PÖTTINGER TOP / TOP C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÖTTINGER TOP / TOP C"

Transkript

1 PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng

2

3 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar. Vid utvecklingen av de här maskinerna har hänsyn tagits till de praktiska kraven på bästa räfsningskvalitet, perfekt markanpassning och liten nedsmutsning av fodret. Vår strävan är att producera enbart sådan lantbruksteknik som uppfyller jordbrukets växande behov. Den utmaningen antar vi varje dag för att stödja dig med effektiva maskiner med lång livslängd. Innehåll Sida TOPTECH PLUS-rotor 4 TOP 612 C/702 C/762 C 8 Top 662/722/ Tekniska data och utrustning 18

4 TOPTECH PLUS-rotorn lägger perfekta strängar Rotorn är strängläggarens hjärta. På TOPTECH PLUS-rotorn svarar precisionsdelar tillsammans med robusta material för en lång livslängd. Det är ett kvalitetskännetecken för strängläggaren TOP. Strängläggningen sker åt höger. På traktorn sitter även styrspakarna på höger sida, det vill säga ergonomiskt i förarens synfält. 4

5 TOPTECH PLUS-rotorn Långt avstånd mellan lagren 420 mm Tekniken är identisk på alla strängläggare av typen TOP: Rotorväxeln är inkapslad och permanentsmord i flytande fett. Styrbanan i högvärdigt sfäriskt gjutjärn med stor diameter ger styrrullarna en mjuk och exakt gång. Styrbanan är ställbar för exakt strängformning vid olika fodervillkor. Styrbanan med 420 mm diameter utan branta stigningar ger en mjuk och skonsam rörelse via styrspakarna. Styrbana med 350 mm på TOP 612 C och TOP 702 C. Styrrullarna i stål är underhållsfria och har lång livslängd. Styrenheten är dammtät och innehåller inget smörjmedel. Den stora fördelen: TOPTECH PLUS har inga täthetsproblem och behöver varken oljekontroll eller oljebyte. Stabila styraxlar garanterar en säker användning. Ett långt avstånd mellan glidlagren för pinnarmarna ger hög stabilitet, låg belastning på lagren och underhållsfrihet. Den robusta pinnarmsprofilen är stabil mot vridning och böjning. För ett rent räfsningsarbete svarar 11/12/13 pinnarmar per rotor, beroende på arbetsbredden. 5

6 Skörd av kvalitetsfoder Ett rent foder, som är det viktigaste målet i skördekedjan, ger en hög mjölk- och gödproduktion. Strängläggningen påverkar på ett avgörande sätt hur ren grödan är i slutet av skördekedjan. Fjäderpinnarna får inte röra vid marken, utan de måste på ett skonsamt sätt räfsa fram fodret ur grässvålen. Därför är det nödvändigt med en snabb inställning av arbetshöjden. 6

7 Fjäderpinnarna på TOP gör ett millimeterarbete Fjäderpinnarna leds utan stark krökning mot marken direkt under pinnhållaren. Tack vare fodrets motstånd trycks de lätt bakåt, men de lyfts inte upp, vilket ger ett exakt arbete från fjäderpinnarnas sida. De här fjäderpinnarna behöver inte ställas in så djupt inför ett rent arbete. Det skonar styrbanan och styrrullarna. Gräsets rotsystem och fodret skonas. De långa fjäderpinnarna dras mjukt ut ur strängen för att strängen ska få en optimal form. De yttre fjäderpinnsparen är något kortare. Därmed tar de inte den fulla fodermängden och belastningen blir lägre. De tre inre fjäderpinnsparen sköter finarbetet. Den enkla höjdinställningen underlättar arbetet Arbetshöjden ställs in upprättstående med en handvev. Den går lätt och är underhållsfri. En skala på rotorn underlättar inställningsarbetet. Fjäderpinnsfästet med formade stödbrickor skapar en fast förbindelse. En pinnarmssäkring förhindrar att pinnarmar hamnar i strängen. Som tillval. Servicevänlig rotorteknik Genom att lossa två skruvar går det att ta ut styraxeln och styrrullen ur rotorhuset. Vid behov kan hela pinnarmsfästet bytas ut enkelt och snabbt. Du har då inga problem med smörjmedel som rinner ut. 7

8 TOP 612 C/TOP 702 C/TOP 762 C dragen mittsträngläggare I kurvorna följer dessa dubbelsträngläggare traktorn exakt tack vare ett stångsystem. Det gör maskinerna extremt smidiga. Därför kan du manövrera de här stora dubbelsträngläggarna väldigt lätt även på en liten yta. 8

9 Kompakt montering Slanghållare Stöd för kraftöverföringsaxel Kopplingen sker via en rörbygel som möjliggör ett rattutslag på 73. Ett praktiskt stöd för kraftöverföringsaxeln och en slanghållare är standard för en uppröjd parkeringsposition. Frihjulet sitter integrerat i den andra kraftöverföringsaxelns drivlina. Underhållsintervallet är 50 timmar. Maximal smidighet för dig Den solida ramkonstruktionen och den generöst dimensionerade rotorn är utformade för hårdast tänkbara användning. Mittsträngläggaren TOP är extremt smidig tack vare det ledade chassit. Styrvinkelindikeringen syns tydligt från traktorstolen. En stabil spårstång leder från rörbygeln via spelfria spårstångshuvuden till axeltapparna. På TOP 612 C är ett stelt chassi standard och stödaxelstyrningen är ett tillval. Däcken på chassit har storleken 260/ , men det går att beställa 340/ Däck med AS-profil som tillval gör strängläggaren särskilt användbar i lutningar. Belysning med stänkskärmar är standard. Styrvinkelindikering på rörbygeln Smal vid transport Transporthöjden inklusive pinnarmar ligger under 4,0 m på alla modellerna. Den gör att du kan köra till nästa åker utan att behöva stiga ur traktorn. Med pinnarmarna borttagna är parkeringshöjden 2,92-3,50 m. En optimerad uppfällningsgeometri möjliggör stor markfrigång på vändtegen. Transportbredden med uppfällda rotorer är bara 2,55 m. På TOP 702 C och TOP 762 C, med hydraulisk inställning av strängbredden som tillval, går det att sänka rotorerna helt inför transporter. 9

10 TOP C mittsträngläggare för varje användning Fördelen med våra mittsträngläggare är den jämna och luftiga strängläggningen. Våra mittsträngläggare i tre storlekar garanterar en perfekt anpassad sträng för de efterföljande maskinerna i skördekedjan. Tillräcklig markfrigång garanterar att du kan köra över stora strängar. 10

11 TOP C är användarvänliga För upplyftningen räcker det med en enkelverkande anslutning på traktorn. Tillräcklig markfrigång garanterar att du kan köra över stora strängar. Strängduken som tillval svängs upp automatiskt. Det krävs en dubbelverkande anslutning för tillvalet hydraulisk inställning av strängbredd. Som tillval finns det en parallellventil för jämn upplyftning. Det är en fördel, särskilt i lutningar. För restytor eller kantsträngar erbjuds en singellyft funktion med elektriskt förval som tillval. Enkelupplyftning som tillval Inställning av arbetsbredd lång spindel Inställning av arbetsbredd hydraulisk Inställning av arbetsbredd indikering Inställning av arbetsbredd enligt önskemål Vi erbjuder tre möjligheter att ställa in bredden för att anpassa strängen efter behoven. Mekanisk inställning via en lång spindel för drift, då arbetsbredden ställs in sällan. Strängduken som tillval garanterar en perfekt strängform. Mekanisk inställning via en kort spindel för särskilt smal strängläggning utan strängduk. Då räfsas grödan, exempelvis lusern, igenom i sin helhet. Den hydrauliska inställningen av arbetsbredden är en komfortabel lösning för frekvent förekommande stränganpassning till de efterföljande maskinerna. Strängbreddsindikeringen är till väldigt stor hjälp. På TOP 612 C är strängbredden fast inställd. TOP C skonar marken Stabiliseringsfjädrar på rotorerna ser vid vändtegarna till att rotorerna sätts ned, utan att de skrapar i eller lyfts oavsiktligt. Stabiliseringsfjäder 11

12 Bra styrning garanteras Strängläggaren TOP garanterar hög arbetskvalitet och produktivitet. Den perfekta markanpassningen utgör garantin för ett rent räfsningsarbete, till och med vid kort eller tungt och vått foder. 12

13 3-hjulschassi Tandem-5-hjulschassi med Multitast hjul 3-hjulschassi med Multitast hjul Mästare i markanpassning Tandem-5-hjulschassi Fyra rotorchassin för varje användning PÖTTINGER erbjuder fyra möjligheter för bästa möjliga anpassning till dina användningsvillkor för att få en ren och skonad sträng. 3-hjulschassit gör ett väldigt bra arbete på helt jämna ytor. Resultatet förfinas med hjälp av det utvändiga Multitast hjul. Med tandem-5-hjulschassit är du utmärkt rustad även för ojämna ytor. Tandem-5-hjulschassit med extra Multitast hjul möjliggör en fulländad markanpassning och gör att rotorerna går absolut lugnt. Originalet Med hjälp av det av PÖTTINGER sedan tre årtionden erbjudna Multitast hjul på strängläggare når du det viktigaste målet, det vill säga ett rent foder för friska och kraftiga djur. Samtidigt skonas den värdefulla grässvålen. Det hjul som går på sidan framför rotorn svarar för en perfekt markanpassning, utan att fjäderpinnarna rör vid marken. Styrrullarnas och fjäderpinnarnas livslängd förlängs därmed också. Med tandemaxlarna på TOP kan du bara vinna Till och med på vågig och ojämn mark garanterar vi såväl ett perfekt räfsningsarbete som ett rent foder. Tandemaxlarna uppvisar ett mycket brett hjulavstånd, vilket säkerställer strängläggarens användbarhet i lutningar. Hjulen sitter väldigt nära fjäderpinnarna. Tvärlutningen kan ställas in enkelt och snabbt. Därmed garanteras ett rent arbete på svår mark och vid alla typer av foder över hela radien. Tandemaxlarna på TOP är monterbara i efterhand Omställningen av tvärlutningen sker via excentrar på hjulen. Rotorn ska vara lätt lutad mot strängläggningen för att få till stånd ett perfekt räfsningsarbete. 13

14 Top 662/722/812 sidosträngläggare I kurvorna följer dessa sidosträngläggare av märket TOP traktorn exakt tack vare ett stångsystem. Det gör sidosträngläggarna extremt smidiga. Därför kan du manövrera de här stora maskinerna väldigt lätt även på en liten yta. 14

15 Enkel koppling Den praktiska dragstången Den möjliggör en mycket liten kurvradie. Styrvinkelindikeringen syns lätt från traktorstolen. Ett stöd för kraftöverföringsaxeln och en slanghållare är standard. Den tvåsidiga vidvinkelsformade kraftöverföringsaxeln är försedd med ett frihjul. Underhållsintervallet är 50 timmar. Styrvinkelindikering på monteringsupphängningen Maximal smidighet för dig Den solida ramkonstruktionen och den generöst dimensionerade rotorn är utformade för hårdast tänkbara användning. De här stora maskinerna är extremt smidiga tack vare det ledade chassit. Den stabila spårstången leder från monteringsupphängningen via underhållsfria spårstångshuvuden till axeltapparna. Stora däck på chassit, 340/55-16 Belysning med stänkskärmar är standard. Stöd för kraftöverföringsaxeln och slanghållare är standard. Smal vid transport På TOP 722 styrs rotorerna via styrspakar från arbetspositionen till transportpositionen. På TOP 812 sker det via hydraulcylindrar. Transporthöjden ligger under 4,0 m utan borttagna pinnarmar. Det går att köra till nästa åker utan att behöva stiga ur traktorn. Med pinnarmarna borttagna är höjden maximalt 3,60 m. Chassit är utrustat med däck i storlek 340/

16 Följer marken perfekt PÖTTINGERS sidosträngläggare garanterar också en hög arbetskvalitet och produktivitet. Den perfekta markanpassningen utgör garantin för ett rent räfsningsarbete, till och med vid kort eller tungt och vått foder. 16

17 5-hjulschassi som standard Det seriemässiga 5-hjulschassit på TOP 722 och TOP 812 garanterar, tillsammans med den rörliga rotorupphängningen, en exakt styrning av fjäderpinnarna på ojämn mark. Tandemaxlarna är utrustade med däck i storlek 16x6,5-8 som är svängbara framtill och stela baktill. Tack vare tandemaxlarnas inställningsmöjlighet kan även rotorernas tvärlutning snabbt anpassas till alla arbetsförhållanden. Det går att beställa Multitast hjul som tillval för användning på särskilt ojämn mark. De tusentals gånger beprövade Multitast hjul, som går framtill, svarar för att fjäderpinnarna inte skrapar i marken. Så här skonar du marken Stabiliseringsfjädrar på rotorerna ser vid vändtegarna till att rotorerna sätts ned, utan att de skrapar i eller lyfts oavsiktligt. Extra avlastningsfjädrar som tillval svarar särskilt på ojämn mark för att marken skonas. Tvåsträngsfunktion för TOP 722 På TOP 722 kan rotorerna köras in och ut via dubbelverkande hydraulcylindrar istället för via spakar. Den mellersta strängduken är ett tillval. Strängbredden är 7,20 m vid två strängar och 6,80 m vid en sträng. Styrning av stegföljd Komfortabel manövrering På TOP 722 krävs det bara en dubbelverkande styrenhet med flytläge, medan det på TOP 812 krävs två. En optimerad uppfällningsgeometri möjliggör 45 cm markfrigång på vändtegen. Därmed undviks att tvärsträngar förstörs. Upplyftningen sker via dubbelcylinderteknik. Därmed krävs det inget anslag för transportpositionen på fälten. Rotorerna höjs och sänks via kulisstyrda ventiler. Styrningen av stegföljden är ställbar. Strängduken svängs upp automatiskt. 17

18 Tekniska data Mittsträngläggare Arbetsbredder mekaniskt Arbetsbredder hydrauliskt Armar per rotor Fjäderpinnspar per rotor Däck på rotorn TOP 612 C 5,90 m x 6,5-8 TOP 702 C 6,45-6,85 m 6,45-7,05 m x 6,5-8 TOP 762 C 6,90-7,40 m 6,90-7,60 m x 6,5-8 Sidosträngläggare Arbetsbredd Arbetsbredder som tillval Armar per rotor Fjäderpinnspar per rotor Däck på rotorn TOP 662 6,55 m x 6,5-8 TOP 722 6,80 m 6,80 m/7,60 m x 6,5-8 TOP 812 7,60 m x 6,5-8 Utrustning Hydraulisk inställning av arbetsbredd Tandemaxlar Multitast hjul 16 x 6,50-8 Strängduk TOP 612 C TOP 702 C TOP 762 C TOP 662 TOP 722 TOP 812 = Standard, = Tillval Ytterligare utrustning TOP C Ledat chassi TOP 612 C Chassi 2,55 m för TOP 702 C/762 C Mekanisk inställning av arbetsbredd kort spindel Mängddelare för upplyftning Reservhjul 16 x 6,50-8 Fjäderpinneskydd Strängläggning TOP 612 C TOP 702 C TOP 762 C 18 Strängbredd 1,0 m Strängbredder minimal standard maximal 1,1 m 1,2 m 1,8 m Strängbredder minimal standard maximal 1,1 m 1,2 m 2,0 m

19 Däck Tranportchassi Transportbredd Transportlängd Transporthöjd Vikt 260/70-15,3 2,55 m 5,30 m 2,92 m/3,52 m kg 260/70-15,3 2,55 m/2,90 m 5,83 m 3,30 m/3,80 m kg 260/70-15,3 2,55 m/2,90 m 5,83 m 3,50 m/4,0 m kg Däck Tranportchassi Transportbredd Transportlängd Transporthöjd Vikt 260/ ,55 mm/2,90 m 8,10 m 3,40 m/4,0 m kg 340/ ,55 m/2,90 m 8,90 m 3,60/3,99 m kg 340/ ,90 m 9,55 m 3,60/3,99 m kg Alla data med förbehåll för eventuella fel Däck 340/55-16 Flotation+ Däck 15/55-17 AS Enkelupplyftning av rotorn Varningsskyltar Belysning Alla data med förbehåll för eventuella fel, utrustningen kan vara olika för olika länder. Ytterligare utrustning TOP Chassi 2,55 m för TOP 722 Avlastningsfjädrar för rotor Reservhjul 16 x 6,50-8 Fjäderpinneskydd TOP 662 TOP 722 TOP 722 Tvåsträngsfunktion TOP 812 Strängbredd 1,0-1,8 m Strängbredd 1,0-1,8 m Strängbredder 1,0 m 1,0-1,8 m Strängbredd 1,0-1,8 m 19

20 Vi finns där du finns. För våra kunder över hela världen står ett optimalt utbyggt nätverk med distributionsoch servicepartner till förfogande. Denna fysiska närhet garanterar snabba leveranser av reservdelar, våra produkter blir optimalt tillgängliga och vår fackkunniga personal kan ställa in maskinerna. Vårt serviceutbud: Beställ inside-delar i original på nätet dygnet runt. Långvarig tillgänglighet av reservdelar Kompetens genom regelbundna utbildningar för fackkunnig personal Och mycket mer... Kontakta din PÖTTINGER-partner eller gå in på Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH Industriegelände Grieskirchen Österrike Tel Fax Importör för Sverige: TREJON AB Företagsvägen Vännäsby Sverige Telefon Fax Top/Top C se 1113

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 Pöttinger TOP Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 TOP s-line Strängläggare med centrerad strängplacering, två och fyra rotorer Pöttinger har utvecklat en ny rotorlyft, med en lutande

Läs mer

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT Front- och bakmonterade tallriksslåtteraggregat 97+012.13.0813 012.00.0813_Novacat_Novadisc_2013_11_21.indd 2 22.11.13 09:21 Tallriksslåtteraggregat för perfekta snitt Den

Läs mer

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013 NYHET! NOVACAT S12 Slåtterkombination 97+018.13.1013 25 % större arealkapacitet 25 % mindre diesel Trots den enorma arbetsbredden på 11,20 m kan du köra slåtterkombinationen NOVACAT S12 med en traktor

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online HIT / HIT T Hövändare 97+021.se.0814 All information finns online HIT / HIT T Hövändare Våra beprövade hövändare övertygar genom en perfekt markanpassning. Det möjliggör en foderskonande vändning utan

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF Burna slåtterkrossar GXS GXS P GXS Triple GXF Rotorbalk GXS GXS-slåtterkrossarna är utrustade med den unika JF-rotorbalken med slät undersida som utmärker sig genom: Top Service Helt slät undersida Låg

Läs mer

Tiger. Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning

Tiger. Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning Tiger Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning Tiger AS Det smarta alternativet till plöjning Tiger LT Kompakt med litet dragkraftsbehov Tiger En klass för sig själv! Kapacitetsstyrkor för

Läs mer

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 PÖTTINGER NOVACAT Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 NOVACAT T Bogserade rotorslåttermaskiner De nya bogserade NOVACAT T-rotorslåttermaskinerna från Pöttinger utökar vallproffsens slåttermaskinsutbud.

Läs mer

NYHET! EUROPROFI COMBILINE. Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013

NYHET! EUROPROFI COMBILINE. Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013 EUROPROFI COMBILINE Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013 En ny multitalang EUROPROFI COMBILINE För att uppfylla de olika användningsvillkoren för självlastarvagnen och de individuella kundkraven

Läs mer

TOP. PÖTTINGER rotorsträngläggare SV.0917

TOP. PÖTTINGER rotorsträngläggare SV.0917 TOP PÖTTINGER rotorsträngläggare 97+022.SV.0917 Strängläggare för varje användning De lättdragna strängläggarna från PÖTTINGER med perfekt markanpassning och extrem vändbarhet uppfyller kraven från verkligheten.

Läs mer

Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 GA 13131 15131 100 % HYDRAULISKT DRIVEN STRÄNGLÄGGARE! GA Strängläggarna GA 13131 och GA 15131 med fyra rotorer är inte

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT Front och bakslåttermaskiner 97+012.13.0712 NOVADISC / NOVACAT Front och bakslåttermaskiner med och utan krossenhet Människans kultur är nära knuten till ängarnas och betesmarkernas

Läs mer

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Vid konstruktionen av den nya helt hydrauliska frontlastaren POM-VX, speciellt fokus låg på en stabil konstruktion, god sikt och ergonomisk hantering. Årtionden

Läs mer

Clean cut. Vallskördemaskiner och fullfodervagnar

Clean cut. Vallskördemaskiner och fullfodervagnar Clean cut Vallskördemaskiner och fullfodervagnar JF har alltid varit innovativa Ända sedan lantbruket började mekaniseras har JF bidragit med innovativa och effektiva lösningar. JF grundades 1951 av Jens

Läs mer

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material.

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material. vagnar FARMER 140BT Universalvagn för transport av i stort sett alla material. Vagnens sidor är 150 cm höga, varav den översta lämmen på 100 cm kan nedmonteras så att sidhöjden bara är 50 cm. De avtagbara

Läs mer

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME.

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. EXAKTKOMBI JC EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. Kombisåmaskinernas vägvisare. Tume var den första tillverkaren som lanserade en kombisåmaskin utrustad med en hjulsektion bakom maskinen. Maskinen blev

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien Tallrikskultivatorer med individuellt upphängda tallrikar för stubbearbetning + OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 OPTIMER+ 1000 103-, 103R- OCH 1003-SERIEN EFFEKTIV

Läs mer

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall 1 Rollatorer Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten.

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården Bad Boy MTV Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården 5 starka skäl för Bad Boy Marknadens starkaste stål i svetsad konstruktion 4-punkts fjädring och stelbakaxel Rå motorstyrka el eller bensin Körkomfort

Läs mer

För den krävande användaren

För den krävande användaren Traktorvagnar För den krävande användaren Multiva släpvagnarna har utvecklats för att motsvara användarnas behov. Multiva är släpvagnen för dig som uppskattar effektivitet, funktion och hållbarhet vid

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin. För en bekväm rengöring av trånga utrymmen

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin. För en bekväm rengöring av trånga utrymmen NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin För en bekväm rengöring av trånga utrymmen 1 Effektiv och användarvänlig Kostnadseffektivitet möter ergonomi Ergonomisk & bekväm Förarplatsen har designats

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Terrano och Partner. Kultivering utan kompromisser

Terrano och Partner. Kultivering utan kompromisser Terrano och Partner Kultivering utan kompromisser HORSCH milstolpar Lantbruk utan plog Under HORSCH 30-åriga historia som tillverkare av lantbruksmaskiner, har de likt ingen annan tillverkare, gjort genombrott

Läs mer

Flexibilitet som flyttar gränserna

Flexibilitet som flyttar gränserna maskin mekano Flexibilitet som flyttar gränserna Produktionen av sand, grus och krossade produkter handlar i hög grad om ton/h. Lönsamhet förutsätter i många fall en omfattande produktion. Detta skapar

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO VARIOMATIC SKRIDAR. ASFALTLÄGGARENS SJÄL. Skriden är asfaltläggarens viktigaste del, och har avgörande betydelse för beläggningskvaliteten. Volvo Variomatic

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB Tillverkare: AntiCorr AB Box 10, 576 21 Sävsjö Tel: 0382-613 80 Fax: 0382-670 42 www.anticorr.se Olika typer AntiCorr levererar många olika typer av batteriväxlare. Beroende

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

Gå från att sitta till att stå med en beröring

Gå från att sitta till att stå med en beröring Höj- och sänkbar arbetsstation StarTech ID: ARMSTS Med denna höj- och sänkbara arbetsstation kan du ändra din arbetsposition under dagen för att förbättra din komfort och produktivitet. Gå från att sitta

Läs mer

Specialisten på modernaste jordbearbetning och såteknik. Sprinter ST

Specialisten på modernaste jordbearbetning och såteknik. Sprinter ST Specialisten på modernaste jordbearbetning och såteknik Sprinter ST HORSCH Sprinter. Såbäddsberedning, sådd och gödsling i ett arbetsmoment. HORSCH. Arbetar sida vid sida med dagens lantbrukare Specialisering,

Läs mer

en og Sk skydd Slir 2009 1

en og Sk skydd Slir 2009 1 2009 1 Skogen Slirskydd Vi på BEMA har under ett stort antal år i samarbete med skogsmaskintillverkarna utvecklat en serie slirskydd. BEMA har lagt förutsättningarna, och har genom stort tekniskt kunnande

Läs mer

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE 1 SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER 2 NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN I årtusenden har människan hänförts av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten

Läs mer

PROFIPRO PROFI 50 HARVESTER

PROFIPRO PROFI 50 HARVESTER PROFIPRO PROFI 50 HARVESTER PROFI 50 Effektiv Profi 50 är en skogsmaskin som lämpar sig för varierande terränger. Skogsmaskinen går på ett obehindrat och skonsamt sätt även på mjuka marker. Tack vare en

Läs mer

Maskiner och tillbehör för proffs

Maskiner och tillbehör för proffs askiner och tillbehör för proffs En motor Olika funktioner som tillval otorn och de olika enheterna säljs separat. 6HP 3.8L 20cm Ø 3150min -1 2.4KW 230V (16A) (50Hz) 10.5A (230V) BS4343 AC 175 Bar 6m

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner ERA PROCESSER VÅR LÖSNING Sen år 2000 utvecklar och producerar PERFORMTEC GMBH högeffektiva hjultvättsystem för professionellt

Läs mer

ProCore 648 pc_648_s.indd 1 5/30/06 7:54:33 AM

ProCore 648 pc_648_s.indd 1 5/30/06 7:54:33 AM ProCore 648 pc_648_s.indd 1 5/30/06 7:54:33 AM Ligg steget före. ProCore 648 Innovativ placering av hjulen Effektiv luftning Hög produktivitet Djup luftning av hög kvalitet TrueCore markföljningssystem

Läs mer

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter PRODUKTBROSCHYR LOGLIFT 118S EN ARBETSHÄST PÅ 12 tonmeter Denna kran för hantering av kortvirke finns tillgänglig i flera olika räckvidder från 7,9 upp till 10,1 meter.

Läs mer

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE KIVI-PEKKA STENPLOCKARE RENA STENAR BOGSERAD HÅLLBARHET KIVI-PEKKAs jordsåll minskar kraftigt mängden jord som följer med stenarna. Jordsållet gör att den hamnar på åkern igen. Stenarna blir också rena

Läs mer

PMS 322 C. Hygienstolar

PMS 322 C. Hygienstolar PMS 322 C Hygienstolar Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations krav. Justera sitthöjden med manuell- eller

Läs mer

SANDSPRIDARE. för effektiv halkbekämpning

SANDSPRIDARE. för effektiv halkbekämpning SANDSPRIDARE för effektiv halkbekämpning OPTIMAL Svensk kvalitet! OPTIMALA Flera arbetsområden OPTIMAL sandspridare är ett lättmanövrerat redskap för spridning av sand, salt och stenfl is. De passar även

Läs mer

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare AP Gyllevogne Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare Tillverkas i Danmark Kvalitet för den professionella användaren Våra gödselvagnar används av maskinstationer, entreprenörer och lantbrukare med höga krav

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

TYP 2001. Sopmaskiner. Prisvärda och extremt kraftfulla. För koppling till: - Hjullastare - Truckar - Unimog - Traktorer - Kompaktlastare

TYP 2001. Sopmaskiner. Prisvärda och extremt kraftfulla. För koppling till: - Hjullastare - Truckar - Unimog - Traktorer - Kompaktlastare Sopmaskiner Robusta, tillförlitliga och med senaste teknik TYP 2001 För koppling till: - Hjullastare - Truckar - Unimog - Traktorer - Kompaktlastare Egenskaper hos MTS sopmaskiner * Stabil konstruktion

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Tillagning - Kokgrytor Jöni

Tillagning - Kokgrytor Jöni Tillagning - Kokgrytor Jöni Jøni Foodline A/S är ett danskt företag som sedan 1973 tillverkar storköksutrustning. Vi har i dag 35 medarbetare och levererar kokgrytor, stekbord och spisar till den europeiska

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Strip till för täta radavstånd

Strip till för täta radavstånd Spirit C StripDrill Strip till för täta radavstånd Spirit C StripDrill är en unik, kompakt och integrerad strip-till-lösning för att så spannmål, raps och baljväxter i farter upp till 15 km/tim. Väderstad

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

PÖTTINGER TERRADISC. Tallriksharvar 97+237.13.0113

PÖTTINGER TERRADISC. Tallriksharvar 97+237.13.0113 PÖTTINGER TERRADISC Tallriksharvar 97+237.13.0113 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 / 5001 / 6001 Universalenhet inom markberedning Kompakta tallriksharvar på 3,0-6,0 m arbetsbredd Efter skörden måste skörderesterna

Läs mer

PROFESSIONELL PÅLITLIGHET

PROFESSIONELL PÅLITLIGHET EN SE PROFESSIONELL PÅLITLIGHET Trima Compact TM TRIMAS LASTARSERIE FÖR KOMPAKTTRAKTORER C 4C 6C 8C REJÄLA, SÄKRA TRIMA. Hög produktivitet och suverän ergonomi varje dag, år ut och år in det är vad Trimas

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de Trappklättrare för rullstolar Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor www.aat-online.de Trappor utgör ett problem i vardagen för många människor. Oavsett om man ska till

Läs mer

GF 102 / 1002 / 1012 serierna

GF 102 / 1002 / 1012 serierna Rotorhövändare GF 102 / 1002 / 1012 serierna www.kuhn.com be strong, be strong, be KUHN be KUHN 2 GF GF 5202 422 5902 502 6502 582 7802 7902 8702 7802 T GII 7902 T GII 8702 T GII GF 10802 T GII GF 13012

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group Svenska Arbetsplattformar Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160 Member of AVANT Group Leguan arbetsplattformar är konstruerade för tunga professionella jobb och för uthyrning. Det

Läs mer

PÖTTINGER FARO/EUROPROFI

PÖTTINGER FARO/EUROPROFI PÖTTINGER FARO/EUROPROFI Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+127.13.0811 FARO / EUROPROFI Stor teknik för traktorer med minst 63 kw/85 hk Detta är framtidens ensilagevagn. De väletablerade modellerna

Läs mer

ÅTM-vagnens starka sidor

ÅTM-vagnens starka sidor ÅTM-vagnens starka sidor Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM? Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen klarar såväl bistra väglag och krävande

Läs mer

REDSKAP. Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare

REDSKAP. Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare REDSKAP Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare Den optimala kombinationen. En Volvo kompaktgrävare och skopa tillsammans med ett fabriksmonterat snabbfäste och Steelwrist tiltrotator är den optimala kombinationen

Läs mer

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 1 Njut av livet vid vattnet. Vad består din perfekta dag vid vattnet av? Båtliv, sol och bad, rekreation? Lip-Lap konstruerar

Läs mer

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning!

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations

Läs mer

LOGSET TH skördaraggregat

LOGSET TH skördaraggregat LOGSET TH skördaraggregat 2 Effektivitet utan kompromisser TH75 kan utrustas med en barkningssats för eukalyptusträd. Den synkroniserade matarkretsen, de parallellstyrda kvistningsknivarna och matarhjulen

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå våra kunders behov, både med avseende på

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare DESIGNADE AV NORDISKA LANTBRUKARE KONSTANT UTVECKLING AV VAGNARNA MI tippvagnsprogram består i dag av 5 serier av tippvagnar med lastkapacitet på

Läs mer

Spaltgolv. För rena och friska djur.

Spaltgolv. För rena och friska djur. Spaltgolv För rena och friska djur. Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. Torra golv ger rena och friska djur. SPALTGOLV det dränerande golvet En

Läs mer

Rotorslåttermaskiner SB, SM*, SMF

Rotorslåttermaskiner SB, SM*, SMF Rotorslåttermaskiner SB, SM*, SMF Rotorslåttermaskiner SB, SM*, SMF SB / SM* / SMF * Marknadsförs ej i Sverige Moving agriculture ahead SB-slåttermaskiner SB-rotorslåttermaskinerna är utrustade med den

Läs mer

INFOTOOL MÅLERI. Nyheter & Kompetenta lösningar. Hösten 2012

INFOTOOL MÅLERI. Nyheter & Kompetenta lösningar. Hösten 2012 INFOTOOL MÅLERI Nyheter & Kompetenta lösningar Hösten 2012 Mobilitet sparar tid. Med SYS-ToolBox den öppna systainern med 3-i-1 kopplingssystem. Den som har med sig allt sparar tid och steg därför har

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

SOPREDSKAP. www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER

SOPREDSKAP. www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER SOPREDSKAP www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet

Läs mer

www.tokvam.no Produktkatalog

www.tokvam.no Produktkatalog www.tokvam.no Produktkatalog Förvänta dig mer Tokvam Räkna med kvalitetsprodukter: Komponenter och material i våra produkter kommer från erkända leverantörer. Vi använder höghållfast stål i alla produkter.

Läs mer

ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner

ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner www.elho.fi ELHO slåtterkrossar för framtidens lantbruk ELHO producerar ett stort urval slåtterkrossar av olika typer och storlekar. I nästan alla modeller finns

Läs mer

Innovation inom transport

Innovation inom transport Innovation inom transport GR GRS LYFTBARA AXLAR TVÅNGSSTYRDA AXLAR grs 4+2 - pvl 1x ROJOs semi-trailers serie GR och GRS konfigureras med olika kombinationer av extra låg lastyta och avbröstbar svanhals.

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Nya FLEX Giraffen. Helt klart den bästa.

Nya FLEX Giraffen. Helt klart den bästa. Nya FLEX Giraffen. Helt klart den bästa. Den mest lätthanterliga FLEX Giraff -slipmaskinen någonsin. Hög bekvämlighet, överraskande mångsidighet och pålitlig kvalitet made in Germany. FLEX Giraffen är

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN skräddarsydda arbetsstolar REAL 9000 PLUS REAL 9000 PLUS EL ETT modulsystem fyra basmodeller En modern arbets-/specialstol

Läs mer

BLI MER EFFEKTIV I VÅR!

BLI MER EFFEKTIV I VÅR! BLI MER EFFEKTIV I VÅR! Trött på att köra runt och hämta varor? Du vet väl att Lunds Kakelvaruhus alltid kör ut ditt badrumsprojekt GRATIS inom 046-området och till kraftigt reducerat pris inom 040 och

Läs mer

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen.

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen. 1 Installationsanvisningar för - SD905 sekventiell växellåda Om du läser detta dokument kommer du att kunna dra nytta av din SD90 växellåda på ett bra sätt, och du undviker en del fällor som, om du ramlar

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Profihopper. Profihopper

Profihopper. Profihopper Profihopper Arbetsområden Den UNIKA Profihoppern Vårdar alla dina grönytor! Parker Kyrkogårdar Golfbanor Bostadsområden Grönytor Idrottsplatser Campingplatser Naturskyddsområden Innehåll Arbetsområden

Läs mer

ZERO TURN GRÄSKLIPPARE

ZERO TURN GRÄSKLIPPARE ZERO TURN GRÄSKLIPPARE 015 MODERN FJÄDRINGSTEKNIK Ferris IS fjädringssytem ger ökad arbetskomfort och arbetshastighet. Vibrationer kan skada din kropp Om ni utsätts för mycket vibrationer, kan det medföra

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Storbalspress. QUADRANT

Storbalspress. QUADRANT Storbalspress. QUADRANT 4000 Nytänkande. QUADRANT 4000. Framgångsmodellen. För 17 år sedan kom QUADRANT 1150 ut på marknaden, en press för lantbruk där man satsar på skonsam foderhantering. 2014 lanserar

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner SKÄRMASKINER Översikt Skärmaskiner Modellöversikt Skärmaskin 1133 1142 1134 1135 1046 IDEAL 1133 IDEAL 1142 IDEAL 1134 IDEAL 1135 IDEAL 1046 Skärlängd, mm 340 430 350 350 460 Skärkapacitet ark (70 g/m²)

Läs mer

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS INNEHÅLL 4 Kalea One Dess eleganta design passar perfekt in i ditt hem 6 Idealisk för branta och smala trappor Kalea ONE hanterar med enkelhet branta lutningar vilket

Läs mer