Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Februari 2009

2 Sammanfattning I kursen MF2011, Systemkonstruktion, har ett projektarbete ägt rum för att undersöka potentialen hos ett skotarkoncept. Denna rapport behandlar framtagningen av skotarens ram och dess verifieringen mot hållfastheten. Först antogs ett balktvärsnitt att utgå ifrån till ramen och enkla analytiska beräkningar gjordes för att verifiera att dimensionerna för tvärsnittet var rimliga. Sedan gick man vidare med att ta fram en ram med fästen mot alla skotarens komponenter och tog fram dessa utifrån de konstruktionsrekommendationer som finns för hållfasthetsdimensionering. Efter att ramen i sin helhet tagits fram gjordes en viktreducering för att klara viktmålet på 2 ton för ramen. När en tillräcklig låg vikt nåtts verifierades ramens hållfasthet för olika antagna lastfall. De resultat som man fick resulterade i att ramen fick omkonstrueras på vissa ställen samt att de viktbesparingar som gjort i ramen, till exempel lätthål, fick omkonstrueras och tas bort. Slutligen diskuteras huruvida man kan gå vidare med skotarens ram där det föreslås att bättre lastfall tas fram för att få en bättre bild av hur skotaren belastas och på så sätt kunna reducera ramens vikt och närma sig målvikten på 2 ton. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Ramkonstruktion... 3 Analytisk beräkning av godstjocklek för centralbalk... 3 Hjulupphängningsfästen... 5 Hyttupphängning... 6 Motorplatta... 6 Fäste till dumpercylindrar och dumperflak... 7 Hjuldämpningsfäste... 8 Lätthål... 8 Bultförband... 8 Dumpermodul... 8 FEM-verifiering av ramen och dess fästen Ramverifiering Fullastad skotare Ramverifiering vid maximalt lastad kran Verifiering av fästen Hyttens upphängning Motorn upphängning Dumperfästen Maxtest av ramen Verifiering av hjulupphängningens fästen Slutsats och vidare analys

4 Inledning I kursen MF2011, Systemkonstruktion, har ett projektarbete ägt rum för att undersöka potentialen hos ett skotarkoncept. Projektet har delats upp på tre projektgrupper där varje grupp har ansvarat för olika delar av skotaren. Denna rapport behandlar skotarens ram som var en av komponenterna tillsammans med hjulupphängningen samt dämpningen som tillföll gruppen. Efter att samtliga gruppdeltagare tagit fram DSM- matriser och funktionsträd delades konstruktionsarbetet upp emellan gruppdeltagarna på så sätt att man bildade tre projekt inom gruppen och som nämnts föll framtagning av ram på denna interngrupp. Ramkonstruktion Ramen i Figur 1 bygger på en centrumbalk med kvadratiskt tvärsnitt, sidan 300 mm och godstjockleken 20 mm. På balken sitter sedan tvärbalkar för hjulupphängning samt ett antal fästen för hytt, motor, dumpercylindrar med mera. Framtagningen samt hållfasthetsverifieringen av ramen presenteras nedan. Figur 1. Den slutliga ramen baserad på en centrumbalk med kvadratisk tvärsnitt och sidan 300 mm. Analytisk verifiering av godstjocklek för centralbalk För att göra en bedömning av ramens hållfasthet för det valda tvärsnittet har det gjorts överslagsberäkningar för att se dess rimlighet. Det valda tvärsnittet visas i Figur 2. Figur 2. Dimensioner för det valda tvärsnittet till ramen 3

5 Ekvation 1 och 2 ger tröghetsmomentet respektive vridstyvheten för det ovan redovisade tvärsnittet. I W v t h t b h = 2 h b t = 3,6 10 m (2) = + I = 3,6 10 m (1) Först undersöktes det fall som skulle ge maximalt böjande moment på ramen och resultera i normalspänningar. I Figur 3 visas friläggningen som gjordes. Figur 3. Friläggning av balken vid maximal last Den resulterande normalspänningen tas då fram med Ekvation 3. M b σ = z M b 500 knm, z 0,15 m = MPa I = = = 2 σ 208 (3) Den maximala vridningen som ramen kan utsättas för sker då skotaren lyfter den maximala vikten längst ut vilket illustreras i Figur 4. I figuren antas även en del av kranens tyngd ligga längst ut. Figur 4. Den last som ger maximal vridning på ramen Den uppkomna vridskjuvspänningen presenteras i Ekvation 4. Effektivspänningen beräknas sedan i Ekvation 5. M v τ = [ M v = ] τ = 44 MPa (4) W w σ e = σ 2 + 3τ 2 σ = e 222MPa (5) Effektivspänningen kommer upp till 222 MPa vilket är nivån för resttöjningsspänningen för normala stål. Det ansågs dock att man kunde jobba vidare med detta tvärsnitt då resultatet låg inom rimliga gränser. 4

6 Hjulupphängningsfästen Hjulupphängningarna sitter med pendelarmar bakåt längs centrumbalken. För att kunna fästa dessa pendelarmar behövs då en tvärbalk på vilken fyra fästen fäster varje hjulupphängning. I Figur 5 visar A de fästen som håller de två axlar som ledar en hjulupphängning. Dämpningen som dämpar hjulen sitter längst ut på hjulupphängningen och fäster i ramen i fästet B. För att på ett enkelt och bra sätt leda in kraften från hjulupphängningen i tvärbalken är fästpunkterna för hjulupphängningen triangulära. A B Figur 5. Fästpunkter vid A för hjulupphängningens pendelarmar samt fäste för hjuldämpningen vid B. För att styva upp tvärbalken som håller hjulupphängningsfästen A i Figur 5 utan att öka godstjockleken betydligt i balken sätts liv in (A i Figur 6) som tar upp kraft och fördelar över hela tvärbalken. Då styvheten är mer än tillräcklig för böjning runt skotarens längdaxel skärs lätthål upp genom balken vid hjulupphängning, under centralbalken och in i centralbalken, B, C respektive D i Figur 6. Dessa lätthål kan även utnyttjas för att leda ut hydraulslangar från centralbalken till hjulmotorerna. D B A C Figur 6. För att styva upp innanför hjulupphängningsfästen sätts extra liv in. Lätthål görs där styvhet inte behövs vid B, C och D. Dessa lätthål underlättar dragning av hydraulslangar till hjulupphängningen. 5

7 Hyttupphängning Fästet för hyttupphängningen byggs upp av fyra plåtar som svetsas ihop som synes i Figur 7. I övre hörnen av hyttfästet sitter de cylindrar som håller hytten via fyra gummibussningar. Från plåtarna tas en del material bort för att dels lätta fästet något, dels låta tvärsnittsarean öka successivt nedåt från fästpunkterna för att därmed undvika spänningsansamlingar. Figur 7. Hyttfästet bestående av fyra svetsade plåtar med fästpunkter för hytten i varje övre hörn. Motorplatta I Figur 8 visas motorplattan som bär den tvärställda motorn och hydraulpumpen. Motorn är tvärställd istället för längsgående på grund av varken den eller hydraulpumpen den driver är smal nog att få plats mellan hjulupphängningen under hytten. Att montera motorn rakt fram skulle ge en endast 1 m bred motorhuv men då 2,4 m lång. Motorplattan har ett hål rakt igenom i mitten för att passa med delar av motorn som sticker ned under fästpunkterna. Förstärkningarna som sitter mot främre hjulupphängningsbalken (A i Figur 8) hjälper till att ta upp krafterna från det moment motorn skapar runt fästet i främre hjulupphängningsbalken. Förstärkningarna sitter mitt emot förstärkningarna inne i hjulupphängningsbalken för att på det sättet enbart belasta skivorna i längsriktning och inte tvärs. För att styva upp motorplattan sätts kanter runt och liv inuti. 6

8 A Figur 8. Motorplatta fäst i framhjulsupphängningens tvärbalk, förstärkt med fyra trianglar som överför krafter till liven inne i framhjulsupphängningsbalken. Fäste till dumpercylindrar och dumperflak Fästet till dumpercylindrarna måste, för att få någorlunda startvinkel på hydraulcylindrarna, gå ut en bit från ramen. För att staga upp de stora krafter som krävs för att lyfta det 20 ton tunga dumperflaket med last används 20 mm tjocka plattor framåt som lättas med hål vilka inte bör försämra hållfastheten nämnvärt vid skivbelastning, syns bäst på den vänstra bilden i Figur 9. I den högra bilden i Figur 9 syns den platta som stagar för krafter uppifrån på hydraulcylinderfästet. Denna ordentliga förstärkning av fästet behövs då lyftvinkeln i början av dumpertippningen beräknas endast bli runt 20 grader, vilket betyder att en kraft långt över 200 kn måste användas. Figur 9. Dumpercylinderfästet ovanifrån till vänster och underifrån till höger. För dumperflaket sätts ett fäste längst bak på ramen, se Figur 10. Fästet är endast en cylinder som dumperflakets fäste roterar runt vid tippning. Lasten från dumperflaket bärs i sänkt läge av hela ramen då dumperflakets botten ligger an mot ramens ovansida. 7

9 B A Figur 10. Dumperfäste (A) längs bak på ramen. Hjuldämpningsfäste Fästet till hjuldämningen sitter på ramen strax bakom bakersta delen av hjulupphängningen. Från hjulupphängningen sitter en dämpare fast i fästet i ramen, B i Figur 10 ovan. Lätthål De lätthål som, förutom lätthålen i hjulupphängningsbalkarna som tidigare behandlats, finns på ramen återfinns mestadels på ovan- och undersidan av ramen. Anledningen är att ovan- och undersidan tar upp krafter som försöker böja ramen i sidled, krafter som bara blir en liten del av det totala lastfallet. Böjkrafterna från last och utrustning kommer att vara betydligt större, varför det endast är ett lätthål på sidorna av ramen. Lätthålen syns tydligt i Figur 1. Bultförband De bulthål som är ansatta som fästpunkter för olika delar som monteras på skotaren listas nedan med tillhörande bild (Figur 11) som visar respektive position. A. Kranfäste. 6 st M20 på varje sida B. Grindfäste. 6 st M20 på varje sida C. Bunkfäste. 6 st M20 på varje sida per bunkfäste D. Fäste till hydraultank. 4 M8 per hydraultank. En hydraultank på vardera sida. A B C D C C Dumpermodul Figur 11. Platser för bultförband på ramen. Att kunna använda skotaren för att frakta last som behöver ett dumperflak är ett sätt att få in fler funktioner i samma produkt, vilket kan leda till att användaren har mer nytta av 8

10 produkten. Att ersätta lastområdet och kranen med ett dumperflak är relativt enkelt gjort. Nedan visas skotaren i Figur 12 med dumperflaket i normalläge och i Figur 13 med dumperflaket i maximalt upphissad position 30 grader. Flaket i sig väger som enkel principkonstruktion drygt 9 ton. Beräkning av lastfall för hållfasthet på ramen beräknas för 20 ton. För att öka tippbarheten kan lösningen vidareutvecklas antingen med teleskopcylinder som trots samma kortaste längd kan bli längre i utfällt läge. Det andra alternativet för att ha längre hydraulcylindrar utan att startvinkeln på lyftet blir för liten är att bredda de fästen som sitter i ramen för att på det sättet kunna ha fästen längre upp på dumperflakets utsida. Hydraulcylindrarna i modellen är inte dimensionerade för att klara av lastfallet utan endast fiktiva för att visa konceptets funktion. Figur 12. Skotare med dumpermodul. Figur 13. Högsta tippvinkel 30 grader. Bredare mellan lyftcylindrar eller teleskopcylindrar ger bättre lyftvinkel med samma krävda lyftkraft. 9

11 FEM-verifiering av ramen och dess fästen För vidare analys av ramen har beräkningar av effektivspänning och deformation gjorts i FEM- programmet ANSYS Detta för att kontrollera att materialet i ramen och fästena har den hållfasthet som krävs samt att deformationerna är rimliga i kritiska delar. Som generellt lastfall används den maximala vertikal lasten för det specifika fallet med en säkerhetsfaktor på 1,5 samt en inbromsning med en retardation på ett g. Dessutom har det antagits att hjullastaren bara står på två hjul, de diagonalt mot varandra. Ramverifiering För den generella ramen finns ett antal generella lastfall. Nedan behandlas dessa belastningsfall ett i taget för att utröna hur basen till ramen klarar av belastningarna. Vidare undersöks fästena för de olika komponenterna på skotaren. Slutligen kommer en analys av ramen att göras då samtliga komponenter belastar ramen. Fullastad skotare För att göra en första analys av ramen undersöktes hur ramen klarar kraften från det maxlastade (14 tons last) lastområdet. Resultatet av de uppkomna effektivspänningarna presenteras i Figur 14. Som bilden visar uppnås spänningar på 186 MPa vilket inte oroar om man tänker på resttöjningsgränsen för normala stål. Dock bör man undersöka ett mer normalt lastfall för att säkerställa att inte utmattningsgränsen överskrids vid körning. De deformationer som uppstår presenteras i Figur 15. En maximal deformation på 6,6 mm uppstår men då den äger rum längst bak på ramen anses inte detta som funktionskritiskt. Generellt sätt ligger deformationerna mellan 0 och 1 mm vilket anses acceptabelt. Figur 14. Spänningar vid maximal last i lastområdet 10

12 Figur 15. Uppkomna deformationer i ramen vid maximal last i lastområdet Ramverifiering vid maximalt lastad kran Vid verifiering av ramen då även kranen är lastad antas ett vridande moment vid kraninfästningen på 359 knm som uppkommer vid 2,8 tons last (både kranen och lastens vikt antas ligga längst ut) 8,5 meter rakt ut från sidan med en säkerhetsfaktor på 1,5. Dessutom belastas kraninfästningen med kranens och lastens tyngd med en säkerhetsfaktor 2. Lastfallet visas i Figur 16. Det har det antagits att skotaren är fullastad och står på alla fyra hjul. Figur 16. Lastfall vid maximalt belastad kran Figur 17 redovisar resultatet och som man kan se nås maximala spänningar på 682 MPa, vilket är alldeles för högt. Dock är dessa spänningar i hålen och kan bero på singulariteter vid skarpa kanter. Bortsett från det kan man se att stora delar av ramen belastas med spänningar på över 200 MPa, som har använts som riktvärde för maximal tillåten spänning. Lastfallet kan ses som extremt men det är viktigt att komma ihåg att denna rörelse är mycket vanlig och exakt vilka dynamiska krafter som uppstår på grund av gung i lyftet är oklart. 11

13 Figur 17. Effektivspänningar vid fullt belastad kran För att få en klarare bild av hur stor del av kranen som belastas med effektivspänningar på över 200 MPa togs den figur fram som visas i Figur 18. Här kan man utläsa att delen mellan främre hjulinfästningen och kranen behöver styvas upp mot vridskjuvspänning då det med största sannolikhet är det vridande momentet som orsakar dessa höga laster. För att reducera spänningarna i denna del av ramen ändrades tvärsnittet från kvadratiskt ihåligt till ett cirkulärt hål. Ändringen av tvärsnittet åskådliggörs i Figur 19. Figur 18. Den del av ramen som belastas med effektivspänningar som överstiger 200 MPa. 12

14 Figur 19. Ändring av tvärsnitt i ramen för förbättrad upptagning av vridmoment Den nya ramen belastades med samma lastfall som tidigare och gav då det resultat som presenteras i Figur 20. Här ser man att maxspänningarna nästan halverats och Figur 21 visar hur stor del av ramen som utsätts för spänningar över 200 MPa. Figur 20. Uppkomna spänningar efter modifiering av ramen 13

15 Figur 21. Spänningar som överstiger 200 MPa Modifieringen gav upphov till önskat resultat och ramen utsattes för ännu ett kranlastfall men då kranen är placerad bakåt ovanför ramen. Resultatet redovisas i Figur 22 och man kan konstatera att detta lastfall motiverar till att lätthålen på sidan av ramen och ovanför, närmast kranen, förändras då onödiga spänningskoncentrationer uppstår vid dessa. 14

16 Figur 22. Motivering till förändring av lätthål på ramen Verifiering av fästen Hyttens upphängning Det lastfall som användes vid analysen av hyttens fäste var en vikt på 1 ton med en säkerhetsfaktor på 1,5 samt en inbromsning på ett g. Hyttfästet antogs sitta stelt fast på ramen, egentligen fastsvetsad, då det endast är fästets spänningar som vi är intresserade av. Lastfallet visas i Figur 23. Figur 23. Hyttens fäste på ramen och det antagna lastfallet 15

17 I Figur 24 redovisas de uppkomna spänningarna och som man kan se är dessa mycket låga. Resultatet visar på att spänningarna leds in i fästet på ett tillfredställande sätt och att fästets utformning utför önskad funktion. Man kanske skulle kunna viktoptimera denna infästning en del då spänningarna ligger en faktor 10 under rikvärdet. Dock anses att tid inte bör läggas på att först och främst optimera denna infästning då detta inte skulle bidra i någon större utsträckning till viktreduceringen av skotarens totala vikt. Vad som också bör nämnas att deformationerna blev väldigt små, storleksordningen 0,1 mm. Figur 24. De uppkomna spänningarna i hyttfästet för det ovan nämnda lastfallet Motorns upphängning Även för detta lastfall antogs en säkerhetsfaktor mot tyngden på 1,5, en inbromsning på ett g och att motorns upphängning sitter fast på en stel ram. För detta fall räknades på vikten 1500 kg vilket inkluderar både motor och pump. De resulterande spänningarna presenteras i Figur

18 Figur 25. Effektivspänningarna som uppstår i hyttfästet Även här erhålls mycket låga spänningar, och deformationer, och en reducering av vikten skulle säkert kunna åstadkommas. Men man skulle istället kunna arbeta på att ta fram en upphängning som passar mer generellt för motorer, för denna motorupphängning har tagits fram för att passa just denna motor och pump. Sedan kan man ju ställa sig frågan om det är ett relevant lastfall för just en motorupphängning där det hela tiden är stora vibrationer. Men man får ju i alla fall en uppfattning om fästets hållfasthet och den verkar vara tillfredsställande. Dumperfästen Det lastfall som används vid verifiering av dumperfästena är en last på 20 ton med en säkerhetsfaktor på 1,5 som initialt lyfts med lutningen 17. De då uppkomna krafterna presenteras i Figur 26. Figur 26. Lastfallet vid verifieringen av dumperfästena De resulterande spänningarna visas i Figur 27 och som man kan se nås spänningar på 446 MPa men de höga spänningarna verkar främst finnas kring lätthålen. 17

19 Figur 27. Spänningarna i ramen för dumperlastfallet För att få en klarare bild av vart de höga spänningarna uppstår visas i Figur 28 de spänningar som överstiger 200 MPa och de bekräftar det tidigare antagandet om att de höga spänningarna främst bildas kring lätthålen vilket kräver omkonstruktion av hålen eller rent utav borttagning av de samma. Men figuren påvisar även att det bakre dumperfästet belastas hårt och borde ses över. Figur 28. De spänningar som överstiger 200 MPa Deformationerna i ramen har även undersökts för det berörda fallet och resultatet illustreras i Figur 29. Man kan utläsa att deformationer på 5 mm nås vilket kan ses som mycket men då det inte är någon funktionskritisk detalj som deformeras anses inte detta som ett problem. Man skulle kunna styva upp fästet till dumpercylindrarna men det kan få som följd att spänningarna ökar markant i denna. Figur 29. Deformationer i ramen för dumperfallet Maxtest av ramen För att slutligen verifiera att ramen håller då den utsätts för samtliga belastningar har ett maxtest gjorts. Figur 30 visar lastfallets som har antagits och det är summan av alla de lastfall som har använts ovan vid verifiering av de olika fästena. Även för detta ramfall antas att skotaren står på två hjul. Dock antas inte att kranen är i utfälld position. 18

20 Figur 30. Införandet av krafter vid maxtest av ramen De då uppkomna spänningarna visas i Figur 31 och det visar sig att ramen belastas med spänningar på 200 MPa som främst belastar ramens bakre del, det vill säga från lasten som skotaren bär. Återigen ser man att det kring lätthålen uppstår spänningskoncentrationer vilket motiverar att lätthålen tas bort helt och hållet. Annars anses det att ramen klarar belastningen och ramen kan användas för det givna fallet. Figur 31. Ramen då den utsätts för samtliga belastningar Verifiering av hjulupphängningens fästen Under samtliga fall då hela ramen har analyserats har det satts cylindrical supports i hjulupphängningsfästena vilket har medfört att inga spänningar eller deformationer har uppstått här. För att verifiera att dessa håller har alla krafter från det senaste lastfallet ovan summerats för att belasta fästena eftersom de genererar en motkraft till lasten. Detta illustreras i Figur 32. Det antas att all denna last belastar de båda framhjulen. 19

21 Figur 32. Verifiering av hjulupphängningens fästen Resultatet av lastfallet blev spänningar som uppnår 214 MPa vilket illustreras i Figur 33. Det som oroade innan var att godset i lastöronen var för tunt men som man kan se belastas främst delen under själva rambalken. Detta kan bero på de inspänningsförhållanden som har valts, där underdelen av balken har belagts med en så kallad fixed support vilket medför att balken är helt stel. Trots detta kanske man kan överväga en mjukare övergång till balkdelen av ramen. Figur 33. Spänningarna som uppstår vid test av hjulupphängningsfästena Slutsats och vidare analys Efter alla modifieringar väger ramen nästan 2800 kg, vilket är 800 kg mer än målvikten. Den slutgiltiga ramen är inte optimerad med avseende på vikt och funktion, utan bör endast ses som en modell för att undersöka rimligheten för konceptet. Om vidare tid skulle ges för optimering skulle målvikten med största sannolikhet nås. För att gå vidare med framtagning och verifiering av ramen föreslås följande: Bättre och mer detaljerade lastfall för att inte överdimensionera och belasta konstruktionen med för stor tyngd. Sammanställa ett normaliserat lastfall för dimensionering mot utmattning. 20

22 FEM-analysen måste göras noggrannare för samtliga komponenter och ramdelar för att få en bättre insikt i ramens hållfasthet. Den utförda analysen har gjorts med avseende på att ta fram en uppskattning av spänningar och deformationer. Egentligen finns ingen begränsning av hur detaljerad man gör analysen då bland annat modal-undersökningar kan göras där störfrekvenser hos lastfallen måste tas fram. Man måste anpassa analysen efter tillgänglig tid mot eftersökt resultat. 21

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson Viktoptimering av ram för SSF-koncept Daniel Granquist Olof Karlsson MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Mars 2009 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat.

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat. Skotare Teknisk rapport - Hytt Fredrik Berglund MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Februari 2009 Sammanfattning Till skotarkonceptet som arbetades

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 2002-04-04:anek TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA FÖR I2 MHA 051 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) ärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 Maximal poäng är 15. För godkänt krävs 6 poäng. AMÄNT Hjälpmedel 1. äroböcker

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726... 3 Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV... 10 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT... 11 EFTERMONTERING

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH 1) En 9 m lång lina belastas av vikten 15 ton. Linan har diametern 22 mm och är av stål med spänning-töjningsegenskaper

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT Definitioner Definitioner Det är viktigt att infästningen av påbyggnaden görs på rätt sätt eftersom en felaktig infästning kan orsaka skador på påbyggnad, infästning och chassiram. Vridvek påbyggnad En

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz Analys av lyftarm för Sublift Stefan Erlandsson Stefan Clementz Examensarbete på grundnivå i hållfasthetslära KTH Hållfasthetslära Handledare: Mårten Olsson Juni 2010 Sammanfattning Syftet med rapporten

Läs mer

Kraftuttag 9. Innehåll

Kraftuttag 9. Innehåll Innehåll KRAFTUTTAG Kraftuttagsmöjligheter Växellådsdrivna kraftuttag Kopplingsoberoende kraftuttag Motorkraftuttag Kraftuttag - Automatväxellåda 5 KRAFTUTTAG - PÅBYGGNAD 6 KRAN BAKOM HYTT 7 Bakmonterad

Läs mer

För den krävande användaren

För den krävande användaren Traktorvagnar För den krävande användaren Multiva släpvagnarna har utvecklats för att motsvara användarnas behov. Multiva är släpvagnen för dig som uppskattar effektivitet, funktion och hållbarhet vid

Läs mer

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik Håkan Hallberg vd. för Hållfasthetslära Lunds Universitet December 2013 Exempel 1 Två krafter,f 1 och F 2, verkar enligt figuren.

Läs mer

Utveckling av ram och hjulupphängning. Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl

Utveckling av ram och hjulupphängning. Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl Utveckling av ram och hjulupphängning Erik Ejdepalm Andreas Lundqvist Nikola Mrdjanov Walter Westerdahl MF2011 Systemkonstruktion KTH, Stockholm Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig:

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3 SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 TANK OCH BULK 6 Infästning - tank 9 Infästning vägningsutrustning 11 Infästning - Bulk 12 TANKPÅBYGGNAD

Läs mer

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser Kapitel 10: Den här övningen (öppna) har så många förtjänster att jag räknar den som alpha och omega bland alla övningar för hästen som syftar till att utveckla fullständig lösgjordhet och perfekt rörlighet

Läs mer

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande

OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS. DEL 3: Styrsystemets färdigställande OSQAVIA-CLEARANCE ON CONTROLS DEL 3: Styrsystemets färdigställande Både styrspak och pedalställ var nästan färdigkonstruerade och tillverkade på KTH. Det fanns skisser på lösningar för klaff, skevroder

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

Nu till arbetsbeskrivningen (bildtexterna gäller alltid bilden ovanför texten):

Nu till arbetsbeskrivningen (bildtexterna gäller alltid bilden ovanför texten): När jag bytte koppling på min bil hade jag till min hjälp Haynes och Henrik Karlssons sida, men jag tycker det saknas lite bilder samt vissa detaljer, så därför tänkte jag beskriva hur jag gjorde. Det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010

Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010 Tekniska regler Klass 5 MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2010 Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan den förra utgåvan: Januari 2009 Innehållsförteckning

Läs mer

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter PRODUKTBROSCHYR LOGLIFT 118S EN ARBETSHÄST PÅ 12 tonmeter Denna kran för hantering av kortvirke finns tillgänglig i flera olika räckvidder från 7,9 upp till 10,1 meter.

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Rundbottnade båtar snipor, högsjöbåtar och dylikt

Rundbottnade båtar snipor, högsjöbåtar och dylikt PALLNING En båt skall aldrig ställas direkt på marken. Den skall stå på en så kallad pallning, dvs ett underlag som bör bestå av grövre virke eller bockar av trä eller stål. Att pallningens bottenbas är

Läs mer

Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram

Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram EXAMENSARBETE 2008:167 CIV Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram Gustav Nordström CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för Tillämpad fysik, maskin-

Läs mer

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 1. Domaren ska respekteras och har allt bemyndigande. 2. Alla traktorer ska vara original, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt ska vara original

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro.

Din vägledning i valet av träbro. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Träbroar har i dag samma prestanda och tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- och cykelbroar och avancerade vägbroar för tung fordonstrafik.

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag:

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag: Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Allmänna grunder Material och komponenter

Läs mer

MIDSKEPPS INTERCEPTOR OCH AKTERLIGT TRIMPLAN

MIDSKEPPS INTERCEPTOR OCH AKTERLIGT TRIMPLAN PLANANDE MOTORBÅT MED MIDSKEPPS INTERCEPTOR OCH AKTERLIGT TRIMPLAN Syftet med den här presenterade undersökningen är att visa på ett alternativ till en effektivare motorbåt än den vanligt förekommande

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 Mångsidig grävmaskin med anpassningsbar bredd för effektiv användning

Läs mer

Hiab Loglift kortvirkeskranar

Hiab Loglift kortvirkeskranar Hiab Loglift kortvirkeskranar Produktbroschyr De professionellas val! En snabb och slitstark kran är värdefull då virke kapat i bestämd längd hanteras; då fl yter arbetet och virket sätts i rörelse. Hiab

Läs mer

O-GLÖMSKA. Med vårt förslag vill vi locka till inspiration att använda befintliga byggkomponenter till alternativa och okonventionella lösningar.

O-GLÖMSKA. Med vårt förslag vill vi locka till inspiration att använda befintliga byggkomponenter till alternativa och okonventionella lösningar. Med vårt förslag vill vi locka till inspiration att använda befintliga byggkomponenter till alternativa och okonventionella lösningar. BÄRANDE IDÉ Ventilationsrör är ofta någonting som lätt göms undan

Läs mer

Biomekanik, 5 poäng Moment

Biomekanik, 5 poäng Moment (kraftmoment) En resulterande (obalanserad kraft) strävar efter att ändra en kropps rörelsetillstånd. Den kan också sträva efter att vrida en kropp. Måttet på kraftens förmåga att vrida kroppen runt en

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll.

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll. Tentamen i Mekanik förf, del B Måndagen 12 januari 2004, 8.45-12.45, V-huset Examinator och jour: Martin Cederwall, tel. 7723181, 0733-500886 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat,

Läs mer

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband

Skruvförband. Allmänt om skruvförband. Kombination av friktionsförband och formlåsningsförband Allmänt om skruvförband Allmänt om skruvförband Skruvförband kan utföras som friktionsförband, formlåsningsförband eller som en kombination av båda. I ett friktionsförband krävs ungefär 10 gånger fler

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

PACKBORD PACKBORD. 1800 x 800 mm...bl-1100-300-18m-s 2000 x 800 mm...bl-1100-300-20m-s 2400 x 800 mm...bl-1100-300-24m-s

PACKBORD PACKBORD. 1800 x 800 mm...bl-1100-300-18m-s 2000 x 800 mm...bl-1100-300-20m-s 2400 x 800 mm...bl-1100-300-24m-s Bloms packbord bygger på det flexibla Multi Flex stativet, vilket innebär att tillbehören i katalogen även passar detta bord. Bordet går att få i andra mått och layouter än de som är standard. Packborden

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Kenneth Riggberger FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Samarbetet med Hampus Henriksson började 2010 då Hampus var 16 år. Jag kommer här att ta upp lite om fysisk träning för boxare. Nu kan jag ingen

Läs mer

REDSKAP. Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare

REDSKAP. Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare REDSKAP Volvo Tiltrotatorer för Kompaktgrävare Den optimala kombinationen. En Volvo kompaktgrävare och skopa tillsammans med ett fabriksmonterat snabbfäste och Steelwrist tiltrotator är den optimala kombinationen

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 CH/CHF - Enkelverkande hålcylindrar av stål CH/CHF hålcylindrar kan tack vare det genomgående hålet användas för både tryck- och dragoperationer.

Läs mer

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930 Tommy Lindvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 GOLV / VÄGG 4 TAK / STÅL 5 STABILITET 6 SAMMANFATTNING 8 Egna kommentarer

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN BRUKSANVISNING SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS BAUMBER HOUSE BAUMBER HORNCASTLE LINCOLNSHIRE LN9 5NF ENGLAND Tel 01507 578288 Fax 01507 578790

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp Bruksanvisning NOAQ Boxvall BW50 1 (6) En NOAQ Boxvall är en självförankrande mobil skyddsvall mot översvämningar. NOAQ Boxvall BW50 dämmer vatten till en höjd av 50 cm. Genom att en boxvall är så lätt

Läs mer

Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16

Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16 Nr 9, gäller fr o m 2015-11-16 Snökedjor och slirskydd Traktorer och anläggningsmaskiner, utan brodd... 2 Traktorer och anläggningsmaskiner, med brodd... 12 Skogskedjor Griper Skog... 22 Lastbilar och

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad Sida 1(7) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna produktfamilj. Broarna har fri bredd 3 m och längd från 20 till 31,5 m i steg om 2,3 m. Se även produktritning

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Så får du extra stor glädje av ditt radgarage.

Så får du extra stor glädje av ditt radgarage. Så får du extra stor glädje av ditt radgarage. 1 Med Dieden väljer du funktion och trygghet. Infartsbredden. Diedens portar tillverkas måttanpassade, med flexibel lösning för karmens infästning. Resultatet

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy 2014-03-04

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy 2014-03-04 EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner Inspecta Academy 1 EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner EN 1993-1: Allmänna regler och regler för byggnader EN 1993-2: Broar EN 1993-3: Torn, master

Läs mer

TAOP88/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER

TAOP88/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP88/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER Datum: 10 januari 201 Tid: 1.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

CAEBSK10 Balkpelare stål

CAEBSK10 Balkpelare stål CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEMRK12...5 2.2 INDATA...5 2.2.1 GRUNDDATA...6 2.2.2 GEOMTERI...7 2.2.3

Läs mer