P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person"

Transkript

1 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750 Testdatum: Februari 05, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEDNING Rapporten Ledarskapspotential beskriver dina styrkor och dina utvecklingsbehov i rollen som chef och ledare. Rapporten bygger på Hogans Personlighetsinventorium (HPI), och är organiserad efter sju dimensioner eller skalor. Varje dimension avser en särsklid ledarskapskomponent. Ledarskap handlar om att bygga upp och bibehålla ett högpresterande team, och samtidigt få människor att avstå från individuella mål för att i stället tillägna sig gruppens sådana. På sidan 3 definieras HPI-dimensionerna; åter, denna rapport är organiserad i termer av dessa sju dimensioner. Ledarskap handlar om att bygga upp och bibehålla ett högpresterande team, och samtidigt få människor att avstå från individuella mål för att i stället tillägna sig gruppens sådana. På sidan 4 redovisas din HPI-profil. På de efterföljande sidorna beskrivs innebörden av dina poängvärden på var och en av de sju dimensionerna, vad gäller beteende och ledarskap. Rapportens sista del ger rekommendationer för utveckling dina kompetenser. Denna information bör vara till hjälp för dig i din fortsatta karriär. BAKGRUND Det finns några saker att hålla i minnet när du läser rapporten. För det första är inget poängvärde bättre eller sämre än något annat. Det finns positiva och negativa implikationer av både höga och låga poäng, även om vissa poängvärden är viktigare för vissa kompetenser än för andra. Du bör alltså tolka dina poäng med avseende på dina egna karriärambitioner och mål, snarare än i absoluta termer. För det andra kan du ändra på ditt typiska beteende, men förändringen beror på tre saker. Först måste du veta vad du vill förändra. Sedan måste du bestämma dig för att förändra det. Till sist måste du veta hur du ska förändra det. Informationen i rapporten är viktig för allt förändrings och utvecklingsarbete. För det tredje baseras resultaten i denna rapport på den ledarskapsforskning som bedrivits under de senaste åren i grupper av yrkesverksamma vuxna och ledare. Dina poäng jämförs med poängen hos ett internationellt urval av mer än chefer. Slutligen är som tidigare påpekats den viktigaste ledarskapsegenskapen förmågan att bygga upp och bibehålla högpresterande team. De olika delarna av rapporten berör alla din potential att göra detta. I D : H C T e s t a P e r s o n

3 DEFINITIONER De sju skalorna i rapporten Ledarskapspotential definieras enligt följande: Anpassning Ambition Sällskaplighet Sympatiskhet Ordentlighet Intellektans Studiehåg Skalan Anpassning mäter i vilken utsträckning en person är lugn och har ett jämnt humör eller omvänt är lynnig och flyktig. Personer med höga poängvärden framstår som lugna, optimistiska och med gott självförtroende. Personer med låga poängvärden verkar spända, lättirriterade och negativa. Skalan Ambition mäter i vilken utsträckning en person verkar ha ledaregenskaper, eftersträvar status och värderar prestationer. Personer med höga poängvärden framstår som konkurrensinriktade och inställda på att avancera. Personer med låga poängvärden tenderar vara i lägre grad självhävdande och mindre intresserade av avancemang. Skalan Sällskaplighet mäter i vilken utsträckning en person framstår som pratsam och socialt självsäker. Personer med höga poängvärden framstår som utåtriktade, färgstarka och impulsiva och ogillar att arbeta ensamma. Personer med låga poängvärden tenderar vara reserverade och tystlåtna, de undviker att dra uppmärksamhet till sig och har inget emot att arbeta ensamma. Skalan Sympatiskhet mäter sociala färdigheter, taktkänsla och lyhördhet. Personer med höga poängvärden framstår som vänliga, varma och populära. Människor med låga poängvärden tenderar vara självständiga, uppriktiga och raka. Skalan Ordentlighet mäter i vilken utsträckning en person har självkontroll och är samvetsgrann. Personer med höga poängvärden framstår som välorganiserade, pålitliga och ordentliga; de följer regler och är lätta att leda. Personer med låga poängvärden tenderar vara impulsiva och flexibla. De har en tendens att motsätta sig regler och närgången övervakning. De kan emellertid vara kreativa och spontana. Skalan Intellektans mäter i vilken utsträckning en person är nyfiken, äventyrslysten och fantasifull. Höga poängvärden tyder på en person som är snabbtänkt och visionär, men som lätt blir uttråkad och inte uppmärksammar detaljer. Människor med låga poängvärden tenderar vara praktiska, fokuserade, och ha förmåga att koncentrera sig under långa perioder. Skalan Studiehåg mäter i vilken utsträckning en person är road av akademiska studier och värdesätter utbildning för dess egen skull. Personer med höga poängvärden tycker om att läsa och studera. Människor med låga poängvärden är mindre intresserade av formell utbildning och mer intresserade av praktiskt tillämpad inlärning på jobbet. I D : H C T e s t a P e r s o n

4 LEDARSKAPSPOTENTIAL Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT Denna rapport är valid och tolkningsbar. I D : H C T e s t a P e r s o n

5 ANPASSNING Handlar om sinneslugn, optimism och jämnt humör. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Handskas väl med pressande situationer Inte ta kritik personligt Förvänta sig att lyckas Vara svåra att coacha Bortse från sina misstag LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du för det mesta upprätthåller en positiv inställning, håller humöret uppe, har tålamod med personalens fel och misstag och är uthållig trots utmaningar, frustration och omsvängningar. Å andra sidan kanske du inte inser när andra är stressade och kan vara ovillig att lyssna på negativ återkoppling. I D : H C T e s t a P e r s o n

6 KOMPETENSANALYS SINNESLUGN: Du brukar behålla lugnet även när du blir provocerad eller ställs inför deadlines och stark press utifrån. Du uppfattas som trygg och med gott självförtroende, och du uttrycker dina känslor på ett moget och socialt lämpligt sätt. LYSSNANDE: Du är så säker på dina bedömningar att du ibland inte verkar ta andras synpunkter på allvar. Detta kan leda till att andra uppfattar dig som arrogant, oavsett hur kloka dina åsikter är. LÄRANDE OCH ÖPPENHET FÖR COACHING: Du är öppen och kan till och med uppmuntra andra att ge dig återkoppling. Samtidigt kan du, eftersom du är så säker på dig själv, ha en tendens att fokusera på det som är positivt och ignorera det negativa. Detta kan göra dig svår att coacha. BYGGA RELATIONER: Din positiva grundstämning och din förutsägbarhet gör att andra uppskattar att interagera med dig. Du bör ha framgång i att bygga upp och bibehålla relationer, när du väljer att göra det. STRESSHANTERING: Du tycks hantera frustrationer, fördröjningar och pressen från deadlines på ett bekvämt sätt. Du verkar faktiskt trivas då du utsätts för press, och du tar kanske på dig mer än du borde. Andra beundrar och räknar med din förmåga att komma igen. I D : H C T e s t a P e r s o n

7 AMBITION Handlar om att ta initiativ, att vara konkurrensinriktad och att eftersträva ledarroller. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Ställa upp realistiska mål Balansera taktfullhet med konfrontation i relationer Ta ansvar för projekt där de maximalt kan utnyttja sina nuvarande färdigheter och styrkor Vara villiga att tala offentligt Acceptera utmaningar som passar deras färdigheter LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du förefaller ha gott självförtroende och vid behov är beredd att leda en grupp eller ett projekt, men också lika bekväm med att låta andra ta ledningen. KOMPETENSANALYS HANDLINGSORIENTERING: Du är oftast handlingsorienterad och andra kan lita på att du får saker och ting gjorda. KARRIÄR: Du tycks rimligt intresserad av avancemang och verkar villig att ta de möjligheter som bjuds. INITIATIVFÖRMÅGA: Du verkar beredd att ta initiativ och ansvar när det finns problem som måste åtgärdas. Samtidigt är du beredd att stödja bra initiativ från andra. UPPNÅ RESULTAT: Du verkar vara beredd att samarbeta med andra för att se till att projekt blir klara och att deadlines möts. Andra litar på att du anstränger dig tillräckligt för att nå uppställda mål. BESLUTSFATTANDE: Du har i allmänhet inga problem med att fatta beslut, i synnerhet inte när du har tillräckligt med information. Du engagerar andra i beslutsprocessen när du anser dem kvalificerade för det. I D : H C T e s t a P e r s o n

8 SÄLLSKAPLIGHET Handlar om att vara pratsam, socialt dristig och underhållande. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Lyssna mer än de talar och tänka först Föredra att arbeta ensamma Varken avbryta eller störa sina underställda Föredra formella, strukturerade möten Inte ge sina medarbetare tillräcklig återkoppling LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du tycker om att arbeta ensam, värdesätter ostördhet, och föredrar att kommunicera skriftligt i stället för ansikte mot ansikte. Du kan förefalla reserverad eller socialt förbehållsam, men du ger dina anställda andrum och vare sig avbryter eller tjatar på dem. Eftersom du inte framhäver dig själv, måste andra själva upptäcka att du gör ett bra jobb. KOMPETENSANALYS INITIERA INTERAKTION: Du verkar motvillig att initiera kontakt med människor du inte känner, men som ledare måste du utveckla kontakter med andra inom organisationen. ENERGI: Andra kan uppfatta dig som tystlåten och reserverad och undra över din entusiasm inför nya människor eller projekt. Tänk på att kommunicera. TILLGÄNGLIGHET: Andra kan uppfatta dig som svår att lära känna och kanske blyg, avvaktande, eller reserverad. NÄTVERK: Din sociala förbehållsamhet kan hindra din förmåga att utveckla de nätverk du behöver för att avancera i karriären. ARBETE I TEAM: Eftersom du föredrar att arbeta ensam, kan du behöva utveckla strategier för att arbeta som en del av ett team. I D : H C T e s t a P e r s o n

9 SYMPATISKHET Handlar om att vara trevlig, omtänksam och bra på att upprätthålla relationer. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Vara lättsamma Seriöst överväga andras åsikter Hålla vad de lovar Ge medarbetarna struktur och visa dem hänsyn Omgående ta itu med problem LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du är en trevlig och tolerant person som dock är beredd att ta ställning när så behövs. Andra uppfattar dig som tillmötesgående och behaglig och du behöver nog förmedla att du inte låter dig köras över. KOMPETENSANALYS MEDKÄNSLA: Du verkar tillbörligt intresserad av hur dina medarbetares har det, och är vaken för förändringar i arbetsmoralen. SAMARBETE: Du är för det mesta en samarbetsvillig och en förnuftig lagspelare. Du uppmuntrar troligen dina medarbetare att samarbeta och arbeta som ett team. EFTERSÖKA BIDRAG FRÅN ANDRA: Du framstår som beredd att lyssna på återkoppling om dina prestationer, men du kan ha en tendens att ta negativa kommentarer alltför personligt. KONFRONTERA UNDERSTÄLLDA: Du är i allmänhet en tolerant person, men du är beredd till konfrontation när så krävs. STÅ ENSAM: Även om du förstår vikten av koncensus, tar du ställning i frågor som involverar viktiga värderingar och principer. I D : H C T e s t a P e r s o n

10 ORDENTLIGHET Handlar om att vara samvetsgrann, pålitlig och att följa regler. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Arbeta hårt för företaget Följa företagets regler och tillvägagångssätt Planera arbete i förväg och förutse förändringar i arbetsbördan Ha problem med att delegera, och detaljstyra sin personal Fastna i detaljer LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du är en hårt arbetande och stabil företagsmedborgare. Regler och fastslagna tillvägagångssätt är viktigt för dig, liksom att uppgifter är tydligt definierade. Du vill göra saker rätt och försöker svara upp mot högt ställda prestationskrav. Andra uppfattar dig som noggrann och samvetsgrann, men kanske också som inflexibel och i behov av mycket struktur. I D : H C T e s t a P e r s o n

11 KOMPETENSANALYS HANDSKAS MED OTYDLIGHET: När du startar nya projekt vill du att förväntningar, regler och riktlinjer ska vara tydligt utsagda, så att du vet hur du ligger till och hur du kommer att bedömas. FLEXIBILITET: Du föredrar att använda etablerade metoder och förfaringssätt i ditt arbete, i synnerhet när mycket står på spel, i stället för att experimentera med nya tekniker som kanske inte fungerar. PLANERING: Du planerar oftast ditt arbete noga i förväg; gör en uppskattning av tidsåtgång, de olika stegen, personella resurser och annat som krävs för uppgiften. Du trivs bäst när mål, tidplaner och förpliktelser är tydligt klargjorda. UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER OCH TIDPLANER: Du vill att ditt arbete ska vara fackmässigt korrekt och klart i tid. Andra uppfattar dig som välorganiserad, samvetsgrann och punktlig. SYN PÅ REGLER: Du respekterar organisationens regler och följer dem noga, och du förväntar dig att andra också ska göra det. I D : H C T e s t a P e r s o n

12 INTELLEKTANS Handlar om att vara nyfiken, fantasifull, visionär och lätt bli uttråkad. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Ses som visionära vad gäller affärer Vara snabbtänkta och hjälpa till att lösa problem Förstå och tala om den övergripande bilden Betraktas som världsliga och sofistikerade Lätt bli uttråkade av genomföranden eller repetitiva uppgifter LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du tänker snabbt, genererar massor av idéer och är nyfiken på hur saker och ting fungerar. Du förstår den övergripande bilden och kan vara kreativ och till och med visionär. Andra uppfattar dig som originell och fantasifull, men lätt uttråkad, i synnerhet med alla detaljer när något ska genomföras. KOMPETENSANALYS KREATIVITET: Du är en tillgång för din organisation när man måste lösa problem som kräver att man tänker "utanför ramarna". HANDSKAS MED NYSKAPANDE: Du tycks intresserad av att prova ny teknologi, nya förfaringssätt och nya problemlösningsmetoder för att öka tempot och kvalitén i ditt arbete. NYFIKENHET: Du är en öppensinnad person med ett brett intressefält. Du vill ha mer än en ytlig förståelse av hur saker och ting fungerar. VISION: Du ägnar tid åt att tänka på verksamhetens framtid och tycker om att granska olika framtidsstrategier. PROBLEMLÖSNING: Din förmåga att tänka "utanför ramarna" och se den övergripande bilden bör gynna din karriär inom organisationen. I D : H C T e s t a P e r s o n

13 STUDIEHÅG Handlar om att tycka om formell utbildning, och att aktivt hålla sig uppdaterad var gäller affärsfrågor och teknik. Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT BETEENDE Ledare med liknande poängvärden tenderar att: Värdesätta utbildning för sig själva och sina medarbetare Hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom affärer och teknik Vara självdisciplinerade och samvetsgranna beträffande mål Vidta åtgärder innan alla är med på tåget Ha en åsikt om allt LEDARSKAP I jämförelse med andra ledare, tyder dina poängvärden på att du tycker om att lära dig och förvärva nya kunskaper. Du värdesätter utbildning för dig själv och andra, och vill tillämpa den senaste relevanta kunskapen i ditt arbete. Även om dina vänner betraktar dig som begåvad och allmänbildad, kan andra ibland tycka att du briljerar med dina kunskaper. KOMPETENSANALYS HÅLLA SIG UPPDATERAD: Du har sannolikt lätt för att hålla dig uppdaterad om trender och utvecklingstendenser inom ditt affärsområde. LÄRA SIG SNABBT: Du har antagligen också lätt för att lära dig nya tekniker och förfaringssätt, eftersom du är bra på att lägga nya saker på minnet. INLÄRNINGSSTIL: Du förefaller tycka om traditionella former för kunskapsförmedling, som föreläsningar och inläsning. KOMMUNICERA KORREKT: Du skriver på ett tydligt och korrekt sätt. INTELLEKTUELL MOTIVATION: Andra uppfattar dig som begåvad, hårt arbetande och prestationsinriktad. I D : H C T e s t a P e r s o n

14 REKOMMENDATIONER FÖR UTVECKLING SINNESLUGN: ANPASSNING Eftersom många människor inte handskas med besvikelser och bakslag lika bra som du, bör du hjälpa andra med tips och tekniker som du tycker fungerar när saker och ting gått på tok. Eftersom du har så gott självförtroende, kanske du inte förstår när andra känner sig stressade. Var noga med att förmedla till dina underställda att du har förståelse för deras problem. LYSSNANDE: Lyssna aktivt och använd ett positivt kroppsspråk kom ihåg att omformulera, reflektera över vad andra sagt och inte avbryta. Försök uppamma ett genuint intresse för det andra säger människor känner av när du är oengagerad och inte lyssnar aktivt. LÄRANDE OCH ÖPPENHET FÖR COACHING: Ignorera inte kritik i synnerhet inte om du får samma budskap från flera olika håll. Be dina medarbetare och kolleger om återkoppling. Ställ dig frågan: "Vad är det andra brukar säga till mig?" Var uppmärksam på återkommande teman i det du får höra. Be en kollega du litar på att regelbundet ge dig ärlig återkoppling om ditt agerande. Be honom eller henne att iaktta ditt uppträdande under möten, presentationer, eller kundkontakter och sedan ge dig kritik (detta hjälper din kollega att fokusera på ditt beteende, och han/hon kommer att kunna ge mer användbar återkoppling). BYGGA RELATIONER: Människor uppskattar ditt lugna och stabila uppträdande. Eftersom du har bättre stresstolerans än andra, kan du träda fram och använda din förmåga för att lugna och motivera. Eftersom du förmodligen är bra på att bygga relationer med andra, kan du med fördel bli mentor inom detta område. STRESSHANTERING: Du tycks hantera pressande situationer och stress så bra att andra kanske inte upplever dig som så "orolig" som du borde vara. Som ledare är det viktigt att du förmedlar en lämplig nivå av engagemang till din personal. Försök att inte lasta på andra mer arbete eftersom du själv inte känner dig stressad eller för att du tror att andra klarar lika mycket som du. I D : H C T e s t a P e r s o n

15 HANDLINGSORIENTERING: AMBITION Som ledare kan du vara försiktig med att agera, i synnerhet då insatserna är höga och osäkerheten stor. Se till att fatta beslut och handla i rätt tid. KARRIÄR: Du brukar ta vara på möjligheter till avancemang. Fundera på om du kan vara ännu mer proaktiv när du söker karriärvägar. INITIATIVFÖRMÅGA: Du är tillfreds både med att arbeta som en del av ett team och att vid behov ta ledningen. Detta är en styrka för din fortsatta utveckling. UPPNÅ RESULTAT: Du är energisk och tycker om att få saker och ting uträttade. Se till att dela äran med dina teammedlemmar. Involvera dina medarbetare i den planering och det beslutsfattande som är förbundet med teamets arbetsuppgifter. BESLUTSFATTANDE: Leta efter möjligheter att involvera underställda i beslutsprocessen i syfte att bygga upp engagemang och teamarbete. Att delta i beslutsfattande är också utvecklande för underställda. I D : H C T e s t a P e r s o n

16 INITIERA INTERAKTION: SÄLLSKAPLIGHET Som ledare måste du se till att du interagerar med andra, även om det inte känns helt bekvämt för dig. Dina kontakter måste inte alltid vara inriktade på arbete; konversera på ett lättsamt sätt och lär känna din personal. Du kanske interagerar regelbundet med en eller två personer, men ditt team består antagligen av fler än så. Lär känna de andra också! ENERGI: Ledare med liknande poängvärden som dina verkar ibland illa till mods inför grupper. Om detta stämmer in på dig, bör du arbeta på din förmåga att tala offentligt. Hitta en förebild, efterlikna hans eller hennes sätt att tala, och arbeta tillsammans med denne för att utveckla din egen förmåga. Leta efter tillfällen att praktisera dina presentationsfärdigheter. TILLGÄNGLIGHET: Ledare måste framstå som tillgängliga. Låt din dörr stå öppen, och rör dig bland dina medarbetare. Om du använder e post för mer än hälften av dina kontakter, bör du anstränga dig att ringa eller interagera personligen med andra. Försök att ha minst tre samtal ansikte mot ansikte med dina medarbetare varje dag. Det gynnar moralen bland medarbetarna, och gör det lättare för dig att få stöd från andra. NÄTVERK: Som ledare bör du utveckla ett nätverk inom din organisation. Utveckla en relation med en nyckelperson på varje avdelning. Identifiera gemensamma projekt att arbeta med, och ta reda på vad andra avdelningar behöver och hur din grupp kan hjälpa dem. Andra medlemmar inom organisationen kommer att uppskatta att du försöker ta reda på mer om deras arbete, vilket detta kan vidga ditt nätverk. Finn en förebild med ett omfattande internt nätverk, och be denna person om återkoppling och råd. Gör sedan en plan för utveckling inom detta område. ARBETE I TEAM: Som chef har du ansvar för att leda en grupp människor, och du bör inte hålla dig för dig själv. Håll regelbundna möten och engagera dina teammedlemmar i beslutsprocessen. Stärk samhörigheten i ditt team genom aktiviteter utanför arbetsplatsen, umgänge efter jobbet, och gemensamma luncher. I D : H C T e s t a P e r s o n

17 MEDKÄNSLA: SYMPATISKHET Var uppmärksam på ditt teams arbetsmiljö, och låt dina medarbetare veta att du bryr dig om deras arbetsmoral. Du kan antagligen skapa balans mellan uppgifts och relationsinriktning i ditt ledarskap. Denna förmåga gör att du kan maximera ditt teams prestationer. SAMARBETE: Du är bra på att förmå andra att samarbeta, och du vet när du själv måste delta i samarbete. Denna förmåga är viktig; leta efter tillfällen att använda den i framtiden. EFTERSÖKA BIDRAG FRÅN ANDRA: Undvik att bli försvarsinställd inför negativ feedback. Fortsätt att söka återkoppling; identifiera människor du har förtroende för och be dem om kommentarer. KONFRONTERA UNDERSTÄLLDA: Var noga med att ta itu med problem omgående; vänta inte till dess att krisen är ett faktum. STÅ ENSAM: Du söker inte konfrontation, men du är beredd att stå upp för ditt team, i synnerhet när du representerar dem inför den större organisationen. I D : H C T e s t a P e r s o n

18 HANDSKAS MED OTYDLIGHET: ORDENTLIGHET Även en mycket omsorgsfullt lagd plan kommer att undergå förändringar, och förändring är en oundviklig del av en organisations liv. Som ledare måste du kunna hantera förändringar. Identifiera någon inom din organisation som anpassar sig väl till förändringar, och försök lära av honom eller henne. Du kommer aldrig att ha tillräckligt med information för att fatta det allra bästa beslutet; livet handlar om att fatta beslut med den information som du faktiskt har. Gör en lista över vad du måste veta och handla sedan. FLEXIBILITET: Det kan hända att du försöker att göra allting lika bra. I så fall måste du lära dig att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är välorganiserad och välplanerad, följer regler och tillämpar vedertagna tillvägagångssätt. Tänk dock på, att vad som kan verka vara en bra regel i dag, kan bli till ett hinder imorgon. Var selektiv när du inför nya regler och rutiner. Se till att delegera beslutsfattande till dem som måste leva med besluten; bestäm inte allt på egen hand. PLANERING: Du är skicklig på att planera och organisera. Hjälp dem som inte är lika välplanerade att uppnå sina mål, och försäkra dig samtidigt om att de behåller ansvaret för att det egna arbetet slutförs. Berätta för andra om dina planer och deadlines. Om de vet vad du förväntar dig, blir det lättare för dem att möta dina mål. UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER OCH TIDPLANER: Bland dina styrkor finns grundlighet och uppmärksamhet på detaljer. Sådana styrkor kan bli till svagheter om du detaljstyr din personal. Ge dina medarbetare frihet att lyckas, och uppmuntra dem att komma till dig med frågor. SYN PÅ REGLER: Ifrågasätt befintliga regler om de inte längre är tillämpliga. Följ inte regler blint bara därför att de finns i regelverket; undersök om de är nödvändiga för verksamheten. Du ska komma ihåg att "regelbrytare" ibland har idéer och/eller insikter som andra kanske saknar. Förhåll dig objektiv och lyssna på deras synpunkter. I D : H C T e s t a P e r s o n

19 KREATIVITET: INTELLEKTANS Du är förmodligen bra på att hitta nya problemlösningsstrategier, men hjulet behöver inte alltid uppfinnas igen! Försök utröna om en acceptabel lösning på problemet redan existerar. Nyskapande och kreativitet kostar. Den tid som krävs för att utveckla unika lösningar är tid som annars skulle använts till andra arbetsuppgifter. Följ upp avkastningen för varje omarbetning, förändring eller ny strategi du sätter i verket. Sätt en gräns avseende tid och kostnad för nya projekt, och lär dig gå vidare när du överskrider denna gräns. HANDSKAS MED NYSKAPANDE: Teknik kanske inte är lösningen på alla problem. Identifiera "best practices" inom ett område, innan du tar till tekniska lösningar. Bli inte så fascinerad av teknologi att du förbiser enkla och logiska lösningar. NYFIKENHET: Effektiva ledare vill gärna förstå hur saker och ting fungerar, och ställer därför en mängd frågor. Du gör antagligen också det. Vid en viss tidpunkt ger emellertid ytterligare frågor ingen mer information. Fortsätt att fråga "hur" och "varför", men begränsa ditt informationsinsamlande så att du får tillräckligt med tid för att fullborda dina projekt. VISION: Du tycker förmodligen om att tänka på långsiktiga frågor och problem. Se till att du även ägnar tid åt viktiga problem som du just nu har för handen. Se till att dina idéer vilar på en genomtänkt logisk grund, och presentera dem noggrant du måste "sälja in" dina idéer till andra för att vara säker på att få deras engagemang och stöd. Be kolleger om återkoppling på dina idéer och hur bra du kommunicerar dem. PROBLEMLÖSNING: Se till att din organisation känner till dina styrkor visioner och strategiskt planering och var en resurs för andra grupper inom dessa områden. Inse när en jordnära lösning kan vara det bästa för ett specifikt problem. I D : H C T e s t a P e r s o n

20 HÅLLA SIG UPPDATERAD: STUDIEHÅG Ditt intresse för att hålla dig uppdaterad förbättrar din effektivitet. Du tenderar att ha svar på och åsikter om det mesta, och du har oftast rätt. Tänk dock på att låta andra lösa problem på egen hand; problemlösning är en utvecklande erfarenhet. Tala om för andra hur du gör för att hålla dig uppdaterad. Skapa en lärande miljö för ditt team ordna informationsträffar, föreläsningar, frågestunder, seminarier, diskutera nya rön och så vidare. LÄRA SIG SNABBT: Tänk på att andra kanske inte lär sig lika snabbt som du. Dina underställda kan uppleva ditt snabba inhämtade av kunskap som en aning nedslående. Var uppmärksam på detta, och försök få andra att känna sig bekväma med att lära sig i sin egen takt. INLÄRNINGSSTIL: Du känner dig sannolikt bekväm med en klassrumsmiljö, och kan till och med föredra denna typ av inlärning. Lär dig även dra nytta av praktiska erfarenheter och demonstrationer. Som ledare kan du inte utgå ifrån att alla medlemmarna i ditt team lär sig på samma sätt som du. Lär känna din personal, och försök att väva samman deras erfarenheter med deras individuella inlärningsstilar. KOMMUNICERA KORREKT: Dina medarbetare tycker antagligen att dina PM och instruktioner är lätta att läsa och förstå. Använd dina styrkor inom det här området, och vägled och coacha andra som inte skriver lika bra som du. Tänk på att vara taktfull då du korrigerar andra. INTELLEKTUELL MOTIVATION: Fortsätt ställa höga krav på dig själv och dina medarbetare vad gäller både arbetsspecifik utbildning och utbildning i chefskap och ledarskap. Skapa en lärande miljö i din arbetsgrupp. Att sträva efter att fortbilda dig själv och andra är hedervärt, men utbildning kostar pengar. Delta inte i utbildningsprogram bara för att de finns tillgängliga. Granska kursinnehållet, och medverka bara i sådana program eller seminarier som sannolikt ger utdelning för dig och/eller ditt team. I D : H C T e s t a P e r s o n

21 Skalor Percentiler ANPASSNING 71 AMBITION 63 SÄLLSKAPLIGHET 26 SYMPATISKHET 49 ORDENTLIGHET 86 INTELLEKTANS 99 STUDIEHÅG 74 LÅGT GENOMSNITTLIGT HÖGT HIS (Antal besvarade item/antal item i HIS) Anpassning 2. Empati 4/5 3. Inte ängslig 4/4 4. Inga skuldkänslor 5/6 5. Lugn 4/4 6. Jämnt humör 4/5 7. Inga klagomål 5/5 8. Tillitsfull 3/3 9. God anknytning 5/5 Ambition. Konkurrensinriktning 4/5 11. Självförtroende 3/3 12. Prestation 6/6 13. Ledaregenskaper 5/6 14. Identitet 3/3 15. Ingen social ångest 6/6 Sällskaplighet 16. Tycker om fester 3/5 17. Tycker om folksamlingar 1/4 18. Söker nya erfarenheter 2/6 19. Exhibitionistisk 3/5. Underhållande 3/4 Sympatiskhet 21. Lätt att leva med 5/5 22. Inkännande 4/4 23. Omtänksam 4/4 24. Tycker om människor 5/6 25. Ingen fientlighet 2/3 Ordentlighet 26. Moraliserande 3/5 27. Bemästra 4/4 28. Dygdig 3/5 29. Inte självständig 3/3. Inte spontan 4/4 31. Impulskontroll 2/5 32. Undviker problem 5/5 Intellektans 33. Vetenskapligt tänkande 4/5 34. Nyfikenhet 3/3 35. Spänningssökande 3/5 36. Intellektuella lekar 3/3 37. Genererar idéer 5/5 38. Kultur 4/4 Studiehåg 39. Utbildning 2/3. Matematisk förmåga 1/3 41. Gott minne 4/4 42. Läsning 4/4 I D : H C T e s t a P e r s o n

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15,

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer