MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: Tfn: Rev 2

2 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet Ritningar systemkomponenter Monteringsinstruktioner Stegar Plattformar Fackverksbalkar Lastkapacitet och användningsbegränsningar Komponentlista för typiska monteringar Demontering, hantering och förvaring Underhåll och reparation Rev 2

4 SYSTEM F FASADSTÄLLNING 1. BESKRIVNING AV SYSTEMET System F är ett system för fasadställningar som är tillverkat för att möta kraven enligt förslag till EU-standard pren (vilken kommer att ersätta HD 1000). Det består av prefabricerade ändramar, plattformsenheter, horisontala räckesramar och diagonala kopplingsstag samt tillbehör. System F är godkänt av SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut enligt SS-HD 1000 (och pren 12811) samt enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskift AFS 1990:12, Ställningar. Typkontrollintyget har nummer och det är reproducerat på sidan 1. Totalbredden är 0,74 meter och varje sektion kan vara 1.9 m, 2,5 m eller 3,0 meter lång. Höjden på varje sektion är 2,07 m, och då ställningen är korrekt förankrad i fasaden kan den byggas till en höjd av 38 meter. Fasadställningen kan byggas till vilken längd som helst med de tre sektionslängderna. Ställningen stöds av justerbara fotspindlar och grundplattor. För att förstärka basen har en basadapter installerats mellan botten på den nedersta ramen och den justerbara fotspindeln. Den vertikala justeringen på fotspindeln är 500 mm. För att erhålla större höjdjustering finns ramar på 1 och 1,5 meter. Ingång till ställningen kan erhållas på två sätt: - Via trappor genom att koppla ett trapptorn till en sektion. Plattformen används som stannplan för trappan. Denna konstruktion finns illustrerad på bild 6. - Lutande stegar genom öppningar i plattformen. Denna konstruktion finns illustrerad på bild 1. (Med denna konstruktion finns två metoder; en stege med monterad krok eller alternativt en stege som kan hängas upp och fästas i underkant på plattformen ovanför. 3 Rev 2

5 Varje plattform är låst på plats i ramen som är monterad direkt ovanför. Varje plattformsenhet är 610 mm bred. Genom att montera en konsol, 0,6 m bred, kan ytterligare en plattform monteras för att dubbla bredden. Alternativt kan en 0,3 m bred konsol installeras och en smal plattform (305 mm) monteras för att öka standardbredden med 50 %. Fig. 1 visar en typisk sammansättning av fasadställning med lutande stegar. Fig. 2 visar sammansättningen av Start, Tilläggs och Slut sektionerna, för basen, förlängnings och skyddsräcken. Fig. 3 visar arrangemanget med trapptorn. Tillåten belastning är 2kN/m 2 (200 kg/m 2 ). Detta är enligt klass 3 i AFS 1990:12. Endast en arbetsnivå får belastas. Fasadställningen är dimensionerad för en maximal vindbelastning på upp till 770 N/m 2. Detta är också enligt SS-HD Varje plattform är försedd med ett tvåledigt räcke. Den nivå som används för arbete måste förses med fotlist. Diagonala stöttor monteras på startsektionen och på slutsektionen och på minst var 5: e sektion längs fasaden. Detta är absolut minimum och fler kan monteras om så önskas. Väggväggförankringar monteras på varje ram, nära ramens skarvar. Väggväggförankringar krävs på var 4:e höjdmeter, med första nivån inte högre än 4,6 m från marken. Fler detaljer om förankring finns i sektion 3.9 och 5.4 i denna monteringsanvisning. Huvudkomponenterna i system F, med detaljernas vikt och dimensioner finns illustrerade på följande sidor. Komponenterna för system F är märkta med UpRights: s logo (ERmarkering), bokstaven F och en tvåsiffrig kod för tillverkningsår. 4 Rev 2

6 TYPISK FASAD SAMANSÄTTNING. (Med lutande stegar) Fig. 1 5 Rev 2

7 2. BESKRIVNING AV SYSTEMET 2.1 GRUNDKOMPONENTER FOTSPINDEL Art nr. E Vikt 5,0 kg BASADAPTER Art nr. E Vikt 1,7 kg TRAPPADAPTER Art nr. E Vikt 1,6 kg 2.2 RAMAR 2 M RAM Art nr. E Vikt 7,5 kg 1.5 M RAM Art nr. E Vikt 6,5 kg 1.0 M RAM Art nr. E Vikt 5,5 kg 6

8 2.2 RAMAR (FORTS) RÄCKESSTOLPE Art nr. E Vikt 2,4 kg ÖVRE RÄCKESRAM Art nr. E Vikt 5,8 kg 2.3 RÄCKESRAMAR GAVELSKYDDSRÄCKE Art nr E Vikt 2,7 kg ÖVRE SIDOSKYDDS- RÄCKE Art nr E Vikt 6,8 kg RÄCKESRAMAR Art nr. Typ L Vikt Sida kg Sida kg Sida kg 7 Rev 1

9 2.3 PLATTFORMAR STANDARDPLATTFORM PLATTFORM MED LUCKA SMAL PLATTFORM Art nr. Typ L Vikt Standardplattform kg Standardplattform kg Standardplattform kg Plattform med lucka kg Plattform med lucka kg Plattform med lucka kg E Smal plattform kg E Smal plattform kg E Smal plattform ,0 kg 8

10 2.4 BREDDÖKNINGAR 0.6 M KONSOL Art nr. E Vikt 6.5 kg 0.3 M KONSOL Art nr. E Vikt 1.6 kg 2.6 TRAPPOR OCH STEGAR 2 M FASADSTEGE Art nr. E Vikt 5.5 kg 2 M INFÄLLBAR STEGE Art nr. E Vikt 6.0 kg 45 GRADER 2 M TRAPPA Art nr. E Vikt 31.0 kg Bredd 0.5 m 9

11 2.7 FACKVERKSBALKAR Art nr Typ L Vikt E x1.9 m kg E x2.5 m kg E x3 m kg 2.8 TILLBEHÖR FOTLIST STÖDRAM FÖR BALK Del nr. E Vikt 3.8 kg Art nr Typ L Vikt E m sida kg E m sida kg E m sida kg E m ände kg DIAGONALA STAG Art nr Typ L Vikt E m kg E m kg E m kg CLIPS FÖR FOTLIST RÖRLIG KOPPLING FAST 90 KOPPLING Art nr. E Vikt 0.2 kg VÄGGFÖRANKRINGAR Art nr. 630 Vikt 1.3 kg Art nr. 600 Vikt 1.2 kg Art nr. Plattformstyp L Vikt E Utan breddökning kg E Med breddökning kg 10

12 3. MONTERINGSINSTRUKTIONER (alla komponenter visas i sektion 2) 3.1 Startsektionen monteras först, se fig Fäst en basadapter till en 2 meters fasadram och sätt i ett par justerbara fotspindlar. - Sätt ihop en likadan fasadram med basadapter och två justerbara fotspindlar. - Koppla ihop de två ramarna med en räckesram. Denna skall placeras så långt ned som möjligt på fasadramarna. - Montera en plattform på toppen av ramarna. Använd en plattform med lucka om lutande stege skall användas i denna sektion. - Nivellera Startbasektionen med hjälp av ett vattenpass: justera fotspindeln tills dess att den är horisontell i båda riktningar. - Om skillnaden mellan nivelleringen mellan ramarna är större än 0.5 m skall en kortare fasadram användas på den högre platsen. Det finns 1.5 och 1.0 meters. - Montera ett diagonalstag som visas på fig. 2 och en lutande stege om det valts. Se härunder för detaljer om montering av trappa. 3.2 Montera den första tilläggs bassektionen, se fig Fäst en basadapter till en 2 meters fasadram och sätt i ett par justerbara fotspindlar. - Koppla ihop denna med den hopsatta bassektionen med en räckesram, monterad så långt ned som möjligt på ramen. - Nivellera tilläggssektionen med ett vattenpass. - Montera en plattform. 3.3 Montera så många tilläggssektioner som behövs enligt anvisningar i punkt 3.2. Ett diagonalstag skall monteras på minst var 5:e sektion och alltid i yttersektionerna. 3.4 Gavelsektionsramen är likadan som tilläggssektionen förutom att ett diagonalstag alltid monteras i denna sektion. 11 Rev 1

13 Fig Rev 1

14 3.5 Bygg upp Startförlängningssektionen på Startbassektionen, se fig Ett par 2 meters fasadramar monteras på ramen under och låses med clips. - En räckesram monteras mellan dessa två ramar. Det övre röret placeras över styrpinnarna på ramens vertikaler. Denna ram monteras på den sida som är längst bort från fasaden. - Ett diagonalstag monteras på samma sida. - Montera en plattform på toppen av ramarna. Detta skall vara en plattform med lucka om lutande stegar valts. - En räckesram skall monteras på den öppna änden av denna sektion. 3.6 Den första tilläggssektionen monteras enligt följande: - Montera och lås en 2 meters fasadram. - Montera en räckesram, det övre röret placeras över styrpinnarna på ramens vertikaler som tidigare. - Montera en plattform. 3.7 Montera så många förlängningssektioner som behövs. Ett diagonalstag skall monteras på minst var 5:e sektion och alltid i yttersektionerna. 3.8 Gavelförlängningsramen är lika som tilläggsramen med undantag av att ett diagonalstag alltid monteras på denna sektion. En gavelram monteras för att komplettera skyddsräcket på denna nivå. 3.9 Väggväggförankringar skall monteras på toppen av ramarna på första förlängningsnivån (ung. 4 meter från marken). Väggförankringarna skall fästas på varje fasadram med två 90 kopplingar en på varje vertikal på fasadramen. Se fig. 5, sidan 19 Fasadram med väggförankring. Väggväggförankringarna skall fästas så nära ramskarven som möjligt, inte längre ifrån än maximalt 250 mm Fler nivåer av förlängningssektioner kan monteras enligt beskrivning i punkt 3.5 till 3.8. Väggväggförankringar skall monteras på övre delen av nivå 4, 6, 8 osv. 13 Rev 1

15 3.11 Då maximal höjd nåtts, monteras övre skyddsräcket. Se fig. 2. Bygg upp skyddsräcket med: - 1 x övre räckesram - 1 x lodrät räckesstolpe - 1 x räckesram (övre röret mellan styrpinnarna) - 1 x gavelräcke 3.12 Montera så många påbyggnadsskyddsräcken som behövs, vardera med: - 1 x lodrät räckesstolpe - 1 x räckesram (övre röret mellan styrpinnarna) 3.13 Montera gavelskyddsräcket med: - 1 x övre räckesram - 1 x räckesram (övre röret mellan styrpinnarna) 3.14 Montera fotlister på alla arbetsnivåer. På varje nivå där arbete skall utföras, skall ett clips för fotlisten monteras i botten på varje utvändiga vertikal. Ett clips monteras även på varje ände av invändiga vertikalernas botten. Därefter sätts sidofotlisterna och gavelfotlisterna in i clipsen Vid montering av diagonaler och väggfästen skall UpRight kopplingar användas (EN-74-kopplingar får ej användas). Kopplingarna skall dras åt med ett åtdragningsmoment av Nm. 4. TRAPPOR OCH STEGAR Se fig. 3 och 6). 4.1 Trapptornet är en tilläggssektion till fasadställningen som kopplas parallellt till en befintlig sektion, var som helst längs ställningen. Plattformar på ställningen används som stannplan på varje nivå av trapptornet. Skyddsräcket flyttas till utsidan av trapptornssektionen så att fri passage erhålls från trappan till plattformen. 4.2 Bygg två basramar enligt följande: Montera en trapptornsadapter och en justerbar fotspindel på varje 2 meters fasadram. Koppla ihop basramarna med hjälp av två rörliga kopplingar på varje ram. Justera längden på de justerbara fotspindlarna. 14 Rev 1

16 Fig. 3 HUVUDSTÄLLNING EXTRA- STÄLLNING SÄKERHETS- FOTLIST TRAPPTORN FÖR FASADSTÄLLNING TYP F 15 Rev 1

17 4.3 Montera en 2 meter hög trappa mellan toppen på andra ramen och botten på den första. 4.4 Montera en räckesram på utsidan av trapptornssektionen, med toppröret över styrpinnarna på vertikalerna. 4.5 Klättra upp och sätt in en 2 meters fasadram på toppen. Montera clips för att fästa den i ramen under. Fäst ramen på den vertikala delen av fasadställningen med en rörlig koppling, monterad nära toppen. 4.6 Montera nästa 2 meters trapptornsenhet mellan toppen på denna ram och botten på den första ramen i andra ändan. 4.7 Sätt i en 2 meters fasadram i andra ändan och lås den. Montera räckesramen på denna nivå (tidigare flyttad från fasadställningen). Montera ett gavelskyddsräcke i öppningen på var ända för att färdigställa sidoskyddet på denna nivå. 4.8 Montera ett par diagonalstag som ledstång mellan toppen på sidoförstärkningen på basnivån och på samma ställe på sidoförstärkningen på första nivån. (Se fig. 3). 4.9 Tillvägagångssättet enligt punkt 4.5 till 4.8 är det samma för montering av tilläggsnivåer för trapptornet På översta nivån, skall ett skyddsräcke monteras i var ända, fastsatt till fasadställningen med en rörligkoppling nära toppen av ramen. Ett skyddsräcke (flyttat från fasadställningen) monteras på utsidan mellan dessa två sidoförstärkningar. Därefter monteras ett par 2.5 meters diagonalstag som ledstång på denna sektion. Slutligen monteras övre sidoskyddsräcke, (med genomgång), mellan plattformen och trapptornet Om fasadställningen har diagonalstag där trapptornet monteras, skall dessa flyttas till utsidan av trapptornet En säkerhetsfotlist monteras på varje nedre stannplan med hjälp av två clips. 16 Rev 2

18 5. TILLÄGGSPLATTFORMAR 5.1 Två typer av konsoler finns tillgängliga, som visas i sektion 2.5: den smala på vilken en smal (305 mm bred) plattform kan monteras och en bredare på vilken standardplattformen (610 mm bred) kan monteras. 5.2 I båda fallen monteras den övre kopplingen på konsolen direkt över en ring på toppen av 2 meters fasadramen. Detta säkerställer att ställningsplattformen och tilläggsplattformen kommer i samma höjd. 5.3 På den bredare konsolen finns en hållare på toppen, i vilken en lodrätt stötta kan monteras som, tillsammans med en ändförstärkning gör att ett sidoskydd kan monteras i ändarna på tilläggsplattformen. 5.4 Då väggförankringar monteras med 0.6 meter breda tilläggsplattformer används den längre (1.7 m) förankringen, fäst med två kopplingar. En 90 koppling används på fasadramen och en rörlig koppling på det diagonala röret på konsolen. Se fig. 5 på sidan 19. Väggförankringarna skall monteras så nära ramskarven som möjligt dock inte längre ifrån den än 205 mm. 6. FACKVERKSBALKAR 6.1 Fackverksbalkar möjliggör att fasadställningen kan byggas över öppningar som dörrar i byggnaden. Stödbalkarna (se komponentritningen sektion 2.7) är passande i storlek för 2 x 1.9 m sektioner, 2 x 2.5 m sektioner eller 2 x 3 m sektioner. Detta ger en spännvidd på 3,8 m, 5 m eller 6 m. 6.2 Konstruktionen med fackverksbalkar visas på fig. 4. Två balkar kopplas på utsidan av de 2 m vertikala ramarna och balkens stödram kopplas i centrum på spannet. Denna har tappar på vilka en 2 meters fasadram kan monteras. Detta möjliggör att en normal konstruktion på fasadställningen kan byggas över fackverksbalkarna. 17

19 18 Fig. 4

20 Fig Rev 2

21 7. LASTKAPACITET OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 7.1 En plattformnivå kan belastas med 2.0 kn/m 2 (200 kg/cm 2 ). 7.2 Då 0.3 meters konsoler används är maximalt tillåten höjd 27 meter. Då 0.6 meter konsoler används, är maximalt tillåten höjd 11 meter. 7.3 Då en 6 meters fackverksbalk är monterad i botten på ställningen är maximal punktbelastning i centrum på stödet 7,5kN. Om spannet är 5 meter är denna belastning 8,9kN och om spannet är 3.8 meter är den 9,6kN. 7.4 Arbete får inte ske på fasadställningen om vindstyrkan överstiger 13.8 m/sek. 7.5 Om det kommit snö, skall den tas bort från ställningen. Tänk på halkrisken vid kall väderlek. Sanda eller salta plattformarna. 7.6 Extra väggförankringar kan behövas om ställningen täcks. Kontakta Din UpRight - leverantör för information. 7.7 Fasadställningen får inte användas som hängställning. 7.8 Maximalt marktryck på underlaget är 14,9kN / fotspindel. 7.9 Maximal dragkraft i väggförankringarna är 7,6kN 8. KOMPONENTLISTA FÖR TYPISKA MONTERINGAR Följande är exempel på komponentlistor för montering av fasadställning typ F. Referera till komponentritningarna (sektion 2) och till monteringsinstruktionerna (sektion 3). 8.1 Två-nivås. Tresektioners arrangemang med lutande stegar som visas på fig. 1 ( varje sektion är 2,5 meter). 8 x E Justerbar fotspindel 4 x E Basadapter 8 x E meters fasadram 5 x E Övre räcke 2 x E Räckesstolpe 9 x Räckesram, 2,5 m 2 x E Räcke 2 x Plattform med lucka, 2,5 m 4 x Standardplattform, 2,5 m 2 x E m fasadstege 4 x E Diagonalstag, 2,5 m 3 x E Sidofotlist, 2,5 m 2 x E Gavelfotlist 20 Rev 2

22 6 x E Clips för fotlister 4 x E Förankring 8 x koppling nivåer x 4 sektioner arrangerade enligt fig. 6 med varje sektion 3 meter lång och med trapptorn i ena änden. 12 x E Justerbar fotspindel 5 x E Basadapter 2 x E Trapptornsadapter 28 x E meters fasadram 4 x E Övre räcke 3 x E Räckesstolpe 21 x Räckesram, 2,5 m 12 x E Räcke 16 x Standardplattform, 3 m 8 x E Diagonalstag, 3 m 4 x E Sidofotlist, 3 m 5 x E Gavelfotlist 13 x E Clips för fotlister 10 x E Förankring 20 x koppling 4 x E meter trapptorn 8 x E Diagonalstag (ledstång för trapptorn) 12 x 630 Rörlig koppling 1 x E Övre sidoskyddsräcke nivåer x 5 sektioners arrangerade enligt fig. 7 & 8 med varje sektion 3 meter och utan trapptorn. 12 x E Justerbar fotspindel 6 x E Basadapter 36 x E meters fasadram 2 x E Övre räcke 4 x E Räckesstolpe 35 x Räckesram, 3 m 10 x E Räcke 30 x Standardplattform, 3 m 12 x E Diagonalstag, 3 m 5 x E Sidofotlist, 3 m 2 x E Gavelfotlist 8 x E Clips för fotlister 18 x E Förankring 36 x koppling 21 Rev 2

23 TYPISKA FASADSTÄLLNING (Med trapptorn på ena sidan) Fig Rev 2

24 TYPISK FASADSTÄLLNING (Trapptorn visas inte) Fig. 7 23

25 Fig. 8 = Förankringspunkter STÄLLNING FRÅN FIG. 7 SEDD FRÅN SIDAN. Visar förankringspunkter på var fjärde höjdmeter och på varje ram. 24

26 9. DEMONTERING, HANTERING OCH FÖRVARING 9.1 Tillvägagångssättet som är angivet i sektion 3, 4, 5 och 6 utförs i omvänd ordning. Tag inte bort väggförankringarna på någon nivå innan ställningen demonterats till den nivån. Då vertikala ramar tas bort flytta låsningen från låsposition till parkeringsposition för säker förvaring. 9.2 Under demontering (även under montering) skall komponenterna hissas upp med rep. Kasta inte komponenter från ställningen ned på marken eftersom de då med största säkerhet skadas. 9.3 Ramar, plattformar och räckesramar skall försvaras stående (vertikalt). Andra komponenter, förstärkningar, fotlister etc. förvaras bäst horisontalt på ställ eller hyllor. 10. UNDERHÅLL OCH REPARATION 10.1 Håll all utrustning ren, speciellt tapparna och infästningarna där ramarna sätts ihop. Tapparna skall lätt passa i infästningarna. Smörj vid behov med lätt olja Tag bort all smuts eller färg från gängorna på de justerbara fotspindlarna med hjälp av en stålborste. Olja in justerskruvarna Håll de invändiga ytorna på låskrokarna rena och fria från främmande föremål. De fjäderbelastade låsen på dessa krokar skall hållas rena och smorda Använd aldrig skadade eller trasiga komponenter. Konsultera alltid din leverantör då det gäller rätt användning och underhåll på utrustningen. Reparationsservice och reservdelar tillhandhålls av din UpRight-leverantör. 25

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE En prisvärd aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus. Enkel montering utan verktyg. Bassektionen kan dras genom dörröppningar utan demontering. Levereras komplett

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/10 Lättmetallställningar 00 SPANN 00 : HD 100 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 100:1992 (BS119 DEL : 199) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M2 (BELASTNINGSKLASS

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING CERTIFIED TO BRITSH STANDARDS 1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING BS1139:PART 3:1994 Komponenter 2-STEGS SPANNRAM GAVELFOTLIST PLATTFORM (MED OCH UTAN LUCKA) FOTLIST HORISONTAL- STAG DIAGONAL- STAG STEGRAM SPANNRAM

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS JUMBO SUPERFLEX MONTERINGSANVISNING JUMBO 4 MM FASADSTÄLLNINGAR 1. Villkor 2. Garantibestämmelser 3. Allmänt 4. Montering 4.1 Underlaget 4.2 Montering av första ställningsfacket 4.3 Montering av fotlister

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405 Komponenter SPANNSTÄLLNING 850/1450 Denna WIBE Boss monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna noggrant innan

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR Plan GD 25x2 / 33x50 Planräcke Mått enligt ritning Centrumrör En eller i flera sektioner Planstolpe Industri / Barnsäker Trappstolpe Industri / Barnsäker Anslutningsstolpe för plan Steg Bredd: 600-1300

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax:

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax: Europeisk standard - SS-EN 1004:2005 Lastklass 3 - Maxlast 200kg/m 2 Maxlast plattform - 250 kg. Typkontrollerad av SP - typkontrollintyg nr. SC0729-09 Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION

MONTERINGS INSTRUKTION MONTERINGS INSTRUKTION HAKI AB 010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern Trebex byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

GRUPPEN. www.big-gruppen.com

GRUPPEN. www.big-gruppen.com GRUPPEN www.big-gruppen.com Ställningar godkända enligt nya föreskrifter AFS 2013:04 gällande fr.o.m. 1/7-14! Stegar och bockar godkända för bl.a. NCCs och SKANSKAs arbetsplatser. 2 14 Kampanjpriser ZARGESKLIPPET.SE

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011

Assco Quadro 70/100. Fasadställning LÄTTARE BÄTTRE. www.asscoplettac.se APRIL 2011 Assco Quadro 70/100 Fasadställning LOGISK LOGISK LÄTTARE BÄTTRE LÄTTARE BÄTTRE APRIL 2011 www.asscoplettac.se 2 ASSCO QUADRO 70/100 Fasadställnings-System 73cm bred i stål eller Aluminium. 109cm i stål

Läs mer

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium

Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium Version 1.2 Sv Monteringsinstruktion Modulställning Modular Light Aluminium S t ä l l n i n g s s y s t e m Säker e k o n o mi 1 1. ALLMÄNT OM PRODUKTEN... 4 1.1. SÄKERHET OCH ANSVAR... 5 1.2. KILKOPPLINGSPRINCIPEN...

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV SCAFFOLDING KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV BELASTNINGSTEST: ALUFASE vs SVETSNING Belastning (ton) / Deformation (mm) 7 6 Tester visar att kallpressningssystemet är tre gånger starkare än det traditionella

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Bruks- & montageanvisning PALLSTÄLL P90 SILVERLINE

Bruks- & montageanvisning PALLSTÄLL P90 SILVERLINE Bruks- & montageanvisning PALLSTÄLL P90 SILVERLINE. Tack för att Ni valt pallställ från Constructor. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Bring/Citymail, Fria

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11 PISKO STEGAR Alla byggnader bör ha en säker åtkomst till yttertaket och erbjuda trygg passage upp till taknocken, skorstenen, takluckor av olika slag samt andra objekt som kräver underhåll. Det är också

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no SE

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no SE MANUAL HALLSYSTEM Art no 921110 SE COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.SE INNEHÅLL 2 SÄKERHET 2 KONTROLLERA MATERIAL 2 ALLMÄN INFORMATION 3 PROJEKTERING OCH PLANERING 4 INGÅENDE DETALJER

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden.

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Uppdragsnr: 1012 8402 1 (6) PM Conventum Mässhall Kv. Stinsen Örebro Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Plan 1. ( Se bifogad ritning K-40.1-001 ) Garage -golv: 1. Last från personbilar

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Produktkatalog Frame

Produktkatalog Frame - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Produktkatalog Frame Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Ramställningen Frame Frame tillverkas i aluminium

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

TELESTEPS TELESKOPISKA VINDSSTEGE

TELESTEPS TELESKOPISKA VINDSSTEGE TELESTEPS TELESKOPISKA VINDSSTEGE En smart lösning! Vill du ha en säker vindsstege som upptar minimal plats på vinden? Då är Telesteps teleskopiska vindsstegar lösningen för dig. Genom den smarta konstruktionen

Läs mer

www.altrex.com Relax. It s an Altrex.

www.altrex.com Relax. It s an Altrex. www.altrex.com SV Monterings- och användaranvisningar Safe-Quick Skyddsräcke 4000-S Angående monterings- och användaranvisningar 4100 och 4200 (760200) Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 157402 4000

Läs mer

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion:

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion: CRAMO SAFETY CRAMO SAFETY SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN På Cramo har vi alltid arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under begreppet Cramo Safety erbjuder vi produkter/lösningar som gör ert arbete både effektivare

Läs mer