Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium"

Transkript

1 Version 1.2 Sv Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium S t ä l l n i n g s s y s t e m Säker e k o n o mi 1

2 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN SÄKERHET OCH ANSVAR KILKOPPLINGSPRINCIPEN BLANDNING MED STÅLKOMPONENTER SKÖTSEL MÄRKNING RÖRKOPPLINGAR SKYLTAR LASTKLASSER ENLIGT SS-EN KOMPONENTFÖRTECKNING MONTERING MONTERING AV GRUNDSTÄLLNING Förberedelser och förutsättningar innan monteringsstart Monteringsstart Nivåjustering Montera spirorna i startkransarna Montera U-tvärbommar Montera inplankning Montering av vertikaldiagonalstag Montera O-horisontaler och horisontal-diagonalstag i bomlagsnivå Montering av skyddsräcke Montera dubbelräcke Montera inplankningslås Sparklister Väggförankring Montering av tvärvertikaldiagonaler Utvändig trappa Invändig trappa Monteringsstegen repeteras nu tills grundställningen är färdig Färdig grundställning Byggnation vid utvändiga hörn Byggnation runt invändiga hörn Avväxlingar/öppningar i ställningen Öppningar i ställningen Byggnation med konsol DEMONTERING FÖRBEREDELSER INFÖR DEMONTERING UTFÖRANDE SPIRLAST DIMENSIONERANDE VÄRDEN PÅ KOMPONENTER O-HORISONTAL VERTIKAL DIAGONAL U-TVÄRBOM U-BALK BRYGGA KONSOL INPLANKNING

3 7. BILAGOR A. CHECKLISTA C. TYPKONTROLLINTYG

4 1. Allmänt om produkten Monzon Modular Light är en modulställning bestående av prefabricerade komponenter till största del tillverkade av höghållfast aluminium. Grundkomponenterna i ställningen är spiror, U-bommar, O-horisontaler, dubbelräcke och diagonalstag. Dessa kan sammankopplas för att skapa en ställning med en mängd olika alternativ på bredd- och längdmått. För ett mer flexibelt byggande finns det kransar på spirorna, vilka är placerade med 50 cm mellanrum vilket i sin tur medför att bomlagen kan justeras med ett intervall av 50cm i höjdled. För att få ett jämnt underlag på arbetsplanen i ställningen används aluminiumplank eller plattformar, även dessa finns i alla längder och kan således kombineras som önskas. Planken är tillverkade i aluminium och plattformarna i aluminium/plywood eller aluminium/glasfiberarmerad plast. Standardmåtten för både bredd och längd på facken i Modular Light-systemet är 0.36 m, 0.73 m, 1.09 m, 1.40 m, 1.57 m, 2.07 m, 2.57 m samt 3.07 m. Modular Light är ett mycket flexibelt system som med fördel kan användas till en rad olika uppgifter där det krävs kort monteringstid och enkelt montage, men som ändå skall kunna hantera en bestämd brukslast. Särskilt passande användningsområden kan vara fasadställningar, avlastningstorn, rullställningar, ställningar till väderskydd, bryggor, lättare mobila scener samt hängställningar. Angivna lastvärden och bygghöjder är beräknade enligt gällande regler. Vid extrem förekomst av snö och inisning, måste dessa värden reduceras. Exempel från testning. Observera att värdena i diagramet är ifrån ett delprov och för inte användas för beräkning. 4

5 1.1. Säkerhet och ansvar Modular Light är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar och följer kraven i SS-EN och SS-EN Systemet är godkänt för ställningar i lastklass 2-6. För att göra din arbetsplats säkrare är den också godkänd enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1990:12 samt de revideringar och tillägg som gjorts (AFS 1994:14, AFS 1995:7, AFS 2003:5 och AFS 2004:4). Komponenterna i systemet har utvecklats med de senaste 3D-cad verktygen och FE-analyser har utförts i samband med produktutvecklingen. Innan ställning monteras eller demonteras skall det säkerställas att alla personer som är inblandade har genomgått korrekt ställningsbyggarutbildning, d.v.s. om ställningens höjd är under nio meter skall alla inblandade genomgått en allmän ställningsbyggarutbildning. Är höjden på ställningen över nio meter skall en särskild utbildning ha genomförts. Detta definieras av arbetsmiljöverket i AFS 2004:04. För att förhindra olycksfall skall säkerhetslina och annan säkerhetsutrustning användas då ställningen byggs högre än två meter. Utdrag ur AFS 1981:14 12 Om betryggande skydd mot nedstörtning inte lämpligen kan ordnas skall säkerhetsbälte med lina användas eller annat säkerhetsarrangemang vidtas. Lina skall förankras väl. Vid montering/demontering rekommenderas att checklistan som finns som bilaga används för att säkerställa att ställningen monteras/demonteras på ett korrekt sätt. När ställningen används som arbetsplats för yrkesmän som inte är ställningsbyggare skall ställningen vara väl märkt med en Fakta om ställningen-skylt, detta för att säkerställa att de som arbetar på ställningen är medvetna om vilken belastning och typ av arbeten den är avsedd för. Notera att arbete med denna produkt medför risk för: 5

6 1.2. Kilkopplingsprincipen För att få en så stabil konstruktion som möjligt har Modular Light en knutpunkt bestående av en krans, ett huvud och en kil. Kransen har fyra små samt fyra stora hål, vilket medför att det blir möjligt att bygga i en mängd olika vinklar. För att montera huvudet på kransen se steg 1-3 nedan. Steg 1. För huvudet mot spirans centrum Steg 2. Lägg i kilen i hålet på kransen (normalt används det lilla hålet för u-bommar och o- horisontaler) Steg 3. Slå i kilen för att få en stabil knutpunkt. Vinklar För att skapa en rätvinklig ställning används de små hålen vilka sitter i 90 förhållande till varandra. Mellan de små hålen sitter ett större hål som möjliggör anslutningar till kransen i Detta kan vara användbart vid exempelvis liksidiga skyltställningar eller sexkantiga torn. De flesta komponenter i Modular light systemet använder sig av huvud kil krans för att skapa en knutpunkt. Dubbelräckena har fyra infästningspunkter mot spirorna se nedan för monterings instruktion. 6

7 1.3. Blandning med stålkomponenter Blandning med stålkomponenter får förekomma i de fall där det är lämpligt, till exempel är det lämpligt att bottna med stålspiror vid en så kallad gångtunnel. Detta för att aluminium är känsligare för stötar och slag än vad stål är. Dock får inte stål användas för att bygga ställningen högre än vad som anges i tabell 5.1. Stålkomponenter får inte varvas med aluminiumkomponenter inne i ställningen utan endast användas som bottensektion. Försäkra er om att plankorna/plattformarna löper fritt, d.v.s. att det finns mellanrum mellan krokar och kilhuvud. Man får aldrig pressa ner plankorna i bommar eller konsoler eftersom det då uppstår högre belastning på materialet än vad som är tillåtet Skötsel Eftersom aluminium är känsligt för slag och stötar bör en noggrann kontroll utföras på alla detaljer innan monteringen påbörjas. Defekter som sprickor och bucklor påverkar hållfastheten drastiskt. Vid demontering bör du hantera komponenterna med aktsamhet och för att minimera transportskador rekommenderas att materialet packas i lämpliga pallar/häckar. 7

8 1.5. Märkning Samtliga komponenter exkl. lås, sprintar etc. i Modular Light-systemet är märkta med en varaktig märkning bestående av MONZON och en sifferkombination där de fyra första siffrorna anger vilken månad och vilket år detaljen är producerad. (Exempel MONZON 1108) Vissa komponenter är också försedda med ett klistermärke som anger mått och eventuell lastklass på komponenten. Figur 1 exempel på klistermärke 1.6. Rörkopplingar Rörkopplingar är testade hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller kraven enl. AFS 1990:12. Testmetod AFS 1990:2 (SP-metod 814). 8

9 1.7. Skyltar Skall behäftas ställningen efter godkänd Montering. Skall behäftas ställningen vid Byggnationsstart. 9

10 Lastklass 1.8. Lastklasser enligt SS-EN Utbredd last q 1 [kn/m²] Koncentrerad last på ytan 500 x 500mm F1 [kn] Koncentrerad last på ytan 200 x 200mm F2 [kn] Delarealast q 2 [kn/m²] Delareafaktor a p 1 1 0,75 1, ,5 1, , ,4 5 4, ,5 0, ,5 F = Kraft i spira Jämt fördelad last = lastklass 1-6 A: Spirlast av jämt utbredd last B: spirlast av koncentrerad last på 0,5 x 0,5 m Lastklass 1-3 Lastklass 4-6 C: Spirlast av koncentrerad last 0,2 x 0,2 m D: Spirlast av dellast Lastklass 4 Lastklass 5 Lastklass 6 10

11 2. Komponentförteckning BOTTENSKRUV Stål Höjd 0.4/0.6/0.8 m Vikt 2.9 kg Art Nr. 111.XXX LEDAD BOTTENSKRUV Stål Höjd 0.8 m Vikt 6.0 kg Art Nr O-HORISONTAL Aluminium/stål Längd m Vikt kg Art Nr. 241.XXX DUBBELRÄCKE Aluminium/stål Längd m Vikt kg Art Nr. 251.XXX STARTKRANS Stål Höjd 0.43m Art Nr SPIRA MED PRESSAD SKARVTAPP Aluminium Längd m Vikt kg Art Nr. 240.xxx U-TVÄRBOM Aluminium Längd 0.36/0.73m Vikt 1.0/1.5 kg Art Nr U-TVÄRBOM. FÖRSTÄRKT Aluminium Längd 1.09/1.40m Vikt kg Art Nr. 242.xxx INPLANKNINGSLÅS Stål Längd m Vikt kg Art Nr. 203.xxx SPIRA MED BULTAD SKARVTAPP Aluminium Längd m Vikt kg Art Nr. 243.xxx U-BALK Aluminium Längd 1.57/2.07m Vikt kg Art Nr. 248.xxx INPLANKNINGSLÅS Stål Längd 1.57/3.07 m Vikt kg Art Nr. 203.xxx 11

12 VERTIKAL-DIAGONALSTAG Aluminium/stål Längd m Bygghöjd 2.0 m Vikt kg Art Nr. 244.xxx U-STEGPLATTFORM Aluminium/Plywood Längd 2.57/3.07 Bredd 0.61 m Vikt 24.95/28.4 kg Art Nr. 405.xxx HORISONTAL-DIAGONALSTAG Stål Finns i ett flertal olika längd/breddkombinationer Vikt kg Art Nr. 205.xxx U-ALUMINIUMPLANK Aluminium/Stål Längd m Bredd 0.32 m Vikt kg Art Nr. 310.xxx O-ALUMINIUMPLANK Aluminium/Stål Längd m Bredd 0.30 m Vikt kg Art Nr. 311.xxx U-PLATTFORM Aluminium/Plywood Längd m Bredd 0.61 m Vikt kg U-STEGPLATTFORM UTAN STEGE Aluminium/Plywood Längd m Bredd 0.61 m Vikt kg Art Nr. 413.xxx O-STEGPLATTFORM Aluminium/Plywood Längd 2.57/3.07 Bredd 0.61 m Vikt 25.15/28.60 Art Nr. 407.xxx O-STEGPLATTFORM UTAN STEGE Aluminium/Plywood Längd m Bredd 0.61 m Vikt kg Art Nr. 415.xxx SPARKLISTHÅLLARE Stål Vikt 1.1 kg Art Nr Art Nr. 300.xxx O-PLATTFORM Aluminium/Plywood Längd m Bredd 0.61 m Vikt kg Art Nr. 304.xxx 12

13 STEGE TILL STEGPLATTFORM Aluminium Längd 2.15 m Vikt 4.1 kg Art Nr U-KONSOL Aluminium Längd 0.36 m Vikt 1.6 kg Art Nr U-TRAPPA Aluminium Längd 2.57/3.07 m Bredd 0.62 m Bygghöjd 2.0 m Vikt 23.3/29.0 kg Art Nr.400.xxx UTVÄNDIGT TRAPPRÄCKE Aluminium/Stål Längd 2.57/3.07 m Bygghöjd 2.0 m vikt 4.9/5.44 kg Art Nr.444.xxx INVÄNDIGT TRAPPRÄCKE Aluminium Längd 2.57/3.07 m Vikt 5.8 kg Art Nr SPARKLIST Trä/Stål Längd m Vikt kg Art Nr. 108.xxx SPARKLIST. GAVEL Trä/Stål Längd Vikt kg Art Nr. 108.xxx U-KONSOL Stål Längd 0.39/0.73 m Vikt 2.78/5.5 kg Art Nr INPLANKNINGSLÅS Stål Längd 0.36 m Vikt 0.5 kg Art Nr STAG FÖR KONSOL FÖR 0.73 U-KONSOL Stål Vikt 8.8 kg Art Nr U-FACKVERKSBALK Aluminium/Stål Längd m Vikt kg Art Nr. 249.xxx VÄGGSTAG Stål Längd m Vikt kg Art Nr. 112.xxx 13

14 FAST KOPPLING Stål Mutterstorlek mm Vikt 1.20 kg Art Nr Typkontrollerad Enligt VRIDKOPPLING Stål Mutterstorlek mm Vikt 1.50 kg Art Nr Typkontrollerad Enligt FAST KILKOPPLING Stål Mutterstorlek mm Finns vertikal/horisontell Vikt 1.20 kg Art Nr. 807.xxx, 827.xxx Ej typkontrollerad VRIDBAR KILKOPPLING Stål Mutterstorlek mm Vikt 1.20 kg Art Nr. 808.xxx Ej typkontrollerad DUBBEL KILKOPPLING Stål Vikt 1.56 kg Art Nr. 804.xxx Ej typkontrollerad H-BALKSKOPPLING Stål Mutterstorlek mm Vikt 1.00 kg Art Nr. 803.xxx Ej typkontrollerad U-SPIRSKARV Stål Vikt 1.70 kg Art Nr O-SPIRSKARV Stål Vikt 1.70 kg Art Nr Ej typkontrollerad TRANSPORTPALL Stål/Aluminium Vikt 21 kg Art Nr. XXX.120 Ej typkontrollerad HÖRNKONSOL Stål/Aluminium Vikt 5.0 kg Art Nr

15 3. Montering 3.1. Montering av grundställning Förberedelser och förutsättningar innan monteringsstart. Innan montering kan börja, läs noga igenom kapitel 1. Kontrollera att underlagets bärighet är tillräcklig för att klara av trycket från bottenskruvarna. Underläggsplankor används för att fördela trycket på en större area. I tabellen visas några exempel på olika typer av ställningar och vad trycket från bottenskruvarna blir på underlaget. Kontrollera även marknivån och börja montaget på högsta punkten om det är möjligt. Max reaktionskraft som kan uppkomma är kn 15

16 3.1.2 Monteringsstart Placera ut bottenskruvsunderlägg, bottenskruvar samt startkransar enligt figur. Kontrollera att avståndet mellan väggen och inplankningen inte blir större än 300 mm. För att underlätta placering av bottenskruvarna kan tvärbommar, O-horisontalerna placeras ut enligt figuren. Observera att startkransar och O-horisontalerna alltid skall användas i botten på ställningen. Om O-horisontalerna eller spiror måste plockas bort för t.ex. vid en port eller ingång. läs kapitel Avväxlingar och öppningar i ställningen. Använd alltid startkransar i botten på ställningen. Rätt Fel Nivåjustering Montera de längsgående O-horisontalerna och de tvärgående horisontalerna i de små hålen på spirkransarna (kap 1.2 kilkopplingsprincipen). Slå inte fast kilarna förrän bottenskruvarna är justerade så att O-horisontalerna hamnar i våg. Kontrollera även att vinkeln mellan längsgående och de tvärgående O- horisontalerna är 90 grader. Om ställningen skall byggas utan inplankning skall även ett horisontal-diagonalstag monteras i var 5:e fack i varje bomlagsnivå. Använd vattenpass eller liknade instrument för att underlätta nivåjusteringen. O-horisontalerna i botten kan bytas ut mot tvärbommar om så önskas. 16

17 3.1.4 Montera spirorna i startkransarna. När kilarna är fastslagna monteras spiror på startkransarna enl. figuren. Valet av längden på spira beror på syftet med ställningen. Normalt används 3 m eller 4 m spiror i botten och kortare spiror (0.5m, 1m, 1.5m, 2m) i toppen för att komma upp till rätt nivå. Vid hängande montage skall spiror med bultad skarvtapp användas Montera U-tvärbommar Montera nu i U-tvärbommarna enl. figuren Montera inplankning Nu kan inplankningen monteras i U- tvärbommarna. Om marken under ställningen inte är av jämn karaktär kan man komplettera med inplankning närmast marken. Det finns två olika typer av inplankningar att välja på: plattformar eller aluminiumplank, det går även att kombinera dessa. 17

18 3.1.7 Montering av vertikaldiagonalstag Vertikaldiagonalerna monteras i de stora hålen på spirkransarna och på utsidan av horisontalen enl. figuren OBS! Kontrollera att spirorna står i lod innan kilarna slås fast. Vertikaldiagonaler skall monteras i ytterfacken och minst var 5:e fack. Om dubbelräcket med artikelnummer 251.XXX används som räcken istället för O-horisontaler kan vertikaldiagonalstaget uteslutas. Montera vertikaldiagonalstagen med riktning mot varandra enl. figur så att ett av stagen alltid blir dragstag Montera O-horisontaler och horisontal-diagonalstag i bomlagsnivå Om ställningen inte skall plankas in på alla bomlag, skall längsgående O-horisontaler monteras på både utsidan och insidan enl. figuren. Här skall även ett horisontal-diagonalstag monteras i var 5:e fack. 18

19 3.1.9 Montering av skyddsräcke. I en ställning skall det finnas skyddsräcke där antingen fallhöjden är två meter eller mer. Där det finns särskild risk skall skyddsräcke finnas även vid lägre fallhöjd. AFS 1990:12 3 Figur 1 Det finns två olika alternativ av skyddsräcken i detta ställningssystem: Alternativ 1: O-horisontaler monterade på 0.5m och 1.0m avstånd från bomlaget enl. figur 1 Alternativ 2: Skyddsräcke i form av dubbelräcke enligt figur 2. Figur Montera dubbelräcke Steg 1. Börja med att se till så att kilarna är nere, vilket eliminerar risken för fall ut från ställningen Steg 2. Vinkla räcket mot dig och trä i de undre kiltapparna i hålen på de undre kransarna. Steg 3. Montera de övre kilarna i respektive spirkrans och slå sedan fast kilarna med hammare. 19

20 Montera inplankningslås Placera inplankningslåset över bommen och för ner krokarna genom U-tvärbommens motsvarande hål. Skjut sedan låset i sidled så att krokarna låser inplankningen enligt figur. Vrid sedan ner spärren mot U-tvärbommen enl. figur. Vrid spärren Sparklister Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. AFS 1990:12 3 Börja med att montera sparklisthållare på de spiror där sparklist skall monteras. Hållarna slås fast med hjälp av en kil. Därefter träs sparklisterna på hållarna. Notera att det är olika sparklister för gavlarna och för långsidorna på ställningen. 20

21 Väggförankring Väggförankringarna är en av de viktigaste detaljerna i detta ställningssystem. Förankringarnas placering och antal avgör hur mycket ställningen kommer kunna belastas och hur högt den kan byggas. Följ därför alltid instruktionerna enl. denna monteringsanvisning. Läs kap.5 Tillåten bygghöjd för att få kunskap om hur förankringarna skall placeras enl. de olika konfigurationerna. Väggstagen fästs normalt i ställningens innerspiror med fasta kopplingar och placeras oftast strax under U-tvärbommen. Det finns ett antal olika typer av väggförankring t.ex. ögleskruv. ögleskruv och plugg, expanderande plugg, kemankare, ankarskruv, förankringsskruv med tillhörande vinkel till plåtvägg mm. Vilken väggförankringstyp man skall välja är beroende på väggens beskaffenhet. I figuren används ögleskruv och plastplugg tillsammans med väggstag och fastkoppling. För att försäkra sig om hur mycket ett väggstag kan belastas bör dessa provas. Normalt sätts väggfästen på alla innerspiror var 4:e höjdmeter samt under översta bomlaget. Bild 1 Ett alternativ för att uppnå högre lastklasser är att använda väggförankring var 3:e höjd meter upp till 12m, där över var 4:e meter, samt montera tvärvertikaldiagonaler i understa sektionen se montering av tvärvertikaldiagonal. Bild 2 21

22 V-fäste skall monteras för att ta upp horisontella laster som kan förekomma. V-fästen skall monteras på var 5:e spirpar och alltid i ytterfacken. Vy uppifrån V-fäste Om större horisontella laster kan förekomma t.ex. vid inklädd ställning och med vindlaster parallellt med fasaden skall erforderligt antal V- fästen monteras, speciellt i spirorna närmast ställningens ändar Montering av tvärvertikaldiagonaler Tvärvertikaldiagonaler monteras i botten på ställningen. De monteras på alla spirpar från startkrans på ytterspira till kransen på första bomlagsnivå enligt bild. 22

23 Utvändig trappa Vid montage av utvändig trappa monteras först bottenskruvar, startkransar, spiror, 073-Utvärbommar och O-horisontaler. Därefter monteras utvändiga räcken, trappan med krokarna i U-tvärbommarna och inplankningslås. I trappans gavlar sätts även sparklist. På översta bomlaget monteras skarvtapp artnr , spira 1m och kortare längsgående O- horisontaler enl. figur. Alternativt monteras konsol och inplankning på översta bomlaget enl. figur 23

24 Invändig trappa Stegplattform med integrerad stege och lucka alternativt stegplattform med lucka och löstagbar stege Monteringsstegen repeteras nu tills grundställningen är färdig Montering spiror. Montering skyddsräcke. Montering tvärbommar. Montering inplankning. Montering inplankningslås Montering väggförankring. Montering sparklist/hållare. 24

25 Färdig grundställning Figuren till höger visar en färdig grundställning med aluminiumplankor på varje bomlag och med O-horisontaler som skyddsräcken. Figuren till höger visar en färdig grundställning med aluminiumplankor på varje bomlag och med dubbelräcken som skyddsräcken. 25

26 Byggnation vid utvändiga hörn Utvändigt hörn med 4 spiror i hörnet. (Vy uppifrån) Utvändigt hörn med 3 spiror i hörnet. Obs! vid byggnation av 0.73 bredd kan endast plattformar användas i hörnet. (Vy uppifrån) Byggnation runt invändiga hörn Invändigt hörn med 4 spiror i hörnet. (Vy uppifrån) 26

27 Avväxlingar/öppningar i ställningen. Modular Light gör det möjligt att snabbt och enkelt skapa överbryggningar, avväxlingar vid exempelvis portar, öppningar eller över utbyggnader som inte kan ta upp någon vertikal last. Detta görs med aluminiumfackverksbalk artnr. 249.xxx, U-spirskarv artnr och spintar, se figur nedan. För att stabilisera ställningen skall fackverksbalken och ställningen stagas enligt figur till höger. För belastningsvärden se tabell Öppningar i ställningen. Om man måste plocka bort O-horisontaler i botten på ställningen får man inte plocka bort så många så att det står ett ensamt spirpar utan några O-horisontaler som binder samman spirorna. Rätt! Fel! 27

28 Byggnation med konsol Innerhörn med konsol Här används konsol och en planka på insidan samt en hörnplattform i hörnet. Konsol på insidan Här används konsol och en planka på insidan. Konsol på utsidan Här används 73 konsol och vertikaldiagonalstag för breddning av ställningen. Konsol på utsidan Här används 36 konsol för breddning av ställning till 73 bredd. Observera att max belastning på konsolen skall reduceras med egenvikten hos påbyggd ställning. 28

29 4. Demontering 4.1. Förberedelser inför demontering Kontrollera att ställningen är rengjord och att det inte finns några lösa föremål på bomlagen. Kontrollera att alla väggförankringar sitter där de ska (någon kan ha plockat bort förankringar). Kontrollera att alla delar i ställningen sitter på rätt plats (någon kan ha plockat bort delar). Under uppförande, användning och nedmontering av en ställning ska: risker för fall och ras särskilt motverkas. olämpliga arbetsbelastningar undvikas. tillräckligt utrymme finnas för det avsedda arbetet, transporter och uppläggning av material. När en ställning är under uppförande, ändring eller nedmontering och inte är färdig att användas, skall den tydligt avgränsas så att tillträde till den förhindras. Om det där vid är förenat med risker att beträda området kring ställningen skall även detta område avgränsas. Riskområdet skall utmärkas genom lämplig skyltning. AFS 1990: Utförande Demontering görs sedan i omvänd ordning gentemot monteringen. Var noga med att kontrollera så att de demonterade delarna inte är: Spräckta Bucklade Böjda Knäckta eller att andra eventuella skador har uppkommit. Om detta är fallet skall dessa delar kasseras! För att undvika skador under transport bör materialet lastas i häckar eller dylikt. Kasta aldrig ner delar från ställningen! 29

30 5. Spirlast Ställningen skall beräknas så att en spirlast överstigande 7.0kN inte förekommer. 30

31 6. Dimensionerande värden på komponenter 6.1. O-Horisontal Moment Vertikal skjuvkraft Normalkraft Horisontell skjuvkraft My max = 730 Nm My max = -644 Nm V max =30,3 kn Nmax=25,5 kn V max =29,4 kn 31

32 6.2. Vertikal diagonal Normalkraft i diagonalstag värden i kn Facklängd Max axiell tryckkraft N v P Max dragkraft N v P ,85 3,10 8,85 3, ,32 4,60 9,46 4, ,18 4,86 10,14 6, ,56 4,85 10,57 6, ,92 4,42 11,97 8, ,61 3,78 13,54 11, ,63 3,15 15,23 13,23 Max vertikal punktlast, värden i kn Facklängd Py 073 9, , , , , , ,65 Max vertikal punktlast, värden i kn Facklängd Py , , , , , , ,08 32

33 6.3. U-Tvärbom Moment Vertikal skjuvkraft Normalkraft Horisontell skjuvkraft My max = 706 Nm My max = -629 Nm V max =9,7 kn N max =25,5 kn V max =9,8 kn Bomlängd (m) Utbredd last Q (kn) Punktlast P (kn)

34 6.4. U-Balk Balkängd (m) Utbredd last Q (kn) Punktlast P (kn) Brygga Vid byggnation av bryggor eller liknande, kontakta Monzons teknikavdelning för hållfasthetsberäkningar. 34

35 6.6. Konsol Konsol 36 Konsol (stål) längd (m) 0.36 längd (m) med diagonalstag Lastklass 3 Lastklass Inplankning Aluminiumplank Facklängd Lastklass Plywoodplattform Facklängd Lastklass

36 7. Bilagor A. Checklista. Checklista vid montage. Ställningstyp Datum Utför av Beställare Handläggare Telefon B. Kontrollåtgärd N Anmärkning Godkänd r 1 Markförhållandet, pallning och Tillräcklig bärighet. bottenskruvar. 2 Startkrans. Monterade enligt monteringsinstruktion. 3 Avstånd till vägg. Minsta möjliga, max 300mm 4 Ej skadade, böjda, spräckta, bucklade eller knäckta detaljer monterade. Kontrollerades vid montage/demontage. 5 Skyddsräcken. Monterade enligt monteringsinstruktion. 6 Sparklist. Monterade enligt monteringsinstruktion. 7 Väggförankringar. Tillräckligt antal och rätt monterade. 8 Facklängder/bomlagshöjder. Monterade enligt monteringsinstruktion. 9 Plan-, tvär-, vertikal-diagonaler. Monterade enligt monteringsinstruktion. 10 Statiska hållfasthetsberäkningar. Vid behov. 36

37 C. Typkontrollintyg 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information

Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Layher Allround modulsystem monteringsinstruktion & Teknisk information Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Allround är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Modulställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 01 (stål) nr

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION

MONTERINGS INSTRUKTION MONTERINGS INSTRUKTION HAKI AB 010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011 Assco Quadro 70/100 Fasadställning LOGISK LOGISK LÄTTARE BÄTTRE LÄTTARE BÄTTRE APRIL 2011 www.asscoplettac.se 2 ASSCO QUADRO 70/100 Fasadställnings-System 73cm bred i stål eller Aluminium. 109cm i stål

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Produktkatalog Frame

Produktkatalog Frame - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Frame Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Ramställningen Frame Frame tillverkas i aluminium

Läs mer

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE.

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LÄTTARE BETYDER ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LI GH HT Y HE R A L T W EI G // DEN NYA DIMENSIONEN INOM STÄLLNINGSBYGGNAD LIGHTWEIGHT VAD ÄR DET? DET ÄR LÄTT ATT FÖRKLARA. // LIGHTWEIGHT-FILOSOFIN -

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern Trebex byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se

MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se Sida 1/14 MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM MODULAR LIGHT SCAFFOLDING SYSTEMS MODULAR LIGHT SYSTEMGERÜSTE MODULAR LIGHT ECHAFAUDAGE MODULAR LIGHT STÄLLNINGSSYSTEM (ALU) certifikat finns på monzon.se BOTTENSKRUV

Läs mer

SpeedyScaf. Monteringsinstruktion

SpeedyScaf. Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. SpeedyScaf är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02 SpeedyScaf } Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium eller varmförzinkat stål. Layher Ramställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02. Ramställning

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

Layher företaget. Layher Ramställning så enkelt!

Layher företaget. Layher Ramställning så enkelt! Layher företaget Ett världsomspännande företag Layher är ett europaledande och världsomspännande företag med lång erfarenhet av försäljning och tillverk- ning av ställningssystem. Layher AB är ett dotterbolag

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION

UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION UNIVERSALSTÄLLNING MONTERINGSINSTRUKTION +8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr: 20 32 01 M+8SE-051 Innehåll Innehållsförteckning Förutsättningar för +8 monteringsinstruktion

Läs mer

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS JUMBO SUPERFLEX MONTERINGSANVISNING JUMBO 4 MM FASADSTÄLLNINGAR 1. Villkor 2. Garantibestämmelser 3. Allmänt 4. Montering 4.1 Underlaget 4.2 Montering av första ställningsfacket 4.3 Montering av fotlister

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

Produktkatalog Tillbehör

Produktkatalog Tillbehör - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Tillbehör Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Tillbehör I den här sektionen hittar du

Läs mer

assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Konstruktions- och monteringsanvisning Augusti 2000 Typkontrollerad Nr.

assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Konstruktions- och monteringsanvisning Augusti 2000 Typkontrollerad Nr. assco Modulställningen Perfect contur Last klass 1 6 Augusti 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 02 1 Allmänt plettac Murarställning perfect contur Modulställningen Perfect contur Ställningen har hos Sveriges

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE En prisvärd aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus. Enkel montering utan verktyg. Bassektionen kan dras genom dörröppningar utan demontering. Levereras komplett

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

SpeedyScaf. Teknisk Information

SpeedyScaf. Teknisk Information Teknisk Information Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. SpeedyScaf är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 02 SpeedyScaf S n a b b. S ä k

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

Modulställning. Genialisk. Stark. Gränslös. Teknisk katalog 2008

Modulställning. Genialisk. Stark. Gränslös. Teknisk katalog 2008 Teknisk katalog 2008 Tillverkad av varmförzinkat stål eller aluminium. Layher Modulställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 01 (stål) nr 15 48

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf

Produktkatalog. Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT. SpeedyScaf Produktkatalog Kvalitetsstyrning certifierad enligt ISO 9001:2008 av TÜV-CERT SpeedyScaf S n a b b. S ä k e r. E r g o n o m i s k. u Innehållsförteckning Produkt Sidan Ramar 4 7 Bottenskruvar 6 7 Plattformar,

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Innehållsförteckning Sida Hur vet jag att min ställning är säker?.......................................................................... 3 Är det

Läs mer

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-11-26 2 Abstract Type examination rules

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Fasader Murnings- och putsställning

Fasader Murnings- och putsställning 50.1 AFH.61 Fasader Murnings- och putsställning Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid murnings- och putsningsarbeten Se även allmänt om

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern TREBEX byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no SE

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no SE MANUAL HALLSYSTEM Art no 921110 SE COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.SE INNEHÅLL 2 SÄKERHET 2 KONTROLLERA MATERIAL 2 ALLMÄN INFORMATION 3 PROJEKTERING OCH PLANERING 4 INGÅENDE DETALJER

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

SKEPPSHULT STEGEN ALUMINIUM- TRAPPOR. SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

SKEPPSHULT STEGEN ALUMINIUM- TRAPPOR.    SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN SKEPPSHULT STEGEN SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 www.skeppshultstegen.se E-mail: info@skeppshultstegen.se ALUMINIUM-

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion

UNIVERSALSTÄLLNING. LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion UNIVERSALSTÄLLNING LASTHANDBOKEN Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion +8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr: 20 32 01 L+8SE-051 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

SC0152-13 MONTERINGSANVISNING. RAMSTÄLLNINGAR MOSTOSTAL Plus

SC0152-13 MONTERINGSANVISNING. RAMSTÄLLNINGAR MOSTOSTAL Plus SC0152-13 MONTERINGSANVISNING RAMSTÄLLNINGAR MOSTOSTAL Plus INNEHÅLLSFÖRTECKNING MOSTOSTAL PLUS RĖMINIAI PASTOLIAI 1. Teknisk beskrivning, allmänna regler för montering och användning av ställningar 1.1.

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

För att skydda systemet mot korrosion, har alla komponenter har varmförzinkade enligt EN ISO 1461.

För att skydda systemet mot korrosion, har alla komponenter har varmförzinkade enligt EN ISO 1461. Förord RINGSCAFF Scafom Ringscaff Systemställning är ett modulärt system som kombinerar hastigheten på uppförandet av ett system byggnadsställning med flexibiliteten hos traditionella ställningssystem.

Läs mer

STÄLLNINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4

STÄLLNINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4 STÄLLNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:12) om ställningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer