materialet deformeras eller inte till fullo återgår till ursprungsformen skall det kasseras. Hammarslag eller annan typ av buckling av rör är en skada som inte går att reparera utan komponenten skall kasseras. Byte av låsbeslag eller liknande reparationer möter inga hinder. Se även HAKI Säkerhetsguide. Omformad spirtapp rör oktagon 8 mm HAKI Light spira SL och enrörsbalk SBL med rör oktagon 8 mm

4 FÖRUTSÄTTNINGAR HAKI Light HAKI Light har hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut typkontrollerats enligt AFS 1990:1 och SSEN Certifikat nr 1 1 för lastklasserna (1,, kn/m ). Beräkningar har utförts enligt SPMetod 0. Allmänt HAKI Light byggs med en valfri fackbredd på 700, 770, 100, 10 eller 1 mm och normalt med facklängd 00 mm samt med 000 mm mellan bomlagen. SBL och LBL balkar kan användas både som längd och tvärbalkar. Som inplankning används lämpligen HAKI Krokplan. Komponenter till HAKI Light tillverkas i varmförzinkat utförande. Märkning Samtliga komponenter exkl. lås, sprintar etc. är försedda med varaktig märkning med HAKIs logotype och tillverkningsårets två sista siffror ( S10). Alla bärande detaljer har märkning för full spårbarhet. För ytterligare information, se HAKI Säkerhetsguide. Skyddsräcksramar i längd och tvärled Krokplan Väggfäste Fotlist,0 m Spira Enrörsbalkar i längd och tvärled 00 mm Bottenskruv

5 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Kod Art. nr Vikt Bottenskruv BS ,0 Justerbar BS = 70 mm Spira SL SL ,0 Spirskarv med tapp SL ,7 Byglar på samma nivå SL , Rör oktagon 8 mm SL , SL ,0 Sprint till spirskarv , Stål Ø 1 mm För förstärkning av spirskarv vid 11 0, draglast t ex vid hängande ställning, lyft eller ställning för väderskyddstak. Enrörsbalk SBL SBL 700, Med fjäderlås SBL ,7 Rör oktagon 8 mm SBL ,8 SBL , SBL , SBL ,7 SBL , SBL 1 701, SBL ,0 SBL ,1 SBL ,9 SBL 0 70,0 SBL ,9 Längdbalk LB/LBL LB ,0 Med fjäderlås LB ,0 Rördiameter mm LBL ,0

6 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Kod Art. nr Vikt Skyddsräcksram GFL GFL , Med fjäderlås GFL , Rör oktagon 8 mm GFL ,8 GFL ,9 GFL , GFL , GFL 1 701,7 GFL , GFL , GFL , GFL , GFL , Skyddsgrind med nät SGF , Steglöst justerbar i höjd SGF , SGF ,0 SGF , SGF , SGF ,8 Diagonalstag DBL DBL , Med kopplingar 1 mm DBL ,1 Rör oktagon 8 mm DBL , DBL 10 L = 19 DBL , DBL 10 L = 0 DBL , DBL 00 L = 0 DBL 0 L = 990 DBL 00 L = 8 Diagonalstag NNL NNL ,0 Med bygelfästen NNL , Rör oktagon 8 mm NNL 1 711, NNL 10 L = 19 NNL ,0 NNL 10 L = 17 NNL ,0 NNL 1 L = NNL ,7 NNL 19 L = 71 NNL ,7 NNL 00 L = 0 NNL , NNL 00 l = 91 NNL 0 L = 99 NNL 00 L = 99

7 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Kod Art. nr Vikt Horisontalstag PBL PBL 00x ,0 Med koppling 1 mm PBL 00x , Rör oktagon 8 mm PBL 00x , PBL 00x10 L = 79 PBL 00x , PBL 00x1 L = 99 PBL 00x10 L = 9 PBL 00x1 L = 8 Väggfästetag rör SVF 0x ,9 Rördiameter 8 mm SVF 900x , Tillåten belastning, kn SVF 100x8 8810, Monteras med koppling variabel KV 8x1 Koppling variabel KV 8x , Nyckelvidd mm Inplankning Benämning Kod Art. nr Vikt Krokplan B=00 mm 700x00 AL 07107, Lastklass (,0 kn/m²) 100x00 AL ,7 10x00 AL , 10x00 AL ,8 1x00 AL ,7 19x00 AL , 00x00 AL ,1 00x00 AL , 0x00 AL ,0 00x00 AL ,8 Krokplan B=00 mm 100x00 AL ,1 Lastklass (,0 kn/m²) 10x00 AL 071 8, 10x00 AL ,0 1x00 AL , 19x00 AL ,0 00x00 AL 070 1, 00x00 AL 07 1,1 0x00 AL 077 1, 00x00 AL , 7

8 KOMPONENTFÖRTECKNING Benämning Kod Art. nr Vikt Krokplan med lucka 00x00 AL 0710,0 Lastklass (,0 kn/m²) Stege ST ST 100 AL 09110, Till Krokplan med lucka AL plank B=0 mm ALP 100x0x , L=10000 lastklass (,0 kn/m ) ALP 10x0x90 110,9 L=00 lastklass (, kn/m ) ALP 1x0x ,0 ALP 19x0x ,0 ALP 00x0x , ALP 00x0x , Trall AL 10x9 AL 011 7,7 Lastklass (,0 kn/m ) 1x9 AL ,0 Fotlist FL 000 x 10 x 000,8 Trä Monteras med fotlistbeslag Fotlistbeslag LFP 10 x , Plast Fotlist F ,1 Trä med ändbeslag F , F ,8 F , F ,1 F ,8 F ,9 F ,1 8

9 Komponentförteckning Benämning Kod Art. nr Vikt Fotlist AL x180 AL 000 1, 700x180 AL , 100x180 AL 0100, 10x180 AL 010,8 1x180 AL 010,7 19x180 AL 0190, 00x180 AL 00, 00x180 AL 000,8 Övriga komponenter Benämning Kod Art. nr Vikt Konsol SK , Utan spirskarv SK ,1 Med fjäderlås SK , Ø 8 mm SK ,7 Konsol SK 71101,8 Med spirskarv SK ,9 Med fjäderlås SK , Ø 8 mm Konsol justerbar SK ,1 Justerbar 090 mm Konsoldiagonal SKD ,1 Kombineras med SBL 10 Trappa UTV AL UTV 00x000 AL 107,9 Med vilplan och låsning UTV 00x000 AL 100 9, LxH 00x000 mm alt. 00x000 mm Bredd 00 mm Handledare HL 00x000 AL 08 9, HL 00x000 AL , 9

10 Komponentförteckning Benämning Kod Art. nr Vikt Handledare inre UTV HLI UTV AL , För trappa UTV AL Instegstrappa ITR ,8 Räckestolpe SRS , För montage på längdbalk LB/LBL Fackverk 0 AL m. byglar FB ,8 FB ,8 FB ,0 Fackverk 0 AL FB ,7 FB , FB , Övriga tillbehör, se HAKI Komponentlista. 10

11 MONTERING Innan ställningen monteras kontrollera och plana ut underlaget. Underlaget får ej medge ojämna sättningar. Bärigheten kan förbättras med hjälp av dynplank Lägg ut materielen till bottningen längs fasaden. Placera ut bottenskruvarna ca 00 mm ut från fasaden och med de modulmått som skall användas. Skall invändig konsol användas, öka avståndet motsvarande. Största tillåtna avstånd mellan vägg och arbetsplan är 00 mm.. Börja alltid monteringen på den högst belägna punkten. Montera samman den första spiran med tvärbalk och längdbalk. Balkarna hakas i spirans nedersta bygelgrupp. Lås balkarna. Montera därefter spiror och balkar för att färdigställa första bomlaget. Vid behov monteras ett horisontalstag för att säkerställa att ställningen står i rät vinkel Montera andra bomlagets tvär och längdbalkar,0 m över de först monterade balkarna. Avväg därefter med vattenpass i både tvär och längsled och justera med bottenskruvarna. Fortsätt bottningen med bottenskruvar, spiror och balkar fack för fack. Vid större nivåskillnader anpassa varje enskild spira till underlaget, så att balkarna kommer i våg. Montera de vertikala diagonalstagen och väg in spirorna vertikalt. Alternativt vertikalstaga ställningen med skyddsräcksramar GFL, se sidan 1.

12 MONTERING. Montera HAKI Krokplan på tvärbalkarna. Glöm ej att låsa planen. Montera HAKI Krokplan på tvärbalkarna. Glöm ej att låsa planen. Montera andra omgången spiror. Förse andra bomlaget med skyddsräcksramar GFL och montera fotlisterna. Glöm ej ändskyddsräcken... Montera tvär och längdbalkarna på tredje bomlaget samt därefter inplankning, skyddsräck och fotlister. Glöm ej låsningen av balkar och plan. Förankra ställningen på ca,8 m:s nivån med väggfästen. Kontrollera att infästningen i fasaden kan ta upp förekommande krafter Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan. Använd ett godkänt lyfthjälpmedel för transport av materielen. Om aluminium/stålplank används skall dessa låsas i ytterfacken. I övrigt låser planken varandra. Vid inplankning med ställningsplank skall dessa okas om spännvidden överskrider, m. Demontering sker i omvänd ordning. OBS! Ställningsmateriel får ej kastas ner från ställningen.

13 Montering Utvändig trappa 7. UTV trappan monteras i ett utvändigt fack med balkarna SBL 700 och SBL 00. Trappan byggs vanligtvis samman med den ordinarie ställningen. Om högre bygghöjd skall uppnås, byggs trapptornet upp med separata spiror. Ställ ut bottenskruvarna och montera spirorna. Montera balkar SBL 700 och SBL 00 i spirornas nedersta bygelgrupp. Montera även tvärbalkarna på andra bomlaget. På övriga nivåer ersätter handledarna längdbalkarna. 8. Haka UTV trappans krokar över rören på tvärbalkarna och lås trappan med låsbeslaget. Montera handledaren på 1,0 m:s nivån och förse den övre gaveln med skyddsräcke GFL 700 och fotlist. Montera nästa omgång med spiror, tvärbalkar, trappa, handledare, skyddsräcksramar och fotlister. 9. Fortsätt monteringen till önskad höjd enligt ovan. På översta nivån monteras utvändigt i ställningen en balk LBL 00. På balken monteras en räckestolpe SRS 1000 så att en skyddsräcksram GFL 00 kan monteras mellan stolpe och spira. Skyddsräcksramen ger fallskydd på ställningens översta nivå. På övriga nivåer utgör nästkommande trappa tillräckligt skydd. Dock kan handledare inre HLI UTV AL monteras invändigt på trapplöpen. 9. 1

14 Bottenskruvar Ställningen monteras på bot tenskruvar BS vilka är justerbara mellan och 70 mm. Om större justering behövs, skruva ner bottenskruven och anslut balkarna i nästa bygelgrupp. Detta innebär att man alltid kan justera spiran så att balkarna kommer i våg. Tillåten belastning bottenskruv fullt utskruvad 0 kn. Spiror Spiror med längden 000 alternativt 000 mm an vänds normalt i ställningen. Kortare spiror än 000 mm får endast användas som toppspiror. Dock kan bottning ske med 1, m:s spiror enligt alternativ byggmetod sidan 1. BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Inplankning Som inplankning används HAKI Krokplan. Finns i samtliga modulmått med bredderna 00 och 00 mm. Som alternativ kan HAKI aluminium eller stålplank användas. Finns i samtliga modulmått med bredden 0 mm. Ytterligare alternativ är trall i aluminium. Trallen läggs på ställningens längdbalkar, tvärs ställningen. Avsedda för ställningsbredd 10 alt. 1 mm. Inplankning kan också utföras med ställningsplank 19 x 0 mm, klass K. Lastklasser inplankning Inplankning Bredd [mm] Längd [mm] Lastklass Krokplan 00, AL plank Stålplank Trall AL Balkar Ställningen byggs med balk SBL eller LB/ LBL som längd och tvärbalk med 000 mm mellan bomlagen. Varje bomlag skall vara försett med balkar på såväl inner som yttersida. Det nedersta bomlaget skall alltid placeras på lägsta möjliga nivå. Skyddsräcken Inplankade bomlag skall förses med skyddsräcksramar eller tvålediga skyddsräcken och fotlist om fallhöjden är,0 m eller mer. Skyddsräckshöjden skall vara minst 90 mm. Använd skyddsräcksram förhöjd SKRH eller skyddsgrind med nät SGF vid inplankning med trall. Konsoler Varje nivå där konsol är monterad skall förses med förankring. Lastklasser för konsoler gäller under förutsättning att konsolerna är mon te rade i ett fack med längden max 00 mm. I angivna lastklasser har ingen hän syn tagits till inplankningens bärighet. Tillåten lastklass kan aldrig bli högre än inplankningens lastklass. 1 Konsol SK 0 SK 00 SK 0 SK 00 SK 1 med tapp SK 70 med tapp SKD 100 Lastklass

15 belastningsförutsättningar Stagning och förankring Vertikal diagonalstagning mellan ytterspirorna skall utföras i vart :e fack och alltid i ytterfacken. Skyddsräcksramar GFL kan ersätta vertikala diagonalstag, men skall då monteras i varje fack och på varje bomlagsnivå, även i botten. Horisontalstag skall monteras i vart :e fack och alltid i ytterfacken på var :e höjdmeter. Förankring till fasad eller motsvarande skall utföras i varje innerspira på var :e höjdmeter, i anslutning till knutpunkten mellan spira och balk. Den lägsta förankringen får monteras maximalt ca,8 m över mark. Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall finnas vid minst vart :e spirpar i längsled, på varje förankringsnivå. Dessutom rekommenderas att ställningen alltid förankras så högt upp som möjligt. Stagning med vertikala diagonalstag och förankring Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall dimensioneras för en last på, kn parallellt med fasaden och, kn vinkelrätt mot fasaden. Övriga förankringar skall dimensioneras för en last på, kn vinkelrätt mot fasaden. Vid inklädd ställning skall antalet förankringar ökas med hänsyn till vindlasten, varför separat beräkning krävs. Stagning med skyddsräcksram GFL och förankring Koppling KV 8x1 Förankringsögla ca 90 Förankringsögla Fasad Koppling KV 8x1 Spira Väggfästestag rör Exempel på förankring som kan uppta horisontalkrafter 1

16 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillåtna spirlaster Vid beräkning av tillåtna bygghöjder för ställningen, kan följande tillåten spirlast tillämpas. Vid bottning med 1, m:s spiror enligt alternativ byggmetod sidan 1, kontakta HAKIs tekniska avdelning. Bomlagsavstånd [m] Förankringsavstånd [m] 1, 1,,, Tillåtna balklaster Tillåtna belastningar på balkar monterade i HAKI spiror. Tillåten spirlast [kn] Spira SL 000 Spira SL 000, 1, 1, 1,1 1, 8,8 P P, 1, 19,7 11,1 1,1 8,1 1,0 1,8,,9 Undergrunden skall klara en dimensionerande kraft per spira av,0 kn vid bomlagsavstånd m och förankringsavstånd m. Vid hängande ställning skall spirskarvar låsas med 1 mm:s sprint. Tillåten spirlast i hängande ställning, draglast, är 0,0 kn. P P Balktyp Tillåten belastning q [kn/m] Tillåten utbredd last Q [kn] Tillåten mittpunktslast P [kn] L L L L L Tillåtna punktlaster P [kn] L P [kn] SBL SBL 700 SBL 770 SBL 1010 SBL 100 SBL 10 SBL 10 SBL 1 SBL 19 SBL 00 SBL 00 SBL 0 SBL 00 1, 7,8, 1,0 1,0 9,8,,,1,7,, 1,7 1, 18,1 1,7 1, 1,0 11,8 9, 9,0 7,9 7,,,, 8, 7,,8,,,9,0,9,,,7,7, 8,8 7,,7,,,,8,,1,1,, 1,9 11, 9,7 9,0 7, 7,0,,1,8,,9,,,7 LB 19 LB 00 LBL 00,,1, 1, 1,9 1,7, 7,,8,7,,7, 7, 7, 1

17 belastningsförutsättningar Tillåtna bygghöjder Tabellen gäller HAKI Light med facklängd 00 mm, bomlagsavstånd,0 m samt förankringsavstånd,0 m i höjd. Arbete får endast utföras på ett bomlag samtidigt. I tabellen har ingen hänsyn tagits till last från snö eller is. HAKI rekommenderar en minsta ställningsbredd på 1,0 m för lastklasserna, och. AFS 1990:1 rekommenderar en minsta ställningsbredd på 0, m för enbart arbete och ytterligare 0, m för materialförvaring eller transport av material utmed ställningen. Vid andra spirlaster, facklängder, fackbredder och inplankningsalternativ påverkas den tillåtna bygghöjden. Kontakta HAKIs tekniska avdelning vid dessa tillfällen. Tillåtna bygghöjder för HAKI Light med spira SL 000 och tillåten spirlast 1,1 kn Inplankning Krokplan Lastklass 11,9 kg/m AL plank 0 Lastklass 17, kg/m Trall AL 10 Lastklass 1, kg/m Trall AL 1 Lastklass 1,1 kg/m Fackbredd [mm] Antal inplankade bomlag Alla 10 1 Alla Alla 10 1 Alla 10 1 Alla 1 1 Alla Lastklass

18 18 a a b BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillåtna lastklasser vid olika balkkombinationer Tabellerna gäller HAKI Light med SBL och LBL balk vid alternativa fackstorlekar, inplankning med vikten 0,7 kg/m samt dubbelsidig eller enkelsidig belastning. Balktyp Sektionslängd a [mm] SBL SBL 700 SBL 770 SBL 1010 SBL 100 SBL 10 SBL 10 SBL 1 SBL 19 SBL 00 SBL 00 SBL 0 SBL 00 Tillåtna lastklasser för LBL balkar vid dubbelsidig belastning Balktyp Sektionslängd a [mm] LB19 LB 00 LBL 00 Tillåtna lastklasser för SBL balkar vid dubbelsidig belastning Dubbelsidig belastning Enkelsidig belastning Belastad balk Belastad balk

19 belastningsförutsättningar Tillåtna lastklasser för SBL balkar vid enkelsidig belastning Balktyp SBL SBL 700 SBL 770 SBL 1010 SBL 100 SBL 10 SBL 10 SBL 1 SBL 19 SBL 00 SBL 00 SBL 0 SBL 00 Sektionslängd b [mm] Tillåtna lastklasser för LBL balkar vid enkelsidig belastning Balktyp LB 19 LB 00 LBL 00 Sektionslängd b [mm] Tillträdesled Tillträdesled utgörs normalt av HAKI UTV trappa som monteras på ställningens utsida, med härför avsedda komponenter. Ställning med UTV trappa monterad utvändigt med två extra spiror får byggas till följande höjder. Material får inte placeras i detta fack utan att bärförmågan särskilt kontrolleras. Tabellen gäller fackbredd 10 mm och lastklass (,0 kn/m ). Inplankning Krokplan Stålplank Tillåten bygghöjd [m] Spira SL 000 Spira SL 000, 18, 18, 1, Alternativt kan HAKI Trapptorn användas, se monteringsinstruktion trapptorn. 19

20 belastningsförutsättningar Fackverksbalkar i aluminium Fackverksbalkar i aluminium monteras parvis på ut och insidan av ställningen. Både över och underrör skall fästas till spirorna med variabla kopplingar KV 8x1. Höjden avpassas så att inplankningen kommer i våg när denna monteras. Fackverksbalkarna skall avstyvas mot vippning minst varannan meter med hjälp av en diagonalt styv ram av spiror och balkar eller rör och koppling. Fackverksbalk i aluminium Tillåtna belastningar fackverksbalkar P P L L L Fackverksbalk Tillåten belastning q [kn/m] Tillåten utbredd last Q [kn] Tillåten mittpunktslast P [kn] Tillåtna punktlaster P [kn] Aluminium FB 100 AL FB 100 AL FB 8100 AL,9,0 1,7 19, 18, 1,7 7, 7,,9 7,,9,1 0

21 SÄKER STÄLLNING Alternativa byggmetoder vid förmonterat skyddsräcke För att kunna montera skyddsräcken före inplankningen, med HAKIs monteringsverktyg eller med andra monteringshjälpmedel för skyddsräcken, krävs att ytterspirorna är en meter högre än det kommande bomlaget. Här visas några alternativa byggmetoder för att åstadkomma detta. Byggmetoderna underlättar också när man använder temporära skyddsräcken. För tillåtna spirlaster, se sidan 1. I övrigt se instruktion för aktuellt monteringshjälpmedel.,0 m,0 m,0 m,0 m,0 m 1, m,0 m,0 m,0 m,0 m 1, m,0 m,0 m,0 m,0 m,0 m,0 m,0 m,0 m 1, m,0 m,0 m,0 m,0 m 1, m,0 m,0 m,0 m Med ett första bomlagsavstånd på 1, m, börja med en,0 m:s spira invändigt och en,0 m:s spira utvändigt. Fortsätt med bomlagsavstånd,0 m och,0 m:s spiror både in och utvändigt. Med bomlagsavstånd,0 m, börja med en 1, m:s spira både inoch utvändigt. Fortsätt med,0 m:s spiror både in och utvändigt. Med ett första bomlagsavstånd på 1, m, börja med,0 m:s spiror både in och utvändigt. Fortsätt med bomlagsavstånd,0 m,,0 m:s spiror invändigt och,0 m:s spiror utvändigt. 1

22 PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING Infästningspunkter för personlig fallskyddsutrustning Det är tillåtet att fästa in personlig fallskyddsutrustning enligt nedan. OBS! Rekommenderade infästningspunkter förutsätter att komponenten i övrigt är obelastad och att endast en person fäster in i samma komponent åt gången. Runt en spira mellan två bomlag. Runt undre röret i en längdbalk LB/LBL monterad mellan två spiror. Runt en enrörsbalk SBL med längden max SBL 10 monterad mellan två spiror. I en fri spira endast runt röret i direkt anslutning till knutpunkten. OBS! Ej intill en spirskarv. Inga andra infästningspunkter kan rekommenderas. Det är förbjudet att fästa in i skyddsräcken, konsoler och konsolerande balkar, dvs. balkar infästa enbart i ena änden. OBS! Enbart godkänd fallskyddsutrustning får användas.

23

24 HAKI SE P00018 Checklista för ställningskontroll 1. Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning ifylld. Blankett finns på Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet. Avstånd till vägg e.d. så litet som möjligt. Ställningen avvägd vågrät och lodrät. Komponenter rätt monterade och låsta. Stagning rätt utförd 7. Förankring med rätt antal och placering 8. Inplankning rätt utförd 9. Skyddsräcke med fotlist vid fallhöjd två meter eller mer 10. Lämplig tillträdesled till ställningen 11. Ställningen utförd i rätt lastklass 1. Uppgifter om ställningen ifyllda och anslagna. Blankett finns på HAKI Group är certifierat enligt ISO 9001:000 HAKI AB SE80 Sibbhult, Sweden Tel Fax

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

HAKI Komponentlista. HAKI AB Utskriven 2015-11-09

HAKI Komponentlista. HAKI AB Utskriven 2015-11-09 HAKI Komponentlista HAKI AB Utskriven 2015-11-09 Innehåll HAKI Universal 3 HAKI Universal 24 HAKI Universal S6 27 HAKI Universal Applikationer 29 HAKI Ram 35 HAKI Ram 41 HAKI Safety 43 Rör & koppling 44

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtiON

MONTERINGSINSTRUKtiON MONTERINGSINSTRUKtiON HAKI Rullställning HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR

SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR SÄKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTÄLLNINGAR HAKI AB 2005 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium Version 1.2 Sv Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium S t ä l l n i n g s s y s t e m Säker e k o n o mi 1 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 4 1.1. SÄKERHET OCH ANSVAR... 5 1.2. KILKOPPLINGSPRINCIPEN...

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011 Assco Quadro 70/100 Fasadställning LOGISK LOGISK LÄTTARE BÄTTRE LÄTTARE BÄTTRE APRIL 2011 www.asscoplettac.se 2 ASSCO QUADRO 70/100 Fasadställnings-System 73cm bred i stål eller Aluminium. 109cm i stål

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Allround är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 201 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Modulställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 01 (stål) nr

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion UNIVERSALSTÄLLNING LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion +8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr: 20 32 01 L+8SE-051 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium eller varmförzinkat stål. Layher Ramställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02. Ramställning

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION

UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION +8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr: 20 32 01 M+8SE-051 Innehåll Innehållsförteckning Förutsättningar för +8 monteringsinstruktion

Läs mer

Produktkatalog Frame

Produktkatalog Frame - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Frame Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Ramställningen Frame Frame tillverkas i aluminium

Läs mer

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se Sida 1/14 MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM MODULAR LIGHT SCAFFOLDING SYSTEMS MODULAR LIGHT SYSTEMGERÜSTE MODULAR LIGHT ECHAFAUDAGE MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se BOTTENSKRUV

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS JUMBO SUPERFLEX MONTERINGSANVISNING JUMBO 4 MM FASADSTÄLLNINGAR 1. Villkor 2. Garantibestämmelser 3. Allmänt 4. Montering 4.1 Underlaget 4.2 Montering av första ställningsfacket 4.3 Montering av fotlister

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-11-26 2 Abstract Type examination rules

Läs mer

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden.

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Uppdragsnr: 1012 8402 1 (6) PM Conventum Mässhall Kv. Stinsen Örebro Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Plan 1. ( Se bifogad ritning K-40.1-001 ) Garage -golv: 1. Last från personbilar

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern Trebex byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Layher företaget. Layher Ramställning så enkelt!

Layher företaget. Layher Ramställning så enkelt! Layher företaget Ett världsomspännande företag Layher är ett europaledande och världsomspännande företag med lång erfarenhet av försäljning och tillverk- ning av ställningssystem. Layher AB är ett dotterbolag

Läs mer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no SE

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no SE MANUAL HALLSYSTEM Art no 921110 SE COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.SE INNEHÅLL 2 SÄKERHET 2 KONTROLLERA MATERIAL 2 ALLMÄN INFORMATION 3 PROJEKTERING OCH PLANERING 4 INGÅENDE DETALJER

Läs mer

HAKI smart Rullställning Lutande stege

HAKI smart Rullställning Lutande stege monteringsinstruktion HAKI smart Rullställning Lutande stege HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Rörställningar - Utvärdering av typfall

Rörställningar - Utvärdering av typfall Rörställningar - Utvärdering av typfall Mathias Flansbjer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bygg och Mekanik SP Arbetsrapport 2006:58 Rev 1 Rörställningar - Utvärdering av typfall Mathias Flansbjer

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Konstruktions- och monteringsanvisning Augusti 2000 Typkontrollerad Nr.

assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Konstruktions- och monteringsanvisning Augusti 2000 Typkontrollerad Nr. assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Augusti 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 02 1 Allmänt plettac Murarställning perfect contur Modulställningen Perfect contur Ställningen har hos Sveriges

Läs mer

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf Produktkatalog Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT SpeedyScaf S n a b b. S ä k e r. E r g o n o m i s k. u Innehållsförteckning Produkt Sidan Ramar 4 7 Bottenskruvar 6 7 Plattformar,

Läs mer

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Innehållsförteckning Sida Hur vet jag att min ställning är säker?.......................................................................... 3 Är det

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

Modulställning. Genialisk. Stark. Gränslös. Teknisk katalog 2008

Modulställning. Genialisk. Stark. Gränslös. Teknisk katalog 2008 Teknisk katalog 2008 Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Modulställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 01 (stål) nr 15 48

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

SpeedyScaf. Monteringsinstruktion

SpeedyScaf. Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. SpeedyScaf är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02 SpeedyScaf } Innehållsförteckning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR Plan GD 25x2 / 33x50 Planräcke Mått enligt ritning Centrumrör En eller i flera sektioner Planstolpe Industri / Barnsäker Trappstolpe Industri / Barnsäker Anslutningsstolpe för plan Steg Bredd: 600-1300

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

SpeedyScaf. Teknisk Information

SpeedyScaf. Teknisk Information Teknisk Information Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. SpeedyScaf är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02 SpeedyScaf S n a b b. S ä k

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

För att skydda systemet mot korrosion, har alla komponenter har varmförzinkade enligt EN ISO 1461.

För att skydda systemet mot korrosion, har alla komponenter har varmförzinkade enligt EN ISO 1461. Förord RINGSCAFF Scafom Ringscaff Systemställning är ett modulärt system som kombinerar hastigheten på uppförandet av ett system byggnadsställning med flexibiliteten hos traditionella ställningssystem.

Läs mer

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI HAKI är en leverantör av ställningssystem och väderskydd. Med huvudkontor i Sverige, har HAKI dotterbolag och partners över hela världen som tillhandahåller

Läs mer

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE.

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LÄTTARE BETYDER ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LI GH HT Y HE R A L T W EI G // DEN NYA DIMENSIONEN INOM STÄLLNINGSBYGGNAD LIGHTWEIGHT VAD ÄR DET? DET ÄR LÄTT ATT FÖRKLARA. // LIGHTWEIGHT-FILOSOFIN -

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405 Komponenter SPANNSTÄLLNING 850/1450 Denna WIBE Boss monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna noggrant innan

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer