Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg"

Transkript

1 Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg

2 Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om olika konfliktstilar Ledarskapet i respektive fas Tips på vad ni kan göra

3 Vad är en grupp / ett team? Grupp = löst sammansatt samling individer utan tydlig gemensam målsättning. Team = en utvald formell samling med gemensam uppgift, gemensam strävan, gemensamt ansvar, det finns ledarskap, roller och strukturer.

4 Teamets storlek Antal relationer: Ideal storlek: n(n-1)/2 6-8 personer

5 Gruppens utvecklingsfaser

6 Några framgångsnycklar

7 Nyckel 1 Medlemmarna har en grundläggande kunskap om grupputveckling

8 Nyckel 2 Medlemmen Ledaren Medlemmarna Ledaren lämnar över ansvar och ledarskap, medlemmarna tar det mer och mer.

9 Nyckel 3 Tillit och förtroende

10 Nyckel 4 Kommunikationen

11 Förtroende och tillit ger bra kommunikation Laget före jaget Ansvar Samhörighet, energi Engagemang Klarhet, tydlighet Öppen kommunikation, debatt, konflikter Förtroende och tillit Harmoni Öppenhet, visa vem man är

12 Nyckel 5 - ledarskapet kunskap om grupputveckling god självkännedom en tydlig värderingsgrund mod kunna fatta beslut hantera kriser kunna ge och visa förtroende ha engagemang

13 Nyckel 6 sammansättning Behovsinventera inför ett uppdrag Inför ett uppdrag - behovsinventera Vilket är syftet med gruppen? Vilken uppgift ska vi lösa? Vilka roller behöver besättas? Vilka kunskaper behövs? Vilka egenskaper behövs? När behövs de? Vilka är då lämpliga? Vill de? Är de tillgängliga?

14 Människor/relationer, ser till känslor, göra andra nöjda Stabil Inspirerande Indirekt, hänger med Vänliga Tålmodiga Omtänksamma God lyssnare Hänsynsfulla Ödmjuka Lagspelare Förstående Analytisk Noggranna Detaljorienterade Försiktiga Analytiska Kvalitetsinriktade Logiska Metodiska Ordentliga Utåtriktade Entusiastiska Övertygande Inspirerande Optimistiska Kreativa Spontana Relationsinriktade Dominant resultatinriktade viljestarka tävlingsinriktade tidsmedvetna bestämda självständiga ambitiösa beslutsamma Resultat, sak-/uppgiftsfokus logisk, objektiv Direkt, drivande 4

15 Fas 1 Avkänning, etablering, art ighetsfas, osäkerhet, tillhörighet

16 Här gäller det att visa upp sin bästa sida så att jag får vara med Undrar om de andra vet vad som gäller? Jag väntar lite med att fråga.

17 Hon där verkar bli en bra organisatör. Ledaren verkar kunna det här. Skönt.

18 Ledaren i fas 1. är tydlig med syfte, mål och förväntningar. involverar alla. styr, vägleder och skapar struktur. sätter tonen och stilen. ger och visar förtroende. pekar på vikten av allas ansvar för helheten

19 Först - Beteendestilsanalys

20 Så känner du igen fas 1 Kommunikationen är relativt ytlig och artig och går mest via ledaren Olika beteenden provas Medlemmarna är tillåtande mot varandra Medlemmarna accepterar planer och mål som läggs fram och tar dem för givna. Medlemmarna söker och uppmanar struktur och riktlinjer från ledaren. Ledaren ses som kompetent och utmanas sällan.

21 Vad kan ni göra? Beteendestilsanalys + workshop Individuell coaching parallellt med gruppträffar Kommunikations- och samarbetsövningar (med observatör) Gå igenom grupputvecklingens grunder Arbeta med mål, spelregler och önskade beteenden

22 4-ords-övningen När ni ska komma överens och få samsyn kring till exempel värderingar, spelregler, betydelser,... 1 och 1 skriver ner 4 ord var 2 och 2 enas om 4 ord 4 och 4 enas om 4 ord 8 och 8 enas om 4 ord

23 Fas 2 Konflikt, opposition, motberoende, rollsökning, ifrågasättande

24 Ledarskapet utmanas Jag håller inte med om våra mål och hur vi ska nå dem!

25 Konflikter utbryter Olika mål och intressen Olika värderingar kring arbetsinnehåll Kommunikationsbrister och missförstånd Oförmåga att acceptera olikheter Informell kontroll Roller oklara eller missförstådda, förväntningar blir fel

26 Vi vill veta vad du tycker, du kan inte vara tyst hela tiden!

27 Nu ska vi inte bråka, kom så fikar vi.

28 Ledarskapet Bryta inte in för tidigt i konflikter mellan medlemmar Utveckla enhetlig syn på mål och processer Börja delegera ansvar, t.ex att skapa strukturer Coacha, stödja, lyssna, ge feedback, dialog om rollerna Ha ett grupp-perspektiv, ta inte konflikter personligt

29 Olika konfliktstilar möts i gruppen (Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument) Omsorg om egna intressen, sakfrågan viktig Kamp Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning Omsorg om andras intressen, relationen viktig

30 Så känner du igen Fas 2 Egna åsikter och värderingar uttrycks, man ifrågasätter Konfrontationer och konflikter uppstår, men också försök till konfliktlösning. Ledaren och ledarskapet utmanas oftare Engagemang och deltagande ökar Målen klargörs En vi -känsla börjar infinna sig Inga möten man direkt längtar till

31 Vad kan ni göra? Genomgång kring feedback, träna, ge feedback till varandra. Arbeta vidare med samsyn kring målbild och roller Samarbetsövningar med observatör Prata om konfliktstilar, gör konfliktstilstest. Ge återkoppling hur gruppen arbetar och kommunicerar.

32 Aaaaah, nu är fas 2 över samhörighet, vi-känsla och lättnad. (Men se upp med att bli för bekväma )

33 Fas 3 Tillit, samarbete, oberoende, struktur, samverkan

34 Mer fokus på att arbeta och komma framåt

35 Ledaren delegerar ansvar och uppgifter

36 Ledarskapet Var mer av coach och rådgivare Delegera ansvar och uppgifter (och håll sedan tassarna borta) Ta hand om strategisk planering och koordinering Kommunikation utanför gruppen Ständiga förbättringar, uppmuntra till förbättringsarbete

37 Så känner du igen fas 3 Ledaren är mindre styrande, mer konsultativ och coachande, och låter medlemmarna deltaga i ledarskapsprocessen. Kommunikationen är mer konstruktiv, mer fokuserad på uppgiften Konflikter fortsätter uppstå men hanteras effektivare. Processer och strukturer för hur man arbetar finns och/eller förfinas. Samarbete och relationer viktiga, viktigt att trivas tillsammans. Beslut och problem som ska tas om hand hanteras effektivt

38 Vad kan ni göra? Gör en test för att se vilken fas gruppen befinner sig i Övningen Linjen med personliga ställningstaganden Träna på coachande frågor och lyssnande Hitta gemensamma aktiviteter eller intressen utanför arbetet Skapa strukturer/processer för problemlösande, beslutsfattande, etc.

39 Linjen på golvet Instämmer inte alls Instämmer helt Exempel på påståenden Jag har en klar bild över gruppens mål. Jag uppmuntrar procedurer för effektiv problemlösning och beslutsfattande. Jag försöker se till att varje medlem får säga sitt och får feedback. Jag är själv samarbetsvillig och uppmuntrar andra att vara det. Jag medverkar till att vi har ett öppet klimat som bygger förtroende. Jag uppmuntrar andra att agera på sätt som bäst gynnar gruppens intresse. Jag uppmuntrar användandet av effektiva konfliktlösande strategier.

40 Fas 4 Samhörighet, effektivitet, prestation, arbete, flow

41 Högpresterande Uppgiftsfokus Kreativt Energigivande Proaktiv Samspelt Hög kvalitet Kul Möten att längta till Flow

42 Se upp med sjunkade kvalitetsnivå

43 Ledarskapet Tagga ner lite, vara rådgivare Vaksam på nedgång i kvalitet och motivation Tillför kompetensutveckling eller ny energi Säkerställer att kompetens, uppgift och ansvar matchar

44 Så känner du igen fas 4 Ledaren leder genom att delegera. Alla får göra sin röst hörd. Teamet använder feedback för att utveckla och öka effektiviteten Det finns tydliga metoder/processer för beslutsfattande, problemlösning och konflikthantering. Starka prestationer och hög kvalitet uppmuntras. Teamet förväntar sig att vara framgångsrikt. Det finns en stark sammanhållning Teamet ägnar tillräckligt tid åt rätt frågor på agendan.

45 Gruppmedlems ansvar Acceptera att du har del i ansvaret för gruppens framgångar och misslyckanden.

46 Gruppmedlems 10 saker ledaren ansvar och team et fokusera på Mål Roller Öppenhet och förtroende Acceptera att du har del i ansvaret för gruppens framgångar och misslyckanden. Ledarskapet Kommunikation och feedback Diskussion, beslutsfattande och planering Implementering och utvärdering Normer och individuella skillnader Struktur och mötesformer Samarbete och konflikthantering

47 Gå vidare med Prenumerera på mitt Newsmail kommer 6 ggr per år Läs min bok om gruppers utveckling, Laget framför jaget

48 Hör gärna av dig för ett möte eller samtal Bengt Kallenberg

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!!

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!! Din personlighetstyp Bengt Kallenberg 1 Innehåll Beteendemodeller - vad och varför? Analys av din profil Hur är andra? Hur vill de bli bemötta? Introvert vs extrovert Om beteendestilarnas karaktärsdrag

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kommunikation i grupp

Kommunikation i grupp Kommunikation i grupp Vad är en grupp? Ett antal människor som har olika roller som samspelar med varandra Regler och normer (oskrivna regler) Olika sorters grupper i samhället Olika funktioner samtidigt

Läs mer