Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen"

Transkript

1 Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3 När bör skisser användas?... 3 Olika typer av skisser... 3 Skiss... 4 Minnesskiss... 4 Presentationsskiss... 4 Teknisk skiss... 4 Beskrivningsskiss... 4 CAD... 5 Användning för CAD... 5 Simuleringar... 5 När bör CAD användas?... 6 Prototyper... 7 Definition av prototyp... 7 Min syn på prototyper... 8 Slutsatser... 9 Referenser Tryckta källor Internetkällor

3 Sammanfattning Denna essä handlar om olika visuella verktyg inom produktutvecklingsprocessen. Målet med visuella verktyg är att ge användaren ett stöd som både förenklar och förbättrar arbetet. Skisser är bilder vars syfte är att göra om en idé till en bild på papper eller i datorn. Dessa relativt billiga producera och används gärna tidigt i projekten. Skisser delas in ett antal typer: tankeskiss, minnesskiss, presentationsskiss, teknisk skiss och beskrivningsskiss. CAD-program till stor bredd inom produktutveckling. Med CAD-program går det att skapa mycket mer detaljerade modeller än vad skisser klarar av att hantera. Det är enkelt att ändra design vilket gör det till mycket användar vänligt verktyg. 3D-program kan även skapa fotorealistiska bilder som är idealiska vid presentationer. Simuleringar används för att simulera olika tester på en CAD-modell. Dessa är mycket kraftfulla program som kan vara dyra att investera i. Prototyper används för att ge den information som skisser och CAD inte klarar av t.ex. hur ett koncept egentligen beter sig i verkligheten samt känslan av ett grepphandtag. Prototyper kan vara väldigt kostsamma men behöver heller inte vara, beroende vilken typ av prototyp man är ute efter. 2

4 Inledning I kursen KPP306, Produkt- och processutveckling, ska en individuell uppgift i form av en essä utföras inom ett valfritt ämne inom produktutvecklingsprocessen. Jag har valt att skriva om visuella verktyg inom produktutvecklingsprocessen. Jag har alltid tyckt att dessa har varit intressanta och känner att jag vill fördjupa mig i ämnet. Denna essä kommer enbart att fokusera på verktyg som rör koncept snarare än verktyg för att kartlägga processen. Alla verktygen ger någon form av ett visuellt och interaktivt intryck för användaren. Skisser En definition jag funnit passande kommer från Oxford dictionaries, och lyder följande: a rough or unfinished version of any creative work Vilken syftar på att en skiss är tänkt som en snabb och oklar version av slutkonceptet. Skissen fungerar som en förklaring av en idé, vilket kan vara lättare att förstå en i bara ord. Det är viktigt då att förstå att en skiss syfte inte är menat att se helt ut som slutresultatet. En skiss är en enkel illustration av en idé vars syfte är att snabbt kunna beskriva den. Det är inte speciellt kostsamt att skapa en skiss då den bara kräver papper och penna för att ritas ner, till skillnad mot många andra typer av verktyg som i många fall är dyra att investera i. Det finns många fördelar med att skiss digitalt. Det är enklare att redigera bilder samtidigt som många mjukvaror och verktyg som kan hjälpa till att förbättra bilden samt att få den att se proffsigare ut. Med hjälp av en ritplatta kan skissaren få en liknande upplevelse mot att skissa på vanligt papper. Men samtidigt bör man vara uppmärksam att en skiss inte ska bli för fin, för att inte ge kunden fel intryck av vad konceptet kommer se ut. Därför anser jag att man bör vara försiktig när man skissar med hjälp av digital teknik. När bör skisser användas? Jag anser att skisser bör användas redan tidigt i konceptfasen för att tidigt för att enklare kunna beskriva och förmedla en idé. Skissning är ett bra verktyg för att bolla runt och skapa olika lösningsförslag, och ju mer idéer man har att utgå ifrån desto större chans har man att lyckas komma fram med lösning. Bild 1 En digitalt skissad bild På samma sätt är det viktigt att illustrera för kunden på ett sätt de förstår. En mycket god styrka som jag anser att finnas med skisser är man kan vara tydlig på ett väldigt bra sätt. Genom att rita ut pilar, skriva texter och på andra sätt visa och hjälpa åskådaren att förstå skissen. När ett koncept skall utvecklas börjar så anser jag att CAD-modeller börjar ta över skissens roll. En skiss är begränsad till sin information och när ett koncept blir mer komplicerat så räcker det inte med en skiss. Olika typer av skisser 3

5 Boken Sketching User Experiences tar den upp några olika typer utav skisser som finns. Dessa är följande: Skiss Detta är den skiss som används när en idé ritas ner. Den kallas även för tankeskiss vilket syftar på dess funktion att förmedlar tankar och idéer. Bild 2 En vanlig tankeskiss Minnesskiss Denna typ innehåller beskrivande text och pilar för att enklare kunna minnas vad menades vid tillfället. Bild 3 En minnesskiss Presentationsskiss Presentationsskisser är avsedda för kunder, vars syfte är få skissen att likna den verkliga produkten. Just för att den skall vara lättare att förstå för den som inte är insatt. Bild 4 En presentationsskiss Teknisk skiss Dessa skisser används utav personer som skall tillverka produkten och är oftast väldigt noggrant ritade och är i skala. Denna typ av skiss kan framgå i ritningar som ett utdrag av konceptet. Bild 5 - En teknisk skiss Beskrivningsskiss Denna typ av skiss används i syftet av att förklara hur en t.ex. produkt fungerar eller hur olika delar skall monteras. Sprängskisser ingår ofta i denna typ av skiss. Bild 6 En beskrivningsskiss 4

6 CAD Computer-aided design (CAD), eller datorstödd design som det heter på svenska, innebär att man använder sig utav datorprogram för behandla både två- och tredimensionella bilder och modeller. Ritningar, olika detaljer och produkter är vanligast ritas upp i CAD-program numera. CAD-program är kraftfulla verktyg både för en designer och en ingenjör, då de har ett så brett användningsområde och kan användas under hela produktutvecklingsprocessen. Användning för CAD CAD är ett mycket populärt verktyg inom branscher som inriktar sig mot konstruktion och produktutveckling. En skiss kan omvandla en idé till pappret på kort tid men när den idén behövs fördjupas och utvecklas så kommer CAD-steget in i bilden. Från att ha varit bara en enkel illustration av en produkt kan man med tredimensionell CAD-bild, vrida och vända på produkten. Ett syfte med 3D-modeller är att öka förståelse och förtydliga hur produkten skall se ut. CAD:en har blivit populär av det syftet att kan reducera kostnader i produktutvecklingsprocessen samtidigt som utvecklingstiden minskar, vilket leder till en mer optimerad och effektiv process. Jag ser det som ett självklart mål att försöka uppnå, då det bidrar till en ökad vinst för företaget. 3D-modeller används mycket till illustrerande syften, där programmen kan rendera fotorealistiska bilder. På modellerna kan texturer, ljus och material appliceras för att kunna göra bilden så verklighetstrogen som möjligt. En fara jag anser som kan uppstå, är att om kunden i ett tidigt steg får se en jättebra bild på ett koncept eller en idé kan det ge falska förhoppningar och ställa mer krav på utvecklaren. Därför är det viktigt att vara tydlig med vilka avgränsningar som ställs på en fotorealistisk bild. Tillsammans med Computer-aided manufacturing (CAM) går det att beräkna tillverkningen för detaljen. Syftet med CAM är få en mer optimerad tillverkning. Genom att effektivisera bearbetningen i maskinerna, öka precisionen och reducera spill, kan man få en mycket bättre tillverkningsprocess som även här reducerar kostnader. Simuleringar Bild 7 En renderad 3D-modell Simuleringar i CAD-program används för att kunna se hur en detalj påverkas i olika fall som liknar verklighetens scenarion. Med hjälp utav dagens kraftfulla datorer går att kunna beräkna fram mycket mer komplex fall utav spänning, flöden, förskjutning, utmattning m.m. Detta sker genom användning utav finita element-metoden (FEM), som kortfattat delar in ytor i mindre trianglar där varje knutpunkt i sig beräknas. Beroende på hur hög noggrannhet som önskas så ökar beräkningstiden rejält, just för att det är så pass komplexa beräkningar som görs. En nackdel med blir att många simuleringsfall kan behöva förenklas så pass mycket att de simuleringsscenarierna knappt blir lik originalmodellen, just för att kunna beräknas. Med dessa kraftfulla program går det att reducera kostnader och dra ner på tiden det tar att utveckla ett koncept till en färdig produkt. FEM-analyser kan visa ett koncept inte klarar den belastning den är tänkt för och måste därför förstärkas, detta kan göra redan innan en prototyp tas fram för att genomgå verkliga prover. På sådant sätt sparas både tid och pengar. Företag som 5

7 arbetar med att utveckla och ta fram fordon, sparar enorma summor pengar på att simulera kollisioner än att ta fram nya prototyper för krocktesta. Jag tycker att simuleringar är ett bra sett kunna dra ner på onödiga kostnader under produktutvecklingen samtidigt som programmen visar var och detaljen påverkas under användningen. Men man behöver också kunna bekräfta att den virtuella teorin stämmer mot vad som egentligen sker i verkligheten. Därför anser jag också att man tillverkar en prototyp för att kunna bekräfta att alla simuleringar stämmer överens. Detta behövs inte göra förens man sett att lösningen kan fungera, just eftersom att tillverka en prototyp kan vara kostsamt. Dessa program är kostsamma att investera i, vilket inte är nödvändigt till alla typer av produkter. Mindre produkt, som egentligen inte behöver leva upp till säkerhetsstandarder klarar sig gott utan just simuleringar och kanske klarar sig med att enbart utföra tester på prototyper. När bör CAD användas? Från att en designer har skissat ett koncept på papper (eller i datorn) blir nästa steg att göra en 3D-modell. När en 3D-modell finns tillgänglig är den lätt att redigera ifall design är inte är tillfredsställande. Jag har själv behövt ändra mått och form i modeller just för att t.ex. öka tillverkningsvänligheten. CAD kan användas redan från det tidiga skisstadiet och följa upp under hela utvecklingens gång, just eftersom en 3D-modell innehåller så pass mycket information om en detalj. När bör CAD inte användas? Min åsikt är att även om CAD-program har tendens att öka effektiviteten och dra ner kostnader i många fall så finns det situationer då det inte är lika attraktivt att använda sig utav CAD. Många mindre företag har säkert inte tillgång till det kapital som krävs för dessa program men det finns även flera gratisvarianter. För vissa produkter kan det kännas överdrivet och rent utav olämpligt att göra en 3D-modell, då räcker det kanske med att göra skisser eller prototyper för att illustrera slutprodukten. Bild 8 - En simulering på ett krocktest på en bil. Den gröna färgen visar vart mest belastning sker i materialet 6

8 Prototyper Definition av prototyp Boken Product Design and Development använder sig utav en egen definition för prototyp eftersom att det finns många olika tolkningar. Deras definition lyder följande: En approximation av produkten längs en eller flera dimensioner av intresse. Där de menar att olika typer utav t.ex. koncept skisser, matematiska modeller, simuleringar, test komponent, m.m. inkluderas som prototyper. Prototyper delas in i två dimensioner, med två klasser vardera. Den första är fysiska och analytiska prototyper, den andra är fokuserade och omfattande prototyper. Fysiska prototypers syfte är att få en känsla för hur konceptet känns och ser ut i verkligheten. Dessa prototyper kan göras i olika rapid-prototyping maskiner som skriver ut färdiga detaljer. Inom bilbranschen används fortfarande lermodeller för att illustrera konceptet. Även olika fysiska tester går under dessa prototyper. Hållfasthet, viktprov, dragprov m.m. som är intressant för just sitt koncept exempel på fysiska prov. Bild 9 - En lermodell av en bil Analytiska prototyper består utav matematiska modeller och beräkningar vid de områden som intresserar. CAD-program har många olika funktioner för att t.ex. analysera kurvatur kring rundade ytor. Simuleringar används för att kunna få konceptet att utspelas i ett så verkligt scenario som möjligt. Med omfattade prototyper menar de i boken Product Design and Development att det är fullskalig prototyp som är tänkt att efterlikna det slutgiltiga konceptet. Syftet med denna prototyp är att kunna göra de sista förbättringarna på hela konceptet inför produktion. Från egna erfarenheter vet jag att datorspelsföretag är låter vanliga användare att vara med och testa beta-versioner för att få ett verkligt perspektiv hur spelet används. Fokuserade prototyper är benämningen på de prototyper där enbart få detaljer studeras. Det kan vara olika typer av hjul som kanske behövs studeras eller liknande. Från industridesign-kurserna har jag noga fått förklarat att en prototyp inte alls behöver se ut som en den slutgiltiga designen är tänkt, utan bara att funktionen är densamma. Motsatsen till en prototyp kallas för modell, då utseendet skall se ut som den färdiga modellen. Modeller är enbart ämnad för olika visualiseringar och presentationssyften. 7 Bild 10 En illustrering av de olika prototypdimensionerna

9 Min syn på prototyper Under flera olika kurser har jag själv gjort ett flertal fysiska prototyper just för att kunna få en känsla över t.ex. hur det känns att greppa tag i ett handtag, om det känns ergonomiskt, hur passformen känns eller om det faktiskt möjligt att kunna använda konceptet på det sättet det är tänkt för. Just dessa punkter är svåra att se i en CAD-bild och genom att skapa en modell kan det ge en mycket tydligare upplevelse om vad som egentligen är sant. Just därför anser jag att det är viktigt att använda sig tidigt under konceptutvärderingsfasen. Genom att kunna jämföra och mäta hur olika koncept presterar jämt emot varandra tidigt i processen så går det att spara pengar, eftersom att kostnader förändringar i funktion och design ökar ju längre in i projektet man är. Kostnaden för en prototyp eller modell är relativt låg i jämförelse mot vad det kan kosta att ändra en färdig produkt. Men att tillverka en prototyp kan vara kostsamt i vissa sammanhang och branscher. Alla prototyper behöver inte heller vara extremt dyra heller. Ibland räcker det kanske med att fram något ur frigolit för att illustrera. Prototyper ger en väldigt bra helhetssyn över hur produkten kan tänkas se ut och fungera men den behöver heller inte se ut som slutprodukten är tänkt, såvida det inte är utav intresse att undersöka. Rapid prototyping maskiner kan på ett väldigt snabbt sätt ta fram en färdig detalj till kostnaden av högt pris. Dessa finns i även i olika kostnadsgrader. Har man en produkt som är allt för dyr att producera i en friformsmaskin så kan det vara en investering att kosta på sig en sådan modell. Syftet med dessa är ju att ge en tydlig förståelse så länge kostnaderna drar över. Ett exempel en prototyp som jag själv har varit med och tillverkat är en pärm från den allra första Produktutvecklingskursen. Konceptet är en pärm med en inbyggd hålslagare. Enligt CAD-bilden har pärmen en låda för att samla upp pappersrester från stansningen, men den var inte intressant i prototypen då enbart funktionen för att kunna stansa papper undersöktes. Bild 11 Till vänster: CAD-bild på hålslagaren. Till höger: En prototyp av hålslagaren. 8

10 Slutsatser Skisser anser jag är ett typiskt verktyg att använda sig i början av ett projekt. Det gör det tydligt för alla inblandade hur man tänker sig att något ska se ut eller fungera. Det behöver inte heller vara någon jättesnyggt ritad skiss för att kunna illustrera vad som vill uppnås. Skisser anser jag att nästan finnas med vid varje koncept just för att det inte är speciellt kostsamt att ta fram. Jag ser även att man håller sig till hyffsat simpel nivå skisser just för att en skiss inte ska illustrera den slutgiltiga produkten, vilket är viktigt att alla som arbetar och kunden förstår. CAD och 3D-modellering för mig känns som det verktyg som har störst användningsområde i produktutvecklingsprocessen. Redan från ett lika tidigt stadie som skisser kan det användas för att designa olika koncept och lösningar. Det är enkelt att redigera och innehåller massor information som t.ex. mått, material och vikt. Jag vet inte hur många gånger jag själv har behövt ändrat design under ett projekts gång och även behövt ändrat andras modeller. Ett CAD-program är en dyr investering både från att införskaffa licens och hårdvara, men det anser jag man spara in längden. Simuleringar är ett komplement till CAD-programmen som jag endast ser nödvändigt i branscher där prototyper är alldeles för dyra att skapa om och om igen t.ex. krocktester på bilar. Men det är även en säkerhet där man kan kolla att en konstruktion egentligen håller för vad den är avsedd för. En utav de största fördelarna med 3D-program över skisser som jag anser, är att det går att göra animationer. En skiss är begränsad till en bild, medan animationer har en hel serie bilder. Man brukar säga en bild säger mer än tusen ord, då kan man förstå hur tydlig en animation kan vara. Det kan bli svårt om inte omöjligt i dagens läge att klara sig utan CADprogrammen. Prototyper anser jag komma in efter att med när varken skisser eller 3D-modeller kan illustrera. Man kanske behöver veta hur ett koncept egentligen fungerar i verkligheten? Då anser jag det lämpligast att tillverka en prototyp. Jag anser att en prototyp inte alls behöver se ut som den slutgiltiga produkten är tänkt att se ut bara den fungerar på ett sätt som fungerar. För många företag kan en prototyp vara en dyr investering, men i många fall behöver heller inte en prototyp vara speciellt dyr. Jag anser att alla dessa verktyg har ett unikt syfte i produktutvecklingsprocessen. Även om dem kan ersätta en del områden in på varandra så tycker jag att dem fungerar bra tillsammans. CADprogram tycker jag är bland de viktigaste verktygen men det kommer aldrig att gå att få någon känsla som på samma sätt som en prototyp. 9

11 Referenser Tryckta källor Design Sketching, third edition, Erik Olofsson, Klara Sjölén, 2006 Product Design and Development, fourth edition, Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, 2008 Sketching User Experiences, Bill Buxton, 2007 Internetkällor CAD, FEM, Oxford dictionaries,

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Min syn på idéframställan

Min syn på idéframställan MDH Min syn på idéframställan Andreas Nilsson 2009-04-21 Examinator Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Hur ser jag på Idéframställan... 4 Metoder... 5 Beskrivna idé med ord... 5 Skiss... 6 Kavaljersperspektiv....

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 1 Att skapa en fotorealistisk bild kan sägas bestå av två delar: - Den artstiska delen. Att välja scen, ljussättning,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Studiehandledning MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Välkommen till kursen! Du som tänker läsa kursen läser till Civilingenjör inom robotik. Normalt läser du kursen under ditt första år. Dessa

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Bilaga 8 Brainstorming

Bilaga 8 Brainstorming Bilaga 8 Brainstorming Datum: 2008 02 11 Deltagare: Maj Britt Voldby, Maria Bardun, Erik Westerlund, Thomas Nilsson, Anders Jönsson, Lars Johan Hjertz, Philip Ahlström Projektgruppen valde att ha en brainstorming

Läs mer

Söka och undersöka - rum

Söka och undersöka - rum Rapport Kandidatarbete Söka och undersöka - rum Linnea Nordin Inredningsarkitektur & Möbeldesign DKK Konstfack 2013-05-28 Professor: Jonas Osslund Kursledare: Karin Tyrefors Handledare: Åsa Conradsson

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Anders Logg. Människor och matematik läsebok för nyfikna 95

Anders Logg. Människor och matematik läsebok för nyfikna 95 Anders Logg Slutsatsen är att vi visserligen inte kan beräkna lösningen till en differentialekvation exakt, men att detta inte spelar någon roll eftersom vi kan beräkna lösningen med precis den noggrannhet

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Product Design and Development, Ulrich och Eppinger 2008 Kapitel 12 Sebastian Englund Victor Asting Syfte och metod Syftet med detta PM är att en

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Ursäkta mig, hur kommer jag till Sosserian? Informationssidor från SAP it Helsingborg - 2010 Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Informationssidor från SAP it Helsingborg

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR

VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR ENERGIEFFEKTIVA ES-FAMILJEN MED EXTRA MYCKET IQ 1 ES-FAMILJEN ÄR DEN MEST INTELLIGENTA, FLEXIBLA, KOMPAKTA OCH ENERGISNÅLA PRODUKTLINJE VI HAR TAGIT FRAM. SAMTIDIGT

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper

Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper Beatrice Christensen Sköld Annica Norberg 1 Inledning I denna handledning har vi dokumenterat produktionsgången

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Tips från SAP:s IT grupp i Helsingborg Bakgrund Hösten 2009 bildade vi en arbetsgrupp där vi diskuterade hur IT kan gagna oss i valet

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

Proffsig precision med en

Proffsig precision med en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Proffsig precision med en handöverfräs Handöverfräsen

Läs mer

Projekt samhällsomvandling - Gällivare

Projekt samhällsomvandling - Gällivare Projekt samhällsomvandling - Gällivare 1 Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga inriktning är hur vi ska vrida konsekvenserna av samhällsomvandlingen till någonting väldigt positivt för Gällivare och

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

Trassliga trådspelet Troja

Trassliga trådspelet Troja Trassliga trådspelet Troja Är du säker på handen? För metallöglan över ståltråden utan att dom nuddar varann. Trådspelet Troja tänder varningslampan så fort du råkar stöta emot. Se en film på produkten:

Läs mer

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Timo Tidtavla Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Att förstå tid Det är inte alltid så lätt att hålla reda på tider och dagar. Vem är inte helt beroende av sin almenacka eller filofax? Ibland

Läs mer

Rumslighet, vinklar och realism Examensarbete, Computer Graphics Design, YRGO Anna Liljedal, 2015

Rumslighet, vinklar och realism Examensarbete, Computer Graphics Design, YRGO Anna Liljedal, 2015 1 Innehåll Inledning...2 Planering Sjökort...3 Inspiration och formella val...4 2D och modellering...6 Bilderna Rumslighet...8 Kameravinklar och modeller...10 Realism...12 Problem...14 Sammanfattning...14

Läs mer

Målarkurs för hela dig! Komposition

Målarkurs för hela dig! Komposition Målarkurs för hela dig! Komposition Jan Vermeer van Delft, 1600-tal Komposition Eftersom jag har haft förmånen att arbeta med barn och bildskapande under flera år och på flera olika vis så har jag lagt

Läs mer

Kommuniceramer än ord

Kommuniceramer än ord Kommuniceramer än ord 1 2 Kommuniceramer än ord Pratglad eller traggig Skillnaden kan vara hårfin när samma meddelande upprepas. När man väljer att kommunicera så är det oftast hur man pratar med varandra

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström Take Mikado Sushi Projektbeskrivning Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström KREATÖRER Melissa Nordström Förutom att nörda mig i grafisk design gillar jag japansk populärkultur. Att då få jobba med

Läs mer

milvea.se Kläder som förändrar världen.

milvea.se Kläder som förändrar världen. Kläder som förändrar världen. Kläderna är tillverkade av unga kvinnor som befriats från sexslaveriet men som inte varit välkomna hem på grund av det trauma de bär med sig. milvea.se produced by a former

Läs mer

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010 Sida1 Introduktion I kursen KPP039 på Mälardalens högskola fick vi i uppgift att fördjupa oss om ett ämne som härrörde till våran senaste uppgift som vi utfört. Jag var i en grupp som har hjälpt ett företag

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat.

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat. Skotare Teknisk rapport - Hytt Fredrik Berglund MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Februari 2009 Sammanfattning Till skotarkonceptet som arbetades

Läs mer

Spel som interaktiva berättelser

Spel som interaktiva berättelser Spel som interaktiva berättelser Finns många typer av interaktivt berättande; ska titta närmare på spel eftersom de exemplifierar en rad aspekter av interaktivt berättande väldigt tydligt. Kan förstå spel

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

Mother Bear Sweden. Inledning

Mother Bear Sweden. Inledning Mother Bear Sweden Inledning Jag heter Mathias Steger och är 31 år och kommer från Rättvik som ligger i Dalarna. I mitt examensarbete har jag arbetat med företaget Mother Bear Sweden som ägs av Cheryl

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

F1/S1 är en ny generation IT-skåp. En ny plattform för modulbyggda skåp. Snyggare, mer flexibelt och väldigt mycket stabilare.

F1/S1 är en ny generation IT-skåp. En ny plattform för modulbyggda skåp. Snyggare, mer flexibelt och väldigt mycket stabilare. F1/S1 är en ny generation IT-skåp. En ny plattform för modulbyggda skåp. Snyggare, mer flexibelt och väldigt mycket stabilare. 2 NYHET Våren 2014 lanserar Enoc System ett helt nytt IT-skåp en kapsling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

magazine Höstens tema: BIM Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 BIM i fokus när järnväg projekteras HÖST 2015

magazine Höstens tema: BIM Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 BIM i fokus när järnväg projekteras HÖST 2015 magazine HÖST 2015 Höstens tema: BIM BIM i fokus när järnväg projekteras Nytt arbetssätt med BIM när Ostlänken utvecklas Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 1 Nu lanseras Topocad 16!

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå Examensarbete inom M/P/T,grundnivå MF103x/MF102x/MF104x Maskinkonstruktion MF111x/MF112x/MF114x Integrerad produktutveckling MF1025 Modellbaserad produktutveckling Lektion 1 Modellbaserad produktutveckling

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

Kraft och precision med en hand!

Kraft och precision med en hand! Kraft och precision med en hand! Handöverfräsen OF 1400 en normgivare i sin klass Verktyg för högsta ansråk Festool Handöverfräsen OF 1400 Raka Ett innovativt vägen maskinkoncept Perfektion på alla områden.

Läs mer

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera Producera Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Varför pedagogisk dokumentation? För att kunna återvända till en händelse.

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 10 maj - 1 juni 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 120 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair

Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair Fredrik Nordgren, M.Sc. M.E. (Master of Science in Mechanical Engineering), Applikationsingenjör, Altair Eric Lequiniou, Chef, High Performance Computing,

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

milvea.se Kläder som förändrar världen.

milvea.se Kläder som förändrar världen. Kläder som förändrar världen. Kläderna är tillverkade av unga kvinnor som befriats från sexslaveriet men som inte varit välkomna hem på grund av det trauma de bär med sig. milvea.se produced by a former

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Klassuppgift: Hinderrally

Klassuppgift: Hinderrally Klassuppgift: Hinderrally I detta dokument finns Instruktion till uppgiften Regler för konstruktionen Användarhandledning till Algodoo Uppgift Bygg ett simulerat fordon som ska klara ett antal hinder.

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING Idealisk ergonomi, enkel åtkomst, bättre sikt och hantering, trumfkorten som uppmärksammas på marknaden. Lanserad med en kraftig reklaminsats

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som

Läs mer

PM Reflektioner på metod för samhällsekonomisk bedömning inom projektet Stadens ljud

PM Reflektioner på metod för samhällsekonomisk bedömning inom projektet Stadens ljud 1 PM Reflektioner på metod för samhällsekonomisk bedömning inom projektet Stadens ljud Kenneth Hermele, ekonom och humanekolog, verksam vid Lunds och Göteborgs universitet Idag brukar vi människor globalt

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Post Mortem för Get The Treasure!

Post Mortem för Get The Treasure! Post Mortem för Get The Treasure! Av: Emil Lindberg - Grupp 15 Vi skulle göra ett action multiplayerspel som spelades över nätverket. Vilket vi nästan lyckades göra. Tiden tog slut och programmerarna han

Läs mer

Proffsig mopptvätt gör stor skillnad

Proffsig mopptvätt gör stor skillnad Electrolux Professional Facility Management/Städ Proffsig mopptvätt gör stor skillnad En lönsam investering som innebär renare ytor och en bättre arbetsmiljö Electrolux Professional Facility Management/Städ

Läs mer

IT-universitetet Göteborg Designmetodik 2003-11-06 P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T

IT-universitetet Göteborg Designmetodik 2003-11-06 P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T Inledning Uppgiften var att göra en konceptuell modell över ett kommunikationsverktyg. Det fanns två begränsningar det ena var att artefakten inte fick ha

Läs mer

LEKTION 2: HUR JOBBAR EN INGENJÖR?

LEKTION 2: HUR JOBBAR EN INGENJÖR? LEKTION 2: HUR JOBBAR EN INGENJÖR? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 2: HUR JOBBAR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera och analysera tekniska

Läs mer

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar GLEMBRINGNYTT Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar Tält teknisk information samt aktuella priser Före utleverans av ett

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman 2011 Studsvik AB Tony Björkman PANORAMA-BILDTAGNING Filminspelning och visuell inspektion är två beprövade metoder för avsyning av bränslestavar. Ett nytt sätt att avsyna är att skapa panoramabilder vilket

Läs mer

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011.

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011. Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7 -. verkstadstidningen 7 Ägarna till NA Form, Rickard Nordal och Marcus Axelsson, satsar på automation. Här står de framför datorn som styr cellen där

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer