- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning"

Transkript

1 - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning

2 Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase rullställningssystem (modell 300). Ramarna får enligt standarden (SS-EN-1004) användas som stege men tillträde till ställningen får av säkerhetsskäl endast ske från insidan. Notera att du som köpare är ansvarig för att informationen i denna monteringsanvisning kommer användarna till känna. På samma gång är det ditt ansvar att tillse att alla som monterar eller använder ställningen är utbildade i enlighet med Arbetsmiljöverkets gällande utgåva av ställningsföreskriften AFS 1990:12. Specifikationer ANVÄNDNING Rullställningarna är lämpliga vid exempelvis installations-, målnings-, reparations-, monterings och servicearbeten, men endast i de fall då arbetet inte kräver att tungt material lastas på plattformarna. VINDLAST Särskilda försiktighetsåtgärder skall vidtas då rullställning används i blåsiga miljöer. Vid vindstyrkor över 3 m/s får ställningen inte flyttas och vid hastigheter över 5 m/s får den inte användas. Vid vindstyrkor om 11 m/s eller högre måste ställningen förankras i en fast struktur och om risk finns för att hastigheten kommer att överskrida 17 m/s skall ställningen monteras ned. ÖVRIGT Stödben skall alltid monteras på ställningar som är högre än 2 m. Vid risk för instabilitet eller dåligt väder skall ställningen förankras i en fast struktur, exempelvis en husvägg. Skyddsräcken och fotlister skall monteras på samtliga nivåer där arbete kommer att utföras. 2

3 Komponenter 1 Hjul 7 Diagonalstag (1.12 / 1.91 / 2.50 / 3.05) 2 Justerbart ben 8 Skyddsräcke 3 Grundsektion 9 Skyddsräckesram (1.91 / 2.50 / 3.05) 4 Plattform med lucka (1.12 / 1.91 / 2.50 / 3.05) 10 Sparklister 5 Ram 11 Stödben 6 Horisontalstag (1.12 / 1.91 / 2.50 / 3.05) 3

4 Systemkomponenter GRUNDSEKTION Grundsektioner finns för både smal och bred ställning. De integrerade diagonal- och horisontalstagen underlättar monteringen. Justerbara ben och hjul monteras i grundsektionen innan den viks ut. RAMAR Ramarna är utrustade med tvärbommar och avståndet emellan dem är 30 cm. Det innebär att en tvåmetersram har sju bommar och en enmetersram fyra stycken. Det är tillåtet att, istället för en grundsektion, använda två ramar med mellanliggande horisontaler och diagonaler i basen. Längst upp på ställningen måste komplett fallskydd monteras. BEN OCH HJUL De justerbara benen monteras i grundsektionen. Varje ben består av ett gängat rör, en höjdjusteringsdetalj samt ett stopp i form av en ring. Vid större justeringar är det möjligt att trycka in underdelen på höjdjusteringsdetaljen och låta den senare glida längs röret tills önskad höjd nås. Detaljen låser automatiskt när greppet släpps. Vid finjustering kan istället höjdjusteringsdetaljen snurras runt det gängade röret. Justering kan av säkerhetsskäl endast göras då detaljen inte är under belastning. Hjulen monteras genom att dess tappar trycks in i de justerbara benen. Hjulens bromsar skall alltid vara i ett låst läge, bortsett från när ställningen flyttas. LÅSBYGLAR Låsbyglar används vid sammankopplingen av ramar. Vid montering förs tappen in i den övre ramens undre hål och låser därmed den övre ramen vid den undre. Vid demontering skall låsbygeln placeras i den övre ramens övre hål. STAG Det finns två typer av stag: horisontalstag och diagonalstag. Horisontalstag används huvudsakligen till den breda ställningen där de fungerar som sidoskydd. Diagonalstag skall monteras i samtliga modulramar. KROKAR Alla krokar är utrustade med en automatisk låsmekanism. Vid montering skjuts krokens spärr bakåt och kroken placeras över röret. När spärren släpps låser kroken automatiskt. Notera att montören alltid måste kontrollera att krokarna fäst ordentligt samt att spärren gått i. Låst Öppen STÖDBEN Stödben skall monteras på alla rullställningar som är högre än 2 m. Stödbenen finns i två utföranden: teleskopiska och icke-teleskopiska. Eftersom fotplattan är ledad kan stödbenen även monteras på ojämna ytor. Plattans gummibeklädnad bidrar till att benen även står stadigt på ytor som exempelvis betong. Montering sker om möjligt enligt bild B, vilket innebär att benen monteras i 45º vinkel från ställningen. Om ställningen står mot en fast vägg, vars höjd är minst 2/3 av rullställningens höjd, kan stödbenen monteras enligt bild A. Då placeras två av benen parallellt med fasaden och de andra två i 45º vinkel. PLATTFORMAR MED VINDLÅS Samtliga plattformar är utrustade med ett vindlås i respektive ände. Det är av yttersta vikt att dessa alltid låses, eftersom de förhindrar att plattformen flyttar sig eller i värsta fall lyfter. Vid demontering trycks låsningen tillbaka och plattformen kan lyftas ur. 4

5 Montering INFÖR MONTERING Underlaget på monteringsplatsen bör vara fast och plant och ställningens hjul får inte placeras över brunnar eller liknande objekt. Dessutom måste vindförhållandena vara goda och tillbörlig skyddsutrustning finnas tillgänglig. MONTERING 1) Inled med att sortera materialet och kontrollera att alla komponenter finns. Var särskilt noga med att skilja horisontalstagen från diagonalstagen, då dessa är lätta att förväxla. 2) Montera hjulen i de justerbara benen och förankra de senare i bottensektionens nedre rör. Res därefter ställningen och kontrollera att den är helt horisontell. Eventuella justeringar görs med hjälp av benens höjdjusteringsdetalj. 3) Montera en plattform mellan bottensektionens tvärbommar och lås vindlåsen. Om inga ytterligare nivåer skall monteras, fortsätt till punkt 7. 4) Montera stödben i respektive hörn på bottensektionen. Placera kopplingen precis under en tvärbom för att förhindra att benet kan röra sig uppåt. Försäkra att hela stödbenets fot har kontakt med marken. 5) Placera nästa rampar ovanpå bottensektionen (med tapparna nedåt) och lås dem med hjälp av bottensektionens integrerade låsbyglar. Montera därefter nödvändiga stag.» Smal ställning: Montera två diagonalstag, vars krokar fästs i andra respektive femte tvärbommen. För extra säkerhet kan även fyra horisontalstag monteras som skyddsräcken. Placera i så fall dessa på andra respektive fjärde tvärbommen.» Bred ställning: Montera två diagonalstag, vars krokar fästs i andra respektive femte tvärbommen. Förslagsvis monteras dubbla plattformar på varje nivå samt ett horisontalstag på första tvärbommen. Ett alternativ är att endast montera en plattform, ett horisontalstag på första tvärbommen på ställningens utsida samt två horisontalstag med kopplingar på andra respektive fjärde tvärbommen in mot ställningen. De senare fungerar då som fallskydd. 6) Montera ytterligare en plattform och repetera sedan steg fem för varje extra nivå. Vissa plattformar och stag kan ändras, men notera att maximalt avstånd mellan plattformarna är fyra meter. Rekommendationen är att plattformar monteras varannan meter. 7) På den översta nivån monteras alltid plattformar som täcker hela ställningens bredd. Därefter monteras skyddsräckesramar och samtliga låsbyglarna fixeras. 8) På den översta nivån är kompletta skyddsräcken, som monteras i skyddsräckesramarna, obligatoriska. Det är viktigt att skyddsräckena monteras på ett korrekt sätt, med krokarnas öppningar utåt. 9) Montera därefter fotlister på samtliga arbetsnivåer samt försäkra att alla vindlås är i en låst position. 10) Avsluta med att kontrollera att samtliga hjul är i ett låst läge samt att stödbenens fötter har full kontakt med marken. DEMONTERING Följ instruktionerna ovan i motsatt ordning. Notera att hjulen skall vara låsta under hela demonteringen. 5

6 Förutsättningar MAXIMAL BYGGHÖJD Maximala bygghöjder återfinns i nedanstående tabeller. Stödbenen skall placeras i 45 mot sidornas förlängning. Smal ställning 0.74 m. Höjd till översta plattform (m) Krav på stödben (T = teleskop; F = förstärkta) Inomhus Utomhus Ställningslängd Alla 1.12 m 1.91 m 2.50 m 3.05 m Upp t.o.m m Upp t.o.m m Stödben T Upp t.o.m m Stödben T Upp t.o.m m Stödben T Stödben F Stödben F Upp t.o.m m Stödben T Stödben F Upp t.o.m m Stödben F Upp t.o.m m Stödben T/F Upp t.o.m m Bred ställning 1.35 m. Höjd till översta plattform (m) Krav på stödben (T = teleskop; F = förstärkta) Inomhus Utomhus Ställningslängd Alla 1.12 m 1.91 m 2.50 m 3.05 m Upp t.o.m m Upp t.o.m m Upp t.o.m m Stödben T Upp t.o.m m Stödben T Upp t.o.m m Stödben F Stödben T Stödben T Stödben F Upp t.o.m m Stödben F Stödben F Upp t.o.m m Upp t.o.m m Stödben T/F För smal ställning (0.74 m) med höjden < 1.5 m (< 1.35 m för L=1.12 m) kan skyddsräcken, skyddsräckesramar och fotlister utelämnas, förutsatt att den horisontella nyttolasten som kan uppkomma inte överstiger 100N och ingen vindlast förekommer. BELASTNING Endast ett ställningsplan får belastas åt gången och maximal utbredd last på ett ställningsplan är 2 kn/m 2 (lastklass 3). Det ger följande utbredd last för respektive plattform: Plattform (l x b): 1.12 x 0.60 m = m 2 vilket innebär N / 137 kg. Plattform (l x b): 1.91 x 0.60 m = m 2 vilket innebär N / 233 kg. Plattform (l x b): 2.50 x 0.60 m = m 2 vilket innebär N / 305 kg. Plattform (l x b): 3.05 x 0.60 m = m 2 vilket innebär N / 373 kg. 6

7 Smal ställning 0.74 m. Höjd Komponent Vikt (kg) 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Bottensektion, enkelbredd Ram 0.74 x 2 m Ram 0.74 x 1 m Skyddsräcke Skyddsräckesram Horisontalstag Diagonalstag MINSTA ANTAL KOMPONENTER PER STÄLLNING (EN 1004) Plattform Ben Hjul Sparklist Sparklist, ände Stödben Bred ställning 1.35 m. Höjd Komponent Vikt (kg) 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m Bottensektion, dubbelbredd Ram 1.35 x 2 m Ram 1.35 x 1 m Skyddsräcke Skyddsräckesram Horisontalstag Diagonalstag Plattform Ben Hjul Sparklist Sparklist, ände Stödben Smal ställning 0.74 m. Höjd Komponent Vikt (kg) 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Bottensektion, enkelbredd Ram 0.74 x 2 m Ram 0.74 x 1 m Skyddsräcke Skyddsräckesram TILLVERKARENS REKOMMENDATION Horisontalstag Diagonalstag Plattform Ben Hjul Sparklist Sparklist, ände Stödben Bred ställning 1.35 m. Höjd Komponent Vikt (kg) 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m Bottensektion, dubbelbredd Ram 1.35 x 2 m Ram 1.35 x 1 m Skyddsräcke Skyddsräckesram Horisontalstag Diagonalstag Plattform Ben Hjul Sparklist Sparklist, ände Stödben

8 Säkerhetsföreskrifter INFÖR MONTERING Samtliga personer som skall montera ställningen måste ha erforderlig utbildning samt följa alla säkerhetsföreskrifter. Vid montering av en ställning som är högre än 2 m är det önskvärt att minst två personer deltar i arbetet. Tillträde till området där rullställningen ska monteras bör avgränsas till endast utbildad personal. Ställningen får inte användas innan den är färdigmonterad. Tillbörlig säkerhetsutrustning, såsom exempelvis skyddshjälm och skyddsskor, skall användas vid både montering och demontering. Inför montering skall alltid allt material inspekteras och skadat material får aldrig användas. Även verktyg och säkerhetsanordningar måste inspekteras och om nödvändigt bytas ut. UNDER MONTERING Säckar, tegelstenar, lådor eller liknande får aldrig användas för att stötta ställningen. Se till att ställningen inte kan komma i vägen för kranar eller andra maskiner på arbetsplatsen. Arbetet på en nivå måste alltid avslutas innan arbete på nästa plan får påbörjas. Var särskilt noga med stagning och förankring. Plattformar skall omedelbart låsas med det integrerade vindlåset. Kontrollera att låsbyglarna är fixerade i ramarnas nedre hål. Ställningen får inte användas förrän samtliga byglar har fixerats. Skadade låsbyglar skall bytas ut. Förankra ställningen i en fast struktur var fjärde meter om väderförhållandena medför risk för instabilitet. Säkerhetssele skall alltid användas vid montering av ställningar som är högre än två meter. Skyddslinans krok skall förankras i fasaden alternativt en fast del på rullställningen. Ställningen får monteras högst 30 cm från väggen. När avståndet till väggen är 20 cm eller mindre behöver ett inre skyddsräcke inte användas. Det är rekommenderat att använda rep med säkerhetsknop för att lyfta upp ställningens komponenter vid montering. Maximal tyngd när material hissas upp är 30 kg. Det är strikt förbjudet att kasta ned objekt från ställningen. Plattformar får aldrig placeras på skyddsräckena, då de senare inte är strukturella delar utan endast fungerar som skydd. Defekt material får aldrig användas, utan måste alltid bytas ut eller, om möjligt, repareras. UNDER DEMONTERING Allt material och alla verktyg skall avlägsnas från plattformarna innan demonteringen påbörjas. Nedmontering skall ske i omvänd ordning från montering. Material kan med fördel sänkas ned med rep. 8

9 Säkerhetsföreskrifter UNDER ANVÄNDNING Hjulen skall alltid vara låsta när ställningen används. Om ställningen skall flyttas måste följande anvisningar efterföljas: Sträckan från ursprungsplatsen till den nya platsen skall vara helt fri från hinder och luftkablar och underlaget måste vara tillräckligt hållfast för att klara av ställningens tyngd. Plattformarna måste vara helt tomma. I de fall då rullställningen har stödben skall dessa lyftas så lite som möjligt och flyttas tillsammans med strukturen. Om stödbenen försvårar flytten skall ställningen monteras ned till en höjd av 2.5 m innan den flyttas och sedan monteras upp till önskad höjd på den nya platsen. Efter förflyttningen skall det kontrolleras att ställningen står vertikalt, att stödbenen har full kontakt med marken samt att hjulens bromsar fungerar. Förflyttningen får inte ske fortare än i normal gånghastighet. Ställningen måste alltid flyttas för hand, aldrig med hjälp av maskiner. De justerbara benen får inte användas för att modifiera ställningens höjd utan endast för att få den helt horisontell. Justering får aldrig ske när det finns personal, verktyg eller material på plattformarna. Stegar eller andra objekt får inte lutas mot ställningen. Stegar eller andra objekt får inte heller placeras på plattformarna för att vinna extra höjd. Hänsyn måste tas till horisontella krafter som kan öka rullställningens instabilitet. Maximal horisontell kraft är 20 kg. Det är inte tillåtet att klättra på diagonalstagen - tillträde till nästa nivå skall ske genom plattformens luckor. Det är ej tillåtet att hoppa på plattformarna, klättra på utsidan av ställningen eller svinga sig i ställningen. Ställningen får ej användas i närheten av ej isolerade, elektriska apparater. Ställningen skall ej användas vid vindstyrkor om 5 m/s eller högre. Snö och is måste omedelbart avlägsnas för att halkolyckor skall kunna undvikas. Om nödvändigt kan sand strös ut på plattformen. Användarna måste alltid vara observanta på ev. vinddrag som kan uppstå mellan byggnader, runt hörn eller vid byggnader med öppna väggar. Vid riskfyllda väderförhållanden skall rullställningen förankras till strukturella punkter alternativt monteras ned. Rullställningen får inte täckas in med nät, kanvas eller liknande. Verktyg, material eller skräp får inte förvaras på plattformarna. Icke-organiska syror eller kaustiska produkter skall undvikas, då dessa är frätande och minskar aluminiumets resistens. Lyftblock får inte monteras på ställningen och tungt material får inte lyftas upp på ställningens utsida. Ställningen skall, när den inte används, vara förankrad i en fast struktur. Maximal tillåten belastning får aldrig överskridas. Arbete får inte utföras på en plattform som är monterad under en annan plattform där personer befinner sig och/eller arbete pågår. Ställningen är inte konstruerad för att, och får därför inte, lyftas med kran eller liknande anordning. Om ställningen måste lyftas skall tillverkaren kontaktas för instruktioner. 9

10 Checklista INFÖR VARJE ANVÄNDNING Försäkra er om att rullställningen är helt horisontell samt att alla säkerhetsanordningar, krokar och lås fungerar. Kontrollera även att hjulens bromsar fungerar korrekt. Använd aldrig skadade eller ofullständiga komponenter, sådana måste omedelbart bytas ut/repareras. Håll låsbyglar, krokar och lås rena och smörj dessa med olja eller fett när det är nödvändigt. Det är också viktigt att avlägsna eventuell smuts från hjulen, vars bromsar emellanåt kan behöva smörjas med olja. Rullställningen får endast monteras, demonteras eller modifieras av kompetent personal med erforderlig utbildning. Det ligger i användarens ansvar att anpassa alla säkerhetssystem så att de passar arbetet. Om ett säkerhetssystem måste avlägsnas (för tillträde eller arbete) skall en säkerhetssele användas. När arbetet har avslutats måste säkerhetssystemet omedelbart återställas. Arbete på hög höjd får endast utföras då rådande ljus- och väderförhållanden inte äventyrar säkerheten. Rekommendationen är att material lagras och transporteras i upprätt position. Gällande bestämmelser Alufase rullställningar har typkontrollerats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar måste följas vid användning av rullställningen. EN 1004 (SS-EN 1004) Ställningar - Rullställningar av prefabricerade element. Material, mål, dimensionerande och säkerhetskrav. 2001/45/CE Lagstiftningen om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för personal som använder ställning och rullställningar. 10

11 Certifikat 11

12 AFS 1990:12 Ställningar Nr MonZon Box Göteborg SVERIGE T: F: E:

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405 Komponenter SPANNSTÄLLNING 850/1450 Denna WIBE Boss monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna noggrant innan

Läs mer

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING CERTIFIED TO BRITSH STANDARDS 1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING BS1139:PART 3:1994 Komponenter 2-STEGS SPANNRAM GAVELFOTLIST PLATTFORM (MED OCH UTAN LUCKA) FOTLIST HORISONTAL- STAG DIAGONAL- STAG STEGRAM SPANNRAM

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE En prisvärd aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus. Enkel montering utan verktyg. Bassektionen kan dras genom dörröppningar utan demontering. Levereras komplett

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/10 Lättmetallställningar 00 SPANN 00 : HD 100 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 100:1992 (BS119 DEL : 199) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M2 (BELASTNINGSKLASS

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV SCAFFOLDING KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV BELASTNINGSTEST: ALUFASE vs SVETSNING Belastning (ton) / Deformation (mm) 7 6 Tester visar att kallpressningssystemet är tre gånger starkare än det traditionella

Läs mer

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax:

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax: Europeisk standard - SS-EN 1004:2005 Lastklass 3 - Maxlast 200kg/m 2 Maxlast plattform - 250 kg. Typkontrollerad av SP - typkontrollintyg nr. SC0729-09 Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Fasader Murnings- och putsställning

Fasader Murnings- och putsställning 50.1 AFH.61 Fasader Murnings- och putsställning Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid murnings- och putsningsarbeten Se även allmänt om

Läs mer

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR Wibe Ladders ställningssortiment är konstruerat för vårt hårda nordiska klimat och utvecklat för att vara både säkert och enkelt att använda. Med våra kompletta paketlösningar är det också enklare än någonsin

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

BoSS Clip in-stege. ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1. Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850.

BoSS Clip in-stege. ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1. Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850. BoSS Clip in-stege Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850 3T - Genom luckan ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1 Girmek Bygghjälp AB Tfn: 0155-915 70 E-post: info@girmek.se

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Produktkatalog Frame

Produktkatalog Frame - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Frame Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Ramställningen Frame Frame tillverkas i aluminium

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32 sv Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298 738890-D-1011 www.altrex.com Relax. Het It s an is een Altrex. Altrex. 1 van 32 fi g.1 fi g.2 fi g.3 fi g.4 fi g.5 fi g.6 fi

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

www.altrex.com Relax. It s an Altrex.

www.altrex.com Relax. It s an Altrex. www.altrex.com SV Monterings- och användaranvisningar Safe-Quick Skyddsräcke 4000-S Angående monterings- och användaranvisningar 4100 och 4200 (760200) Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 157402 4000

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion:

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion: CRAMO SAFETY CRAMO SAFETY SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN På Cramo har vi alltid arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under begreppet Cramo Safety erbjuder vi produkter/lösningar som gör ert arbete både effektivare

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

GRUPPEN. www.big-gruppen.com

GRUPPEN. www.big-gruppen.com GRUPPEN www.big-gruppen.com Ställningar godkända enligt nya föreskrifter AFS 2013:04 gällande fr.o.m. 1/7-14! Stegar och bockar godkända för bl.a. NCCs och SKANSKAs arbetsplatser. 2 14 Kampanjpriser ZARGESKLIPPET.SE

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Bring/Citymail, Fria

Läs mer

Monteringsanvisning. DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) för skyddsanordningen. kapacitetsklass T1 och T2

Monteringsanvisning. DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) för skyddsanordningen. kapacitetsklass T1 och T2 Monteringsanvisning för skyddsanordningen DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) kapacitetsklass T1 och T2 1/7 1. Systembeskrivning av DUO-RAIL konfigurationsnivå K DUO-RAIL-systemet har en moduluppbyggd

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Rullställning Standard 282

Rullställning Standard 282 Rullställning Standard 282 En aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus från Skeppshultstegen, nedan kallat Skps. Framförallt tänkt i trånga utrymmen eller då andra omständigheter omöjliggör

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtiON

MONTERINGSINSTRUKtiON MONTERINGSINSTRUKtiON HAKI Rullställning HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR Plan GD 25x2 / 33x50 Planräcke Mått enligt ritning Centrumrör En eller i flera sektioner Planstolpe Industri / Barnsäker Trappstolpe Industri / Barnsäker Anslutningsstolpe för plan Steg Bredd: 600-1300

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE.

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LÄTTARE BETYDER ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LI GH HT Y HE R A L T W EI G // DEN NYA DIMENSIONEN INOM STÄLLNINGSBYGGNAD LIGHTWEIGHT VAD ÄR DET? DET ÄR LÄTT ATT FÖRKLARA. // LIGHTWEIGHT-FILOSOFIN -

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk!

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! Montage- och bruksanvisning Pallställ OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! 1. Placera två stolpar på marken, parallellt med varandra. Kontrollera att hålen för

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Version 1.0, 2014 Introduktion Företagspresentation Produktpresentation CE-märkning Säkerhet Monteringsanvisning Förberedelser Arbete Transport Underhåll Reservdelar

Läs mer

Belysningsmaster framtagna för och

Belysningsmaster framtagna för och Belysningsmaster framtagna för och med användaren General 7M Kapten 5M Säker Enkel Smidig Belysningsmast 7 meter med fäste för 3 st strålkastare. Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280

INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280 Svenska Manuellt ställbar väggmonterad köksbänk - Manulift 6280 Dok. Nr: M6280 Utgåva: 2 Datum: 202-06-25 INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280 Granberg Interior AB Box 62 SE-600 06

Läs mer

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium Version 1.2 Sv Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium S t ä l l n i n g s s y s t e m Säker e k o n o mi 1 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 4 1.1. SÄKERHET OCH ANSVAR... 5 1.2. KILKOPPLINGSPRINCIPEN...

Läs mer

Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium

Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium w Besök oss på Nordbygg i monter B14:19 Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium w 1 10 www.zarges.se w Kampanjpriser på stegar och ställningar. w Gäller till 2010-06-30. w Alla priser exkl moms. Hantverksställning

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/ rullstol eller

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer