T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808"

Transkript

1 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: Jane Score- Average ID: HA Testdatum: Mars 15, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c.

2 Inledning Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) mäter elva interpersonella beteendemönster som kan visa sig då en person är stressad, trött eller distraherad. Dessa tendenser kan utgöra begränsningar i en persons karriär utan att han eller hon är medveten om dem. HDS lyfter fram dessa tendenser så att de kan identifieras och hanteras. HDS lyfter fram dessa tendenser så att de kan identifieras och hanteras. HDS-skalorna definieras nedan. Nästa sida innehåller kandidatens profil utifrån dessa skalor. Entusiastisk-Ombytlig Klipsk-Skeptisk Försiktig-Undvikande Oberoende-Avskärmad Fokuserad Passivt- Aggressiv Självsäker-Arrogant Charmerande-Manipulativ Livlig-Dramatisk Uppslagsrik-Excentrisk Samvetsgrann- Perfektionistisk Plikttrogen-Osjälvständig Handlar om att framstå som lynnig och lättretlig, att vara svår att blidka och att hantera stress genom att klippa av eller avsluta relationer. Handlar om att vara misstrogen gentemot andras motiv och lyhörd inför tecken på felaktig behandling, samt att ifrågasätta eller skuldbelägga andra när man tror sig ha blivit förfördelad. Handlar om att vara överdrivet rädd för att begå misstag eller att bli "bortgjord", och att bli försvarsinriktad och konservativ under stress. Handlar om att framstå som avskärmad och okänslig gentemot andra, att inte trivas tillsammans med främlingar och att hantera stress genom tystnad och tillbakadragenhet. Handlar om viljan att göra saker och ting enligt sitt eget huvud och sin egen tidtabell, och att ta illa upp vid uppmaningar om att öka takten eller att arbeta på ett annorlunda sätt. Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan, att varken erkänna misstag eller att ta emot råd, och att brusa upp och bluffa under press. Handlar om att ta risker och testa gränser, att fatta förhastade beslut, att inte lära sig av erfarenhet och att kräva att gå vidare när man konfronteras med sina misstag. Handlar om att förvänta sig att uppfattas som begåvad och intressant, att ignorera andras önskemål, och att bli strängt upptagen under press. Handlar om att handla på excentriska sätt, att tänka kreativt och ibland udda, samt att vara oförutsägbar under stress. Handlar om att ha höga krav på egna och andras prestationer, vara pedantisk, petnoga, kinkig och kritisk och att bli envis under press. Handlar om att vara hjärtlig, behaglig och lätt att tycka om, samt vara angelägen om att vara till lags och ovillig att handla självständigt, och att bli konformistisk under press. I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

3 Hogans Deskriptiva Skalor Grafisk profil Skala Percentil ENTUSIASTISK-OMBYTLIG 53 KLIPSK-SKEPTISK 58 FÖRSIKTIG-UNDVIKANDE 55 OBEROENDE-AVSKÄRMAD 46 FOKUSERAD PASSIVT-AGGRESSIV 54 SJÄLVSÄKER-ARROGANT 47 CHARMERANDE-MANIPULATIV 64 LIVLIG-DRAMATISK 53 UPPSLAGSRIK-EXCENTRISK 55 SAMVETSGRANN-PERFEKTIONISTISK 59 PLIKTTROGEN-OSJÄLVSTÄNDIG 55 Noll/Låg Risk Måttlig Risk Hög Risk I grafen ovan redovisas resultatet för var och en av skalorna. Resultaten presenteras som percentiler. Percentiler visar den procentandel personer i en jämförelsegrupp (eller "normgrupp"), som erhållit samma eller ett lägre resultat än det aktuella värdet. I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

4 Entusiastisk-Ombytlig Skalan handlar om tendensen att utveckla stark entusiasm för människor, projekt eller organisationer och att sedan bli besviken på dem. Personer med höga poäng tenderar att hänga upp sig på småsaker. De blir lätt förargade och byter anställning oftare än andra. Arbetskamrater till personer med höga poäng på skalan finner dem många gånger svåra att arbeta med eftersom de framstår som lynniga, lättretliga och svåra att göra nöjda. Poängvärde = 53:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Entusiastisk-Ombytlig. Sådana kontrollera och uttrycka sina känslor på ett moget och lämpligt sätt vara lugna, stabila, välbalanserade och förutsägbara inte hänga upp sig på småsaker för det mesta vara på gott humör inte lätt bli besvikna Klipsk-Skeptisk Skalan handlar om tendensen att misstro andras motiv och att tvivla på deras avsikter, att vara lyhörd inför tecken på att bli lurad eller illa behandlad, och att vidta åtgärder för att försvara sig mot felaktig behandling. Även om sådana människor är klipska och svåra att lura, kan andra ha svårt att samarbeta med dem eftersom de tar kritik personligt och har lätt för att känna sig illa behandlade. De har en tendens att vara misstänksamma och en benägenhet att hämnas när de känner sig förorättade. Poängvärde = 58:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Klipsk-Skeptisk. Sådana vara öppna och samarbetsvilliga uppmuntra till, och ta till sig av återkoppling varken hysa agg eller ta kritik personligt lita på andra och inte fundera över dolda motiv I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

5 Försiktig-Undvikande Skalan handlar om tendensen att vara konservativ, noggrann och rädd för att misslyckas, samt ovillig att ta initiativ av rädsla för att bli kritiserad eller generad. Även om sådana människor i vanliga fall är goda företagsmedborgare, kan andra ha svårt att samarbeta med dem, detta på grund av deras behov att hålla sig inom ramarna, och deras ovilja att finna nya vägar eller att pröva nya tillvägagångssätt. Poängvärde = 55:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Försiktig-Undvikande. Sådana vara beslutsamma, äventyrliga och inte rädda att göra misstag gärna ta sig an utmanande uppgifter vara öppna för nyskapande uttrycka sina åsikter i kontroversiella frågor Oberoende-Avskärmad Skalan handlar om tendensen att hålla sig för sig själv, att ogilla teamarbete eller att träffa nya människor, samt att vara tämligen ointresserad av andras känslor. Personer med höga poäng arbetar bra ensamma, men andra kan finna dem svåra att samarbeta med eftersom de brukar vara tillbakadragna och inte särskilt meddelsamma. De brukar inte heller vara särskilt insiktsfulla om, eller lyhörda för, sociala signaler eller företagspolicies. Poängvärde = 46:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Oberoende-Avskärmad. vara lyhörda, tillgängliga och bemöta allmänheten väl beskrivas som snälla, omtänksamma och socialt insiktsfulla tycka om att arbeta i team och att träffa nya människor I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

6 Fokuserad Passivt-Aggressiv Skalan handlar om tendensen att vilja arbeta utifrån egen tidtabell och egna prestationskrav. Människor med höga poäng tenderar att bjuda motstånd mot att skyndas på eller instrueras av andra, och tar illa upp och blir irriterade när de blir ombedda att öka takten eller förbättra kvaliteten på den egna prestationen de är dock skickliga på att maskera sin irritation. Personer med höga poäng kan visserligen förefalla trevliga och sällskapliga på ytan, men andra kan ha svårt att samarbeta med dem på grund av deras senfärdighet, envishet och motvilja mot att vara delaktiga i ett team. Poängvärde = 54:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Fokuserad Passivt-Aggressiv. vara utvecklingsbara och mottagliga för återkoppling vara beredda att uttrycka negativa känslor beskrivas som glada och positiva vara rättframma och rakt på sak Självsäker-Arrogant Skalan handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och vad man åstadkommit; att ignorera de egna bristerna, att skylla sina egna misstag på andra, att ha klara men orealistiska karriärmål och ha en stark känsla av självberättigande. Sådana människor är ofta karismatiska och brukar ge ett starkt första intryck, men andra kan finna dem svåra att samarbeta med, då de dessutom tenderar att vara krävande, påstridiga, självupptagna och ovilliga att lära av sina misstag. Poängvärde = 47:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Självsäker-Arrogant. Sådana vara blygsamma, opretentiösa, återhållsamma, lättsamma och redo att hjälpa andra vara goda lyssnare ha lätt ta till sig återkoppling vara goda lagspelare I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

7 Charmerande-Manipulativ Skalan handlar om tendensen att verka charmerande, vänlig, insiktsfull och att framstå som ett "nöjeslejon". Den handlar också om att vara impulsiv, spänningssökande och icke-konform. Personer med höga poäng brukar ge ett positivt första intryck, men andra kan ha svårt att samarbeta med dem, eftersom de har en benägenhet att testa gränser, strunta i åtaganden och att ta oöverlagda risker. Även om sådana människor kan förefalla beslutsamma, kan besluten vara felaktiga, eftersom de ofta motiveras av vad som tycks roligt, och inte fullt ut utvärderar konsekvenserna av sina beslut. Poängvärde = 64:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Charmerande-Manipulativ. vara ansvarsfulla, kontrollerade, förnuftiga och trovärdiga beskrivas som ärliga, pålitliga och känsliga tänka igenom följderna av sina beslut Livlig-Dramatisk Skalan handlar om att vilja vara i vara centrum för uppmärksamheten och att bli erkänd och sedd av andra. Sådana människor lär sig hur de ska göra dramatiska entréer och på annat sätt tilldra sig uppmärksamhet, och de tycker om att underhålla andra. De är visserligen färgstarka och engagerande och ger oftast ett positivt första intryck, men andra kan ändå uppleva dem som svåra att samarbeta med, eftersom de är impulsiva, lätta att distrahera och inte särskilt välorganiserade. De presterar ofta bra i säljbefattningar. Poängvärde = 53:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Livlig-Dramatisk. Sådana vara beredda att dela med sig av äran beskrivas som lugna och blygsamma personer utan behov att framhäva sig själva inte vara intresserade av att spela huvudrollen utan föredra att arbeta "bakom kulisserna" I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

8 Uppslagsrik-Excentrisk Skalan handlar om tendensen att tänka och handla på ett sätt som är ovanligt, annorlunda, slående och ibland kanske udda. Människor med höga poäng tenderar att vara färgstarka och underhållande; de är kreativa och "syns och hörs". Emellertid kan andra uppleva dem som svåra att samarbeta med, eftersom de kan vara okonventionella, excentriska och omedvetna om hur deras handlingar påverkar andra. Poängvärde = 55:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Uppslagsrik-Excentrisk. vara känsliga, praktiska och balanserade framstå som konservativa i klädsel, språk och uppförande vara tysta, blygsamma och tillbakadragna Samvetsgrann-Perfektionistisk Skalan handlar om tendensen att vara ovanligt samvetsgrann, ordningssinnad och detaljinriktad. Människor med höga poäng på denna skala tenderar att vara välorganiserade, välplanerade och hårt arbetande. Trots detta kan andra ha svårt att samarbeta med dem, eftersom de dessutom kan vara petnoga, kritiska och envisa. De kan också skapa stressande situationer för sig själva genom att ta på sig för mycket, inte delegera, och försöka hålla samma höga standard på allt de gör. Poängvärde = 59:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Samvetsgrann-Perfektionistisk. inte vara särskilt detaljorienterade vara avslappnade, toleranta och informella vara obekymrade om byråkratiska regler och rutiner och villiga delegera I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

9 Plikttrogen-Osjälvständig Skalan handlar om tendensen att vilja vara andra till lags, att få deras gillande och att rätta sig efter deras omdöme för att därigenom upprätthålla vänskapliga relationer. Sådana människor förefaller trevliga, sympatiska och följsamma och brukar göra ett positivt första intryck. Andra kan ha svårt att samarbeta med dem, eftersom de drar sig för att fatta egna beslut, är överdrivet angelägna om att göra sina överordnande nöjda, och kanske inte står upp för sina underordnade. Poängvärde = 55:e percentilen Jane Score-Average har erhållit ett resultat inom noll/låg risk-zonen på skalan Plikttrogen-Osjälvständig. vara självständiga, inte låta sig rubbas av negativ återkoppling och beredda att ifrågasätta beslut från överordnade ha god självtillit och vara realistiska vara beredda att gå mot strömmen och att ta strid för sina medarbetare I D : H A J a n e S c o r e - A v e r a g e

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15,

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer