Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;"

Transkript

1 Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt Ingår du i någon arbetsgrupp? På vilket sätt är ni beroende av varandra? Är du på något sätt ansvarig för gruppen? Trivs du med grupparbete? Vad ser du som positiva sidor med att arbeta med andra? Vilka är nackdelarna? Vad brukar du få för roll i grupper? Har du fått feedback på ditt sätt att arbeta med andra? Brukar andra komma till dig för att be om hjälp? I vilken typ av frågor? Varför kommer de till dig? Berätta om en situation när relationerna skurit sig, Vad var det som hände? Hur löste det sig? Relationsskapande Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer Vilken typ av relationer och kontakter har du med andra på ditt nuvarande arbete? Vad ger de dig? Vilka relationer värderar du högst? Hur tror du andra skulle beskriva dig? Berätta om en situation när du behövt skapa nya kontakter. Hur gick du tillväga? Hur gick det? Vad gör du för att underhålla dina yrkesmässiga relationer? Finns det något du skulle kunna bli bättre på? Beskriv hur du använder ditt kontaktnät för att nå dina mål. Berätta om något du lyckats åstadkomma på det här sättet som du inte skulle klarat annars.

2 Muntlig framställning Talar klart, välformulerat och engagerat, både i små och stora grupper I vilka situationer på jobbet måste du göra presentationer? Hur många åhörare brukar du ha? Är de interna eller externa? Hur upplever du de här situationerna? Berätta om en presentation eller föredrag du nyligen höll. Vad försökte du uppnå? Hur gick det? Vad kunde ha varit bättre? När du pratar med bara en person, tycker du att det finns några situationer som är svåra? På vilket sätt? Finns det några situationer där du tycker att du fungerar särskilt bra? Vad vill du bli bättre på i fråga om muntlig kommunikation? Vad har du fått för återkoppling från andra? (Observera personens sätt/muntliga framställning under intervjun) Övertygande Är duktig på att påverka och övertyga andra. Får andra att hålla med, ändra sin åsikt eller sitt beteende I vilka situationer på jobbet behöver du övertyga eller påverka andra? Beskriv när du senast lyckades övertyga någon om en sak som var viktig för dig. Hur gick du tillväga? Är det så du brukar göra när du försöker påverka andra? När försökte du senast påverka en grupp i en viss fråga? Vad gällde det? Hur gjorde du? Hur gick det? I vilka situationer på jobbet är du ansvarig för att förhandla? Hur går du tillväga? Finns det något du borde bli bättre på här? Berätta om någon gång när du inte alls fått som du velat. Vad var det som hände? Hur agerar du? Vad lärde du dig av det?

3 Strukturerad Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller deadlines På vilket sätt behöver du planera och organisera som del av ditt arbete i dag? Berätta om ett tillfälle när du hade väldigt mycket att göra. Hur lade du upp det? Hur gick det? Vad tyckte andra om det? Vad har du för tidsramar och deadlines i ditt nuvarande arbete? Hur tycker du att det fungerar att hålla dem? Vad gör att det är svårt ibland? Har det någon gång hänt dig att din planering gick helt i stöpet? Varför blev det så? Hur redde det upp sig? Vad lärde du dig av det? Kvalitetsmedveten Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa Vad finns det för kvalitetstänkande i din nuvarande organisation? Vad måste du göra för att leva upp till det? Har det någon gång varit svårt att möta de standarder som ställs? På vilket sätt? Vad har du gjort för att det inte ska bli så igen? Har du någon gång känt att du varit tvungen att kompromissa med kvaliteten för att hålla tidsramarna? Varför blev det så? Hur agerade du i den situationen? Hur gör du för att upprätthålla kvaliteten i arbetet som dina medarbetare utför? Tycker du att det är effektivt? Affärsmässig Förstår och tillämpar affärsmässiga principer på ett bra sätt. Fokuserar på kostnader, intäkter, vinst, marknader och vad som kan ge störst avkastning

4 Vad har du för erfarenhet av affärsmässigt tänkande? Har du hittat något sätt att öka intäkterna? Beskriv det. Fungerade det i praktiken? Har du tänkt ut några nya affärsmöjligheter? Hur kom du på den idén? Har du haft möjlighet att omsätta den i praktiken? Har du själv genererat några förslag för att minska kostnaderna? Berätta om detta. Genomförde ni dem? Vilket resultat som du har uppnått har gett dig mest tillfredställelse? Har du fått några kommentarer från andra om ditt sätt att engagera dig i den affärsmässiga sidan av verksamheten? Kreativ Är duktig på att hitta på nya angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Kommer ofta med idéer och ifrågasätter traditionella angreppsätt I vilka sammanhang brukar du generera nya lösningar eller idéer? Berätta om en situation när du kom på något väldigt bra. På vilket sätt var ditt förslag nytt? Vad fick du din idé ifrån? Har du haft möjlighet att förverkliga förslaget? Berätta om när du ifrågasatt något vedertaget, antingen i ert arbetsätt eller i er affärsidé. Vad fick dig att fundera på den frågan? En del människor tycker inte att de är så bra på att generera nya idéer, utan att de är bättre på att omsätta andras idéer till konkreta handlingsplaner. Kan du berätta om någon gång när du gjort en sådan sak? Initiativtagande Fattar snabba beslut och tar initiativ. Sätter igång aktiviteter och uppnår resultat Vilken sorts beslut måste du ta som en del av ditt arbete? Har du befogenheter? Beskriv ett tillfälle när du var tvungen att fatta ett stort beslut mycket snabbt. Varför hamnade du i den situationen? Hur gjorde du för att lösa det? Är det ett typiskt sätt för dig att agera? Berätta om ett svårt problem som du var tvungen att lösa. Hur gjorde du? Vad var bra med ditt sätt att hantera situationen? Vad kunde ha varit bättre?

5 Har du någon gång tagit initiativet och agerat för att uppnå något, men varit tvungen att avvakta med ett beslut för att rådgöra med andra? Varför kunde du inte ta beslutet själv? Vad blev resultatet? Strategisk Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta På vilket sätt tänker du strategiskt eller taktiskt? Tänker du på ditt eget arbete eller på organisationen i sin helhet? Har det här genererat något konkret förslag från din sida? Hur fick du den idén? Hur har du framfört den till organisationen? Har ni omsatt den i praktiken? Vilket tidsperspektiv har du när du tänker på din organisation? Hur skulle du lägga upp er strategi för framtiden om det var du som bestämde? Vilka är de huvudsakliga utmaningarna i er bransch i ett kortare perspektiv? Hur tycker du att ni bör bemöta dem? Ledarskap Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och följer upp andras arbete Vad har du för erfarenheter av arbetsledning? Projektledning? Personalansvar? Beskriv ett tillfälle när du samordnade en grupps arbete. Hur gjorde du? Vad fick du för feedback? Hur får du andra att göra saker? Hur motiverar du dem? Hur följer du upp saker? Brukar det fungera? Har du befunnit dig i någon situation när din arbetsgrupp fungerade dåligt? Vad berodde det på? Hur gjorde du för att klara upp den situationen? Har du arbetat med att utveckla andra? På vilket sätt? Har du fått någon feedback på hur du presterat inom det här området? Flexibel Är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt förändra sitt synsätt och tillvägagångssätt Frågor:

6 Vilka stora förändringar har du nyligen gått igenom i samband med ditt arbete? Hur ser du på detta? Beskriv en förändring som du upplevt som negativ. Vad var det som gjorde att den inte var bra? Berätta om ett tillfälle när du varit tvungen att ändra ditt synsätt eller arbetsätt radikalt. Hur reagerade du? Hur genomförde du förändringen? Är du nöjd med resultatet? Tycker du att du är mer eller mindre flexibel än andra? På vilket sätt yttrar det sig? Vilka är fördelarna med ditt sätt att vara? Vilka är nackdelarna? Stresstålig Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker På vilket sätt är ditt nuvarande arbete stressigt? Hur hanterar du det? Hur reagerar du när det är som värst? Har det någon gång hänt att allting kört ihop sig? Varför blev det så? Hur löste du det? Är det typiskt för dig? Berätta om när du senast hade väldigt mycket att göra. Hur kände du dig? Hur prioriterade du mellan dina olika uppgifter? Hur gick det? Vilken är den mest pressade situation du mött i ditt arbetsliv? Hur reagerade du? Vad ledde det till? Vad lärde du dig? Ihärdig Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda Berätta om något som gjort dig väldigt besviken. Vad tänkte du när det hände? Hur agerade du? Vad har det lett till? Har du någon gång fått svidande kritik? Vad gällde det? Vem framförde den? Vilken var din respons? Vad får dig att tappa sugen på jobbet? Hur hanterar du det när det händer? Driven Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är motiverad och jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar och utvecklingsmöjligheter

7 Berätta om de mål du har satt upp för dig själv. För din gupp/enhet/organisation. Tycker du att de är försiktiga eller ambitiösa? Är det här typiskt för dig? Vad är det som styr dina målsättningar i ett större perspektiv? Vad vill du uppnå i din karriär? Har du funderat på vad du är villig att försaka för att uppnå det? På vilket sätt försöker du utvecklas och lära dig nya saker? Finns det något annat du skulle vilja utveckla men inte gör? Vad är det som hindrar dig? Ser du dig som mer eller mindre driven än andra? Hur märker du det? Har andra kommenterat detta? Händer det ibland att du tappar motivationen eller entusiasmen för jobbet? Vad berodde det på? Hur agerar du då? Hur har det här påverkat de resultat som du åstadkommit? Självgående Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer Vad har du för ansvar eller åtaganden i ditt arbete? Hur förhåller du dig till detta? Hur mycket anser du att du måste stämma av, fråga eller rapportera för att kunna driva dina frågor vidare? Hur strukturerar du en uppgift du har fått? Hur strukturerar du din arbetsdag och prioriterar mellan olika frågor? Hur gör du för att lyckas avsluta saker? Tycker du det här brukar fungera eller är det något du skulle vilja bli bättre på? Har du någon gång tagit saker och ting i egna händer och satt igång något eller sett till att något blev avslutat? Varför gjorde du det? Är det typiskt för dig? Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig i det här avseendet? Hur skulle din chef beskriva dig? Varför tror du att de skulle beskriva dig på det sättet? Specialistkunskap

8 Förstår det fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra Beskriv din yrkesmässiga specialistkunskap med dina egna ord. Hur håller du dig ajour med det som händer inom ditt verksamhetsområde? Tycker du att det räcker med att hänga med? Brukar dina kollegor be dig om råd eller information på grund av din specialistkunskap? Vad brukar det gälla? Brukar du kunna svara på deras frågor? Vad gör du när du inte vet svaren? Vilken typ av problem hjälper din specialistkunskap dig att lösa? Problemlösande Analysförmåga Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Ser sammanhang och prioriterar rätt frågor. Arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem Vilken typ av information behöver du analysera i ditt nuvarande arbete? Hur mycket arbetar du med numeriska underlag? Vad för sorts beslut skall dina analyser leda till? Vad arbetar du med för tidsperspektiv? När var du senast tvungen att analysera en större mängd information? Vad gällde det? Hur gick du tillväga? Vilket är det mest komplexa problem du brottas med just nu? Hur gör du för att komma till et beslut i den frågan? Var samlar du information? Vilken är din styrka i sådana här sammanhang? Vilken är din begränsning? Hur använder du andra i sådana här processer? Hur använder andra dig? Kan du ge exempel? ( här kan man komplettera med begåvningstester) Numerisk analytisk förmåga Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt Utvärderas lämpligen genom begåvningstester. Språklig analytisk förmåga Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet

9 Utvärderas lämpligen genom begåvningstester och arbetsprover. Referensmall Presentera dig själv, organisationen och befattningen personen är aktuell för. Referensens namn Referensens nuvarande befattning Telefonnummer Referens för Befattning kandidaten är aktuell för Datum för samtal Har referensen blivigt informerad om att du ska ringa? Relation till kandidaten? Hur länge arbetade de tillsammans? Yrkesmässigt förhållande? Om inte längre arbetar på samma ställe, för hur länge sedan slutade ni arbeta tillsammans? Kan du berätta om kandidatens arbetsuppgifter? ( Få beskrivning av arbetsuppgifter, kandidatens delaktighet i större projekt, ansvar, mandat, detaljer kring eventuellt ledarskap och rapporteringsvägar.) Hur väl har personen presterat under den tid ni arbetade tillsammans? (Få detaljer kring personens prestation i fråga om samtliga områden ovan.) Har ni haft en privat relation utöver ert samarbete eller har du på annat sätt kunnat följa personen? Kan du beskriva hur du uppfattar personen med dina egna ord. ( Be referensen förklara vad hon/han menar med ord och generaliseringar och be om exempel på beteenden). Tror du att andra som arbetat med denna person skulle beskriva henne/honom på samma sätt? Vad har utmärkt personen jämfört med andra medarbetare i samma typ av position? (be om konkreta exempel på personens förhållningsätt i jämförelse med andra). Vilka egenskaper eller förmågor hos personen har varit mest värdefulla i ert samarbete? ( Be om konkreta exempel på personens sätt att agera och resultat som uppnåtts.) Finns det något som du tycker personen behöver utveckla eller bli bättre på? Undersök sedan specifika kompetenser som identifieras på kravspecifikationen. Exempelvis samarbetsförmåga.

10 Exempel; Jag skulle nu vilja fråga dig lite mer specifikt om några områden. Jag skulle vilja börja med på vilket sätt personen samarbetat med andra. Vi har identifierat det som Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Ingick personen i någon arbetsgrupp? (Se vidare frågor under samarbetsförmåga.) Komplettera med ytterligare kompetenser som anses vara relevanta. Summera dina intryck inför referensen för ett förtydligande om att du förstått rätt. Är det här en person du skulle vilja arbeta med igen? Finns det något som du skulle vilja berätta/lägga till som jag inte frågat om? Tacka referensen för hennes/hans tid och avsluta samtalet!

PERSONLIGA FÖRMÅGOR. INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

PERSONLIGA FÖRMÅGOR. INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. PERSONLIGA FÖRMÅGOR PERSONLIG MOGNAD Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat

Läs mer

Kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor Kompetensbaserade intervjufrågor I litteraturen kallas det ibland för kompetensbaserade frågor i andra sammanhang beteendeinriktade frågor. Frågorna utformas utifrån en tydlig kravprofil med väl definierade

Läs mer

Uthållig Förblir effektiv och motiverad trots bakslag och besvikelser. Arbetar tills projektet avslutas eller resultat uppnås.

Uthållig Förblir effektiv och motiverad trots bakslag och besvikelser. Arbetar tills projektet avslutas eller resultat uppnås. 22 januari 2018 Kompetenslista Haninge kommun använder kompetensbaserad rekrytering. Denna mall innehåller de kompetenser som valts ut och definierats vara viktiga för Haninge kommun. Kompetensmallen används

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Intervjuguide ST PVC. Namn: Telefon: Datum:

Intervjuguide ST PVC. Namn: Telefon: Datum: Namn: Telefon: Datum: Tänk på följande under intervjun: Inled intervjun med att presentera dig själv och andra deltagare vid intervjun samt syfte och tidsåtgång. Berätta kort om jobbet och om oss som arbetsgivare.

Läs mer

Intervjuguide- Doktorandrekrytering

Intervjuguide- Doktorandrekrytering Intervjuguide- Doktorandrekrytering Institutionen för Medicin, Huddinge Datum: Kandidat: Närvarande: Inledning Hälsa välkommen Presentation av de närvarande Hur intervjun är upplagd Presentation av Karolinska

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till:

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Ansökan till tjänst som ekonom 75 % Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Katrineholmsbygdens församling Att. Peter Fagerlund Bievägen 3 641 46 Katrineholm Senast 2016-03-25

Läs mer

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Innehållsförteckning 1. 2.. 4. 5. INLEDNING Bli expert på utvecklingssamtal BYGG MOTIVATION och engagera med utvecklingssamtal GRUNDPELARNA

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Grundskoleavdelningen Goda exempel Sida 1 (6) Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Hämtad från komptensförsörningsenheten Publicerad: 2018-10-15 En gemensam kompetensprofil bidrar till att

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun

Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-11-21 451 Ansvarig: Kompetensgrupp personalstrategi Kontaktperson: Faiz Jaber 1 Innehållsförteckning Bakgrund... Fel!

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Personlig arbetsstil GENERELLT ARBETSSÄTT: DETALJERAD UTVÄRDERING: Din arbetsstruktur och fokus: Handlingskraftig. Serviceorienterad.

Personlig arbetsstil GENERELLT ARBETSSÄTT: DETALJERAD UTVÄRDERING: Din arbetsstruktur och fokus: Handlingskraftig. Serviceorienterad. GENERELLT ARBETSSÄTT: Entreprenörisk Kreativ Handlingskraftig Serviceorienterad DETALJERAD UTVÄRDERING: Din arbetsstruktur och fokus: Du verkar vara en person som helst inte ska behöva fokusera på att

Läs mer

Jämförelserapport. För Christina Jonsson som samarbetar med Lars Andersson Denna rapport tillhandahålls av:

Jämförelserapport. För Christina Jonsson som samarbetar med Lars Andersson Denna rapport tillhandahålls av: Jämförelserapport För Christina Jonsson som samarbetar med Andersson 07.09.2018 Denna rapport tillhandahålls av: Lambertson Consulting Riddarvägen 42 184 51 Österskär E-mail: urban@u-lab.se Mobil: +46

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar.

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar. INTRODUKTION Ibland är en lyckad intervju allt som ligger mellan dig och ditt drömjobb. Många upplever därför anställnings intervjun som oerhört stressande, såväl de som söker sitt första jobb som de med

Läs mer

7 MISSTAG DU BÖR UNDVIKA VID DINA MEDARBETARSAMTAL

7 MISSTAG DU BÖR UNDVIKA VID DINA MEDARBETARSAMTAL 7 MISSTAG DU BÖR UNDVIKA VID DINA MEDARBETARSAMTAL YESbox Talent www.yesboxtalent.se info@yesboxtalent.se 1. Att inte vara ordentligt förberedd Medarbetarsamtal har du haft 100 gånger, tänker du. Dina

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Expertrapport: Personlighet och motivation

Expertrapport: Personlighet och motivation Expertrapport: Personlighet och motivation Version BPExpert generell Erika Exempel 2014-12-16 Innehåll > Inledning > Allmänna kommentarer > Potentiella styrkor > Potentiella förbättringsområden > Motivation

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

KGA KOMPETENSGARANTIER FÖR ARBETSMARKNADEN

KGA KOMPETENSGARANTIER FÖR ARBETSMARKNADEN KGA KOMPETENSGARANTIER FÖR ARBETSMARKNADEN KOMPETENSGARANTIER FÖR ARBETSMARKNADEN Kompetensgarantier för arbetsmarknaden ger en samlad bild av en deltagares kompetenser. Metoden fungerar som en kvalitetssäkring

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal

Resultat- och utvecklingssamtal Resultat- och utvecklingssamtal Hultsfreds kommun Utvecklingskontoret 2013 Jämställdhet och tolerans Stolthet foto:bildarkivet.se- Amanda Sveed Resultat- och utvecklingssamtal RUS En guide till dig som

Läs mer

Utvärdera din kommunikation

Utvärdera din kommunikation Utvärdera din kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Vill ha feedback på ditt sätt att kommunicera som ledare Vill stämma av dina medarbetares förväntningar på hur du kommunicerar med dem Vill

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 Testdatum: Februari

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mikael Östberg

Mikael Östberg Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Anställningsintervjun

Anställningsintervjun Anställningsintervjun Rekryteringsgruppen förbereder intervjun genom att förbereda frågor, generella och individuella samt bestämma vem som är huvudansvarig för själva intervjun och vem som för anteckningar.

Läs mer

Del 4 Förtydligande kommentarer till de anpassade referensnivåerna: A1, A2, B1, B2

Del 4 Förtydligande kommentarer till de anpassade referensnivåerna: A1, A2, B1, B2 Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Del 4 Förtydligande kommentarer till de anpassade referensnivåerna: A1, A2,

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65190 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-22 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Average ID: UH002959

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Average ID: UH002959 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Average ID: UH002959 Testdatum: April

Läs mer

Thomas Exempel TEIQue - SF Privat och konfidentiellt Normer: Sweden 2012

Thomas Exempel TEIQue - SF Privat och konfidentiellt Normer: Sweden 2012 TEIQue - SF 2017-01-04 Privat och konfidentiellt Normer: Sweden 2012 Innehållsförteckning 3 5 6 7 8 9 10 Introduktion TEIQue-hjulet Globalt resultat Välbefinnande Självkontroll Emotionalitet Social samverkan

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Ansökan till arbete undersköterska/vårdbiträde inom Järfälla hemtjänst

Ansökan till arbete undersköterska/vårdbiträde inom Järfälla hemtjänst 1 Ref. nr:. Ansökan till arbete undersköterska/vårdbiträde inom Järfälla hemtjänst Fyll i nedanstående formulär fullständigt och skicka det till: Järfälla hemstjänst, Järfälla kommun, 177 80 JÄRFÄLLA (Detta

Läs mer

3. Är det viktigt att ett resultat kan kopplas till den som gjort jobbet? Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Oviktigt

3. Är det viktigt att ett resultat kan kopplas till den som gjort jobbet? Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Oviktigt ADIZES PAEI-Modell Inledningsvis görs en bedömning av vilken personlighetstyp deltagaren har. Onlinecoachen använder PAEI-modellen för detta! Deltagarens personlighetstyp används sen som grund för vidare

Läs mer

Nedan följer några saker som kan vara bra att ha i åtanke i samband med kandidatintervjun.

Nedan följer några saker som kan vara bra att ha i åtanke i samband med kandidatintervjun. I varje sektion hittar du guidelines i fetstil och därefter en eller flera intervjufrågor. Guidelines visar vilka frågeställningar du kan behöva gå vidare med och därefter finns förslag på frågor att ställa

Läs mer

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson Boomerang 360 Demo Totalt har 17 av 20 slutfört analysen (85 %) Analysdatum: 2012-11-15 Utskriftsdatum: 2018-10-30 +46 735 220370 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 9 Kommunikation 13

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 2 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2010-08-11 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Förtydligande kommentarer till de anpassade referensnivåerna: A1, A2, B1, B2

Förtydligande kommentarer till de anpassade referensnivåerna: A1, A2, B1, B2 Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Ingrid Skeppstedt, konsult och handledare i projekt ArbetSam Foto: Lars Bergström

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå.

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå. 1 0. K o m p e t e n s b a s e r a d i n t e r v j u 84 En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats

Läs mer

Doktorandrekrytering NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Doktorandrekrytering NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Doktorandrekrytering NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2 DOKTORANDREKRYTERING Förord Att rekrytera en ny doktorand är ett strategiskt viktigt beslut och ofta en stor investering för

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning.

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning. Instruktion 1. Medarbetarsamtalet Medarbetarsamtalet hålls minst en gång per år med samtliga anställda. Samtalet förbereds och genomförs enligt bilagorna 1-5 (ingår i detta dokument). Dokumentationen av

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur!

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Inledning En av de vanligaste anledningarna till att medarbetare säger upp sig är att de inte känner sig hemma i företagskulturen. Det

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Termometern Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Demo Demo Totalt har 36 av 44 slutfört analysen (82 %) Analysdatum: 2011-10-21 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial 1 2 Innehållsförteckning Arbetsmaterial 4 Nu arbetar vi vidare! 4 Detta är strategisk kompetensförsörjning 4 Utgångspunkter för en lyckad kompetensförsörjning

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

De fyra karaktärerna

De fyra karaktärerna Sidan 1 av 8 De fyra karaktärerna Ichak Adizes PAIE Källa: Almis Mentorprogram Utveckla Företag Sidan 2 av 8 Denna modell utvecklades av den amerikanske managementgurun Ichak Adize och är egentligen tänkt

Läs mer

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1 Lagroller Sida 1 Om lagroller Högpresterande lag är nödvändiga när man skall lösa komplexa problem eller stora arbetsuppgifter. Den enkla lösningen med en grupp bestående enbart av experter får ofta svårt

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer